Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιησαι  Μάρ. 3:4, Λουκ. 6:9 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιειτε  Λουκ. 6:35 
16  αγαθοπολια  αγαθοποιια  Α'Πέτρ. 4:19 
17  αγαθοποιος  αγαθοποιων  Α'Πέτρ. 2:14 
18  αγαθος  αγαθω  Ρωμ. 12:9, Ρωμ. 12:21, Κολ. 1:10, Β'Θεσσ. 2:17, Α'Τιμ. 5:10, Εβρ. 13:21 
18  αγαθος  αγαθων  Λουκ. 1:53, Πράξ. 9:36, Ρωμ. 13:3, Α'Τιμ. 2:10, Εβρ. 9:11, Εβρ. 10:1, Ιάκ. 3:17 
18  αγαθος  αγαθου  Ματ. 12:35, Λουκ. 6:45, Ρωμ. 2:7, Ρωμ. 5:7, Ρωμ. 7:13, Φιλήμ. 1:6, Α'Πέτρ. 3:13 
18  αγαθος  αγαθους  Ματ. 5:45, Ματ. 22:10 
18  αγαθος  αγαθος  Ματ. 12:35, Ματ. 19:17, Ματ. 20:15, Μάρ. 10:18, Λουκ. 6:45, Λουκ. 18:19, Λουκ. 23:50, Ιωάνν. 7:12, Πράξ. 11:24, Εφεσ. 4:29 
18  αγαθος  αγαθον  Ματ. 7:17, Ματ. 7:18, Ματ. 19:16, Ματ. 19:17, Μάρ. 10:18, Λουκ. 6:45, Λουκ. 18:19, Ιωάνν. 1:46, Ρωμ. 2:10, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:19, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 14:16, Ρωμ. 15:2, Ρωμ. 16:19, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 9:8, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 6:8, Φιλ. 1:6, Α'Θεσσ. 5:15, Β'Τιμ. 2:21, Β'Τιμ. 3:17, Τίτ. 1:16, Τίτ. 3:1, Φιλήμ. 1:14, Α'Πέτρ. 3:11, 1:11 
18  αγαθος  αγαθοις  Γαλ. 6:6, Εφεσ. 2:10, Α'Πέτρ. 2:18 
18  αγαθος  αγαθη  Λουκ. 8:15, Πράξ. 23:1, Ρωμ. 7:12, Ιάκ. 1:17 
18  αγαθος  αγαθης  Α'Τιμ. 1:5, Α'Πέτρ. 3:21 
18  αγαθος  αγαθην  Λουκ. 8:8, Λουκ. 10:42, Α'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 2:16, Α'Τιμ. 1:19, Τίτ. 2:10, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 3:16 
18  αγαθος  αγαθε  Ματ. 19:16, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Μάρ. 10:17, Λουκ. 18:18, Λουκ. 19:17 
18  αγαθος  αγαθα  Ματ. 7:11, Ματ. 7:11, Ματ. 12:34, Ματ. 12:35, Λουκ. 11:13, Λουκ. 12:18, Λουκ. 12:19, Λουκ. 16:25, Ιωάνν. 5:29, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 10:15 
18  αγαθος  αγαθας  Τίτ. 2:5, Α'Πέτρ. 3:10 
19  αγαθωσυνη  αγαθωσυνη  Γαλ. 5:22, Εφεσ. 5:9 
19  αγαθωσυνη  αγαθωσυνης  Ρωμ. 15:14, Β'Θεσσ. 1:11 
20  αγαλλιασις  αγαλλιασεως  Εβρ. 1:9 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 868  Next Last