Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5553  χρυσιον  χρυσιου  Πράξ. 20:33, Α'Πέτρ. 1:7 
5553  χρυσιον  χρυσιων  Α'Πέτρ. 3:3 
5553  χρυσιον  χρυσιω  Εβρ. 9:4, Α'Πέτρ. 1:18 
5554  χρυσοδακτυλιος  χρυσοδακτυλιος  Ιάκ. 2:2 
5555  χρυσολιθος  χρυσολιθος  Αποκ. 21:20 
5556  χρυσοπρασος  χρυσοπρασος  Αποκ. 21:20 
5557  χρυσος  χρυσον  Ματ. 2:11 
5557  χρυσος  χρυσος  Ματ. 23:17, Ιάκ. 5:3 
5557  χρυσος  χρυσω  Ματ. 23:16, Πράξ. 17:29, Α'Τιμ. 2:9, Αποκ. 9:7, Αποκ. 17:4, Αποκ. 18:16 
5558  χρυσοω  χρυσον  Ματ. 10:9, Ματ. 23:17, Α'Κορ. 3:12 
5558  χρυσοω  χρυσου  Αποκ. 9:13, Αποκ. 18:12 
5559  χρως  χρωτος  Πράξ. 19:12 
5560  χωλος  χωλοι  Ματ. 11:5, Ματ. 21:14, Λουκ. 7:22, Πράξ. 8:7 
5560  χωλος  χωλον  Ματ. 18:8, Μάρ. 9:45, Εβρ. 12:13 
5560  χωλος  χωλος  Πράξ. 3:2, Πράξ. 14:8 
5560  χωλος  χωλους  Ματ. 15:30, Ματ. 15:31, Λουκ. 14:13, Λουκ. 14:21 
5560  χωλος  χωλου  Πράξ. 3:11 
5560  χωλος  χωλων  Ιωάνν. 5:3 
5561  χωρα  χωραις  Λουκ. 21:21 
5561  χωρα  χωραν  Ματ. 2:12, Ματ. 8:28, Μάρ. 5:1, Λουκ. 8:26, Λουκ. 15:13, Λουκ. 15:14, Λουκ. 19:12, Ιωάνν. 11:54, Πράξ. 12:20, Πράξ. 16:6, Πράξ. 18:23, Πράξ. 26:20, Πράξ. 27:27 
5561  χωρα  χωρας  Μάρ. 5:10, Λουκ. 3:1, Λουκ. 15:15, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 11:55, Πράξ. 8:1, Πράξ. 13:49, Ιάκ. 5:4 
5561  χωρα  χωρα  Ματ. 4:16, Μάρ. 1:5, Λουκ. 2:8, Λουκ. 12:16, Πράξ. 10:39 
5562  χωρεω  χωρειν  Ματ. 19:12, Μάρ. 2:2 
5562  χωρεω  χωρειτω  Ματ. 19:12 
5562  χωρεω  χωρει  Ματ. 15:17, Ιωάνν. 8:37 
5562  χωρεω  χωρησαι  Ιωάνν. 21:25, Β'Πέτρ. 3:9 
5562  χωρεω  χωρησατε  Β'Κορ. 7:2 
5562  χωρεω  χωρουσαι  Ιωάνν. 2:6 
5562  χωρεω  χωρουσιν  Ματ. 19:11 
5563  χωριζω  χωριζεσθαι  Πράξ. 1:4, Πράξ. 18:2 
5563  χωριζω  χωριζεσθω  Α'Κορ. 7:15 
5563  χωριζω  χωριζεται  Α'Κορ. 7:15 
5563  χωριζω  χωριζετω  Ματ. 19:6, Μάρ. 10:9 
5563  χωριζω  χωρισαι  Ρωμ. 8:39 
5563  χωριζω  χωρισει  Ρωμ. 8:35 
5563  χωριζω  χωρισθεις  Πράξ. 18:1 
5563  χωριζω  χωρισθηναι  Α'Κορ. 7:10 
5563  χωριζω  χωρισθη  Α'Κορ. 7:11 
5564  χωριον  χωριον  Ματ. 26:36, Μάρ. 14:32, Πράξ. 1:18, Πράξ. 1:19, Πράξ. 1:19, Πράξ. 5:8 
5564  χωριον  χωριου  Ιωάνν. 4:5, Πράξ. 5:3 
5564  χωριον  χωριων  Πράξ. 4:34 
