Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3986  πειρασμος  πειρασμω  Α'Κορ. 10:13 
3988  πεισμονη  πεισμονη  Γαλ. 5:8 
3989  πελαγος  πελαγει  Ματ. 18:6 
3989  πελαγος  πελαγος  Πράξ. 27:5 
3990  πελεκιζω  πεπελεκισμενων  Αποκ. 20:4 
3991  πεμπτος  πεμπτην  Αποκ. 6:9 
3991  πεμπτος  πεμπτος  Αποκ. 9:1, Αποκ. 16:10, Αποκ. 21:20 
3992  πεμπω  πεμπειν  Πράξ. 25:25 
3992  πεμπω  πεμπομενοις  Α'Πέτρ. 2:14 
3992  πεμπω  πεμποντα  Πράξ. 25:27 
3992  πεμπω  πεμπω  Ιωάνν. 20:21 
3992  πεμπω  πεμφθεντες  Λουκ. 7:10 
3992  πεμπω  πεμψαι  Λουκ. 20:11, Λουκ. 20:12, Πράξ. 11:29, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:25, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:23, Φιλ. 2:25 
3992  πεμπω  πεμψαντα  Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 7:33, Ιωάνν. 12:44, Ιωάνν. 12:45, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 15:21, Ιωάνν. 16:5 
3992  πεμπω  πεμψαντες  Πράξ. 19:31 
3992  πεμπω  πεμψαντι  Ιωάνν. 5:24 
3992  πεμπω  πεμψαντος  Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 7:16, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 9:4, Ιωάνν. 13:16, Ιωάνν. 14:24 
3992  πεμπω  πεμψασιν  Ιωάνν. 1:22 
3992  πεμπω  πεμψει  Ιωάνν. 14:26, Β'Θεσσ. 2:11 
3992  πεμπω  πεμψης  Λουκ. 16:27 
3992  πεμπω  πεμψον  Μάρ. 5:12, Λουκ. 16:24, Πράξ. 10:5, Πράξ. 10:32, Αποκ. 1:11, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:18 
3992  πεμπω  πεμψουσιν  Αποκ. 11:10 
3992  πεμπω  πεμψω  Λουκ. 20:13, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:7, Πράξ. 25:21, Α'Κορ. 16:3, Τίτ. 3:12 
3993  πενης  πενησιν  Β'Κορ. 9:9 
3994  πενθερα  πενθεραν  Ματ. 8:14, Λουκ. 12:53 
3994  πενθερα  πενθερας  Ματ. 10:35 
3994  πενθερα  πενθερα  Μάρ. 1:30, Λουκ. 4:38, Λουκ. 12:53 
3995  πενθερος  πενθερος  Ιωάνν. 18:13 
3996  πενθεω  πενθειν  Ματ. 9:15 
3996  πενθεω  πενθησατε  Ιάκ. 4:9 
3996  πενθεω  πενθησετε  Λουκ. 6:25 
3996  πενθεω  πενθησω  Β'Κορ. 12:21 
3996  πενθεω  πενθουντες  Ματ. 5:4, Αποκ. 18:15, Αποκ. 18:19 
3996  πενθεω  πενθουσιν  Μάρ. 16:10, Αποκ. 18:11 
3997  πενθος  πενθος  Ιάκ. 4:9, Αποκ. 18:7, Αποκ. 18:7, Αποκ. 18:8, Αποκ. 21:4 
3998  πεντιχρος  πενιχραν  Λουκ. 21:2 
3999  πεντακις  πεντακις  Β'Κορ. 11:24 
4000  πεντακισχιλιοι  πεντακισχιλιοι  Ματ. 14:21, Μάρ. 6:44, Λουκ. 9:14, Ιωάνν. 6:10 
4000  πεντακισχιλιοι  πεντακισχιλιους  Μάρ. 8:19 
4000  πεντακισχιλιοι  πεντακισχιλιων  Ματ. 16:9 
4001  πεντακοσιοι  πεντακοσια  Λουκ. 7:41 
4001  πεντακοσιοι  πεντακοσιοις  Α'Κορ. 15:6 
4002  πεντε  πεντε  Ματ. 14:17, Ματ. 14:19, Ματ. 16:9, Ματ. 25:2, Ματ. 25:2, Ματ. 25:15, Ματ. 25:16, Ματ. 25:16, Ματ. 25:20, Ματ. 25:20, Ματ. 25:20, Ματ. 25:20, Μάρ. 6:38, Μάρ. 6:41, Μάρ. 8:19, Λουκ. 1:24, Λουκ. 9:13, Λουκ. 9:16, Λουκ. 12:6, Λουκ. 12:52, Λουκ. 14:19, Λουκ. 16:28, Λουκ. 19:18, Λουκ. 19:19, Ιωάνν. 4:18, Ιωάνν. 5:2, Ιωάνν. 6:9, Ιωάνν. 6:13, Πράξ. 4:4, Πράξ. 7:14, Πράξ. 19:19, Πράξ. 20:6, Πράξ. 24:1, Α'Κορ. 14:19, Αποκ. 9:5, Αποκ. 9:10, Αποκ. 17:10 
