Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
4023  περιεχω  περιεχουσαν  Πράξ. 23:25 
4024  περιζωννυμι  περιεζωσμεναι  Λουκ. 12:35 
4024  περιζωννυμι  περιεζωσμενοι  Αποκ. 15:6 
4024  περιζωννυμι  περιεζωσμενον  Αποκ. 1:13 
4024  περιζωννυμι  περιζωσαι  Πράξ. 12:8 
4024  περιζωννυμι  περιζωσαμενοι  Εφεσ. 6:14 
4024  περιζωννυμι  περιζωσαμενος  Λουκ. 17:8 
4024  περιζωννυμι  περιζωσεται  Λουκ. 12:37 
4025  περιθεσις  περιθεσεως  Α'Πέτρ. 3:3 
4026  περιιστημι  περιεστησαν  Πράξ. 25:7 
4026  περιιστημι  περιεστωτα  Ιωάνν. 11:42 
4026  περιιστημι  περιιστασο  Β'Τιμ. 2:16, Τίτ. 3:9 
4027  περικαθαρμα  περικαθαρματα  Α'Κορ. 4:13 
4028  περικαλυπτω  περικαλυπτειν  Μάρ. 14:65 
4028  περικαλυπτω  περικαλυψαντες  Λουκ. 22:64 
4049  περισπαω  περιεσπατο  Λουκ. 10:40 
4050  περισσεια  περισσειαν  Ρωμ. 5:17, Β'Κορ. 10:15, Ιάκ. 1:21 
4050  περισσεια  περισσεια  Β'Κορ. 8:2 
4051  περισσευμα  περισσευματα  Μάρ. 8:8 
4051  περισσευμα  περισσευματος  Ματ. 12:34, Λουκ. 6:45 
4051  περισσευμα  περισσευμα  Β'Κορ. 8:13, Β'Κορ. 8:14 
4052  περισσευω  περισσευειν  Λουκ. 12:15, Ρωμ. 15:13, Φιλ. 4:12, Φιλ. 4:12, Α'Θεσσ. 4:10 
4052  περισσευω  περισσευει  Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 1:5, Β'Κορ. 3:9 
4052  περισσευω  περισσευετε  Β'Κορ. 8:7 
4052  περισσευω  περισσευητε  Α'Κορ. 14:12, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 9:8, Α'Θεσσ. 4:1 
4052  περισσευω  περισσευη  Φιλ. 1:9, Φιλ. 1:26 
4052  περισσευω  περισσευθησεται  Ματ. 13:12, Ματ. 25:29 
4052  περισσευω  περισσευομεν  Α'Κορ. 8:8 
4052  περισσευω  περισσευοντες  Α'Κορ. 15:58, Κολ. 2:7 
4052  περισσευω  περισσευοντος  Μάρ. 12:44, Λουκ. 21:4 
4052  περισσευω  περισσευον  Ματ. 14:20, Ματ. 15:37 
4052  περισσευω  περισσευουσα  Β'Κορ. 9:12 
4052  περισσευω  περισσευουσιν  Λουκ. 15:17 
4052  περισσευω  περισσευσαι  Β'Κορ. 9:8, Α'Θεσσ. 3:12 
4052  περισσευω  περισσευσαντα  Ιωάνν. 6:12 
4052  περισσευω  περισσευσαν  Λουκ. 9:17 
4052  περισσευω  περισσευση  Ματ. 5:20, Β'Κορ. 4:15 
4052  περισσευω  περισσευω  Φιλ. 4:18 
4053  περισσος  περισσον  Ματ. 5:37, Ματ. 5:47, Ιωάνν. 10:10, Ρωμ. 3:1, Β'Κορ. 9:1 
4053  περισσος  περισσοτεραν  Α'Κορ. 12:23, Α'Κορ. 12:23, Α'Κορ. 12:24 
4053  περισσος  περισσου  Μάρ. 6:51, Μάρ. 14:31, Εφεσ. 3:20 
4054  περισσοτερον  περισσοτερον  Ματ. 11:9, Ματ. 23:14, Μάρ. 7:36, Μάρ. 12:40, Λουκ. 7:26, Λουκ. 12:4, Λουκ. 12:48, Λουκ. 20:47, Α'Κορ. 15:10, Β'Κορ. 10:8, Εβρ. 6:17, Εβρ. 7:15 
4055  περισσοτερος  περισσοτερα  Β'Κορ. 2:7 
4056  περισσοτερως  περισσοτερως  Μάρ. 15:14, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 2:4, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 7:15, Β'Κορ. 11:23, Β'Κορ. 11:23, Β'Κορ. 12:15, Γαλ. 1:14, Φιλ. 1:14, Α'Θεσσ. 2:17, Εβρ. 2:1, Εβρ. 13:19 
4057  περισσως  περισσως  Ματ. 27:23, Μάρ. 10:26, Πράξ. 26:11 
4058  περιστερα  περιστεραι  Ματ. 10:16 
4058  περιστερα  περιστεραν  Ματ. 3:16, Μάρ. 1:10, Λουκ. 3:22, Ιωάνν. 1:32 
4058  περιστερα  περιστερας  Ματ. 21:12, Μάρ. 11:15, Ιωάνν. 2:14, Ιωάνν. 2:16 
4058  περιστερα  περιστερων  Λουκ. 2:24 
4059  περιτεμνω  περιετεμεν  Πράξ. 7:8, Πράξ. 16:3 
4059  περιτεμνω  περιετμηθητε  Κολ. 2:11 