5565  χωρις  χωρια  Πράξ. 28:7 
5565  χωρις  χωρις  Ματ. 13:34, Ματ. 14:21, Ματ. 15:38, Μάρ. 4:34, Λουκ. 6:49, Ιωάνν. 1:3, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 20:7, Ρωμ. 3:21, Ρωμ. 3:28, Ρωμ. 4:6, Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 7:9, Ρωμ. 10:14, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 11:11, Α'Κορ. 11:11, Β'Κορ. 11:28, Εφεσ. 2:12, Φιλ. 2:14, Α'Τιμ. 2:8, Α'Τιμ. 5:21, Φιλήμ. 1:14, Εβρ. 4:15, Εβρ. 7:7, Εβρ. 7:20, Εβρ. 7:20, Εβρ. 9:7, Εβρ. 9:18, Εβρ. 9:22, Εβρ. 9:28, Εβρ. 10:28, Εβρ. 11:6, Εβρ. 11:40, Εβρ. 12:8, Εβρ. 12:14, Ιάκ. 2:20, Ιάκ. 2:26, Ιάκ. 2:26 
5566  χωρος  χωρον  Πράξ. 27:12 
5463  χαιρω  χαιρειν  Πράξ. 15:23, Πράξ. 23:26, Ρωμ. 12:15, Β'Κορ. 2:3, Ιάκ. 1:1, Β'Ιωάνν. 1:10, Β'Ιωάνν. 1:11 
5463  χαιρω  χαιρει  Ματ. 18:13, Ιωάνν. 3:29, Α'Κορ. 13:6 
5463  χαιρω  χαιρετε  Ματ. 5:12, Ματ. 28:9, Λουκ. 6:23, Λουκ. 10:20, Λουκ. 10:20, Β'Κορ. 13:11, Φιλ. 2:18, Φιλ. 3:1, Φιλ. 4:4, Φιλ. 4:4, Α'Θεσσ. 5:16, Α'Πέτρ. 4:13 
5463  χαιρω  χαιρε  Ματ. 26:49, Ματ. 27:29, Μάρ. 15:18, Λουκ. 1:28, Ιωάνν. 19:3 
5463  χαιρω  χαιρη  Ιωάνν. 4:36 
5463  χαιρω  χαιρομεν  Β'Κορ. 13:9, Α'Θεσσ. 3:9 
5463  χαιρω  χαιροντες  Λουκ. 19:37, Πράξ. 5:41, Ρωμ. 12:12, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:30, Β'Κορ. 6:10 
5463  χαιρω  χαιροντων  Ρωμ. 12:15 
5463  χαιρω  χαιρωμεν  Αποκ. 19:7 
5463  χαιρω  χαιρων  Λουκ. 15:5, Λουκ. 19:6, Πράξ. 8:39, Κολ. 2:5 
5463  χαιρω  χαιρω  Ιωάνν. 11:15, Ρωμ. 16:19, Α'Κορ. 16:17, Β'Κορ. 7:9, Β'Κορ. 7:16, Φιλ. 1:18, Φιλ. 2:17, Κολ. 1:24 
5463  χαιρω  χαρηναι  Λουκ. 15:32, Β'Κορ. 7:7 
5463  χαιρω  χαρησεται  Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:22 
5463  χαιρω  χαρησομαι  Φιλ. 1:18 
5463  χαιρω  χαρησονται  Λουκ. 1:14 
5463  χαιρω  χαρητε  Φιλ. 2:28, Α'Πέτρ. 4:13 
5463  χαιρω  χαρουσιν  Αποκ. 11:10 
5464  χαλαζα  χαλαζα  Αποκ. 8:7, Αποκ. 11:19, Αποκ. 16:21 
5464  χαλαζα  χαλαζης  Αποκ. 16:21 
5465  χαλαω  χαλασαντες  Πράξ. 9:25, Πράξ. 27:17 
5465  χαλαω  χαλασαντων  Πράξ. 27:30 
5465  χαλαω  χαλασατε  Λουκ. 5:4 
5465  χαλαω  χαλασω  Λουκ. 5:5 
5465  χαλαω  χαλωσιν  Μάρ. 2:4 
5466  Χαλδαιος  χαλδαιων  Πράξ. 7:4 
5467  χαλεπος  χαλεποι  Ματ. 8:28, Β'Τιμ. 3:1 
