Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3936  παριστημι  παραστητε  Ρωμ. 16:2 
3936  παριστημι  παρειστηκεισαν  Πράξ. 1:10 
3936  παριστημι  παρεστηκεν  Μάρ. 4:29, Πράξ. 4:10 
3936  παριστημι  παρεστηκοσιν  Μάρ. 14:69 
3936  παριστημι  παρεστηκοτων  Μάρ. 14:47, Μάρ. 15:35 
3936  παριστημι  παρεστηκως  Μάρ. 15:39, Λουκ. 1:19, Ιωάνν. 18:22 
3936  παριστημι  παρεστησαν  Πράξ. 4:26, Πράξ. 9:39, Πράξ. 23:33 
3936  παριστημι  παρεστησατε  Ρωμ. 6:19 
3936  παριστημι  παρεστησεν  Πράξ. 1:3, Πράξ. 9:41 
3936  παριστημι  παρεστη  Πράξ. 27:23, Β'Τιμ. 4:17, Β'Τιμ. 4:22 
3936  παριστημι  παρεστωσιν  Λουκ. 19:24, Πράξ. 23:2 
3936  παριστημι  παρεστωτα  Ιωάνν. 19:26 
3936  παριστημι  παρεστωτες  Μάρ. 14:70, Πράξ. 23:4 
3936  παριστημι  παριστανετε  Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:16 
3936  παριστημι  παριστησιν  Α'Κορ. 8:8 
3937  Παρμενας  παρμεναν  Πράξ. 6:5 
3938  παροδος  παροδω  Α'Κορ. 16:7 
3939  παροικεω  παροικεις  Λουκ. 24:18 
3939  παροικεω  παρωκησεν  Εβρ. 11:9 
3940  παροικια  παροικιας  Α'Πέτρ. 1:17 
3940  παροικια  παροικια  Πράξ. 13:17 
3941  παροικος  παροικοι  Εφεσ. 2:19 
3941  παροικος  παροικον  Πράξ. 7:6 
3941  παροικος  παροικος  Πράξ. 7:29 
3941  παροικος  παροικους  Α'Πέτρ. 2:11 
3942  παροιμια  παροιμιαις  Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:25 
3942  παροιμια  παροιμιαν  Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 16:29 
3942  παροιμια  παροιμιας  Β'Πέτρ. 2:22 
3943  παροινος  παροινον  Α'Τιμ. 3:3, Τίτ. 1:7 
3944  παροιχομαι  παρωχημεναις  Πράξ. 14:16 
3945  παρομοιαζω  παρομοιαζετε  Ματ. 23:27 
3946  παρομοιος  παρομοια  Μάρ. 7:8, Μάρ. 7:13 
3947  παροξυνω  παροξυνεται  Α'Κορ. 13:5 
3947  παροξυνω  παρωξυνετο  Πράξ. 17:16 
3948  παροξυσμος  παροξυσμον  Εβρ. 10:24 
3948  παροξυσμος  παροξυσμος  Πράξ. 15:39 
3949  παροργιζω  παροργιζετε  Εφεσ. 6:4 
3949  παροργιζω  παροργιω  Ρωμ. 10:19 
3950  παροργισμος  παροργισμω  Εφεσ. 4:26 
3951  παροτρυνω  παρωτρυναν  Πράξ. 13:50 
3952  παρουσια  παρουσιαν  Α'Θεσσ. 4:15, Β'Πέτρ. 1:16, Β'Πέτρ. 3:12 
3952  παρουσια  παρουσιας  Ματ. 24:3, Φιλ. 1:26, Β'Θεσσ. 2:1, Β'Θεσσ. 2:8, Ιάκ. 5:7, Β'Πέτρ. 3:4 
3952  παρουσια  παρουσια  Ματ. 24:27, Ματ. 24:37, Ματ. 24:39, Α'Κορ. 15:23, Α'Κορ. 16:17, Β'Κορ. 7:6, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 10:10, Φιλ. 2:12, Α'Θεσσ. 2:19, Α'Θεσσ. 3:13, Α'Θεσσ. 5:23, Β'Θεσσ. 2:9, Ιάκ. 5:8, Α'Ιωάνν. 2:28 
