Ρίζα   αγαθοποιεω 
 Λέξη στη Βίβλο   αγαθοποιητε 
 Παραπομπές   
Λουκ. 6:33και [γαρ] εαν αγαθοποιητε τους αγαθοποιουντας υμας ποια υμιν χαρις εστιν και οι αμαρτωλοι το αυτο ποιουσιν