Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3870  παρακαλεω  παρακεκλημεθα  Β'Κορ. 7:13 
3870  παρακαλεω  παρακληθηναι  Ματ. 2:18 
3870  παρακαλεω  παρακληθησονται  Ματ. 5:4 
3870  παρακαλεω  παρακληθωσιν  Κολ. 2:2 
3870  παρακαλεω  παρεκαλει  Ματ. 18:29, Μάρ. 5:10, Μάρ. 5:18, Μάρ. 5:23, Λουκ. 8:31, Λουκ. 8:41, Λουκ. 15:28, Πράξ. 2:40, Πράξ. 11:23, Πράξ. 27:33 
3870  παρακαλεω  παρεκαλεσαν  Ματ. 8:34, Μάρ. 5:12, Πράξ. 15:32, Πράξ. 16:39, Πράξ. 16:40 
3870  παρακαλεω  παρεκαλεσας  Ματ. 18:32 
3870  παρακαλεω  παρεκαλεσα  Πράξ. 28:20, Α'Κορ. 16:12, Β'Κορ. 12:8, Β'Κορ. 12:18, Α'Τιμ. 1:3 
3870  παρακαλεω  παρεκαλεσεν  Πράξ. 8:31, Πράξ. 16:15, Β'Κορ. 7:6 
3870  παρακαλεω  παρεκαλουμεν  Πράξ. 21:12 
3870  παρακαλεω  παρεκαλουν  Ματ. 8:31, Ματ. 14:36, Μάρ. 6:56, Λουκ. 7:4, Λουκ. 8:32, Πράξ. 13:42, Πράξ. 19:31, Πράξ. 25:2 
3870  παρακαλεω  παρεκληθημεν  Πράξ. 28:14, Α'Θεσσ. 3:7 
3870  παρακαλεω  παρεκληθησαν  Πράξ. 20:12 
3870  παρακαλεω  παρεκληθη  Β'Κορ. 7:7 
3871  παρακαλυπτω  παρακεκαλυμμενον  Λουκ. 9:45 
3872  παρακαταθηκη  παρακαταθηκην  Α'Τιμ. 6:20, Β'Τιμ. 1:14 
3873  παρακειμαι  παρακειται  Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 7:21 
3874  παρακλησις  παρακλησει  Πράξ. 9:31, Πράξ. 15:31, Ρωμ. 12:8, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:13, Α'Τιμ. 4:13 
3874  παρακλησις  παρακλησεως  Πράξ. 4:36, Πράξ. 13:15, Ρωμ. 15:4, Ρωμ. 15:5, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:7, Β'Κορ. 8:4, Εβρ. 12:5, Εβρ. 13:22 
3874  παρακλησις  παρακλησιν  Λουκ. 2:25, Λουκ. 6:24, Α'Κορ. 14:3, Β'Κορ. 8:17, Β'Θεσσ. 2:16, Φιλήμ. 1:7, Εβρ. 6:18 
3874  παρακλησις  παρακλησις  Β'Κορ. 1:5, Φιλ. 2:1, Α'Θεσσ. 2:3 
3875  παρακλητος  παρακλητον  Ιωάνν. 14:16, Α'Ιωάνν. 2:1 
3875  παρακλητος  παρακλητος  Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:7 
3876  παρακοη  παρακοην  Β'Κορ. 10:6 
3876  παρακοη  παρακοης  Ρωμ. 5:19 
3876  παρακοη  παρακοη  Εβρ. 2:2 
3877  παρακολουθεω  παρακολουθησει  Μάρ. 16:17 
3877  παρακολουθεω  παρηκολουθηκας  Α'Τιμ. 4:6, Β'Τιμ. 3:10 
3877  παρακολουθεω  παρηκολουθηκοτι  Λουκ. 1:3 
3878  παρακουω  παρακουση  Ματ. 18:17, Ματ. 18:17 
3879  παρακυπτω  παρακυψαι  Α'Πέτρ. 1:12 
3879  παρακυπτω  παρακυψας  Λουκ. 24:12, Ιωάνν. 20:5, Ιάκ. 1:25 
3879  παρακυπτω  παρεκυψεν  Ιωάνν. 20:11 
3880  παραλαμβανω  παραλαβειν  Ματ. 1:20 
3880  παραλαμβανω  παραλαβε  Ματ. 2:13, Ματ. 2:20, Ματ. 18:16 
3880  παραλαμβανω  παραλαβοντα  Πράξ. 15:39 
3880  παραλαμβανω  παραλαβοντες  Ματ. 27:27, Α'Θεσσ. 2:13 
3880  παραλαμβανω  παραλαβων  Ματ. 26:37, Μάρ. 10:32, Λουκ. 9:10, Λουκ. 9:28, Λουκ. 18:31, Πράξ. 16:33, Πράξ. 21:24, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:32, Πράξ. 23:18 
3880  παραλαμβανω  παραλαμβανει  Ματ. 4:5, Ματ. 4:8, Ματ. 12:45, Ματ. 17:1, Μάρ. 5:40, Μάρ. 9:2, Μάρ. 14:33, Λουκ. 11:26 
3880  παραλαμβανω  παραλαμβανεται  Ματ. 24:40, Ματ. 24:41 
3880  παραλαμβανω  παραλαμβανοντες  Εβρ. 12:28 
3880  παραλαμβανω  παραλαμβανουσιν  Μάρ. 4:36 
3880  παραλαμβανω  παραληφθησεται  Λουκ. 17:34, Λουκ. 17:35 
3880  παραλαμβανω  παραληψομαι  Ιωάνν. 14:3 
3880  παραλαμβανω  παρελαβεν  Ματ. 1:24, Ματ. 2:14, Ματ. 2:21, Ματ. 20:17, Β'Θεσσ. 3:6 
3880  παραλαμβανω  παρελαβες  Κολ. 4:17 
3880  παραλαμβανω  παρελαβετε  Α'Κορ. 15:1, Γαλ. 1:9, Φιλ. 4:9, Κολ. 2:6, Α'Θεσσ. 4:1 
3880  παραλαμβανω  παρελαβον  Μάρ. 7:4, Ιωάνν. 1:11, Ιωάνν. 19:16, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 15:3, Γαλ. 1:12 
3881  παραλεγομαι  παραλεγομενοι  Πράξ. 27:8 
3881  παραλεγομαι  παρελεγοντο  Πράξ. 27:13 
3882  παραλιος  παραλιου  Λουκ. 6:17 
3883  παραλλαγη  παραλλαγη  Ιάκ. 1:17 
3884  παραλογιζομαι  παραλογιζηται  Κολ. 2:4 
3884  παραλογιζομαι  παραλογιζομενοι  Ιάκ. 1:22 
3885  παραλυτικος  παραλυτικον  Ματ. 9:2, Μάρ. 2:3 
3885  παραλυτικος  παραλυτικος  Ματ. 8:6, Μάρ. 2:4 
3885  παραλυτικος  παραλυτικους  Ματ. 4:24 
3885  παραλυτικος  παραλυτικω  Ματ. 9:2, Ματ. 9:6, Μάρ. 2:5, Μάρ. 2:9, Μάρ. 2:10 
3886  παραλυω  παραλελυμενα  Εβρ. 12:12 
3886  παραλυω  παραλελυμενοι  Πράξ. 8:7 
3886  παραλυω  παραλελυμενος  Λουκ. 5:18, Πράξ. 9:33 
3886  παραλυω  παραλελυμενω  Λουκ. 5:24 
3887  παραμενω  παραμεινας  Ιάκ. 1:25 
3887  παραμενω  παραμενειν  Εβρ. 7:23 
3887  παραμενω  παραμενω  Α'Κορ. 16:6 
3888  παραμυθεομαι  παραμυθεισθε  Α'Θεσσ. 5:14 
3888  παραμυθεομαι  παραμυθησωνται  Ιωάνν. 11:19 
3888  παραμυθεομαι  παραμυθουμενοι  Ιωάνν. 11:31, Α'Θεσσ. 2:11 
3889  παραμυθια  παραμυθιαν  Α'Κορ. 14:3 
3890  παραμυθιον  παραμυθιον  Φιλ. 2:1 
3891  παρανομεω  παρανομων  Πράξ. 23:3 
3892  παρανομια  παρανομιας  Β'Πέτρ. 2:16 
3893  παραπικραινω  παρεπικραναν  Εβρ. 3:16 
3894  παραπικρασμος  παραπικρασμω  Εβρ. 3:8, Εβρ. 3:15 
3895  παραπιπτω  παραπεσοντας  Εβρ. 6:6 
3896  παραπλεω  παραπλευσαι  Πράξ. 20:16 
3897  παραπλησιον  παραπλησιον  Φιλ. 2:27 
3898  παραπλησιως  παραπλησιως  Εβρ. 2:14 
3899  παραποερυομαι  παραπορευεσθαι  Μάρ. 2:23 
3899  παραποερυομαι  παραπορευομενοι  Ματ. 27:39, Μάρ. 11:20, Μάρ. 15:29 
3899  παραποερυομαι  παρεπορευοντο  Μάρ. 9:30 
3900  παραπτωμα  παραπτωμασιν  Εφεσ. 2:1, Εφεσ. 2:5, Κολ. 2:13 
3900  παραπτωμα  παραπτωματα  Ματ. 6:14, Ματ. 6:15, Ματ. 6:15, Ματ. 18:35, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:26, Ρωμ. 4:25, Β'Κορ. 5:19, Κολ. 2:13, Ιάκ. 5:16 
3900  παραπτωμα  παραπτωματι  Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 11:11, Γαλ. 6:1 
3900  παραπτωμα  παραπτωματος  Ρωμ. 5:18 
3900  παραπτωμα  παραπτωματων  Ρωμ. 5:16, Εφεσ. 1:7 
3900  παραπτωμα  παραπτωμα  Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:20, Ρωμ. 11:12 
3901  παραρρηυεω  παραρρυωμεν  Εβρ. 2:1 
3902  παρασημος  παρασημω  Πράξ. 28:11 
3903  παρασκευαζω  παρασκευαζοντων  Πράξ. 10:10 
3903  παρασκευαζω  παρασκευασεται  Α'Κορ. 14:8 
3903  παρασκευαζω  παρεσκευασμενοι  Β'Κορ. 9:3 
3903  παρασκευαζω  παρεσκευασται  Β'Κορ. 9:2 
3904  παρασκευη  παρασκευην  Ματ. 27:62, Ιωάνν. 19:42 
3904  παρασκευη  παρασκευη  Μάρ. 15:42, Λουκ. 23:54, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:31 
3905  παρατεινω  παρετεινεν  Πράξ. 20:7 
3906  παρατηρεω  παρατηρεισθε  Γαλ. 4:10 
3906  παρατηρεω  παρατηρησαντες  Λουκ. 20:20 
3906  παρατηρεω  παρατηρουμενοι  Λουκ. 14:1 
3906  παρατηρεω  παρετηρουν  Μάρ. 3:2, Λουκ. 6:7, Πράξ. 9:24 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last