Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5605  ωδινω  ωδινουσα  Γαλ. 4:27, Αποκ. 12:2 
5605  ωδινω  ωδινω  Γαλ. 4:19 
5606  ωμος  ωμους  Ματ. 23:4, Λουκ. 15:5 
5607  0ων  οντας  Πράξ. 9:2, Πράξ. 16:3, Πράξ. 22:5, Πράξ. 28:17, Ρωμ. 16:11, Εφεσ. 2:1, Εφεσ. 2:5, Φιλ. 1:7, Κολ. 1:21, Κολ. 2:13, Β'Τιμ. 2:19 
5607  0ων  οντα  Ματ. 6:30, Λουκ. 12:28, Λουκ. 22:3, Λουκ. 23:7, Ιωάνν. 1:48, Πράξ. 7:12, Πράξ. 8:23, Πράξ. 24:10, Πράξ. 26:3, Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 4:17, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 12:12, Β'Κορ. 8:22, Α'Τιμ. 1:13, Εβρ. 3:2, Ιάκ. 3:4 
5607  0ων  οντες  Ματ. 7:11, Ματ. 12:34, Λουκ. 6:3, Λουκ. 20:36, Λουκ. 23:12, Ιωάνν. 9:40, Ιωάνν. 11:31, Πράξ. 11:1, Πράξ. 15:32, Πράξ. 19:31, Πράξ. 22:9, Πράξ. 28:25, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:8, Β'Κορ. 5:4, Β'Κορ. 11:19, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 4:18, Κολ. 4:11, Α'Θεσσ. 5:8, Α'Τιμ. 3:10, Τίτ. 1:16, Εβρ. 13:3, Β'Πέτρ. 1:18, Β'Πέτρ. 2:11 
5607  0ων  οντι  Πράξ. 7:2, Ρωμ. 4:10, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 12:3 
5607  0ων  οντος  Μάρ. 8:1, Μάρ. 14:3, Μάρ. 14:66, Λουκ. 14:32, Λουκ. 22:53, Ιωάνν. 5:13, Πράξ. 7:5, Πράξ. 14:13, Πράξ. 21:8, Πράξ. 27:2, Πράξ. 27:9, Ρωμ. 5:13, Α'Κορ. 8:10, Εφεσ. 2:20 
5607  0ων  ουσαι  Ρωμ. 13:1 
5607  0ων  ουσαν  Λουκ. 13:16, Πράξ. 13:1, Πράξ. 17:16, Πράξ. 19:35, Ρωμ. 16:1, Εφεσ. 4:18 
5607  0ων  ουσα  Μάρ. 5:25, Λουκ. 8:43, Πράξ. 5:17, Πράξ. 9:39, Α'Κορ. 8:7 
5607  0ων  ουσης  Μάρ. 11:11, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:19, Πράξ. 9:38 
5607  0ων  ουση  Λουκ. 2:5, Πράξ. 24:24, Α'Κορ. 1:2, Β'Κορ. 1:1 
5607  0ων  ων  Ματ. 1:19, Ματ. 6:8, Ματ. 12:30, Μάρ. 13:16, Μάρ. 14:43, Λουκ. 1:4, Λουκ. 1:20, Λουκ. 3:19, Λουκ. 3:23, Λουκ. 6:34, Λουκ. 9:36, Λουκ. 11:23, Λουκ. 12:3, Λουκ. 13:1, Λουκ. 15:16, Λουκ. 19:37, Λουκ. 19:44, Λουκ. 23:14, Λουκ. 23:41, Λουκ. 24:6, Λουκ. 24:44, Ιωάνν. 1:18, Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:13, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 6:46, Ιωάνν. 6:71, Ιωάνν. 7:31, Ιωάνν. 7:50, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 9:25, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 10:33, Ιωάνν. 11:49, Ιωάνν. 11:51, Ιωάνν. 12:17, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 17:9, Ιωάνν. 