Ρίζα   γαζοφυλακιον 
 Λέξη στη Βίβλο   γαζοφυλακιω 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 8:20ταυτα τα ρηματα ελαλησεν εν τω γαζοφυλακιω διδασκων εν τω ιερω και ουδεις επιασεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου