Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2323  θεραπευω  τεθεραπευμεναι  Λουκ. 8:2 
2323  θεραπευω  τεθεραπευμενον  Πράξ. 4:14 
2323  θεραπευω  τεθεραπευμενω  Ιωάνν. 5:10 
2300  θεαομαι  τεθεαμαι  Ιωάνν. 1:32 
2300  θεαομαι  τεθεαμεθα  Α'Ιωάνν. 4:14 
2300  θεαομαι  τεθεαται  Α'Ιωάνν. 4:12 
2311  θεμελιοω  τεθεμελιωμενοι  Εφεσ. 3:18, Κολ. 1:23 
2311  θεμελιοω  τεθεμελιωτο  Ματ. 7:25, Λουκ. 6:48 
2343  θησαυριζω  τεθησαυρισμενοι  Β'Πέτρ. 3:7 
2346  θλιβω  τεθλιμμενη  Ματ. 7:14 
2348  θνησκω  τεθναναι  Πράξ. 14:19 
2348  θνησκω  τεθνηκασιν  Ματ. 2:20 
2348  θνησκω  τεθνηκεν  Μάρ. 15:44, Λουκ. 8:49, Α'Τιμ. 5:6 
2348  θνησκω  τεθνηκοτα  Ιωάνν. 19:33 
2348  θνησκω  τεθνηκοτος  Ιωάνν. 11:39, Πράξ. 25:19 
2348  θνησκω  τεθνηκως  Λουκ. 7:12, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 11:44, Ιωάνν. 12:1 
2352  θραυω  τεθραυσμενους  Λουκ. 4:18 
2359  θριξ  τριχας  Μάρ. 1:6, Αποκ. 9:8, Αποκ. 9:8 
2359  θριξ  τριχα  Ματ. 5:36 
2359  θριξ  τριχες  Ματ. 10:30, Λουκ. 12:7, Αποκ. 1:14 
2359  θριξ  τριχων  Ματ. 3:4, Α'Πέτρ. 3:3 
2380  θυω  τεθυμενα  Ματ. 22:4 
3569  τανυν  τανυν  Πράξ. 20:32, Πράξ. 27:22 
3588  ο  ταις  Ματ. 3:1, Ματ. 4:23, Ματ. 6:2, Ματ. 6:2, Ματ. 6:5, Ματ. 6:5, Ματ. 9:4, Ματ. 9:35, Ματ. 10:17, Ματ. 11:1, Ματ. 11:29, Ματ. 12:19, Ματ. 21:42, Ματ. 22:40, Ματ. 23:6, Ματ. 23:7, Ματ. 23:30, Ματ. 23:34, Ματ. 24:19, Ματ. 24:19, Ματ. 24:19, Ματ. 24:38, Ματ. 24:38, Ματ. 25:8, Ματ. 28:5, Μάρ. 1:9, Μάρ. 1:39, Μάρ. 2:6, Μάρ. 2:8, Μάρ. 2:20, Μάρ. 4:15, Μάρ. 6:56, Μάρ. 8:1, Μάρ. 12:38, Μάρ. 12:39, Μάρ. 13:17, Μάρ. 13:17, Μάρ. 13:17, Μάρ. 13:24, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:6, Λουκ. 1:7, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:39, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:1, Λουκ. 2:47, Λουκ. 3:15, Λουκ. 4:2, Λουκ. 4:15, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:43, Λουκ. 4:44, Λουκ. 5:16, Λουκ. 5:22, Λουκ. 5:35, Λουκ. 6:1, Λουκ. 6:12, Λουκ. 7:38, Λουκ. 7:44, Λουκ. 9:36, Λουκ. 11:43, Λουκ. 11:43, Λουκ. 13:26, Λουκ. 17:26, Λουκ. 17:26, Λουκ. 17:28, Λουκ. 20:46, Λουκ. 20:46, Λουκ. 21:21, Λουκ. 21:23, Λουκ. 21:23, Λουκ. 21:23, Λουκ. 23:7, Λουκ. 24:18, Λουκ. 24:27, Λουκ. 24:38, Ιωάνν. 8:24, Ιωάνν. 8:24, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 12:3, Ιωάνν. 20:25, Πράξ. 1:15, Πράξ. 2:11, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:18, Πράξ. 2:42, Πράξ. 5:37, Πράξ. 6:1, Πράξ. 7:39, Πράξ. 7:41, Πράξ. 7:54, Πράξ. 8:11, Πράξ. 9:20, Πράξ. 9:37, Πράξ. 11:27, Πράξ. 13:5, Πράξ. 13:41, Πράξ. 14:16, Πράξ. 14:16, Πράξ. 15:21, Πράξ. 16:13, Πράξ. 17:16, Πράξ. 18:24, Πράξ. 20:19, Πράξ. 20:34, Πράξ. 24:12, Ρωμ. 1:24, Ρωμ. 2:15, Ρωμ. 3:13, Ρωμ. 3:16, Ρωμ. 5:3, Ρωμ. 5:5, Ρωμ. 6:12, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 12:13, Ρωμ. 15:30, Α'Κορ. 4:12, Α'Κορ. 7:8, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 14:20, Α'Κορ. 14:20, Α'Κορ. 14:33, Α'Κορ. 14:34, Α'Κορ. 15:17, Α'Κορ. 16:1, Β'Κορ. 1:22, Β'Κορ. 3:2, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 5:11, Β'Κορ. 7:3, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 12:5, Β'Κορ. 12:9, Γαλ. 1:2, Γαλ. 1:22, Γαλ. 1:22, Γαλ. 5:24, Εφεσ. 2:1, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 3:10, Εφεσ. 3:10, Εφεσ. 3:13, Εφεσ. 3:17, Εφεσ. 4:28, Κολ. 3:9, Κολ. 3:15, Κολ. 4:12, Α'Θεσσ. 3:3, Α'Θεσσ. 4:11, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:4, Α'Τιμ. 5:5, Α'Τιμ. 5:5, Α'Τιμ. 5:16, Β'Τιμ. 1:3, Β'Τιμ. 2:4, Εβρ. 4:15, Εβρ. 5:7, Εβρ. 5:11, Εβρ. 8:12, Εβρ. 10:1, Εβρ. 11:38, Εβρ. 12:3, Ιάκ. 1:1, Ιάκ. 1:1, Ιάκ. 1:8, Ιάκ. 1:11, Ιάκ. 4:3, Ιάκ. 4:16, Ιάκ. 5:1, Ιάκ. 5:1, Α'Πέτρ. 1:14, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 3:15, Β'Πέτρ. 1:19, Β'Πέτρ. 2:2, Β'Πέτρ. 2:13, Β'Πέτρ. 3:16, Ιουδ. 1:12, Αποκ. 1:4, Αποκ. 1:4, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:11, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:11, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:29, Αποκ. 3:6, Αποκ. 3:13, Αποκ. 3:22, Αποκ. 6:16, Αποκ. 7:9, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:4, Αποκ. 9:6, Αποκ. 9:10, Αποκ. 9:20, Αποκ. 10:7, Αποκ. 14:2, Αποκ. 18:4, Αποκ. 20:8, Αποκ. 22:16 
3588  ο  τας  Ματ. 3:3, Ματ. 3:6, Ματ. 4:8, Ματ. 8:17, Ματ. 8:17, Ματ. 9:4, Ματ. 9:35, Ματ. 9:35, Ματ. 10:9, Ματ. 10:23, Ματ. 11:20, Ματ. 12:25, Ματ. 13:7, Ματ. 13:22, Ματ. 13:53, Ματ. 14:15, Ματ. 15:2, Ματ. 16:19, Ματ. 19:8, Ματ. 19:13, Ματ. 19:15, Ματ. 19:17, Ματ. 19:28, Ματ. 21:12, Ματ. 21:12, Ματ. 21:12, Ματ. 21:45, Ματ. 22:9, Ματ. 22:10, Ματ. 22:29, Ματ. 23:6, Ματ. 23:14, Ματ. 23:37, Ματ. 24:1, Ματ. 25:1, Ματ. 25:3, Ματ. 25:7, Ματ. 26:50, Ματ. 27:24, Ματ. 27:39, Ματ. 28:20, Μάρ. 1:3, Μάρ. 1:5, Μάρ. 1:38, Μάρ. 3:15, Μάρ. 4:7, Μάρ. 4:13, Μάρ. 4:18, Μάρ. 5:4, Μάρ. 5:4, Μάρ. 5:23, Μάρ. 6:5, Μάρ. 6:6, Μάρ. 7:3, Μάρ. 8:23, Μάρ. 8:25, Μάρ. 8:27, Μάρ. 9:43, Μάρ. 10:16, Μάρ. 10:19, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:15, Μάρ. 12:24, Μάρ. 12:40, Μάρ. 13:2, Μάρ. 13:20, Μάρ. 13:20, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:46, Μάρ. 15:29, Λουκ. 1:24, Λουκ. 1:75, Λουκ. 2:28, Λουκ. 2:43, Λουκ. 3:4, Λουκ. 4:5, Λουκ. 4:40, Λουκ. 7:1, Λουκ. 8:14, Λουκ. 8:29, Λουκ. 9:6, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:51, Λουκ. 10:10, Λουκ. 11:4, Λουκ. 12:11, Λουκ. 12:11, Λουκ. 12:11, Λουκ. 12:18, Λουκ. 12:45, Λουκ. 13:13, Λουκ. 13:34, Λουκ. 14:7, Λουκ. 14:21, Λουκ. 14:23, Λουκ. 14:26, Λουκ. 15:9, Λουκ. 15:9, Λουκ. 16:9, Λουκ. 16:15, Λουκ. 18:20, Λουκ. 19:24, Λουκ. 20:19, Λουκ. 20:47, Λουκ. 21:12, Λουκ. 21:14, Λουκ. 21:19, Λουκ. 21:28, Λουκ. 21:37, Λουκ. 21:37, Λουκ. 22:30, Λουκ. 22:53, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:39, Λουκ. 24:40, Λουκ. 24:45, Λουκ. 24:50, Ιωάνν. 2:7, Ιωάνν. 2:15, Ιωάνν. 2:16, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 4:43, Ιωάνν. 5:39, Ιωάνν. 7:44, Ιωάνν. 8:5, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 11:19, Ιωάνν. 11:44, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 13:9, Ιωάνν. 14:15, Ιωάνν. 14:15, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 20:20, Ιωάνν. 20:23, Ιωάνν. 20:27, Ιωάνν. 21:18, Πράξ. 2:18, Πράξ. 2:24, Πράξ. 2:45, Πράξ. 3:19, Πράξ. 3:24, Πράξ. 4:3, Πράξ. 4:29, Πράξ. 4:34, Πράξ. 5:15, Πράξ. 5:18, Πράξ. 5:19, Πράξ. 6:6, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:17, Πράξ. 8:19, Πράξ. 8:40, Πράξ. 9:2, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:24, Πράξ. 9:41, Πράξ. 12:1, Πράξ. 13:3, Πράξ. 13:10, Πράξ. 13:10, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:50, Πράξ. 13:50, Πράξ. 14:2, Πράξ. 14:6, Πράξ. 14:17, Πράξ. 14:22, Πράξ. 15:9, Πράξ. 15:24, Πράξ. 15:26, Πράξ. 15:41, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:27, Πράξ. 17:11, Πράξ. 17:20, Πράξ. 17:26, Πράξ. 19:6, Πράξ. 19:11, Πράξ. 19:12, Πράξ. 19:18, Πράξ. 19:19, Πράξ. 19:19, Πράξ. 20:6, Πράξ. 21:5, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:15, Πράξ. 21:27, Πράξ. 22:16, Πράξ. 22:19, Πράξ. 25:27, Πράξ. 26:11, Πράξ. 26:11, Πράξ. 27:40, Πράξ. 27:40, Πράξ. 28:8, Πράξ. 28:17, Ρωμ. 8:13, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 10:21, Ρωμ. 11:27, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 15:8, Ρωμ. 16:12, Ρωμ. 16:17, Ρωμ. 16:18, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 4:17, Α'Κορ. 4:17, Α'Κορ. 7:2, Α'Κορ. 10:18, Α'Κορ. 11:2, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:4, Β'Κορ. 7:1, Β'Κορ. 11:33, Β'Κορ. 12:13, Γαλ. 4:6, Εφεσ. 3:21, Εφεσ. 4:22, Εφεσ. 5:25, Εφεσ. 5:28, Εφεσ. 6:11, Εφεσ. 6:12, Εφεσ. 6:12, Εφεσ. 6:22, Φιλ. 4:7, Κολ. 2:15, Κολ. 2:15, Κολ. 3:19, Κολ. 4:8, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Θεσσ. 2:16, Α'Θεσσ. 3:13, Β'Θεσσ. 2:15, Β'Θεσσ. 2:17, Β'Θεσσ. 3:5, Α'Τιμ. 1:18, Α'Τιμ. 2:9, Α'Τιμ. 5:3, Α'Τιμ. 5:13, Α'Τιμ. 5:23, Α'Τιμ. 6:20, Β'Τιμ. 2:16, Β'Τιμ. 2:22, Β'Τιμ. 2:23, Β'Τιμ. 3:6, Β'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 4:13, Τίτ. 2:4, Τίτ. 2:12, Τίτ. 3:14, Εβρ. 2:17, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:10, Εβρ. 3:15, Εβρ. 4:7, Εβρ. 6:12, Εβρ. 7:6, Εβρ. 8:10, Εβρ. 9:6, Εβρ. 10:11, Εβρ. 10:16, Εβρ. 10:22, Εβρ. 10:32, Εβρ. 11:13, Εβρ. 11:17, Εβρ. 12:12, Ιάκ. 1:21, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:5, Ιάκ. 5:8, Α'Πέτρ. 1:11, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 1:22, Α'Πέτρ. 2:9, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 4:7, Α'Πέτρ. 4:19, Β'Πέτρ. 3:3, Β'Πέτρ. 3:16, Α'Ιωάνν. 1:9, Α'Ιωάνν. 1:9, Α'Ιωάνν. 2:3, Α'Ιωάνν. 2:4, Α'Ιωάνν. 3:5, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 3:19, Α'Ιωάνν. 3:22, Α'Ιωάνν. 3:24, Α'Ιωάνν. 5:2, Α'Ιωάνν. 5:3, Β'Ιωάνν. 1:6, Ιουδ. 1:13, Ιουδ. 1:16, Ιουδ. 1:18, Αποκ. 1:18, Αποκ. 1:20, Αποκ. 1:20, Αποκ. 4:4, Αποκ. 5:2, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:9, Αποκ. 6:9, Αποκ. 6:15, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:13, Αποκ. 7:13, Αποκ. 7:14, Αποκ. 8:6, Αποκ. 8:10, Αποκ. 9:7, Αποκ. 10:3, Αποκ. 10:4, Αποκ. 11:11, Αποκ. 12:3, Αποκ. 12:17, Αποκ. 13:1, Αποκ. 14:12, Αποκ. 15:1, Αποκ. 15:6, Αποκ. 16:1, Αποκ. 16:4, Αποκ. 16:9, Αποκ. 16:10, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:16, Αποκ. 17:17, Αποκ. 18:19, Αποκ. 20:4, Αποκ. 21:9, Αποκ. 21:9, Αποκ. 22:14, Αποκ. 22:18, Αποκ. 22:18 
3588  ο  τα  Ματ. 2:18, Ματ. 2:22, Ματ. 3:11, Ματ. 4:20, Ματ. 4:21, Ματ. 5:16, Ματ. 6:12, Ματ. 6:14, Ματ. 6:15, Ματ. 6:15, Ματ. 6:16, Ματ. 6:26, Ματ. 6:28, Ματ. 6:32, Ματ. 6:34, Ματ. 8:16, Ματ. 8:20, Ματ. 8:33, Ματ. 9:34, Ματ. 10:2, Ματ. 10:6, Ματ. 10:6, Ματ. 11:2, Ματ. 11:8, Ματ. 12:24, Ματ. 12:27, Ματ. 12:28, Ματ. 12:29, Ματ. 12:35, Ματ. 12:45, Ματ. 13:4, Ματ. 13:5, Ματ. 13:11, Ματ. 13:16, Ματ. 13:20, Ματ. 13:26, Ματ. 13:27, Ματ. 13:29, Ματ. 13:30, Ματ. 13:32, Ματ. 13:38, Ματ. 13:40, Ματ. 13:41, Ματ. 13:48, Ματ. 13:48, Ματ. 14:28, Ματ. 14:29, Ματ. 15:18, Ματ. 15:20, Ματ. 15:21, Ματ. 15:24, Ματ. 15:24, Ματ. 15:27, Ματ. 15:39, Ματ. 16:3, Ματ. 16:13, Ματ. 16:23, Ματ. 16:23, Ματ. 17:2, Ματ. 17:24, Ματ. 17:24, Ματ. 18:3, Ματ. 18:7, Ματ. 18:12, Ματ. 18:12, Ματ. 18:25, Ματ. 18:31, Ματ. 18:31, Ματ. 18:35, Ματ. 19:1, Ματ. 19:14, Ματ. 19:21, Ματ. 21:7, Ματ. 21:8, Ματ. 21:15, Ματ. 22:4, Ματ. 22:7, Ματ. 22:21, Ματ. 22:21, Ματ. 23:3, Ματ. 23:5, Ματ. 23:5, Ματ. 23:5, Ματ. 23:23, Ματ. 23:29, Ματ. 23:37, Ματ. 23:37, Ματ. 24:16, Ματ. 24:18, Ματ. 24:32, Ματ. 25:14, Ματ. 25:16, Ματ. 25:17, Ματ. 25:20, Ματ. 25:22, Ματ. 25:28, Ματ. 25:32, Ματ. 25:32, Ματ. 25:33, Ματ. 25:33, Ματ. 26:31, Ματ. 26:65, Ματ. 27:3, Ματ. 27:5, Ματ. 27:6, Ματ. 27:9, Ματ. 27:25, Ματ. 27:31, Ματ. 27:35, Ματ. 27:35, Ματ. 27:52, Ματ. 27:54, Ματ. 28:11, Ματ. 28:15, Ματ. 28:19, Μάρ. 1:18, Μάρ. 1:19, Μάρ. 1:34, Μάρ. 1:39, Μάρ. 2:2, Μάρ. 3:11, Μάρ. 3:11, Μάρ. 3:15, Μάρ. 3:22, Μάρ. 3:27, Μάρ. 3:28, Μάρ. 4:4, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:12, Μάρ. 4:16, Μάρ. 4:19, Μάρ. 4:32, Μάρ. 4:37, Μάρ. 5:11, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:26, Μάρ. 7:15, Μάρ. 7:15, Μάρ. 7:19, Μάρ. 7:23, Μάρ. 7:24, Μάρ. 7:27, Μάρ. 7:28, Μάρ. 7:33, Μάρ. 8:10, Μάρ. 8:23, Μάρ. 8:33, Μάρ. 8:33, Μάρ. 9:3, Μάρ. 10:1, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:23, Μάρ. 10:32, Μάρ. 11:7, Μάρ. 11:8, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:26, Μάρ. 12:17, Μάρ. 12:17, Μάρ. 13:10, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:16, Μάρ. 13:28, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:27, Μάρ. 15:19, Μάρ. 15:20, Μάρ. 15:20, Μάρ. 15:24, Λουκ. 1:44, Λουκ. 1:65, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:39, Λουκ. 2:51, Λουκ. 3:5, Λουκ. 5:2, Λουκ. 5:4, Λουκ. 5:7, Λουκ. 5:11, Λουκ. 6:30, Λουκ. 6:34, Λουκ. 7:1, Λουκ. 8:5, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:29, Λουκ. 8:33, Λουκ. 8:35, Λουκ. 8:38, Λουκ. 9:1, Λουκ. 9:7, Λουκ. 9:44, Λουκ. 9:49, Λουκ. 9:58, Λουκ. 9:62, Λουκ. 10:7, Λουκ. 10:8, Λουκ. 10:17, Λουκ. 10:20, Λουκ. 10:20, Λουκ. 10:34, Λουκ. 11:7, Λουκ. 11:15, Λουκ. 11:17, Λουκ. 11:18, Λουκ. 11:19, Λουκ. 11:20, Λουκ. 11:21, Λουκ. 11:22, Λουκ. 11:26, Λουκ. 11:41, Λουκ. 11:44, Λουκ. 11:44, Λουκ. 11:47, Λουκ. 11:48, Λουκ. 12:18, Λουκ. 12:18, Λουκ. 12:27, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:33, Λουκ. 13:19, Λουκ. 13:34, Λουκ. 14:26, Λουκ. 14:28, Λουκ. 14:32, Λουκ. 15:4, Λουκ. 15:31, Λουκ. 16:1, Λουκ. 16:21, Λουκ. 16:25, Λουκ. 16:25, Λουκ. 17:1, Λουκ. 17:9, Λουκ. 17:10, Λουκ. 17:31, Λουκ. 17:31, Λουκ. 18:15, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:27, Λουκ. 18:31, Λουκ. 18:34, Λουκ. 19:8, Λουκ. 19:35, Λουκ. 19:36, Λουκ. 19:42, Λουκ. 19:44, Λουκ. 20:25, Λουκ. 20:25, Λουκ. 21:1, Λουκ. 21:4, Λουκ. 21:21, Λουκ. 21:22, Λουκ. 21:24, Λουκ. 21:29, Λουκ. 21:36, Λουκ. 22:37, Λουκ. 22:41, Λουκ. 23:28, Λουκ. 23:34, Λουκ. 23:48, Λουκ. 23:48, Λουκ. 24:11, Λουκ. 24:12, Λουκ. 24:18, Λουκ. 24:19, Λουκ. 24:27, Λουκ. 24:35, Λουκ. 24:44, Λουκ. 24:47, Ιωάνν. 1:11, Ιωάνν. 2:15, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:12, Ιωάνν. 3:12, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 4:12, Ιωάνν. 5:29, Ιωάνν. 5:29, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 6:2, Ιωάνν. 6:12, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 6:28, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 6:66, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 7:7, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:29, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:41, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 9:3, Ιωάνν. 9:4, Ιωάνν. 10:3, Ιωάνν. 10:3, Ιωάνν. 10:4, Ιωάνν. 10:4, Ιωάνν. 10:8, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 10:14, Ιωάνν. 10:21, Ιωάνν. 10:22, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:27, Ιωάνν. 10:27, Ιωάνν. 10:37, Ιωάνν. 11:52, Ιωάνν. 11:52, Ιωάνν. 12:6, Ιωάνν. 12:13, Ιωάνν. 12:48, Ιωάνν. 13:4, Ιωάνν. 13:12, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:11, Ιωάνν. 14:12, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 15:7, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:32, Ιωάνν. 17:8, Ιωάνν. 17:10, Ιωάνν. 17:10, Ιωάνν. 18:4, Ιωάνν. 18:6, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 19:27, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:32, Ιωάνν. 19:33, Ιωάνν. 20:5, Ιωάνν. 20:6, Ιωάνν. 20:14, Ιωάνν. 21:6, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:16, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:25, Πράξ. 1:3, Πράξ. 1:18, Πράξ. 2:10, Πράξ. 2:11, Πράξ. 2:14, Πράξ. 2:45, Πράξ. 3:7, Πράξ. 4:24, Πράξ. 4:29, Πράξ. 5:20, Πράξ. 5:38, Πράξ. 6:14, Πράξ. 7:19, Πράξ. 7:57, Πράξ. 7:58, Πράξ. 7:60, Πράξ. 8:6, Πράξ. 8:12, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:12, Πράξ. 10:12, Πράξ. 10:12, Πράξ. 10:12, Πράξ. 10:33, Πράξ. 10:44, Πράξ. 10:45, Πράξ. 11:1, Πράξ. 11:6, Πράξ. 11:6, Πράξ. 11:6, Πράξ. 11:6, Πράξ. 11:22, Πράξ. 12:8, Πράξ. 13:22, Πράξ. 13:29, Πράξ. 13:34, Πράξ. 13:34, Πράξ. 13:42, Πράξ. 13:42, Πράξ. 13:46, Πράξ. 13:48, Πράξ. 14:14, Πράξ. 14:15, Πράξ. 14:16, Πράξ. 15:7, Πράξ. 15:16, Πράξ. 15:17, Πράξ. 15:18, Πράξ. 15:27, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:22, Πράξ. 16:26, Πράξ. 16:26, Πράξ. 16:38, Πράξ. 17:23, Πράξ. 17:24, Πράξ. 17:30, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:25, Πράξ. 19:1, Πράξ. 19:8, Πράξ. 19:12, Πράξ. 19:12, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:19, Πράξ. 19:25, Πράξ. 20:2, Πράξ. 20:22, Πράξ. 20:36, Πράξ. 21:5, Πράξ. 21:6, Πράξ. 21:21, Πράξ. 21:21, Πράξ. 22:20, Πράξ. 22:23, Πράξ. 23:8, Πράξ. 23:11, Πράξ. 23:15, Πράξ. 23:30, Πράξ. 24:10, Πράξ. 24:22, Πράξ. 24:22, Πράξ. 25:14, Πράξ. 26:24, Πράξ. 27:32, Πράξ. 28:10, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:23, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 1:20, Ρωμ. 1:24, Ρωμ. 1:28, Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 2:1, Ρωμ. 2:2, Ρωμ. 2:3, Ρωμ. 2:6, Ρωμ. 2:14, Ρωμ. 2:14, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 2:18, Ρωμ. 2:22, Ρωμ. 2:26, Ρωμ. 3:2, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 3:13, Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 4:25, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 8:18, Ρωμ. 8:32, Ρωμ. 9:8, Ρωμ. 9:8, Ρωμ. 9:30, Ρωμ. 10:15, Ρωμ. 10:18, Ρωμ. 10:18, Ρωμ. 11:3, Ρωμ. 11:29, Ρωμ. 11:33, Ρωμ. 11:36, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:4, Ρωμ. 12:16, Ρωμ. 13:12, Ρωμ. 13:12, Ρωμ. 14:19, Ρωμ. 14:19, Ρωμ. 15:1, Ρωμ. 15:9, Ρωμ. 15:11, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:17, Ρωμ. 15:22, Ρωμ. 15:27, Ρωμ. 16:17, Ρωμ. 16:26, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 2:14, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:15, Α'Κορ. 6:15, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 7:33, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 8:10, Α'Κορ. 9:11, Α'Κορ. 9:11, Α'Κορ. 9:13, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:34, Α'Κορ. 12:2, Α'Κορ. 12:2, Α'Κορ. 12:6, Α'Κορ. 12:12, Α'Κορ. 12:18, Α'Κορ. 12:19, Α'Κορ. 12:22, Α'Κορ. 12:23, Α'Κορ. 12:24, Α'Κορ. 12:25, Α'Κορ. 12:26, Α'Κορ. 12:26, Α'Κορ. 12:31, Α'Κορ. 12:31, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 13:5, Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 14:1, Α'Κορ. 14:7, Α'Κορ. 14:25, Α'Κορ. 15:27, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:28, Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 2:11, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 4:18, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 5:17, Β'Κορ. 5:17, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 5:19, Β'Κορ. 7:15, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 9:12, Β'Κορ. 10:4, Β'Κορ. 10:7, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 10:15, Β'Κορ. 10:16, Β'Κορ. 10:16, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:15, Β'Κορ. 11:30, Β'Κορ. 12:12, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:19, Γαλ. 1:21, Γαλ. 2:8, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:14, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:22, Γαλ. 4:3, Γαλ. 4:9, Γαλ. 4:27, Γαλ. 5:19, Γαλ. 5:21, Γαλ. 5:21, Γαλ. 6:2, Γαλ. 6:17, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:11, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 2:11, Εφεσ. 2:14, Εφεσ. 3:6, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:14, Εφεσ. 4:9, Εφεσ. 4:10, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 4:17, Εφεσ. 5:4, Εφεσ. 5:12, Εφεσ. 5:13, Εφεσ. 5:28, Εφεσ. 6:1, Εφεσ. 6:4, Εφεσ. 6:9, Εφεσ. 6:12, Εφεσ. 6:16, Εφεσ. 6:16, Εφεσ. 6:21, Εφεσ. 6:22, Φιλ. 1:10, Φιλ. 1:12, Φιλ. 1:27, Φιλ. 2:4, Φιλ. 2:4, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:20, Φιλ. 2:21, Φιλ. 2:21, Φιλ. 2:23, Φιλ. 3:1, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:13, Φιλ. 3:19, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:3, Φιλ. 4:6, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:18, Κολ. 1:16, Κολ. 1:16, Κολ. 1:16, Κολ. 1:16, Κολ. 1:16, Κολ. 1:16, Κολ. 1:17, Κολ. 1:20, Κολ. 1:20, Κολ. 1:20, Κολ. 1:24, Κολ. 2:8, Κολ. 2:13, Κολ. 2:22, Κολ. 3:1, Κολ. 3:2, Κολ. 3:2, Κολ. 3:5, Κολ. 3:5, Κολ. 3:8, Κολ. 3:11, Κολ. 3:20, Κολ. 3:21, Κολ. 4:7, Κολ. 4:8, Κολ. 4:9, Α'Θεσσ. 2:7, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 4:5, Α'Θεσσ. 4:5, Α'Θεσσ. 4:11, Α'Τιμ. 5:13, Α'Τιμ. 5:25, Α'Τιμ. 5:25, Α'Τιμ. 6:13, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 3:6, Β'Τιμ. 3:15, Β'Τιμ. 3:15, Β'Τιμ. 4:13, Β'Τιμ. 4:14, Β'Τιμ. 4:17, Τίτ. 1:5, Τίτ. 3:8, Φιλήμ. 1:7, Φιλήμ. 1:12, Φιλήμ. 1:20, Εβρ. 1:3, Εβρ. 1:12, Εβρ. 2:7, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:10, Εβρ. 2:10, Εβρ. 2:13, Εβρ. 2:14, Εβρ. 2:17, Εβρ. 3:4, Εβρ. 3:9, Εβρ. 3:17, Εβρ. 5:1, Εβρ. 5:12, Εβρ. 5:14, Εβρ. 6:9, Εβρ. 8:4, Εβρ. 9:12, Εβρ. 9:21, Εβρ. 9:23, Εβρ. 9:23, Εβρ. 9:25, Εβρ. 11:3, Εβρ. 11:12, Εβρ. 11:28, Εβρ. 11:30, Εβρ. 12:12, Εβρ. 12:16, Εβρ. 12:27, Εβρ. 13:11, Εβρ. 13:11, Ιάκ. 2:16, Ιάκ. 2:19, Ιάκ. 3:3, Ιάκ. 3:4, Ιάκ. 3:13, Ιάκ. 5:2, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:16, Α'Πέτρ. 1:11, Α'Πέτρ. 5:9, Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:4, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 3:10, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:12, Α'Ιωάνν. 3:12, Α'Ιωάνν. 3:17, Α'Ιωάνν. 3:22, Α'Ιωάνν. 4:1, Α'Ιωάνν. 5:2, Α'Ιωάνν. 5:15, Β'Ιωάνν. 1:13, 1:4, 1:10, Ιουδ. 1:10, Αποκ. 1:3, Αποκ. 2:2, Αποκ. 2:5, Αποκ. 2:6, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:23, Αποκ. 2:23, Αποκ. 2:24, Αποκ. 2:26, Αποκ. 2:27, Αποκ. 2:27, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:2, Αποκ. 3:2, Αποκ. 3:4, Αποκ. 3:8, Αποκ. 3:15, Αποκ. 4:5, Αποκ. 4:9, Αποκ. 4:11, Αποκ. 5:6, Αποκ. 5:6, Αποκ. 5:8, Αποκ. 5:13, Αποκ. 5:14, Αποκ. 6:15, Αποκ. 7:3, Αποκ. 8:9, Αποκ. 9:7, Αποκ. 9:7, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 10:6, Αποκ. 10:6, Αποκ. 10:6, Αποκ. 11:8, Αποκ. 11:9, Αποκ. 11:9, Αποκ. 11:16, Αποκ. 11:18, Αποκ. 12:5, Αποκ. 13:8, Αποκ. 13:14, Αποκ. 14:13, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:4, Αποκ. 15:4, Αποκ. 15:6, Αποκ. 16:15, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:12, Αποκ. 17:15, Αποκ. 17:16, Αποκ. 17:17, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:5, Αποκ. 18:6, Αποκ. 18:14, Αποκ. 18:14, Αποκ. 18:23, Αποκ. 19:4, Αποκ. 19:8, Αποκ. 19:14, Αποκ. 19:15, Αποκ. 19:19, Αποκ. 19:20, Αποκ. 19:21, Αποκ. 20:3, Αποκ. 20:3, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:5, Αποκ. 20:7, Αποκ. 20:8, Αποκ. 20:8, Αποκ. 20:12, Αποκ. 20:13, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:24, Αποκ. 22:2 
3588  ο  τηδε  Λουκ. 10:39 
3588  ο  τηνδε  Ιάκ. 4:13 
3588  ο  την  Ματ. 1:12, Ματ. 1:20, Ματ. 1:24, Ματ. 2:11, Ματ. 2:12, Ματ. 2:13, Ματ. 2:14, Ματ. 2:20, Ματ. 2:20, Ματ. 2:21, Ματ. 3:3, Ματ. 3:4, Ματ. 3:10, Ματ. 3:12, Ματ. 3:12, Ματ. 4:1, Ματ. 4:5, Ματ. 4:8, Ματ. 4:12, Ματ. 4:13, Ματ. 4:13, Ματ. 4:18, Ματ. 4:18, Ματ. 4:23, Ματ. 4:24, Ματ. 5:5, Ματ. 5:6, Ματ. 5:15, Ματ. 5:20, Ματ. 5:22, Ματ. 5:31, Ματ. 5:32, Ματ. 5:39, Ματ. 5:39, Ματ. 6:1, Ματ. 6:6, Ματ. 6:17, Ματ. 6:27, Ματ. 6:33, Ματ. 6:33, Ματ. 6:34, Ματ. 7:3, Ματ. 7:5, Ματ. 7:13, Ματ. 7:14, Ματ. 7:21, Ματ. 7:23, Ματ. 7:24, Ματ. 7:24, Ματ. 7:25, Ματ. 7:26, Ματ. 7:26, Ματ. 8:3, Ματ. 8:8, Ματ. 8:14, Ματ. 8:14, Ματ. 8:20, Ματ. 8:28, Ματ. 8:31, Ματ. 8:32, Ματ. 8:32, Ματ. 8:33, Ματ. 9:1, Ματ. 9:2, Ματ. 9:6, Ματ. 9:18, Ματ. 9:23, Ματ. 9:26, Ματ. 9:28, Ματ. 9:29, Ματ. 10:12, Ματ. 10:23, Ματ. 10:28, Ματ. 10:29, Ματ. 10:34, Ματ. 10:39, Ματ. 10:39, Ματ. 11:7, Ματ. 11:10, Ματ. 11:16, Ματ. 12:9, Ματ. 12:10, Ματ. 12:13, Ματ. 12:19, Ματ. 12:20, Ματ. 12:29, Ματ. 12:29, Ματ. 12:42, Ματ. 12:49, Ματ. 13:1, Ματ. 13:4, Ματ. 13:8, Ματ. 13:8, Ματ. 13:18, Ματ. 13:19, Ματ. 13:23, Ματ. 13:23, Ματ. 13:30, Ματ. 13:36, Ματ. 13:36, Ματ. 13:41, Ματ. 13:42, Ματ. 13:47, Ματ. 13:50, Ματ. 13:52, Ματ. 13:54, Ματ. 13:58, Ματ. 14:1, Ματ. 14:3, Ματ. 14:8, Ματ. 14:26, Ματ. 14:31, Ματ. 14:34, Ματ. 14:35, Ματ. 15:2, Ματ. 15:3, Ματ. 15:3, Ματ. 15:4, Ματ. 15:5, Ματ. 15:6, Ματ. 15:6, Ματ. 15:15, Ματ. 15:17, Ματ. 15:29, Ματ. 15:35, Ματ. 16:18, Ματ. 16:25, Ματ. 16:25, Ματ. 16:26, Ματ. 16:27, Ματ. 17:20, Ματ. 17:25, Ματ. 17:27, Ματ. 18:3, Ματ. 18:8, Ματ. 18:9, Ματ. 18:9, Ματ. 18:25, Ματ. 18:32, Ματ. 19:3, Ματ. 19:5, Ματ. 19:8, Ματ. 19:9, Ματ. 19:12, Ματ. 19:17, Ματ. 19:19, Ματ. 19:23, Ματ. 19:24, Ματ. 20:2, Ματ. 20:3, Ματ. 20:6, Ματ. 20:6, Ματ. 20:9, Ματ. 20:28, Ματ. 20:30, Ματ. 21:2, Ματ. 21:2, Ματ. 21:7, Ματ. 21:18, Ματ. 21:21, Ματ. 21:23, Ματ. 21:31, Ματ. 21:38, Ματ. 22:5, Ματ. 22:7, Ματ. 22:16, Ματ. 22:18, Ματ. 22:24, Ματ. 22:25, Ματ. 22:29, Ματ. 23:6, Ματ. 23:13, Ματ. 23:15, Ματ. 23:15, Ματ. 23:23, Ματ. 23:23, Ματ. 23:24, Ματ. 23:36, Ματ. 24:12, Ματ. 24:29, Ματ. 24:32, Ματ. 24:38, Ματ. 24:43, Ματ. 24:45, Ματ. 25:13, Ματ. 25:13, Ματ. 25:15, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Ματ. 25:34, Ματ. 26:3, Ματ. 26:7, Ματ. 26:18, Ματ. 26:23, Ματ. 26:32, Ματ. 26:51, Ματ. 26:51, Ματ. 26:52, Ματ. 26:65, Ματ. 27:9, Ματ. 27:27, Ματ. 27:29, Ματ. 27:29, Ματ. 27:30, Ματ. 27:31, Ματ. 27:37, Ματ. 27:45, Ματ. 27:46, Ματ. 27:53, Ματ. 27:53, Ματ. 27:62, Ματ. 28:7, Ματ. 28:10, Ματ. 28:11, Ματ. 28:16, Μάρ. 1:2, Μάρ. 1:3, Μάρ. 1:6, Μάρ. 1:12, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:16, Μάρ. 1:21, Μάρ. 1:28, Μάρ. 1:29, Μάρ. 1:33, Μάρ. 1:39, Μάρ. 1:41, Μάρ. 2:2, Μάρ. 2:4, Μάρ. 2:5, Μάρ. 2:13, Μάρ. 3:1, Μάρ. 3:1, Μάρ. 3:3, Μάρ. 3:5, Μάρ. 3:7, Μάρ. 3:27, Μάρ. 3:27, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:4, Μάρ. 4:8, Μάρ. 4:8, Μάρ. 4:10, Μάρ. 4:13, Μάρ. 4:15, Μάρ. 4:20, Μάρ. 4:20, Μάρ. 4:21, Μάρ. 4:21, Μάρ. 4:30, Μάρ. 4:32, Μάρ. 5:1, Μάρ. 5:3, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:14, Μάρ. 5:21, Μάρ. 5:30, Μάρ. 5:32, Μάρ. 5:33, Μάρ. 5:40, Μάρ. 6:1, Μάρ. 6:6, Μάρ. 6:8, Μάρ. 6:17, Μάρ. 6:18, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:25, Μάρ. 6:27, Μάρ. 6:28, Μάρ. 6:53, Μάρ. 6:55, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:5, Μάρ. 7:8, Μάρ. 7:8, Μάρ. 7:9, Μάρ. 7:9, Μάρ. 7:10, Μάρ. 7:19, Μάρ. 7:19, Μάρ. 7:24, Μάρ. 7:30, Μάρ. 7:31, Μάρ. 7:32, Μάρ. 8:17, Μάρ. 8:26, Μάρ. 8:35, Μάρ. 8:35, Μάρ. 8:36, Μάρ. 9:1, Μάρ. 9:42, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:47, Μάρ. 9:47, Μάρ. 10:5, Μάρ. 10:5, Μάρ. 10:7, Μάρ. 10:7, Μάρ. 10:11, Μάρ. 10:15, Μάρ. 10:19, Μάρ. 10:23, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:25, Μάρ. 10:45, Μάρ. 10:46, Μάρ. 11:2, Μάρ. 11:2, Μάρ. 11:4, Μάρ. 11:8, Μάρ. 11:8, Μάρ. 11:20, Μάρ. 11:23, Μάρ. 11:28, Μάρ. 12:10, Μάρ. 12:12, Μάρ. 12:14, Μάρ. 12:15, Μάρ. 12:19, Μάρ. 12:24, Μάρ. 13:15, Μάρ. 13:24, Μάρ. 13:28, Μάρ. 13:34, Μάρ. 13:34, Μάρ. 14:13, Μάρ. 14:16, Μάρ. 14:28, Μάρ. 14:47, Μάρ. 14:52, Μάρ. 14:54, Μάρ. 15:16, Μάρ. 15:19, Μάρ. 15:20, Μάρ. 15:33, Μάρ. 15:43, Μάρ. 15:46, Μάρ. 16:7, Μάρ. 16:14, Λουκ. 1:4, Λουκ. 1:39, Λουκ. 1:40, Λουκ. 1:48, Λουκ. 2:1, Λουκ. 2:3, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:8, Λουκ. 2:16, Λουκ. 2:34, Λουκ. 2:35, Λουκ. 2:39, Λουκ. 2:39, Λουκ. 3:3, Λουκ. 3:4, Λουκ. 3:9, Λουκ. 3:17, Λουκ. 3:17, Λουκ. 4:1, Λουκ. 4:6, Λουκ. 4:6, Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:16, Λουκ. 4:16, Λουκ. 4:18, Λουκ. 4:23, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:38, Λουκ. 4:43, Λουκ. 5:1, Λουκ. 5:2, Λουκ. 5:11, Λουκ. 5:13, Λουκ. 5:20, Λουκ. 6:6, Λουκ. 6:8, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:24, Λουκ. 6:29, Λουκ. 6:29, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:48, Λουκ. 6:48, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:5, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:24, Λουκ. 7:27, Λουκ. 7:30, Λουκ. 7:36, Λουκ. 7:44, Λουκ. 7:44, Λουκ. 7:44, Λουκ. 7:46, Λουκ. 7:50, Λουκ. 8:1, Λουκ. 8:5, Λουκ. 8:6, Λουκ. 8:8, Λουκ. 8:8, Λουκ. 8:12, Λουκ. 8:23, Λουκ. 8:26, Λουκ. 8:27, Λουκ. 8:31, Λουκ. 8:33, Λουκ. 8:34, Λουκ. 8:39, Λουκ. 8:51, Λουκ. 8:51, Λουκ. 9:2, Λουκ. 9:3, Λουκ. 9:24, Λουκ. 9:24, Λουκ. 9:27, Λουκ. 9:31, Λουκ. 9:32, Λουκ. 9:34, Λουκ. 9:36, Λουκ. 9:58, Λουκ. 9:60, Λουκ. 9:62, Λουκ. 9:62, Λουκ. 10:4, Λουκ. 10:19, Λουκ. 10:19, Λουκ. 10:35, Λουκ. 10:42, Λουκ. 11:7, Λουκ. 11:8, Λουκ. 11:21, Λουκ. 11:22, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:33, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:43, Λουκ. 11:52, Λουκ. 12:5, Λουκ. 12:13, Λουκ. 12:20, Λουκ. 12:25, Λουκ. 12:31, Λουκ. 12:32, Λουκ. 12:41, Λουκ. 12:49, Λουκ. 12:53, Λουκ. 12:53, Λουκ. 12:54, Λουκ. 13:6, Λουκ. 13:7, Λουκ. 13:20, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:34, Λουκ. 14:8, Λουκ. 14:26, Λουκ. 14:26, Λουκ. 14:26, Λουκ. 14:28, Λουκ. 15:3, Λουκ. 15:8, Λουκ. 15:9, Λουκ. 15:13, Λουκ. 15:14, Λουκ. 15:16, Λουκ. 15:22, Λουκ. 15:22, Λουκ. 15:22, Λουκ. 16:3, Λουκ. 16:8, Λουκ. 16:8, Λουκ. 16:17, Λουκ. 16:18, Λουκ. 16:24, Λουκ. 17:2, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:27, Λουκ. 17:33, Λουκ. 18:5, Λουκ. 18:7, Λουκ. 18:8, Λουκ. 18:8, Λουκ. 18:9, Λουκ. 18:17, Λουκ. 18:20, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:25, Λουκ. 18:35, Λουκ. 19:1, Λουκ. 19:15, Λουκ. 19:23, Λουκ. 19:24, Λουκ. 19:30, Λουκ. 19:41, Λουκ. 20:2, Λουκ. 20:9, Λουκ. 20:19, Λουκ. 20:21, Λουκ. 20:23, Λουκ. 20:28, Λουκ. 20:30, Λουκ. 21:20, Λουκ. 21:29, Λουκ. 22:10, Λουκ. 22:10, Λουκ. 22:19, Λουκ. 22:44, Λουκ. 23:25, Λουκ. 23:44, Λουκ. 23:48, Λουκ. 23:51, Λουκ. 23:56, Λουκ. 24:5, Λουκ. 24:26, Λουκ. 24:28, Λουκ. 24:49, Ιωάνν. 1:14, Ιωάνν. 1:23, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:39, Ιωάνν. 1:43, Ιωάνν. 1:48, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 3:3, Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:5, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 3:11, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 3:24, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:32, Ιωάνν. 3:33, Ιωάνν. 4:3, Ιωάνν. 4:3, Ιωάνν. 4:8, Ιωάνν. 4:10, Ιωάνν. 4:28, Ιωάνν. 4:28, Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 4:43, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 4:52, Ιωάνν. 4:54, Ιωάνν. 5:3, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 5:7, Ιωάνν. 5:22, Ιωάνν. 5:24, Ιωάνν. 5:34, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:42, Ιωάνν. 5:44, Ιωάνν. 5:44, Ιωάνν. 6:16, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 6:52, Ιωάνν. 6:53, Ιωάνν. 6:54, Ιωάνν. 6:56, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 7:8, Ιωάνν. 7:8, Ιωάνν. 7:10, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 7:22, Ιωάνν. 7:24, Ιωάνν. 7:30, Ιωάνν. 7:35, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:8, Ιωάνν. 8:15, Ιωάνν. 8:25, Ιωάνν. 8:32, Ιωάνν. 8:34, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 8:43, Ιωάνν. 8:43, Ιωάνν. 8:45, Ιωάνν. 8:50, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 9:7, Ιωάνν. 9:11, Ιωάνν. 10:1, Ιωάνν. 10:4, Ιωάνν. 10:5, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 10:18, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 11:7, Ιωάνν. 11:28, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 11:40, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 11:56, Ιωάνν. 12:7, Ιωάνν. 12:12, Ιωάνν. 12:24, Ιωάνν. 12:25, Ιωάνν. 12:25, Ιωάνν. 12:27, Ιωάνν. 12:40, Ιωάνν. 12:41, Ιωάνν. 12:43, Ιωάνν. 12:43, Ιωάνν. 13:2, Ιωάνν. 13:9, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 13:37, Ιωάνν. 13:38, Ιωάνν. 14:4, Ιωάνν. 14:5, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 15:13, Ιωάνν. 16:6, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 17:13, Ιωάνν. 17:13, Ιωάνν. 17:22, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 18:3, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 19:30, Ιωάνν. 19:34, Ιωάνν. 19:42, Ιωάνν. 20:9, Ιωάνν. 20:20, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:27, Ιωάνν. 20:27, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:9, Πράξ. 1:4, Πράξ. 1:6, Πράξ. 1:16, Πράξ. 1:20, Πράξ. 2:1, Πράξ. 2:9, Πράξ. 2:9, Πράξ. 2:14, Πράξ. 2:20, Πράξ. 2:20, Πράξ. 2:27, Πράξ. 2:33, Πράξ. 2:38, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:2, Πράξ. 3:2, Πράξ. 3:10, Πράξ. 3:16, Πράξ. 4:2, Πράξ. 4:2, Πράξ. 4:3, Πράξ. 4:5, Πράξ. 4:13, Πράξ. 4:24, Πράξ. 4:24, Πράξ. 4:30, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:11, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:28, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:11, Πράξ. 7:14, Πράξ. 7:23, Πράξ. 7:34, Πράξ. 7:43, Πράξ. 7:60, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:3, Πράξ. 8:19, Πράξ. 8:20, Πράξ. 8:26, Πράξ. 8:26, Πράξ. 8:33, Πράξ. 8:36, Πράξ. 8:39, Πράξ. 9:4, Πράξ. 9:6, Πράξ. 9:11, Πράξ. 9:11, Πράξ. 9:17, Πράξ. 10:8, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:24, Πράξ. 10:30, Πράξ. 11:1, Πράξ. 11:11, Πράξ. 11:17, Πράξ. 11:18, Πράξ. 11:23, Πράξ. 11:28, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:12, Πράξ. 12:13, Πράξ. 12:14, Πράξ. 12:19, Πράξ. 12:20, Πράξ. 12:23, Πράξ. 12:25, Πράξ. 13:1, Πράξ. 13:4, Πράξ. 13:4, Πράξ. 13:6, Πράξ. 13:14, Πράξ. 13:15, Πράξ. 13:19, Πράξ. 13:22, Πράξ. 13:32, Πράξ. 14:1, Πράξ. 14:6, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:15, Πράξ. 14:15, Πράξ. 14:20, Πράξ. 14:21, Πράξ. 14:21, Πράξ. 14:22, Πράξ. 14:24, Πράξ. 14:27, Πράξ. 15:3, Πράξ. 15:3, Πράξ. 15:16, Πράξ. 15:16, Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:30, Πράξ. 15:41, Πράξ. 16:6, Πράξ. 16:6, Πράξ. 16:7, Πράξ. 16:7, Πράξ. 16:8, Πράξ. 16:10, Πράξ. 16:14, Πράξ. 16:19, Πράξ. 16:20, Πράξ. 16:24, Πράξ. 16:40, Πράξ. 17:1, Πράξ. 17:5, Πράξ. 17:6, Πράξ. 17:10, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:16, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:31, Πράξ. 18:3, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:18, Πράξ. 18:18, Πράξ. 18:19, Πράξ. 18:21, Πράξ. 18:21, Πράξ. 18:22, Πράξ. 18:23, Πράξ. 18:25, Πράξ. 18:26, Πράξ. 18:27, Πράξ. 19:8, Πράξ. 19:9, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:17, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:22, Πράξ. 19:22, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:33, Πράξ. 19:35, Πράξ. 19:37, Πράξ. 19:41, Πράξ. 20:1, Πράξ. 20:2, Πράξ. 20:3, Πράξ. 20:6, Πράξ. 20:13, Πράξ. 20:14, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:18, Πράξ. 20:21, Πράξ. 20:21, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:25, Πράξ. 20:27, Πράξ. 20:28, Πράξ. 20:29, Πράξ. 21:1, Πράξ. 21:1, Πράξ. 21:3, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:13, Πράξ. 21:24, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:34, Πράξ. 21:35, Πράξ. 21:37, Πράξ. 21:38, Πράξ. 22:4, Πράξ. 22:9, Πράξ. 22:18, Πράξ. 22:22, Πράξ. 22:24, Πράξ. 22:28, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:13, Πράξ. 23:16, Πράξ. 23:21, Πράξ. 23:28, Πράξ. 23:31, Πράξ. 23:32, Πράξ. 23:33, Πράξ. 23:33, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:12, Πράξ. 24:14, Πράξ. 25:3, Πράξ. 25:20, Πράξ. 25:21, Πράξ. 26:1, Πράξ. 26:4, Πράξ. 26:4, Πράξ. 26:4, Πράξ. 26:5, Πράξ. 26:10, Πράξ. 26:12, Πράξ. 26:13, Πράξ. 26:13, Πράξ. 26:14, Πράξ. 26:20, Πράξ. 27:1, Πράξ. 27:2, Πράξ. 27:4, Πράξ. 27:5, Πράξ. 27:6, Πράξ. 27:7, Πράξ. 27:7, Πράξ. 27:9, Πράξ. 27:13, Πράξ. 27:17, Πράξ. 27:19, Πράξ. 27:21, Πράξ. 27:21, Πράξ. 27:30, Πράξ. 27:30, Πράξ. 27:38, Πράξ. 27:39, Πράξ. 27:40, Πράξ. 27:41, Πράξ. 27:43, Πράξ. 27:44, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:3, Πράξ. 28:10, Πράξ. 28:14, Πράξ. 28:20, Πράξ. 28:20, Πράξ. 28:23, Πράξ. 28:23, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 1:18, Ρωμ. 1:23, Ρωμ. 1:25, Ρωμ. 1:26, Ρωμ. 1:26, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 2:5, Ρωμ. 2:20, Ρωμ. 3:3, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 3:7, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:19, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 4:25, Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 7:7, Ρωμ. 7:7, Ρωμ. 7:14, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 8:18, Ρωμ. 8:19, Ρωμ. 8:21, Ρωμ. 8:23, Ρωμ. 8:23, Ρωμ. 8:36, Ρωμ. 9:17, Ρωμ. 9:22, Ρωμ. 9:25, Ρωμ. 9:30, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:5, Ρωμ. 10:5, Ρωμ. 10:7, Ρωμ. 10:18, Ρωμ. 10:21, Ρωμ. 11:3, Ρωμ. 11:13, Ρωμ. 11:14, Ρωμ. 11:18, Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:4, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 12:13, Ρωμ. 12:20, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:5, Ρωμ. 13:5, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:15, Ρωμ. 15:15, Ρωμ. 15:24, Ρωμ. 15:28, Ρωμ. 16:1, Ρωμ. 16:5, Ρωμ. 16:12, Ρωμ. 16:13, Ρωμ. 16:15, Ρωμ. 16:17, Ρωμ. 16:22, Α'Κορ. 1:7, Α'Κορ. 1:19, Α'Κορ. 1:19, Α'Κορ. 1:20, Α'Κορ. 1:26, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 4:19, Α'Κορ. 5:7, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 7:2, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:16, Α'Κορ. 7:26, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 7:40, Α'Κορ. 8:12, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:25, Α'Κορ. 10:27, Α'Κορ. 10:28, Α'Κορ. 10:29, Α'Κορ. 10:29, Α'Κορ. 11:4, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:7, Α'Κορ. 11:9, Α'Κορ. 11:24, Α'Κορ. 11:25, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 14:1, Α'Κορ. 14:11, Α'Κορ. 14:12, Α'Κορ. 15:9, Α'Κορ. 15:24, Α'Κορ. 15:31, Α'Κορ. 15:49, Α'Κορ. 15:49, Α'Κορ. 15:50, Α'Κορ. 16:3, Α'Κορ. 16:15, Β'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 1:23, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 2:9, Β'Κορ. 2:12, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 3:15, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 4:1, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 6:1, Β'Κορ. 6:13, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:12, Β'Κορ. 7:12, Β'Κορ. 7:15, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 8:17, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 9:5, Β'Κορ. 9:14, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 11:8, Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 11:18, Β'Κορ. 11:32, Β'Κορ. 12:13, Β'Κορ. 13:9, Β'Κορ. 13:10, Γαλ. 1:13, Γαλ. 1:13, Γαλ. 1:23, Γαλ. 2:4, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:14, Γαλ. 2:21, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:17, Γαλ. 3:23, Γαλ. 3:23, Γαλ. 4:5, Γαλ. 4:20, Γαλ. 4:30, Γαλ. 5:13, Γαλ. 5:24, Γαλ. 6:8, Εφεσ. 1:5, Εφεσ. 1:7, Εφεσ. 1:7, Εφεσ. 1:9, Εφεσ. 1:11, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 2:15, Εφεσ. 2:16, Εφεσ. 2:18, Εφεσ. 3:2, Εφεσ. 3:4, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:12, Εφεσ. 3:12, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 4:3, Εφεσ. 4:13, Εφεσ. 4:14, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 4:22, Εφεσ. 5:25, Εφεσ. 5:27, Εφεσ. 5:28, Εφεσ. 5:29, Εφεσ. 5:29, Εφεσ. 5:31, Εφεσ. 5:31, Εφεσ. 5:32, Εφεσ. 5:33, Εφεσ. 6:2, Εφεσ. 6:9, Εφεσ. 6:11, Εφεσ. 6:13, Εφεσ. 6:14, Εφεσ. 6:17, Εφεσ. 6:17, Φιλ. 1:4, Φιλ. 1:20, Φιλ. 1:23, Φιλ. 1:25, Φιλ. 2:2, Φιλ. 2:2, Φιλ. 2:12, Φιλ. 2:22, Φιλ. 3:2, Φιλ. 3:6, Φιλ. 3:6, Φιλ. 3:9, Φιλ. 3:9, Φιλ. 3:9, Φιλ. 3:10, Φιλ. 3:10, Φιλ. 3:11, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:16, Κολ. 1:4, Κολ. 1:4, Κολ. 1:4, Κολ. 1:5, Κολ. 1:5, Κολ. 1:6, Κολ. 1:8, Κολ. 1:9, Κολ. 1:10, Κολ. 1:12, Κολ. 1:13, Κολ. 1:14, Κολ. 1:14, Κολ. 1:25, Κολ. 1:25, Κολ. 1:29, Κολ. 1:29, Κολ. 2:5, Κολ. 2:8, Κολ. 2:19, Κολ. 2:19, Κολ. 3:5, Κολ. 3:14, Κολ. 3:24, Κολ. 4:1, Κολ. 4:11, Κολ. 4:15, Κολ. 4:16, Κολ. 4:17, Α'Θεσσ. 1:4, Α'Θεσσ. 2:1, Α'Θεσσ. 2:1, Α'Θεσσ. 2:12, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 5:27, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 3:5, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:16, Α'Τιμ. 1:4, Α'Τιμ. 1:16, Α'Τιμ. 1:18, Α'Τιμ. 1:18, Α'Τιμ. 1:19, Α'Τιμ. 4:2, Α'Τιμ. 4:3, Α'Τιμ. 5:8, Α'Τιμ. 5:12, Α'Τιμ. 6:5, Α'Τιμ. 6:12, Α'Τιμ. 6:13, Α'Τιμ. 6:14, Α'Τιμ. 6:20, Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 1:3, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 1:12, Β'Τιμ. 1:12, Β'Τιμ. 1:14, Β'Τιμ. 1:16, Β'Τιμ. 2:18, Β'Τιμ. 2:18, Β'Τιμ. 2:18, Β'Τιμ. 2:19, Β'Τιμ. 3:5, Β'Τιμ. 3:8, Β'Τιμ. 3:16, Β'Τιμ. 4:1, Β'Τιμ. 4:1, Β'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 4:4, Β'Τιμ. 4:5, Β'Τιμ. 4:7, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:18, Β'Τιμ. 4:18, Τίτ. 1:9, Τίτ. 1:14, Τίτ. 2:10, Τίτ. 2:12, Τίτ. 2:13, Φιλήμ. 1:5, Φιλήμ. 1:5, Φιλήμ. 1:9, Εβρ. 1:6, Εβρ. 1:10, Εβρ. 2:4, Εβρ. 2:5, Εβρ. 2:5, Εβρ. 3:6, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:11, Εβρ. 3:14, Εβρ. 3:18, Εβρ. 4:1, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:5, Εβρ. 4:10, Εβρ. 4:11, Εβρ. 5:4, Εβρ. 5:6, Εβρ. 5:8, Εβρ. 5:10, Εβρ. 5:14, Εβρ. 6:1, Εβρ. 6:11, Εβρ. 6:11, Εβρ. 6:20, Εβρ. 7:5, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:15, Εβρ. 7:17, Εβρ. 7:21, Εβρ. 7:24, Εβρ. 8:5, Εβρ. 8:9, Εβρ. 8:10, Εβρ. 8:13, Εβρ. 9:4, Εβρ. 9:6, Εβρ. 9:7, Εβρ. 9:8, Εβρ. 9:13, Εβρ. 9:14, Εβρ. 9:15, Εβρ. 9:21, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:19, Εβρ. 10:23, Εβρ. 10:25, Εβρ. 10:25, Εβρ. 10:26, Εβρ. 10:34, Εβρ. 10:35, Εβρ. 10:36, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:10, Εβρ. 11:26, Εβρ. 11:28, Εβρ. 11:29, Εβρ. 11:35, Εβρ. 11:39, Εβρ. 12:1, Εβρ. 12:4, Εβρ. 12:17, Εβρ. 12:26, Εβρ. 12:26, Εβρ. 12:27, Εβρ. 13:7, Εβρ. 13:7, Εβρ. 13:9, Εβρ. 13:14, Ιάκ. 2:1, Ιάκ. 2:2, Ιάκ. 2:3, Ιάκ. 2:3, Ιάκ. 2:8, Ιάκ. 2:18, Ιάκ. 2:18, Ιάκ. 3:8, Ιάκ. 4:13, Ιάκ. 5:11, Ιάκ. 5:12, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 1:21, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 2:16, Α'Πέτρ. 2:17, Α'Πέτρ. 3:2, Α'Πέτρ. 3:10, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 4:1, Α'Πέτρ. 4:4, Α'Πέτρ. 4:8, Α'Πέτρ. 5:5, Α'Πέτρ. 5:6, Α'Πέτρ. 5:7, Α'Πέτρ. 5:10, Β'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:7, Β'Πέτρ. 1:7, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:10, Β'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:15, Β'Πέτρ. 1:15, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 1:18, Β'Πέτρ. 2:13, Β'Πέτρ. 2:15, Β'Πέτρ. 2:16, Β'Πέτρ. 2:21, Β'Πέτρ. 3:1, Β'Πέτρ. 3:12, Β'Πέτρ. 3:15, Β'Πέτρ. 3:15, Β'Πέτρ. 3:16, Α'Ιωάνν. 1:2, Α'Ιωάνν. 1:2, Α'Ιωάνν. 1:6, Α'Ιωάνν. 2:21, Α'Ιωάνν. 2:25, Α'Ιωάνν. 2:25, Α'Ιωάνν. 2:29, Α'Ιωάνν. 3:3, Α'Ιωάνν. 3:4, Α'Ιωάνν. 3:4, Α'Ιωάνν. 3:7, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:12, Α'Ιωάνν. 5:12, Β'Ιωάνν. 1:1, Β'Ιωάνν. 1:2, Β'Ιωάνν. 1:2, Β'Ιωάνν. 1:10, Ιουδ. 1:4, Ιουδ. 1:6, Αποκ. 1:2, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:12, Αποκ. 1:17, Αποκ. 2:2, Αποκ. 2:4, Αποκ. 2:4, Αποκ. 2:5, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:14, Αποκ. 2:15, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:20, Αποκ. 2:20, Αποκ. 2:24, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:20, Αποκ. 3:20, Αποκ. 4:11, Αποκ. 4:11, Αποκ. 4:11, Αποκ. 5:1, Αποκ. 5:6, Αποκ. 5:12, Αποκ. 6:3, Αποκ. 6:4, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:7, Αποκ. 6:7, Αποκ. 6:9, Αποκ. 6:9, Αποκ. 6:12, Αποκ. 6:12, Αποκ. 6:13, Αποκ. 7:2, Αποκ. 7:2, Αποκ. 7:3, Αποκ. 7:3, Αποκ. 8:1, Αποκ. 8:1, Αποκ. 8:5, Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:8, Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:3, Αποκ. 9:4, Αποκ. 9:14, Αποκ. 9:15, Αποκ. 10:2, Αποκ. 10:2, Αποκ. 10:5, Αποκ. 10:6, Αποκ. 10:6, Αποκ. 10:9, Αποκ. 11:2, Αποκ. 11:2, Αποκ. 11:2, Αποκ. 11:2, Αποκ. 11:6, Αποκ. 11:7, Αποκ. 11:17, Αποκ. 11:17, Αποκ. 11:18, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:6, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:11, Αποκ. 12:12, Αποκ. 12:12, Αποκ. 12:13, Αποκ. 12:13, Αποκ. 12:14, Αποκ. 12:17, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:6, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:13, Αποκ. 13:14, Αποκ. 13:15, Αποκ. 14:3, Αποκ. 14:7, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:11, Αποκ. 14:12, Αποκ. 14:14, Αποκ. 14:16, Αποκ. 14:16, Αποκ. 14:19, Αποκ. 14:19, Αποκ. 14:19, Αποκ. 14:19, Αποκ. 15:2, Αποκ. 15:2, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:3, Αποκ. 16:1, Αποκ. 16:2, Αποκ. 16:2, Αποκ. 16:3, Αποκ. 16:3, Αποκ. 16:4, Αποκ. 16:8, Αποκ. 16:10, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:15, Αποκ. 16:17, Αποκ. 17:2, Αποκ. 17:6, Αποκ. 17:13, Αποκ. 17:13, Αποκ. 17:16, Αποκ. 17:17, Αποκ. 17:17, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:21, Αποκ. 19:2, Αποκ. 19:2, Αποκ. 19:2, Αποκ. 19:7, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:12, Αποκ. 19:15, Αποκ. 19:20, Αποκ. 19:20, Αποκ. 20:1, Αποκ. 20:1, Αποκ. 20:3, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:9, Αποκ. 20:9, Αποκ. 20:9, Αποκ. 20:10, Αποκ. 20:14, Αποκ. 20:15, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:9, Αποκ. 21:9, Αποκ. 21:10, Αποκ. 21:10, Αποκ. 21:10, Αποκ. 21:11, Αποκ. 21:15, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:24, Αποκ. 21:24, Αποκ. 21:26, Αποκ. 21:26, Αποκ. 22:14 
3588  ο  της  Ματ. 1:3, Ματ. 1:5, Ματ. 1:5, Ματ. 1:6, Ματ. 1:11, Ματ. 1:17, Ματ. 1:17, Ματ. 1:18, Ματ. 2:1, Ματ. 2:5, Ματ. 2:11, Ματ. 2:15, Ματ. 2:22, Ματ. 2:22, Ματ. 3:1, Ματ. 3:7, Ματ. 3:8, Ματ. 3:13, Ματ. 4:18, Ματ. 4:23, Ματ. 4:25, Ματ. 5:13, Ματ. 6:10, Ματ. 6:19, Ματ. 6:25, Ματ. 7:13, Ματ. 8:12, Ματ. 8:15, Ματ. 8:28, Ματ. 9:6, Ματ. 9:22, Ματ. 9:25, Ματ. 9:35, Ματ. 10:10, Ματ. 10:14, Ματ. 10:14, Ματ. 10:30, Ματ. 10:35, Ματ. 10:35, Ματ. 11:23, Ματ. 11:25, Ματ. 12:4, Ματ. 12:34, Ματ. 12:35, Ματ. 12:40, Ματ. 12:41, Ματ. 12:42, Ματ. 12:42, Ματ. 13:1, Ματ. 13:11, Ματ. 13:19, Ματ. 13:38, Ματ. 13:41, Ματ. 13:44, Ματ. 14:6, Ματ. 14:8, Ματ. 14:24, Ματ. 14:25, Ματ. 14:25, Ματ. 15:18, Ματ. 15:19, Ματ. 15:27, Ματ. 15:28, Ματ. 15:29, Ματ. 16:6, Ματ. 16:11, Ματ. 16:12, Ματ. 16:12, Ματ. 16:13, Ματ. 16:19, Ματ. 16:19, Ματ. 16:19, Ματ. 16:26, Ματ. 17:5, Ματ. 17:18, Ματ. 17:25, Ματ. 18:6, Ματ. 18:17, Ματ. 18:18, Ματ. 18:18, Ματ. 18:19, Ματ. 19:1, Ματ. 19:1, Ματ. 19:10, Ματ. 20:12, Ματ. 21:11, Ματ. 21:17, Ματ. 21:19, Ματ. 21:21, Ματ. 22:31, Ματ. 22:46, Ματ. 23:2, Ματ. 23:9, Ματ. 23:25, Ματ. 23:26, Ματ. 23:33, Ματ. 23:33, Ματ. 23:35, Ματ. 24:3, Ματ. 24:3, Ματ. 24:14, Ματ. 24:15, Ματ. 24:17, Ματ. 24:30, Ματ. 24:32, Ματ. 24:36, Ματ. 24:36, Ματ. 24:45, Ματ. 26:28, Ματ. 26:29, Ματ. 26:29, Ματ. 26:31, Ματ. 26:58, Ματ. 26:64, Ματ. 27:8, Ματ. 27:37, Ματ. 27:55, Ματ. 27:64, Ματ. 27:64, Ματ. 27:66, Ματ. 28:2, Ματ. 28:11, Ματ. 28:15, Ματ. 28:20, Μάρ. 1:9, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:16, Μάρ. 1:28, Μάρ. 1:29, Μάρ. 1:31, Μάρ. 2:10, Μάρ. 2:26, Μάρ. 3:5, Μάρ. 3:7, Μάρ. 3:7, Μάρ. 3:8, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:26, Μάρ. 4:31, Μάρ. 4:31, Μάρ. 5:1, Μάρ. 5:10, Μάρ. 5:29, Μάρ. 5:34, Μάρ. 5:41, Μάρ. 6:21, Μάρ. 6:22, Μάρ. 6:22, Μάρ. 6:23, Μάρ. 6:47, Μάρ. 6:47, Μάρ. 6:48, Μάρ. 6:48, Μάρ. 6:49, Μάρ. 7:17, Μάρ. 7:21, Μάρ. 7:26, Μάρ. 7:28, Μάρ. 7:29, Μάρ. 7:30, Μάρ. 7:31, Μάρ. 7:33, Μάρ. 7:35, Μάρ. 8:6, Μάρ. 8:15, Μάρ. 8:15, Μάρ. 8:23, Μάρ. 8:23, Μάρ. 8:27, Μάρ. 8:37, Μάρ. 9:3, Μάρ. 9:7, Μάρ. 9:20, Μάρ. 9:27, Μάρ. 9:30, Μάρ. 10:1, Μάρ. 10:25, Μάρ. 10:25, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:19, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:30, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:34, Μάρ. 12:44, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:15, Μάρ. 13:28, Μάρ. 13:32, Μάρ. 13:32, Μάρ. 13:35, Μάρ. 14:3, Μάρ. 14:24, Μάρ. 14:25, Μάρ. 14:25, Μάρ. 14:35, Μάρ. 14:62, Μάρ. 14:64, Μάρ. 15:16, Μάρ. 15:26, Μάρ. 16:2, Μάρ. 16:3, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:8, Λουκ. 1:9, Λουκ. 1:23, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:27, Λουκ. 1:33, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:42, Λουκ. 1:48, Λουκ. 1:65, Λουκ. 1:75, Λουκ. 2:2, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:8, Λουκ. 2:36, Λουκ. 2:42, Λουκ. 3:1, Λουκ. 3:1, Λουκ. 3:1, Λουκ. 3:1, Λουκ. 3:1, Λουκ. 3:7, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:19, Λουκ. 4:5, Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:22, Λουκ. 4:26, Λουκ. 4:29, Λουκ. 4:29, Λουκ. 4:31, Λουκ. 4:37, Λουκ. 4:38, Λουκ. 4:44, Λουκ. 5:3, Λουκ. 5:5, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:24, Λουκ. 6:4, Λουκ. 6:17, Λουκ. 6:17, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:14, Λουκ. 7:31, Λουκ. 7:38, Λουκ. 7:44, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:12, Λουκ. 8:13, Λουκ. 8:22, Λουκ. 8:26, Λουκ. 8:27, Λουκ. 8:37, Λουκ. 8:41, Λουκ. 8:51, Λουκ. 8:54, Λουκ. 9:5, Λουκ. 9:11, Λουκ. 9:35, Λουκ. 9:47, Λουκ. 9:51, Λουκ. 10:11, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:27, Λουκ. 10:27, Λουκ. 10:27, Λουκ. 10:27, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:32, Λουκ. 11:50, Λουκ. 11:51, Λουκ. 11:52, Λουκ. 12:1, Λουκ. 12:7, Λουκ. 12:15, Λουκ. 12:23, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:56, Λουκ. 13:12, Λουκ. 13:15, Λουκ. 13:24, Λουκ. 13:27, Λουκ. 14:21, Λουκ. 15:12, Λουκ. 15:15, Λουκ. 16:2, Λουκ. 16:4, Λουκ. 16:8, Λουκ. 16:9, Λουκ. 16:21, Λουκ. 16:28, Λουκ. 17:4, Λουκ. 17:4, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:25, Λουκ. 17:32, Λουκ. 18:6, Λουκ. 18:8, Λουκ. 18:29, Λουκ. 19:44, Λουκ. 20:35, Λουκ. 20:35, Λουκ. 20:36, Λουκ. 20:37, Λουκ. 21:18, Λουκ. 21:23, Λουκ. 21:25, Λουκ. 21:35, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:18, Λουκ. 22:21, Λουκ. 22:30, Λουκ. 22:45, Λουκ. 22:45, Λουκ. 22:55, Λουκ. 22:69, Λουκ. 23:5, Λουκ. 23:5, Λουκ. 23:7, Λουκ. 23:49, Λουκ. 23:55, Λουκ. 24:41, Ιωάνν. 1:44, Ιωάνν. 1:50, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:6, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 4:4, Ιωάνν. 4:5, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:7, Ιωάνν. 4:30, Ιωάνν. 4:39, Ιωάνν. 4:39, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:47, Ιωάνν. 4:54, Ιωάνν. 5:25, Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:19, Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:25, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:48, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 7:14, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 7:37, Ιωάνν. 7:38, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 7:52, Ιωάνν. 7:52, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:10, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:34, Ιωάνν. 10:1, Ιωάνν. 10:2, Ιωάνν. 10:3, Ιωάνν. 10:16, Ιωάνν. 10:16, Ιωάνν. 10:27, Ιωάνν. 10:28, Ιωάνν. 10:29, Ιωάνν. 10:39, Ιωάνν. 11:1, Ιωάνν. 11:1, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:13, Ιωάνν. 11:53, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 12:3, Ιωάνν. 12:21, Ιωάνν. 12:27, Ιωάνν. 12:32, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 15:22, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 17:4, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:27, Ιωάνν. 20:7, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:11, Πράξ. 1:3, Πράξ. 1:8, Πράξ. 1:17, Πράξ. 1:18, Πράξ. 1:22, Πράξ. 1:22, Πράξ. 1:25, Πράξ. 2:1, Πράξ. 2:6, Πράξ. 2:10, Πράξ. 2:10, Πράξ. 2:15, Πράξ. 2:19, Πράξ. 2:29, Πράξ. 2:30, Πράξ. 2:31, Πράξ. 2:40, Πράξ. 2:40, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:7, Πράξ. 3:15, Πράξ. 3:25, Πράξ. 3:25, Πράξ. 4:22, Πράξ. 4:26, Πράξ. 4:33, Πράξ. 5:2, Πράξ. 5:2, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:19, Πράξ. 5:19, Πράξ. 5:20, Πράξ. 5:28, Πράξ. 5:37, Πράξ. 6:3, Πράξ. 6:9, Πράξ. 6:9, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:3, Πράξ. 7:3, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:49, Πράξ. 7:52, Πράξ. 7:58, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:5, Πράξ. 8:9, Πράξ. 8:12, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:22, Πράξ. 8:22, Πράξ. 8:27, Πράξ. 8:27, Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:33, Πράξ. 8:35, Πράξ. 8:37, Πράξ. 9:2, Πράξ. 9:7, Πράξ. 9:8, Πράξ. 9:31, Πράξ. 9:42, Πράξ. 10:1, Πράξ. 10:3, Πράξ. 10:11, Πράξ. 10:12, Πράξ. 10:23, Πράξ. 10:30, Πράξ. 10:37, Πράξ. 10:37, Πράξ. 11:6, Πράξ. 11:19, Πράξ. 11:19, Πράξ. 11:22, Πράξ. 11:22, Πράξ. 11:23, Πράξ. 12:1, Πράξ. 12:5, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:11, Πράξ. 12:12, Πράξ. 12:14, Πράξ. 12:17, Πράξ. 12:19, Πράξ. 12:20, Πράξ. 13:8, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:14, Πράξ. 13:14, Πράξ. 13:24, Πράξ. 13:26, Πράξ. 13:31, Πράξ. 13:42, Πράξ. 13:43, Πράξ. 13:46, Πράξ. 13:47, Πράξ. 13:49, Πράξ. 13:50, Πράξ. 14:3, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:6, Πράξ. 14:13, Πράξ. 14:19, Πράξ. 15:1, Πράξ. 15:3, Πράξ. 15:4, Πράξ. 15:5, Πράξ. 15:11, Πράξ. 15:20, Πράξ. 16:9, Πράξ. 16:11, Πράξ. 16:12, Πράξ. 16:12, Πράξ. 16:13, Πράξ. 16:19, Πράξ. 16:27, Πράξ. 16:33, Πράξ. 16:39, Πράξ. 16:40, Πράξ. 17:10, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:26, Πράξ. 17:26, Πράξ. 17:30, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:12, Πράξ. 18:21, Πράξ. 18:27, Πράξ. 19:8, Πράξ. 19:23, Πράξ. 19:25, Πράξ. 19:26, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:35, Πράξ. 19:40, Πράξ. 19:40, Πράξ. 20:4, Πράξ. 20:9, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:17, Πράξ. 20:17, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:32, Πράξ. 21:5, Πράξ. 21:10, Πράξ. 21:19, Πράξ. 21:27, Πράξ. 21:31, Πράξ. 21:39, Πράξ. 22:1, Πράξ. 22:3, Πράξ. 22:11, Πράξ. 22:22, Πράξ. 23:1, Πράξ. 23:16, Πράξ. 23:19, Πράξ. 23:23, Πράξ. 23:31, Πράξ. 24:3, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:18, Πράξ. 24:22, Πράξ. 24:24, Πράξ. 25:19, Πράξ. 25:23, Πράξ. 25:23, Πράξ. 25:26, Πράξ. 26:5, Πράξ. 26:6, Πράξ. 26:12, Πράξ. 26:18, Πράξ. 26:20, Πράξ. 26:20, Πράξ. 26:22, Πράξ. 26:22, Πράξ. 27:5, Πράξ. 27:12, Πράξ. 27:13, Πράξ. 27:16, Πράξ. 27:21, Πράξ. 27:27, Πράξ. 27:32, Πράξ. 27:34, Πράξ. 27:34, Πράξ. 27:41, Πράξ. 28:3, Πράξ. 28:3, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:7, Πράξ. 28:20, Πράξ. 28:21, Πράξ. 28:22, Ρωμ. 1:12, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 2:4, Ρωμ. 2:4, Ρωμ. 2:4, Ρωμ. 2:15, Ρωμ. 2:20, Ρωμ. 2:20, Ρωμ. 2:23, Ρωμ. 3:1, Ρωμ. 3:23, Ρωμ. 3:24, Ρωμ. 3:24, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 3:30, Ρωμ. 3:31, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:19, Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 5:9, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:14, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:19, Ρωμ. 5:19, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 6:5, Ρωμ. 6:6, Ρωμ. 6:7, Ρωμ. 6:17, Ρωμ. 6:18, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:20, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 7:9, Ρωμ. 7:11, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 8:2, Ρωμ. 8:2, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:6, Ρωμ. 8:7, Ρωμ. 8:19, Ρωμ. 8:21, Ρωμ. 8:21, Ρωμ. 8:21, Ρωμ. 8:29, Ρωμ. 8:35, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 9:1, Ρωμ. 9:8, Ρωμ. 9:8, Ρωμ. 9:23, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:28, Ρωμ. 10:1, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:18, Ρωμ. 11:8, Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 11:24, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 13:14, Ρωμ. 14:19, Ρωμ. 14:19, Ρωμ. 14:19, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 15:33, Ρωμ. 16:1, Ρωμ. 16:1, Ρωμ. 16:4, Ρωμ. 16:5, Ρωμ. 16:18, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:23, Ρωμ. 16:23, Ρωμ. 16:27, Ρωμ. 16:27, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 2:8, Α'Κορ. 4:11, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 6:14, Α'Κορ. 8:4, Α'Κορ. 8:5, Α'Κορ. 9:2, Α'Κορ. 9:7, Α'Κορ. 9:10, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:14, Α'Κορ. 10:16, Α'Κορ. 11:10, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:22, Α'Κορ. 14:9, Α'Κορ. 14:11, Α'Κορ. 14:12, Α'Κορ. 14:25, Α'Κορ. 15:56, Α'Κορ. 16:1, Α'Κορ. 16:1, Α'Κορ. 16:1, Α'Κορ. 16:8, Α'Κορ. 16:15, Α'Κορ. 16:19, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:7, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 3:9, Β'Κορ. 3:9, Β'Κορ. 3:10, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 5:4, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 5:19, Β'Κορ. 6:7, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 8:2, Β'Κορ. 8:2, Β'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 8:8, Β'Κορ. 8:8, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 9:1, Β'Κορ. 9:1, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 9:12, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:4, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 10:15, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:10, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 11:30, Β'Κορ. 12:19, Β'Κορ. 13:8, Β'Κορ. 13:8, Β'Κορ. 13:11, Β'Κορ. 13:14, Γαλ. 1:2, Γαλ. 1:15, Γαλ. 1:21, Γαλ. 1:21, Γαλ. 1:22, Γαλ. 2:7, Γαλ. 2:7, Γαλ. 2:8, Γαλ. 3:13, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:25, Γαλ. 3:26, Γαλ. 4:2, Γαλ. 4:13, Γαλ. 4:22, Γαλ. 4:22, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:27, Γαλ. 4:27, Γαλ. 4:30, Γαλ. 4:30, Γαλ. 4:31, Γαλ. 5:4, Γαλ. 5:13, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:19, Γαλ. 6:8, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 1:6, Εφεσ. 1:7, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:12, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 1:14, Εφεσ. 1:14, Εφεσ. 1:14, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 2:2, Εφεσ. 2:2, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 2:7, Εφεσ. 2:8, Εφεσ. 2:11, Εφεσ. 2:12, Εφεσ. 2:12, Εφεσ. 3:2, Εφεσ. 3:2, Εφεσ. 3:6, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:10, Εφεσ. 3:12, Εφεσ. 3:16, Εφεσ. 3:17, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 4:1, Εφεσ. 4:3, Εφεσ. 4:4, Εφεσ. 4:7, Εφεσ. 4:9, Εφεσ. 4:13, Εφεσ. 4:13, Εφεσ. 4:14, Εφεσ. 4:14, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 4:22, Εφεσ. 4:24, Εφεσ. 4:29, Εφεσ. 5:6, Εφεσ. 5:23, Εφεσ. 5:23, Εφεσ. 5:30, Εφεσ. 6:3, Εφεσ. 6:5, Εφεσ. 6:10, Εφεσ. 6:12, Εφεσ. 6:14, Εφεσ. 6:15, Εφεσ. 6:16, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:19, Φιλ. 1:25, Φιλ. 1:26, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:17, Φιλ. 2:25, Φιλ. 2:30, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:10, Φιλ. 3:14, Φιλ. 3:21, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:9, Φιλ. 4:22, Κολ. 1:5, Κολ. 1:11, Κολ. 1:13, Κολ. 1:13, Κολ. 1:16, Κολ. 1:18, Κολ. 1:20, Κολ. 1:22, Κολ. 1:23, Κολ. 1:27, Κολ. 1:27, Κολ. 2:2, Κολ. 2:2, Κολ. 2:3, Κολ. 2:3, Κολ. 2:5, Κολ. 2:8, Κολ. 2:9, Κολ. 2:11, Κολ. 2:12, Κολ. 2:12, Κολ. 2:13, Κολ. 2:18, Κολ. 2:23, Κολ. 3:2, Κολ. 3:5, Κολ. 3:6, Κολ. 3:14, Κολ. 3:24, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 1:10, Α'Θεσσ. 1:10, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:7, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Θεσσ. 5:23, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:5, Β'Θεσσ. 1:5, Β'Θεσσ. 1:9, Β'Θεσσ. 1:9, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 2:7, Β'Θεσσ. 2:8, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 3:14, Β'Θεσσ. 3:16, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 1:5, Α'Τιμ. 1:11, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 2:15, Α'Τιμ. 3:9, Α'Τιμ. 3:15, Α'Τιμ. 3:16, Α'Τιμ. 4:1, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 4:8, Α'Τιμ. 4:8, Α'Τιμ. 4:12, Α'Τιμ. 6:2, Α'Τιμ. 6:5, Α'Τιμ. 6:10, Α'Τιμ. 6:12, Α'Τιμ. 6:12, Α'Τιμ. 6:14, Α'Τιμ. 6:19, Α'Τιμ. 6:20, Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 1:6, Β'Τιμ. 1:10, Β'Τιμ. 2:10, Β'Τιμ. 2:15, Β'Τιμ. 2:26, Β'Τιμ. 3:15, Β'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 4:4, Β'Τιμ. 4:6, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:22, Τίτ. 1:1, Τίτ. 2:13, Τίτ. 3:15, Τίτ. 3:15, Φιλήμ. 1:6, Φιλήμ. 1:14, Εβρ. 1:3, Εβρ. 1:3, Εβρ. 1:3, Εβρ. 1:3, Εβρ. 1:8, Εβρ. 2:10, Εβρ. 3:1, Εβρ. 3:6, Εβρ. 3:7, Εβρ. 3:13, Εβρ. 3:14, Εβρ. 3:15, Εβρ. 4:2, Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:7, Εβρ. 4:11, Εβρ. 4:14, Εβρ. 4:16, Εβρ. 5:7, Εβρ. 5:7, Εβρ. 5:12, Εβρ. 6:1, Εβρ. 6:4, Εβρ. 6:4, Εβρ. 6:10, Εβρ. 6:11, Εβρ. 6:15, Εβρ. 6:17, Εβρ. 6:17, Εβρ. 6:18, Εβρ. 6:19, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:5, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:12, Εβρ. 7:28, Εβρ. 7:28, Εβρ. 8:1, Εβρ. 8:2, Εβρ. 8:2, Εβρ. 8:9, Εβρ. 9:4, Εβρ. 9:4, Εβρ. 9:8, Εβρ. 9:11, Εβρ. 9:11, Εβρ. 9:13, Εβρ. 9:15, Εβρ. 9:20, Εβρ. 9:21, Εβρ. 9:26, Εβρ. 10:10, Εβρ. 10:20, Εβρ. 10:23, Εβρ. 10:26, Εβρ. 10:29, Εβρ. 10:29, Εβρ. 11:5, Εβρ. 11:7, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:12, Εβρ. 11:13, Εβρ. 11:21, Εβρ. 11:22, Εβρ. 11:38, Εβρ. 11:39, Εβρ. 12:2, Εβρ. 12:2, Εβρ. 12:5, Εβρ. 12:9, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:15, Εβρ. 12:25, Εβρ. 13:2, Εβρ. 13:7, Εβρ. 13:11, Εβρ. 13:12, Εβρ. 13:13, Εβρ. 13:16, Εβρ. 13:20, Εβρ. 13:22, Εβρ. 13:24, Εβρ. 13:25, Ιάκ. 1:3, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 1:14, Ιάκ. 1:23, Ιάκ. 1:25, Ιάκ. 2:1, Ιάκ. 2:5, Ιάκ. 2:15, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:11, Ιάκ. 3:13, Ιάκ. 3:14, Ιάκ. 3:18, Ιάκ. 4:14, Ιάκ. 5:5, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:10, Ιάκ. 5:10, Ιάκ. 5:14, Ιάκ. 5:15, Ιάκ. 5:17, Ιάκ. 5:19, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 1:9, Α'Πέτρ. 1:10, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 1:17, Α'Πέτρ. 1:18, Α'Πέτρ. 1:22, Α'Πέτρ. 2:11, Α'Πέτρ. 2:16, Α'Πέτρ. 3:1, Α'Πέτρ. 3:4, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 4:4, Α'Πέτρ. 4:13, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 5:1, Α'Πέτρ. 5:4, Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 1:4, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 1:17, Β'Πέτρ. 2:2, Β'Πέτρ. 2:7, Β'Πέτρ. 2:19, Β'Πέτρ. 2:21, Β'Πέτρ. 2:21, Β'Πέτρ. 2:22, Β'Πέτρ. 3:2, Β'Πέτρ. 3:4, Β'Πέτρ. 3:9, Β'Πέτρ. 3:12, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:21, Α'Ιωάνν. 3:19, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:17, Β'Ιωάνν. 1:13, Β'Ιωάνν. 1:13, 1:10, 1:12, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:23, Ιουδ. 1:24, Αποκ. 1:3, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:7, Αποκ. 1:20, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:8, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:18, Αποκ. 2:21, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:9, Αποκ. 3:10, Αποκ. 3:10, Αποκ. 3:10, Αποκ. 3:10, Αποκ. 3:10, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:14, Αποκ. 3:14, Αποκ. 3:18, Αποκ. 3:20, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:7, Αποκ. 5:10, Αποκ. 5:13, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:4, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:10, Αποκ. 6:15, Αποκ. 6:16, Αποκ. 6:17, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:14, Αποκ. 7:14, Αποκ. 8:8, Αποκ. 8:12, Αποκ. 8:13, Αποκ. 8:13, Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:3, Αποκ. 9:4, Αποκ. 9:11, Αποκ. 9:21, Αποκ. 10:1, Αποκ. 10:5, Αποκ. 10:5, Αποκ. 10:7, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:10, Αποκ. 11:4, Αποκ. 11:6, Αποκ. 11:7, Αποκ. 11:8, Αποκ. 11:8, Αποκ. 11:10, Αποκ. 11:10, Αποκ. 11:13, Αποκ. 11:19, Αποκ. 12:1, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:11, Αποκ. 12:15, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:8, Αποκ. 13:8, Αποκ. 13:11, Αποκ. 13:14, Αποκ. 13:14, Αποκ. 13:14, Αποκ. 13:16, Αποκ. 13:16, Αποκ. 14:3, Αποκ. 14:6, Αποκ. 14:7, Αποκ. 14:8, Αποκ. 14:10, Αποκ. 14:14, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:19, Αποκ. 14:20, Αποκ. 14:20, Αποκ. 15:2, Αποκ. 15:5, Αποκ. 15:8, Αποκ. 15:8, Αποκ. 16:14, Αποκ. 16:14, Αποκ. 16:14, Αποκ. 16:14, Αποκ. 16:18, Αποκ. 16:19, Αποκ. 16:21, Αποκ. 16:21, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:2, Αποκ. 17:2, Αποκ. 17:5, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:18, Αποκ. 18:1, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:9, Αποκ. 18:9, Αποκ. 18:11, Αποκ. 18:14, Αποκ. 18:14, Αποκ. 18:18, Αποκ. 18:19, Αποκ. 18:23, Αποκ. 18:24, Αποκ. 19:2, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:15, Αποκ. 19:19, Αποκ. 20:1, Αποκ. 20:7, Αποκ. 20:8, Αποκ. 20:8, Αποκ. 20:9, Αποκ. 20:12, Αποκ. 20:15, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:14, Αποκ. 21:19, Αποκ. 21:21, Αποκ. 21:23, Αποκ. 21:24, Αποκ. 21:27, Αποκ. 22:2, Αποκ. 22:7, Αποκ. 22:10, Αποκ. 22:14, Αποκ. 22:18, Αποκ. 22:19, Αποκ. 22:19, Αποκ. 22:19, Αποκ. 22:19 
3588  ο  τη  Ματ. 2:2, Ματ. 2:9, Ματ. 3:1, Ματ. 3:3, Ματ. 3:12, Ματ. 5:8, Ματ. 5:15, Ματ. 5:19, Ματ. 5:19, Ματ. 5:21, Ματ. 5:22, Ματ. 5:25, Ματ. 5:28, Ματ. 5:35, Ματ. 5:36, Ματ. 6:7, Ματ. 6:25, Ματ. 6:29, Ματ. 6:34, Ματ. 7:22, Ματ. 7:25, Ματ. 7:27, Ματ. 7:28, Ματ. 8:6, Ματ. 8:11, Ματ. 8:13, Ματ. 8:24, Ματ. 8:26, Ματ. 9:10, Ματ. 9:31, Ματ. 10:15, Ματ. 10:19, Ματ. 10:23, Ματ. 10:27, Ματ. 11:11, Ματ. 11:29, Ματ. 12:40, Ματ. 12:40, Ματ. 12:41, Ματ. 12:42, Ματ. 12:45, Ματ. 12:45, Ματ. 13:1, Ματ. 13:15, Ματ. 13:19, Ματ. 13:40, Ματ. 13:43, Ματ. 13:49, Ματ. 13:54, Ματ. 13:57, Ματ. 13:57, Ματ. 14:10, Ματ. 14:11, Ματ. 15:5, Ματ. 15:32, Ματ. 16:18, Ματ. 16:21, Ματ. 16:27, Ματ. 16:28, Ματ. 17:22, Ματ. 17:23, Ματ. 18:1, Ματ. 18:1, Ματ. 18:4, Ματ. 18:17, Ματ. 19:5, Ματ. 19:28, Ματ. 20:3, Ματ. 20:17, Ματ. 20:19, Ματ. 20:21, Ματ. 21:5, Ματ. 21:8, Ματ. 21:8, Ματ. 21:22, Ματ. 22:23, Ματ. 22:28, Ματ. 22:30, Ματ. 22:33, Ματ. 22:37, Ματ. 22:37, Ματ. 22:37, Ματ. 24:14, Ματ. 24:16, Ματ. 24:26, Ματ. 24:48, Ματ. 25:18, Ματ. 25:25, Ματ. 25:31, Ματ. 26:5, Ματ. 26:10, Ματ. 26:17, Ματ. 26:29, Ματ. 26:31, Ματ. 26:34, Ματ. 26:55, Ματ. 26:69, Ματ. 27:60, Ματ. 27:60, Ματ. 27:62, Ματ. 28:1, Μάρ. 1:3, Μάρ. 1:4, Μάρ. 1:13, Μάρ. 1:16, Μάρ. 1:22, Μάρ. 1:23, Μάρ. 2:15, Μάρ. 3:5, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:2, Μάρ. 4:35, Μάρ. 4:38, Μάρ. 4:39, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:20, Μάρ. 6:2, Μάρ. 6:4, Μάρ. 6:4, Μάρ. 6:11, Μάρ. 6:17, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:28, Μάρ. 6:28, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:12, Μάρ. 7:13, Μάρ. 8:3, Μάρ. 8:12, Μάρ. 8:26, Μάρ. 8:27, Μάρ. 8:38, Μάρ. 8:38, Μάρ. 8:38, Μάρ. 9:24, Μάρ. 9:31, Μάρ. 9:33, Μάρ. 9:33, Μάρ. 9:34, Μάρ. 10:10, Μάρ. 10:32, Μάρ. 10:34, Μάρ. 10:37, Μάρ. 10:52, Μάρ. 11:12, Μάρ. 11:18, Μάρ. 11:23, Μάρ. 12:23, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:38, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:14, Μάρ. 14:2, Μάρ. 14:3, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:25, Μάρ. 14:27, Μάρ. 14:30, Μάρ. 14:66, Μάρ. 15:7, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:41, Μάρ. 15:46, Μάρ. 16:9, Μάρ. 16:15, Λουκ. 1:8, Λουκ. 1:10, Λουκ. 1:14, Λουκ. 1:36, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:44, Λουκ. 1:57, Λουκ. 1:59, Λουκ. 1:61, Λουκ. 1:65, Λουκ. 1:66, Λουκ. 2:5, Λουκ. 2:7, Λουκ. 2:8, Λουκ. 2:8, Λουκ. 2:12, Λουκ. 2:16, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:38, Λουκ. 2:41, Λουκ. 2:44, Λουκ. 2:47, Λουκ. 2:51, Λουκ. 3:2, Λουκ. 3:4, Λουκ. 3:17, Λουκ. 3:20, Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:16, Λουκ. 4:20, Λουκ. 4:23, Λουκ. 4:23, Λουκ. 4:24, Λουκ. 4:28, Λουκ. 4:32, Λουκ. 4:33, Λουκ. 5:9, Λουκ. 5:29, Λουκ. 6:12, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:48, Λουκ. 7:11, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:12, Λουκ. 7:15, Λουκ. 7:17, Λουκ. 7:17, Λουκ. 7:21, Λουκ. 7:28, Λουκ. 7:37, Λουκ. 7:37, Λουκ. 8:15, Λουκ. 9:22, Λουκ. 9:26, Λουκ. 9:37, Λουκ. 9:43, Λουκ. 9:57, Λουκ. 10:7, Λουκ. 10:12, Λουκ. 10:12, Λουκ. 10:14, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:31, Λουκ. 11:30, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:32, Λουκ. 11:36, Λουκ. 12:3, Λουκ. 12:12, Λουκ. 12:19, Λουκ. 12:20, Λουκ. 12:22, Λουκ. 12:27, Λουκ. 12:38, Λουκ. 12:38, Λουκ. 12:45, Λουκ. 12:51, Λουκ. 12:58, Λουκ. 13:7, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:28, Λουκ. 13:29, Λουκ. 13:31, Λουκ. 13:32, Λουκ. 13:32, Λουκ. 13:33, Λουκ. 14:5, Λουκ. 14:14, Λουκ. 14:15, Λουκ. 14:17, Λουκ. 15:4, Λουκ. 15:25, Λουκ. 16:24, Λουκ. 16:25, Λουκ. 17:6, Λουκ. 17:6, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:31, Λουκ. 17:31, Λουκ. 17:34, Λουκ. 18:3, Λουκ. 18:33, Λουκ. 18:33, Λουκ. 19:3, Λουκ. 19:36, Λουκ. 19:37, Λουκ. 19:42, Λουκ. 20:19, Λουκ. 20:20, Λουκ. 20:20, Λουκ. 20:26, Λουκ. 20:33, Λουκ. 21:19, Λουκ. 21:21, Λουκ. 21:26, Λουκ. 22:16, Λουκ. 22:30, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:19, Λουκ. 23:42, Λουκ. 23:51, Λουκ. 23:51, Λουκ. 24:1, Λουκ. 24:6, Λουκ. 24:7, Λουκ. 24:13, Λουκ. 24:25, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:33, Λουκ. 24:35, Λουκ. 24:35, Λουκ. 24:46, Λουκ. 24:49, Ιωάνν. 1:5, Ιωάνν. 1:23, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:35, Ιωάνν. 1:43, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:1, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 3:14, Ιωάνν. 3:35, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 4:44, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 5:2, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 5:5, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 5:33, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:44, Ιωάνν. 6:49, Ιωάνν. 6:54, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:9, Ιωάνν. 7:11, Ιωάνν. 7:37, Ιωάνν. 7:37, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:35, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 10:23, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:10, Ιωάνν. 11:24, Ιωάνν. 11:24, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 12:12, Ιωάνν. 12:20, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 12:38, Ιωάνν. 12:40, Ιωάνν. 12:46, Ιωάνν. 12:48, Ιωάνν. 14:2, Ιωάνν. 14:20, Ιωάνν. 15:4, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 16:23, Ιωάνν. 16:26, Ιωάνν. 17:5, Ιωάνν. 17:17, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:20, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 19:2, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:12, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 21:3, Πράξ. 1:7, Πράξ. 1:8, Πράξ. 1:14, Πράξ. 1:14, Πράξ. 1:14, Πράξ. 1:19, Πράξ. 2:6, Πράξ. 2:8, Πράξ. 2:23, Πράξ. 2:33, Πράξ. 2:37, Πράξ. 2:41, Πράξ. 2:42, Πράξ. 2:42, Πράξ. 2:42, Πράξ. 2:47, Πράξ. 3:10, Πράξ. 3:11, Πράξ. 3:11, Πράξ. 3:16, Πράξ. 5:1, Πράξ. 5:4, Πράξ. 5:4, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:12, Πράξ. 5:22, Πράξ. 5:25, Πράξ. 5:31, Πράξ. 6:1, Πράξ. 6:1, Πράξ. 6:4, Πράξ. 6:4, Πράξ. 6:7, Πράξ. 6:10, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:26, Πράξ. 7:30, Πράξ. 7:35, Πράξ. 7:36, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:42, Πράξ. 7:42, Πράξ. 7:44, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:51, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:8, Πράξ. 8:9, Πράξ. 8:33, Πράξ. 9:3, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:27, Πράξ. 9:31, Πράξ. 9:38, Πράξ. 10:9, Πράξ. 10:9, Πράξ. 10:23, Πράξ. 10:24, Πράξ. 10:39, Πράξ. 10:40, Πράξ. 11:23, Πράξ. 11:26, Πράξ. 11:29, Πράξ. 12:5, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:17, Πράξ. 13:12, Πράξ. 13:14, Πράξ. 13:16, Πράξ. 13:17, Πράξ. 13:18, Πράξ. 13:36, Πράξ. 13:43, Πράξ. 14:10, Πράξ. 14:20, Πράξ. 14:22, Πράξ. 14:26, Πράξ. 15:9, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:31, Πράξ. 15:40, Πράξ. 16:5, Πράξ. 16:6, Πράξ. 16:11, Πράξ. 16:12, Πράξ. 16:13, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:32, Πράξ. 16:33, Πράξ. 17:5, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:17, Πράξ. 17:17, Πράξ. 18:4, Πράξ. 18:7, Πράξ. 18:10, Πράξ. 18:26, Πράξ. 19:9, Πράξ. 19:39, Πράξ. 20:7, Πράξ. 20:7, Πράξ. 20:15, Πράξ. 20:15, Πράξ. 20:15, Πράξ. 20:16, Πράξ. 20:26, Πράξ. 21:1, Πράξ. 21:8, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:29, Πράξ. 21:40, Πράξ. 21:40, Πράξ. 22:2, Πράξ. 22:3, Πράξ. 22:6, Πράξ. 22:13, Πράξ. 22:20, Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:11, Πράξ. 23:32, Πράξ. 24:4, Πράξ. 24:24, Πράξ. 25:1, Πράξ. 25:6, Πράξ. 25:17, Πράξ. 25:23, Πράξ. 26:14, Πράξ. 26:18, Πράξ. 26:19, Πράξ. 26:24, Πράξ. 27:3, Πράξ. 27:18, Πράξ. 27:19, Πράξ. 27:23, Πράξ. 27:40, Πράξ. 28:9, Πράξ. 28:11, Πράξ. 28:27, Ρωμ. 1:25, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 2:8, Ρωμ. 2:8, Ρωμ. 3:24, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:19, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 6:1, Ρωμ. 6:2, Ρωμ. 6:6, Ρωμ. 6:10, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:18, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:20, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 8:12, Ρωμ. 8:20, Ρωμ. 8:24, Ρωμ. 9:2, Ρωμ. 9:9, Ρωμ. 9:17, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 11:4, Ρωμ. 11:20, Ρωμ. 11:20, Ρωμ. 11:22, Ρωμ. 11:23, Ρωμ. 11:24, Ρωμ. 11:30, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 12:7, Ρωμ. 12:7, Ρωμ. 12:8, Ρωμ. 12:10, Ρωμ. 12:10, Ρωμ. 12:11, Ρωμ. 12:12, Ρωμ. 12:12, Ρωμ. 12:12, Ρωμ. 12:19, Ρωμ. 13:2, Ρωμ. 13:2, Ρωμ. 14:1, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:31, Ρωμ. 16:18, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:8, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 5:9, Α'Κορ. 6:4, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:16, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:20, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:33, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 8:7, Α'Κορ. 8:11, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 9:18, Α'Κορ. 10:2, Α'Κορ. 10:2, Α'Κορ. 10:5, Α'Κορ. 10:32, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:18, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 12:21, Α'Κορ. 12:28, Α'Κορ. 13:6, Α'Κορ. 13:6, Α'Κορ. 14:16, Α'Κορ. 14:20, Α'Κορ. 15:4, Α'Κορ. 15:19, Α'Κορ. 15:23, Α'Κορ. 15:52, Α'Κορ. 16:13, Α'Κορ. 16:17, Α'Κορ. 16:19, Α'Κορ. 16:21, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 1:15, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 2:7, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:6, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:8, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 8:9, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:20, Β'Κορ. 8:20, Β'Κορ. 8:22, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 9:7, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 9:15, Β'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 11:1, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:6, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 12:7, Β'Κορ. 12:7, Β'Κορ. 12:21, Β'Κορ. 13:5, Γαλ. 2:5, Γαλ. 2:13, Γαλ. 2:20, Γαλ. 3:1, Γαλ. 4:14, Γαλ. 4:25, Γαλ. 4:25, Γαλ. 5:1, Γαλ. 5:7, Γαλ. 5:13, Γαλ. 6:11, Γαλ. 6:13, Εφεσ. 1:22, Εφεσ. 2:8, Εφεσ. 2:15, Εφεσ. 3:21, Εφεσ. 4:14, Εφεσ. 4:18, Εφεσ. 4:19, Εφεσ. 5:5, Εφεσ. 5:19, Εφεσ. 6:13, Εφεσ. 6:13, Φιλ. 1:3, Φιλ. 1:5, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:24, Φιλ. 1:27, Φιλ. 2:3, Φιλ. 2:12, Φιλ. 2:12, Φιλ. 2:17, Φιλ. 2:30, Φιλ. 3:9, Φιλ. 3:19, Φιλ. 4:6, Φιλ. 4:6, Φιλ. 4:14, Κολ. 1:21, Κολ. 1:23, Κολ. 1:23, Κολ. 1:23, Κολ. 1:24, Κολ. 2:5, Κολ. 2:7, Κολ. 2:11, Κολ. 2:11, Κολ. 2:13, Κολ. 2:22, Κολ. 3:16, Κολ. 4:2, Κολ. 4:16, Κολ. 4:18, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 3:7, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Θεσσ. 5:3, Α'Θεσσ. 5:23, Β'Θεσσ. 1:1, Β'Θεσσ. 1:7, Β'Θεσσ. 1:10, Β'Θεσσ. 2:8, Β'Θεσσ. 2:12, Β'Θεσσ. 2:12, Β'Θεσσ. 3:17, Α'Τιμ. 1:10, Α'Τιμ. 3:13, Α'Τιμ. 4:13, Α'Τιμ. 4:13, Α'Τιμ. 4:13, Α'Τιμ. 4:16, Α'Τιμ. 6:3, Β'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 1:15, Β'Τιμ. 1:18, Β'Τιμ. 2:1, Β'Τιμ. 2:1, Β'Τιμ. 3:8, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:16, Τίτ. 1:9, Τίτ. 1:9, Τίτ. 1:13, Τίτ. 2:1, Τίτ. 2:2, Τίτ. 2:2, Τίτ. 2:2, Τίτ. 2:7, Τίτ. 3:7, Φιλήμ. 1:2, Φιλήμ. 1:2, Φιλήμ. 1:7, Φιλήμ. 1:19, Φιλήμ. 1:21, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:10, Εβρ. 3:10, Εβρ. 3:11, Εβρ. 3:17, Εβρ. 4:2, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:4, Εβρ. 7:10, Εβρ. 8:9, Εβρ. 9:15, Εβρ. 13:10, Ιάκ. 1:1, Ιάκ. 1:10, Ιάκ. 1:25, Ιάκ. 1:27, Ιάκ. 3:7, Ιάκ. 3:7, Ιάκ. 3:14, Α'Πέτρ. 1:14, Α'Πέτρ. 1:22, Α'Πέτρ. 2:6, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 4:12, Α'Πέτρ. 4:13, Α'Πέτρ. 5:9, Α'Πέτρ. 5:9, Β'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 1:5, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:6, Β'Πέτρ. 1:7, Β'Πέτρ. 1:7, Β'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 2:12, Β'Πέτρ. 2:15, Β'Πέτρ. 3:17, Α'Ιωάνν. 2:9, Α'Ιωάνν. 2:11, Α'Ιωάνν. 2:11, Α'Ιωάνν. 2:28, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 5:8, Β'Ιωάνν. 1:9, Β'Ιωάνν. 1:9, 1:3, 1:6, 1:8, 1:9, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:11, Ιουδ. 1:11, Ιουδ. 1:11, Ιουδ. 1:20, Αποκ. 1:4, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:10, Αποκ. 1:16, Αποκ. 1:16, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:16, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:5, Αποκ. 8:9, Αποκ. 9:11, Αποκ. 9:17, Αποκ. 10:2, Αποκ. 10:8, Αποκ. 11:12, Αποκ. 11:13, Αποκ. 12:14, Αποκ. 12:16, Αποκ. 12:17, Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:8, Αποκ. 13:15, Αποκ. 14:14, Αποκ. 16:2, Αποκ. 16:3, Αποκ. 17:4, Αποκ. 18:7, Αποκ. 18:18, Αποκ. 18:18, Αποκ. 18:19, Αποκ. 18:23, Αποκ. 19:2, Αποκ. 19:20, Αποκ. 19:21, Αποκ. 19:21, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:15, Αποκ. 21:8, Αποκ. 21:8 