3952  παρουσια  παρουσιν  Εβρ. 13:5 
3953  παροψις  παροψιδος  Ματ. 23:25, Ματ. 23:26 
3954  παρρηησια  παρρησιαν  Πράξ. 4:13, Εφεσ. 3:12, Α'Τιμ. 3:13, Φιλήμ. 1:8, Εβρ. 3:6, Εβρ. 10:19, Εβρ. 10:35, Α'Ιωάνν. 2:28, Α'Ιωάνν. 3:21, Α'Ιωάνν. 4:17 
3954  παρρηησια  παρρησιας  Πράξ. 2:29, Πράξ. 4:29, Πράξ. 4:31, Πράξ. 28:31, Εβρ. 4:16 
3954  παρρηησια  παρρησια  Μάρ. 8:32, Ιωάνν. 7:4, Ιωάνν. 7:13, Ιωάνν. 7:26, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 11:14, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:29, Ιωάνν. 18:20, Β'Κορ. 3:12, Β'Κορ. 7:4, Εφεσ. 6:19, Φιλ. 1:20, Κολ. 2:15, Α'Ιωάνν. 5:14 
3955  παρρηησιαζομαι  παρρησιαζεσθαι  Πράξ. 18:26 
3955  παρρηησιαζομαι  παρρησιαζομενοι  Πράξ. 14:3 
3955  παρρηησιαζομαι  παρρησιαζομενος  Πράξ. 9:28, Πράξ. 26:26 
3955  παρρηησιαζομαι  παρρησιασαμενοι  Πράξ. 13:46 
3955  παρρηησιαζομαι  παρρησιασωμαι  Εφεσ. 6:20 
3956  πας  παντας  Ματ. 2:4, Ματ. 2:16, Ματ. 4:24, Ματ. 8:16, Ματ. 12:15, Ματ. 14:35, Ματ. 21:12, Ματ. 22:10, Ματ. 26:1, Μάρ. 1:32, Μάρ. 2:12, Μάρ. 6:39, Λουκ. 1:65, Λουκ. 4:36, Λουκ. 5:9, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:19, Λουκ. 8:54, Λουκ. 9:23, Λουκ. 12:41, Λουκ. 13:2, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:28, Λουκ. 21:35, Ιωάνν. 2:15, Ιωάνν. 2:24, Ιωάνν. 12:32, Πράξ. 4:33, Πράξ. 5:5, Πράξ. 5:11, Πράξ. 9:14, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:38, Πράξ. 10:44, Πράξ. 11:23, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:23, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:17, Πράξ. 21:21, Πράξ. 21:28, Πράξ. 22:15, Πράξ. 26:29, Πράξ. 27:24, Πράξ. 27:44, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:30, Ρωμ. 3:9, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:18, Ρωμ. 5:18, Ρωμ. 10:12, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 16:15, Ρωμ. 16:19, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 15:25, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 2:5, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 9:13, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 3:9, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:8, Φιλ. 2:26, Κολ. 1:4, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Θεσσ. 5:14, Α'Θεσσ. 5:15, Α'Θεσσ. 5:26, Α'Τιμ. 2:4, Β'Τιμ. 2:24, Τίτ. 3:2, Φιλήμ. 1:5, Εβρ. 13:24, Εβρ. 13:24, Α'Πέτρ. 2:17, Β'Πέτρ. 3:9, Ιουδ. 1:15, Ιουδ. 1:25, Αποκ. 13:16 
