Ρίζα   γενεα 
 Λέξη στη Βίβλο   γενεαις 
 Παραπομπές   
Πράξ. 14:16ος εν ταις παρωχημεναις γενεαις ειασεν παντα τα εθνη πορευεσθαι ταις οδοις αυτων
Εφεσ. 3:5ο ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη τοις υιοις των ανθρωπων ως νυν απεκαλυφθη τοις αγιοις αποστολοις αυτου και προφηταις εν πνευματι