3588  ο  τοις  Ματ. 2:6, Ματ. 2:16, Ματ. 4:6, Ματ. 4:16, Ματ. 5:12, Ματ. 5:15, Ματ. 5:16, Ματ. 5:21, Ματ. 5:27, Ματ. 5:33, Ματ. 5:48, Ματ. 6:1, Ματ. 6:5, Ματ. 6:9, Ματ. 6:12, Ματ. 6:14, Ματ. 6:15, Ματ. 6:16, Ματ. 6:18, Ματ. 7:6, Ματ. 7:6, Ματ. 7:11, Ματ. 7:11, Ματ. 7:11, Ματ. 8:10, Ματ. 8:26, Ματ. 8:32, Ματ. 9:8, Ματ. 9:10, Ματ. 9:11, Ματ. 9:37, Ματ. 10:18, Ματ. 11:1, Ματ. 11:7, Ματ. 11:8, Ματ. 11:16, Ματ. 12:1, Ματ. 12:4, Ματ. 12:4, Ματ. 12:5, Ματ. 12:10, Ματ. 12:11, Ματ. 12:12, Ματ. 12:18, Ματ. 12:31, Ματ. 12:31, Ματ. 12:46, Ματ. 13:15, Ματ. 13:15, Ματ. 13:15, Ματ. 13:30, Ματ. 13:32, Ματ. 13:34, Ματ. 14:2, Ματ. 14:19, Ματ. 14:19, Ματ. 15:8, Ματ. 15:26, Ματ. 15:35, Ματ. 15:36, Ματ. 16:17, Ματ. 16:19, Ματ. 16:19, Ματ. 16:20, Ματ. 16:21, Ματ. 16:24, Ματ. 17:16, Ματ. 18:13, Ματ. 18:13, Ματ. 18:34, Ματ. 19:23, Ματ. 20:12, Ματ. 20:15, Ματ. 20:18, Ματ. 20:19, Ματ. 21:9, Ματ. 21:40, Ματ. 21:41, Ματ. 22:4, Ματ. 22:8, Ματ. 22:13, Ματ. 23:1, Ματ. 23:1, Ματ. 23:5, Ματ. 23:6, Ματ. 23:9, Ματ. 23:20, Ματ. 23:28, Ματ. 24:14, Ματ. 24:26, Ματ. 24:47, Ματ. 25:4, Ματ. 25:27, Ματ. 25:34, Ματ. 25:41, Ματ. 25:41, Ματ. 26:1, Ματ. 26:26, Ματ. 26:36, Ματ. 26:55, Ματ. 26:71, Ματ. 27:3, Ματ. 27:3, Ματ. 27:7, Ματ. 28:7, Ματ. 28:8, Ματ. 28:9, Ματ. 28:10, Ματ. 28:11, Ματ. 28:12, Μάρ. 1:2, Μάρ. 1:21, Μάρ. 1:27, Μάρ. 1:27, Μάρ. 2:15, Μάρ. 2:16, Μάρ. 2:23, Μάρ. 2:24, Μάρ. 2:26, Μάρ. 2:26, Μάρ. 3:2, Μάρ. 3:4, Μάρ. 3:9, Μάρ. 3:28, Μάρ. 4:10, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:24, Μάρ. 4:34, Μάρ. 5:3, Μάρ. 5:5, Μάρ. 5:5, Μάρ. 6:4, Μάρ. 6:21, Μάρ. 6:21, Μάρ. 6:21, Μάρ. 6:21, Μάρ. 6:22, Μάρ. 6:41, Μάρ. 6:52, Μάρ. 6:55, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:27, Μάρ. 8:6, Μάρ. 8:34, Μάρ. 9:18, Μάρ. 10:13, Μάρ. 10:21, Μάρ. 10:23, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:33, Μάρ. 10:33, Μάρ. 10:33, Μάρ. 11:10, Μάρ. 11:17, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:26, Μάρ. 12:25, Μάρ. 12:39, Μάρ. 13:25, Μάρ. 13:34, Μάρ. 14:5, Μάρ. 14:32, Μάρ. 14:69, Μάρ. 16:5, Μάρ. 16:7, Μάρ. 16:10, Μάρ. 16:13, Μάρ. 16:14, Μάρ. 16:14, Μάρ. 16:17, Λουκ. 1:20, Λουκ. 1:45, Λουκ. 1:50, Λουκ. 1:79, Λουκ. 2:33, Λουκ. 2:38, Λουκ. 2:44, Λουκ. 2:44, Λουκ. 2:49, Λουκ. 3:7, Λουκ. 3:14, Λουκ. 4:10, Λουκ. 4:21, Λουκ. 4:22, Λουκ. 4:22, Λουκ. 4:31, Λουκ. 4:36, Λουκ. 5:7, Λουκ. 5:7, Λουκ. 5:8, Λουκ. 6:2, Λουκ. 6:4, Λουκ. 6:9, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:24, Λουκ. 6:26, Λουκ. 6:27, Λουκ. 6:27, Λουκ. 7:25, Λουκ. 7:32, Λουκ. 7:38, Λουκ. 7:44, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:25, Λουκ. 8:27, Λουκ. 9:16, Λουκ. 9:61, Λουκ. 10:20, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:13, Λουκ. 11:13, Λουκ. 11:30, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:43, Λουκ. 11:46, Λουκ. 11:46, Λουκ. 11:48, Λουκ. 11:52, Λουκ. 12:3, Λουκ. 12:4, Λουκ. 12:33, Λουκ. 12:44, Λουκ. 12:54, Λουκ. 13:10, Λουκ. 13:17, Λουκ. 13:17, Λουκ. 13:19, Λουκ. 14:17, Λουκ. 14:33, Λουκ. 16:23, Λουκ. 17:14, Λουκ. 18:32, Λουκ. 19:8, Λουκ. 19:24, Λουκ. 19:39, Λουκ. 20:1, Λουκ. 20:45, Λουκ. 20:46, Λουκ. 22:4, Λουκ. 22:4, Λουκ. 22:28, Λουκ. 23:11, Λουκ. 23:30, Λουκ. 23:30, Λουκ. 24:9, Λουκ. 24:9, Ιωάνν. 1:12, Ιωάνν. 1:22, Ιωάνν. 2:5, Ιωάνν. 2:16, Ιωάνν. 4:28, Ιωάνν. 5:2, Ιωάνν. 5:15, Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 5:47, Ιωάνν. 5:47, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:12, Ιωάνν. 6:13, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 7:12, Ιωάνν. 10:19, Ιωάνν. 10:22, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 11:7, Ιωάνν. 11:16, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 12:40, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 13:33, Ιωάνν. 17:6, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 18:14, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:40, Ιωάνν. 20:12, Ιωάνν. 20:18, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:14, Πράξ. 1:2, Πράξ. 1:14, Πράξ. 1:16, Πράξ. 1:19, Πράξ. 2:14, Πράξ. 2:39, Πράξ. 2:39, Πράξ. 4:16, Πράξ. 4:16, Πράξ. 4:29, Πράξ. 5:26, Πράξ. 5:32, Πράξ. 5:35, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:41, Πράξ. 7:44, Πράξ. 7:51, Πράξ. 8:6, Πράξ. 9:13, Πράξ. 9:26, Πράξ. 10:36, Πράξ. 10:41, Πράξ. 11:18, Πράξ. 11:29, Πράξ. 12:3, Πράξ. 12:17, Πράξ. 12:18, Πράξ. 13:31, Πράξ. 13:33, Πράξ. 13:40, Πράξ. 13:45, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:5, Πράξ. 14:8, Πράξ. 14:13, Πράξ. 14:27, Πράξ. 14:28, Πράξ. 15:3, Πράξ. 15:12, Πράξ. 15:19, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:25, Πράξ. 16:3, Πράξ. 16:14, Πράξ. 16:16, Πράξ. 16:20, Πράξ. 16:32, Πράξ. 16:38, Πράξ. 17:17, Πράξ. 17:17, Πράξ. 17:30, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:18, Πράξ. 18:19, Πράξ. 18:27, Πράξ. 18:27, Πράξ. 18:28, Πράξ. 19:17, Πράξ. 19:24, Πράξ. 20:32, Πράξ. 20:34, Πράξ. 21:19, Πράξ. 21:21, Πράξ. 22:25, Πράξ. 23:2, Πράξ. 23:14, Πράξ. 23:14, Πράξ. 23:30, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:14, Πράξ. 24:14, Πράξ. 24:27, Πράξ. 25:9, Πράξ. 25:23, Πράξ. 25:23, Πράξ. 26:18, Πράξ. 26:20, Πράξ. 26:20, Πράξ. 26:23, Πράξ. 26:27, Πράξ. 27:11, Πράξ. 27:31, Πράξ. 28:7, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:24, Πράξ. 28:27, Πράξ. 28:27, Πράξ. 28:27, Πράξ. 28:28, Ρωμ. 1:5, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 1:15, Ρωμ. 1:20, Ρωμ. 1:21, Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 2:7, Ρωμ. 2:8, Ρωμ. 2:24, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:24, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 8:1, Ρωμ. 8:4, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 10:20, Ρωμ. 10:20, Ρωμ. 11:11, Ρωμ. 11:13, Ρωμ. 12:16, Ρωμ. 14:18, Ρωμ. 15:23, Ρωμ. 15:25, Ρωμ. 15:27, Ρωμ. 15:27, Ρωμ. 15:31, Ρωμ. 16:7, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:24, Α'Κορ. 2:6, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 4:2, Α'Κορ. 5:1, Α'Κορ. 5:10, Α'Κορ. 5:10, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 7:8, Α'Κορ. 7:10, Α'Κορ. 7:12, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 8:9, Α'Κορ. 9:3, Α'Κορ. 9:14, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:21, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 10:5, Α'Κορ. 12:21, Α'Κορ. 14:7, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 15:5, Α'Κορ. 15:7, Α'Κορ. 16:15, Α'Κορ. 16:16, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 2:15, Β'Κορ. 2:15, Β'Κορ. 4:3, Β'Κορ. 5:1, Β'Κορ. 6:12, Β'Κορ. 9:9, Β'Κορ. 11:10, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 12:18, Β'Κορ. 13:2, Β'Κορ. 13:2, Γαλ. 1:16, Γαλ. 2:2, Γαλ. 2:2, Γαλ. 3:10, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:22, Γαλ. 4:8, Γαλ. 5:24, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 1:20, Εφεσ. 2:1, Εφεσ. 2:2, Εφεσ. 2:5, Εφεσ. 2:6, Εφεσ. 2:7, Εφεσ. 2:7, Εφεσ. 2:17, Εφεσ. 2:17, Εφεσ. 3:5, Εφεσ. 3:5, Εφεσ. 3:8, Εφεσ. 3:10, Εφεσ. 3:18, Εφεσ. 4:8, Εφεσ. 4:29, Εφεσ. 5:11, Εφεσ. 5:11, Εφεσ. 5:22, Εφεσ. 5:24, Εφεσ. 6:1, Εφεσ. 6:5, Εφεσ. 6:12, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:1, Φιλ. 1:1, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:13, Φιλ. 1:14, Φιλ. 1:16, Φιλ. 3:13, Κολ. 1:2, Κολ. 1:5, Κολ. 1:16, Κολ. 1:20, Κολ. 1:21, Κολ. 1:21, Κολ. 1:24, Κολ. 1:26, Κολ. 1:27, Κολ. 2:13, Κολ. 2:14, Κολ. 3:18, Κολ. 3:20, Κολ. 3:22, Κολ. 4:1, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 2:10, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 2:16, Α'Θεσσ. 4:18, Α'Θεσσ. 5:27, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:6, Β'Θεσσ. 1:7, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 1:10, Β'Θεσσ. 1:10, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 3:12, Α'Τιμ. 4:3, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 5:4, Α'Τιμ. 6:3, Α'Τιμ. 6:17, Β'Τιμ. 3:11, Β'Τιμ. 3:11, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:15, Τίτ. 1:15, Τίτ. 1:15, Τίτ. 1:16, Τίτ. 2:5, Τίτ. 3:8, Φιλήμ. 1:10, Φιλήμ. 1:13, Εβρ. 1:1, Εβρ. 1:1, Εβρ. 2:1, Εβρ. 2:12, Εβρ. 2:17, Εβρ. 2:18, Εβρ. 3:17, Εβρ. 3:18, Εβρ. 4:2, Εβρ. 4:13, Εβρ. 5:2, Εβρ. 5:9, Εβρ. 6:10, Εβρ. 6:17, Εβρ. 8:1, Εβρ. 8:1, Εβρ. 8:9, Εβρ. 9:23, Εβρ. 9:27, Εβρ. 9:28, Εβρ. 10:34, Εβρ. 11:4, Εβρ. 11:6, Εβρ. 11:31, Εβρ. 12:11, Εβρ. 12:13, Εβρ. 13:5, Εβρ. 13:17, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 2:5, Ιάκ. 2:22, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:18, Ιάκ. 4:1, Α'Πέτρ. 2:7, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:18, Α'Πέτρ. 2:18, Α'Πέτρ. 2:18, Α'Πέτρ. 2:21, Α'Πέτρ. 3:1, Α'Πέτρ. 3:5, Α'Πέτρ. 3:19, Α'Πέτρ. 4:13, Α'Πέτρ. 5:14, Β'Πέτρ. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:16, Β'Ιωάνν. 1:1, Β'Ιωάνν. 1:11, Β'Ιωάνν. 1:11, Ιουδ. 1:1, Ιουδ. 1:3, Αποκ. 1:1, Αποκ. 1:13, Αποκ. 2:24, Αποκ. 6:16, Αποκ. 7:2, Αποκ. 8:13, Αποκ. 10:7, Αποκ. 10:7, Αποκ. 11:2, Αποκ. 11:3, Αποκ. 11:18, Αποκ. 11:18, Αποκ. 11:18, Αποκ. 11:18, Αποκ. 11:18, Αποκ. 11:18, Αποκ. 12:12, Αποκ. 13:14, Αποκ. 15:7, Αποκ. 16:1, Αποκ. 19:17, Αποκ. 19:17, Αποκ. 20:12, Αποκ. 21:8, Αποκ. 21:12, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:14 
3588  ο  τουτ  Ματ. 27:46, Μάρ. 7:2, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 10:7, Ρωμ. 10:8 
3588  ο  το  Ματ. 1:20, Ματ. 1:21, Ματ. 1:22, Ματ. 1:23, Ματ. 1:25, Ματ. 2:9, Ματ. 2:11, Ματ. 2:13, Ματ. 2:13, Ματ. 2:14, Ματ. 2:15, Ματ. 2:17, Ματ. 2:20, Ματ. 2:21, Ματ. 2:23, Ματ. 3:4, Ματ. 3:7, Ματ. 3:12, Ματ. 3:12, Ματ. 3:16, Ματ. 4:5, Ματ. 4:14, Ματ. 4:22, Ματ. 4:23, Ματ. 5:1, Ματ. 5:2, Ματ. 5:13, Ματ. 5:13, Ματ. 5:14, Ματ. 5:16, Ματ. 5:23, Ματ. 5:23, Ματ. 5:24, Ματ. 5:24, Ματ. 5:28, Ματ. 5:29, Ματ. 5:30, Ματ. 5:37, Ματ. 5:40, Ματ. 5:46, Ματ. 6:1, Ματ. 6:6, Ματ. 6:9, Ματ. 6:10, Ματ. 6:17, Ματ. 6:22, Ματ. 6:23, Ματ. 6:23, Ματ. 6:23, Ματ. 6:23, Ματ. 6:25, Ματ. 7:3, Ματ. 7:3, Ματ. 7:4, Ματ. 7:5, Ματ. 7:6, Ματ. 7:17, Ματ. 7:21, Ματ. 8:4, Ματ. 8:12, Ματ. 8:12, Ματ. 8:17, Ματ. 8:18, Ματ. 8:23, Ματ. 8:24, Ματ. 8:28, Ματ. 9:1, Ματ. 9:9, Ματ. 9:16, Ματ. 9:24, Ματ. 9:25, Ματ. 9:35, Ματ. 10:20, Ματ. 10:20, Ματ. 10:22, Ματ. 10:27, Ματ. 10:28, Ματ. 11:30, Ματ. 12:5, Ματ. 12:17, Ματ. 12:18, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Ματ. 12:34, Ματ. 12:39, Ματ. 12:41, Ματ. 12:43, Ματ. 12:50, Ματ. 13:2, Ματ. 13:5, Ματ. 13:6, Ματ. 13:19, Ματ. 13:30, Ματ. 13:35, Ματ. 13:35, Ματ. 13:37, Ματ. 13:38, Ματ. 14:12, Ματ. 14:20, Ματ. 14:22, Ματ. 14:22, Ματ. 14:23, Ματ. 14:24, Ματ. 14:32, Ματ. 15:11, Ματ. 15:11, Ματ. 15:11, Ματ. 15:17, Ματ. 15:17, Ματ. 15:20, Ματ. 15:29, Ματ. 15:37, Ματ. 15:39, Ματ. 16:3, Ματ. 16:4, Ματ. 16:5, Ματ. 17:2, Ματ. 17:2, Ματ. 17:9, Ματ. 17:15, Ματ. 17:15, Ματ. 17:18, Ματ. 17:21, Ματ. 17:27, Ματ. 18:4, Ματ. 18:7, Ματ. 18:8, Ματ. 18:8, Ματ. 18:10, Ματ. 18:11, Ματ. 18:12, Ματ. 18:20, Ματ. 18:27, Ματ. 18:30, Ματ. 18:34, Ματ. 19:18, Ματ. 20:12, Ματ. 20:14, Ματ. 20:19, Ματ. 20:22, Ματ. 20:22, Ματ. 20:23, Ματ. 20:23, Ματ. 20:23, Ματ. 21:1, Ματ. 21:4, Ματ. 21:12, Ματ. 21:21, Ματ. 21:23, Ματ. 21:25, Ματ. 21:31, Ματ. 22:4, Ματ. 22:13, Ματ. 22:13, Ματ. 22:19, Ματ. 22:31, Ματ. 22:34, Ματ. 23:5, Ματ. 23:19, Ματ. 23:19, Ματ. 23:19, Ματ. 23:19, Ματ. 23:23, Ματ. 23:23, Ματ. 23:23, Ματ. 23:25, Ματ. 23:26, Ματ. 23:26, Ματ. 23:32, Ματ. 24:3, Ματ. 24:6, Ματ. 24:9, Ματ. 24:12, Ματ. 24:14, Ματ. 24:14, Ματ. 24:15, Ματ. 24:15, Ματ. 24:28, Ματ. 24:29, Ματ. 24:30, Ματ. 24:32, Ματ. 24:51, Ματ. 25:18, Ματ. 25:18, Ματ. 25:24, Ματ. 25:25, Ματ. 25:25, Ματ. 25:27, Ματ. 25:27, Ματ. 25:28, Ματ. 25:30, Ματ. 25:30, Ματ. 25:41, Ματ. 25:41, Ματ. 25:41, Ματ. 26:2, Ματ. 26:2, Ματ. 26:9, Ματ. 26:12, Ματ. 26:12, Ματ. 26:13, Ματ. 26:17, Ματ. 26:18, Ματ. 26:19, Ματ. 26:26, Ματ. 26:27, Ματ. 26:28, Ματ. 26:28, Ματ. 26:28, Ματ. 26:30, Ματ. 26:32, Ματ. 26:39, Ματ. 26:41, Ματ. 26:42, Ματ. 26:42, Ματ. 26:45, Ματ. 26:51, Ματ. 26:58, Ματ. 26:59, Ματ. 26:67, Ματ. 27:9, Ματ. 27:25, Ματ. 27:27, Ματ. 27:31, Ματ. 27:35, Ματ. 27:44, Ματ. 27:50, Ματ. 27:51, Ματ. 27:58, Ματ. 27:58, Ματ. 27:59, Ματ. 28:3, Ματ. 28:16, Ματ. 28:19, Μάρ. 1:10, Μάρ. 1:12, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:26, Μάρ. 1:26, Μάρ. 2:14, Μάρ. 2:21, Μάρ. 2:21, Μάρ. 2:27, Μάρ. 2:27, Μάρ. 3:3, Μάρ. 3:13, Μάρ. 3:29, Μάρ. 3:29, Μάρ. 3:35, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:5, Μάρ. 4:5, Μάρ. 4:6, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:29, Μάρ. 4:35, Μάρ. 4:37, Μάρ. 4:38, Μάρ. 5:1, Μάρ. 5:4, Μάρ. 5:8, Μάρ. 5:8, Μάρ. 5:14, Μάρ. 5:18, Μάρ. 5:21, Μάρ. 5:23, Μάρ. 5:26, Μάρ. 5:39, Μάρ. 5:40, Μάρ. 5:41, Μάρ. 5:42, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:28, Μάρ. 6:29, Μάρ. 6:45, Μάρ. 6:45, Μάρ. 6:46, Μάρ. 6:47, Μάρ. 6:51, Μάρ. 7:18, Μάρ. 7:20, Μάρ. 7:25, Μάρ. 7:26, Μάρ. 7:29, Μάρ. 7:30, Μάρ. 8:10, Μάρ. 8:13, Μάρ. 8:13, Μάρ. 9:10, Μάρ. 9:20, Μάρ. 9:23, Μάρ. 9:25, Μάρ. 9:25, Μάρ. 9:29, Μάρ. 9:32, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:43, Μάρ. 9:44, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:46, Μάρ. 9:48, Μάρ. 9:50, Μάρ. 9:50, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:40, Μάρ. 10:50, Μάρ. 11:1, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:30, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:41, Μάρ. 12:43, Μάρ. 13:3, Μάρ. 13:4, Μάρ. 13:7, Μάρ. 13:10, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:13, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:16, Μάρ. 13:22, Μάρ. 13:24, Μάρ. 13:28, Μάρ. 13:34, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:3, Μάρ. 14:8, Μάρ. 14:9, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:14, Μάρ. 14:14, Μάρ. 14:16, Μάρ. 14:20, Μάρ. 14:22, Μάρ. 14:23, Μάρ. 14:24, Μάρ. 14:24, Μάρ. 14:24, Μάρ. 14:26, Μάρ. 14:28, Μάρ. 14:32, Μάρ. 14:36, Μάρ. 14:38, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:47, Μάρ. 14:54, Μάρ. 14:55, Μάρ. 14:55, Μάρ. 14:60, Μάρ. 14:65, Μάρ. 14:68, Μάρ. 15:1, Μάρ. 15:1, Μάρ. 15:15, Μάρ. 15:38, Μάρ. 15:43, Μάρ. 15:45, Μάρ. 16:2, Μάρ. 16:5, Μάρ. 16:15, Μάρ. 16:19, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:9, Λουκ. 1:10, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:25, Λουκ. 1:27, Λουκ. 1:31, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:38, Λουκ. 1:41, Λουκ. 1:44, Λουκ. 1:47, Λουκ. 1:49, Λουκ. 1:50, Λουκ. 1:58, Λουκ. 1:59, Λουκ. 1:62, Λουκ. 1:63, Λουκ. 1:64, Λουκ. 1:66, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:12, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:16, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:24, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:29, Λουκ. 2:30, Λουκ. 2:40, Λουκ. 2:42, Λουκ. 2:50, Λουκ. 3:6, Λουκ. 3:13, Λουκ. 3:17, Λουκ. 3:17, Λουκ. 3:22, Λουκ. 3:22, Λουκ. 4:9, Λουκ. 4:16, Λουκ. 4:17, Λουκ. 4:20, Λουκ. 4:29, Λουκ. 4:35, Λουκ. 4:35, Λουκ. 5:4, Λουκ. 5:5, Λουκ. 5:6, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:19, Λουκ. 5:19, Λουκ. 5:24, Λουκ. 5:27, Λουκ. 5:36, Λουκ. 5:36, Λουκ. 6:8, Λουκ. 6:12, Λουκ. 6:22, Λουκ. 6:29, Λουκ. 6:33, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:5, Λουκ. 7:21, Λουκ. 7:29, Λουκ. 7:43, Λουκ. 8:6, Λουκ. 8:14, Λουκ. 8:15, Λουκ. 8:16, Λουκ. 8:22, Λουκ. 8:34, Λουκ. 8:35, Λουκ. 8:37, Λουκ. 8:37, Λουκ. 8:55, Λουκ. 8:56, Λουκ. 9:7, Λουκ. 9:17, Λουκ. 9:28, Λουκ. 9:29, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:45, Λουκ. 9:46, Λουκ. 9:48, Λουκ. 9:51, Λουκ. 9:53, Λουκ. 10:34, Λουκ. 10:37, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:3, Λουκ. 11:8, Λουκ. 11:24, Λουκ. 11:29, Λουκ. 11:32, Λουκ. 11:33, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:35, Λουκ. 11:35, Λουκ. 11:36, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:40, Λουκ. 11:40, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:50, Λουκ. 11:50, Λουκ. 12:3, Λουκ. 12:4, Λουκ. 12:5, Λουκ. 12:10, Λουκ. 12:12, Λουκ. 12:23, Λουκ. 12:32, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:46, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:56, Λουκ. 12:57, Λουκ. 12:59, Λουκ. 13:1, Λουκ. 13:8, Λουκ. 13:9, Λουκ. 13:11, Λουκ. 14:34, Λουκ. 14:34, Λουκ. 15:4, Λουκ. 15:6, Λουκ. 15:6, Λουκ. 15:12, Λουκ. 16:6, Λουκ. 16:7, Λουκ. 16:11, Λουκ. 16:12, Λουκ. 16:15, Λουκ. 16:24, Λουκ. 17:35, Λουκ. 17:37, Λουκ. 18:1, Λουκ. 18:5, Λουκ. 18:10, Λουκ. 18:13, Λουκ. 18:34, Λουκ. 19:10, Λουκ. 19:11, Λουκ. 19:15, Λουκ. 19:23, Λουκ. 19:29, Λουκ. 19:29, Λουκ. 19:37, Λουκ. 19:45, Λουκ. 19:47, Λουκ. 19:48, Λουκ. 20:4, Λουκ. 20:17, Λουκ. 20:20, Λουκ. 21:1, Λουκ. 21:7, Λουκ. 21:9, Λουκ. 21:17, Λουκ. 21:30, Λουκ. 21:37, Λουκ. 21:37, Λουκ. 22:2, Λουκ. 22:4, Λουκ. 22:7, Λουκ. 22:8, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:13, Λουκ. 22:15, Λουκ. 22:19, Λουκ. 22:19, Λουκ. 22:20, Λουκ. 22:20, Λουκ. 22:20, Λουκ. 22:20, Λουκ. 22:22, Λουκ. 22:23, Λουκ. 22:24, Λουκ. 22:36, Λουκ. 22:37, Λουκ. 22:37, Λουκ. 22:39, Λουκ. 22:39, Λουκ. 22:42, Λουκ. 22:42, Λουκ. 22:42, Λουκ. 22:49, Λουκ. 22:50, Λουκ. 22:50, Λουκ. 22:56, Λουκ. 22:64, Λουκ. 22:66, Λουκ. 22:66, Λουκ. 23:1, Λουκ. 23:2, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:24, Λουκ. 23:45, Λουκ. 23:46, Λουκ. 23:47, Λουκ. 23:52, Λουκ. 23:55, Λουκ. 23:55, Λουκ. 23:56, Λουκ. 24:1, Λουκ. 24:3, Λουκ. 24:5, Λουκ. 24:12, Λουκ. 24:12, Λουκ. 24:22, Λουκ. 24:23, Λουκ. 24:24, Ιωάνν. 1:4, Ιωάνν. 1:5, Ιωάνν. 1:8, Ιωάνν. 1:9, Ιωάνν. 1:9, Ιωάνν. 1:12, Ιωάνν. 1:32, Ιωάνν. 1:33, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 2:15, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 2:24, Ιωάνν. 3:6, Ιωάνν. 3:6, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 4:11, Ιωάνν. 4:11, Ιωάνν. 4:11, Ιωάνν. 4:12, Ιωάνν. 4:14, Ιωάνν. 4:15, Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:49, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 5:7, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 6:3, Ιωάνν. 6:4, Ιωάνν. 6:15, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:29, Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:49, Ιωάνν. 6:53, Ιωάνν. 6:54, Ιωάνν. 6:55, Ιωάνν. 6:56, Ιωάνν. 6:58, Ιωάνν. 6:62, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 7:14, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 8:1, Ιωάνν. 8:2, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 9:8, Ιωάνν. 9:16, Ιωάνν. 9:31, Ιωάνν. 10:40, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:10, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 11:38, Ιωάνν. 11:48, Ιωάνν. 11:50, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 12:5, Ιωάνν. 12:6, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:18, Ιωάνν. 12:28, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 12:36, Ιωάνν. 12:36, Ιωάνν. 13:25, Ιωάνν. 13:26, Ιωάνν. 13:26, Ιωάνν. 13:27, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 13:30, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:4, Ιωάνν. 15:6, Ιωάνν. 15:19, Ιωάνν. 15:21, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:18, Ιωάνν. 16:21, Ιωάνν. 17:4, Ιωάνν. 17:6, Ιωάνν. 17:26, Ιωάνν. 18:10, Ιωάνν. 18:10, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:26, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 18:35, Ιωάνν. 18:35, Ιωάνν. 19:5, Ιωάνν. 19:9, Ιωάνν. 19:30, Ιωάνν. 19:30, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:39, Ιωάνν. 19:40, Ιωάνν. 19:42, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:3, Ιωάνν. 20:4, Ιωάνν. 20:6, Ιωάνν. 20:7, Ιωάνν. 20:8, Ιωάνν. 20:11, Ιωάνν. 20:11, Ιωάνν. 20:12, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 21:3, Ιωάνν. 21:6, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:11, Ιωάνν. 21:11, Ιωάνν. 