Ρίζα   γεενα 
 Λέξη στη Βίβλο   γεεννη 
 Παραπομπές   
Ματ. 10:28και μη φοβεισθε απο των αποκτεννοντων το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων αποκτειναι φοβεισθε δε μαλλον τον δυναμενον και ψυχην και σωμα απολεσαι εν γεεννη