Ρίζα   γενεα 
 Λέξη στη Βίβλο   γενεων 
 Παραπομπές   
Λουκ. 1:50και το ελεος αυτου εις γενεας και γενεας τοις φοβουμενοις αυτον
Πράξ. 15:21μωυσης γαρ εκ γενεων αρχαιων κατα πολιν τους κηρυσσοντας αυτον εχει εν ταις συναγωγαις κατα παν σαββατον αναγινωσκομενος
Κολ. 1:26το μυστηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυν δε εφανερωθη τοις αγιοις αυτου