Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5314  φαγος  φαγοι  Μάρ. 11:14 
5314  φαγος  φαγος  Ματ. 11:19, Λουκ. 7:34 
5315  φαγω  φαγειν  Ματ. 12:4, Ματ. 14:16, Ματ. 15:20, Ματ. 25:35, Ματ. 25:42, Ματ. 26:17, Μάρ. 2:26, Μάρ. 3:20, Μάρ. 5:43, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:37, Μάρ. 6:37, Λουκ. 6:4, Λουκ. 8:55, Λουκ. 9:13, Λουκ. 14:1, Λουκ. 22:15, Ιωάνν. 4:32, Ιωάνν. 4:33, Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 6:52, Πράξ. 23:12, Πράξ. 23:21, Ρωμ. 14:2, Ρωμ. 14:21, Α'Κορ. 9:4, Α'Κορ. 10:7, Α'Κορ. 11:20, Α'Κορ. 11:21, Α'Κορ. 11:33, Εβρ. 13:10, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:14, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:20 
5315  φαγω  φαγεσαι  Λουκ. 17:8 
5315  φαγω  φαγεται  Λουκ. 14:15, Ιάκ. 5:3 
5315  φαγω  φαγετε  Ματ. 26:26, Μάρ. 14:22, Α'Κορ. 11:24 
5315  φαγω  φαγε  Λουκ. 12:19, Ιωάνν. 4:31, Πράξ. 10:13, Πράξ. 11:7 
5315  φαγω  φαγης  Μάρ. 14:12 
5315  φαγω  φαγητε  Ματ. 6:25, Λουκ. 12:22, Λουκ. 12:29, Ιωάνν. 6:53, Αποκ. 19:18 
5315  φαγω  φαγη  Λουκ. 7:36, Ιωάνν. 6:50, Ιωάνν. 6:51, Ρωμ. 14:23 
5315  φαγω  φαγονται  Αποκ. 17:16 
5315  φαγω  φαγοντες  Μάρ. 6:44, Μάρ. 8:9, Λουκ. 15:23 
5315  φαγω  φαγωμεν  Ματ. 6:31, Λουκ. 22:8, Α'Κορ. 8:8, Α'Κορ. 8:8, Α'Κορ. 15:32 
5315  φαγω  φαγωσιν  Ματ. 15:32, Μάρ. 6:36, Μάρ. 8:1, Μάρ. 8:2, Ιωάνν. 6:5, Ιωάνν. 18:28 
5315  φαγω  φαγω  Μάρ. 14:14, Λουκ. 17:8, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:16, Α'Κορ. 8:13 
5316  φαινω  φαινει  Ιωάνν. 1:5, Α'Ιωάνν. 2:8, Αποκ. 1:16 
5316  φαινω  φαινεσθε  Ματ. 23:28, Φιλ. 2:15 
5316  φαινω  φαινεται  Ματ. 2:13, Ματ. 2:19, Ματ. 24:27, Μάρ. 14:64 
5316  φαινω  φαινη  Αποκ. 8:12 
5316  φαινω  φαινομενη  Ιάκ. 4:14 
5316  φαινω  φαινομενου  Ματ. 2:7 
5316  φαινω  φαινομενων  Εβρ. 11:3 
5316  φαινω  φαινονται  Ματ. 23:27 
5316  φαινω  φαινοντι  Β'Πέτρ. 1:19 
5316  φαινω  φαινων  Ιωάνν. 5:35 
5316  φαινω  φαινωσιν  Αποκ. 21:23 
5316  φαινω  φανειται  Α'Πέτρ. 4:18 
5316  φαινω  φανησεται  Ματ. 24:30 
5316  φαινω  φανης  Ματ. 6:18 
5316  φαινω  φανη  Ρωμ. 7:13, Αποκ. 18:23 
5316  φαινω  φανωμεν  Β'Κορ. 13:7 
5316  φαινω  φανωσιν  Ματ. 6:5, Ματ. 6:16 
5317  Φαλεκ  φαλεκ  Λουκ. 3:35 
5318  φανερος  φανερα  Α'Κορ. 14:25, Γαλ. 5:19, Α'Τιμ. 4:15, Α'Ιωάνν. 3:10 
5318  φανερος  φανερους  Φιλ. 1:13 