21:13, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:20, Πράξ. 1:3, Πράξ. 1:13, Πράξ. 1:15, Πράξ. 1:16, Πράξ. 1:16, Πράξ. 1:19, Πράξ. 2:1, Πράξ. 2:4, Πράξ. 2:6, Πράξ. 2:16, Πράξ. 2:21, Πράξ. 2:29, Πράξ. 2:30, Πράξ. 2:44, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:2, Πράξ. 3:3, Πράξ. 3:8, Πράξ. 3:16, Πράξ. 3:19, Πράξ. 4:2, Πράξ. 4:12, Πράξ. 4:18, Πράξ. 4:21, Πράξ. 4:22, Πράξ. 4:26, Πράξ. 4:33, Πράξ. 4:37, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:4, Πράξ. 5:7, Πράξ. 5:8, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:16, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:23, Πράξ. 5:28, Πράξ. 5:32, Πράξ. 5:32, Πράξ. 5:38, Πράξ. 6:2, Πράξ. 6:12, Πράξ. 6:15, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:6, Πράξ. 7:7, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:19, Πράξ. 7:19, Πράξ. 7:31, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:43, Πράξ. 7:59, Πράξ. 8:9, Πράξ. 8:11, Πράξ. 8:16, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:20, Πράξ. 8:29, Πράξ. 8:32, Πράξ. 8:35, Πράξ. 8:38, Πράξ. 8:38, Πράξ. 9:14, Πράξ. 9:15, Πράξ. 9:21, Πράξ. 9:39, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:9, Πράξ. 10:16, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:19, Πράξ. 10:34, Πράξ. 10:37, Πράξ. 10:37, Πράξ. 10:41, Πράξ. 10:44, Πράξ. 10:44, Πράξ. 10:47, Πράξ. 10:47, Πράξ. 10:47, Πράξ. 11:8, Πράξ. 11:12, Πράξ. 11:15, Πράξ. 11:15, Πράξ. 12:4, Πράξ. 12:8, Πράξ. 12:9, Πράξ. 12:20, Πράξ. 13:2, Πράξ. 13:2, Πράξ. 13:2, Πράξ. 13:8, Πράξ. 13:12, Πράξ. 13:25, Πράξ. 13:40, Πράξ. 13:42, Πράξ. 14:1, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:26, Πράξ. 15:8, Πράξ. 15:8, Πράξ. 15:12, Πράξ. 15:13, Πράξ. 15:17, Πράξ. 15:30, Πράξ. 15:38, Πράξ. 16:7, Πράξ. 16:10, Πράξ. 16:24, Πράξ. 16:25, Πράξ. 17:2, Πράξ. 17:9, Πράξ. 17:11, Πράξ. 17:16, Πράξ. 17:26, Πράξ. 17:29, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:3, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:12, Πράξ. 18:14, Πράξ. 18:25, Πράξ. 19:3, Πράξ. 19:5, Πράξ. 19:6, Πράξ. 19:6, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:15, Πράξ. 19:15, Πράξ. 19:16, Πράξ. 19:16, Πράξ. 19:17, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:27, Πράξ. 19:29, Πράξ. 19:31, Πράξ. 20:1, Πράξ. 20:13, Πράξ. 20:23, Πράξ. 20:23, Πράξ. 20:24, Πράξ. 20:25, Πράξ. 20:28, Πράξ. 20:28, Πράξ. 20:38, Πράξ. 20:38, Πράξ. 21:3, Πράξ. 21:6, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:14, Πράξ. 21:25, Πράξ. 21:25, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:28, Πράξ. 21:29, Πράξ. 21:34, Πράξ. 21:36, Πράξ. 22:5, Πράξ. 22:7, Πράξ. 22:9, Πράξ. 22:14, Πράξ. 22:16, Πράξ. 22:20, Πράξ. 22:30, Πράξ. 22:30, Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:2, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:7, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:16, Πράξ. 23:20, Πράξ. 23:28, Πράξ. 23:31, Πράξ. 24:6, Πράξ. 24:17, Πράξ. 24:25, Πράξ. 25:8, Πράξ. 25:11, Πράξ. 25:23, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:7, Πράξ. 26:9, Πράξ. 27:4, Πράξ. 27:5, Πράξ. 27:5, Πράξ. 27:9, Πράξ. 27:17, Πράξ. 27:17, Πράξ. 27:38, Πράξ. 27:39, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:5, Πράξ. 28:5, Πράξ. 28:18, Πράξ. 28:25, Πράξ. 28:25, Πράξ. 28:28, Ρωμ. 1:11, Ρωμ. 1:15, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 1:19, Ρωμ. 1:20, Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 2:2, Ρωμ. 2:3, Ρωμ. 2:4, Ρωμ. 2:9, Ρωμ. 2:10, Ρωμ. 2:15, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 2:18, Ρωμ. 2:24, Ρωμ. 3:1, Ρωμ. 3:8, Ρωμ. 3:14, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 4:4, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:18, Ρωμ. 4:18, Ρωμ. 4:18, Ρωμ. 4:19, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 5:20, Ρωμ. 6:6, Ρωμ. 6:12, Ρωμ. 6:21, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:21, Ρωμ. 7:21, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 8:4, Ρωμ. 8:6, Ρωμ. 8:6, Ρωμ. 8:7, Ρωμ. 8:10, Ρωμ. 8:10, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 8:16, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 8:29, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:17, Ρωμ. 9:20, Ρωμ. 9:22, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:13, Ρωμ. 11:6, Ρωμ. 11:11, Ρωμ. 11:12, Ρωμ. 11:12, Ρωμ. 11:12, Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:9, Ρωμ. 12:16, Ρωμ. 12:18, Ρωμ. 12:21, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 13:8, Ρωμ. 13:9, Ρωμ. 14:13, Ρωμ. 14:16, Ρωμ. 14:20, Ρωμ. 14:21, Ρωμ. 15:2, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:8, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:19, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:19, Ρωμ. 16:25, Ρωμ. 16:25, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:6, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:13, Α'Κορ. 1:15, Α'Κορ. 1:25, Α'Κορ. 1:25, Α'Κορ. 2:1, Α'Κορ. 2:4, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 2:12, Α'Κορ. 3:13, Α'Κορ. 3:13, Α'Κορ. 3:13, Α'Κορ. 3:14, Α'Κορ. 3:15, Α'Κορ. 3:16, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 5:2, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 5:6, Α'Κορ. 5:6, Α'Κορ. 5:7, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 6:19, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:26, Α'Κορ. 7:29, Α'Κορ. 7:31, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 8:10, Α'Κορ. 9:1, Α'Κορ. 9:14, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 9:18, Α'Κορ. 9:18, Α'Κορ. 9:23, Α'Κορ. 9:24, Α'Κορ. 9:27, Α'Κορ. 10:3, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 10:6, Α'Κορ. 10:16, Α'Κορ. 10:24, Α'Κορ. 10:24, Α'Κορ. 10:25, Α'Κορ. 10:26, Α'Κορ. 10:27, Α'Κορ. 10:28, Α'Κορ. 10:33, Α'Κορ. 10:33, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:6, Α'Κορ. 11:17, Α'Κορ. 11:17, Α'Κορ. 11:20, Α'Κορ. 11:21, Α'Κορ. 11:22, Α'Κορ. 11:24, Α'Κορ. 11:24, Α'Κορ. 11:25, Α'Κορ. 11:25, Α'Κορ. 11:25, Α'Κορ. 11:26, Α'Κορ. 11:27, Α'Κορ. 11:29, Α'Κορ. 11:33, Α'Κορ. 12:4, Α'Κορ. 12:7, Α'Κορ. 12:8, Α'Κορ. 12:11, Α'Κορ. 12:11, Α'Κορ. 12:12, Α'Κορ. 12:14, Α'Κορ. 12:16, Α'Κορ. 12:17, Α'Κορ. 12:19, Α'Κορ. 12:24, Α'Κορ. 12:25, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 13:5, Α'Κορ. 13:10, Α'Κορ. 13:10, Α'Κορ. 14:7, Α'Κορ. 14:7, Α'Κορ. 14:9, Α'Κορ. 14:14, Α'Κορ. 14:16, Α'Κορ. 14:23, Α'Κορ. 14:27, Α'Κορ. 14:39, Α'Κορ. 14:39, Α'Κορ. 15:1, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:24, Α'Κορ. 15:32, Α'Κορ. 15:37, Α'Κορ. 15:37, Α'Κορ. 15:38, Α'Κορ. 15:46, Α'Κορ. 15:46, Α'Κορ. 15:46, Α'Κορ. 15:53, Α'Κορ. 15:53, Α'Κορ. 15:54, Α'Κορ. 15:54, Α'Κορ. 15:55, Α'Κορ. 15:55, Α'Κορ. 15:56, Α'Κορ. 15:57, Α'Κορ. 16:10, Α'Κορ. 16:17, Α'Κορ. 16:18, Α'Κορ. 16:18, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 1:11, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 1:20, Β'Κορ. 1:20, Β'Κορ. 2:1, Β'Κορ. 2:12, Β'Κορ. 3:6, Β'Κορ. 3:6, Β'Κορ. 3:7, Β'Κορ. 3:10, Β'Κορ. 3:11, Β'Κορ. 3:11, Β'Κορ. 3:13, Β'Κορ. 3:13, Β'Κορ. 3:13, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 3:16, Β'Κορ. 3:17, Β'Κορ. 3:17, Β'Κορ. 4:3, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 5:2, Β'Κορ. 5:2, Β'Κορ. 5:4, Β'Κορ. 6:11, Β'Κορ. 7:3, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 8:8, Β'Κορ. 8:10, Β'Κορ. 8:10, Β'Κορ. 8:11, Β'Κορ. 8:11, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 8:14, Β'Κορ. 8:14, Β'Κορ. 8:15, Β'Κορ. 8:15, Β'Κορ. 9:1, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:13, Β'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 11:7, Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 11:15, Β'Κορ. 13:2, Β'Κορ. 13:2, Β'Κορ. 13:7, Β'Κορ. 13:11, Γαλ. 1:4, Γαλ. 1:7, Γαλ. 1:11, Γαλ. 1:11, Γαλ. 2:2, Γαλ. 2:7, Γαλ. 3:2, Γαλ. 3:5, Γαλ. 3:17, Γαλ. 3:19, Γαλ. 4:4, Γαλ. 4:6, Γαλ. 4:13, Γαλ. 4:18, Γαλ. 4:25, Γαλ. 5:9, Γαλ. 5:10, Γαλ. 5:11, Γαλ. 5:17, Γαλ. 6:4, Γαλ. 6:4, Γαλ. 6:5, Γαλ. 6:8, Γαλ. 6:9, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 1:9, Εφεσ. 1:12, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 1:23, Εφεσ. 1:23, Εφεσ. 2:8, Εφεσ. 2:14, Εφεσ. 3:3, Εφεσ. 3:18, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 4:7, Εφεσ. 4:9, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 4:25, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 4:30, Εφεσ. 4:30, Εφεσ. 5:13, Εφεσ. 5:17, Εφεσ. 5:32, Εφεσ. 6:6, Εφεσ. 6:10, Εφεσ. 6:11, Εφεσ. 6:19, Φιλ. 1:5, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:10, Φιλ. 1:21, Φιλ. 1:21, Φιλ. 1:22, Φιλ. 1:23, Φιλ. 1:24, Φιλ. 1:26, Φιλ. 1:29, Φιλ. 1:29, Φιλ. 1:29, Φιλ. 2:2, Φιλ. 2:2, Φιλ. 2:6, Φιλ. 2:9, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:18, Φιλ. 2:22, Φιλ. 2:30, Φιλ. 2:30, Φιλ. 3:1, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:14, Φιλ. 3:16, Φιλ. 3:19, Φιλ. 3:20, Φιλ. 3:21, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:2, Φιλ. 4:5, Φιλ. 4:8, Φιλ. 4:10, Φιλ. 4:17, Κολ. 1:11, Κολ. 1:19, Κολ. 1:26, Κολ. 1:26, Κολ. 2:1, Κολ. 2:5, Κολ. 2:9, Κολ. 2:14, Κολ. 2:17, Κολ. 2:19, Κολ. 4:1, Κολ. 4:3, Α'Θεσσ. 1:5, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:8, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:12, Α'Θεσσ. 2:16, Α'Θεσσ. 2:17, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:4, Α'Θεσσ. 4:6, Α'Θεσσ. 4:8, Α'Θεσσ. 4:8, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Θεσσ. 5:13, Α'Θεσσ. 5:15, Α'Θεσσ. 5:19, Α'Θεσσ. 5:21, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:23, Β'Θεσσ. 1:5, Β'Θεσσ. 1:10, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:2, Β'Θεσσ. 2:6, Β'Θεσσ. 2:6, Β'Θεσσ. 2:7, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 2:11, Β'Θεσσ. 3:1, Β'Θεσσ. 3:8, Β'Θεσσ. 3:9, Α'Τιμ. 1:5, Α'Τιμ. 1:11, Α'Τιμ. 2:6, Α'Τιμ. 3:9, Α'Τιμ. 3:16, Α'Τιμ. 4:1, Α'Τιμ. 6:1, Α'Τιμ. 6:19, Β'Τιμ. 1:6, Β'Τιμ. 1:8, Β'Τιμ. 2:8, Β'Τιμ. 2:19, Β'Τιμ. 2:26, Β'Τιμ. 3:13, Β'Τιμ. 4:17, Φιλήμ. 1:8, Φιλήμ. 1:14, Εβρ. 2:9, Εβρ. 2:12, Εβρ. 2:14, Εβρ. 2:17, Εβρ. 3:6, Εβρ. 3:7, Εβρ. 3:7, Εβρ. 3:13, Εβρ. 6:8, Εβρ. 6:10, Εβρ. 6:17, Εβρ. 6:19, Εβρ. 7:3, Εβρ. 7:7, Εβρ. 7:18, Εβρ. 7:23, Εβρ. 7:24, Εβρ. 7:25, Εβρ. 7:25, Εβρ. 8:3, Εβρ. 8:13, Εβρ. 9:1, Εβρ. 9:3, Εβρ. 9:4, Εβρ. 9:5, Εβρ. 9:13, Εβρ. 9:14, Εβρ. 9:14, Εβρ. 9:19, Εβρ. 9:19, Εβρ. 9:20, Εβρ. 9:28, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:2, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:9, Εβρ. 10:9, Εβρ. 10:9, Εβρ. 10:12, Εβρ. 10:13, Εβρ. 10:14, Εβρ. 10:15, Εβρ. 10:15, Εβρ. 10:15, Εβρ. 10:22, Εβρ. 10:26, Εβρ. 10:29, Εβρ. 10:29, Εβρ. 10:31, Εβρ. 10:36, Εβρ. 11:3, Εβρ. 11:12, Εβρ. 11:21, Εβρ. 11:23, Εβρ. 11:23, Εβρ. 11:28, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:11, Εβρ. 12:13, Εβρ. 12:20, Εβρ. 12:21, Εβρ. 12:27, Εβρ. 13:11, Εβρ. 13:21, Εβρ. 13:21, Εβρ. 13:21, Ιάκ. 1:3, Ιάκ. 1:11, Ιάκ. 1:18, Ιάκ. 1:19, Ιάκ. 1:19, Ιάκ. 1:23, Ιάκ. 2:3, Ιάκ. 2:7, Ιάκ. 2:7, Ιάκ. 2:14, Ιάκ. 2:16, Ιάκ. 2:21, Ιάκ. 2:26, Ιάκ. 3:2, Ιάκ. 3:3, Ιάκ. 3:3, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 3:11, Ιάκ. 3:11, Ιάκ. 4:2, Ιάκ. 4:5, Ιάκ. 4:14, Ιάκ. 5:11, Ιάκ. 5:12, Ιάκ. 5:12, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 1:9, Α'Πέτρ. 1:11, Α'Πέτρ. 1:17, Α'Πέτρ. 1:24, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 2:2, Α'Πέτρ. 2:9, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 3:8, Α'Πέτρ. 3:17, Α'Πέτρ. 4:2, Α'Πέτρ. 4:3, Α'Πέτρ. 4:7, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 4:17, Α'Πέτρ. 4:17, Α'Πέτρ. 4:19, Α'Πέτρ. 5:2, Α'Πέτρ. 5:11, Β'Πέτρ. 2:3, Β'Πέτρ. 2:22, Β'Πέτρ. 2:22, Β'Πέτρ. 3:13, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:12, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:3, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 5:4, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:7, Α'Ιωάνν. 5:8, Α'Ιωάνν. 5:8, Α'Ιωάνν. 5:8, Α'Ιωάνν. 5:8, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:13, Α'Ιωάνν. 5:14, 1:11, 1:11, Ιουδ. 1:4, Ιουδ. 1:5, Ιουδ. 1:6, Ιουδ. 1:16, Ιουδ. 1:21, Αποκ. 1:6, Αποκ. 1:8, Αποκ. 1:8, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:20, Αποκ. 2:3, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:11, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:29, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:6, Αποκ. 3:8, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:13, Αποκ. 3:22, Αποκ. 4:7, Αποκ. 4:7, Αποκ. 4:7, Αποκ. 4:7, Αποκ. 4:7, Αποκ. 4:7, Αποκ. 4:11, Αποκ. 5:2, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:4, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:7, Αποκ. 5:8, Αποκ. 5:9, Αποκ. 5:12, Αποκ. 5:12, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:1, Αποκ. 6:6, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:10, Αποκ. 7:17, Αποκ. 7:17, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:5, Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:8, Αποκ. 8:9, Αποκ. 8:9, Αποκ. 8:10, Αποκ. 8:11, Αποκ. 8:11, Αποκ. 8:12, Αποκ. 8:12, Αποκ. 8:12, Αποκ. 8:12, Αποκ. 8:12, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:15, Αποκ. 9:18, Αποκ. 10:1, Αποκ. 10:7, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:9, Αποκ. 10:10, Αποκ. 11:1, Αποκ. 11:7, Αποκ. 11:7, Αποκ. 11:13, Αποκ. 11:18, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:5, Αποκ. 12:11, Αποκ. 12:16, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:4, Αποκ. 13:6, Αποκ. 13:6, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:17, Αποκ. 13:17, Αποκ. 14:1, Αποκ. 14:1, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:11, Αποκ. 14:11, Αποκ. 14:13, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:16, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:18, Αποκ. 14:19, Αποκ. 15:4, Αποκ. 16:2, Αποκ. 16:9, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:19, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:5, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:11, Αποκ. 17:14, Αποκ. 17:16, Αποκ. 18:20, Αποκ. 19:2, Αποκ. 19:8, Αποκ. 19:9, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:13, Αποκ. 19:16, Αποκ. 19:16, Αποκ. 19:17, Αποκ. 19:19, Αποκ. 19:20, Αποκ. 19:20, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:9, Αποκ. 20:10, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:8, Αποκ. 21:14, Αποκ. 21:15, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:17, Αποκ. 21:22, Αποκ. 21:23, Αποκ. 22:4, Αποκ. 22:4, Αποκ. 22:12, Αποκ. 22:13, Αποκ. 22:13, Αποκ. 22:14, Αποκ. 22:16, Αποκ. 22:17, Αποκ. 22:17, Αποκ. 22:19 
3588  ο  των  Ματ. 1:21, Ματ. 2:2, Ματ. 2:16, Ματ. 2:16, Ματ. 2:23, Ματ. 3:2, Ματ. 3:7, Ματ. 3:9, Ματ. 3:10, Ματ. 3:17, Ματ. 4:15, Ματ. 4:17, Ματ. 5:3, Ματ. 5:10, Ματ. 5:13, Ματ. 5:16, Ματ. 5:19, Ματ. 5:19, Ματ. 5:19, Ματ. 5:19, Ματ. 5:20, Ματ. 5:20, Ματ. 5:29, Ματ. 5:30, Ματ. 5:35, Ματ. 5:44, Ματ. 6:1, Ματ. 6:2, Ματ. 6:5, Ματ. 7:6, Ματ. 7:15, Ματ. 7:16, Ματ. 7:20, Ματ. 7:21, Ματ. 8:11, Ματ. 8:12, Ματ. 8:21, Ματ. 8:24, Ματ. 8:28, Ματ. 8:28, Ματ. 8:31, Ματ. 8:32, Ματ. 8:32, Ματ. 8:33, Ματ. 8:34, Ματ. 9:3, Ματ. 9:11, Ματ. 9:29, Ματ. 9:34, Ματ. 10:2, Ματ. 10:7, Ματ. 10:14, Ματ. 10:17, Ματ. 10:27, Ματ. 10:28, Ματ. 10:32, Ματ. 10:33, Ματ. 10:42, Ματ. 11:2, Ματ. 11:8, Ματ. 11:11, Ματ. 11:12, Ματ. 11:12, Ματ. 11:19, Ματ. 12:1, Ματ. 12:24, Ματ. 12:37, Ματ. 12:37, Ματ. 12:38, Ματ. 12:42, Ματ. 12:45, Ματ. 13:11, Ματ. 13:24, Ματ. 13:31, Ματ. 13:32, Ματ. 13:32, Ματ. 13:33, Ματ. 13:36, Ματ. 13:42, Ματ. 13:44, Ματ. 13:45, Ματ. 13:47, Ματ. 13:49, Ματ. 13:50, Ματ. 13:52, Ματ. 14:2, Ματ. 14:13, Ματ. 14:20, Ματ. 14:24, Ματ. 15:2, Ματ. 15:22, Ματ. 15:26, Ματ. 15:27, Ματ. 15:27, Ματ. 15:27, Ματ. 15:37, Ματ. 16:3, Ματ. 16:6, Ματ. 16:9, Ματ. 16:10, Ματ. 16:11, Ματ. 16:12, Ματ. 16:14, Ματ. 16:19, Ματ. 16:21, Ματ. 16:23, Ματ. 16:27, Ματ. 16:28, Ματ. 17:25, Ματ. 17:25, Ματ. 17:26, Ματ. 18:1, Ματ. 18:3, Ματ. 18:4, Ματ. 18:6, Ματ. 18:6, Ματ. 18:7, Ματ. 18:10, Ματ. 18:14, Ματ. 18:23, Ματ. 18:23, Ματ. 18:28, Ματ. 18:35, Ματ. 19:12, Ματ. 19:12, Ματ. 19:14, Ματ. 19:14, Ματ. 19:23, Ματ. 20:1, Ματ. 20:2, Ματ. 20:8, Ματ. 20:8, Ματ. 20:20, Ματ. 20:20, Ματ. 20:24, Ματ. 20:25, Ματ. 20:34, Ματ. 21:1, Ματ. 21:8, Ματ. 21:12, Ματ. 21:12, Ματ. 21:31, Ματ. 21:34, Ματ. 21:36, Ματ. 22:2, Ματ. 22:9, Ματ. 22:13, Ματ. 22:16, Ματ. 22:26, Ματ. 22:28, Ματ. 22:31, Ματ. 22:41, Ματ. 22:44, Ματ. 23:4, Ματ. 23:5, Ματ. 23:7, Ματ. 23:13, Ματ. 23:13, Ματ. 23:14, Ματ. 23:29, Ματ. 23:29, Ματ. 23:30, Ματ. 23:30, Ματ. 23:31, Ματ. 23:32, Ματ. 24:3, Ματ. 24:9, Ματ. 24:12, Ματ. 24:29, Ματ. 24:29, Ματ. 24:30, Ματ. 24:31, Ματ. 24:36, Ματ. 24:49, Ματ. 24:51, Ματ. 24:51, Ματ. 25:1, Ματ. 25:4, Ματ. 25:19, Ματ. 25:30, Ματ. 25:32, Ματ. 25:40, Ματ. 25:40, Ματ. 25:45, Ματ. 26:14, Ματ. 26:17, Ματ. 26:18, Ματ. 26:20, Ματ. 26:30, Ματ. 26:47, Ματ. 26:47, Ματ. 26:51, Ματ. 26:56, Ματ. 26:58, Ματ. 26:64, Ματ. 27:11, Ματ. 27:12, Ματ. 27:12, Ματ. 27:21, Ματ. 27:29, Ματ. 27:37, Ματ. 27:41, Ματ. 27:47, Ματ. 27:52, Ματ. 27:53, Ματ. 27:56, Ματ. 27:64, Ματ. 28:7, Ματ. 28:12, Μάρ. 1:7, Μάρ. 1:11, Μάρ. 1:13, Μάρ. 1:20, Μάρ. 2:6, Μάρ. 2:16, Μάρ. 2:16, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:23, Μάρ. 3:6, Μάρ. 3:7, Μάρ. 3:22, Μάρ. 3:28, Μάρ. 4:31, Μάρ. 4:31, Μάρ. 4:32, Μάρ. 5:1, Μάρ. 5:2, Μάρ. 5:16, Μάρ. 5:17, Μάρ. 5:22, Μάρ. 5:28, Μάρ. 5:30, Μάρ. 6:2, Μάρ. 6:7, Μάρ. 6:7, Μάρ. 6:11, Μάρ. 6:15, Μάρ. 6:33, Μάρ. 6:43, Μάρ. 7:1, Μάρ. 7:2, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:5, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:8, Μάρ. 7:21, Μάρ. 7:27, Μάρ. 7:28, Μάρ. 7:28, Μάρ. 7:31, Μάρ. 7:31, Μάρ. 8:10, Μάρ. 8:15, Μάρ. 8:28, Μάρ. 8:31, Μάρ. 8:33, Μάρ. 8:38, Μάρ. 8:38, Μάρ. 9:1, Μάρ. 9:37, Μάρ. 9:42, Μάρ. 9:42, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:42, Μάρ. 10:46, Μάρ. 11:1, Μάρ. 11:1, Μάρ. 11:5, Μάρ. 11:8, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:15, Μάρ. 12:2, Μάρ. 12:13, Μάρ. 12:13, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:28, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:33, Μάρ. 12:36, Μάρ. 12:38, Μάρ. 12:38, Μάρ. 12:40, Μάρ. 12:43, Μάρ. 13:1, Μάρ. 13:3, Μάρ. 13:27, Μάρ. 14:10, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:13, Μάρ. 14:14, Μάρ. 14:17, Μάρ. 14:20, Μάρ. 14:26, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:43, Μάρ. 14:43, Μάρ. 14:43, Μάρ. 14:43, Μάρ. 14:47, Μάρ. 14:54, Μάρ. 14:62, Μάρ. 14:66, Μάρ. 15:1, Μάρ. 15:2, Μάρ. 15:7, Μάρ. 15:9, Μάρ. 15:12, Μάρ. 15:18, Μάρ. 15:26, Μάρ. 15:31, Μάρ. 15:35, Μάρ. 16:20, Λουκ. 1:1, Λουκ. 1:5, Λουκ. 1:16, Λουκ. 1:70, Λουκ. 1:70, Λουκ. 1:71, Λουκ. 1:72, Λουκ. 1:74, Λουκ. 2:18, Λουκ. 2:18, Λουκ. 2:31, Λουκ. 2:46, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:9, Λουκ. 3:16, Λουκ. 4:16, Λουκ. 5:3, Λουκ. 5:9, Λουκ. 5:12, Λουκ. 5:15, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:19, Λουκ. 5:33, Λουκ. 6:1, Λουκ. 6:2, Λουκ. 6:18, Λουκ. 6:28, Λουκ. 6:47, Λουκ. 7:3, Λουκ. 7:19, Λουκ. 7:24, Λουκ. 7:35, Λουκ. 7:36, Λουκ. 8:3, Λουκ. 8:4, Λουκ. 8:7, Λουκ. 8:22, Λουκ. 8:26, Λουκ. 8:37, Λουκ. 9:5, Λουκ. 9:8, Λουκ. 9:19, Λουκ. 9:22, Λουκ. 9:26, Λουκ. 9:27, Λουκ. 9:40, Λουκ. 10:36, Λουκ. 11:1, Λουκ. 11:15, Λουκ. 11:26, Λουκ. 11:29, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:45, Λουκ. 11:46, Λουκ. 11:47, Λουκ. 11:48, Λουκ. 11:50, Λουκ. 12:1, Λουκ. 12:1, Λουκ. 12:3, Λουκ. 12:4, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:9, Λουκ. 12:9, Λουκ. 12:15, Λουκ. 12:24, Λουκ. 12:26, Λουκ. 12:36, Λουκ. 12:46, Λουκ. 13:1, Λουκ. 13:1, Λουκ. 13:10, Λουκ. 13:28, Λουκ. 14:1, Λουκ. 14:1, Λουκ. 14:10, Λουκ. 14:14, Λουκ. 14:15, Λουκ. 14:24, Λουκ. 14:24, Λουκ. 15:10, Λουκ. 15:15, Λουκ. 15:16, Λουκ. 15:19, Λουκ. 15:26, Λουκ. 15:29, Λουκ. 16:5, Λουκ. 16:15, Λουκ. 16:21, Λουκ. 16:21, Λουκ. 16:22, Λουκ. 16:31, Λουκ. 17:2, Λουκ. 17:20, Λουκ. 17:22, Λουκ. 18:7, Λουκ. 18:7, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:31, Λουκ. 19:8, Λουκ. 19:29, Λουκ. 19:37, Λουκ. 19:37, Λουκ. 19:39, Λουκ. 20:1, Λουκ. 20:27, Λουκ. 20:39, Λουκ. 20:43, Λουκ. 20:46, Λουκ. 20:46, Λουκ. 20:47, Λουκ. 21:26, Λουκ. 21:26, Λουκ. 22:1, Λουκ. 22:3, Λουκ. 22:7, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:25, Λουκ. 22:39, Λουκ. 22:47, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:23, Λουκ. 23:37, Λουκ. 23:38, Λουκ. 23:39, Λουκ. 23:51, Λουκ. 24:1, Λουκ. 24:5, Λουκ. 24:8, Λουκ. 24:14, Λουκ. 24:24, Λουκ. 24:27, Ιωάνν. 1:4, Ιωάνν. 1:24, Ιωάνν. 1:35, Ιωάνν. 1:40, Ιωάνν. 1:40, Ιωάνν. 2:6, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 2:15, Ιωάνν. 3:1, Ιωάνν. 3:1, Ιωάνν. 3:25, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 4:39, Ιωάνν. 5:1, Ιωάνν. 5:3, Ιωάνν. 6:2, Ιωάνν. 6:3, Ιωάνν. 6:4, Ιωάνν. 6:8, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:13, Ιωάνν. 6:13, Ιωάνν. 6:26, Ιωάνν. 6:60, Ιωάνν. 6:66, Ιωάνν. 6:71, Ιωάνν. 7:2, Ιωάνν. 7:13, Ιωάνν. 7:22, Ιωάνν. 7:25, Ιωάνν. 7:35, Ιωάνν. 7:48, Ιωάνν. 7:48, Ιωάνν. 8:1, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:23, Ιωάνν. 8:23, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 9:16, Ιωάνν. 9:40, Ιωάνν. 10:1, Ιωάνν. 10:2, Ιωάνν. 10:5, Ιωάνν. 10:7, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:13, Ιωάνν. 10:14, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 10:26, Ιωάνν. 10:26, Ιωάνν. 11:18, Ιωάνν. 11:19, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 12:2, Ιωάνν. 12:4, Ιωάνν. 12:6, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:11, Ιωάνν. 12:13, Ιωάνν. 12:20, Ιωάνν. 12:42, Ιωάνν. 