3956  πας  παντες  Ματ. 11:13, Ματ. 11:28, Ματ. 12:23, Ματ. 14:20, Ματ. 15:37, Ματ. 19:11, Ματ. 21:26, Ματ. 22:28, Ματ. 23:8, Ματ. 25:31, Ματ. 26:27, Ματ. 26:31, Ματ. 26:33, Ματ. 26:35, Ματ. 26:52, Ματ. 26:56, Ματ. 27:1, Ματ. 27:22, Μάρ. 1:5, Μάρ. 1:27, Μάρ. 1:37, Μάρ. 5:12, Μάρ. 5:20, Μάρ. 6:42, Μάρ. 6:50, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:14, Μάρ. 12:44, Μάρ. 14:23, Μάρ. 14:27, Μάρ. 14:29, Μάρ. 14:31, Μάρ. 14:50, Μάρ. 14:53, Μάρ. 14:64, Λουκ. 1:63, Λουκ. 1:66, Λουκ. 2:3, Λουκ. 2:18, Λουκ. 2:47, Λουκ. 4:22, Λουκ. 4:28, Λουκ. 4:40, Λουκ. 6:26, Λουκ. 8:40, Λουκ. 8:52, Λουκ. 9:17, Λουκ. 9:43, Λουκ. 13:3, Λουκ. 13:5, Λουκ. 13:17, Λουκ. 13:27, Λουκ. 14:18, Λουκ. 14:29, Λουκ. 15:1, Λουκ. 20:38, Λουκ. 21:15, Λουκ. 22:70, Λουκ. 23:48, Λουκ. 23:49, Ιωάνν. 1:7, Ιωάνν. 1:16, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 7:21, Ιωάνν. 10:8, Ιωάνν. 11:48, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:11, Ιωάνν. 13:35, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 18:40, Πράξ. 1:14, Πράξ. 2:7, Πράξ. 2:7, Πράξ. 2:12, Πράξ. 2:32, Πράξ. 2:44, Πράξ. 3:24, Πράξ. 4:21, Πράξ. 5:17, Πράξ. 5:36, Πράξ. 5:37, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:10, Πράξ. 9:21, Πράξ. 9:26, Πράξ. 9:35, Πράξ. 10:33, Πράξ. 10:43, Πράξ. 16:33, Πράξ. 17:7, Πράξ. 17:21, Πράξ. 18:17, Πράξ. 19:7, Πράξ. 20:25, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:20, Πράξ. 21:24, Πράξ. 22:3, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:4, Πράξ. 27:36, Ρωμ. 3:12, Ρωμ. 3:23, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:7, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 14:10, Ρωμ. 15:11, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 9:24, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:2, Α'Κορ. 10:3, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 10:17, Α'Κορ. 12:13, Α'Κορ. 12:13, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:30, Α'Κορ. 12:30, Α'Κορ. 12:30, Α'Κορ. 14:23, Α'Κορ. 14:24, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:51, Α'Κορ. 15:51, Α'Κορ. 16:20, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 13:13, Γαλ. 1:2, Γαλ. 3:26, Γαλ. 3:28, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 4:13, Φιλ. 2:21, Φιλ. 4:22, Κολ. 2:3, Α'Θεσσ. 5:5, Β'Θεσσ. 2:12, Β'Τιμ. 1:15, Β'Τιμ. 3:12, Β'Τιμ. 4:16, Β'Τιμ. 4:21, Τίτ. 3:15, Εβρ. 1:6, Εβρ. 1:11, Εβρ. 1:14, Εβρ. 2:11, Εβρ. 3:16, Εβρ. 8:11, Εβρ. 11:13, Εβρ. 11:39, Εβρ. 12:8, Α'Πέτρ. 3:8, Α'Πέτρ. 5:5, Α'Ιωάνν. 2:19, Β'Ιωάνν. 1:1, Αποκ. 7:11, Αποκ. 13:8, Αποκ. 18:19, Αποκ. 19:5 
