Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
37  αγιαζω  ηγιασμενον  Β'Τιμ. 2:21 
37  αγιαζω  ηγιασται  Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:14 
38  αγιασμος  αγιασμον  Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:22, Εβρ. 12:14 
38  αγιασμος  αγιασμος  Α'Κορ. 1:30, Α'Θεσσ. 4:3 
38  αγιασμος  αγιασμω  Α'Θεσσ. 4:4, Α'Θεσσ. 4:7, Β'Θεσσ. 2:13, Α'Τιμ. 2:15, Α'Πέτρ. 1:2 
39  αγιον  αγιον  Ματ. 7:6, Μάρ. 3:29, Μάρ. 6:20, Μάρ. 13:11, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:49, Λουκ. 2:23, Λουκ. 2:25, Λουκ. 3:22, Λουκ. 11:13, Λουκ. 12:10, Λουκ. 12:12, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 20:22, Πράξ. 1:16, Πράξ. 3:14, Πράξ. 4:27, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:32, Πράξ. 8:15, Πράξ. 8:17, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:19, Πράξ. 10:44, Πράξ. 10:47, Πράξ. 11:15, Πράξ. 13:2, Πράξ. 15:8, Πράξ. 19:2, Πράξ. 19:2, Πράξ. 19:6, Πράξ. 20:23, Πράξ. 20:28, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:28, Πράξ. 28:25, Εφεσ. 2:21, Εφεσ. 4:30, Φιλ. 4:21, Α'Θεσσ. 4:8, Εβρ. 3:7, Εβρ. 9:1, Εβρ. 10:15, Α'Πέτρ. 1:15, Α'Πέτρ. 2:5, Α'Πέτρ. 2:9, Α'Ιωάνν. 5:7 
40  αγιος  αγιαις  Ρωμ. 1:2, Β'Πέτρ. 3:11, Ιουδ. 1:14 
40  αγιος  αγιαι  Α'Πέτρ. 3:5 
40  αγιος  αγιαν  Ματ. 4:5, Ματ. 27:53, Ρωμ. 12:1, Αποκ. 11:2, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:10 
40  αγιος  αγιας  Λουκ. 1:72, Β'Πέτρ. 2:21, Αποκ. 22:19 
40  αγιος  αγια  Πράξ. 7:33, Ρωμ. 7:12, Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:16, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:34, Εφεσ. 5:27, Β'Τιμ. 1:9, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:3, Εβρ. 9:12, Εβρ. 9:24, Εβρ. 9:25, Εβρ. 13:11 
40  αγιος  αγιε  Ιωάνν. 17:11 
40  αγιος  αγιοις  Πράξ. 9:13, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 15:25, Ρωμ. 15:31, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 16:15, Β'Κορ. 1:1, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 3:5, Εφεσ. 3:18, Εφεσ. 5:3, Φιλ. 1:1, Κολ. 1:2, Κολ. 1:26, Α'Θεσσ. 5:27, Β'Θεσσ. 1:10, Εβρ. 6:10, Ιουδ. 1:3, Αποκ. 11:18 
40  αγιος  αγιοι  Ματ. 25:31, Α'Κορ. 6:2, Β'Κορ. 13:13, Φιλ. 4:22, Κολ. 3:12, Εβρ. 3:1, Α'Πέτρ. 1:15, Α'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 1:21, Αποκ. 18:20 
40  αγιος  αγιος  Μάρ. 1:24, Λουκ. 4:34, Ρωμ. 7:12, Α'Κορ. 3:17, Α'Πέτρ. 1:16, Αποκ. 3:7, Αποκ. 4:8, Αποκ. 4:8, Αποκ. 4:8, Αποκ. 6:10, Αποκ. 20:6, Αποκ. 22:11 
40  αγιος  αγιους  Πράξ. 9:32, Πράξ. 9:41, Ρωμ. 16:15, Α'Κορ. 16:1, Β'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 9:1, Εφεσ. 1:4, Εφεσ. 1:15, Κολ. 1:4, Κολ. 1:22, Φιλήμ. 1:5, Εβρ. 13:24 
40  αγιος  αγιου  Ματ. 1:18, Ματ. 1:20, Ματ. 12:32, Ματ. 28:19, Λουκ. 1:15, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:67, Λουκ. 2:26, Λουκ. 4:1, Πράξ. 1:2, Πράξ. 1:8, Πράξ. 2:4, Πράξ. 2:33, Πράξ. 2:38, Πράξ. 4:8, Πράξ. 4:30, Πράξ. 4:31, Πράξ. 6:3, Πράξ. 6:5, Πράξ. 6:13, Πράξ. 7:55, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:31, Πράξ. 10:22, Πράξ. 10:45, Πράξ. 11:24, Πράξ. 13:4, Πράξ. 13:9, Πράξ. 13:52, Πράξ. 16:6, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 15:13, Α'Κορ. 2:13, Α'Κορ. 6:19, Β'Κορ. 13:14, Α'Θεσσ. 1:6, Β'Τιμ. 1:14, Τίτ. 3:5, Εβρ. 2:4, Εβρ. 6:4, Εβρ. 9:8, Β'Πέτρ. 1:21, Α'Ιωάνν. 2:20 
40  αγιος  αγιων  Ματ. 27:52, Μάρ. 8:38, Λουκ. 1:70, Λουκ. 9:26, Πράξ. 3:21, Πράξ. 26:10, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 12:13, Ρωμ. 15:26, Ρωμ. 16:2, Α'Κορ. 6:1, Α'Κορ. 14:33, Β'Κορ. 9:12, Εφεσ. 2:19, Εφεσ. 3:8, Εφεσ. 4:12, Εφεσ. 6:18, Κολ. 1:12, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Τιμ. 5:10, Φιλήμ. 1:7, Εβρ. 8:2, Εβρ. 9:3, Εβρ. 9:8, Εβρ. 10:19, Β'Πέτρ. 3:2, Αποκ. 5:8, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:4, Αποκ. 13:7, Αποκ. 13:10, Αποκ. 14:10, Αποκ. 14:12, Αποκ. 15:3, Αποκ. 16:6, Αποκ. 17:6, Αποκ. 18:24, Αποκ. 19:8, Αποκ. 20:9, Αποκ. 22:6 
40  αγιος  αγιωτατη  Ιουδ. 1:20 
40  αγιος  αγιω  Ματ. 3:11, Ματ. 24:15, Μάρ. 1:8, Μάρ. 12:36, Λουκ. 3:16, Ιωάνν. 1:33, Πράξ. 1:5, Πράξ. 7:51, Πράξ. 10:38, Πράξ. 11:16, Πράξ. 15:28, Ρωμ. 9:1, Ρωμ. 14:17, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 16:16, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 16:20, Β'Κορ. 6:6, Β'Κορ. 13:12, Εφεσ. 1:13, Α'Θεσσ. 1:5, Α'Θεσσ. 5:26, Α'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 1:18, Ιουδ. 1:20 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 868  Next Last