Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
5191  υακινθινος  υακινθινους  Αποκ. 9:17 
5192  υακινθος  υακινθος  Αποκ. 21:20 
5193  υαλινος  υαλινην  Αποκ. 15:2, Αποκ. 15:2 
5193  υαλινος  υαλινη  Αποκ. 4:6 
5194  υαλος  υαλος  Αποκ. 21:21 
5194  υαλος  υαλω  Αποκ. 21:18 
5195  υβριζω  υβριζεις  Λουκ. 11:45 
5195  υβριζω  υβρισαι  Πράξ. 14:5 
5195  υβριζω  υβρισαν  Ματ. 22:6 
5195  υβριζω  υβρισθεντες  Α'Θεσσ. 2:2 
5195  υβριζω  υβρισθησεται  Λουκ. 18:32 
5196  υβρις  υβρεσιν  Β'Κορ. 12:10 
5196  υβρις  υβρεως  Πράξ. 27:10 
5196  υβρις  υβριν  Πράξ. 27:21 
5197  υβριστης  υβριστας  Ρωμ. 1:30 
5197  υβριστης  υβριστην  Α'Τιμ. 1:13 
5198  υγιαινω  υγιαινειν  1:2 
5198  υγιαινω  υγιαινοντας  Τίτ. 2:2 
5198  υγιαινω  υγιαινοντα  Λουκ. 7:10, Λουκ. 15:27 
5198  υγιαινω  υγιαινοντες  Λουκ. 5:31 
5198  υγιαινω  υγιαινοντων  Β'Τιμ. 1:13 
5198  υγιαινω  υγιαινουσης  Β'Τιμ. 4:3 
5198  υγιαινω  υγιαινουση  Α'Τιμ. 1:10, Τίτ. 1:9, Τίτ. 2:1 
5198  υγιαινω  υγιαινουσιν  Α'Τιμ. 6:3 
5198  υγιαινω  υγιαινωσιν  Τίτ. 1:13 
5199  υγιης  υγιεις  Ματ. 15:31 
5199  υγιης  υγιης  Ματ. 12:13, Μάρ. 3:5, Μάρ. 5:34, Λουκ. 6:10, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 5:14, Πράξ. 4:10 
5199  υγιης  υγιη  Ιωάνν. 5:11, Ιωάνν. 5:15, Ιωάνν. 7:23, Τίτ. 2:8 
5200  υγρος  υγρω  Λουκ. 23:31 
5201  υδρια  υδριαι  Ιωάνν. 2:6 
5201  υδρια  υδριαν  Ιωάνν. 4:28 
5201  υδρια  υδριας  Ιωάνν. 2:7 
5202  υδροποτεω  υδροποτει  Α'Τιμ. 5:23 
5203  υδρωπικος  υδρωπικος  Λουκ. 14:2 
5204  υδωρ  υδασιν  Ματ. 8:32 
5204  υδωρ  υδατα  Ματ. 14:28, Ματ. 14:29, Μάρ. 9:22, Ιωάνν. 3:23, Αποκ. 17:15 
5204  υδωρ  υδατι  Ματ. 3:11, Μάρ. 1:8, Λουκ. 3:16, Λουκ. 8:25, Ιωάνν. 1:26, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 1:33, Πράξ. 1:5, Πράξ. 11:16, Εβρ. 10:22, Β'Πέτρ. 3:6, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:6 
5204  υδωρ  υδατος  Ματ. 3:16, Μάρ. 1:10, Μάρ. 9:41, Μάρ. 14:13, Λουκ. 8:24, Λουκ. 16:24, Λουκ. 22:10, Ιωάνν. 2:7, Ιωάνν. 3:5, Ιωάνν. 4:13, Ιωάνν. 4:14, Ιωάνν. 4:14, Ιωάνν. 5:3, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 7:38, Πράξ. 8:39, Εφεσ. 5:26, Εβρ. 9:19, Α'Πέτρ. 3:20, Β'Πέτρ. 3:5, Β'Πέτρ. 3:5, Α'Ιωάνν. 5:6, Αποκ. 21:6, Αποκ. 22:1 
5204  υδωρ  υδατων  Αποκ. 1:15, Αποκ. 7:17, Αποκ. 8:10, Αποκ. 8:11, Αποκ. 11:6, Αποκ. 14:2, Αποκ. 14:7, Αποκ. 16:4, Αποκ. 16:5, Αποκ. 17:1, Αποκ. 19:6 
5204  υδωρ  υδωρ  Ματ. 17:15, Ματ. 27:24, Λουκ. 7:44, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 4:7, Ιωάνν. 4:10, Ιωάνν. 4:11, Ιωάνν. 4:14, Ιωάνν. 4:15, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 5:7, Ιωάνν. 13:5, Ιωάνν. 19:34, Πράξ. 8:36, Πράξ. 8:36, Πράξ. 8:38, Πράξ. 10:47, Ιάκ. 3:12, Α'Ιωάνν. 5:8, Αποκ. 12:15, Αποκ. 16:12, Αποκ. 22:17 
5205  υετος  υετον  Πράξ. 28:2, Εβρ. 6:7, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:18 
5205  υετος  υετος  Αποκ. 11:6 
5205  υετος  υετους  Πράξ. 14:17 
5206  υιοθεσια  υιοθεσιαν  Ρωμ. 8:23, Γαλ. 4:5, Εφεσ. 1:5 
5206  υιοθεσια  υιοθεσιας  Ρωμ. 8:15 
5206  υιοθεσια  υιοθεσια  Ρωμ. 9:4 
5207  υιος  υιε  Ματ. 8:29, Ματ. 9:27, Ματ. 15:22, Μάρ. 5:7, Μάρ. 10:48, Λουκ. 8:28, Λουκ. 18:38, Λουκ. 18:39, Πράξ. 13:10, Εβρ. 12:5 
5207  υιος  υιοις  Μάρ. 3:28, Πράξ. 7:37, Πράξ. 10:36, Εφεσ. 2:2, Εφεσ. 3:5, Εβρ. 12:5, Εβρ. 12:7 
5207  υιος  υιοι  Ματ. 5:9, Ματ. 5:45, Ματ. 8:12, Ματ. 9:15, Ματ. 12:27, Ματ. 13:38, Ματ. 13:38, Ματ. 17:26, Ματ. 20:21, Ματ. 23:31, Μάρ. 2:19, Μάρ. 3:17, Μάρ. 10:35, Λουκ. 6:35, Λουκ. 11:19, Λουκ. 16:8, Λουκ. 20:34, Λουκ. 20:36, Λουκ. 20:36, Ιωάνν. 4:12, Ιωάνν. 12:36, Πράξ. 2:17, Πράξ. 3:25, Πράξ. 13:26, Πράξ. 19:14, Ρωμ. 8:14, Ρωμ. 9:26, Γαλ. 3:7, Γαλ. 3:26, Γαλ. 4:6, Α'Θεσσ. 5:5, Α'Θεσσ. 5:5, Εβρ. 12:8 
5207  υιος  υιον  Ματ. 1:21, Ματ. 1:23, Ματ. 1:25, Ματ. 2:15, Ματ. 10:37, Ματ. 11:27, Ματ. 16:13, Ματ. 16:28, Ματ. 17:15, Ματ. 21:5, Ματ. 21:37, Ματ. 21:37, Ματ. 21:38, Ματ. 23:15, Ματ. 24:30, Ματ. 26:64, Μάρ. 8:31, Μάρ. 9:12, Μάρ. 9:17, Μάρ. 12:6, Μάρ. 12:6, Μάρ. 13:26, Μάρ. 14:62, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:31, Λουκ. 1:36, Λουκ. 1:57, Λουκ. 2:7, Λουκ. 3:2, Λουκ. 9:22, Λουκ. 9:38, Λουκ. 9:41, Λουκ. 12:10, Λουκ. 20:13, Λουκ. 20:41, Λουκ. 21:27, Λουκ. 22:48, Λουκ. 24:7, Ιωάνν. 1:45, Ιωάνν. 1:51, Ιωάνν. 3:14, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:17, Ιωάνν. 3:35, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:62, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 9:35, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 19:7, Πράξ. 7:21, Πράξ. 7:56, Πράξ. 8:37, Πράξ. 13:21, Ρωμ. 8:3, Γαλ. 1:16, Γαλ. 4:4, Γαλ. 4:30, Α'Θεσσ. 1:10, Εβρ. 1:5, Εβρ. 1:8, Εβρ. 4:14, Εβρ. 6:6, Εβρ. 7:28, Εβρ. 10:29, Εβρ. 12:6, Ιάκ. 2:21, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 2:23, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 4:14, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:12, Α'Ιωάνν. 5:12, Β'Ιωάνν. 1:9, Αποκ. 12:5 
