Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
25  αγαπαω  αγαπηθησεται  Ιωάνν. 14:21 
25  αγαπαω  αγαπησαντι  Αποκ. 1:5 
25  αγαπαω  αγαπησαντος  Ρωμ. 8:37, Γαλ. 2:20 
25  αγαπαω  αγαπησας  Ιωάνν. 13:1, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Τιμ. 4:10 
25  αγαπαω  αγαπησατε  Α'Πέτρ. 1:22 
25  αγαπαω  αγαπησεις  Ματ. 5:43, Ματ. 19:19, Ματ. 22:37, Ματ. 22:39, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:31, Λουκ. 10:27, Ρωμ. 13:9, Γαλ. 5:14, Ιάκ. 2:8 
25  αγαπαω  αγαπησει  Ματ. 6:24, Λουκ. 7:42, Λουκ. 16:13, Ιωάνν. 14:23 
25  αγαπαω  αγαπησητε  Ματ. 5:46 
25  αγαπαω  αγαπησω  Ιωάνν. 14:21 
25  αγαπαω  αγαπωμαι  Β'Κορ. 12:15 
25  αγαπαω  αγαπωμεν  Α'Ιωάνν. 3:11, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 3:18, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:19, Α'Ιωάνν. 5:2, Α'Ιωάνν. 5:2, Β'Ιωάνν. 1:5 
25  αγαπαω  αγαπωντας  Ματ. 5:46, Λουκ. 6:32, Λουκ. 6:32 
25  αγαπαω  αγαπωντων  Εφεσ. 6:24 
25  αγαπαω  αγαπων  Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:24, Ρωμ. 13:8, Β'Κορ. 12:15, Εφεσ. 5:28, Α'Ιωάνν. 2:10, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:20, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:1 
25  αγαπαω  αγαπωσιν  Λουκ. 6:32, Ρωμ. 8:28, Α'Κορ. 2:9, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 2:5 
25  αγαπαω  ηγαπατε  Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 14:28 
25  αγαπαω  ηγαπα  Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:20 
25  αγαπαω  ηγαπηκοσιν  Β'Τιμ. 4:8 
25  αγαπαω  ηγαπημενην  Ρωμ. 9:25, Ρωμ. 9:25, Αποκ. 20:9 
25  αγαπαω  ηγαπημενοι  Κολ. 3:12, Α'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 2:13 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 868  Next Last