Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3962  πατηρ  πατηρ  Ματ. 5:48, Ματ. 6:4, Ματ. 6:6, Ματ. 6:8, Ματ. 6:14, Ματ. 6:15, Ματ. 6:18, Ματ. 6:26, Ματ. 6:32, Ματ. 7:11, Ματ. 10:21, Ματ. 11:26, Ματ. 11:27, Ματ. 15:13, Ματ. 16:17, Ματ. 18:35, Ματ. 23:9, Ματ. 24:36, Μάρ. 9:24, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:26, Μάρ. 13:12, Μάρ. 13:32, Μάρ. 14:36, Λουκ. 1:67, Λουκ. 2:48, Λουκ. 6:36, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:22, Λουκ. 11:13, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:32, Λουκ. 12:53, Λουκ. 15:20, Λουκ. 15:22, Λουκ. 15:27, Λουκ. 15:28, Λουκ. 22:29, Ιωάνν. 3:35, Ιωάνν. 4:23, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 5:17, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:21, Ιωάνν. 5:22, Ιωάνν. 5:26, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:37, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:32, Ιωάνν. 6:37, Ιωάνν. 6:44, Ιωάνν. 6:57, Ιωάνν. 8:16, Ιωάνν. 8:18, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 8:29, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 10:29, Ιωάνν. 10:30, Ιωάνν. 10:36, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 12:26, Ιωάνν. 12:49, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:11, Ιωάνν. 14:13, Ιωάνν. 14:23, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:28, Ιωάνν. 14:31, Ιωάνν. 15:1, Ιωάνν. 15:8, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 16:15, Ιωάνν. 16:27, Ιωάνν. 16:32, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 20:21, Πράξ. 1:7, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 8:15, Α'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 11:31, Γαλ. 4:6, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 4:6, Α'Θεσσ. 2:11, Α'Θεσσ. 3:11, Β'Θεσσ. 2:16, Εβρ. 12:7, Ιάκ. 2:21, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 4:14, Α'Ιωάνν. 5:7 
3962  πατηρ  πατρασιν  Πράξ. 7:44, Εβρ. 1:1, Εβρ. 8:9 
3962  πατηρ  πατρι  Ματ. 6:1, Ματ. 6:6, Ματ. 6:18, Ματ. 15:5, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:12, Λουκ. 1:62, Λουκ. 9:42, Λουκ. 12:53, Λουκ. 15:12, Λουκ. 15:29, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 4:23, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:11, Ιωάνν. 14:20, Πράξ. 7:2, Α'Κορ. 15:24, Εφεσ. 5:20, Φιλ. 2:22, Φιλ. 4:20, Κολ. 1:3, Κολ. 1:12, Κολ. 3:17, Α'Θεσσ. 1:1, Β'Θεσσ. 1:1, Εβρ. 12:9, Ιάκ. 1:27, Α'Ιωάνν. 2:24, Ιουδ. 1:1, Αποκ. 1:6 
3962  πατηρ  πατρος  Ματ. 2:22, Ματ. 4:21, Ματ. 5:45, Ματ. 7:21, Ματ. 10:20, Ματ. 10:29, Ματ. 10:32, Ματ. 10:33, Ματ. 10:35, Ματ. 11:27, Ματ. 12:50, Ματ. 13:43, Ματ. 16:27, Ματ. 18:10, Ματ. 18:14, Ματ. 18:19, Ματ. 20:23, Ματ. 21:31, Ματ. 25:34, Ματ. 26:29, Ματ. 28:19, Μάρ. 8:38, Μάρ. 11:10, Λουκ. 1:32, Λουκ. 1:59, Λουκ. 2:49, Λουκ. 9:26, Λουκ. 10:22, Λουκ. 15:17, Λουκ. 16:27, Λουκ. 24:49, Ιωάνν. 1:14, Ιωάνν. 1:18, Ιωάνν. 2:16, Ιωάνν. 4:12, Ιωάνν. 5:30, Ιωάνν. 5:43, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 6:65, Ιωάνν. 8:41, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 8:53, Ιωάνν. 10:18, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:29, Ιωάνν. 10:32, Ιωάνν. 10:37, Ιωάνν. 14:2, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:24, Ιωάνν. 15:10, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:28, Πράξ. 1:4, Πράξ. 2:33, Πράξ. 7:20, Πράξ. 16:1, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 9:10, Α'Κορ. 1:3, Α'Κορ. 5:1, Β'Κορ. 1:2, Γαλ. 1:1, Γαλ. 1:3, Γαλ. 1:4, Γαλ. 4:2, Εφεσ. 1:2, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:2, Φιλ. 2:11, Κολ. 1:2, Κολ. 2:2, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 3:13, Β'Θεσσ. 1:2, Α'Τιμ. 1:2, Β'Τιμ. 1:2, Τίτ. 1:4, Φιλήμ. 1:3, Εβρ. 7:10, Ιάκ. 1:17, Α'Πέτρ. 1:2, Β'Πέτρ. 1:17, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 2:15, Α'Ιωάνν. 2:16, Β'Ιωάνν. 1:3, Β'Ιωάνν. 1:3, Β'Ιωάνν. 1:4, Αποκ. 2:27, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:21, Αποκ. 14:1 
3963  Πατμος  πατμω  Αποκ. 1:9 
3964  πατραλωας  πατραλωαις  Α'Τιμ. 1:9 
3965  πατρια  πατριαι  Πράξ. 3:25 
3965  πατρια  πατριας  Λουκ. 2:4 
3965  πατρια  πατρια  Εφεσ. 3:15 
3966  πατριαρχης  πατριαρχαι  Πράξ. 7:9 
3966  πατριαρχης  πατριαρχας  Πράξ. 7:8 
3966  πατριαρχης  πατριαρχης  Εβρ. 7:4 
3966  πατριαρχης  πατριαρχου  Πράξ. 2:29 
3967  πατρικος  πατρικων  Γαλ. 1:14 
3968  πατρις  πατριδα  Ματ. 13:54, Μάρ. 6:1, Εβρ. 11:14 
3968  πατρις  πατριδι  Ματ. 13:57, Μάρ. 6:4, Λουκ. 4:23, Λουκ. 4:24, Ιωάνν. 4:44 
3969  Πατροβας  πατροβαν  Ρωμ. 16:14 
3970  πατροπαραδοτος  πατροπαραδοτου  Α'Πέτρ. 1:18 
3971  πατρωος  πατρωοις  Πράξ. 28:17 
3971  πατρωος  πατρωου  Πράξ. 22:3 
3971  πατρωος  πατρωω  Πράξ. 24:14 
3972  Παυλος  παυλε  Πράξ. 23:11, Πράξ. 26:24, Πράξ. 27:24 
3972  Παυλος  παυλον  Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:50, Πράξ. 14:12, Πράξ. 14:19, Πράξ. 15:2, Πράξ. 16:19, Πράξ. 16:36, Πράξ. 17:10, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:15, Πράξ. 19:1, Πράξ. 19:15, Πράξ. 20:13, Πράξ. 21:8, Πράξ. 21:32, Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:12, Πράξ. 23:14, Πράξ. 23:20, Πράξ. 23:24, Πράξ. 23:31, Πράξ. 23:33, Πράξ. 24:23, Πράξ. 24:24, Πράξ. 24:27, Πράξ. 25:4, Πράξ. 25:6, Πράξ. 25:14, Πράξ. 26:1, Πράξ. 26:28, Πράξ. 27:1, Πράξ. 27:43, Πράξ. 28:17 
