Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5549  χρονιζω  χρονιζοντος  Ματ. 25:5 
5550  χρονος  χρονοις  Λουκ. 8:29, Ρωμ. 16:25 
5550  χρονος  χρονον  Ματ. 2:7, Ματ. 2:16, Ματ. 25:19, Μάρ. 2:19, Λουκ. 18:4, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 7:33, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 14:9, Πράξ. 13:18, Πράξ. 14:3, Πράξ. 14:28, Πράξ. 15:33, Πράξ. 18:20, Πράξ. 18:23, Πράξ. 19:22, Πράξ. 20:18, Ρωμ. 7:1, Α'Κορ. 7:39, Α'Κορ. 16:7, Γαλ. 4:1, Εβρ. 4:7, Εβρ. 5:12, Α'Πέτρ. 1:17, Α'Πέτρ. 4:2, Αποκ. 2:21, Αποκ. 6:11, Αποκ. 20:3 
5550  χρονος  χρονος  Μάρ. 9:21, Λουκ. 1:57, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:23, Εβρ. 11:32, Α'Πέτρ. 4:3, Αποκ. 10:6 
5550  χρονος  χρονους  Λουκ. 20:9, Πράξ. 1:7, Πράξ. 17:30 
5550  χρονος  χρονου  Λουκ. 4:5, Πράξ. 27:9, Γαλ. 4:4 
5550  χρονος  χρονων  Λουκ. 8:27, Πράξ. 3:21, Α'Θεσσ. 5:1, Β'Τιμ. 1:9, Τίτ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:20 
5550  χρονος  χρονω  Πράξ. 1:6, Πράξ. 1:21, Πράξ. 8:11, Ιουδ. 1:18 
5551  χρονοτριβεω  χρονοτριβησαι  Πράξ. 20:16 
5552  χρυσεος  χρυσας  Αποκ. 1:12, Αποκ. 1:20, Αποκ. 5:8, Αποκ. 15:6, Αποκ. 15:7 
5552  χρυσεος  χρυσα  Β'Τιμ. 2:20, Αποκ. 9:20 
5552  χρυσεος  χρυσην  Αποκ. 1:13 
5552  χρυσεος  χρυση  Εβρ. 9:4 
5552  χρυσεος  χρυσουν  Εβρ. 9:4, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:3, Αποκ. 14:14, Αποκ. 17:4, Αποκ. 21:15 
5552  χρυσεος  χρυσους  Αποκ. 4:4 
5552  χρυσεος  χρυσων  Αποκ. 2:1 
5553  χρυσιον  χρυσιον  Πράξ. 3:6, Αποκ. 3:18, Αποκ. 21:18, Αποκ. 21:21 
5575  ψευδομαρτυρ  ψευδομαρτυρων  Ματ. 26:60 
5576  ψευδομαρτυρεω  εψευδομαρτυρουν  Μάρ. 14:56, Μάρ. 14:57 
5576  ψευδομαρτυρεω  ψευδομαρτυρες  Ματ. 26:61, Α'Κορ. 15:15 
First Previous <860 861 862 863 864 865 866 867 868 of 868  Next Last