5318  φανερος  φανερω  Ματ. 6:4, Ματ. 6:6, Ματ. 6:18, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 2:28 
5319  φανεροω  φανεροι  Α'Κορ. 11:19 
5319  φανεροω  φανερον  Ματ. 12:16, Μάρ. 3:12, Μάρ. 4:22, Μάρ. 6:14, Λουκ. 8:17, Λουκ. 8:17, Πράξ. 4:16, Πράξ. 7:13, Ρωμ. 1:19, Α'Κορ. 3:13 
5319  φανεροω  φανερουμενοι  Β'Κορ. 3:3 
5319  φανεροω  φανερουμενον  Εφεσ. 5:13 
5319  φανεροω  φανερουντι  Β'Κορ. 2:14 
5319  φανεροω  φανερουται  Εφεσ. 5:13 
5319  φανεροω  φανερωθεισαν  Β'Τιμ. 1:10 
5319  φανεροω  φανερωθεντες  Β'Κορ. 11:6 
5319  φανεροω  φανερωθεντος  Ρωμ. 16:26, Α'Πέτρ. 1:20, Α'Πέτρ. 5:4 
5319  φανεροω  φανερωθηναι  Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 7:12 
5319  φανεροω  φανερωθησεσθε  Κολ. 3:4 
5319  φανεροω  φανερωθη  Μάρ. 4:22, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 9:3, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:11, Κολ. 3:4, Α'Ιωάνν. 2:28, Α'Ιωάνν. 3:2, Αποκ. 3:18 
5319  φανεροω  φανερωθωσιν  Α'Ιωάνν. 2:19 
5319  φανεροω  φανερωσει  Α'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 4:2 
5319  φανεροω  φανερωσον  Ιωάνν. 7:4 
5319  φανεροω  φανερωσω  Κολ. 4:4 
5320  φανερως  φανερως  Μάρ. 1:45, Ιωάνν. 7:10, Πράξ. 10:3 
5321  φανερωσις  φανερωσις  Α'Κορ. 12:7 
5322  φανος  φανων  Ιωάνν. 18:3 
5323  Φανουηλ  φανουηλ  Λουκ. 2:36 
5324  φανταζω  φανταζομενον  Εβρ. 12:21 
5325  φαντασια  φαντασιας  Πράξ. 25:23 
5326  φαντασμα  φαντασμα  Ματ. 14:26, Μάρ. 6:49 
5327  φαραγξ  φαραγξ  Λουκ. 3:5 
5328  Φαραω  φαραω  Πράξ. 7:10, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:21, Ρωμ. 9:17, Εβρ. 11:24 
5329  Φαρες  φαρες  Ματ. 1:3, Ματ. 1:3, Λουκ. 3:33 
5330  Φαρισαιος  φαρισαιε  Ματ. 23:26 
5330  Φαρισαιος  φαρισαιοις  Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:43 
5330  Φαρισαιος  φαρισαιοι  Ματ. 9:11, Ματ. 9:14, Ματ. 9:34, Ματ. 12:2, Ματ. 12:14, Ματ. 12:24, Ματ. 15:1, Ματ. 15:12, Ματ. 16:1, Ματ. 19:3, Ματ. 21:45, Ματ. 22:15, Ματ. 22:34, Ματ. 23:2, Ματ. 23:13, Ματ. 23:14, Ματ. 23:15, Ματ. 23:23, Ματ. 23:25, Ματ. 23:27, Ματ. 23:29, Ματ. 27:62, Μάρ. 2:16, Μάρ. 2:24, Μάρ. 3:6, Μάρ. 7:1, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:5, Μάρ. 8:11, Μάρ. 10:2, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:21, Λουκ. 5:30, Λουκ. 6:7, Λουκ. 7:30, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:44, Λουκ. 11:53, Λουκ. 13:31, Λουκ. 15:2, Λουκ. 16:14, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 7:47, Ιωάνν. 8:3, Ιωάνν. 8:13, Ιωάνν. 9:15, Ιωάνν. 11:47, Ιωάνν. 11:57, Ιωάνν. 12:19, Πράξ. 23:8 
