Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2192  εχω  σχω  Πράξ. 25:26, Ρωμ. 1:13, Φιλ. 2:27 
2476  ιστημι  σταθεις  Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:40, Λουκ. 19:8, Πράξ. 2:14, Πράξ. 17:22, Πράξ. 27:21 
2476  ιστημι  σταθεντα  Πράξ. 11:13 
2476  ιστημι  σταθεντες  Πράξ. 5:20, Πράξ. 25:18 
2476  ιστημι  σταθηναι  Μάρ. 3:24, Μάρ. 3:25, Μάρ. 3:26, Λουκ. 21:36, Αποκ. 6:17 
2476  ιστημι  σταθησεσθε  Μάρ. 13:9 
2476  ιστημι  σταθησεται  Ματ. 12:25, Ματ. 12:26, Λουκ. 11:18, Ρωμ. 14:4, Β'Κορ. 13:1 
2476  ιστημι  σταθη  Ματ. 18:16 
2476  ιστημι  σταντος  Πράξ. 24:20 
2476  ιστημι  στασα  Λουκ. 7:38 
2476  ιστημι  στας  Ματ. 20:32, Μάρ. 10:49 
2476  ιστημι  στηθι  Λουκ. 6:8, Πράξ. 26:16, Ιάκ. 2:3 
2476  ιστημι  στηναι  Πράξ. 8:38, Εφεσ. 6:11, Εφεσ. 6:13 
2476  ιστημι  στησαι  Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 14:4, Ιουδ. 1:24 
2476  ιστημι  στησαντες  Ιωάνν. 8:3, Πράξ. 4:7 
2476  ιστημι  στησει  Ματ. 25:33 
2476  ιστημι  στησης  Πράξ. 7:60 
2476  ιστημι  στηση  Εβρ. 10:9 
2476  ιστημι  στησονται  Αποκ. 18:15 
2476  ιστημι  στητε  Εφεσ. 6:14, Κολ. 4:12 
4518  σαβαχθανι  σαβαχθανι  Ματ. 27:46, Μάρ. 15:34 
4519  σαβαωθ  σαβαωθ  Ρωμ. 9:29, Ιάκ. 5:4 
4520  σαββατισμος  σαββατισμος  Εβρ. 4:9 
4521  σαββατον  σαββασιν  Ματ. 12:1, Ματ. 12:5, Ματ. 12:10, Ματ. 12:11, Ματ. 12:12, Μάρ. 1:21, Μάρ. 2:23, Μάρ. 2:24, Μάρ. 3:2, Μάρ. 3:4, Λουκ. 4:31, Λουκ. 6:2, Λουκ. 6:9, Λουκ. 13:10 
4521  σαββατον  σαββατα  Πράξ. 17:2 
4521  σαββατον  σαββατον  Ματ. 12:5, Μάρ. 2:27, Μάρ. 2:27, Λουκ. 23:54, Λουκ. 23:56, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 5:10, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 9:14, Ιωάνν. 9:16, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:42, Πράξ. 15:21, Πράξ. 18:4 
4521  σαββατον  σαββατου  Ματ. 12:8, Μάρ. 2:28, Μάρ. 6:2, Μάρ. 16:1, Μάρ. 16:9, Λουκ. 6:5, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:16, Λουκ. 14:5, Λουκ. 18:12, Ιωάνν. 19:31, Πράξ. 1:12 
4521  σαββατον  σαββατων  Ματ. 28:1, Ματ. 28:1, Μάρ. 16:2, Λουκ. 4:16, Λουκ. 24:1, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:19, Πράξ. 13:14, Πράξ. 16:13, Πράξ. 20:7, Α'Κορ. 16:2, Κολ. 2:16 
4521  σαββατον  σαββατω  Ματ. 12:2, Ματ. 24:20, Λουκ. 6:1, Λουκ. 6:6, Λουκ. 6:7, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:15, Λουκ. 14:1, Λουκ. 14:3, Ιωάνν. 5:16, Ιωάνν. 7:22, Ιωάνν. 7:23, Ιωάνν. 7:23, Ιωάνν. 19:31, Πράξ. 13:44 
4522  σαγηνη  σαγηνη  Ματ. 13:47 
4523  Σαδδουκαιος  σαδδουκαιοι  Ματ. 16:1, Ματ. 22:23, Μάρ. 12:18, Πράξ. 4:1, Πράξ. 23:8 
4523  Σαδδουκαιος  σαδδουκαιους  Ματ. 22:34 
4523  Σαδδουκαιος  σαδδουκαιων  Ματ. 3:7, Ματ. 16:6, Ματ. 16:11, Ματ. 16:12, Λουκ. 20:27, Πράξ. 5:17, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:7 
4524  Σαδωκ  σαδωκ  Ματ. 1:14, Ματ. 1:14 
4525  σαινω  σαινεσθαι  Α'Θεσσ. 3:3 
4526  σακκος  σακκος  Αποκ. 6:12 
4526  σακκος  σακκους  Αποκ. 11:3 
4526  σακκος  σακκω  Ματ. 11:21, Λουκ. 10:13 
4527  Σαλα  σαλα  Λουκ. 3:35 
4528  Σαλαθιηλ  σαλαθιηλ  Ματ. 1:12, Ματ. 1:12, Λουκ. 3:27 
4529  Σαλαμις  σαλαμινι  Πράξ. 13:5 
4530  Σαλειμ  σαλειμ  Ιωάνν. 3:23 
4531  σαλευω  σαλευθηναι  Πράξ. 16:26, Β'Θεσσ. 2:2 
4531  σαλευω  σαλευθησονται  Ματ. 24:29, Μάρ. 13:25, Λουκ. 21:26 
4531  σαλευω  σαλευθω  Πράξ. 2:25 
4531  σαλευω  σαλευομενα  Εβρ. 12:27 
4531  σαλευω  σαλευομενον  Ματ. 11:7, Λουκ. 7:24 
4531  σαλευω  σαλευομενων  Εβρ. 12:27 
4531  σαλευω  σαλευοντες  Πράξ. 17:13 
4531  σαλευω  σαλευσαι  Λουκ. 6:48 
4531  σαλευω  σεσαλευμενον  Λουκ. 6:38 
4532  Σαλημ  σαλημ  Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:2 
4533  Σαλμων  σαλμων  Ματ. 1:4, Ματ. 1:5, Λουκ. 3:32 
4534  Σαλμωνη  σαλμωνην  Πράξ. 27:7 
4535  σαλος  σαλου  Λουκ. 21:25 
4536  σαλπιγξ  σαλπιγγας  Αποκ. 8:6 
4536  σαλπιγξ  σαλπιγγα  Αποκ. 9:14 
4536  σαλπιγξ  σαλπιγγες  Αποκ. 8:2 
4536  σαλπιγξ  σαλπιγγι  Α'Κορ. 15:52, Α'Θεσσ. 4:16 
4536  σαλπιγξ  σαλπιγγος  Ματ. 24:31, Εβρ. 12:19, Αποκ. 1:10, Αποκ. 4:1, Αποκ. 8:13 
4536  σαλπιγξ  σαλπιγξ  Α'Κορ. 14:8 
4537  σαλπιζω  σαλπιζειν  Αποκ. 8:13, Αποκ. 10:7 
4537  σαλπιζω  σαλπισει  Α'Κορ. 15:52 
4537  σαλπιζω  σαλπισης  Ματ. 6:2 
4537  σαλπιζω  σαλπισωσιν  Αποκ. 8:6 
4538  σαλπιστης  σαλπιστων  Αποκ. 18:22 
4539  Σαλωμη  σαλωμη  Μάρ. 15:40, Μάρ. 16:1 
4540  Σαμαρεια  σαμαρειαν  Πράξ. 15:3 
4540  Σαμαρεια  σαμαρειας  Λουκ. 17:11, Ιωάνν. 4:4, Ιωάνν. 4:5, Ιωάνν. 4:7, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:5, Πράξ. 8:9, Πράξ. 9:31 
4540  Σαμαρεια  σαμαρεια  Πράξ. 1:8, Πράξ. 8:14 
4541  Σαμαρειτης  σαμαρειταις  Ιωάνν. 4:9 
4541  Σαμαρειτης  σαμαρειται  Ιωάνν. 4:40 
4541  Σαμαρειτης  σαμαρειτης  Λουκ. 10:33, Λουκ. 17:16, Ιωάνν. 8:48 
4541  Σαμαρειτης  σαμαρειτων  Ματ. 10:5, Λουκ. 9:52, Ιωάνν. 4:39, Πράξ. 8:25 
4542  Σαμαρειτις  σαμαρειτιδος  Ιωάνν. 4:9 
4542  Σαμαρειτις  σαμαρειτις  Ιωάνν. 4:9 
4543  Σαμοθρακη  σαμοθρακην  Πράξ. 16:11 
4544  Σαμος  σαμον  Πράξ. 20:15 
4545  Σαμουηλ  σαμουηλ  Πράξ. 3:24, Πράξ. 13:20, Εβρ. 11:32 
4546  Σαμψων  σαμψων  Εβρ. 11:32 
4547  σανδαλιον  σανδαλια  Μάρ. 6:9, Πράξ. 12:8 
4548  σανις  σανισιν  Πράξ. 27:44 
4549  Σαουλ  σαουλ  Πράξ. 9:4, Πράξ. 9:4, Πράξ. 9:17, Πράξ. 13:21, Πράξ. 22:7, Πράξ. 22:7, Πράξ. 22:13, Πράξ. 26:14, Πράξ. 26:14 
4550  σαπρος  σαπρα  Ματ. 13:48 
4550  σαπρος  σαπρον  Ματ. 7:17, Ματ. 7:18, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Λουκ. 6:43, Λουκ. 6:43 
4550  σαπρος  σαπρος  Εφεσ. 4:29 
4551  Σαπφειρη  σαπφειρη  Πράξ. 5:1 
4552  σαπφειρος  σαπφειρος  Αποκ. 21:19 
4553  σαργανη  σαργανη  Β'Κορ. 11:33 
4554  Σαρδεις  σαρδεις  Αποκ. 1:11 
4554  Σαρδεις  σαρδεσιν  Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:4 
4555  σαρδινος  σαρδινω  Αποκ. 4:3 
4556  σαρδιος  σαρδιος  Αποκ. 21:20 
4557  σαρδονυξ  σαρδονυξ  Αποκ. 21:20 
4558  Σαρεπτα  σαρεπτα  Λουκ. 4:26 
4559  σαρκικος  σαρκικα  Α'Κορ. 9:11, Β'Κορ. 10:4 
4559  σαρκικος  σαρκικης  Εβρ. 7:16 
4559  σαρκικος  σαρκικη  Β'Κορ. 1:12 
4559  σαρκικος  σαρκικοις  Ρωμ. 15:27, Α'Κορ. 3:1 
4559  σαρκικος  σαρκικοι  Α'Κορ. 3:3, Α'Κορ. 3:3, Α'Κορ. 3:4 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 12  Next Last