Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5610  ωρα  ωρων  Πράξ. 5:7 
5611  ωραιος  ωραιαν  Πράξ. 3:2 
5611  ωραιος  ωραια  Πράξ. 3:10 
5611  ωραιος  ωραιοι  Ματ. 23:27, Ρωμ. 10:15 
5612  ωρυομαι  ωρυομενος  Α'Πέτρ. 5:8 
5613  ως  ως  Ματ. 1:24, Ματ. 6:10, Ματ. 6:12, Ματ. 6:29, Ματ. 7:29, Ματ. 7:29, Ματ. 8:13, Ματ. 10:16, Ματ. 10:16, Ματ. 10:16, Ματ. 10:25, Ματ. 10:25, Ματ. 12:13, Ματ. 13:43, Ματ. 14:5, Ματ. 15:28, Ματ. 17:2, Ματ. 17:2, Ματ. 17:20, Ματ. 18:3, Ματ. 18:4, Ματ. 18:33, Ματ. 19:19, Ματ. 20:14, Ματ. 21:26, Ματ. 21:46, Ματ. 22:30, Ματ. 22:39, Ματ. 26:19, Ματ. 26:39, Ματ. 26:39, Ματ. 26:55, Ματ. 27:65, Ματ. 28:3, Ματ. 28:9, Ματ. 28:15, Μάρ. 1:2, Μάρ. 1:22, Μάρ. 1:22, Μάρ. 3:5, Μάρ. 4:26, Μάρ. 4:27, Μάρ. 4:31, Μάρ. 4:36, Μάρ. 5:13, Μάρ. 6:15, Μάρ. 6:34, Μάρ. 7:6, Μάρ. 8:9, Μάρ. 8:24, Μάρ. 9:3, Μάρ. 9:21, Μάρ. 10:1, Μάρ. 10:15, Μάρ. 12:25, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:31, Μάρ. 12:33, Μάρ. 13:34, Μάρ. 14:48, Λουκ. 1:23, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:44, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:37, Λουκ. 2:39, Λουκ. 3:4, Λουκ. 3:23, Λουκ. 4:25, Λουκ. 5:4, Λουκ. 6:4, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:22, Λουκ. 6:40, Λουκ. 7:12, Λουκ. 8:42, Λουκ. 8:47, Λουκ. 9:54, Λουκ. 10:3, Λουκ. 10:18, Λουκ. 10:27, Λουκ. 11:1, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:36, Λουκ. 11:44, Λουκ. 12:27, Λουκ. 12:58, Λουκ. 14:22, Λουκ. 15:19, Λουκ. 15:25, Λουκ. 16:1, Λουκ. 17:6, Λουκ. 17:28, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:17, Λουκ. 19:5, Λουκ. 19:29, Λουκ. 19:41, Λουκ. 20:37, Λουκ. 21:35, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:31, Λουκ. 22:52, Λουκ. 22:61, Λουκ. 22:66, Λουκ. 23:14, Λουκ. 23:26, Λουκ. 23:55, Λουκ. 24:6, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:35, Ιωάνν. 1:14, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 4:40, Ιωάνν. 6:12, Ιωάνν. 6:16, Ιωάνν. 6:19, Ιωάνν. 7:10, Ιωάνν. 7:10, Ιωάνν. 7:46, Ιωάνν. 8:7, Ιωάνν. 11:6, Ιωάνν. 11:18, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:29, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 11:33, Ιωάνν. 15:6, Ιωάνν. 18:6, Ιωάνν. 19:33, Ιωάνν. 20:11, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:9, Πράξ. 1:10, Πράξ. 1:15, Πράξ. 2:15, Πράξ. 3:12, Πράξ. 3:22, Πράξ. 5:7, Πράξ. 5:24, Πράξ. 7:23, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:51, Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:36, Πράξ. 9:23, Πράξ. 10:7, Πράξ. 10:11, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:25, Πράξ. 10:28, Πράξ. 10:38, Πράξ. 11:5, Πράξ. 11:16, Πράξ. 11:17, Πράξ. 13:18, Πράξ. 13:20, Πράξ. 13:25, Πράξ. 13:29, Πράξ. 13:33, Πράξ. 