Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
25  αγαπαω  ηγαπημενω  Εφεσ. 1:6 
25  αγαπαω  ηγαπησαμεν  Α'Ιωάνν. 4:10 
25  αγαπαω  ηγαπησαν  Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 12:43, Αποκ. 12:11 
25  αγαπαω  ηγαπησας  Ιωάνν. 17:23, Ιωάνν. 17:23, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 17:26, Εβρ. 1:9 
25  αγαπαω  ηγαπησα  Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:12, Ρωμ. 9:13, Αποκ. 3:9 
25  αγαπαω  ηγαπησεν  Μάρ. 10:21, Λουκ. 7:47, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 15:9, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:25, Β'Πέτρ. 2:15, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:11, Α'Ιωάνν. 4:19 
26  αγαπη  αγαπαις  Ιουδ. 1:12 
26  αγαπη  αγαπα  Λουκ. 7:5, Λουκ. 7:47, Ιωάνν. 3:35, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 14:23, Α'Κορ. 8:3, Β'Κορ. 9:7, Εφεσ. 5:28, Εβρ. 12:6, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:1 
26  αγαπη  αγαπην  Λουκ. 11:42, Ιωάνν. 5:42, Ιωάνν. 13:35, Ιωάνν. 15:13, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 14:15, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 14:1, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 2:8, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 3:19, Φιλ. 2:2, Κολ. 1:4, Κολ. 1:8, Κολ. 3:14, Α'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 3:5, Α'Τιμ. 6:11, Β'Τιμ. 2:22, Φιλήμ. 1:5, Φιλήμ. 1:9, Α'Πέτρ. 4:8, Β'Πέτρ. 1:7, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Αποκ. 2:4, Αποκ. 2:19 
26  αγαπη  αγαπης  Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 15:30, Β'Κορ. 8:8, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 13:11, Γαλ. 5:6, Γαλ. 5:13, Φιλ. 1:17, Φιλ. 2:1, Κολ. 1:13, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 5:8, Α'Τιμ. 1:14, Β'Τιμ. 1:7, Εβρ. 6:10, Εβρ. 10:24, Α'Πέτρ. 5:14 
26  αγαπη  αγαπη  Ματ. 24:12, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 17:26, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 12:9, Ρωμ. 13:10, Ρωμ. 13:10, Α'Κορ. 4:21, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:4, Α'Κορ. 13:8, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 16:14, Α'Κορ. 16:24, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 6:6, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 5:22, Εφεσ. 1:4, Εφεσ. 3:18, Εφεσ. 4:2, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:9, Κολ. 2:2, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 5:13, Β'Θεσσ. 1:3, Α'Τιμ. 1:5, Α'Τιμ. 2:15, Α'Τιμ. 4:12, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 3:10, Τίτ. 2:2, Φιλήμ. 1:7, Α'Πέτρ. 4:8, Α'Ιωάνν. 2:5, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 3:17, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 5:3, Β'Ιωάνν. 1:3, Β'Ιωάνν. 1:6, 1:6, Ιουδ. 1:2, Ιουδ. 1:21 
26  αγαπη  αγαπω  Ιωάνν. 14:31, Β'Κορ. 11:11, Α'Ιωάνν. 4:20, Β'Ιωάνν. 1:1, 1:1 
27  αγαπητος  αγαπητα  Α'Κορ. 4:14, Εφεσ. 5:1 
27  αγαπητος  αγαπητε  1:2, 1:5, 1:11 
27  αγαπητος  αγαπητην  Ρωμ. 16:12 
27  αγαπητος  αγαπητη  Φιλήμ. 1:2 
27  αγαπητος  αγαπητοις  Πράξ. 15:25, Ρωμ. 1:7 
27  αγαπητος  αγαπητοι  Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 12:19, Α'Κορ. 10:14, Α'Κορ. 15:58, Β'Κορ. 7:1, Β'Κορ. 12:19, Φιλ. 2:12, Φιλ. 4:1, Φιλ. 4:1, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Τιμ. 6:2, Εβρ. 6:9, Ιάκ. 1:16, Ιάκ. 1:19, Ιάκ. 2:5, Α'Πέτρ. 2:11, Α'Πέτρ. 4:12, Β'Πέτρ. 3:1, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:14, Β'Πέτρ. 3:17, Α'Ιωάνν. 3:2, Α'Ιωάνν. 3:21, Α'Ιωάνν. 4:1, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:11, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:20 
27  αγαπητος  αγαπητον  Μάρ. 12:6, Λουκ. 20:13, Ρωμ. 16:5, Ρωμ. 16:8, Ρωμ. 16:9, Α'Κορ. 4:17, Φιλήμ. 1:16 
27  αγαπητος  αγαπητος  Ματ. 3:17, Ματ. 12:18, Ματ. 17:5, Μάρ. 1:11, Μάρ. 9:7, Λουκ. 3:22, Λουκ. 9:35, Εφεσ. 6:21, Κολ. 4:7, Κολ. 4:14, Β'Πέτρ. 1:17, Β'Πέτρ. 3:15 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 868  Next Last