Ρίζα   γενετη 
 Λέξη στη Βίβλο   γενετης 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 9:1και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης