Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
27  αγαπητος  αγαπητου  Κολ. 1:7 
27  αγαπητος  αγαπητω  Κολ. 4:9, Β'Τιμ. 1:2, Φιλήμ. 1:1, 1:1 
28  Αγαρ  αγαρ  Γαλ. 4:24, Γαλ. 4:25 
29  αγγαρευω  αγγαρευουσιν  Μάρ. 15:21 
29  αγγαρευω  αγγαρευσει  Ματ. 5:41 
29  αγγαρευω  ηγγαρευσαν  Ματ. 27:32 
30  αγγειον  αγγεια  Ματ. 13:48 
30  αγγειον  αγγειοις  Ματ. 25:4 
31  αγγελια  αγγελια  Α'Ιωάνν. 3:11 
32  αγγελος  αγγελοις  Ματ. 4:6, Ματ. 25:41, Λουκ. 4:10, Α'Κορ. 4:9, Α'Τιμ. 3:16, Εβρ. 2:5, Αποκ. 7:2, Αποκ. 15:7, Αποκ. 16:1 
32  αγγελος  αγγελοι  Ματ. 4:11, Ματ. 13:39, Ματ. 13:49, Ματ. 18:10, Ματ. 22:30, Ματ. 24:36, Ματ. 25:31, Μάρ. 1:13, Μάρ. 12:25, Μάρ. 13:32, Λουκ. 2:15, Ρωμ. 8:38, Εβρ. 1:6, Α'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 2:11, Αποκ. 1:20, Αποκ. 7:11, Αποκ. 8:6, Αποκ. 9:15, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:9, Αποκ. 15:6 
32  αγγελος  αγγελον  Ματ. 11:10, Μάρ. 1:2, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:34, Λουκ. 7:27, Πράξ. 10:3, Πράξ. 11:13, Πράξ. 12:11, Πράξ. 23:8, Β'Κορ. 11:14, Γαλ. 4:14, Αποκ. 5:2, Αποκ. 7:2, Αποκ. 9:11, Αποκ. 10:1, Αποκ. 10:9, Αποκ. 14:6, Αποκ. 18:1, Αποκ. 19:17, Αποκ. 20:1, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:16 
32  αγγελος  αγγελος  Ματ. 1:20, Ματ. 1:24, Ματ. 2:13, Ματ. 2:19, Ματ. 28:2, Ματ. 28:5, Λουκ. 1:11, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:28, Λουκ. 1:30, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:38, Λουκ. 2:9, Λουκ. 2:10, Λουκ. 22:43, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 12:29, Πράξ. 5:19, Πράξ. 7:30, Πράξ. 8:26, Πράξ. 10:7, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:8, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:15, Πράξ. 12:23, Πράξ. 23:9, Πράξ. 27:23, Β'Κορ. 12:7, Γαλ. 1:8, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:5, Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:8, Αποκ. 8:10, Αποκ. 8:12, Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:13, Αποκ. 10:5, Αποκ. 11:15, Αποκ. 14:8, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:17, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:19, Αποκ. 16:3, Αποκ. 16:4, Αποκ. 16:8, Αποκ. 16:10, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:17, Αποκ. 17:7, Αποκ. 18:21 
32  αγγελος  αγγελους  Ματ. 13:41, Ματ. 24:31, Μάρ. 13:27, Λουκ. 9:52, Ιωάνν. 1:51, Ιωάνν. 20:12, Α'Κορ. 6:3, Α'Κορ. 11:10, Εβρ. 1:7, Εβρ. 1:7, Εβρ. 2:7, Εβρ. 2:9, Εβρ. 13:2, Ιάκ. 2:25, Ιουδ. 1:6, Αποκ. 7:1, Αποκ. 8:2, Αποκ. 9:14, Αποκ. 15:1, Αποκ. 21:12 
32  αγγελος  αγγελου  Λουκ. 2:21, Πράξ. 6:15, Πράξ. 7:35, Πράξ. 7:38, Πράξ. 10:22, Πράξ. 12:9, Αποκ. 1:1, Αποκ. 8:4, Αποκ. 8:13, Αποκ. 10:7, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:10, Αποκ. 16:5, Αποκ. 21:17, Αποκ. 22:8 
32  αγγελος  αγγελων  Ματ. 16:27, Ματ. 26:53, Μάρ. 8:38, Λουκ. 7:24, Λουκ. 9:26, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:9, Λουκ. 15:10, Λουκ. 16:22, Λουκ. 24:23, Πράξ. 7:53, Α'Κορ. 13:1, Γαλ. 3:19, Κολ. 2:18, Β'Θεσσ. 1:7, Α'Τιμ. 5:21, Εβρ. 1:4, Εβρ. 1:5, Εβρ. 1:13, Εβρ. 2:2, Εβρ. 2:16, Εβρ. 12:22, Α'Πέτρ. 3:22, Β'Πέτρ. 2:4, Αποκ. 3:5, Αποκ. 5:11, Αποκ. 8:13, Αποκ. 14:10, Αποκ. 15:8, Αποκ. 17:1, Αποκ. 21:9 
32  αγγελος  αγγελω  Λουκ. 2:13, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:8, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:18, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:14, Αποκ. 9:14 
33  αγε  αγε  Β'Τιμ. 4:11, Ιάκ. 4:13, Ιάκ. 5:1 
34  αγελη  αγελην  Ματ. 8:31, Ματ. 8:32 
34  αγελη  αγελη  Ματ. 8:30, Ματ. 8:32, Μάρ. 5:11, Μάρ. 5:13, Λουκ. 8:32, Λουκ. 8:33 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 868  Next Last