18:26, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 21:10, Πράξ. 1:1, Πράξ. 3:21, Πράξ. 7:45, Πράξ. 8:24, Πράξ. 9:36, Πράξ. 10:39, Πράξ. 12:23, Πράξ. 13:39, Πράξ. 15:29, Πράξ. 18:24, Πράξ. 21:19, Πράξ. 21:24, Πράξ. 22:5, Πράξ. 22:10, Πράξ. 22:15, Πράξ. 24:8, Πράξ. 24:13, Πράξ. 25:11, Πράξ. 25:18, Πράξ. 26:2, Πράξ. 26:16, Πράξ. 26:16, Πράξ. 26:22, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 3:14, Ρωμ. 4:7, Ρωμ. 4:7, Ρωμ. 9:4, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 15:18, Α'Κορ. 3:5, Α'Κορ. 7:1, Α'Κορ. 9:19, Α'Κορ. 9:21, Α'Κορ. 15:6, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 11:15, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 12:17, Γαλ. 2:3, Γαλ. 4:1, Γαλ. 6:3, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 3:20, Φιλ. 3:19, Φιλ. 3:19, Φιλ. 4:3, Β'Θεσσ. 2:5, Β'Θεσσ. 2:10, Α'Τιμ. 1:6, Α'Τιμ. 1:15, Α'Τιμ. 1:20, Α'Τιμ. 6:4, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 1:15, Β'Τιμ. 2:17, Τίτ. 3:5, Τίτ. 3:11, Φιλήμ. 1:9, Εβρ. 1:3, Εβρ. 3:17, Εβρ. 5:8, Εβρ. 5:8, Εβρ. 9:5, Εβρ. 11:38, Εβρ. 13:7, Εβρ. 13:11, Α'Πέτρ. 3:3, Β'Πέτρ. 1:4, Β'Πέτρ. 3:6, Ιουδ. 1:15, Ιουδ. 1:15, Αποκ. 1:20, Αποκ. 5:5, Αποκ. 13:8, Αποκ. 17:8, Αποκ. 20:8 
5608  ωνεομαι  ωνησατο  Πράξ. 7:16 
5609  ωον  ωον  Λουκ. 11:12 
5610  ωρα  ωραι  Ιωάνν. 11:9 
5610  ωρα  ωραν  Ματ. 20:3, Ματ. 20:5, Ματ. 20:6, Ματ. 20:9, Ματ. 20:12, Ματ. 25:13, Ματ. 26:40, Ματ. 27:46, Μάρ. 14:37, Ιωάνν. 4:52, Ιωάνν. 4:52, Ιωάνν. 5:35, Ιωάνν. 12:27, Πράξ. 3:1, Πράξ. 10:3, Πράξ. 10:9, Πράξ. 10:30, Α'Κορ. 15:30, Β'Κορ. 7:8, Γαλ. 2:5, Φιλήμ. 1:15, Αποκ. 3:3, Αποκ. 9:15, Αποκ. 17:12 
5610  ωρα  ωρας  Ματ. 9:22, Ματ. 15:28, Ματ. 17:18, Ματ. 24:36, Ματ. 27:45, Ματ. 27:45, Μάρ. 6:35, Μάρ. 11:11, Μάρ. 13:32, Μάρ. 15:33, Μάρ. 15:33, Λουκ. 22:59, Λουκ. 23:44, Ιωάνν. 12:27, Ιωάνν. 19:27, Πράξ. 10:30, Πράξ. 19:34, Πράξ. 23:23, Α'Κορ. 4:11, Α'Θεσσ. 2:17, Αποκ. 3:10 
5610  ωρα  ωρα  Ματ. 8:13, Ματ. 10:19, Ματ. 14:15, Ματ. 18:1, Ματ. 24:42, Ματ. 24:44, Ματ. 24:50, Ματ. 26:45, Ματ. 26:55, Μάρ. 6:35, Μάρ. 13:11, Μάρ. 14:35, Μάρ. 14:41, Μάρ. 15:25, Μάρ. 15:34, Λουκ. 1:10, Λουκ. 2:38, Λουκ. 7:21, Λουκ. 10:21, Λουκ. 12:12, Λουκ. 12:39, Λουκ. 12:40, Λουκ. 12:46, Λουκ. 14:17, Λουκ. 20:19, Λουκ. 22:14, Λουκ. 22:53, Λουκ. 23:44, Λουκ. 24:33, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 2:4, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 4:23, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 5:25, Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 7:30, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 16:2, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:32, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 19:14, Πράξ. 2:15, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:33, Πράξ. 22:13, Ρωμ. 13:11, Α'Ιωάνν. 2:18, Α'Ιωάνν. 2:18, Αποκ. 11:13, Αποκ. 14:7, Αποκ. 14:15, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:19 
First Previous <860 861 862 863 864 865 866 867 868 of 868  Next Last