Ρίζα   γεμω 
 Λέξη στη Βίβλο   γεμον 
 Παραπομπές   
Αποκ. 17:3και απηνεγκεν με εις ερημον εν πνευματι και ειδον γυναικα καθημενην επι θηριον κοκκινον γεμον[τα] ονοματα βλασφημιας εχων κεφαλας επτα και κερατα δεκα
Αποκ. 17:4και η γυνη ην περιβεβλημενη πορφυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη χρυσιω και λιθω τιμιω και μαργαριταις εχουσα ποτηριον χρυσουν εν τη χειρι αυτης γεμον βδελυγματων και τα ακαθαρτα της πορνειας αυτης