5207  υιος  υιος  Ματ. 1:20, Ματ. 3:17, Ματ. 4:3, Ματ. 4:6, Ματ. 7:9, Ματ. 8:20, Ματ. 9:6, Ματ. 10:23, Ματ. 11:19, Ματ. 11:27, Ματ. 11:27, Ματ. 12:8, Ματ. 12:23, Ματ. 12:40, Ματ. 13:37, Ματ. 13:41, Ματ. 13:55, Ματ. 14:33, Ματ. 16:16, Ματ. 16:27, Ματ. 17:5, Ματ. 17:9, Ματ. 17:12, Ματ. 17:22, Ματ. 18:11, Ματ. 19:28, Ματ. 20:18, Ματ. 20:28, Ματ. 20:30, Ματ. 20:31, Ματ. 22:42, Ματ. 22:45, Ματ. 24:44, Ματ. 25:13, Ματ. 25:31, Ματ. 26:2, Ματ. 26:24, Ματ. 26:24, Ματ. 26:45, Ματ. 26:63, Ματ. 27:40, Ματ. 27:43, Ματ. 27:54, Μάρ. 1:11, Μάρ. 2:10, Μάρ. 2:28, Μάρ. 3:11, Μάρ. 6:3, Μάρ. 8:38, Μάρ. 9:7, Μάρ. 9:9, Μάρ. 9:31, Μάρ. 10:33, Μάρ. 10:45, Μάρ. 10:46, Μάρ. 10:47, Μάρ. 12:35, Μάρ. 12:37, Μάρ. 13:32, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:61, Μάρ. 15:39, Λουκ. 1:32, Λουκ. 1:35, Λουκ. 3:22, Λουκ. 3:23, Λουκ. 4:3, Λουκ. 4:9, Λουκ. 4:22, Λουκ. 4:41, Λουκ. 5:24, Λουκ. 6:5, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:34, Λουκ. 9:26, Λουκ. 9:35, Λουκ. 9:44, Λουκ. 9:56, Λουκ. 9:58, Λουκ. 10:6, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:22, Λουκ. 11:11, Λουκ. 11:30, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:40, Λουκ. 12:53, Λουκ. 15:13, Λουκ. 15:19, Λουκ. 15:21, Λουκ. 15:21, Λουκ. 15:24, Λουκ. 15:25, Λουκ. 15:30, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:30, Λουκ. 18:8, Λουκ. 19:9, Λουκ. 19:10, Λουκ. 20:44, Λουκ. 22:22, Λουκ. 22:69, Λουκ. 22:70, Ιωάνν. 1:18, Ιωάνν. 1:34, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 1:49, Ιωάνν. 3:13, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:50, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:21, Ιωάνν. 5:27, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 6:69, Ιωάνν. 8:35, Ιωάνν. 8:36, Ιωάνν. 9:19, Ιωάνν. 9:20, Ιωάνν. 10:36, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 13:31, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 20:31, Πράξ. 4:36, Πράξ. 9:20, Πράξ. 13:33, Πράξ. 16:1, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:16, Ρωμ. 9:9, Α'Κορ. 15:28, Β'Κορ. 1:19, Γαλ. 4:7, Γαλ. 4:7, Γαλ. 4:30, Β'Θεσσ. 2:3, Εβρ. 1:5, Εβρ. 2:6, Εβρ. 3:6, Εβρ. 5:5, Εβρ. 5:8, Εβρ. 11:24, Εβρ. 12:7, Α'Πέτρ. 5:13, Β'Πέτρ. 1:17, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 5:5, Α'Ιωάνν. 5:20, Αποκ. 2:18, Αποκ. 21:7 
5207  υιος  υιους  Ματ. 26:37, Λουκ. 5:10, Λουκ. 5:34, Λουκ. 15:11, Λουκ. 16:8, Πράξ. 7:23, Πράξ. 7:29, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 3:13, Β'Κορ. 6:18, Γαλ. 4:22, Εφεσ. 5:6, Κολ. 3:6, Εβρ. 2:10 
5207  υιος  υιου  Ματ. 1:1, Ματ. 1:1, Ματ. 12:32, Ματ. 23:35, Ματ. 24:27, Ματ. 24:30, Ματ. 24:37, Ματ. 24:39, Ματ. 28:19, Μάρ. 1:1, Λουκ. 6:22, Λουκ. 17:22, Λουκ. 17:26, Λουκ. 21:36, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 5:25, Ιωάνν. 6:53, Ρωμ. 1:3, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 8:29, Ρωμ. 8:32, Α'Κορ. 1:9, Γαλ. 2:20, Γαλ. 4:6, Γαλ. 4:30, Εφεσ. 4:13, Κολ. 1:13, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:13, Β'Ιωάνν. 1:3 
5207  υιος  υιων  Ματ. 17:25, Ματ. 20:20, Ματ. 20:20, Ματ. 27:9, Ματ. 27:56, Λουκ. 1:16, Πράξ. 5:21, Πράξ. 7:16, Πράξ. 9:15, Ρωμ. 8:19, Ρωμ. 9:27, Εβρ. 7:5, Εβρ. 11:21, Εβρ. 11:22, Αποκ. 2:14, Αποκ. 7:4, Αποκ. 21:12 
5207  υιος  υιω  Ματ. 21:9, Ματ. 21:15, Ματ. 22:2, Λουκ. 12:53, Λουκ. 18:31, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 4:5, Ιωάνν. 5:22, Ιωάνν. 5:26, Ιωάνν. 14:13, Εβρ. 1:1, Εβρ. 7:3, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 5:11, Α'Ιωάνν. 5:20, Αποκ. 1:13, Αποκ. 14:14 
5208  υλη  υλην  Ιάκ. 3:5 
5209  υμας  υμας  Ματ. 3:11, Ματ. 3:11, Ματ. 4:19, Ματ. 5:11, Ματ. 5:44, Ματ. 5:44, Ματ. 5:44, Ματ. 5:44, Ματ. 5:46, Ματ. 6:8, Ματ. 6:30, Ματ. 7:6, Ματ. 7:15, Ματ. 7:23, Ματ. 10:13, Ματ. 10:14, Ματ. 10:16, Ματ. 10:17, Ματ. 10:17, Ματ. 10:19, Ματ. 10:23, Ματ. 10:40, Ματ. 11:28, Ματ. 11:29, Ματ. 12:28, Ματ. 21:24, Ματ. 21:31, Ματ. 21:32, Ματ. 23:34, Ματ. 23:35, Ματ. 24:4, Ματ. 24:9, Ματ. 24:9, Ματ. 25:12, Ματ. 26:32, Ματ. 26:55, Ματ. 28:7, Ματ. 28:14, Μάρ. 1:8, Μάρ. 1:8, Μάρ. 1:17, Μάρ. 6:11, Μάρ. 9:19, Μάρ. 9:41, Μάρ. 11:29, Μάρ. 13:5, Μάρ. 13:9, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:36, Μάρ. 14:28, Μάρ. 14:49, Μάρ. 16:7, Λουκ. 3:16, Λουκ. 3:16, Λουκ. 6:9, Λουκ. 6:22, Λουκ. 6:22, Λουκ. 6:26, Λουκ. 6:27, Λουκ. 6:28, Λουκ. 6:32, Λουκ. 6:33, Λουκ. 9:5, Λουκ. 9:41, Λουκ. 10:3, Λουκ. 10:6, Λουκ. 10:8, Λουκ. 10:9, Λουκ. 10:10, Λουκ. 10:11, Λουκ. 10:16, Λουκ. 10:19, Λουκ. 11:20, Λουκ. 12:11, Λουκ. 12:12, Λουκ. 12:14, Λουκ. 12:28, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:27, Λουκ. 13:28, Λουκ. 16:9, Λουκ. 16:26, Λουκ. 19:31, Λουκ. 20:3, Λουκ. 21:12, Λουκ. 21:34, Λουκ. 22:31, Λουκ. 22:35, Λουκ. 23:15, Λουκ. 24:44, Λουκ. 24:49, Ιωάνν. 3:7, Ιωάνν. 4:38, Ιωάνν. 5:42, Ιωάνν. 6:61, Ιωάνν. 6:70, Ιωάνν. 7:7, Ιωάνν. 8:32, Ιωάνν. 8:36, Ιωάνν. 11:15, Ιωάνν. 12:30, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 14:3, Ιωάνν. 14:18, Ιωάνν. 14:18, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:28, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:12, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:18, Ιωάνν. 15:19, Ιωάνν. 15:19, Ιωάνν. 15:20, Ιωάνν. 16:2, Ιωάνν. 16:2, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 16:27, Ιωάνν. 20:21, Πράξ. 1:8, Πράξ. 2:22, Πράξ. 2:29, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:26, Πράξ. 7:43, Πράξ. 13:32, Πράξ. 13:40, Πράξ. 14:15, Πράξ. 15:24, Πράξ. 15:25, Πράξ. 17:22, Πράξ. 17:28, Πράξ. 18:15, Πράξ. 18:21, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:36, Πράξ. 20:20, Πράξ. 20:28, Πράξ. 20:29, Πράξ. 20:32, Πράξ. 22:1, Πράξ. 23:15, Πράξ. 24:22, Πράξ. 27:22, Πράξ. 27:34, Πράξ. 28:20, Ρωμ. 1:10, Ρωμ. 1:11, Ρωμ. 1:11, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 2:24, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 10:19, Ρωμ. 10:19, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 12:14, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:15, Ρωμ. 15:22, Ρωμ. 15:23, Ρωμ. 15:24, Ρωμ. 15:24, Ρωμ. 15:29, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 15:32, Ρωμ. 16:16, Ρωμ. 16:17, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:21, Ρωμ. 16:22, Ρωμ. 16:23, Ρωμ. 16:23, Ρωμ. 16:25, Α'Κορ. 1:7, Α'Κορ. 1:8, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 2:1, Α'Κορ. 2:3, Α'Κορ. 3:2, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 4:14, Α'Κορ. 4:15, Α'Κορ. 4:16, Α'Κορ. 4:17, Α'Κορ. 4:18, Α'Κορ. 4:19, Α'Κορ. 4:21, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 10:27, Α'Κορ. 11:2, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:14, Α'Κορ. 11:22, Α'Κορ. 12:1, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:36, Α'Κορ. 16:5, Α'Κορ. 16:6, Α'Κορ. 16:7, Α'Κορ. 16:7, Α'Κορ. 16:10, Α'Κορ. 16:12, Α'Κορ. 16:15, Α'Κορ. 16:19, Α'Κορ. 16:19, Α'Κορ. 16:20, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:15, Β'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 2:1, Β'Κορ. 2:2, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 2:5, Β'Κορ. 2:7, Β'Κορ. 2:8, Β'Κορ. 2:10, Β'Κορ. 3:1, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 6:1, Β'Κορ. 6:11, Β'Κορ. 6:17, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:8, Β'Κορ. 7:8, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 7:12, Β'Κορ. 7:15, Β'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:17, Β'Κορ. 8:22, Β'Κορ. 8:23, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 9:5, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 9:14, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:9, Β'Κορ. 10:14, Β'Κορ. 11:2, Β'Κορ. 11:2, Β'Κορ. 11:6, Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 11:11, Β'Κορ. 11:20, Β'Κορ. 11:20, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:15, Β'Κορ. 12:16, Β'Κορ. 12:16, Β'Κορ. 12:17, Β'Κορ. 12:17, Β'Κορ. 12:18, Β'Κορ. 12:20, Β'Κορ. 12:21, Β'Κορ. 13:1, Β'Κορ. 13:3, Β'Κορ. 13:4, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:13, Γαλ. 1:6, Γαλ. 1:7, Γαλ. 1:9, Γαλ. 2:5, Γαλ. 3:1, Γαλ. 4:11, Γαλ. 4:11, Γαλ. 4:17, Γαλ. 4:17, Γαλ. 4:18, Γαλ. 4:20, Γαλ. 5:2, Γαλ. 5:7, Γαλ. 5:8, Γαλ. 5:10, Γαλ. 5:10, Γαλ. 5:12, Γαλ. 6:12, Γαλ. 6:13, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 2:1, Εφεσ. 3:2, Εφεσ. 4:1, Εφεσ. 4:17, Εφεσ. 4:22, Εφεσ. 5:6, Εφεσ. 6:11, Εφεσ. 6:22, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:8, Φιλ. 1:10, Φιλ. 1:12, Φιλ. 1:24, Φιλ. 1:26, Φιλ. 1:27, Φιλ. 2:25, Φιλ. 2:26, Φιλ. 4:21, Φιλ. 4:22, Κολ. 1:6, Κολ. 1:10, Κολ. 1:21, Κολ. 1:22, Κολ. 1:25, Κολ. 2:1, Κολ. 2:4, Κολ. 2:8, Κολ. 2:13, Κολ. 2:16, Κολ. 2:18, Κολ. 4:6, Κολ. 4:8, Κολ. 4:10, Κολ. 4:10, Κολ. 4:12, Κολ. 4:14, Α'Θεσσ. 1:5, Α'Θεσσ. 1:5, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 1:9, Α'Θεσσ. 2:1, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:11, Α'Θεσσ. 2:12, Α'Θεσσ. 2:12, Α'Θεσσ. 2:15, Α'Θεσσ. 2:18, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:4, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Θεσσ. 4:13, Α'Θεσσ. 5:4, Α'Θεσσ. 5:12, Α'Θεσσ. 5:12, Α'Θεσσ. 5:14, Α'Θεσσ. 5:18, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:24, Α'Θεσσ. 5:27, Β'Θεσσ. 1:5, Β'Θεσσ. 1:6, Β'Θεσσ. 1:10, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 2:5, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 2:14, Β'Θεσσ. 2:17, Β'Θεσσ. 3:1, Β'Θεσσ. 3:3, Β'Θεσσ. 3:4, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:10, Εβρ. 5:12, Εβρ. 9:20, Εβρ. 13:21, Εβρ. 13:22, Εβρ. 13:23, Εβρ. 13:24, Ιάκ. 2:6, Ιάκ. 2:7, Ιάκ. 4:2, Ιάκ. 4:10, Ιάκ. 4:15, Α'Πέτρ. 1:10, Α'Πέτρ. 1:12, Α'Πέτρ. 1:15, Α'Πέτρ. 1:20, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 2:9, Α'Πέτρ. 3:13, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 5:6, Α'Πέτρ. 5:10, Α'Πέτρ. 5:13, Β'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 1:13, Β'Πέτρ. 1:15, Β'Πέτρ. 2:3, Β'Πέτρ. 3:8, Β'Πέτρ. 3:11, Α'Ιωάνν. 2:26, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 3:7, Α'Ιωάνν. 3:13, Β'Ιωάνν. 1:10, Β'Ιωάνν. 1:12, Ιουδ. 1:5, Ιουδ. 1:5, Αποκ. 2:24, Αποκ. 12:12 
5210  υμεις  υμεις  Ματ. 5:13, Ματ. 5:14, Ματ. 5:48, Ματ. 6:9, Ματ. 6:26, Ματ. 7:11, Ματ. 7:12, Ματ. 9:4, Ματ. 10:20, Ματ. 10:31, Ματ. 13:18, Ματ. 14:16, Ματ. 15:3, Ματ. 15:5, Ματ. 15:16, Ματ. 16:15, Ματ. 19:28, Ματ. 19:28, Ματ. 20:4, Ματ. 20:7, Ματ. 21:13, Ματ. 21:32, Ματ. 23:8, Ματ. 23:8, Ματ. 23:13, Ματ. 23:28, Ματ. 23:32, Ματ. 24:33, Ματ. 24:44, Ματ. 26:31, Ματ. 27:24, Ματ. 28:5, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:37, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:18, Μάρ. 8:29, Μάρ. 11:17, Μάρ. 11:26, Μάρ. 12:27, Μάρ. 13:9, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:23, Μάρ. 13:29, Λουκ. 6:31, Λουκ. 9:13, Λουκ. 9:20, Λουκ. 9:44, Λουκ. 9:55, Λουκ. 10:24, Λουκ. 11:13, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:48, Λουκ. 12:24, Λουκ. 12:29, Λουκ. 12:36, Λουκ. 12:40, Λουκ. 16:15, Λουκ. 17:10, Λουκ. 19:46, Λουκ. 21:31, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:28, Λουκ. 22:70, Λουκ. 24:48, Λουκ. 24:49, Ιωάνν. 1:26, Ιωάνν. 3:28, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 4:32, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 4:38, Ιωάνν. 4:38, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:33, Ιωάνν. 5:34, Ιωάνν. 5:35, Ιωάνν. 5:38, Ιωάνν. 5:39, Ιωάνν. 5:44, Ιωάνν. 5:45, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 7:8, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 7:34, Ιωάνν. 7:36, Ιωάνν. 7:47, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:15, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:22, Ιωάνν. 8:23, Ιωάνν. 8:23, Ιωάνν. 8:31, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 8:41, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 8:46, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 8:49, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 9:19, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 9:30, Ιωάνν. 10:26, Ιωάνν. 10:36, Ιωάνν. 11:49, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:13, Ιωάνν. 13:14, Ιωάνν. 13:15, Ιωάνν. 13:33, Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 14:3, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:19, Ιωάνν. 14:19, Ιωάνν. 14:20, Ιωάνν. 14:20, Ιωάνν. 15:3, Ιωάνν. 15:4, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 15:14, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:27, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 16:27, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 19:6, Ιωάνν. 19:35, Πράξ. 1:5, Πράξ. 2:15, Πράξ. 2:33, Πράξ. 2:36, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:14, Πράξ. 3:25, Πράξ. 4:7, Πράξ. 4:10, Πράξ. 5:30, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:26, Πράξ. 7:51, Πράξ. 7:51, Πράξ. 7:52, Πράξ. 8:24, Πράξ. 10:28, Πράξ. 10:37, Πράξ. 11:16, Πράξ. 15:7, Πράξ. 19:15, Πράξ. 20:18, Πράξ. 20:25, Πράξ. 22:3, Πράξ. 23:15, Πράξ. 27:31, Ρωμ. 1:6, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 8:9, Ρωμ. 9:26, Ρωμ. 11:30, Ρωμ. 16:17, Α'Κορ. 1:30, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 3:23, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 4:10, Α'Κορ. 5:2, Α'Κορ. 5:12, Α'Κορ. 6:8, Α'Κορ. 9:1, Α'Κορ. 9:2, Α'Κορ. 10:15, Α'Κορ. 12:27, Α'Κορ. 14:9, Α'Κορ. 14:12, Α'Κορ. 16:1, Α'Κορ. 16:6, Α'Κορ. 16:16, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 3:2, Β'Κορ. 6:13, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 6:18, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 11:7, Β'Κορ. 12:11, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:9, Γαλ. 3:28, Γαλ. 3:29, Γαλ. 4:12, Γαλ. 5:13, Γαλ. 6:1, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 2:11, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 2:22, Εφεσ. 4:20, Εφεσ. 5:33, Εφεσ. 6:21, Φιλ. 2:18, Φιλ. 4:15, Φιλ. 4:15, Κολ. 3:4, Κολ. 3:7, Κολ. 3:8, Κολ. 3:13, Κολ. 4:1, Κολ. 4:16, Α'Θεσσ. 1:6, Α'Θεσσ. 2:10, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 2:20, Α'Θεσσ. 3:8, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Θεσσ. 5:4, Α'Θεσσ. 5:5, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 3:13, Ιάκ. 2:6, Ιάκ. 5:8, Α'Πέτρ. 2:9, Α'Πέτρ. 4:1, Β'Πέτρ. 3:17, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 2:20, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 4:4, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:20 
5211  υμεναιος  υμεναιος  Α'Τιμ. 1:20, Β'Τιμ. 2:17 
5212  υμετερος  υμετερας  Πράξ. 27:34, Β'Κορ. 8:8 
5212  υμετερος  υμετερα  Λουκ. 6:20, Γαλ. 6:13 
5212  υμετερος  υμετερον  Λουκ. 16:12, Ιωάνν. 15:20 
5212  υμετερος  υμετερος  Ιωάνν. 7:6 
5212  υμετερος  υμετερω  Ιωάνν. 8:17, Ρωμ. 11:31 
5213  υμιν  υμιν  Ματ. 3:7, Ματ. 3:9, Ματ. 5:18, Ματ. 5:20, Ματ. 5:22, Ματ. 5:28, Ματ. 5:32, Ματ. 5:34, Ματ. 5:39, Ματ. 5:44, Ματ. 6:2, Ματ. 6:5, Ματ. 6:14, Ματ. 6:16, Ματ. 6:19, Ματ. 6:20, Ματ. 6:25, Ματ. 6:29, Ματ. 6:33, Ματ. 7:2, Ματ. 7:7, Ματ. 7:7, Ματ. 7:12, Ματ. 8:10, Ματ. 8:11, Ματ. 9:29, Ματ. 10:15, Ματ. 10:19, Ματ. 10:20, Ματ. 10:23, Ματ. 10:27, Ματ. 10:42, Ματ. 11:9, Ματ. 11:11, Ματ. 11:17, Ματ. 11:17, Ματ. 11:21, Ματ. 11:22, Ματ. 11:22, Ματ. 11:24, Ματ. 12:6, Ματ. 12:31, Ματ. 12:36, Ματ. 13:11, Ματ. 13:17, Ματ. 16:11, Ματ. 16:28, Ματ. 17:12, Ματ. 17:20, Ματ. 17:20, Ματ. 18:3, Ματ. 18:10, Ματ. 18:12, Ματ. 18:13, Ματ. 18:18, Ματ. 18:19, Ματ. 18:35, Ματ. 19:8, Ματ. 19:9, Ματ. 19:23, Ματ. 19:24, Ματ. 19:28, Ματ. 20:4, Ματ. 20:26, Ματ. 20:26, Ματ. 20:27, Ματ. 20:32, Ματ. 21:3, Ματ. 21:21, Ματ. 21:24, Ματ. 21:27, Ματ. 21:28, Ματ. 21:31, Ματ. 21:43, Ματ. 22:31, Ματ. 22:42, Ματ. 23:3, Ματ. 23:13, Ματ. 23:14, Ματ. 23:15, Ματ. 23:16, Ματ. 23:23, Ματ. 23:25, Ματ. 23:27, Ματ. 23:29, Ματ. 23:36, Ματ. 23:38, Ματ. 23:39, Ματ. 24:2, Ματ. 24:23, Ματ. 24:25, Ματ. 24:26, Ματ. 24:34, Ματ. 24:47, Ματ. 25:9, Ματ. 25:12, Ματ. 25:34, Ματ. 25:40, Ματ. 25:45, Ματ. 26:13, Ματ. 26:15, Ματ. 26:21, Ματ. 26:29, Ματ. 26:64, Ματ. 26:66, Ματ. 27:17, Ματ. 27:21, Ματ. 28:7, Ματ. 28:20, Μάρ. 3:28, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:24, Μάρ. 4:24, Μάρ. 6:11, Μάρ. 8:12, Μάρ. 9:1, Μάρ. 9:13, Μάρ. 9:41, Μάρ. 10:3, Μάρ. 10:5, Μάρ. 10:15, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:36, Μάρ. 10:43, Μάρ. 10:43, Μάρ. 11:3, Μάρ. 11:23, Μάρ. 11:24, Μάρ. 11:24, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:29, Μάρ. 11:33, Μάρ. 12:43, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:21, Μάρ. 13:23, Μάρ. 13:30, Μάρ. 13:37, Μάρ. 14:9, Μάρ. 14:13, Μάρ. 14:15, Μάρ. 14:18, Μάρ. 14:25, Μάρ. 14:64, Μάρ. 15:9, Μάρ. 16:7, Λουκ. 2:10, Λουκ. 2:11, Λουκ. 2:12, Λουκ. 3:7, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:13, Λουκ. 4:24, Λουκ. 4:25, Λουκ. 6:24, Λουκ. 6:25, Λουκ. 6:25, Λουκ. 6:26, Λουκ. 6:27, Λουκ. 6:28, Λουκ. 6:31, Λουκ. 6:32, Λουκ. 6:33, Λουκ. 6:34, Λουκ. 6:38, Λουκ. 6:38, Λουκ. 6:47, Λουκ. 7:9, Λουκ. 7:26, Λουκ. 7:28, Λουκ. 7:32, Λουκ. 7:32, Λουκ. 8:10, Λουκ. 9:27, Λουκ. 9:48, Λουκ. 10:8, Λουκ. 10:11, Λουκ. 10:12, Λουκ. 10:13, Λουκ. 10:14, Λουκ. 10:19, Λουκ. 10:20, Λουκ. 10:24, Λουκ. 11:8, Λουκ. 11:9, Λουκ. 11:9, Λουκ. 11:9, Λουκ. 11:41, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:43, Λουκ. 11:44, Λουκ. 11:46, Λουκ. 11:47, Λουκ. 11:51, Λουκ. 11:52, Λουκ. 12:4, Λουκ. 12:5, Λουκ. 12:5, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:22, Λουκ. 12:27, Λουκ. 12:31, Λουκ. 12:32, Λουκ. 12:37, Λουκ. 12:44, Λουκ. 12:51, Λουκ. 13:3, Λουκ. 13:5, Λουκ. 13:24, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:27, Λουκ. 13:35, Λουκ. 13:35, Λουκ. 14:24, Λουκ. 15:7, Λουκ. 15:10, Λουκ. 16:9, Λουκ. 16:11, Λουκ. 16:12, Λουκ. 17:6, Λουκ. 17:10, Λουκ. 17:23, Λουκ. 17:34, Λουκ. 18:8, Λουκ. 18:14, Λουκ. 18:17, Λουκ. 18:29, Λουκ. 19:26, Λουκ. 19:40, Λουκ. 20:8, Λουκ. 21:3, Λουκ. 21:13, Λουκ. 21:15, Λουκ. 21:15, Λουκ. 21:32, Λουκ. 22:10, Λουκ. 22:12, Λουκ. 22:16, Λουκ. 22:18, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:29, Λουκ. 22:37, Λουκ. 22:67, Λουκ. 24:6, Λουκ. 24:36, Λουκ. 24:44, Ιωάνν. 1:51, Ιωάνν. 2:5, Ιωάνν. 3:12, Ιωάνν. 3:12, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:24, Ιωάνν. 5:25, Ιωάνν. 5:38, Ιωάνν. 6:26, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:32, Ιωάνν. 6:32, Ιωάνν. 6:32, Ιωάνν. 6:36, Ιωάνν. 6:47, Ιωάνν. 6:53, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 6:65, Ιωάνν. 7:19, Ιωάνν. 7:22, Ιωάνν. 8:24, Ιωάνν. 8:25, Ιωάνν. 8:34, Ιωάνν. 8:37, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 8:51, Ιωάνν. 8:58, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 10:1, Ιωάνν. 10:7, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:26, Ιωάνν. 10:32, Ιωάνν. 11:56, Ιωάνν. 12:24, Ιωάνν. 13:12, Ιωάνν. 13:15, Ιωάνν. 13:15, Ιωάνν. 13:16, Ιωάνν. 13:19, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 13:21, Ιωάνν. 13:33, Ιωάνν. 13:34, Ιωάνν. 14:2, Ιωάνν. 14:2, Ιωάνν. 14:3, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:12, Ιωάνν. 14:16, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:20, Ιωάνν. 14:25, Ιωάνν. 14:25, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 14:28, Ιωάνν. 14:29, Ιωάνν. 15:3, Ιωάνν. 15:4, Ιωάνν. 15:7, Ιωάνν. 15:7, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:14, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:17, Ιωάνν. 15:20, Ιωάνν. 15:21, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:1, Ιωάνν. 16:3, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:6, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:12, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:14, Ιωάνν. 16:15, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:23, Ιωάνν. 16:23, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:26, Ιωάνν. 16:33, Ιωάνν. 18:8, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 19:4, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:21, Ιωάνν. 