5330  Φαρισαιος  φαρισαιος  Λουκ. 7:39, Λουκ. 11:37, Λουκ. 11:38, Λουκ. 18:10, Λουκ. 18:11, Πράξ. 5:34, Πράξ. 23:6, Πράξ. 26:5, Φιλ. 3:5 
5330  Φαρισαιος  φαρισαιους  Λουκ. 14:3, Ιωάνν. 7:45, Ιωάνν. 9:13, Ιωάνν. 11:46, Ιωάνν. 12:42 
5330  Φαρισαιος  φαρισαιου  Λουκ. 7:36, Λουκ. 7:37, Πράξ. 23:6 
5330  Φαρισαιος  φαρισαιων  Ματ. 3:7, Ματ. 5:20, Ματ. 12:38, Ματ. 16:6, Ματ. 16:11, Ματ. 16:12, Ματ. 22:41, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 8:15, Μάρ. 12:13, Λουκ. 5:33, Λουκ. 6:2, Λουκ. 7:36, Λουκ. 12:1, Λουκ. 14:1, Λουκ. 17:20, Λουκ. 19:39, Ιωάνν. 1:24, Ιωάνν. 3:1, Ιωάνν. 7:48, Ιωάνν. 9:16, Ιωάνν. 9:40, Ιωάνν. 18:3, Πράξ. 15:5, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:7, Πράξ. 23:9 
5331  φαρμακεια  φαρμακεια  Γαλ. 5:20, Αποκ. 18:23 
5331  φαρμακεια  φαρμακειων  Αποκ. 9:21 
5332  φαρμακευς  φαρμακευσιν  Αποκ. 21:8 
5333  φαρμακος  φαρμακοι  Αποκ. 22:15 
5334  φασις  φασιν  Ρωμ. 3:8 
5334  φασις  φασις  Πράξ. 21:31 
5335  φασκω  φασκοντας  Αποκ. 2:2 
5335  φασκω  φασκοντες  Πράξ. 24:9, Ρωμ. 1:22 
5336  φατνη  φατνης  Λουκ. 13:15 
5336  φατνη  φατνη  Λουκ. 2:7, Λουκ. 2:12, Λουκ. 2:16 
5337  φαυλος  φαυλα  Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 5:29 
5337  φαυλος  φαυλον  Τίτ. 2:8, Ιάκ. 3:16 
5338  φεγγος  φεγγος  Ματ. 24:29, Μάρ. 13:24, Λουκ. 11:33 
5339  φειδομαι  φειδομαι  Α'Κορ. 7:28, Β'Κορ. 12:6 
5339  φειδομαι  φειδομενοι  Πράξ. 20:29 
5339  φειδομαι  φειδομενος  Β'Κορ. 1:23 
5339  φειδομαι  φεισηται  Ρωμ. 11:21 
5339  φειδομαι  φεισομαι  Β'Κορ. 13:2 
5340  φειδομενως  φειδομενως  Β'Κορ. 9:6, Β'Κορ. 9:6 
5341  φελονης  φαιλονην  Β'Τιμ. 4:13 
5342  φερω  φερειν  Λουκ. 23:26, Ιωάνν. 15:4 
5342  φερω  φερει  Ιωάνν. 12:24, Ιωάνν. 15:5, Β'Ιωάνν. 1:10 
5342  φερω  φερεσθαι  Εβρ. 9:16 
5342  φερω  φερετε  Ματ. 14:18, Ματ. 17:17, Μάρ. 9:19, Μάρ. 12:15, Ιωάνν. 2:8, Ιωάνν. 18:29 
5342  φερω  φερε  Ιωάνν. 20:27, Ιωάνν. 20:27, Β'Τιμ. 4:13 
5342  φερω  φερητε  Ιωάνν. 15:8, Ιωάνν. 15:16 
5342  φερω  φερη  Ιωάνν. 15:2 
5342  φερω  φερομενην  Α'Πέτρ. 1:13 
5342  φερω  φερομενης  Πράξ. 2:2 
5342  φερω  φερομενοι  Β'Πέτρ. 1:21 
5342  φερω  φεροντες  Μάρ. 2:3, Λουκ. 5:18, Πράξ. 5:16, Πράξ. 25:7, Εβρ. 13:13 
First Previous 1 2 3 4 5 of 5  Next Last