Ρίζα   γαββαθα 
 Λέξη στη Βίβλο   γαββαθα 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 19:13ο ουν πιλατος ακουσας των λογων τουτων ηγαγεν εξω τον ιησουν και εκαθισεν επι βηματος εις τοπον λεγομενον λιθοστρωτον εβραιστι δε γαββαθα