20:26, Πράξ. 2:14, Πράξ. 2:39, Πράξ. 3:14, Πράξ. 3:20, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:10, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:28, Πράξ. 5:38, Πράξ. 7:37, Πράξ. 13:15, Πράξ. 13:26, Πράξ. 13:26, Πράξ. 13:34, Πράξ. 13:38, Πράξ. 13:38, Πράξ. 13:41, Πράξ. 13:46, Πράξ. 14:15, Πράξ. 15:28, Πράξ. 17:3, Πράξ. 17:23, Πράξ. 20:20, Πράξ. 20:26, Πράξ. 20:27, Πράξ. 20:32, Πράξ. 20:35, Πράξ. 22:25, Πράξ. 25:5, Πράξ. 26:8, Πράξ. 28:28, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 1:11, Ρωμ. 1:12, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 1:15, Ρωμ. 8:9, Ρωμ. 8:10, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 11:13, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:15, Ρωμ. 15:32, Ρωμ. 16:1, Ρωμ. 16:19, Α'Κορ. 1:3, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:6, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:11, Α'Κορ. 2:1, Α'Κορ. 2:2, Α'Κορ. 3:1, Α'Κορ. 3:3, Α'Κορ. 3:16, Α'Κορ. 3:18, Α'Κορ. 4:8, Α'Κορ. 4:17, Α'Κορ. 5:1, Α'Κορ. 5:9, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 6:2, Α'Κορ. 6:5, Α'Κορ. 6:5, Α'Κορ. 6:7, Α'Κορ. 6:19, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 9:2, Α'Κορ. 9:11, Α'Κορ. 10:27, Α'Κορ. 10:28, Α'Κορ. 11:2, Α'Κορ. 11:13, Α'Κορ. 11:18, Α'Κορ. 11:19, Α'Κορ. 11:19, Α'Κορ. 11:22, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 11:30, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 12:31, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:25, Α'Κορ. 14:37, Α'Κορ. 15:1, Α'Κορ. 15:1, Α'Κορ. 15:2, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:12, Α'Κορ. 15:34, Α'Κορ. 15:51, Β'Κορ. 1:2, Β'Κορ. 1:13, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:21, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 4:12, Β'Κορ. 4:14, Β'Κορ. 5:12, Β'Κορ. 5:12, Β'Κορ. 5:13, Β'Κορ. 6:18, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 7:12, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 7:16, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 8:10, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 9:1, Β'Κορ. 9:14, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:15, Β'Κορ. 11:7, Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 12:12, Β'Κορ. 12:19, Β'Κορ. 12:20, Β'Κορ. 13:3, Β'Κορ. 13:5, Γαλ. 1:3, Γαλ. 1:8, Γαλ. 1:8, Γαλ. 1:11, Γαλ. 1:20, Γαλ. 3:1, Γαλ. 3:5, Γαλ. 3:5, Γαλ. 4:13, Γαλ. 4:15, Γαλ. 4:16, Γαλ. 4:19, Γαλ. 4:20, Γαλ. 5:2, Γαλ. 5:21, Γαλ. 6:11, Εφεσ. 1:2, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 2:17, Εφεσ. 3:16, Εφεσ. 4:6, Εφεσ. 4:32, Εφεσ. 5:3, Εφεσ. 6:21, Φιλ. 1:2, Φιλ. 1:6, Φιλ. 1:25, Φιλ. 1:28, Φιλ. 1:29, Φιλ. 2:5, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:17, Φιλ. 2:19, Φιλ. 3:1, Φιλ. 3:1, Φιλ. 3:15, Φιλ. 3:18, Κολ. 1:2, Κολ. 1:5, Κολ. 1:6, Κολ. 1:27, Κολ. 2:5, Κολ. 3:13, Κολ. 3:16, Κολ. 4:7, Κολ. 4:9, Κολ. 4:16, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:5, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Θεσσ. 2:10, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 3:4, Α'Θεσσ. 3:7, Α'Θεσσ. 4:2, Α'Θεσσ. 4:6, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Θεσσ. 4:11, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 5:1, Α'Θεσσ. 5:12, Β'Θεσσ. 1:2, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:7, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:5, Β'Θεσσ. 3:4, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:7, Β'Θεσσ. 3:9, Β'Θεσσ. 3:10, Β'Θεσσ. 3:11, Β'Θεσσ. 3:16, Φιλήμ. 1:3, Φιλήμ. 1:6, Φιλήμ. 1:22, Εβρ. 12:5, Εβρ. 12:7, Εβρ. 13:7, Εβρ. 13:17, Εβρ. 13:19, Εβρ. 13:21, Εβρ. 13:22, Ιάκ. 1:26, Ιάκ. 3:13, Ιάκ. 4:1, Ιάκ. 4:8, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:6, Ιάκ. 5:13, Ιάκ. 5:14, Ιάκ. 5:19, Α'Πέτρ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:12, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 2:7, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 4:12, Α'Πέτρ. 4:12, Α'Πέτρ. 4:12, Α'Πέτρ. 5:1, Α'Πέτρ. 5:2, Α'Πέτρ. 5:12, Α'Πέτρ. 5:14, Β'Πέτρ. 1:2, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 2:1, Β'Πέτρ. 2:13, Β'Πέτρ. 3:1, Β'Πέτρ. 3:15, Α'Ιωάνν. 1:2, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:4, Α'Ιωάνν. 1:5, Α'Ιωάνν. 2:1, Α'Ιωάνν. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:12, Α'Ιωάνν. 2:12, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:14, Α'Ιωάνν. 2:14, Α'Ιωάνν. 2:14, Α'Ιωάνν. 2:21, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:26, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 4:4, Α'Ιωάνν. 5:13, Β'Ιωάνν. 1:12, Ιουδ. 1:2, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:18, Αποκ. 1:4, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:23, Αποκ. 2:24, Αποκ. 18:6, Αποκ. 22:16 
5214  υμνεω  υμνησαντες  Ματ. 26:30, Μάρ. 14:26 
5214  υμνεω  υμνησω  Εβρ. 2:12 
5214  υμνεω  υμνουν  Πράξ. 16:25 
5215  υμνος  υμνοις  Εφεσ. 5:19, Κολ. 3:16 
5216  υμων  υμων  Ματ. 5:11, Ματ. 5:12, Ματ. 5:12, Ματ. 5:16, Ματ. 5:16, Ματ. 5:16, Ματ. 5:20, Ματ. 5:37, Ματ. 5:44, Ματ. 5:45, Ματ. 5:47, Ματ. 5:48, Ματ. 6:1, Ματ. 6:1, Ματ. 6:8, Ματ. 6:14, Ματ. 6:15, Ματ. 6:15, Ματ. 6:21, Ματ. 6:21, Ματ. 6:25, Ματ. 6:25, Ματ. 6:26, Ματ. 6:27, Ματ. 6:32, Ματ. 7:6, Ματ. 7:9, Ματ. 7:11, Ματ. 7:11, Ματ. 9:4, Ματ. 9:11, Ματ. 9:29, Ματ. 10:9, Ματ. 10:13, Ματ. 10:13, Ματ. 10:14, Ματ. 10:14, Ματ. 10:20, Ματ. 10:29, Ματ. 10:30, Ματ. 11:29, Ματ. 12:11, Ματ. 12:27, Ματ. 12:27, Ματ. 13:16, Ματ. 13:16, Ματ. 15:3, Ματ. 15:6, Ματ. 15:7, Ματ. 17:17, Ματ. 17:17, Ματ. 17:20, Ματ. 17:24, Ματ. 18:14, Ματ. 18:19, Ματ. 18:35, Ματ. 19:8, Ματ. 19:8, Ματ. 20:26, Ματ. 20:27, Ματ. 21:2, Ματ. 21:43, Ματ. 23:8, Ματ. 23:9, Ματ. 23:9, Ματ. 23:10, Ματ. 23:11, Ματ. 23:11, Ματ. 23:15, Ματ. 23:32, Ματ. 23:34, Ματ. 