4003  πεντεκαιδεκατος  πεντεκαιδεκατω  Λουκ. 3:1 
4004  πεντηκοντα  πεντηκοντατριων  Ιωάνν. 21:11 
4004  πεντηκοντα  πεντηκοντα  Μάρ. 6:40, Λουκ. 7:41, Λουκ. 9:14, Λουκ. 16:6, Ιωάνν. 8:57, Πράξ. 13:20 
4005  πεντηκοστη  πεντηκοστης  Πράξ. 2:1, Πράξ. 20:16, Α'Κορ. 16:8 
4006  πεποιθησις  πεποιθησει  Β'Κορ. 1:15, Β'Κορ. 8:22, Β'Κορ. 10:2, Εφεσ. 3:12 
4006  πεποιθησις  πεποιθησιν  Β'Κορ. 3:4, Φιλ. 3:4 
4008  περαν  περαν  Ματ. 4:15, Ματ. 4:25, Ματ. 8:18, Ματ. 8:28, Ματ. 14:22, Ματ. 16:5, Ματ. 19:1, Μάρ. 3:8, Μάρ. 4:35, Μάρ. 5:1, Μάρ. 5:21, Μάρ. 6:45, Μάρ. 8:13, Μάρ. 10:1, Λουκ. 8:22, Ιωάνν. 1:28, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:25, Ιωάνν. 10:40, Ιωάνν. 18:1 
4009  περας  περας  Εβρ. 6:16 
4009  περας  περατα  Ρωμ. 10:18 
4009  περας  περατων  Ματ. 12:42, Λουκ. 11:31 
4010  Περγαμος  περγαμον  Αποκ. 1:11 
4010  Περγαμος  περγαμω  Αποκ. 2:12 
4011  Περγη  περγην  Πράξ. 13:13 
4011  Περγη  περγης  Πράξ. 13:14 
4011  Περγη  περγη  Πράξ. 14:25 
4012  περι  περι  Ματ. 2:8, Ματ. 3:4, Ματ. 4:6, Ματ. 6:28, Ματ. 8:18, Ματ. 9:36, Ματ. 11:7, Ματ. 11:10, Ματ. 12:36, Ματ. 15:7, Ματ. 16:11, Ματ. 17:13, Ματ. 18:19, Ματ. 20:3, Ματ. 20:5, Ματ. 20:6, Ματ. 20:9, Ματ. 20:24, Ματ. 21:45, Ματ. 22:16, Ματ. 22:31, Ματ. 22:42, Ματ. 24:36, Ματ. 26:24, Ματ. 26:28, Ματ. 27:46, Μάρ. 1:6, Μάρ. 1:30, Μάρ. 1:44, Μάρ. 3:8, Μάρ. 3:32, Μάρ. 3:34, Μάρ. 4:10, Μάρ. 4:19, Μάρ. 5:16, Μάρ. 5:27, Μάρ. 6:48, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:17, Μάρ. 7:25, Μάρ. 8:30, Μάρ. 9:14, Μάρ. 9:42, Μάρ. 10:10, Μάρ. 10:41, Μάρ. 12:14, Μάρ. 12:26, Μάρ. 13:32, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:24, Λουκ. 1:1, Λουκ. 1:4, Λουκ. 2:17, Λουκ. 2:17, Λουκ. 2:18, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:33, Λουκ. 2:38, Λουκ. 3:15, Λουκ. 3:19, Λουκ. 3:19, Λουκ. 4:10, Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:37, Λουκ. 4:38, Λουκ. 5:14, Λουκ. 5:15, Λουκ. 7:3, Λουκ. 7:17, Λουκ. 7:18, Λουκ. 7:24, Λουκ. 7:27, Λουκ. 9:9, Λουκ. 9:11, Λουκ. 9:45, Λουκ. 10:40, Λουκ. 10:41, Λουκ. 11:53, Λουκ. 12:26, Λουκ. 13:1, Λουκ. 13:8, Λουκ. 16:2, Λουκ. 17:2, Λουκ. 19:37, Λουκ. 21:5, Λουκ. 22:32, Λουκ. 22:37, Λουκ. 22:49, Λουκ. 23:8, Λουκ. 24:4, Λουκ. 24:14, Λουκ. 24:19, Λουκ. 24:27, Λουκ. 24:44, Ιωάνν. 1:7, Ιωάνν. 1:8, Ιωάνν. 1:15, Ιωάνν. 1:22, Ιωάνν. 1:30, Ιωάνν. 1:47, Ιωάνν. 2:21, Ιωάνν. 2:25, Ιωάνν. 3:25, Ιωάνν. 5:31, Ιωάνν. 5:32, Ιωάνν. 5:32, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:37, Ιωάνν. 5:39, Ιωάνν. 5:46, Ιωάνν. 6:41, Ιωάνν. 6:61, Ιωάνν. 7:7, Ιωάνν. 7:12, Ιωάνν. 