Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3854  παραγινομαι  παρεγενομην  Λουκ. 12:51, Πράξ. 24:17 
3854  παραγινομαι  παρεγενοντο  Ματ. 2:1, Λουκ. 8:19, Πράξ. 13:14, Πράξ. 20:18, Πράξ. 21:18 
3854  παραγινομαι  παρεγινοντο  Ιωάνν. 3:23 
3855  παραγω  παραγει  Ματ. 20:30, Α'Κορ. 7:31 
3855  παραγω  παραγεται  Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:17 
3855  παραγω  παραγοντα  Μάρ. 15:21 
3855  παραγω  παραγοντι  Ματ. 9:27 
3855  παραγω  παραγων  Ματ. 9:9, Μάρ. 2:14, Ιωάνν. 9:1 
3855  παραγω  παρηγεν  Ιωάνν. 8:59 
3856  παραδειγματιζω  παραδειγματιζοντας  Εβρ. 6:6 
3856  παραδειγματιζω  παραδειγματισαι  Ματ. 1:19 
3857  παραδεισος  παραδεισον  Β'Κορ. 12:4 
3857  παραδεισος  παραδεισου  Αποκ. 2:7 
3857  παραδεισος  παραδεισω  Λουκ. 23:43 
3858  παραδεχομαι  παραδεξονται  Πράξ. 22:18 
3858  παραδεχομαι  παραδεχεσθαι  Πράξ. 16:21 
3858  παραδεχομαι  παραδεχεται  Εβρ. 12:6 
3858  παραδεχομαι  παραδεχονται  Μάρ. 4:20 
3858  παραδεχομαι  παραδεχου  Α'Τιμ. 5:19 
3859  παραδιατριβη  παραδιατριβαι  Α'Τιμ. 6:5 
3860  παραδιδωμι  παραδεδομενοι  Πράξ. 14:26 
3860  παραδιδωμι  παραδεδοται  Λουκ. 4:6 
3860  παραδιδωμι  παραδεδωκεισαν  Μάρ. 15:10 
3860  παραδιδωμι  παραδεδωκοσιν  Πράξ. 15:26 
3860  παραδιδωμι  παραδιδομεθα  Β'Κορ. 4:11 
3860  παραδιδωμι  παραδιδοναι  Ιωάνν. 6:71, Ιωάνν. 12:4 
3860  παραδιδωμι  παραδιδοντα  Ιωάνν. 13:11 
3860  παραδιδωμι  παραδιδοντες  Μάρ. 13:11, Λουκ. 21:12 
3860  παραδιδωμι  παραδιδοντος  Λουκ. 22:21 
3860  παραδιδωμι  παραδιδοσθαι  Ματ. 17:22, Λουκ. 9:44 
3860  παραδιδωμι  παραδιδοται  Ματ. 26:2, Ματ. 26:24, Ματ. 26:45, Μάρ. 9:31, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:41, Λουκ. 22:22 
3860  παραδιδωμι  παραδιδους  Ματ. 26:25, Ματ. 26:46, Ματ. 26:48, Ματ. 27:3, Μάρ. 14:42, Μάρ. 14:44, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:5, Ιωάνν. 19:11, Ιωάνν. 21:20, Πράξ. 22:4 
3860  παραδιδωμι  παραδιδωσιν  Ματ. 10:19 
3860  παραδιδωμι  παραδιδως  Λουκ. 22:48 
3860  παραδιδωμι  παραδοθεισης  Β'Πέτρ. 2:21 
3860  παραδιδωμι  παραδοθειση  Ιουδ. 1:3 
3860  παραδιδωμι  παραδοθεις  Πράξ. 15:40 
3860  παραδιδωμι  παραδοθηναι  Μάρ. 1:14, Λουκ. 24:7 
3860  παραδιδωμι  παραδοθησεσθε  Λουκ. 21:16 
3860  παραδιδωμι  παραδοθησεται  Ματ. 20:18, Μάρ. 10:33, Λουκ. 18:32 
3860  παραδιδωμι  παραδοθω  Ιωάνν. 18:36 
3860  παραδιδωμι  παραδοντος  Γαλ. 2:20 
3860  παραδιδωμι  παραδουναι  Λουκ. 20:20, Λουκ. 22:6, Α'Κορ. 5:5 
3860  παραδιδωμι  παραδους  Ματ. 10:4, Ματ. 27:4, Πράξ. 12:4 
3860  παραδιδωμι  παραδωσει  Ματ. 10:21, Ματ. 26:21, Ματ. 26:23, Μάρ. 13:12, Μάρ. 14:18, Ιωάνν. 13:21 
3860  παραδιδωμι  παραδωσουσιν  Ματ. 10:17, Ματ. 20:19, Ματ. 24:9, Ματ. 24:10, Μάρ. 10:33, Μάρ. 13:9, Πράξ. 21:11 
3860  παραδιδωμι  παραδωσων  Ιωάνν. 6:64 
3860  παραδιδωμι  παραδωσω  Ματ. 26:15 
3860  παραδιδωμι  παραδω  Ματ. 5:25, Ματ. 5:25, Ματ. 26:16, Μάρ. 4:29, Μάρ. 14:10, Μάρ. 14:11, Λουκ. 12:58, Λουκ. 22:4, Ιωάνν. 13:2, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 15:24 
3860  παραδιδωμι  παρεδιδοτο  Α'Κορ. 11:23 
3860  παραδιδωμι  παρεδιδουν  Πράξ. 16:4, Πράξ. 27:1 
3860  παραδιδωμι  παρεδιδου  Πράξ. 8:3, Α'Πέτρ. 2:23 
3860  παραδιδωμι  παρεδοθην  Πράξ. 28:17 
3860  παραδιδωμι  παρεδοθητε  Ρωμ. 6:17 
3860  παραδιδωμι  παρεδοθη  Ματ. 4:12, Ματ. 11:27, Λουκ. 10:22, Ρωμ. 4:25 
3860  παραδιδωμι  παρεδοσαν  Λουκ. 1:2 
3860  παραδιδωμι  παρεδωκαμεν  Ιωάνν. 18:30 
3860  παραδιδωμι  παρεδωκαν  Ματ. 27:2, Ματ. 27:18, Μάρ. 15:1, Λουκ. 24:20, Ιωάνν. 18:35, Εφεσ. 4:19 
3860  παραδιδωμι  παρεδωκας  Ματ. 25:20, Ματ. 25:22 
3860  παραδιδωμι  παρεδωκατε  Μάρ. 7:13, Πράξ. 3:13 
3860  παραδιδωμι  παρεδωκα  Α'Κορ. 11:2, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 15:3, Α'Τιμ. 1:20 
3860  παραδιδωμι  παρεδωκεν  Ματ. 18:34, Ματ. 25:14, Ματ. 27:26, Μάρ. 3:19, Μάρ. 15:15, Λουκ. 23:25, Ιωάνν. 19:16, Ιωάνν. 19:30, Πράξ. 6:14, Πράξ. 7:42, Πράξ. 28:16, Ρωμ. 1:24, Ρωμ. 1:26, Ρωμ. 1:28, Ρωμ. 8:32, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:25, Β'Πέτρ. 2:4 
3861  παραδοξος  παραδοξα  Λουκ. 5:26 
3862  παραδοσις  παραδοσεις  Α'Κορ. 11:2, Β'Θεσσ. 2:15 
3862  παραδοσις  παραδοσει  Μάρ. 7:13 
3862  παραδοσις  παραδοσεων  Γαλ. 1:14 
3862  παραδοσις  παραδοσιν  Ματ. 15:2, Ματ. 15:3, Ματ. 15:6, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:5, Μάρ. 7:8, Μάρ. 7:9, Κολ. 2:8, Β'Θεσσ. 3:6 
3863  παραζηλοω  παραζηλουμεν  Α'Κορ. 10:22 
3863  παραζηλοω  παραζηλωσαι  Ρωμ. 11:11 
3863  παραζηλοω  παραζηλωσω  Ρωμ. 10:19, Ρωμ. 11:14 
3864  παραθαλασσιος  παραθαλασσιαν  Ματ. 4:13 
3865  παραθεωρεω  παρεθεωρουντο  Πράξ. 6:1 
3866  παραθηκη  παραθηκην  Β'Τιμ. 1:12 
3867  παραινεω  παραινω  Πράξ. 27:22 
3867  παραινεω  παρηνει  Πράξ. 27:9 
3868  παραιτεομαι  παραιτεισθαι  Λουκ. 14:18 
3868  παραιτεομαι  παραιτησαμενοι  Εβρ. 12:25 
3868  παραιτεομαι  παραιτησησθε  Εβρ. 12:25 
3868  παραιτεομαι  παραιτουμαι  Πράξ. 25:11 
3868  παραιτεομαι  παραιτου  Α'Τιμ. 4:7, Α'Τιμ. 5:11, Β'Τιμ. 2:23, Τίτ. 3:10 
3868  παραιτεομαι  παρητημενον  Λουκ. 14:18, Λουκ. 14:19 
3868  παραιτεομαι  παρητησαντο  Εβρ. 12:19 
3869  παρακαθιζω  παρακαθισασα  Λουκ. 10:39 
3870  παρακαλεω  παρακαλειν  Μάρ. 5:17, Β'Κορ. 1:4, Τίτ. 1:9 
3870  παρακαλεω  παρακαλεισθε  Β'Κορ. 13:11 
3870  παρακαλεω  παρακαλειται  Λουκ. 16:25 
3870  παρακαλεω  παρακαλειτε  Α'Θεσσ. 4:18, Α'Θεσσ. 5:11, Εβρ. 3:13 
3870  παρακαλεω  παρακαλει  Α'Τιμ. 5:1, Α'Τιμ. 6:2, Τίτ. 2:6, Τίτ. 2:15 
3870  παρακαλεω  παρακαλεσαι  Ματ. 26:53, Β'Κορ. 2:7, Β'Κορ. 8:6, Β'Κορ. 9:5, Α'Θεσσ. 3:2, Β'Θεσσ. 2:17 
3870  παρακαλεω  παρακαλεσας  Πράξ. 20:2 
3870  παρακαλεω  παρακαλεση  Εφεσ. 6:22, Κολ. 4:8 
3870  παρακαλεω  παρακαλεσον  Β'Τιμ. 4:2 
3870  παρακαλεω  παρακαλουμεθα  Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:6 
3870  παρακαλεω  παρακαλουμεν  Α'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 6:1, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Θεσσ. 5:14, Β'Θεσσ. 3:12 
3870  παρακαλεω  παρακαλουντες  Πράξ. 9:38, Πράξ. 14:22, Α'Θεσσ. 2:11, Εβρ. 10:25 
3870  παρακαλεω  παρακαλουντος  Β'Κορ. 5:20 
3870  παρακαλεω  παρακαλουσιν  Μάρ. 7:32, Μάρ. 8:22 
3870  παρακαλεω  παρακαλωνται  Α'Κορ. 14:31 
3870  παρακαλεω  παρακαλων  Ματ. 8:5, Μάρ. 1:40, Λουκ. 3:18, Πράξ. 16:9, Ρωμ. 12:8, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 7:6, Α'Πέτρ. 5:12, Ιουδ. 1:3 
3870  παρακαλεω  παρακαλω  Πράξ. 24:4, Πράξ. 27:34, Ρωμ. 12:1, Ρωμ. 15:30, Ρωμ. 16:17, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 4:16, Α'Κορ. 16:15, Β'Κορ. 2:8, Β'Κορ. 10:1, Εφεσ. 4:1, Φιλ. 4:2, Φιλ. 4:2, Α'Τιμ. 2:1, Φιλήμ. 1:9, Φιλήμ. 1:10, Εβρ. 13:19, Εβρ. 13:22, Α'Πέτρ. 2:11, Α'Πέτρ. 5:1 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last