23:38, Ματ. 24:20, Ματ. 24:42, Ματ. 25:8, Ματ. 26:21, Ματ. 26:29, Ματ. 28:20, Μάρ. 2:8, Μάρ. 6:11, Μάρ. 6:11, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:9, Μάρ. 7:13, Μάρ. 8:17, Μάρ. 9:19, Μάρ. 9:40, Μάρ. 9:40, Μάρ. 10:5, Μάρ. 10:43, Μάρ. 10:44, Μάρ. 11:2, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:26, Μάρ. 11:26, Μάρ. 13:18, Μάρ. 14:18, Λουκ. 3:14, Λουκ. 4:21, Λουκ. 5:4, Λουκ. 5:22, Λουκ. 6:22, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:24, Λουκ. 6:27, Λουκ. 6:35, Λουκ. 6:35, Λουκ. 6:36, Λουκ. 6:38, Λουκ. 8:25, Λουκ. 9:5, Λουκ. 9:41, Λουκ. 9:44, Λουκ. 10:6, Λουκ. 10:11, Λουκ. 10:16, Λουκ. 10:20, Λουκ. 11:5, Λουκ. 11:11, Λουκ. 11:13, Λουκ. 11:19, Λουκ. 11:19, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:46, Λουκ. 11:47, Λουκ. 11:48, Λουκ. 12:7, Λουκ. 12:22, Λουκ. 12:25, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:32, Λουκ. 12:33, Λουκ. 12:34, Λουκ. 12:34, Λουκ. 12:35, Λουκ. 13:15, Λουκ. 13:35, Λουκ. 14:5, Λουκ. 14:28, Λουκ. 14:33, Λουκ. 15:4, Λουκ. 16:15, Λουκ. 16:26, Λουκ. 17:7, Λουκ. 17:21, Λουκ. 21:14, Λουκ. 21:16, Λουκ. 21:18, Λουκ. 21:19, Λουκ. 21:19, Λουκ. 21:28, Λουκ. 21:28, Λουκ. 21:34, Λουκ. 22:10, Λουκ. 22:15, Λουκ. 22:19, Λουκ. 22:20, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:53, Λουκ. 22:53, Λουκ. 23:14, Λουκ. 23:28, Λουκ. 24:38, Ιωάνν. 1:26, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 5:45, Ιωάνν. 5:45, Ιωάνν. 6:49, Ιωάνν. 6:58, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 6:70, Ιωάνν. 7:19, Ιωάνν. 7:33, Ιωάνν. 8:7, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:24, Ιωάνν. 8:24, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 8:41, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 8:46, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 8:55, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 9:19, Ιωάνν. 9:41, Ιωάνν. 10:34, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 13:14, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 13:21, Ιωάνν. 13:33, Ιωάνν. 14:1, Ιωάνν. 14:9, Ιωάνν. 14:16, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 14:30, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:18, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:5, Ιωάνν. 16:6, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 16:24, Ιωάνν. 16:26, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:15, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 20:17, Πράξ. 1:7, Πράξ. 1:11, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:22, Πράξ. 2:38, Πράξ. 2:39, Πράξ. 3:16, Πράξ. 3:17, Πράξ. 3:19, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:11, Πράξ. 4:19, Πράξ. 5:28, Πράξ. 6:3, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:43, Πράξ. 7:51, Πράξ. 7:52, Πράξ. 13:41, Πράξ. 15:24, Πράξ. 17:23, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:14, Πράξ. 19:37, Πράξ. 20:18, Πράξ. 20:30, Πράξ. 24:21, Πράξ. 25:26, Πράξ. 27:22, Πράξ. 27:34, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 1:12, Ρωμ. 6:12, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:14, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 12:18, Ρωμ. 14:16, Ρωμ. 15:14, Ρωμ. 15:24, Ρωμ. 15:24, Ρωμ. 15:28, Ρωμ. 15:33, Ρωμ. 16:2, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:24, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:11, Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 1:13, Α'Κορ. 1:14, Α'Κορ. 1:26, Α'Κορ. 2:5, Α'Κορ. 3:21, Α'Κορ. 3:22, Α'Κορ. 4:3, Α'Κορ. 5:2, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:6, Α'Κορ. 5:13, Α'Κορ. 6:1, Α'Κορ. 6:15, Α'Κορ. 6:19, Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 8:9, Α'Κορ. 9:11, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 11:18, Α'Κορ. 11:20, Α'Κορ. 11:24, Α'Κορ. 12:21, Α'Κορ. 14:18, Α'Κορ. 14:26, Α'Κορ. 14:34, Α'Κορ. 14:36, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:17, Α'Κορ. 15:17, Α'Κορ. 15:58, Α'Κορ. 16:2, Α'Κορ. 16:3, Α'Κορ. 16:14, Α'Κορ. 16:17, Α'Κορ. 16:18, Α'Κορ. 16:23, Α'Κορ. 16:24, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 1:23, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 2:9, Β'Κορ. 3:1, Β'Κορ. 4:5, Β'Κορ. 5:11, Β'Κορ. 6:12, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:12, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 7:15, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 8:14, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:5, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 9:14, Β'Κορ. 10:6, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 10:14, Β'Κορ. 10:15, Β'Κορ. 10:16, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:8, Β'Κορ. 12:11, Β'Κορ. 12:13, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:15, Β'Κορ. 12:19, Β'Κορ. 13:9, Β'Κορ. 13:11, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 3:2, Γαλ. 4:6, Γαλ. 4:12, Γαλ. 4:15, Γαλ. 4:15, Γαλ. 4:16, Γαλ. 6:18, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 1:16, Εφεσ. 1:16, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 2:8, Εφεσ. 3:1, Εφεσ. 3:13, Εφεσ. 