7:13, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 8:13, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:18, Ιωάνν. 8:18, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 8:46, Ιωάνν. 9:17, Ιωάνν. 9:18, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 10:13, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:33, Ιωάνν. 10:33, Ιωάνν. 10:41, Ιωάνν. 11:13, Ιωάνν. 11:13, Ιωάνν. 11:19, Ιωάνν. 11:19, Ιωάνν. 12:6, Ιωάνν. 12:41, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 13:22, Ιωάνν. 13:24, Ιωάνν. 15:22, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:8, Ιωάνν. 16:8, Ιωάνν. 16:8, Ιωάνν. 16:9, Ιωάνν. 16:10, Ιωάνν. 16:11, Ιωάνν. 16:19, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:26, Ιωάνν. 17:9, Ιωάνν. 17:9, Ιωάνν. 17:9, Ιωάνν. 17:20, Ιωάνν. 17:20, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 18:23, Ιωάνν. 18:34, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 21:24, Πράξ. 1:1, Πράξ. 1:3, Πράξ. 1:16, Πράξ. 2:29, Πράξ. 2:31, Πράξ. 5:24, Πράξ. 7:52, Πράξ. 8:12, Πράξ. 8:15, Πράξ. 8:34, Πράξ. 8:34, Πράξ. 8:34, Πράξ. 9:13, Πράξ. 10:9, Πράξ. 10:19, Πράξ. 11:22, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:29, Πράξ. 15:2, Πράξ. 15:6, Πράξ. 17:32, Πράξ. 18:15, Πράξ. 18:25, Πράξ. 19:8, Πράξ. 19:23, Πράξ. 19:25, Πράξ. 19:39, Πράξ. 19:40, Πράξ. 19:40, Πράξ. 21:8, Πράξ. 21:21, Πράξ. 21:24, Πράξ. 21:25, Πράξ. 22:6, Πράξ. 22:6, Πράξ. 22:10, Πράξ. 22:18, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:11, Πράξ. 23:15, Πράξ. 23:20, Πράξ. 23:29, Πράξ. 24:8, Πράξ. 24:10, Πράξ. 24:13, Πράξ. 24:21, Πράξ. 24:21, Πράξ. 24:22, Πράξ. 24:24, Πράξ. 24:25, Πράξ. 25:9, Πράξ. 25:15, Πράξ. 25:16, Πράξ. 25:18, Πράξ. 25:19, Πράξ. 25:19, Πράξ. 25:20, Πράξ. 25:20, Πράξ. 25:24, Πράξ. 25:26, Πράξ. 26:2, Πράξ. 26:7, Πράξ. 26:26, Πράξ. 28:7, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:21, Πράξ. 28:21, Πράξ. 28:22, Πράξ. 28:23, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 1:3, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 14:12, Ρωμ. 15:14, Ρωμ. 15:21, Α'Κορ. 1:4, Α'Κορ. 1:11, Α'Κορ. 7:1, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:4, Α'Κορ. 12:1, Α'Κορ. 16:1, Α'Κορ. 16:12, Β'Κορ. 9:1, Β'Κορ. 10:8, Εφεσ. 6:18, Εφεσ. 6:22, Φιλ. 1:27, Φιλ. 2:19, Φιλ. 2:20, Φιλ. 2:23, Κολ. 1:3, Κολ. 2:1, Κολ. 4:3, Κολ. 4:8, Κολ. 4:10, Α'Θεσσ. 1:2, Α'Θεσσ. 1:9, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:9, Α'Θεσσ. 4:6, Α'Θεσσ. 4:9, Α'Θεσσ. 4:13, Α'Θεσσ. 5:1, Α'Θεσσ. 5:25, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 3:1, Α'Τιμ. 1:7, Α'Τιμ. 1:19, Α'Τιμ. 6:4, Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 1:3, Β'Τιμ. 2:18, Β'Τιμ. 3:8, Τίτ. 2:7, Τίτ. 2:8, Τίτ. 3:8, Φιλήμ. 