3956  πας  παντος  Ματ. 13:19, Ματ. 13:47, Ματ. 18:10, Ματ. 18:19, Λουκ. 8:47, Λουκ. 20:45, Λουκ. 24:19, Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:25, Πράξ. 6:5, Πράξ. 13:10, Α'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 7:1, Εφεσ. 1:21, Α'Θεσσ. 5:22, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:16, Β'Τιμ. 4:18, Φιλήμ. 1:6, Εβρ. 2:9, Εβρ. 2:15, Αποκ. 7:9, Αποκ. 18:2, Αποκ. 18:2 
3956  πας  παν  Ματ. 3:10, Ματ. 5:11, Ματ. 7:17, Ματ. 7:19, Ματ. 12:36, Ματ. 15:17, Ματ. 18:16, Ματ. 18:34, Ματ. 23:35, Μάρ. 7:18, Λουκ. 1:10, Λουκ. 1:37, Λουκ. 2:23, Λουκ. 3:5, Λουκ. 3:9, Λουκ. 11:42, Ιωάνν. 6:37, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 17:2, Πράξ. 10:14, Πράξ. 11:8, Πράξ. 13:27, Πράξ. 15:12, Πράξ. 15:21, Πράξ. 17:26, Πράξ. 17:26, Πράξ. 18:4, Πράξ. 22:5, Πράξ. 25:24, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 14:11, Ρωμ. 14:23, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 10:25, Α'Κορ. 10:27, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 13:1, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 5:13, Φιλ. 2:9, Φιλ. 2:10, Κολ. 1:19, Κολ. 2:9, Κολ. 2:19, Κολ. 3:17, Κολ. 3:23, Α'Τιμ. 4:4, Β'Τιμ. 2:21, Β'Τιμ. 3:17, Τίτ. 1:16, Τίτ. 3:1, Ιάκ. 1:17, Ιάκ. 3:16, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:21, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:3, Α'Ιωάνν. 5:4, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:14, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:16, Αποκ. 7:17, Αποκ. 9:4, Αποκ. 9:4, Αποκ. 14:6, Αποκ. 18:12, Αποκ. 18:12, Αποκ. 18:12, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:27, Αποκ. 22:3 
3956  πας  πασαις  Λουκ. 1:6, Λουκ. 24:27, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 14:33, Ιάκ. 1:8, Β'Πέτρ. 3:16 
3956  πας  πασαι  Ματ. 1:17, Ματ. 10:30, Ματ. 13:56, Ματ. 24:30, Ματ. 25:5, Ματ. 25:7, Λουκ. 1:48, Λουκ. 12:7, Πράξ. 3:25, Πράξ. 9:39, Πράξ. 16:26, Πράξ. 27:37, Ρωμ. 16:4, Αποκ. 1:7, Αποκ. 2:23 
3956  πας  πασαν  Ματ. 3:15, Ματ. 4:23, Ματ. 4:23, Ματ. 9:35, Ματ. 9:35, Ματ. 10:1, Ματ. 10:1, Ματ. 18:32, Ματ. 19:3, Ματ. 27:45, Μάρ. 5:33, Λουκ. 2:1, Λουκ. 3:3, Λουκ. 4:25, Λουκ. 10:1, Λουκ. 10:19, Ιωάνν. 5:22, Ιωάνν. 