14:5, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:10, Πράξ. 16:15, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:15, Πράξ. 17:22, Πράξ. 17:28, Πράξ. 18:5, Πράξ. 19:9, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:34, Πράξ. 20:14, Πράξ. 20:18, Πράξ. 20:20, Πράξ. 20:24, Πράξ. 21:1, Πράξ. 21:12, Πράξ. 21:27, Πράξ. 22:5, Πράξ. 22:11, Πράξ. 22:25, Πράξ. 23:11, Πράξ. 23:15, Πράξ. 23:20, Πράξ. 25:10, Πράξ. 25:14, Πράξ. 27:1, Πράξ. 27:27, Πράξ. 27:30, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:19, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 1:21, Ρωμ. 3:7, Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 5:18, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 8:36, Ρωμ. 9:25, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:29, Ρωμ. 9:29, Ρωμ. 9:32, Ρωμ. 10:15, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:33, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 13:9, Ρωμ. 13:13, Ρωμ. 15:15, Ρωμ. 15:24, Α'Κορ. 3:1, Α'Κορ. 3:1, Α'Κορ. 3:1, Α'Κορ. 3:5, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 3:15, Α'Κορ. 4:1, Α'Κορ. 4:7, Α'Κορ. 4:9, Α'Κορ. 4:13, Α'Κορ. 4:14, Α'Κορ. 4:18, Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 7:8, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 7:29, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:31, Α'Κορ. 8:7, Α'Κορ. 9:5, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:21, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 9:26, Α'Κορ. 9:26, Α'Κορ. 10:7, Α'Κορ. 10:15, Α'Κορ. 11:34, Α'Κορ. 12:2, Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 14:33, Α'Κορ. 16:10, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 3:1, Β'Κορ. 3:5, Β'Κορ. 5:19, Β'Κορ. 5:20, Β'Κορ. 6:4, Β'Κορ. 6:8, Β'Κορ. 6:9, Β'Κορ. 6:9, Β'Κορ. 6:9, Β'Κορ. 6:10, Β'Κορ. 6:10, Β'Κορ. 6:10, Β'Κορ. 6:13, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 7:15, Β'Κορ. 9:5, Β'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 10:9, Β'Κορ. 10:14, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:15, Β'Κορ. 11:16, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 11:21, Β'Κορ. 13:2, Β'Κορ. 13:7, Γαλ. 1:9, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:16, Γαλ. 4:12, Γαλ. 4:12, Γαλ. 4:14, Γαλ. 4:14, Γαλ. 5:14, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 3:5, Εφεσ. 5:1, Εφεσ. 5:8, Εφεσ. 5:15, Εφεσ. 5:15, Εφεσ. 5:22, Εφεσ. 5:23, Εφεσ. 5:28, Εφεσ. 5:33, Εφεσ. 6:5, Εφεσ. 6:6, Εφεσ. 6:6, Εφεσ. 6:20, Φιλ. 1:8, Φιλ. 1:20, Φιλ. 2:8, Φιλ. 2:12, Φιλ. 2:15, Φιλ. 2:22, Φιλ. 2:23, Κολ. 2:6, Κολ. 2:20, Κολ. 3:12, Κολ. 3:18, Κολ. 3:22, Κολ. 3:23, Κολ. 4:4, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:7, Α'Θεσσ. 2:7, Α'Θεσσ. 2:10, Α'Θεσσ. 2:11, Α'Θεσσ. 2:11, Α'Θεσσ. 5:2, Α'Θεσσ. 5:4, Α'Θεσσ. 5:6, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Θεσσ. 2:4, Β'Θεσσ. 3:15, Β'Θεσσ. 3:15, Α'Τιμ. 5:1, Α'Τιμ. 5:1, Α'Τιμ. 5:2, Α'Τιμ. 5:2, Β'Τιμ. 1:3, Β'Τιμ. 2:3, Β'Τιμ. 2:9, Β'Τιμ. 2:17, Β'Τιμ. 3:9, Τίτ. 1:5, Τίτ. 1:7, Φιλήμ. 