12:43, Ιωάνν. 12:47, Ιωάνν. 13:5, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 13:28, Ιωάνν. 15:13, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 17:20, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:3, Ιωάνν. 18:12, Ιωάνν. 18:17, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 18:22, Ιωάνν. 18:25, Ιωάνν. 18:26, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 19:3, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:34, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:40, Ιωάνν. 19:42, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:7, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:24, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 20:30, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:6, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:10, Ιωάνν. 21:12, Πράξ. 1:9, Πράξ. 1:15, Πράξ. 1:21, Πράξ. 1:24, Πράξ. 1:26, Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:35, Πράξ. 2:42, Πράξ. 2:43, Πράξ. 3:2, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:18, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:24, Πράξ. 3:25, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:4, Πράξ. 4:4, Πράξ. 4:11, Πράξ. 4:32, Πράξ. 4:32, Πράξ. 4:34, Πράξ. 4:35, Πράξ. 4:36, Πράξ. 4:37, Πράξ. 5:2, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:12, Πράξ. 5:12, Πράξ. 5:13, Πράξ. 5:16, Πράξ. 5:17, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:23, Πράξ. 5:30, Πράξ. 5:32, Πράξ. 5:36, Πράξ. 5:38, Πράξ. 6:1, Πράξ. 6:1, Πράξ. 6:2, Πράξ. 6:6, Πράξ. 6:7, Πράξ. 6:7, Πράξ. 6:9, Πράξ. 6:9, Πράξ. 7:10, Πράξ. 7:16, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:41, Πράξ. 7:42, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:49, Πράξ. 7:52, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:7, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:25, Πράξ. 9:8, Πράξ. 9:14, Πράξ. 9:18, Πράξ. 9:19, Πράξ. 10:7, Πράξ. 10:7, Πράξ. 10:22, Πράξ. 10:23, Πράξ. 10:23, Πράξ. 10:39, Πράξ. 11:29, Πράξ. 12:1, Πράξ. 12:3, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:11, Πράξ. 13:5, Πράξ. 13:14, Πράξ. 13:15, Πράξ. 13:25, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:42, Πράξ. 13:43, Πράξ. 13:43, Πράξ. 13:50, Πράξ. 13:51, Πράξ. 14:1, Πράξ. 14:2, Πράξ. 14:2, Πράξ. 14:3, Πράξ. 14:5, Πράξ. 14:15, Πράξ. 14:20, Πράξ. 14:22, Πράξ. 15:3, Πράξ. 15:4, Πράξ. 15:4, Πράξ. 15:5, Πράξ. 15:5, Πράξ. 15:10, Πράξ. 15:15, Πράξ. 15:17, Πράξ. 15:19, Πράξ. 15:20, Πράξ. 15:20, Πράξ. 15:28, Πράξ. 15:33, Πράξ. 15:40, Πράξ. 16:2, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:4, Πράξ. 16:13, Πράξ. 16:33, Πράξ. 17:1, Πράξ. 17:2, Πράξ. 17:4, Πράξ. 17:4, Πράξ. 17:5, Πράξ. 17:7, Πράξ. 17:9, Πράξ. 17:10, Πράξ. 17:11, Πράξ. 17:12, Πράξ. 17:12, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:28, Πράξ. 18:1, Πράξ. 18:8, Πράξ. 18:28, Πράξ. 19:11, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:18, Πράξ. 19:19, Πράξ. 19:22, Πράξ. 19:31, Πράξ. 19:33, Πράξ. 20:3, Πράξ. 20:6, Πράξ. 20:7, Πράξ. 20:7, Πράξ. 20:19, Πράξ. 20:19, Πράξ. 20:20, Πράξ. 20:35, Πράξ. 20:35, Πράξ. 21:8, Πράξ. 21:16, Πράξ. 21:20, Πράξ. 21:25, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:35, Πράξ. 21:38, Πράξ. 21:38, Πράξ. 21:40, Πράξ. 22:11, Πράξ. 22:12, Πράξ. 22:14, Πράξ. 22:20, Πράξ. 22:30, Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:7, Πράξ. 23:7, Πράξ. 23:9, Πράξ. 23:12, Πράξ. 23:17, Πράξ. 23:23, Πράξ. 23:27, Πράξ. 23:30, Πράξ. 24:1, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:7, Πράξ. 24:23, Πράξ. 25:2, Πράξ. 25:8, Πράξ. 25:15, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:3, Πράξ. 26:7, Πράξ. 26:10, Πράξ. 26:10, Πράξ. 26:12, Πράξ. 26:17, Πράξ. 26:29, Πράξ. 27:10, Πράξ. 27:30, Πράξ. 27:40, Πράξ. 27:41, Πράξ. 27:42, Πράξ. 27:44, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:17, Πράξ. 28:19, Πράξ. 28:21, Πράξ. 28:23, Ρωμ. 1:2, Ρωμ. 1:10, Ρωμ. 1:18, Ρωμ. 1:24, Ρωμ. 2:15, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 2:19, Ρωμ. 3:18, Ρωμ. 3:21, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:27, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 8:19, Ρωμ. 8:21, Ρωμ. 9:3, Ρωμ. 9:3, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 10:15, Ρωμ. 10:15, Ρωμ. 11:17, Ρωμ. 11:18, Ρωμ. 11:21, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:13, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 15:1, Ρωμ. 15:3, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:8, Ρωμ. 15:16, Ρωμ. 15:26, Ρωμ. 15:26, Ρωμ. 15:31, Ρωμ. 16:2, Ρωμ. 16:4, Ρωμ. 16:10, Ρωμ. 16:11, Ρωμ. 16:18, Α'Κορ. 1:11, Α'Κορ. 1:19, Α'Κορ. 1:19, Α'Κορ. 1:25, Α'Κορ. 1:25, Α'Κορ. 2:6, Α'Κορ. 2:6, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 2:8, Α'Κορ. 3:20, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 4:19, Α'Κορ. 6:1, Α'Κορ. 6:1, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:4, Α'Κορ. 9:9, Α'Κορ. 10:9, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 10:27, Α'Κορ. 10:33, Α'Κορ. 12:1, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 13:1, Α'Κορ. 14:33, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:9, Α'Κορ. 15:20, Α'Κορ. 15:29, Α'Κορ. 15:29, Α'Κορ. 15:37, Α'Κορ. 15:38, Α'Κορ. 15:40, Α'Κορ. 15:40, Α'Κορ. 15:42, Α'Κορ. 16:11, Α'Κορ. 16:12, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:7, Β'Κορ. 2:6, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 6:7, Β'Κορ. 6:7, Β'Κορ. 8:18, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 9:12, Β'Κορ. 10:9, Β'Κορ. 10:12, Β'Κορ. 11:5, Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 11:19, Β'Κορ. 11:28, Β'Κορ. 11:28, Β'Κορ. 12:7, Β'Κορ. 12:11, Β'Κορ. 12:15, Β'Κορ. 12:21, Γαλ. 1:4, Γαλ. 1:5, Γαλ. 1:14, Γαλ. 1:19, Γαλ. 2:6, Γαλ. 2:10, Γαλ. 2:12, Γαλ. 3:19, Γαλ. 3:21, Γαλ. 4:25, Γαλ. 5:23, Εφεσ. 1:7, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:16, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 2:12, Εφεσ. 2:15, Εφεσ. 2:19, Εφεσ. 2:20, Εφεσ. 3:1, Εφεσ. 3:5, Εφεσ. 3:8, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:11, Εφεσ. 3:21, Εφεσ. 4:10, Εφεσ. 4:12, Εφεσ. 4:14, Εφεσ. 5:14, Εφεσ. 5:27, Εφεσ. 5:30, Εφεσ. 6:18, Εφεσ. 6:24, Φιλ. 1:11, Φιλ. 1:14, Φιλ. 1:23, Φιλ. 1:28, Φιλ. 3:10, Φιλ. 3:11, Φιλ. 4:3, Φιλ. 4:20, Κολ. 1:12, Κολ. 1:14, Κολ. 1:18, Κολ. 1:24, Κολ. 1:26, Κολ. 1:26, Κολ. 2:1, Κολ. 2:8, Κολ. 2:11, Κολ. 2:12, Κολ. 2:17, Κολ. 2:18, Κολ. 2:19, Κολ. 2:20, Κολ. 2:22, Κολ. 4:13, Κολ. 4:13, Κολ. 4:18, Α'Θεσσ. 1:2, Α'Θεσσ. 1:9, Α'Θεσσ. 1:10, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:14, Α'Θεσσ. 2:15, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 4:13, Α'Θεσσ. 5:1, Α'Θεσσ. 5:1, Α'Θεσσ. 5:14, Β'Θεσσ. 3:2, Α'Τιμ. 1:16, Α'Τιμ. 1:17, Α'Τιμ. 1:17, Α'Τιμ. 2:2, Α'Τιμ. 3:7, Α'Τιμ. 3:12, Α'Τιμ. 4:12, Α'Τιμ. 4:14, Α'Τιμ. 5:8, Α'Τιμ. 5:8, Α'Τιμ. 5:21, Α'Τιμ. 6:5, Α'Τιμ. 6:10, Α'Τιμ. 6:15, Α'Τιμ. 6:15, Β'Τιμ. 1:4, Β'Τιμ. 1:6, Β'Τιμ. 2:6, Β'Τιμ. 2:14, Β'Τιμ. 2:22, Β'Τιμ. 4:18, Τίτ. 3:5, Φιλήμ. 1:4, Φιλήμ. 1:7, Φιλήμ. 1:22, Εβρ. 1:1, Εβρ. 1:3, Εβρ. 1:4, Εβρ. 1:5, Εβρ. 1:10, Εβρ. 1:13, Εβρ. 1:13, Εβρ. 2:3, Εβρ. 2:7, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:14, Εβρ. 3:5, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:10, Εβρ. 4:10, Εβρ. 5:12, Εβρ. 5:14, Εβρ. 6:12, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:4, Εβρ. 7:5, Εβρ. 7:26, Εβρ. 7:26, Εβρ. 7:27, Εβρ. 7:27, Εβρ. 8:2, Εβρ. 8:4, Εβρ. 8:4, Εβρ. 8:5, Εβρ. 8:12, Εβρ. 8:12, Εβρ. 9:2, Εβρ. 9:7, Εβρ. 9:8, Εβρ. 9:11, Εβρ. 9:15, Εβρ. 9:19, Εβρ. 9:23, Εβρ. 9:24, Εβρ. 9:26, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:13, Εβρ. 10:16, Εβρ. 10:17, Εβρ. 10:17, Εβρ. 10:19, Εβρ. 10:33, Εβρ. 10:34, Εβρ. 11:7, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:21, Εβρ. 11:22, Εβρ. 11:22, Εβρ. 11:23, Εβρ. 11:26, Εβρ. 11:32, Εβρ. 12:3, Εβρ. 12:9, Εβρ. 12:27, Εβρ. 13:3, Εβρ. 13:3, Εβρ. 13:7, Εβρ. 13:17, Εβρ. 13:20, Εβρ. 13:21, Ιάκ. 1:17, Ιάκ. 1:18, Ιάκ. 2:18, Ιάκ. 2:18, Ιάκ. 2:20, Ιάκ. 2:22, Ιάκ. 2:26, Ιάκ. 3:3, Ιάκ. 4:1, Ιάκ. 4:1, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:9, Α'Πέτρ. 1:12, Α'Πέτρ. 1:20, Α'Πέτρ. 2:11, Α'Πέτρ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 2:25, Α'Πέτρ. 3:1, Α'Πέτρ. 4:3, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:17, Α'Πέτρ. 5:1, Α'Πέτρ. 5:3, Α'Πέτρ. 5:9, Α'Πέτρ. 5:11, Β'Πέτρ. 1:9, Β'Πέτρ. 2:7, Β'Πέτρ. 2:20, Β'Πέτρ. 3:2, Β'Πέτρ. 3:2, Β'Πέτρ. 3:2, Β'Πέτρ. 3:3, Β'Πέτρ. 3:7, Β'Πέτρ. 3:17, Α'Ιωάνν. 2:2, Α'Ιωάνν. 2:2, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:26, Α'Ιωάνν. 3:16, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:21, Β'Ιωάνν. 1:4, 1:7, Ιουδ. 1:15, Ιουδ. 1:15, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:17, Ιουδ. 1:18, Αποκ. 1:4, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:6, Αποκ. 1:7, Αποκ. 1:13, Αποκ. 1:18, Αποκ. 1:20, Αποκ. 1:20, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:6, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:14, Αποκ. 2:15, Αποκ. 2:19, Αποκ. 2:22, Αποκ. 2:26, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:9, Αποκ. 3:9, Αποκ. 4:9, Αποκ. 4:10, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:6, Αποκ. 5:6, Αποκ. 5:8, Αποκ. 5:11, Αποκ. 5:11, Αποκ. 5:13, Αποκ. 5:14, Αποκ. 6:1, Αποκ. 6:1, Αποκ. 6:6, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:9, Αποκ. 6:10, Αποκ. 6:14, Αποκ. 6:15, Αποκ. 7:3, Αποκ. 7:4, Αποκ. 7:11, Αποκ. 7:11, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:13, Αποκ. 7:17, Αποκ. 8:3, Αποκ. 8:4, Αποκ. 8:4, Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:9, Αποκ. 8:9, Αποκ. 8:9, Αποκ. 8:10, Αποκ. 8:11, Αποκ. 8:12, Αποκ. 8:13, Αποκ. 8:13, Αποκ. 8:13, Αποκ. 9:4, Αποκ. 9:7, Αποκ. 9:9, Αποκ. 9:13, Αποκ. 9:15, Αποκ. 9:17, Αποκ. 9:17, Αποκ. 9:18, Αποκ. 9:18, Αποκ. 9:18, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:21, Αποκ. 9:21, Αποκ. 9:21, Αποκ. 10:6, Αποκ. 11:6, Αποκ. 11:9, Αποκ. 11:15, Αποκ. 11:18, Αποκ. 12:1, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:17, Αποκ. 12:17, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:3, Αποκ. 13:7, Αποκ. 13:10, Αποκ. 13:13, Αποκ. 13:16, Αποκ. 14:1, Αποκ. 14:3, Αποκ. 14:3, Αποκ. 14:4, Αποκ. 14:10, Αποκ. 14:12, Αποκ. 14:13, Αποκ. 14:20, Αποκ. 14:20, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:7, Αποκ. 15:7, Αποκ. 15:8, Αποκ. 16:4, Αποκ. 16:5, Αποκ. 16:11, Αποκ. 16:11, Αποκ. 16:11, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:19, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:1, Αποκ. 17:5, Αποκ. 17:5, Αποκ. 17:6, Αποκ. 17:6, Αποκ. 17:11, Αποκ. 17:18, Αποκ. 18:4, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:24, Αποκ. 19:2, Αποκ. 19:3, Αποκ. 19:8, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:18, Αποκ. 19:21, Αποκ. 20:4, Αποκ. 20:5, Αποκ. 20:9, Αποκ. 20:10, Αποκ. 20:12, Αποκ. 21:3, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:9, Αποκ. 21:9, Αποκ. 21:9, Αποκ. 21:9, Αποκ. 21:12, Αποκ. 21:12, Αποκ. 21:14, Αποκ. 21:21, Αποκ. 21:24, Αποκ. 21:26, Αποκ. 22:2, Αποκ. 22:4, Αποκ. 22:5, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:8, Αποκ. 22:9, Αποκ. 22:9, Αποκ. 22:9, Αποκ. 22:19, Αποκ. 22:19 
3588  ο  τω  Ματ. 1:18, Ματ. 2:13, Ματ. 2:19, Ματ. 3:6, Ματ. 3:9, Ματ. 4:21, Ματ. 4:23, Ματ. 5:3, Ματ. 5:22, Ματ. 5:22, Ματ. 5:22, Ματ. 5:24, Ματ. 5:25, Ματ. 5:25, Ματ. 5:25, Ματ. 5:33, Ματ. 5:34, Ματ. 5:39, Ματ. 5:40, Ματ. 5:42, Ματ. 6:1, Ματ. 6:1, Ματ. 6:4, Ματ. 6:4, Ματ. 6:4, Ματ. 6:6, Ματ. 6:6, Ματ. 6:6, Ματ. 6:6, Ματ. 6:6, Ματ. 6:18, Ματ. 6:18, Ματ. 6:18, Ματ. 6:18, Ματ. 6:18, Ματ. 6:25, Ματ. 7:3, Ματ. 7:3, Ματ. 7:4, Ματ. 7:4, Ματ. 7:8, Ματ. 7:22, Ματ. 7:22, Ματ. 7:22, Ματ. 8:4, Ματ. 8:5, Ματ. 8:9, Ματ. 8:10, Ματ. 8:13, Ματ. 8:34, Ματ. 9:2, Ματ. 9:6, Ματ. 9:10, Ματ. 9:27, Ματ. 9:33, Ματ. 9:34, Ματ. 9:35, Ματ. 10:25, Ματ. 10:27, Ματ. 11:2, Ματ. 11:25, Ματ. 12:1, Ματ. 12:5, Ματ. 12:5, Ματ. 12:13, Ματ. 12:21, Ματ. 12:24, Ματ. 12:32, Ματ. 12:32, Ματ. 12:48, Ματ. 13:4, Ματ. 13:24, Ματ. 13:25, Ματ. 13:27, Ματ. 13:30, Ματ. 13:31, Ματ. 13:44, Ματ. 14:1, Ματ. 14:6, Ματ. 14:6, Ματ. 14:11, Ματ. 14:12, Ματ. 14:33, Ματ. 15:1, Ματ. 15:5, Ματ. 15:8, Ματ. 15:36, Ματ. 16:23, Ματ. 17:4, Ματ. 17:19, Ματ. 17:20, Ματ. 17:24, Ματ. 18:1, Ματ. 18:5, Ματ. 18:6, Ματ. 18:7, Ματ. 18:7, Ματ. 18:18, Ματ. 18:18, Ματ. 18:31, Ματ. 18:35, Ματ. 20:8, Ματ. 20:14, Ματ. 21:9, Ματ. 21:12, Ματ. 21:14, Ματ. 21:15, Ματ. 21:15, Ματ. 21:21, Ματ. 21:27, Ματ. 21:28, Ματ. 21:28, Ματ. 21:30, Ματ. 22:2, Ματ. 22:21, Ματ. 22:24, Ματ. 22:25, Ματ. 22:36, Ματ. 22:44, Ματ. 23:4, Ματ. 23:16, Ματ. 23:16, Ματ. 23:18, Ματ. 23:18, Ματ. 23:18, Ματ. 23:20, Ματ. 23:21, Ματ. 23:21, Ματ. 23:22, Ματ. 23:22, Ματ. 23:22, Ματ. 23:30, Ματ. 24:5, Ματ. 24:18, Ματ. 24:30, Ματ. 24:40, Ματ. 24:41, Ματ. 25:28, Ματ. 25:29, Ματ. 25:41, Ματ. 26:5, Ματ. 26:13, Ματ. 26:17, Ματ. 26:23, Ματ. 26:24, Ματ. 26:40, Ματ. 26:49, Ματ. 26:55, Ματ. 26:73, Ματ. 27:2, Ματ. 27:5, Ματ. 27:12, Ματ. 27:15, Ματ. 27:19, Ματ. 27:55, Ματ. 27:57, Ματ. 27:58, Ματ. 27:60, Ματ. 27:64, Μάρ. 1:5, Μάρ. 1:15, Μάρ. 1:19, Μάρ. 1:20, Μάρ. 1:44, Μάρ. 2:5, Μάρ. 2:8, Μάρ. 2:9, Μάρ. 2:10, Μάρ. 2:15, Μάρ. 2:15, Μάρ. 3:3, Μάρ. 3:3, Μάρ. 3:5, Μάρ. 3:16, Μάρ. 3:22, Μάρ. 4:4, Μάρ. 4:28, Μάρ. 4:36, Μάρ. 4:39, Μάρ. 5:16, Μάρ. 5:21, Μάρ. 5:27, Μάρ. 5:29, Μάρ. 5:30, Μάρ. 5:36, Μάρ. 6:18, Μάρ. 6:22, Μάρ. 6:22, Μάρ. 6:28, Μάρ. 6:29, Μάρ. 6:32, Μάρ. 6:39, Μάρ. 6:48, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:12, Μάρ. 7:26, Μάρ. 8:6, Μάρ. 8:6, Μάρ. 8:12, Μάρ. 8:14, Μάρ. 8:33, Μάρ. 9:4, Μάρ. 9:5, Μάρ. 9:23, Μάρ. 9:25, Μάρ. 9:25, Μάρ. 9:37, Μάρ. 9:38, Μάρ. 9:39, Μάρ. 9:41, Μάρ. 10:22, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:30, Μάρ. 10:30, Μάρ. 10:30, Μάρ. 10:52, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:23, Μάρ. 11:27, Μάρ. 11:33, Μάρ. 12:2, Μάρ. 12:17, Μάρ. 12:19, Μάρ. 12:35, Μάρ. 12:36, Μάρ. 12:36, Μάρ. 12:36, Μάρ. 13:6, Μάρ. 13:34, Μάρ. 14:14, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:37, Μάρ. 14:49, Μάρ. 14:70, Μάρ. 15:1, Μάρ. 15:15, Μάρ. 15:45, Μάρ. 16:7, Μάρ. 16:17, Λουκ. 1:8, Λουκ. 1:21, Λουκ. 1:21, Λουκ. 1:22, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:29, Λουκ. 1:30, Λουκ. 1:37, Λουκ. 1:47, Λουκ. 1:47, Λουκ. 1:55, Λουκ. 1:55, Λουκ. 1:59, Λουκ. 1:61, Λουκ. 1:62, Λουκ. 1:68, Λουκ. 1:69, Λουκ. 1:77, Λουκ. 2:6, Λουκ. 2:7, Λουκ. 2:10, Λουκ. 2:13, Λουκ. 2:22, Λουκ. 2:23, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:34, Λουκ. 2:38, Λουκ. 2:43, Λουκ. 2:46, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:11, Λουκ. 3:21, Λουκ. 4:1, Λουκ. 4:3, Λουκ. 4:20, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:27, Λουκ. 4:39, Λουκ. 5:1, Λουκ. 5:5, Λουκ. 5:7, Λουκ. 5:10, Λουκ. 5:12, Λουκ. 5:14, Λουκ. 5:19, Λουκ. 5:24, Λουκ. 5:36, Λουκ. 6:7, Λουκ. 6:8, Λουκ. 6:8, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:11, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:29, Λουκ. 6:30, Λουκ. 6:38, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42, Λουκ. 7:8, Λουκ. 7:9, Λουκ. 7:9, Λουκ. 7:38, Λουκ. 7:44, Λουκ. 8:1, Λουκ. 8:5, Λουκ. 8:24, Λουκ. 8:24, Λουκ. 8:25, Λουκ. 8:29, Λουκ. 8:29, Λουκ. 8:32, Λουκ. 8:40, Λουκ. 8:42, Λουκ. 9:16, Λουκ. 9:18, Λουκ. 9:29, Λουκ. 9:33, Λουκ. 9:34, Λουκ. 9:36, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:48, Λουκ. 9:49, Λουκ. 9:51, Λουκ. 10:5, Λουκ. 10:17, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:26, Λουκ. 10:35, Λουκ. 10:35, Λουκ. 10:38, Λουκ. 11:1, Λουκ. 11:10, Λουκ. 11:27, Λουκ. 11:37, Λουκ. 12:3, Λουκ. 12:10, Λουκ. 12:13, Λουκ. 12:15, Λουκ. 12:22, Λουκ. 12:28, Λουκ. 12:58, Λουκ. 13:1, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:6, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:15, Λουκ. 14:1, Λουκ. 14:3, Λουκ. 14:12, Λουκ. 14:21, Λουκ. 14:21, Λουκ. 14:31, Λουκ. 15:7, Λουκ. 15:12, Λουκ. 15:29, Λουκ. 16:5, Λουκ. 16:5, Λουκ. 16:11, Λουκ. 16:12, Λουκ. 16:23, Λουκ. 17:5, Λουκ. 17:9, Λουκ. 17:11, Λουκ. 17:14, Λουκ. 17:18, Λουκ. 17:31, Λουκ. 18:13, Λουκ. 18:27, Λουκ. 18:30, Λουκ. 18:30, Λουκ. 18:30, Λουκ. 18:31, Λουκ. 18:35, Λουκ. 18:43, Λουκ. 19:5, Λουκ. 19:9, Λουκ. 19:15, Λουκ. 19:24, Λουκ. 19:26, Λουκ. 19:47, Λουκ. 20:1, Λουκ. 20:25, Λουκ. 20:28, Λουκ. 20:42, Λουκ. 21:8, Λουκ. 21:23, Λουκ. 21:37, Λουκ. 21:38, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:20, Λουκ. 22:22, Λουκ. 22:47, Λουκ. 22:53, Λουκ. 22:61, Λουκ. 23:4, Λουκ. 23:11, Λουκ. 23:14, Λουκ. 23:25, Λουκ. 23:31, Λουκ. 23:31, Λουκ. 23:40, Λουκ. 23:42, Λουκ. 23:43, Λουκ. 23:52, Λουκ. 24:4, Λουκ. 24:15, Λουκ. 24:30, Λουκ. 24:44, Λουκ. 24:47, Λουκ. 24:51, Λουκ. 24:53, Ιωάνν. 1:10, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 1:31, Ιωάνν. 1:36, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 1:45, Ιωάνν. 2:8, Ιωάνν. 2:14, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 2:25, Ιωάνν. 3:13, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 4:5, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 4:23, Ιωάνν. 4:31, Ιωάνν. 4:50, Ιωάνν. 5:10, Ιωάνν. 5:13, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 5:22, Ιωάνν. 5:24, Ιωάνν. 5:26, Ιωάνν. 5:35, Ιωάνν. 5:43, Ιωάνν. 5:43, Ιωάνν. 5:43, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 6:33, Ιωάνν. 7:4, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 7:43, Ιωάνν. 8:5, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:17, Ιωάνν. 8:17, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:31, Ιωάνν. 8:31, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 9:5, Ιωάνν. 9:17, Ιωάνν. 9:24, Ιωάνν. 10:23, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:34, Ιωάνν. 11:17, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 11:33, Ιωάνν. 11:56, Ιωάνν. 12:21, Ιωάνν. 12:22, Ιωάνν. 12:22, Ιωάνν. 12:25, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 13:5, Ιωάνν. 13:21, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:11, Ιωάνν. 14:13, Ιωάνν. 14:13, Ιωάνν. 14:14, Ιωάνν. 14:20, Ιωάνν. 14:22, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:25, Ιωάνν. 16:2, Ιωάνν. 16:23, Ιωάνν. 16:24, Ιωάνν. 16:26, Ιωάνν. 16:33, Ιωάνν. 17:11, Ιωάνν. 17:11, Ιωάνν. 17:11, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 17:13, Ιωάνν. 18:10, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:17, Ιωάνν. 18:20, Ιωάνν. 18:20, Ιωάνν. 18:22, Ιωάνν. 18:22, Ιωάνν. 18:26, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 19:9, Ιωάνν. 19:12, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 19:27, Ιωάνν. 19:29, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:41, Ιωάνν. 19:41, Ιωάνν. 20:27, Ιωάνν. 