3:13, Εφεσ. 3:17, Εφεσ. 4:4, Εφεσ. 4:23, Εφεσ. 4:26, Εφεσ. 4:29, Εφεσ. 4:31, Εφεσ. 5:19, Εφεσ. 6:1, Εφεσ. 6:4, Εφεσ. 6:5, Εφεσ. 6:9, Εφεσ. 6:14, Εφεσ. 6:22, Φιλ. 1:3, Φιλ. 1:4, Φιλ. 1:5, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:9, Φιλ. 1:19, Φιλ. 1:25, Φιλ. 1:26, Φιλ. 1:27, Φιλ. 2:17, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:20, Φιλ. 2:25, Φιλ. 2:30, Φιλ. 4:5, Φιλ. 4:6, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:9, Φιλ. 4:17, Φιλ. 4:18, Φιλ. 4:19, Φιλ. 4:23, Κολ. 1:3, Κολ. 1:4, Κολ. 1:7, Κολ. 1:8, Κολ. 1:9, Κολ. 1:24, Κολ. 2:1, Κολ. 2:5, Κολ. 2:5, Κολ. 2:13, Κολ. 3:3, Κολ. 3:5, Κολ. 3:8, Κολ. 3:15, Κολ. 3:16, Κολ. 3:21, Κολ. 4:6, Κολ. 4:8, Κολ. 4:8, Κολ. 4:9, Κολ. 4:12, Κολ. 4:12, Κολ. 4:13, Κολ. 4:18, Α'Θεσσ. 1:2, Α'Θεσσ. 1:2, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:4, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 2:6, Α'Θεσσ. 2:7, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:11, Α'Θεσσ. 2:17, Α'Θεσσ. 2:17, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:7, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 4:4, Α'Θεσσ. 4:11, Α'Θεσσ. 5:12, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:28, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 2:17, Β'Θεσσ. 3:5, Β'Θεσσ. 3:8, Β'Θεσσ. 3:16, Β'Θεσσ. 3:18, Β'Τιμ. 4:22, Τίτ. 2:8, Τίτ. 2:10, Τίτ. 3:15, Φιλήμ. 1:22, Φιλήμ. 1:25, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:9, Εβρ. 3:12, Εβρ. 3:13, Εβρ. 3:15, Εβρ. 4:1, Εβρ. 4:7, Εβρ. 6:9, Εβρ. 6:10, Εβρ. 6:11, Εβρ. 9:14, Εβρ. 10:34, Εβρ. 10:35, Εβρ. 12:3, Εβρ. 12:13, Εβρ. 13:7, Εβρ. 13:17, Εβρ. 13:17, Εβρ. 13:24, Εβρ. 13:25, Ιάκ. 1:3, Ιάκ. 1:5, Ιάκ. 1:21, Ιάκ. 2:2, Ιάκ. 2:6, Ιάκ. 2:16, Ιάκ. 3:14, Ιάκ. 4:1, Ιάκ. 4:1, Ιάκ. 4:3, Ιάκ. 4:7, Ιάκ. 4:9, Ιάκ. 4:14, Ιάκ. 4:16, Ιάκ. 5:1, Ιάκ. 5:2, Ιάκ. 5:2, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:5, Ιάκ. 5:8, Ιάκ. 5:12, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 1:9, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 1:14, Α'Πέτρ. 1:17, Α'Πέτρ. 1:18, Α'Πέτρ. 1:21, Α'Πέτρ. 1:22, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:25, Α'Πέτρ. 3:2, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 4:4, Α'Πέτρ. 4:15, Α'Πέτρ. 5:7, Α'Πέτρ. 5:7, Α'Πέτρ. 5:8, Α'Πέτρ. 5:9, Β'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 1:10, Β'Πέτρ. 1:19, Β'Πέτρ. 3:1, Ιουδ. 1:12, Ιουδ. 1:20, Αποκ. 1:9, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:23, Αποκ. 18:20 
5217  υπαγω  υπαγειν  Λουκ. 8:42, Λουκ. 17:14, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 11:44, Ιωάνν. 18:8, Αποκ. 17:8 
5217  υπαγω  υπαγεις  Λουκ. 12:58, Ιωάνν. 11:8, Ιωάνν. 13:36, Ιωάνν. 14:5, Ιωάνν. 16:5 
5217  υπαγω  υπαγει  Ματ. 13:44, Ματ. 26:24, Μάρ. 14:21, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 13:3, Α'Ιωάνν. 2:11, Αποκ. 13:10, Αποκ. 17:11 
5217  υπαγω  υπαγετε  Ματ. 8:32, Ματ. 20:4, Ματ. 20:7, Ματ. 26:18, Ματ. 27:65, Ματ. 28:10, Μάρ. 6:38, Μάρ. 11:2, Μάρ. 14:13, Μάρ. 16:7, Λουκ. 10:3, Λουκ. 19:30, Ιάκ. 2:16, Αποκ. 16:1 
5217  υπαγω  υπαγε  Ματ. 4:10, Ματ. 5:24, Ματ. 5:41, Ματ. 8:4, Ματ. 8:13, Ματ. 9:6, Ματ. 16:23, Ματ. 18:15, Ματ. 19:21, Ματ. 20:14, Ματ. 21:28, Μάρ. 1:44, Μάρ. 2:11, Μάρ. 5:19, Μάρ. 5:34, Μάρ. 7:29, Μάρ. 8:33, Μάρ. 10:21, Μάρ. 10:52, Λουκ. 4:8, Ιωάνν. 4:16, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 9:7, Ιωάνν. 9:11, Αποκ. 10:8 
5217  υπαγω  υπαγητε  Ιωάνν. 15:16 
5217  υπαγω  υπαγη  Αποκ. 14:4 
5217  υπαγω  υπαγοντας  Μάρ. 6:33 
5217  υπαγω  υπαγοντες  Μάρ. 6:31 
5217  υπαγω  υπαγω  Ιωάνν. 7:33, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:22, Ιωάνν. 13:33, Ιωάνν. 13:36, Ιωάνν. 14:4, Ιωάνν. 14:28, Ιωάνν. 16:5, Ιωάνν. 16:10, Ιωάνν. 16:16, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 21:3 
5217  υπαγω  υπηγον  Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 12:11 
5218  υπακοη  υπακοην  Ρωμ. 1:5, Ρωμ. 6:16, Ρωμ. 15:18, Ρωμ. 16:26, Β'Κορ. 7:15, Β'Κορ. 10:5, Εβρ. 5:8, Α'Πέτρ. 1:2 
5218  υπακοη  υπακοης  Ρωμ. 5:19, Ρωμ. 6:16, Α'Πέτρ. 1:14 
5218  υπακοη  υπακοη  Ρωμ. 16:19, Β'Κορ. 10:6, Φιλήμ. 1:21, Α'Πέτρ. 1:22 
5219  υπακουω  υπακουειν  Ρωμ. 6:12 
5219  υπακουω  υπακουει  Β'Θεσσ. 3:14 
5219  υπακουω  υπακουετε  Ρωμ. 6:16, Εφεσ. 6:1, Εφεσ. 6:5, Κολ. 3:20, Κολ. 3:22 
5219  υπακουω  υπακουουσιν  Ματ. 8:27, Μάρ. 1:27, Μάρ. 4:41, Λουκ. 8:25, Β'Θεσσ. 1:8, Εβρ. 5:9 
5219  υπακουω  υπακουσαι  Πράξ. 12:13 
5219  υπακουω  υπηκουον  Πράξ. 6:7 
5219  υπακουω  υπηκουσαν  Ρωμ. 10:16 
5219  υπακουω  υπηκουσατε  Ρωμ. 6:17, Φιλ. 2:12 
5219  υπακουω  υπηκουσεν  Λουκ. 17:6, Εβρ. 11:8, Α'Πέτρ. 3:6 
5220  υπανδρος  υπανδρος  Ρωμ. 7:2 
5221  υπανταω  υπηντησαν  Ματ. 8:28 
5221  υπανταω  υπηντησεν  Λουκ. 8:27, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 12:18 
5222  υπαντησις  υπαντησιν  Ιωάνν. 12:13 
5223  υπαρξις  υπαρξεις  Πράξ. 2:45 
5223  υπαρξις  υπαρξιν  Εβρ. 10:34 
5224  υπαρχοντα  υπαρχοντα  Ματ. 19:21, Ματ. 25:14, Λουκ. 11:21, Λουκ. 12:33, Λουκ. 16:1, Πράξ. 17:27, Α'Κορ. 13:3, Β'Πέτρ. 1:8 
First Previous 1 2 3 4 of 4  Next Last