16:13, Πράξ. 2:17, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:42, Πράξ. 7:14, Πράξ. 15:36, Πράξ. 17:17, Πράξ. 20:27, Πράξ. 26:20, Ρωμ. 1:18, Ρωμ. 2:9, Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 10:18, Ρωμ. 14:5, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 15:24, Α'Κορ. 15:24, Α'Κορ. 15:30, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 9:11, Β'Κορ. 10:6, Φιλ. 4:19, Κολ. 1:10, Κολ. 1:11, Β'Θεσσ. 1:11, Α'Τιμ. 1:16, Τίτ. 2:10, Τίτ. 3:2, Εβρ. 4:12, Ιάκ. 1:2, Ιάκ. 1:21, Α'Πέτρ. 2:1, Α'Πέτρ. 5:7, Β'Πέτρ. 1:5, Ιουδ. 1:3, Αποκ. 5:6, Αποκ. 13:7, Αποκ. 13:12 
3956  πας  πασας  Ματ. 4:8, Ματ. 9:35, Ματ. 28:20, Μάρ. 4:13, Λουκ. 1:75, Λουκ. 4:5, Πράξ. 8:40, Πράξ. 26:11, Εφεσ. 3:21, Α'Πέτρ. 2:1 
3956  πας  πασα  Ματ. 2:3, Ματ. 3:5, Ματ. 3:5, Ματ. 8:32, Ματ. 8:34, Ματ. 12:25, Ματ. 12:25, Ματ. 12:31, Ματ. 15:13, Ματ. 21:10, Ματ. 24:22, Ματ. 28:18, Μάρ. 1:5, Μάρ. 9:49, Μάρ. 13:20, Λουκ. 3:5, Λουκ. 3:6, Λουκ. 11:17, Πράξ. 3:23, Πράξ. 13:44, Πράξ. 27:20, Ρωμ. 3:20, Ρωμ. 8:22, Ρωμ. 13:1, Ρωμ. 14:11, Α'Κορ. 1:29, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 15:39, Γαλ. 2:16, Εφεσ. 2:21, Εφεσ. 3:15, Εφεσ. 4:31, Εφεσ. 5:3, Φιλ. 2:11, Β'Τιμ. 3:16, Εβρ. 2:2, Εβρ. 12:11, Ιάκ. 1:17, Ιάκ. 3:7, Ιάκ. 4:16, Α'Πέτρ. 1:24, Α'Πέτρ. 1:24, Β'Πέτρ. 1:20, Α'Ιωάνν. 5:17, Αποκ. 16:3, Αποκ. 16:20 
3956  πας  πασης  Ματ. 23:27, Λουκ. 5:17, Λουκ. 6:17, Λουκ. 21:35, Ιωάνν. 17:2, Πράξ. 4:29, Πράξ. 8:27, Πράξ. 12:11, Πράξ. 13:10, Πράξ. 13:10, Πράξ. 17:11, Πράξ. 19:26, Πράξ. 20:19, Πράξ. 24:3, Πράξ. 28:31, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:14, Β'Κορ. 1:3, Εφεσ. 1:21, Εφεσ. 4:2, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 4:19, Εφεσ. 6:18, Φιλ. 2:29, Κολ. 1:15, Κολ. 2:10, Α'Τιμ. 1:15, Α'Τιμ. 3:4, Α'Τιμ. 4:9, Α'Τιμ. 6:1, Τίτ. 2:14, Τίτ. 2:15, Εβρ. 6:16, Εβρ. 7:7, Εβρ. 9:19, Α'Πέτρ. 5:10, Α'Ιωάνν. 1:7, Α'Ιωάνν. 1:9, Αποκ. 5:9, Αποκ. 7:4, Αποκ. 18:22 
3956  πας  παση  Ματ. 6:29, Μάρ. 16:15, Λουκ. 7:17, Λουκ. 12:27, Πράξ. 1:8, Πράξ. 2:43, Πράξ. 5:23, Πράξ. 7:22, Πράξ. 23:1, Ρωμ. 1:29, Ρωμ. 9:17, Α'Κορ. 1:5, Α'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 12:12, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:8, Εφεσ. 4:31, Εφεσ. 5:9, Εφεσ. 6:18, Φιλ. 1:3, Φιλ. 1:4, Φιλ. 1:9, Φιλ. 1:20, Κολ. 1:9, Κολ. 1:11, Κολ. 1:23, Κολ. 1:28, Κολ. 3:16, Α'Θεσσ. 3:7, Α'Θεσσ. 3:9, Β'Θεσσ. 2:9, Β'Θεσσ. 2:10, Β'Θεσσ. 3:17, Α'Τιμ. 2:2, Α'Τιμ. 2:11, Α'Τιμ. 5:2, Β'Τιμ. 4:2, Α'Πέτρ. 1:15, Α'Πέτρ. 2:13, Αποκ. 11:6 
