Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
4460  Ρααβ  ρααβ  Εβρ. 11:31, Ιάκ. 2:25 
4461  ραββι  ραββι  Ματ. 23:7, Ματ. 23:7, Ματ. 23:8, Ματ. 26:25, Ματ. 26:49, Μάρ. 9:5, Μάρ. 11:21, Μάρ. 14:45, Μάρ. 14:45, Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 1:49, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 4:31, Ιωάνν. 6:25, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 11:8 
4462  ραββονι  ραββουνι  Ιωάνν. 20:16 
4462  ραββονι  ραββονι  Μάρ. 10:51 
4463  ραβδιζω  ραβδιζειν  Πράξ. 16:22 
4464  ραβδος  ραβδω  Α'Κορ. 4:21, Αποκ. 2:27, Αποκ. 11:1, Αποκ. 12:5, Αποκ. 19:15 
4464  ραβδος  ραβδου  Εβρ. 11:21 
4464  ραβδος  ραβδους  Λουκ. 9:3 
4464  ραβδος  ραβδος  Εβρ. 1:8, Εβρ. 1:8, Εβρ. 9:4 
4464  ραβδος  ραβδον  Ματ. 10:10, Μάρ. 6:8 
4465  ραβδουχος  ραβδουχους  Πράξ. 16:35 
4465  ραβδουχος  ραβδουχοι  Πράξ. 16:38 
4466  Ραγαυ  ραγαυ  Λουκ. 3:35 
4467  ραδιουργημα  ραδιουργημα  Πράξ. 18:14 
4468  ραδιουργια  ραδιουργιας  Πράξ. 13:10 
4469  ρακα  ρακα  Ματ. 5:22 
4470  ρακος  ρακους  Ματ. 9:16, Μάρ. 2:21 
4471  Ραμα  ραμα  Ματ. 2:18 
4472  ραντιζω  ραντιζουσα  Εβρ. 9:13 
4473  ραντισμος  ραντισμου  Εβρ. 12:24 
4473  ραντισμος  ραντισμον  Α'Πέτρ. 1:2 
4474  ραπιζω  ραπισει  Ματ. 5:39 
4475  ραπισμα  ραπισμα  Ιωάνν. 18:22 
4475  ραπισμα  ραπισματα  Ιωάνν. 19:3 
4475  ραπισμα  ραπισμασιν  Μάρ. 14:65 
4476  ραφις  ραφιδος  Ματ. 19:24, Μάρ. 10:25, Λουκ. 18:25 
4477  Ραχαβ  ραχαβ  Ματ. 1:5 
4478  Ραχηλ  ραχηλ  Ματ. 2:18 
4479  Ρεβεκκα  ρεβεκκα  Ρωμ. 9:10 
4480  ρεδα  ρεδων  Αποκ. 18:13 
4481  Ρεμφαν  ρεμφαν  Πράξ. 7:43 
4482  ρεω  ρευσουσιν  Ιωάνν. 7:38 
4483  ρεω  ρηθεν  Ματ. 1:22, Ματ. 2:15, Ματ. 2:17, Ματ. 2:23, Ματ. 4:14, Ματ. 8:17, Ματ. 12:17, Ματ. 13:35, Ματ. 21:4, Ματ. 22:31, Ματ. 24:15, Ματ. 27:9, Ματ. 27:35, Μάρ. 13:14 
4483  ρεω  ρηθεις  Ματ. 3:3 
4484  Ρηγιον  ρηγιον  Πράξ. 28:13 
4485  ρηγμα  ρηγμα  Λουκ. 6:49 
4486  ρηγνυμι  ρησσει  Μάρ. 2:22, Μάρ. 9:18 
4486  ρηγνυμι  ρηξωσιν  Ματ. 7:6 
4486  ρηγνυμι  ρηξον  Γαλ. 4:27 
4486  ρηγνυμι  ρηξει  Λουκ. 5:37 
4486  ρηγνυμι  ρηγνυνται  Ματ. 9:17 
4487  ρημα  ρημα  Ματ. 5:11, Ματ. 12:36, Ματ. 18:16, Ματ. 27:14, Μάρ. 9:32, Λουκ. 1:37, Λουκ. 1:38, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:29, Λουκ. 2:50, Λουκ. 3:2, Λουκ. 9:45, Λουκ. 18:34, Πράξ. 10:37, Πράξ. 28:25, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:8, Β'Κορ. 13:1, Εφεσ. 6:17, Εβρ. 6:5, Α'Πέτρ. 1:25, Α'Πέτρ. 1:25 
4487  ρημα  ρηματων  Λουκ. 24:8, Ιωάνν. 12:47, Πράξ. 5:32, Εβρ. 12:19, Β'Πέτρ. 3:2, Ιουδ. 1:17 
4487  ρημα  ρηματος  Ματ. 26:75, Μάρ. 14:72, Λουκ. 2:17, Λουκ. 9:45, Λουκ. 20:26, Πράξ. 11:16, Ρωμ. 10:17 
4487  ρημα  ρηματι  Ματ. 4:4, Λουκ. 4:4, Λουκ. 5:5, Εφεσ. 5:26, Εβρ. 1:3, Εβρ. 11:3 