1:9, Φιλήμ. 1:14, Φιλήμ. 1:16, Φιλήμ. 1:17, Εβρ. 1:11, Εβρ. 3:2, Εβρ. 3:5, Εβρ. 3:6, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:11, Εβρ. 3:15, Εβρ. 4:3, Εβρ. 6:19, Εβρ. 7:9, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:27, Εβρ. 11:29, Εβρ. 12:5, Εβρ. 12:7, Εβρ. 12:16, Εβρ. 12:27, Εβρ. 13:3, Εβρ. 13:3, Εβρ. 13:17, Ιάκ. 1:10, Ιάκ. 2:8, Ιάκ. 2:9, Ιάκ. 2:12, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:5, Α'Πέτρ. 1:14, Α'Πέτρ. 1:19, Α'Πέτρ. 1:24, Α'Πέτρ. 1:24, Α'Πέτρ. 2:2, Α'Πέτρ. 2:5, Α'Πέτρ. 2:11, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:13, Α'Πέτρ. 2:14, Α'Πέτρ. 2:16, Α'Πέτρ. 2:16, Α'Πέτρ. 2:16, Α'Πέτρ. 2:25, Α'Πέτρ. 3:6, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 4:10, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:12, Α'Πέτρ. 4:15, Α'Πέτρ. 4:15, Α'Πέτρ. 4:16, Α'Πέτρ. 4:19, Α'Πέτρ. 5:3, Α'Πέτρ. 5:8, Α'Πέτρ. 5:12, Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:19, Β'Πέτρ. 2:1, Β'Πέτρ. 2:12, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:9, Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:16, Β'Πέτρ. 3:16, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 2:27, Β'Ιωάνν. 1:5, Ιουδ. 1:7, Ιουδ. 1:10, Αποκ. 1:10, Αποκ. 1:14, Αποκ. 1:14, Αποκ. 1:15, Αποκ. 1:15, Αποκ. 1:16, Αποκ. 1:17, Αποκ. 2:18, Αποκ. 2:24, Αποκ. 2:27, Αποκ. 2:27, Αποκ. 3:3, Αποκ. 3:21, Αποκ. 4:1, Αποκ. 4:7, Αποκ. 5:6, Αποκ. 6:1, Αποκ. 6:11, Αποκ. 6:12, Αποκ. 6:12, Αποκ. 6:13, Αποκ. 6:14, Αποκ. 8:1, Αποκ. 8:8, Αποκ. 8:10, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:3, Αποκ. 9:5, Αποκ. 9:7, Αποκ. 9:7, Αποκ. 9:8, Αποκ. 9:8, Αποκ. 9:9, Αποκ. 9:9, Αποκ. 9:17, Αποκ. 10:1, Αποκ. 10:1, Αποκ. 10:7, Αποκ. 10:9, Αποκ. 10:10, Αποκ. 12:15, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:11, Αποκ. 14:2, Αποκ. 14:2, Αποκ. 14:3, Αποκ. 15:2, Αποκ. 16:3, Αποκ. 16:15, Αποκ. 16:21, Αποκ. 17:12, Αποκ. 18:6, Αποκ. 18:21, Αποκ. 19:6, Αποκ. 19:6, Αποκ. 19:6, Αποκ. 19:12, Αποκ. 20:8, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:11, Αποκ. 21:21, Αποκ. 22:1, Αποκ. 22:12 
5614  ωσαννα  ωσαννα  Ματ. 21:9, Ματ. 21:9, Ματ. 21:15, Μάρ. 11:9, Μάρ. 11:10, Ιωάνν. 12:13 
5615  ωσαυτως  ωσαυτως  Ματ. 20:5, Ματ. 21:30, Ματ. 21:36, Ματ. 25:17, Μάρ. 12:21, Μάρ. 14:31, Λουκ. 13:3, Λουκ. 20:31, Λουκ. 22:20, Ρωμ. 8:26, Α'Κορ. 11:25, Α'Τιμ. 2:9, Α'Τιμ. 3:8, Α'Τιμ. 3:11, Α'Τιμ. 5:25, Τίτ. 2:3, Τίτ. 2:6 