3972  Παυλος  παυλος  Πράξ. 13:9, Πράξ. 13:16, Πράξ. 13:46, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:14, Πράξ. 15:35, Πράξ. 15:36, Πράξ. 15:38, Πράξ. 15:40, Πράξ. 16:3, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:25, Πράξ. 16:28, Πράξ. 16:37, Πράξ. 17:22, Πράξ. 17:33, Πράξ. 18:1, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:18, Πράξ. 19:4, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:26, Πράξ. 20:1, Πράξ. 20:7, Πράξ. 20:10, Πράξ. 20:16, Πράξ. 21:13, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:29, Πράξ. 21:37, Πράξ. 21:39, Πράξ. 21:40, Πράξ. 22:25, Πράξ. 22:28, Πράξ. 23:1, Πράξ. 23:3, Πράξ. 23:5, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:17, Πράξ. 23:18, Πράξ. 24:10, Πράξ. 25:10, Πράξ. 25:19, Πράξ. 25:23, Πράξ. 26:1, Πράξ. 26:29, Πράξ. 27:9, Πράξ. 27:21, Πράξ. 27:31, Πράξ. 27:33, Πράξ. 28:8, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:30, Ρωμ. 1:1, Α'Κορ. 1:1, Α'Κορ. 1:13, Α'Κορ. 3:5, Α'Κορ. 3:22, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 10:1, Γαλ. 1:1, Γαλ. 5:2, Εφεσ. 1:1, Εφεσ. 3:1, Φιλ. 1:1, Κολ. 1:1, Κολ. 1:23, Α'Θεσσ. 1:1, Α'Θεσσ. 2:18, Β'Θεσσ. 1:1, Α'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 4:22, Τίτ. 1:1, Φιλήμ. 1:1, Φιλήμ. 1:9, Φιλήμ. 1:19, Β'Πέτρ. 3:15 
3972  Παυλος  παυλου  Πράξ. 13:45, Πράξ. 14:9, Πράξ. 15:12, Πράξ. 16:14, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:16, Πράξ. 18:14, Πράξ. 19:6, Πράξ. 19:11, Πράξ. 19:29, Πράξ. 19:30, Πράξ. 20:9, Πράξ. 20:37, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:30, Πράξ. 23:16, Πράξ. 24:1, Πράξ. 24:26, Πράξ. 25:2, Πράξ. 25:7, Πράξ. 25:21, Πράξ. 27:11, Πράξ. 28:3, Πράξ. 28:25, Α'Κορ. 1:12, Α'Κορ. 1:13, Α'Κορ. 3:4, Α'Κορ. 16:21, Κολ. 4:18, Β'Θεσσ. 3:17 
3972  Παυλος  παυλω  Πράξ. 13:7, Πράξ. 13:43, Πράξ. 15:2, Πράξ. 15:22, Πράξ. 15:25, Πράξ. 16:9, Πράξ. 16:17, Πράξ. 16:29, Πράξ. 17:2, Πράξ. 17:4, Πράξ. 18:9, Πράξ. 18:12, Πράξ. 21:4, Πράξ. 23:16, Πράξ. 25:9, Πράξ. 27:3, Πράξ. 28:16 
3973  παυω  παυεται  Πράξ. 6:13 
3973  παυω  παυομαι  Εφεσ. 1:16 
3973  παυω  παυομεθα  Κολ. 1:9 
3973  παυω  παυσασθαι  Πράξ. 20:1 
3973  παυω  παυσατω  Α'Πέτρ. 3:10 
3973  παυω  παυση  Πράξ. 13:10 
3973  παυω  παυσονται  Α'Κορ. 13:8 
3973  παυω  πεπαυται  Α'Πέτρ. 4:1 
3974  Παφος  παφου  Πράξ. 13:6, Πράξ. 13:13 
3976  πεδη  πεδαις  Μάρ. 5:4, Λουκ. 8:29 
3976  πεδη  πεδας  Μάρ. 5:4 
3977  πεδινος  πεδινου  Λουκ. 6:17 
3978  πεζευω  πεζευειν  Πράξ. 20:13 
3979  πεζη  πεζη  Ματ. 14:13, Μάρ. 6:33 
3980  πειθαρχεω  πειθαρχειν  Πράξ. 5:29, Τίτ. 3:1 
3980  πειθαρχεω  πειθαρχησαντας  Πράξ. 27:21 
3980  πειθαρχεω  πειθαρχουσιν  Πράξ. 5:32 
3981  πειθος  πειθοις  Α'Κορ. 2:4 
3982  πειθω  πειθεις  Πράξ. 26:28 
3982  πειθω  πειθεσθαι  Γαλ. 3:1, Γαλ. 5:7, Ιάκ. 3:3 
3982  πειθω  πειθεσθε  Εβρ. 13:17 
3982  πειθω  πειθομαι  Πράξ. 26:26 
3982  πειθω  πειθομενοις  Ρωμ. 2:8 
