Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3907  παρατηρησις  παρατηρησεως  Λουκ. 17:20 
3908  παρατιθημι  παραθειναι  Μάρ. 8:7 
3908  παρατιθημι  παραθησομαι  Λουκ. 23:46 
3908  παρατιθημι  παραθησω  Λουκ. 11:6 
3908  παρατιθημι  παραθου  Β'Τιμ. 2:2 
3908  παρατιθημι  παραθωσιν  Μάρ. 6:41, Μάρ. 8:6 
3908  παρατιθημι  παρατιθεμαι  Πράξ. 20:32, Α'Τιμ. 1:18 
3908  παρατιθημι  παρατιθεμενα  Λουκ. 10:8 
3908  παρατιθημι  παρατιθεμενον  Α'Κορ. 10:27 
3908  παρατιθημι  παρατιθεμενος  Πράξ. 17:3 
3908  παρατιθημι  παρατιθεναι  Λουκ. 9:16 
3908  παρατιθημι  παρατιθεσθωσαν  Α'Πέτρ. 4:19 
3908  παρατιθημι  παρεθεντο  Λουκ. 12:48, Πράξ. 14:23 
3908  παρατιθημι  παρεθηκαν  Μάρ. 8:6 
3908  παρατιθημι  παρεθηκεν  Ματ. 13:24, Ματ. 13:31, Πράξ. 16:34 
3909  παρατυγχανω  παρατυγχανοντας  Πράξ. 17:17 
3910  παραυτικα  παραυτικα  Β'Κορ. 4:17 
3911  παραφερω  παρενεγκειν  Λουκ. 22:42 
3911  παραφερω  παρενεγκε  Μάρ. 14:36 
3912  παραφρονεω  παραφρονων  Β'Κορ. 11:23 
3913  παραφρονια  παραφρονιαν  Β'Πέτρ. 2:16 
3914  παραχειμαζω  παρακεχειμακοτι  Πράξ. 28:11 
3914  παραχειμαζω  παραχειμασαι  Πράξ. 27:12, Τίτ. 3:12 
3914  παραχειμαζω  παραχειμασω  Α'Κορ. 16:6 
3915  παραχειμασια  παραχειμασιαν  Πράξ. 27:12 
3916  παραχρημα  παραχρημα  Ματ. 21:19, Ματ. 21:20, Λουκ. 1:64, Λουκ. 4:39, Λουκ. 5:25, Λουκ. 8:44, Λουκ. 8:47, Λουκ. 8:55, Λουκ. 13:13, Λουκ. 18:43, Λουκ. 19:11, Λουκ. 22:60, Πράξ. 3:7, Πράξ. 5:10, Πράξ. 9:18, Πράξ. 12:23, Πράξ. 13:11, Πράξ. 16:26, Πράξ. 16:33 
3917  παρδαλις  παρδαλει  Αποκ. 13:2 
3918  παρειμι  παρειναι  Πράξ. 24:19, Γαλ. 4:18, Γαλ. 4:20 
3918  παρειμι  παρεισιν  Πράξ. 17:6 
3918  παρειμι  παρει  Ματ. 26:50 
3918  παρειμι  παρεσμεν  Πράξ. 10:33 
3918  παρειμι  παρεστε  Πράξ. 10:21 
3918  παρειμι  παρεστιν  Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 11:28, Β'Πέτρ. 1:9 
3918  παρειμι  παρησαν  Λουκ. 13:1, Πράξ. 12:20 
3918  παρειμι  παροντες  Β'Κορ. 10:11 
3918  παρειμι  παροντος  Κολ. 1:6 
3918  παρειμι  παρον  Εβρ. 12:11 
3918  παρειμι  παρουση  Β'Πέτρ. 1:12 
3918  παρειμι  παρων  Α'Κορ. 5:3, Α'Κορ. 5:3, Β'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 13:2, Β'Κορ. 13:10 
3919  παρεισαγω  παρεισαξουσιν  Β'Πέτρ. 2:1 
3920  παρεισακτος  παρεισακτους  Γαλ. 2:4 
3921  παρεισδυνω  παρεισεδυσαν  Ιουδ. 1:4 
3922  παρεισερχομαι  παρεισηλθεν  Ρωμ. 5:20 
3922  παρεισερχομαι  παρεισηλθον  Γαλ. 2:4 
3922  παρεισερχομαι  πεμψας  Ματ. 2:8, Ματ. 11:2, Ματ. 14:10, Ματ. 22:7, Ιωάνν. 1:33, Ιωάνν. 5:37, Ιωάνν. 6:44, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 8:16, Ιωάνν. 8:18, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 8:29, Ιωάνν. 12:49, Πράξ. 20:17, Ρωμ. 8:3 
3923  παρεισφερω  παρεισενεγκαντες  Β'Πέτρ. 1:5 
3924  παρεκτος  παρεκτος  Ματ. 5:32, Πράξ. 26:29, Β'Κορ. 11:28 
3925  παρεμβολη  παρεμβολας  Εβρ. 11:34 
