Ρίζα   γενεαλογεω 
 Λέξη στη Βίβλο   γενεαλογουμενος 
 Παραπομπές   
Εβρ. 7:6ο δε μη γενεαλογουμενος εξ αυτων δεδεκατωκεν αβρααμ και τον εχοντα τας επαγγελιας ευλογηκεν