3982  πειθω  πειθομενου  Πράξ. 21:14 
3982  πειθω  πειθομεν  Β'Κορ. 5:11 
3982  πειθω  πειθων  Πράξ. 19:8, Πράξ. 28:23 
3982  πειθω  πειθω  Γαλ. 1:10 
3982  πειθω  πεισαντες  Πράξ. 12:20, Πράξ. 14:19 
3982  πειθω  πεισας  Πράξ. 19:26 
3982  πειθω  πεισθεντες  Εβρ. 11:13 
3982  πειθω  πεισθησονται  Λουκ. 16:31 
3982  πειθω  πεισθης  Πράξ. 23:21 
3982  πειθω  πεισομεν  Ματ. 28:14, Α'Ιωάνν. 3:19 
3982  πειθω  πεπεισμαι  Ρωμ. 8:38, Ρωμ. 14:14, Ρωμ. 15:14, Β'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 1:12 
3982  πειθω  πεπεισμεθα  Εβρ. 6:9 
3982  πειθω  πεπεισμενος  Λουκ. 20:6 
3982  πειθω  πεποιθαμεν  Β'Θεσσ. 3:4, Εβρ. 13:18 
3982  πειθω  πεποιθας  Ρωμ. 2:19 
3982  πειθω  πεποιθα  Γαλ. 5:10, Φιλ. 2:24 
3982  πειθω  πεποιθεναι  Φιλ. 3:4 
3982  πειθω  πεποιθεν  Ματ. 27:43, Β'Κορ. 10:7 
3982  πειθω  πεποιθοτας  Μάρ. 10:24, Λουκ. 18:9, Φιλ. 1:14 
3982  πειθω  πεποιθοτες  Β'Κορ. 1:9, Φιλ. 3:3 
3982  πειθω  πεποιθως  Β'Κορ. 2:3, Φιλ. 1:6, Φιλ. 1:25, Φιλήμ. 1:21, Εβρ. 2:13 
3983  πειναω  πειναν  Φιλ. 4:12 
3983  πειναω  πεινασετε  Λουκ. 6:25 
3983  πειναω  πειναση  Ιωάνν. 6:35 
3983  πειναω  πεινασουσιν  Αποκ. 7:16 
3983  πειναω  πεινα  Ρωμ. 12:20, Α'Κορ. 11:21, Α'Κορ. 11:34 
3983  πειναω  πεινωμεν  Α'Κορ. 4:11 
3983  πειναω  πεινωντας  Λουκ. 1:53 
3983  πειναω  πεινωντα  Ματ. 25:37, Ματ. 25:44 
3983  πειναω  πεινωντες  Ματ. 5:6, Λουκ. 6:21 
3984  πειρα  πειραν  Εβρ. 11:29, Εβρ. 11:36 
3985  πειραζω  πειραζει  Ιάκ. 1:13 
3985  πειραζω  πειραζεται  Ιάκ. 1:14 
3985  πειραζω  πειραζετε  Ματ. 22:18, Μάρ. 12:15, Λουκ. 20:23, Πράξ. 15:10, Β'Κορ. 13:5 
3985  πειραζω  πειραζη  Α'Κορ. 7:5 
3985  πειραζω  πειραζομαι  Ιάκ. 1:13 
3985  πειραζω  πειραζομενοις  Εβρ. 2:18 
3985  πειραζω  πειραζομενος  Μάρ. 1:13, Λουκ. 4:2, Εβρ. 11:17, Ιάκ. 1:13 
3985  πειραζω  πειραζοντες  Ματ. 16:1, Ματ. 19:3, Μάρ. 8:11, Μάρ. 10:2, Λουκ. 11:16, Ιωάνν. 8:6 
3985  πειραζω  πειραζων  Ματ. 4:3, Ματ. 22:35, Ιωάνν. 6:6, Α'Θεσσ. 3:5 
3985  πειραζω  πειρασαι  Πράξ. 5:9, Αποκ. 3:10 
3985  πειραζω  πειρασθεις  Εβρ. 2:18 
3985  πειραζω  πειρασθηναι  Ματ. 4:1, Α'Κορ. 10:13 
3985  πειραζω  πειρασθης  Γαλ. 6:1 
3985  πειραζω  πειρασθητε  Αποκ. 2:10 
3985  πειραζω  πεπειραμενον  Εβρ. 4:15 
3986  πειρασμος  πειρασμοις  Λουκ. 22:28, Ιάκ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:6 
3986  πειρασμος  πειρασμον  Ματ. 6:13, Ματ. 26:41, Μάρ. 14:38, Λουκ. 4:13, Λουκ. 11:4, Λουκ. 22:40, Λουκ. 22:46, Γαλ. 4:14, Α'Τιμ. 6:9, Ιάκ. 1:12, Α'Πέτρ. 4:12 
3986  πειρασμος  πειρασμος  Α'Κορ. 10:13 
3986  πειρασμος  πειρασμου  Λουκ. 8:13, Εβρ. 3:8, Β'Πέτρ. 2:9, Αποκ. 3:10 
3986  πειρασμος  πειρασμων  Πράξ. 20:19 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last