3925  παρεμβολη  παρεμβολην  Πράξ. 21:34, Πράξ. 21:37, Πράξ. 22:24, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:16, Πράξ. 23:32, Αποκ. 20:9 
3925  παρεμβολη  παρεμβολης  Εβρ. 13:11, Εβρ. 13:13 
3926  παρενοχλεω  παρενοχλειν  Πράξ. 15:19 
3927  παρεπιδεμος  παρεπιδημοις  Α'Πέτρ. 1:1 
3927  παρεπιδεμος  παρεπιδημοι  Εβρ. 11:13 
3927  παρεπιδεμος  παρεπιδημους  Α'Πέτρ. 2:11 
3928  παρερχομαι  παρελευσεται  Ιάκ. 1:10 
3928  παρερχομαι  παρελευσονται  Ματ. 24:35, Μάρ. 13:31, Λουκ. 21:33, Β'Πέτρ. 3:10 
3928  παρερχομαι  παρεληλυθεναι  Πράξ. 27:9 
3928  παρερχομαι  παρεληλυθως  Α'Πέτρ. 4:3 
3928  παρερχομαι  παρελθειν  Ματ. 8:28, Ματ. 26:42, Μάρ. 6:48, Λουκ. 16:17 
3928  παρερχομαι  παρελθετω  Ματ. 26:39 
3928  παρερχομαι  παρελθη  Ματ. 5:18, Ματ. 5:18, Ματ. 24:34, Μάρ. 13:30, Μάρ. 14:35, Λουκ. 21:32 
3928  παρερχομαι  παρελθοντες  Πράξ. 16:8 
3928  παρερχομαι  παρελθων  Λουκ. 12:37, Λουκ. 17:7, Πράξ. 24:7 
3928  παρερχομαι  παρελθωσιν  Ματ. 24:35, Μάρ. 13:31, Λουκ. 21:33 
3928  παρερχομαι  παρερχεσθε  Λουκ. 11:42 
3928  παρερχομαι  παρερχεται  Λουκ. 18:37 
3928  παρερχομαι  παρηλθεν  Ματ. 14:15, Β'Κορ. 5:17, Αποκ. 21:1 
3928  παρερχομαι  παρηλθον  Λουκ. 15:29 
3929  παρεσις  παρεσιν  Ρωμ. 3:25 
3930  παρεχω  παρασχων  Πράξ. 17:31 
3930  παρεχω  παρειχεν  Πράξ. 16:16 
3930  παρεχω  παρειχετο  Πράξ. 19:24 
3930  παρεχω  παρειχον  Πράξ. 28:2 
3930  παρεχω  παρεξει  Λουκ. 7:4 
3930  παρεχω  παρεσχον  Πράξ. 22:2 
3930  παρεχω  παρεχειν  Λουκ. 18:5 
3930  παρεχω  παρεχεσθε  Κολ. 4:1 
3930  παρεχω  παρεχετε  Ματ. 26:10, Μάρ. 14:6 
3930  παρεχω  παρεχετω  Γαλ. 6:17 
3930  παρεχω  παρεχε  Λουκ. 6:29, Λουκ. 11:7 
3930  παρεχω  παρεχομενος  Τίτ. 2:7 
3930  παρεχω  παρεχοντι  Α'Τιμ. 6:17 
3930  παρεχω  παρεχουσιν  Α'Τιμ. 1:4 
3931  παρηγορια  παρηγορια  Κολ. 4:11 
3932  παρθενια  παρθενιας  Λουκ. 2:36 
3933  παρθενος  παρθενοις  Ματ. 25:1 
3933  παρθενος  παρθενοι  Ματ. 25:7, Ματ. 25:11, Πράξ. 21:9, Αποκ. 14:4 
3933  παρθενος  παρθενον  Λουκ. 1:27, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 7:37, Β'Κορ. 11:2 
3933  παρθενος  παρθενος  Ματ. 1:23, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:34 
3933  παρθενος  παρθενου  Λουκ. 1:27 
3933  παρθενος  παρθενων  Α'Κορ. 7:25 
3934  Παρθος  παρθοι  Πράξ. 2:9 
3935  παριημι  παρειμενας  Εβρ. 12:12 
3936  παριστημι  παραστηναι  Πράξ. 27:24 
3936  παριστημι  παραστησαι  Λουκ. 2:22, Πράξ. 23:24, Πράξ. 24:13, Ρωμ. 12:1, Β'Κορ. 11:2, Κολ. 1:22, Β'Τιμ. 2:15 
3936  παριστημι  παραστησατε  Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 6:19 
3936  παριστημι  παραστησει  Ματ. 26:53, Β'Κορ. 4:14 
3936  παριστημι  παραστηση  Εφεσ. 5:27 
3936  παριστημι  παραστησομεθα  Ρωμ. 14:10 
3936  παριστημι  παραστησωμεν  Κολ. 1:28 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last