Ρίζα   γενεαλογια 
 Λέξη στη Βίβλο   γενεαλογιαις 
 Παραπομπές   
Α'Τιμ. 1:4μηδε προσεχειν μυθοις και γενεαλογιαις απεραντοις αιτινες εκζητησεις παρεχουσιν μαλλον η οικονομιαν θεου την εν πιστει