1:10, Εβρ. 2:5, Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:8, Εβρ. 5:3, Εβρ. 5:3, Εβρ. 5:11, Εβρ. 6:9, Εβρ. 7:14, Εβρ. 9:5, Εβρ. 10:6, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:8, Εβρ. 10:18, Εβρ. 10:26, Εβρ. 11:7, Εβρ. 11:20, Εβρ. 11:22, Εβρ. 11:22, Εβρ. 11:32, Εβρ. 11:40, Εβρ. 13:11, Εβρ. 13:18, Α'Πέτρ. 1:10, Α'Πέτρ. 1:10, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Πέτρ. 5:7, Β'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 3:16, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 2:2, Α'Ιωάνν. 2:2, Α'Ιωάνν. 2:2, Α'Ιωάνν. 2:26, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 4:10, Α'Ιωάνν. 5:9, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:16, 1:2, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:7, Ιουδ. 1:9, Ιουδ. 1:15, Ιουδ. 1:15, Αποκ. 15:6 
4013  περιαγω  περιαγειν  Α'Κορ. 9:5 
4013  περιαγω  περιαγετε  Ματ. 23:15 
4013  περιαγω  περιαγων  Πράξ. 13:11 
4013  περιαγω  περιηγεν  Ματ. 4:23, Ματ. 9:35, Μάρ. 6:6 
4014  περιαιρεω  περιαιρειται  Β'Κορ. 3:16 
4014  περιαιρεω  περιελειν  Εβρ. 10:11 
4014  περιαιρεω  περιελοντες  Πράξ. 27:40 
4014  περιαιρεω  περιηρειτο  Πράξ. 27:20 
4015  περιαστραπτω  περιαστραψαι  Πράξ. 22:6 
4015  περιαστραπτω  περιηστραψεν  Πράξ. 9:3 
4016  περιβαλλω  περιβαλειται  Αποκ. 3:5 
4016  περιβαλλω  περιβαληται  Αποκ. 19:8 
4016  περιβαλλω  περιβαλη  Αποκ. 3:18 
4016  περιβαλλω  περιβαλουσιν  Λουκ. 19:43 
4016  περιβαλλω  περιβαλου  Πράξ. 12:8 
4016  περιβαλλω  περιβαλωμεθα  Ματ. 6:31 
4016  περιβαλλω  περιβαλων  Λουκ. 23:11 
4016  περιβαλλω  περιβεβλημενη  Αποκ. 12:1, Αποκ. 17:4, Αποκ. 18:16 
4016  περιβαλλω  περιβεβλημενοι  Αποκ. 7:9, Αποκ. 7:13, Αποκ. 11:3 
4016  περιβαλλω  περιβεβλημενον  Μάρ. 16:5, Αποκ. 10:1 
4016  περιβαλλω  περιβεβλημενος  Μάρ. 14:51, Αποκ. 19:13 
4016  περιβαλλω  περιβεβλημενους  Αποκ. 4:4 
4016  περιβαλλω  περιεβαλετε  Ματ. 25:36, Ματ. 25:43 
4016  περιβαλλω  περιεβαλετο  Ματ. 6:29, Λουκ. 12:27 
4016  περιβαλλω  περιεβαλομεν  Ματ. 25:38 
4016  περιβαλλω  περιεβαλον  Ιωάνν. 19:2 
4017  περιβλεπω  περιβλεψαμενοι  Μάρ. 9:8 
4017  περιβλεπω  περιβλεψαμενος  Μάρ. 3:5, Μάρ. 3:34, Μάρ. 10:23, Μάρ. 11:11, Λουκ. 6:10 
4017  περιβλεπω  περιεβλεπετο  Μάρ. 5:32 
4018  περιβολαιον  περιβολαιον  Εβρ. 1:12 
4018  περιβολαιον  περιβολαιου  Α'Κορ. 11:15 
4019  περιδεω  περιεδεδετο  Ιωάνν. 11:44 
4020  περιεργαζομαι  περιεργαζομενους  Β'Θεσσ. 3:11 
4021  περιεργος  περιεργα  Πράξ. 19:19 
4021  περιεργος  περιεργοι  Α'Τιμ. 5:13 
4022  περιερχομαι  περιελθοντες  Πράξ. 28:13 
4022  περιερχομαι  περιερχομεναι  Α'Τιμ. 5:13 
4022  περιερχομαι  περιερχομενων  Πράξ. 19:13 
4022  περιερχομαι  περιηλθον  Εβρ. 11:37 
4023  περιεχω  περιεσχεν  Λουκ. 5:9 
4023  περιεχω  περιεχει  Α'Πέτρ. 2:6 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last