Ρίζα   γαμεω 
 Λέξη στη Βίβλο   γαμουντες 
 Παραπομπές   
Ματ. 24:38ως γαρ ησαν εν ταις ημεραις [εκειναις] ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και γαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον