Ρίζα   γειτων 
 Λέξη στη Βίβλο   γειτονες 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 9:8οι ουν γειτονες και οι θεωρουντες αυτον το προτερον οτι προσαιτης ην ελεγον ουχ ουτος εστιν ο καθημενος και προσαιτων