20:30, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:21, Πράξ. 1:6, Πράξ. 1:6, Πράξ. 2:1, Πράξ. 2:19, Πράξ. 2:34, Πράξ. 2:38, Πράξ. 2:46, Πράξ. 3:4, Πράξ. 3:6, Πράξ. 3:10, Πράξ. 3:25, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:2, Πράξ. 4:7, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:13, Πράξ. 4:17, Πράξ. 4:18, Πράξ. 4:21, Πράξ. 4:30, Πράξ. 4:36, Πράξ. 5:4, Πράξ. 5:12, Πράξ. 5:14, Πράξ. 5:20, Πράξ. 5:20, Πράξ. 5:25, Πράξ. 5:27, Πράξ. 5:28, Πράξ. 5:31, Πράξ. 5:34, Πράξ. 5:34, Πράξ. 5:40, Πράξ. 5:42, Πράξ. 6:8, Πράξ. 6:9, Πράξ. 6:10, Πράξ. 6:15, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:5, Πράξ. 7:7, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:13, Πράξ. 7:16, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:20, Πράξ. 7:20, Πράξ. 7:24, Πράξ. 7:29, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:40, Πράξ. 7:41, Πράξ. 7:44, Πράξ. 7:46, Πράξ. 7:51, Πράξ. 7:51, Πράξ. 8:6, Πράξ. 8:12, Πράξ. 8:13, Πράξ. 8:21, Πράξ. 8:29, Πράξ. 8:29, Πράξ. 8:34, Πράξ. 9:1, Πράξ. 9:3, Πράξ. 9:24, Πράξ. 9:27, Πράξ. 9:28, Πράξ. 9:31, Πράξ. 10:2, Πράξ. 10:2, Πράξ. 10:7, Πράξ. 10:30, Πράξ. 10:41, Πράξ. 10:42, Πράξ. 10:45, Πράξ. 10:48, Πράξ. 11:13, Πράξ. 11:15, Πράξ. 11:23, Πράξ. 11:24, Πράξ. 12:4, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:23, Πράξ. 13:2, Πράξ. 13:7, Πράξ. 13:23, Πράξ. 13:24, Πράξ. 13:33, Πράξ. 13:33, Πράξ. 13:39, Πράξ. 13:43, Πράξ. 13:43, Πράξ. 13:44, Πράξ. 14:3, Πράξ. 14:3, Πράξ. 14:3, Πράξ. 14:20, Πράξ. 14:23, Πράξ. 15:1, Πράξ. 15:2, Πράξ. 15:2, Πράξ. 15:14, Πράξ. 15:18, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:28, Πράξ. 15:34, Πράξ. 16:5, Πράξ. 16:9, Πράξ. 16:15, Πράξ. 16:17, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:23, Πράξ. 16:29, Πράξ. 16:29, Πράξ. 16:34, Πράξ. 17:2, Πράξ. 17:4, Πράξ. 17:4, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:8, Πράξ. 18:8, Πράξ. 18:9, Πράξ. 18:12, Πράξ. 18:17, Πράξ. 18:24, Πράξ. 18:25, Πράξ. 19:1, Πράξ. 19:4, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:33, Πράξ. 20:8, Πράξ. 20:19, Πράξ. 20:22, Πράξ. 20:28, Πράξ. 20:32, Πράξ. 20:32, Πράξ. 20:32, Πράξ. 20:38, Πράξ. 21:4, Πράξ. 21:27, Πράξ. 21:31, Πράξ. 21:34, Πράξ. 21:37, Πράξ. 21:40, Πράξ. 22:17, Πράξ. 22:26, Πράξ. 23:1, Πράξ. 23:1, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:9, Πράξ. 23:15, Πράξ. 23:15, Πράξ. 23:16, Πράξ. 23:26, Πράξ. 23:27, Πράξ. 23:33, Πράξ. 23:35, Πράξ. 24:1, Πράξ. 24:3, Πράξ. 24:10, Πράξ. 24:12, Πράξ. 24:14, Πράξ. 24:18, Πράξ. 24:23, Πράξ. 25:5, Πράξ. 25:9, Πράξ. 25:14, Πράξ. 25:26, Πράξ. 26:4, Πράξ. 26:21, Πράξ. 26:23, Πράξ. 26:29, Πράξ. 26:32, Πράξ. 27:3, Πράξ. 27:11, Πράξ. 27:11, Πράξ. 27:15, Πράξ. 27:25, Πράξ. 27:27, Πράξ. 27:31, Πράξ. 27:31, Πράξ. 27:35, Πράξ. 27:37, Πράξ. 28:7, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:16, Πράξ. 28:16, Πράξ. 28:16, Πράξ. 28:17, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 1:10, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 1:25, Ρωμ. 2:10, Ρωμ. 2:11, Ρωμ. 2:13, Ρωμ. 2:17, Ρωμ. 2:20, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 2:29, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:7, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:4, Ρωμ. 4:5, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 5:9, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 5:11, Ρωμ. 5:14, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 6:5, Ρωμ. 6:10, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:11, Ρωμ. 6:12, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:17, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 6:23, Ρωμ. 7:2, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 7:16, Ρωμ. 7:21, Ρωμ. 7:22, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 7:23, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 7:25, Ρωμ. 8:7, Ρωμ. 8:16, Ρωμ. 8:39, Ρωμ. 9:12, Ρωμ. 9:14, Ρωμ. 9:15, Ρωμ. 9:17, Ρωμ. 9:19, Ρωμ. 9:20, Ρωμ. 9:20, Ρωμ. 9:25, Ρωμ. 9:26, Ρωμ. 9:32, Ρωμ. 10:4, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:5, Ρωμ. 11:11, Ρωμ. 11:25, Ρωμ. 11:30, Ρωμ. 11:31, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 12:2, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:9, Ρωμ. 12:11, Ρωμ. 12:11, Ρωμ. 12:21, Ρωμ. 13:4, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 13:7, Ρωμ. 13:9, Ρωμ. 13:9, Ρωμ. 13:10, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:5, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:8, Ρωμ. 14:8, Ρωμ. 14:10, Ρωμ. 14:11, Ρωμ. 14:12, Ρωμ. 14:13, Ρωμ. 14:14, Ρωμ. 14:15, Ρωμ. 14:18, Ρωμ. 14:18, Ρωμ. 14:20, Ρωμ. 14:20, Ρωμ. 15:2, Ρωμ. 15:9, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 16:18, Ρωμ. 16:25, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 1:14, Α'Κορ. 3:18, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 4:9, Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 5:4, Α'Κορ. 5:5, Α'Κορ. 5:11, Α'Κορ. 6:11, Α'Κορ. 6:11, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:17, Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 6:20, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:11, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:24, Α'Κορ. 7:31, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 7:34, Α'Κορ. 7:35, Α'Κορ. 8:8, Α'Κορ. 9:9, Α'Κορ. 9:9, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 9:13, Α'Κορ. 9:13, Α'Κορ. 9:18, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 11:13, Α'Κορ. 11:21, Α'Κορ. 11:25, Α'Κορ. 11:32, Α'Κορ. 12:9, Α'Κορ. 12:9, Α'Κορ. 12:18, Α'Κορ. 12:24, Α'Κορ. 12:25, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:11, Α'Κορ. 14:15, Α'Κορ. 14:15, Α'Κορ. 14:15, Α'Κορ. 14:15, Α'Κορ. 14:16, Α'Κορ. 14:18, Α'Κορ. 14:21, Α'Κορ. 14:21, Α'Κορ. 14:25, Α'Κορ. 14:28, Α'Κορ. 15:8, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:23, Α'Κορ. 15:24, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:31, Α'Κορ. 15:57, Α'Κορ. 15:57, Α'Κορ. 15:58, Α'Κορ. 16:16, Β'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 1:9, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 1:20, Β'Κορ. 2:6, Β'Κορ. 2:13, Β'Κορ. 2:13, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 2:15, Β'Κορ. 3:10, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 4:10, Β'Κορ. 5:4, Β'Κορ. 5:6, Β'Κορ. 5:15, Β'Κορ. 5:20, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 8:5, Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 8:18, Β'Κορ. 9:3, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 9:11, Β'Κορ. 9:12, Β'Κορ. 9:15, Β'Κορ. 10:4, Β'Κορ. 10:11, Β'Κορ. 10:11, Β'Κορ. 10:14, Β'Κορ. 11:2, Β'Κορ. 11:6, Β'Κορ. 11:25, Β'Κορ. 12:18, Γαλ. 1:13, Γαλ. 1:14, Γαλ. 1:14, Γαλ. 1:22, Γαλ. 2:14, Γαλ. 3:6, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:9, Γαλ. 3:10, Γαλ. 3:11, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:18, Γαλ. 4:18, Γαλ. 5:14, Γαλ. 6:6, Γαλ. 6:12, Γαλ. 6:14, Γαλ. 6:14, Γαλ. 6:16, Γαλ. 6:17, Εφεσ. 1:6, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:12, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 1:13, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 1:20, Εφεσ. 1:21, Εφεσ. 1:21, Εφεσ. 2:5, Εφεσ. 2:12, Εφεσ. 2:12, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 2:16, Εφεσ. 2:20, Εφεσ. 3:4, Εφεσ. 3:6, Εφεσ. 3:8, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:11, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 4:3, Εφεσ. 4:21, Εφεσ. 4:23, Εφεσ. 4:26, Εφεσ. 4:27, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:10, Εφεσ. 5:19, Εφεσ. 5:20, Εφεσ. 5:22, Εφεσ. 5:24, Εφεσ. 5:26, Εφεσ. 6:5, Εφεσ. 6:7, Εφεσ. 6:10, Φιλ. 1:3, Φιλ. 1:13, Φιλ. 1:20, Φιλ. 2:10, Φιλ. 3:10, Φιλ. 3:16, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:3, Φιλ. 4:13, Φιλ. 4:18, Φιλ. 4:20, Κολ. 1:3, Κολ. 1:5, Κολ. 1:6, Κολ. 1:12, Κολ. 1:12, Κολ. 1:12, Κολ. 1:22, Κολ. 2:5, Κολ. 2:12, Κολ. 2:14, Κολ. 2:20, Κολ. 3:1, Κολ. 3:3, Κολ. 3:3, Κολ. 3:16, Κολ. 3:17, Κολ. 3:20, Κολ. 3:23, Κολ. 3:24, Κολ. 4:9, Α'Θεσσ. 1:2, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:4, Α'Θεσσ. 2:13, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:3, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 4:6, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 2:6, Β'Θεσσ. 2:8, Β'Θεσσ. 2:11, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 3:14, Α'Τιμ. 1:12, Α'Τιμ. 1:12, Α'Τιμ. 1:17, Α'Τιμ. 1:20, Α'Τιμ. 5:14, Α'Τιμ. 6:17, Α'Τιμ. 6:17, Α'Τιμ. 6:17, Α'Τιμ. 6:17, Β'Τιμ. 1:3, Β'Τιμ. 1:8, Β'Τιμ. 1:16, Β'Τιμ. 2:4, Β'Τιμ. 2:15, Β'Τιμ. 2:21, Β'Τιμ. 4:22, Τίτ. 2:12, Τίτ. 3:8, Φιλήμ. 1:1, Φιλήμ. 1:2, Φιλήμ. 1:4, Εβρ. 1:3, Εβρ. 2:8, Εβρ. 3:2, Εβρ. 3:2, Εβρ. 3:5, Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:12, Εβρ. 3:15, Εβρ. 3:15, Εβρ. 4:9, Εβρ. 4:11, Εβρ. 4:16, Εβρ. 6:13, Εβρ. 7:3, Εβρ. 7:13, Εβρ. 7:19, Εβρ. 7:25, Εβρ. 8:5, Εβρ. 8:10, Εβρ. 8:13, Εβρ. 9:14, Εβρ. 9:19, Εβρ. 9:21, Εβρ. 9:24, Εβρ. 10:19, Εβρ. 11:4, Εβρ. 11:5, Εβρ. 11:6, Εβρ. 11:12, Εβρ. 11:25, Εβρ. 12:9, Εβρ. 12:28, Εβρ. 13:15, Εβρ. 13:15, Ιάκ. 1:9, Ιάκ. 1:11, Ιάκ. 1:27, Ιάκ. 2:3, Ιάκ. 2:13, Ιάκ. 2:23, Ιάκ. 4:7, Ιάκ. 4:7, Ιάκ. 4:8, Ιάκ. 5:10, Ιάκ. 5:14, Α'Πέτρ. 2:5, Α'Πέτρ. 2:8, Α'Πέτρ. 2:22, Α'Πέτρ. 2:23, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 2:24, Α'Πέτρ. 3:1, Α'Πέτρ. 3:4, Α'Πέτρ. 3:6, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Πέτρ. 4:5, Α'Πέτρ. 4:16, Α'Πέτρ. 4:17, Β'Πέτρ. 1:13, Β'Πέτρ. 1:18, Β'Πέτρ. 1:18, Β'Πέτρ. 2:1, Β'Πέτρ. 3:5, Α'Ιωάνν. 1:6, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 2:9, Α'Ιωάνν. 2:10, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 3:23, Α'Ιωάνν. 4:3, Α'Ιωάνν. 4:4, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:17, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:7, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:11, Α'Ιωάνν. 5:19, Α'Ιωάνν. 5:20, Α'Ιωάνν. 5:20, 1:1, Ιουδ. 1:9, Ιουδ. 1:24, Αποκ. 1:1, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:6, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:8, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:14, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:18, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:14, Αποκ. 3:21, Αποκ. 3:21, Αποκ. 4:1, Αποκ. 4:2, Αποκ. 4:9, Αποκ. 4:9, Αποκ. 4:10, Αποκ. 5:3, Αποκ. 5:9, Αποκ. 5:9, Αποκ. 5:10, Αποκ. 5:13, Αποκ. 5:13, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:4, Αποκ. 7:10, Αποκ. 7:10, Αποκ. 7:11, Αποκ. 7:12, Αποκ. 7:14, Αποκ. 7:15, Αποκ. 8:1, Αποκ. 9:14, Αποκ. 9:14, Αποκ. 9:14, Αποκ. 9:19, Αποκ. 10:6, Αποκ. 10:9, Αποκ. 10:10, Αποκ. 11:13, Αποκ. 11:13, Αποκ. 11:15, Αποκ. 11:16, Αποκ. 11:19, Αποκ. 11:19, Αποκ. 12:1, Αποκ. 12:3, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:8, Αποκ. 12:10, Αποκ. 13:4, Αποκ. 13:4, Αποκ. 13:6, Αποκ. 13:14, Αποκ. 14:4, Αποκ. 14:4, Αποκ. 14:4, Αποκ. 14:5, Αποκ. 14:7, Αποκ. 14:10, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:17, Αποκ. 14:18, Αποκ. 15:1, Αποκ. 15:5, Αποκ. 17:13, Αποκ. 17:17, Αποκ. 18:6, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:1, Αποκ. 19:4, Αποκ. 19:4, Αποκ. 19:10, Αποκ. 19:14, Αποκ. 19:17, Αποκ. 19:20, Αποκ. 20:4, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:24, Αποκ. 21:27, Αποκ. 22:9 
3592  οδε  ταδε  Πράξ. 15:23, Πράξ. 21:11, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:8, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:18, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:14 
4999  Ταβερναι  ταβερνων  Πράξ. 28:15 
5000  Ταβιθα  ταβιθα  Πράξ. 9:36, Πράξ. 9:40 
5001  ταγμα  ταγματι  Α'Κορ. 15:23 
5002  τακτος  τακτη  Πράξ. 12:21 
5003  ταλαιπωρεω  ταλαιπωρησατε  Ιάκ. 4:9 
5004  ταλαιπωρια  ταλαιπωριαις  Ιάκ. 5:1 
5004  ταλαιπωρια  ταλαιπωρια  Ρωμ. 3:16 
5005  ταλαιπωρος  ταλαιπωρος  Ρωμ. 7:24, Αποκ. 3:17 
5006  ταλαντιαιος  ταλαντιαια  Αποκ. 16:21 
5007  ταλαντον  ταλαντα  Ματ. 25:15, Ματ. 25:16, Ματ. 25:16, Ματ. 25:20, Ματ. 25:20, Ματ. 25:20, Ματ. 25:20, Ματ. 25:22, Ματ. 25:22, Ματ. 25:22, Ματ. 25:28 
5007  ταλαντον  ταλαντον  Ματ. 25:24, Ματ. 25:25, Ματ. 25:28 
5007  ταλαντον  ταλαντων  Ματ. 18:24 
5008  ταλιθα  ταλιθα  Μάρ. 5:41 
5009  ταμειον  ταμειοις  Ματ. 24:26, Λουκ. 12:3 
5009  ταμειον  ταμειον  Λουκ. 12:24 
5009  ταμειον  ταμιειον  Ματ. 6:6 
5010  ταξις  ταξει  Λουκ. 1:8 
5010  ταξις  ταξιν  Α'Κορ. 14:40, Κολ. 2:5, Εβρ. 5:6, Εβρ. 5:10, Εβρ. 6:20, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:17, Εβρ. 7:21 
5011  ταπεινος  ταπεινοις  Ρωμ. 12:16, Ιάκ. 4:6, Α'Πέτρ. 5:5 
5011  ταπεινος  ταπεινος  Ματ. 11:29, Β'Κορ. 10:1, Ιάκ. 1:9 
5011  ταπεινος  ταπεινους  Λουκ. 1:52, Β'Κορ. 7:6 
5012  ταπεινοφροσυνη  ταπεινοφροσυνην  Κολ. 3:12, Α'Πέτρ. 5:5 
5012  ταπεινοφροσυνη  ταπεινοφροσυνης  Πράξ. 20:19, Εφεσ. 4:2 
5012  ταπεινοφροσυνη  ταπεινοφροσυνη  Φιλ. 2:3, Κολ. 2:18, Κολ. 2:23 
5013  ταπεινοω  ταπεινουσθαι  Φιλ. 4:12 
5013  ταπεινοω  ταπεινωθησεται  Ματ. 23:12, Λουκ. 3:5, Λουκ. 14:11, Λουκ. 18:14 
5013  ταπεινοω  ταπεινωθητε  Ιάκ. 4:10, Α'Πέτρ. 5:6 
5013  ταπεινοω  ταπεινων  Λουκ. 14:11, Λουκ. 18:14, Β'Κορ. 11:7 
5013  ταπεινοω  ταπεινωση  Ματ. 18:4, Β'Κορ. 12:21 
5014  ταπεινωσις  ταπεινωσει  Ματ. 23:12, Πράξ. 8:33, Ιάκ. 1:10 
5014  ταπεινωσις  ταπεινωσεως  Φιλ. 3:21 
5014  ταπεινωσις  ταπεινωσιν  Λουκ. 1:48 
5015  ταρασσω  ταρασσεσθω  Ιωάνν. 14:1, Ιωάνν. 14:27 
5015  ταρασσω  ταρασσοντες  Γαλ. 1:7 
5015  ταρασσω  ταρασσων  Γαλ. 5:10 
5015  ταρασσω  ταραχθητε  Α'Πέτρ. 3:14 
5015  ταρασσω  ταραχθη  Ιωάνν. 5:7 
5015  ταρασσω  τεταραγμενοι  Λουκ. 24:38 
5015  ταρασσω  τεταρακται  Ιωάνν. 12:27 
5016  ταραχη  ταραχαι  Μάρ. 13:8 
5016  ταραχη  ταραχην  Ιωάνν. 5:4 
5017  ταραχος  ταραχος  Πράξ. 12:18, Πράξ. 19:23 
5018  Ταρσευς  ταρσεα  Πράξ. 9:11 
5018  Ταρσευς  ταρσευς  Πράξ. 21:39 
5019  Ταρσος  ταρσον  Πράξ. 9:30, Πράξ. 11:25 
5019  Ταρσος  ταρσω  Πράξ. 22:3 
5020  ταρταροω  ταρταρωσας  Β'Πέτρ. 2:4 
5021  τασσω  ταξαμενοι  Πράξ. 28:23 
5021  τασσω  τασσομενος  Λουκ. 7:8 
5021  τασσω  τεταγμεναι  Ρωμ. 13:1 
5021  τασσω  τεταγμενοι  Πράξ. 13:48 
5021  τασσω  τετακται  Πράξ. 22:10 
5022  ταυρος  ταυροι  Ματ. 22:4 
5022  ταυρος  ταυρους  Πράξ. 14:13 
5022  ταυρος  ταυρων  Εβρ. 9:13, Εβρ. 10:4 
5023  ταυτα  ταυτα  Ματ. 1:20, Ματ. 4:9, Ματ. 6:32, Ματ. 6:33, Ματ. 9:18, Ματ. 10:2, Ματ. 11:25, Ματ. 13:34, Ματ. 13:51, Ματ. 13:56, Ματ. 15:20, Ματ. 19:20, Ματ. 21:23, Ματ. 21:24, Ματ. 21:27, Ματ. 23:23, Ματ. 23:36, Ματ. 24:2, Ματ. 24:3, Ματ. 24:8, Ματ. 24:33, Ματ. 24:34, Μάρ. 2:8, Μάρ. 6:2, Μάρ. 7:23, Μάρ. 10:20, Μάρ. 11:28, Μάρ. 11:28, Μάρ. 11:29, Μάρ. 11:33, Μάρ. 13:4, Μάρ. 13:4, Μάρ. 13:8, Μάρ. 13:29, Μάρ. 13:30, Μάρ. 16:12, Μάρ. 16:17, Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:20, Λουκ. 1:65, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:51, Λουκ. 4:28, Λουκ. 5:27, Λουκ. 7:9, Λουκ. 8:8, Λουκ. 9:34, Λουκ. 10:1, Λουκ. 10:21, Λουκ. 11:27, Λουκ. 11:42, Λουκ. 11:45, Λουκ. 11:53, Λουκ. 12:4, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:31, Λουκ. 13:17, Λουκ. 14:6, Λουκ. 14:15, Λουκ. 14:21, Λουκ. 15:26, Λουκ. 16:14, Λουκ. 17:8, Λουκ. 18:4, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:21, Λουκ. 18:22, Λουκ. 18:23, Λουκ. 19:11, Λουκ. 19:28, Λουκ. 20:2, Λουκ. 20:8, Λουκ. 21:6, Λουκ. 21:7, Λουκ. 21:7, Λουκ. 21:9, Λουκ. 21:31, Λουκ. 21:36, Λουκ. 23:31, Λουκ. 23:46, Λουκ. 23:49, Λουκ. 24:9, Λουκ. 24:10, Λουκ. 24:21, Λουκ. 24:26, Λουκ. 24:36, Ιωάνν. 1:28, Ιωάνν. 2:16, Ιωάνν. 2:18, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:9, Ιωάνν. 3:10, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 5:1, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 5:16, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:34, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:9, Ιωάνν. 6:59, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:4, Ιωάνν. 7:9, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 8:30, Ιωάνν. 9:6, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 9:40, Ιωάνν. 10:21, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 11:11, Ιωάνν. 11:28, Ιωάνν. 11:43, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:36, Ιωάνν. 12:41, Ιωάνν. 13:7, Ιωάνν. 13:17, Ιωάνν. 13:21, Ιωάνν. 14:25, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 15:17, Ιωάνν. 15:21, Ιωάνν. 16:1, Ιωάνν. 16:3, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:6, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:33, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 17:13, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 18:22, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 19:36, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 20:14, Ιωάνν. 20:18, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:24, Πράξ. 1:9, Πράξ. 5:5, Πράξ. 5:11, Πράξ. 7:1, Πράξ. 7:7, Πράξ. 7:50, Πράξ. 7:54, Πράξ. 10:44, Πράξ. 11:18, Πράξ. 12:17, Πράξ. 13:20, Πράξ. 13:42, Πράξ. 14:15, Πράξ. 14:18, Πράξ. 15:16, Πράξ. 15:17, Πράξ. 16:38, Πράξ. 17:8, Πράξ. 17:11, Πράξ. 17:20, Πράξ. 18:1, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:41, Πράξ. 20:36, Πράξ. 21:12, Πράξ. 23:22, Πράξ. 24:9, Πράξ. 24:22, Πράξ. 26:24, Πράξ. 26:30, Πράξ. 27:35, Πράξ. 28:29, Ρωμ. 8:31, Ρωμ. 9:8, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 4:14, Α'Κορ. 6:8, Α'Κορ. 6:11, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 9:8, Α'Κορ. 9:8, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 10:6, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 12:11, Α'Κορ. 13:13, Β'Κορ. 2:16, Β'Κορ. 13:10, Γαλ. 2:18, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:17, Εφεσ. 5:6, Φιλ. 3:7, Φιλ. 4:8, Φιλ. 4:9, Β'Θεσσ. 2:5, Α'Τιμ. 3:14, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 4:11, Α'Τιμ. 4:15, Α'Τιμ. 5:7, Α'Τιμ. 5:21, Α'Τιμ. 6:2, Α'Τιμ. 6:11, Β'Τιμ. 1:12, Β'Τιμ. 2:2, Β'Τιμ. 2:14, Τίτ. 2:15, Τίτ. 3:8, Εβρ. 4:8, Εβρ. 7:13, Εβρ. 11:12, Ιάκ. 3:10, Α'Πέτρ. 1:11, Β'Πέτρ. 1:8, Β'Πέτρ. 1:9, Β'Πέτρ. 1:10, Β'Πέτρ. 3:14, Α'Ιωάνν. 1:4, Α'Ιωάνν. 2:1, Α'Ιωάνν. 2:26, Α'Ιωάνν. 5:13, Αποκ. 1:19, Αποκ. 4:1, Αποκ. 4:1, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:9, Αποκ. 9:12, Αποκ. 10:4, Αποκ. 15:5, Αποκ. 16:5, Αποκ. 18:1, Αποκ. 19:1, Αποκ. 20:3, Αποκ. 22:8, Αποκ. 22:8, Αποκ. 22:16, Αποκ. 22:18, Αποκ. 22:20 
5024  ταυτα  ταυτα  Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:26, Λουκ. 17:30, Α'Θεσσ. 2:14 
5025  ταυταις  ταυταις  Ματ. 22:40, Λουκ. 1:39, Λουκ. 6:12, Λουκ. 13:14, Λουκ. 23:7, Λουκ. 24:18, Ιωάνν. 5:3, Πράξ. 1:15, Πράξ. 6:1, Πράξ. 11:27, Α'Θεσσ. 3:3, Αποκ. 9:20 
5025  ταυταις  ταυτας  Ματ. 13:53, Μάρ. 13:2, Λουκ. 1:24, Πράξ. 1:5, Πράξ. 3:24, Πράξ. 21:15, Β'Κορ. 7:1, Εβρ. 9:23, Αποκ. 16:9 
5026  ταυτη  ταυτην  Ματ. 11:16, Ματ. 15:15, Ματ. 21:23, Ματ. 23:36, Μάρ. 4:13, Μάρ. 10:5, Μάρ. 11:28, Μάρ. 12:10, Λουκ. 4:6, Λουκ. 4:23, Λουκ. 7:44, Λουκ. 12:41, Λουκ. 13:6, Λουκ. 13:16, Λουκ. 15:3, Λουκ. 18:5, Λουκ. 18:9, Λουκ. 20:2, Λουκ. 20:9, Λουκ. 20:19, Λουκ. 23:48, Λουκ. 24:21, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 7:8, Ιωάνν. 7:8, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:18, Ιωάνν. 12:27, Πράξ. 1:16, Πράξ. 3:16, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:60, Πράξ. 8:19, Πράξ. 13:33, Πράξ. 22:4, Πράξ. 22:28, Πράξ. 23:13, Πράξ. 27:21, Πράξ. 28:20, Πράξ. 28:20, Ρωμ. 5:2, Α'Κορ. 6:13, Β'Κορ. 4:1, Β'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 9:5, Β'Κορ. 12:13, Α'Τιμ. 1:18, Β'Τιμ. 2:19, Εβρ. 5:3, Α'Πέτρ. 5:12, Β'Πέτρ. 1:18, Β'Πέτρ. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:3, Α'Ιωάνν. 4:21, Β'Ιωάνν. 1:10, Αποκ. 2:24, Αποκ. 12:15 
5026  ταυτη  ταυτης  Ματ. 12:41, Ματ. 12:42, Λουκ. 7:31, Λουκ. 11:31, Λουκ. 11:32, Λουκ. 11:50, Λουκ. 11:51, Λουκ. 17:25, Ιωάνν. 10:16, Ιωάνν. 12:27, Ιωάνν. 15:13, Πράξ. 1:17, Πράξ. 1:25, Πράξ. 2:6, Πράξ. 2:29, Πράξ. 2:40, Πράξ. 5:20, Πράξ. 6:3, Πράξ. 8:22, Πράξ. 8:35, Πράξ. 10:30, Πράξ. 13:26, Πράξ. 19:25, Πράξ. 19:40, Πράξ. 23:1, Πράξ. 24:21, Πράξ. 26:22, Πράξ. 28:22, Β'Κορ. 9:12, Β'Κορ. 9:13, Εβρ. 9:11, Εβρ. 12:15, Εβρ. 13:2, Αποκ. 22:19 
5026  ταυτη  ταυτη  Ματ. 10:23, Ματ. 12:45, Ματ. 16:18, Ματ. 26:31, Ματ. 26:34, Μάρ. 8:12, Μάρ. 8:38, Μάρ. 14:27, Μάρ. 14:30, Λουκ. 11:30, Λουκ. 12:20, Λουκ. 13:7, Λουκ. 13:32, Λουκ. 16:24, Λουκ. 17:6, Λουκ. 17:34, Λουκ. 19:42, Πράξ. 16:12, Πράξ. 18:10, Πράξ. 22:3, Πράξ. 27:23, Α'Κορ. 7:20, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 15:19, Β'Κορ. 1:15, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 8:19, Β'Κορ. 8:20, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 11:17, Εβρ. 11:2 
5027  ταφη  ταφην  Ματ. 27:7 
First Previous 1 2 3 4 5 6 of 6  Next Last