Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5543  χρηστος  χρηστοτερος  Λουκ. 5:39 
5544  χρηστοτης  χρηστοτης  Γαλ. 5:22, Τίτ. 3:4 
5544  χρηστοτης  χρηστοτητα  Ρωμ. 3:12, Ρωμ. 11:22, Ρωμ. 11:22, Κολ. 3:12 
5544  χρηστοτης  χρηστοτητι  Ρωμ. 11:22, Β'Κορ. 6:6, Εφεσ. 2:7 
5544  χρηστοτης  χρηστοτητος  Ρωμ. 2:4 
5545  χρισμα  χρισμα  Α'Ιωάνν. 2:20, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 2:27 
5546  Χριστιανος  χριστιανον  Πράξ. 26:28 
5546  Χριστιανος  χριστιανος  Α'Πέτρ. 4:16 
5546  Χριστιανος  χριστιανους  Πράξ. 11:26 
5547  Χριστος  χρισας  Β'Κορ. 1:21 
5547  Χριστος  χριστε  Ματ. 26:68 
5547  Χριστος  χριστον  Ματ. 27:17, Ματ. 27:22, Λουκ. 2:26, Λουκ. 4:41, Λουκ. 9:20, Λουκ. 20:41, Λουκ. 23:2, Λουκ. 24:26, Λουκ. 24:46, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 17:3, Πράξ. 2:30, Πράξ. 2:36, Πράξ. 3:18, Πράξ. 3:20, Πράξ. 5:42, Πράξ. 8:5, Πράξ. 8:37, Πράξ. 9:20, Πράξ. 11:17, Πράξ. 16:31, Πράξ. 17:3, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:28, Πράξ. 19:4, Πράξ. 20:21, Πράξ. 24:24, Ρωμ. 6:3, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 10:7, Ρωμ. 13:14, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:8, Ρωμ. 16:5, Α'Κορ. 1:23, Α'Κορ. 1:24, Α'Κορ. 2:2, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 8:12, Α'Κορ. 9:1, Α'Κορ. 10:9, Α'Κορ. 15:15, Α'Κορ. 16:22, Β'Κορ. 1:21, Β'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 5:16, Β'Κορ. 11:3, Γαλ. 2:16, Γαλ. 3:17, Γαλ. 3:24, Γαλ. 3:27, Γαλ. 3:27, Γαλ. 4:14, Εφεσ. 3:17, Εφεσ. 4:20, Εφεσ. 5:32, Εφεσ. 6:24, Φιλ. 1:15, Φιλ. 1:16, Φιλ. 3:7, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:20, Κολ. 2:5, Κολ. 2:6, Κολ. 2:8, Β'Τιμ. 2:8, Φιλήμ. 1:6, Εβρ. 3:1, Α'Πέτρ. 1:11, Α'Ιωάνν. 2:1, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:3, Β'Ιωάνν. 1:7, Ιουδ. 1:4 
5547  Χριστος  χριστος  Ματ. 1:16, Ματ. 2:4, Ματ. 16:16, Ματ. 16:20, Ματ. 23:8, Ματ. 23:10, Ματ. 24:5, Ματ. 24:23, Ματ. 26:63, Μάρ. 8:29, Μάρ. 12:35, Μάρ. 13:21, Μάρ. 14:61, Μάρ. 15:32, Λουκ. 2:11, Λουκ. 3:15, Λουκ. 4:41, Λουκ. 22:67, Λουκ. 23:35, Λουκ. 23:39, Ιωάνν. 1:20, Ιωάνν. 1:25, Ιωάνν. 1:41, Ιωάνν. 3:28, Ιωάνν. 4:25, Ιωάνν. 4:29, Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 6:69, Ιωάνν. 7:26, Ιωάνν. 7:27, Ιωάνν. 7:31, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 20:31, Πράξ. 9:22, Πράξ. 9:34, Πράξ. 17:3, Πράξ. 26:23, Ρωμ. 5:6, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 6:9, Ρωμ. 8:10, Ρωμ. 8:34, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 10:4, Ρωμ. 14:9, Ρωμ. 14:15, Ρωμ. 15:3, Ρωμ. 15:7, Ρωμ. 15:18, Ρωμ. 15:20, Α'Κορ. 1:13, Α'Κορ. 1:17, Α'Κορ. 3:11, Α'Κορ. 3:23, Α'Κορ. 5:7, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 8:11, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 12:12, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:12, Α'Κορ. 15:13, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:16, Α'Κορ. 15:17, Α'Κορ. 15:20, Α'Κορ. 15:23, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 13:5, Γαλ. 2:17, Γαλ. 2:20, Γαλ. 2:21, Γαλ. 3:1, Γαλ. 3:13, Γαλ. 3:16, Γαλ. 4:19, Γαλ. 5:1, Γαλ. 5:2, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:14, Εφεσ. 5:23, Εφεσ. 5:25, Φιλ. 1:18, Φιλ. 1:20, Φιλ. 1:21, Φιλ. 2:11, Κολ. 1:27, Κολ. 3:1, Κολ. 3:4, Κολ. 3:11, Κολ. 3:13, Α'Θεσσ. 3:11, Β'Θεσσ. 2:16, Α'Τιμ. 1:15, Α'Τιμ. 1:16, Α'Τιμ. 2:5, Β'Τιμ. 4:22, Εβρ. 3:6, Εβρ. 5:5, Εβρ. 9:11, Εβρ. 9:24, Εβρ. 9:28, Εβρ. 13:8, Α'Πέτρ. 2:21, Α'Πέτρ. 3:18, Β'Πέτρ. 1:14, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:6 