5616  ωσει  ωσει  Ματ. 3:16, Ματ. 9:36, Ματ. 14:21, Ματ. 28:3, Ματ. 28:4, Μάρ. 1:10, Μάρ. 6:44, Μάρ. 9:26, Λουκ. 1:56, Λουκ. 3:22, Λουκ. 3:23, Λουκ. 9:14, Λουκ. 9:28, Λουκ. 22:41, Λουκ. 22:44, Λουκ. 22:59, Λουκ. 23:44, Λουκ. 24:11, Ιωάνν. 1:32, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:39, Πράξ. 2:3, Πράξ. 2:41, Πράξ. 4:4, Πράξ. 5:36, Πράξ. 6:15, Πράξ. 9:18, Πράξ. 10:3, Πράξ. 19:7, Εβρ. 1:12, Εβρ. 11:12, Αποκ. 1:14 
5617  ωσηε  ωσηε  Ρωμ. 9:25 
5618  ωσπερ  ωσπερ  Ματ. 5:48, Ματ. 6:2, Ματ. 6:5, Ματ. 6:7, Ματ. 6:16, Ματ. 12:40, Ματ. 13:40, Ματ. 18:17, Ματ. 20:28, Ματ. 24:27, Ματ. 24:37, Ματ. 24:38, Ματ. 25:14, Ματ. 25:32, Λουκ. 17:24, Λουκ. 18:11, Ιωάνν. 5:21, Ιωάνν. 5:26, Πράξ. 2:2, Πράξ. 3:17, Πράξ. 11:15, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:19, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 11:30, Α'Κορ. 8:5, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 16:1, Β'Κορ. 1:7, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 9:5, Γαλ. 4:29, Εφεσ. 5:24, Α'Θεσσ. 5:3, Εβρ. 4:10, Εβρ. 7:27, Εβρ. 9:25, Ιάκ. 2:26, Αποκ. 10:3 
5619  ωσπερει  ωσπερει  Α'Κορ. 15:8 
5620  ωστε  ωστε  Ματ. 8:24, Ματ. 8:28, Ματ. 10:1, Ματ. 12:12, Ματ. 12:22, Ματ. 13:2, Ματ. 13:32, Ματ. 13:54, Ματ. 15:31, Ματ. 15:33, Ματ. 19:6, Ματ. 23:31, Ματ. 24:24, Ματ. 27:1, Ματ. 27:14, Μάρ. 1:27, Μάρ. 1:45, Μάρ. 2:2, Μάρ. 2:12, Μάρ. 2:28, Μάρ. 3:10, Μάρ. 3:20, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:32, Μάρ. 4:37, Μάρ. 9:26, Μάρ. 10:8, Μάρ. 15:5, Λουκ. 5:7, Λουκ. 9:52, Λουκ. 12:1, Ιωάνν. 3:16, Πράξ. 1:19, Πράξ. 5:15, Πράξ. 14:1, Πράξ. 15:39, Πράξ. 16:26, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:12, Πράξ. 19:16, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:6, Ρωμ. 7:12, Ρωμ. 13:2, Ρωμ. 15:19, Α'Κορ. 1:7, Α'Κορ. 3:7, Α'Κορ. 3:21, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 5:1, Α'Κορ. 5:8, Α'Κορ. 7:38, Α'Κορ. 10:12, Α'Κορ. 11:27, Α'Κορ. 11:33, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 14:39, Α'Κορ. 15:58, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 2:7, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 4:12, Β'Κορ. 5:16, Β'Κορ. 5:17, Β'Κορ. 7:7, Γαλ. 2:13, Γαλ. 3:9, Γαλ. 3:24, Γαλ. 4:7, Γαλ. 4:16, Φιλ. 1:13, Φιλ. 2:12, Φιλ. 4:1, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 4:18, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 2:4, Εβρ. 13:6, Ιάκ. 1:19, Α'Πέτρ. 1:21, Α'Πέτρ. 4:19 
5621  ωτιον  ωτιον  Ματ. 26:51, Μάρ. 14:47, Ιωάνν. 18:10, Ιωάνν. 18:26 
5621  ωτιον  ωτιου  Λουκ. 22:51 
5622  ωφελεια  ωφελειας  Ιουδ. 1:16 
5622  ωφελεια  ωφελεια  Ρωμ. 3:1 
5623  ωφελεω  ωφελειται  Ματ. 16:26, Λουκ. 9:25 
5623  ωφελεω  ωφελειτε  Ιωάνν. 12:19 
5623  ωφελεω  ωφελει  Ματ. 27:24, Ιωάνν. 6:63, Ρωμ. 2:25 
First Previous <860 861 862 863 864 865 866 867 868 of 868  Next Last