Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5584  ψηλαφαω  εψηλαφησαν  Α'Ιωάνν. 1:1 
5584  ψηλαφαω  ψηλαφησατε  Λουκ. 24:39 
5584  ψηλαφαω  ψηλαφησειαν  Πράξ. 17:27 
5584  ψηλαφαω  ψηλαφωμενω  Εβρ. 12:18 
5585  ψηφιζω  ψηφιζει  Λουκ. 14:28 
5585  ψηφιζω  ψηφισατω  Αποκ. 13:18 
5586  ψηφος  ψηφον  Πράξ. 26:10, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:17 
5587  ψιθυρισμος  ψιθυρισμοι  Β'Κορ. 12:20 
5588  ψιθυριστης  ψιθυριστας  Ρωμ. 1:29 
5589  ψιχιον  ψιχιων  Ματ. 15:27, Μάρ. 7:28, Λουκ. 16:21 
5590  ψυχη  ψυχαις  Ματ. 11:29, Πράξ. 7:14, Εβρ. 12:3 
5590  ψυχη  ψυχαι  Πράξ. 2:41, Πράξ. 27:37, Α'Πέτρ. 3:20 
5590  ψυχη  ψυχας  Λουκ. 9:56, Λουκ. 21:19, Πράξ. 14:2, Πράξ. 14:22, Πράξ. 15:24, Πράξ. 15:26, Α'Θεσσ. 2:8, Ιάκ. 1:21, Α'Πέτρ. 1:22, Α'Πέτρ. 4:19, Β'Πέτρ. 2:14, Α'Ιωάνν. 3:16, Αποκ. 6:9, Αποκ. 8:9, Αποκ. 18:13, Αποκ. 20:4 
5590  ψυχη  ψυχην  Ματ. 2:20, Ματ. 10:28, Ματ. 10:28, Ματ. 10:39, Ματ. 10:39, Ματ. 16:25, Ματ. 16:25, Ματ. 16:26, Ματ. 20:28, Μάρ. 3:4, Μάρ. 8:35, Μάρ. 8:35, Μάρ. 8:36, Μάρ. 10:45, Λουκ. 2:35, Λουκ. 6:9, Λουκ. 9:24, Λουκ. 9:24, Λουκ. 12:20, Λουκ. 14:26, Λουκ. 17:33, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 12:25, Ιωάνν. 12:25, Ιωάνν. 13:37, Ιωάνν. 13:38, Ιωάνν. 15:13, Πράξ. 2:27, Πράξ. 20:24, Ρωμ. 2:9, Ρωμ. 11:3, Α'Κορ. 15:45, Β'Κορ. 1:23, Ιάκ. 5:20, Β'Πέτρ. 2:8, Α'Ιωάνν. 3:16, Αποκ. 12:11 
5590  ψυχη  ψυχης  Ματ. 16:26, Μάρ. 8:37, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:33, Λουκ. 10:27, Πράξ. 27:22, Ρωμ. 16:4, Εφεσ. 6:6, Κολ. 3:23, Εβρ. 4:12, Εβρ. 6:19, Εβρ. 10:39, Α'Πέτρ. 2:11, Αποκ. 18:14 
5590  ψυχη  ψυχη  Ματ. 6:25, Ματ. 6:25, Ματ. 12:18, Ματ. 22:37, Ματ. 26:38, Μάρ. 14:34, Λουκ. 1:46, Λουκ. 12:19, Λουκ. 12:19, Λουκ. 12:22, Λουκ. 12:23, Ιωάνν. 12:27, Πράξ. 2:31, Πράξ. 2:43, Πράξ. 3:23, Πράξ. 4:32, Πράξ. 20:10, Ρωμ. 13:1, Φιλ. 1:27, Φιλ. 2:30, Α'Θεσσ. 5:23, Εβρ. 10:38, 1:2, Αποκ. 16:3 
5590  ψυχη  ψυχων  Πράξ. 27:10, Β'Κορ. 12:15, Εβρ. 13:17, Α'Πέτρ. 1:9, Α'Πέτρ. 2:25 
5591  ψυχικος  ψυχικη  Ιάκ. 3:15 
5591  ψυχικος  ψυχικοι  Ιουδ. 1:19 
5591  ψυχικος  ψυχικον  Α'Κορ. 15:44, Α'Κορ. 15:44, Α'Κορ. 15:46 
First Previous <860 861 862 863 864 865 866 867 868 of 868  Next Last