5547  Χριστος  χριστου  Ματ. 1:1, Ματ. 1:17, Ματ. 1:18, Ματ. 11:2, Ματ. 22:42, Μάρ. 1:1, Μάρ. 9:41, Ιωάνν. 1:17, Πράξ. 2:31, Πράξ. 2:38, Πράξ. 3:6, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:26, Πράξ. 8:12, Πράξ. 10:36, Πράξ. 15:11, Πράξ. 15:26, Πράξ. 16:18, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 1:1, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 1:6, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 5:1, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:9, Ρωμ. 8:17, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 9:3, Ρωμ. 14:10, Ρωμ. 15:6, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:19, Ρωμ. 15:29, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 16:16, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:24, Ρωμ. 16:25, Ρωμ. 16:27, Α'Κορ. 1:1, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:3, Α'Κορ. 1:6, Α'Κορ. 1:7, Α'Κορ. 1:8, Α'Κορ. 1:9, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 1:17, Α'Κορ. 2:16, Α'Κορ. 3:23, Α'Κορ. 4:1, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 6:15, Α'Κορ. 6:15, Α'Κορ. 7:22, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 9:18, Α'Κορ. 10:16, Α'Κορ. 10:16, Α'Κορ. 11:1, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 12:27, Α'Κορ. 15:23, Α'Κορ. 15:57, Α'Κορ. 16:23, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:2, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 2:10, Β'Κορ. 2:12, Β'Κορ. 2:15, Β'Κορ. 3:3, Β'Κορ. 3:4, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 5:20, Β'Κορ. 5:20, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:23, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 10:7, Β'Κορ. 10:7, Β'Κορ. 10:7, Β'Κορ. 10:14, Β'Κορ. 11:10, Β'Κορ. 11:13, Β'Κορ. 11:23, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 12:9, Β'Κορ. 12:10, Β'Κορ. 13:3, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 1:1, Γαλ. 1:3, Γαλ. 1:6, Γαλ. 1:7, Γαλ. 1:10, Γαλ. 1:12, Γαλ. 2:16, Γαλ. 2:16, Γαλ. 3:22, Γαλ. 3:29, Γαλ. 4:7, Γαλ. 5:4, Γαλ. 5:24, Γαλ. 6:2, Γαλ. 6:12, Γαλ. 6:14, Γαλ. 6:18, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:2, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:5, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 2:12, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 2:20, Εφεσ. 3:1, Εφεσ. 3:4, Εφεσ. 3:8, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:14, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 4:7, Εφεσ. 4:12, Εφεσ. 4:13, Εφεσ. 5:5, Εφεσ. 5:20, Εφεσ. 6:6, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:1, Φιλ. 1:2, Φιλ. 1:6, Φιλ. 1:8, Φιλ. 1:10, Φιλ. 1:11, Φιλ. 1:19, Φιλ. 1:27, Φιλ. 1:29, Φιλ. 2:16, Φιλ. 2:21, Φιλ. 2:30, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:9, Φιλ. 3:12, Φιλ. 3:18, Φιλ. 4:23, Κολ. 1:1, Κολ. 1:2, Κολ. 1:3, Κολ. 1:7, Κολ. 1:24, Κολ. 2:2, Κολ. 2:11, Κολ. 2:17, Κολ. 3:16, Κολ. 4:3, Κολ. 4:12, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 2:7, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 5:9, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:28, Β'Θεσσ. 