4059  περιτεμνω  περιτεμειν  Λουκ. 1:59, Λουκ. 2:21 
4059  περιτεμνω  περιτεμνειν  Πράξ. 15:5, Πράξ. 21:21 
4059  περιτεμνω  περιτεμνεσθαι  Πράξ. 15:24, Γαλ. 6:12, Γαλ. 6:13 
4059  περιτεμνω  περιτεμνεσθω  Α'Κορ. 7:18 
4059  περιτεμνω  περιτεμνετε  Ιωάνν. 7:22 
4059  περιτεμνω  περιτεμνησθε  Πράξ. 15:1, Γαλ. 5:2 
4059  περιτεμνω  περιτεμνομενοι  Γαλ. 6:13 
4059  περιτεμνω  περιτεμνομενω  Γαλ. 5:3 
4059  περιτεμνω  περιτετμημενος  Α'Κορ. 7:18 
4059  περιτεμνω  περιτμηθηναι  Γαλ. 2:3 
4060  περιτιθημι  περιεθηκαν  Ματ. 27:28 
4060  περιτιθημι  περιεθηκεν  Ματ. 21:33, Μάρ. 12:1 
4060  περιτιθημι  περιθεις  Ματ. 27:48, Μάρ. 15:36 
4060  περιτιθημι  περιθεντες  Ιωάνν. 19:29 
4060  περιτιθημι  περιτιθεασιν  Μάρ. 15:17 
4060  περιτιθημι  περιτιθεμεν  Α'Κορ. 12:23 
4061  περιτομη  περιτομην  Ιωάνν. 7:22, Ιωάνν. 7:23, Ρωμ. 2:26, Ρωμ. 3:30, Ρωμ. 4:9, Γαλ. 2:9, Γαλ. 5:11 
4061  περιτομη  περιτομης  Πράξ. 7:8, Πράξ. 10:45, Πράξ. 11:2, Ρωμ. 2:27, Ρωμ. 3:1, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 15:8, Γαλ. 2:7, Γαλ. 2:8, Γαλ. 2:12, Εφεσ. 2:11, Κολ. 4:11, Τίτ. 1:10 
4061  περιτομη  περιτομη  Ρωμ. 2:25, Ρωμ. 2:25, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 2:29, Ρωμ. 4:10, Ρωμ. 4:10, Α'Κορ. 7:19, Γαλ. 5:6, Γαλ. 6:15, Φιλ. 3:3, Φιλ. 3:5, Κολ. 2:11, Κολ. 2:11, Κολ. 3:11 
4062  περιτρεπω  περιτρεπει  Πράξ. 26:24 
4063  περιτρεχω  περιδραμοντες  Μάρ. 6:55 
4064  περιφερω  περιφερειν  Μάρ. 6:55 
4064  περιφερω  περιφερεσθε  Εβρ. 13:9 
4064  περιφερω  περιφερομεναι  Ιουδ. 1:12 
4064  περιφερω  περιφερομενοι  Εφεσ. 4:14 
4064  περιφερω  περιφεροντες  Β'Κορ. 4:10 
4065  περιφρονεω  περιφρονειτω  Τίτ. 2:15 
4066  περιχωρος  περιχωρον  Ματ. 14:35, Μάρ. 1:28, Μάρ. 6:55, Λουκ. 3:3, Πράξ. 14:6 
4066  περιχωρος  περιχωρος  Ματ. 3:5 
4066  περιχωρος  περιχωρου  Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:37, Λουκ. 8:37 
4066  περιχωρος  περιχωρω  Λουκ. 7:17 
4067  περιψωμα  περιψημα  Α'Κορ. 4:13 
4068  περπερευομαι  περπερευεται  Α'Κορ. 13:4 
4069  Περσις  περσιδα  Ρωμ. 16:12 
4070  περυσι  περυσι  Β'Κορ. 8:10, Β'Κορ. 9:2 
4071  πετεινον  πετεινα  Ματ. 6:26, Ματ. 8:20, Ματ. 13:4, Ματ. 13:32, Μάρ. 4:4, Μάρ. 4:32, Λουκ. 8:5, Λουκ. 9:58, Λουκ. 13:19, Πράξ. 10:12, Πράξ. 11:6 
4071  πετεινον  πετεινων  Λουκ. 12:24, Ρωμ. 1:23, Ιάκ. 3:7 
4072  πετομαι  πετηται  Αποκ. 12:14 
4072  πετομαι  πετωμενοις  Αποκ. 19:17 
4072  πετομαι  πετωμενον  Αποκ. 14:6 
4072  πετομαι  πετωμενου  Αποκ. 8:13 
4072  πετομαι  πετωμενω  Αποκ. 4:7 
4073  πετρα  πετραις  Αποκ. 6:16 
4073  πετρα  πετραι  Ματ. 27:51 
4073  πετρα  πετραν  Ματ. 7:24, Ματ. 7:25, Λουκ. 6:48, Λουκ. 6:48, Λουκ. 8:6, Ρωμ. 9:33 
4073  πετρα  πετρας  Μάρ. 15:46, Λουκ. 8:13, Α'Κορ. 10:4, Αποκ. 6:15 
4073  πετρα  πετρα  Ματ. 16:18, Ματ. 27:60, Α'Κορ. 10:4, Α'Πέτρ. 2:8 
4073  πετρα  πετρε  Λουκ. 22:34, Πράξ. 10:13, Πράξ. 11:7 
4073  πετρα  πετρω  Ματ. 16:23, Ματ. 17:24, Ματ. 26:40, Ματ. 26:73, Μάρ. 8:33, Μάρ. 14:37, Μάρ. 14:70, Μάρ. 16:7, Λουκ. 22:61, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:17, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:15, Πράξ. 10:45, Γαλ. 2:8, Γαλ. 2:14 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last