3956  πας  πασιν  Ματ. 2:16, Ματ. 5:15, Ματ. 23:20, Ματ. 24:14, Ματ. 24:47, Μάρ. 6:41, Μάρ. 11:17, Μάρ. 13:37, Λουκ. 1:3, Λουκ. 2:20, Λουκ. 2:38, Λουκ. 3:20, Λουκ. 9:43, Λουκ. 9:48, Λουκ. 12:44, Λουκ. 13:17, Λουκ. 14:33, Λουκ. 16:26, Λουκ. 24:9, Λουκ. 24:21, Λουκ. 24:25, Πράξ. 1:19, Πράξ. 2:39, Πράξ. 2:45, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:16, Πράξ. 15:3, Πράξ. 16:32, Πράξ. 17:25, Πράξ. 17:30, Πράξ. 17:31, Πράξ. 19:17, Πράξ. 20:32, Πράξ. 20:36, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:14, Ρωμ. 1:5, Ρωμ. 1:7, Ρωμ. 8:37, Ρωμ. 13:7, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 8:7, Α'Κορ. 9:19, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 10:33, Α'Κορ. 12:6, Α'Κορ. 15:7, Α'Κορ. 15:28, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 11:6, Β'Κορ. 13:2, Γαλ. 3:10, Γαλ. 6:6, Εφεσ. 1:23, Εφεσ. 3:18, Εφεσ. 4:6, Εφεσ. 6:16, Φιλ. 1:1, Φιλ. 1:13, Φιλ. 1:25, Φιλ. 2:17, Φιλ. 4:5, Φιλ. 4:12, Κολ. 1:18, Κολ. 3:11, Κολ. 3:14, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 2:15, Α'Θεσσ. 5:27, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:10, Α'Τιμ. 3:11, Α'Τιμ. 4:15, Β'Τιμ. 2:7, Β'Τιμ. 3:9, Β'Τιμ. 4:5, Β'Τιμ. 4:8, Τίτ. 2:9, Τίτ. 2:10, Τίτ. 2:11, Εβρ. 5:9, Εβρ. 13:4, Εβρ. 13:18, Ιάκ. 1:5, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 5:14, Αποκ. 19:17, Αποκ. 21:8 
3956  πας  πασων  Μάρ. 6:33, Μάρ. 12:28, Μάρ. 12:29, Λουκ. 19:37, Πράξ. 7:10, Β'Κορ. 8:18, Β'Κορ. 11:28 
3956  πας  πας  Ματ. 5:22, Ματ. 5:28, Ματ. 7:8, Ματ. 7:21, Ματ. 7:24, Ματ. 7:26, Ματ. 10:32, Ματ. 13:2, Ματ. 13:52, Ματ. 19:29, Ματ. 27:25, Μάρ. 2:13, Μάρ. 4:1, Μάρ. 9:15, Μάρ. 9:49, Μάρ. 11:18, Λουκ. 6:19, Λουκ. 6:40, Λουκ. 6:47, Λουκ. 7:29, Λουκ. 11:10, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:10, Λουκ. 13:17, Λουκ. 14:11, Λουκ. 14:33, Λουκ. 16:16, Λουκ. 16:18, Λουκ. 16:18, Λουκ. 18:14, Λουκ. 18:43, Λουκ. 20:6, Λουκ. 20:18, Λουκ. 21:38, Ιωάνν. 2:10, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 3:15, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 4:13, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 8:2, Ιωάνν. 8:34, Ιωάνν. 11:26, Ιωάνν. 12:46, Ιωάνν. 16:2, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 19:12, Πράξ. 2:21, Πράξ. 2:36, Πράξ. 3:9, Πράξ. 3:11, Πράξ. 11:14, Πράξ. 13:39, Ρωμ. 2:1, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 9:33, Ρωμ. 10:11, Ρωμ. 10:13, Ρωμ. 11:26, Α'Κορ. 9:25, Α'Κορ. 11:4, Γαλ. 3:10, Γαλ. 3:13, Γαλ. 5:14, Εφεσ. 4:29, Εφεσ. 5:5, Β'Τιμ. 2:19, Εβρ. 3:4, Εβρ. 5:1, Εβρ. 5:13, Εβρ. 8:3, Εβρ. 10:11, Ιάκ. 1:19, Α'Ιωάνν. 