5468  χαλιναγωγεω  χαλιναγωγησαι  Ιάκ. 3:2 
5468  χαλιναγωγεω  χαλιναγωγων  Ιάκ. 1:26 
5469  χαλινος  χαλινους  Ιάκ. 3:3 
5469  χαλινος  χαλινων  Αποκ. 14:20 
5470  χαλκεος  χαλκα  Αποκ. 9:20 
5471  χαλκευς  χαλκευς  Β'Τιμ. 4:14 
5472  χαλκηδων  χαλκηδων  Αποκ. 21:19 
5473  χαλκιον  χαλκιων  Μάρ. 7:4 
5474  χαλκολιβανον  χαλκολιβανω  Αποκ. 1:15, Αποκ. 2:18 
5475  χαλκος  χαλκον  Ματ. 10:9, Μάρ. 6:8, Μάρ. 12:41 
5475  χαλκος  χαλκος  Α'Κορ. 13:1 
5475  χαλκος  χαλκου  Αποκ. 18:12 
5476  χαμαι  χαμαι  Ιωάνν. 9:6, Ιωάνν. 18:6 
5477  Χανααν  χανααν  Πράξ. 7:11, Πράξ. 13:19 
5478  Χανααναιος  χαναναια  Ματ. 15:22 
5479  χαρα  χαραν  Ματ. 2:10, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Λουκ. 2:10, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 17:13, Πράξ. 15:3, Φιλ. 1:25, Φιλ. 2:2, Ιάκ. 1:2, 1:4 
5479  χαρα  χαρα  Λουκ. 1:14, Λουκ. 15:7, Λουκ. 15:10, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 16:24, Πράξ. 8:8, Ρωμ. 14:17, Ρωμ. 15:32, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:13, Γαλ. 5:22, Φιλ. 4:1, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:20, Α'Θεσσ. 3:9, Ιάκ. 4:9, Α'Πέτρ. 1:8, Α'Ιωάνν. 1:4, Β'Ιωάνν. 1:12 
5480  χαραγμα  χαραγματι  Πράξ. 17:29 
5480  χαραγμα  χαραγματος  Αποκ. 15:2 
5480  χαραγμα  χαραγμα  Αποκ. 13:16, Αποκ. 13:17, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:11, Αποκ. 16:2, Αποκ. 19:20, Αποκ. 20:4 
5481  χαρακτηρ  χαρακτηρ  Εβρ. 1:3 
5482  χαραξ  χαρακα  Λουκ. 19:43 
5482  χαραξ  χαρας  Ματ. 13:20, Ματ. 13:44, Ματ. 28:8, Μάρ. 4:16, Λουκ. 8:13, Λουκ. 10:17, Λουκ. 24:41, Λουκ. 24:52, Πράξ. 12:14, Πράξ. 13:52, Πράξ. 20:24, Ρωμ. 15:13, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 8:2, Φιλ. 1:4, Φιλ. 2:29, Κολ. 1:11, Α'Θεσσ. 1:6, Β'Τιμ. 1:4, Εβρ. 10:34, Εβρ. 12:2, Εβρ. 12:11, Εβρ. 13:17 
5483  χαριζομαι  χαριζεσθαι  Πράξ. 25:16 
5483  χαριζομαι  χαριζεσθε  Β'Κορ. 2:10 
5483  χαριζομαι  χαριζομενοι  Εφεσ. 4:32, Κολ. 3:13 
5483  χαριζομαι  χαρισαμενος  Κολ. 2:13 
5483  χαριζομαι  χαρισασθαι  Πράξ. 25:11, Β'Κορ. 2:7 
5483  χαριζομαι  χαρισασθε  Β'Κορ. 12:13 
5483  χαριζομαι  χαρισεται  Ρωμ. 8:32 
First Previous 1 2 3 of 3  Next Last