4487  ρημα  ρηματα  Λουκ. 1:65, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:51, Λουκ. 7:1, Λουκ. 24:11, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 6:68, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 10:21, Ιωάνν. 12:48, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 15:7, Ιωάνν. 17:8, Πράξ. 2:14, Πράξ. 5:20, Πράξ. 6:11, Πράξ. 6:13, Πράξ. 10:22, Πράξ. 10:44, Πράξ. 11:14, Πράξ. 13:42, Πράξ. 16:38, Πράξ. 26:25, Ρωμ. 10:18, Β'Κορ. 12:4, Αποκ. 17:17 
4487  ρημα  ρημασιν  Ιωάνν. 5:47 
4488  Ρησα  ρησα  Λουκ. 3:27 
4489  ρητωρ  ρητορος  Πράξ. 24:1 
4490  ρητως  ρητως  Α'Τιμ. 4:1 
4491  ριζα  ριζων  Μάρ. 11:20 
4491  ριζα  ριζης  Ρωμ. 11:17 
4491  ριζα  ριζα  Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:18, Ρωμ. 15:12, Α'Τιμ. 6:10, Εβρ. 12:15, Αποκ. 5:5, Αποκ. 22:16 
4491  ριζα  ριζαν  Ματ. 3:10, Ματ. 13:6, Ματ. 13:21, Μάρ. 4:6, Μάρ. 4:17, Λουκ. 3:9, Λουκ. 8:13, Ρωμ. 11:18 
4493  ριπη  ριπη  Α'Κορ. 15:52 
4494  ριπιζω  ριπιζομενω  Ιάκ. 1:6 
4496  ριπτω  ριψας  Ματ. 27:5 
4496  ριπτω  ριψαν  Λουκ. 4:35 
4496  ριπτω  ριψαντες  Πράξ. 27:29 
4496  ριπτω  ριπτουντων  Πράξ. 22:23 
4497  Ροβοαμ  ροβοαμ  Ματ. 1:7, Ματ. 1:7 
4498  Ροδη  ροδη  Πράξ. 12:13 
4499  Ροδος  ροδον  Πράξ. 21:1 
4500  ροιζηδον  ροιζηδον  Β'Πέτρ. 3:10 
4501  ρομφαια  ρομφαια  Λουκ. 2:35, Αποκ. 1:16, Αποκ. 2:16, Αποκ. 6:8, Αποκ. 19:15, Αποκ. 19:21 
4501  ρομφαια  ρομφαιαν  Αποκ. 2:12 
4502  Ρουβην  ρουβην  Αποκ. 7:5 
4503  Ρουθ  ρουθ  Ματ. 1:5 
4504  Ρουφος  ρουφου  Μάρ. 15:21 
4504  Ρουφος  ρουφον  Ρωμ. 16:13 
4505  ρυμη  ρυμην  Πράξ. 9:11, Πράξ. 12:10 
4505  ρυμη  ρυμας  Λουκ. 14:21 
4505  ρυμη  ρυμαις  Ματ. 6:2 
4506  ρουμαι  ρυσθω  Ρωμ. 15:31 
4506  ρουμαι  ρυσθωμεν  Β'Θεσσ. 3:2 
4506  ρουμαι  ρυσθεντας  Λουκ. 1:74 
4506  ρουμαι  ρυσεται  Ρωμ. 7:24, Β'Κορ. 1:10, Β'Τιμ. 4:18 
4506  ρουμαι  ρυσασθω  Ματ. 27:43 
4506  ρουμαι  ρυσαι  Ματ. 6:13, Λουκ. 11:4 
4506  ρουμαι  ρυομενος  Ρωμ. 11:26 
4506  ρουμαι  ρυομενον  Α'Θεσσ. 1:10 
4506  ρουμαι  ρυεται  Β'Κορ. 1:10 
4506  ρουμαι  ρυεσθαι  Β'Πέτρ. 2:9 
4507  ρυπαρια  ρυπαριαν  Ιάκ. 1:21 
4508  ρυπαρος  ρυπαρα  Ιάκ. 2:2 
4509  ρυπος  ρυπου  Α'Πέτρ. 3:21 
4510  ρυποω  ρυπωσατω  Αποκ. 22:11 
4510  ρυποω  ρυπων  Αποκ. 22:11 
4511  ρυσις  ρυσις  Λουκ. 8:44 
4511  ρυσις  ρυσει  Μάρ. 5:25, Λουκ. 8:43 
4512  ρυτις  ρυτιδα  Εφεσ. 5:27 
4513  Ρωμαικος  ρωμαικοις  Λουκ. 23:38 
4514  Ρωμαιος  ρωμαιων  Πράξ. 28:17 
4514  Ρωμαιος  ρωμαιους  Πράξ. 16:37, Ρωμ. 16:27 
4514  Ρωμαιος  ρωμαιος  Πράξ. 22:26, Πράξ. 22:27, Πράξ. 22:29, Πράξ. 23:27 
4514  Ρωμαιος  ρωμαιον  Πράξ. 22:25 
4514  Ρωμαιος  ρωμαιοι  Ιωάνν. 11:48, Πράξ. 2:10, Πράξ. 16:38 
4514  Ρωμαιος  ρωμαιοις  Πράξ. 16:21, Πράξ. 25:16 
4515  Ρωμαιστι  ρωμαιστι  Ιωάνν. 19:20 
4516  Ρωμη  ρωμη  Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 1:15, Β'Τιμ. 1:17 
First Previous 1 2 of 2  Next Last