2:23, Α'Ιωάνν. 2:29, Α'Ιωάνν. 3:3, Α'Ιωάνν. 3:4, Α'Ιωάνν. 3:6, Α'Ιωάνν. 3:6, Α'Ιωάνν. 3:9, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:15, Α'Ιωάνν. 3:15, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:18, Β'Ιωάνν. 1:9, Αποκ. 1:7, Αποκ. 6:15, Αποκ. 6:15, Αποκ. 8:7, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:22, Αποκ. 22:15 
3957  πασχα  πασχα  Ματ. 26:2, Ματ. 26:17, Ματ. 26:18, Ματ. 26:19, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:14, Μάρ. 14:16, Λουκ. 2:41, Λουκ. 22:1, Λουκ. 22:7, Λουκ. 22:8, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:13, Λουκ. 22:15, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 6:4, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 11:55, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 18:28, Ιωάνν. 18:39, Ιωάνν. 19:14, Πράξ. 12:4, Α'Κορ. 5:7, Εβρ. 11:28 
3958  πασχω  παθειν  Ματ. 16:21, Μάρ. 8:31, Λουκ. 9:22, Λουκ. 17:25, Λουκ. 22:15, Λουκ. 24:26, Λουκ. 24:46, Πράξ. 1:3, Πράξ. 3:18, Πράξ. 9:16, Πράξ. 17:3, Εβρ. 9:26 
3958  πασχω  παθη  Μάρ. 9:12 
3958  πασχω  παθοντας  Α'Πέτρ. 5:10 
3958  πασχω  παθοντος  Α'Πέτρ. 4:1 
3958  πασχω  παθουσα  Μάρ. 5:26 
3958  πασχω  παθων  Α'Πέτρ. 4:1 
3958  πασχω  πασχειν  Ματ. 17:12, Φιλ. 1:29, Α'Πέτρ. 3:17, Αποκ. 2:10 
3958  πασχω  πασχει  Ματ. 17:15, Α'Κορ. 12:26 
3958  πασχω  πασχετε  Β'Θεσσ. 1:5 
3958  πασχω  πασχετω  Α'Πέτρ. 4:15 
3958  πασχω  πασχοιτε  Α'Πέτρ. 3:14 
3958  πασχω  πασχομεν  Β'Κορ. 1:6 
3958  πασχω  πασχοντες  Α'Πέτρ. 2:20, Α'Πέτρ. 4:19 
3958  πασχω  πασχων  Α'Πέτρ. 2:19, Α'Πέτρ. 2:23 
3958  πασχω  πασχω  Β'Τιμ. 1:12 
3958  πασχω  πεπονθασιν  Λουκ. 13:2 
3958  πασχω  πεπονθεν  Εβρ. 2:18 
3959  Παταρα  παταρα  Πράξ. 21:1 
3960  πατασσω  παταξαι  Αποκ. 11:6 
3960  πατασσω  παταξας  Ματ. 26:51, Πράξ. 7:24, Πράξ. 12:7 
3960  πατασσω  παταξομεν  Λουκ. 22:49 
3960  πατασσω  παταξω  Ματ. 26:31, Μάρ. 14:27 
3960  πατασσω  πατασση  Αποκ. 19:15 
3961  πατεω  πατειν  Λουκ. 10:19 
3961  πατεω  πατει  Αποκ. 19:15 
3961  πατεω  πατερ  Ματ. 6:9, Ματ. 11:25, Ματ. 26:39, Ματ. 26:42, Λουκ. 10:21, Λουκ. 11:2, Λουκ. 15:12, Λουκ. 15:18, Λουκ. 15:21, Λουκ. 16:24, Λουκ. 16:27, Λουκ. 16:30, Λουκ. 22:42, Λουκ. 23:34, Λουκ. 23:46, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 12:27, Ιωάνν. 12:28, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 17:5, Ιωάνν. 17:11, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 17:24, Ιωάνν. 17:25 