1:2, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Θεσσ. 2:14, Β'Θεσσ. 3:5, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:12, Β'Θεσσ. 3:18, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:2, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 5:11, Α'Τιμ. 5:21, Α'Τιμ. 6:3, Α'Τιμ. 6:13, Α'Τιμ. 6:14, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:2, Β'Τιμ. 1:10, Β'Τιμ. 2:3, Β'Τιμ. 2:19, Β'Τιμ. 4:1, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:4, Τίτ. 2:13, Τίτ. 3:6, Φιλήμ. 1:1, Φιλήμ. 1:3, Φιλήμ. 1:9, Φιλήμ. 1:25, Εβρ. 3:14, Εβρ. 6:1, Εβρ. 9:14, Εβρ. 10:10, Εβρ. 11:26, Εβρ. 13:21, Ιάκ. 1:1, Ιάκ. 2:1, Α'Πέτρ. 1:1, Α'Πέτρ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 1:11, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 1:19, Α'Πέτρ. 2:5, Α'Πέτρ. 3:21, Α'Πέτρ. 4:1, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:13, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 5:1, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 3:18, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 3:23, Β'Ιωάνν. 1:3, Β'Ιωάνν. 1:9, Β'Ιωάνν. 1:9, Ιουδ. 1:1, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:21, Αποκ. 1:1, Αποκ. 1:2, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:9, Αποκ. 11:15, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:17, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:6 
5547  Χριστος  χριστω  Ρωμ. 3:24, Ρωμ. 6:8, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 8:1, Ρωμ. 8:2, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 9:1, Ρωμ. 12:5, Ρωμ. 14:18, Ρωμ. 15:17, Ρωμ. 16:3, Ρωμ. 16:7, Ρωμ. 16:9, Ρωμ. 16:10, Ρωμ. 16:18, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:30, Α'Κορ. 3:1, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:15, Α'Κορ. 4:15, Α'Κορ. 4:17, Α'Κορ. 9:21, Α'Κορ. 15:18, Α'Κορ. 15:19, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:31, Α'Κορ. 16:24, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 5:17, Β'Κορ. 5:19, Β'Κορ. 6:15, Β'Κορ. 11:2, Β'Κορ. 12:2, Β'Κορ. 12:19, Γαλ. 1:22, Γαλ. 2:4, Γαλ. 2:17, Γαλ. 2:20, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:26, Γαλ. 3:28, Γαλ. 5:6, Γαλ. 6:15, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:12, Εφεσ. 1:20, Εφεσ. 2:5, Εφεσ. 2:6, Εφεσ. 2:7, Εφεσ. 2:10, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 3:6, Εφεσ. 3:11, Εφεσ. 3:21, Εφεσ. 4:32, Εφεσ. 5:24, Εφεσ. 6:5, Φιλ. 1:1, Φιλ. 1:13, Φιλ. 1:23, Φιλ. 1:26, Φιλ. 2:1, Φιλ. 2:5, Φιλ. 3:3, Φιλ. 3:14, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:13, Φιλ. 4:19, Φιλ. 4:21, Κολ. 1:2, Κολ. 1:4, Κολ. 1:28, Κολ. 2:20, Κολ. 3:1, Κολ. 3:3, Κολ. 3:24, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 4:16, Α'Θεσσ. 5:18, Β'Θεσσ. 1:1, Α'Τιμ. 1:12, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 2:7, Α'Τιμ. 3:13, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 2:1, Β'Τιμ. 2:10, Β'Τιμ. 3:12, Β'Τιμ. 3:15, Φιλήμ. 1:8, Φιλήμ. 1:23, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 5:10, Α'Πέτρ. 5:14, Α'Ιωάνν. 5:20, Ιουδ. 1:1 
5548  χριω  εχρισας  Πράξ. 4:27 
5548  χριω  εχρισεν  Λουκ. 4:18, Πράξ. 10:38, Εβρ. 1:9 
5549  χρονιζω  χρονιει  Εβρ. 10:37 
5549  χρονιζω  χρονιζειν  Λουκ. 1:21 
5549  χρονιζω  χρονιζει  Ματ. 24:48, Λουκ. 12:45 
First Previous <860 861 862 863 864 865 866 867 868 of 868  Next Last