3961  πατεω  πατησουσιν  Αποκ. 11:2 
3961  πατεω  πατουμενη  Λουκ. 21:24 
3962  πατηρ  πατερας  Λουκ. 1:55, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:25, Πράξ. 7:12, Πράξ. 7:19, Πράξ. 13:17, Πράξ. 13:32, Πράξ. 13:36, Πράξ. 26:6, Πράξ. 28:25, Ρωμ. 11:28, Α'Κορ. 4:15, Εβρ. 12:9 
3962  πατηρ  πατερα  Ματ. 3:9, Ματ. 4:22, Ματ. 5:16, Ματ. 8:21, Ματ. 10:37, Ματ. 11:27, Ματ. 15:4, Ματ. 15:4, Ματ. 15:5, Ματ. 19:5, Ματ. 19:19, Ματ. 19:29, Ματ. 23:9, Ματ. 26:53, Μάρ. 1:20, Μάρ. 5:40, Μάρ. 7:10, Μάρ. 7:10, Μάρ. 9:21, Μάρ. 10:7, Μάρ. 10:19, Μάρ. 10:29, Μάρ. 15:21, Λουκ. 1:73, Λουκ. 3:8, Λουκ. 8:51, Λουκ. 9:59, Λουκ. 11:11, Λουκ. 14:26, Λουκ. 15:18, Λουκ. 15:20, Λουκ. 18:20, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 5:45, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 6:46, Ιωάνν. 6:46, Ιωάνν. 6:57, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 8:27, Ιωάνν. 8:41, Ιωάνν. 8:49, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 14:6, Ιωάνν. 14:7, Ιωάνν. 14:8, Ιωάνν. 14:9, Ιωάνν. 14:9, Ιωάνν. 14:12, Ιωάνν. 14:16, Ιωάνν. 14:28, Ιωάνν. 14:31, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:23, Ιωάνν. 15:24, Ιωάνν. 16:3, Ιωάνν. 16:10, Ιωάνν. 16:16, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 16:23, Ιωάνν. 16:26, Ιωάνν. 16:28, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 20:17, Πράξ. 7:4, Πράξ. 7:14, Πράξ. 16:3, Πράξ. 28:8, Ρωμ. 4:1, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 4:18, Ρωμ. 15:6, Β'Κορ. 6:18, Εφεσ. 2:18, Εφεσ. 3:14, Εφεσ. 5:31, Εφεσ. 6:2, Α'Τιμ. 5:1, Εβρ. 1:5, Ιάκ. 3:9, Α'Πέτρ. 1:17, Α'Ιωάνν. 1:2, Α'Ιωάνν. 2:1, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 2:23, Β'Ιωάνν. 1:9 
3962  πατηρ  πατερες  Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:26, Λουκ. 11:47, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 6:49, Ιωάνν. 6:58, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:11, Πράξ. 7:15, Πράξ. 7:39, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:51, Πράξ. 7:52, Πράξ. 15:10, Πράξ. 22:1, Ρωμ. 9:5, Α'Κορ. 10:1, Εφεσ. 6:4, Κολ. 3:21, Εβρ. 3:9, Β'Πέτρ. 3:4, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:14 
3962  πατηρ  πατερων  Ματ. 23:30, Ματ. 23:32, Λουκ. 1:17, Λουκ. 1:72, Λουκ. 11:48, Ιωάνν. 7:22, Πράξ. 3:13, Πράξ. 5:30, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:45, Πράξ. 22:14, Ρωμ. 15:8, Εβρ. 11:23 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last