Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
4100  πιστευω  πιστευεις  Ιωάνν. 1:50, Ιωάνν. 9:35, Ιωάνν. 11:26, Ιωάνν. 14:10, Πράξ. 8:37, Πράξ. 26:27, Πράξ. 26:27, Ιάκ. 2:19 
4100  πιστευω  πιστευει  Ιωάνν. 12:44, Ρωμ. 14:2, Α'Κορ. 13:7 
4100  πιστευω  πιστευεται  Ρωμ. 10:10 
4100  πιστευω  πιστευετε  Ματ. 9:28, Μάρ. 1:15, Μάρ. 11:24, Ιωάνν. 3:12, Ιωάνν. 5:38, Ιωάνν. 5:47, Ιωάνν. 6:36, Ιωάνν. 8:45, Ιωάνν. 8:46, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:26, Ιωάνν. 10:37, Ιωάνν. 12:36, Ιωάνν. 14:1, Ιωάνν. 14:1, Ιωάνν. 14:11, Ιωάνν. 14:11, Ιωάνν. 16:31, Α'Ιωάνν. 4:1 
4100  πιστευω  πιστευε  Μάρ. 5:36, Λουκ. 8:50 
4100  πιστευω  πιστευητε  Ιωάνν. 10:38, Α'Ιωάνν. 5:13 
4100  πιστευω  πιστευθηναι  Α'Θεσσ. 2:4 
4100  πιστευω  πιστευομεν  Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 16:30, Πράξ. 15:11, Ρωμ. 6:8, Β'Κορ. 4:13, Α'Θεσσ. 4:14 
4100  πιστευω  πιστευοντας  Πράξ. 22:19, Ρωμ. 3:22, Α'Κορ. 1:21, Εφεσ. 1:19, Α'Πέτρ. 1:21 
4100  πιστευω  πιστευοντα  Πράξ. 10:43 
4100  πιστευω  πιστευοντες  Ματ. 21:22, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 20:31, Πράξ. 2:44, Πράξ. 5:14, Πράξ. 9:26, Α'Πέτρ. 1:8 
4100  πιστευω  πιστευοντι  Μάρ. 9:23, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 4:5, Ρωμ. 10:4 
4100  πιστευω  πιστευοντων  Ματ. 18:6, Μάρ. 9:42, Ρωμ. 4:11 
4100  πιστευω  πιστευουσιν  Λουκ. 8:13, Ιωάνν. 1:12, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 16:9, Ρωμ. 4:24, Α'Κορ. 14:22, Α'Κορ. 14:22, Γαλ. 3:22, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 2:10, Α'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 1:10, Ιάκ. 2:19, Α'Πέτρ. 2:7, Α'Ιωάνν. 5:13 
4100  πιστευω  πιστευσαι  Ματ. 21:32, Μάρ. 9:23, Ιωάνν. 5:44, Πράξ. 14:1, Πράξ. 15:7, Β'Θεσσ. 2:11, Εβρ. 11:6 
4100  πιστευω  πιστευσαντας  Ιουδ. 1:5 
4100  πιστευω  πιστευσαντες  Λουκ. 8:12, Ιωάνν. 20:29, Πράξ. 19:2, Εφεσ. 1:13, Β'Θεσσ. 2:12, Εβρ. 4:3 
4100  πιστευω  πιστευσαντων  Πράξ. 4:32 
4100  πιστευω  πιστευσασα  Λουκ. 1:45 
4100  πιστευω  πιστευσασιν  Μάρ. 16:17, Πράξ. 11:17 
4100  πιστευω  πιστευσας  Μάρ. 16:16, Πράξ. 11:21 
4100  πιστευω  πιστευσατε  Ιωάνν. 10:38 
4100  πιστευω  πιστευσει  Λουκ. 16:11 
4100  πιστευω  πιστευσετε  Ιωάνν. 3:12, Ιωάνν. 5:47 
4100  πιστευω  πιστευσης  Ιωάνν. 11:40, Ρωμ. 10:9 
4100  πιστευω  πιστευσητε  Ματ. 24:23, Ματ. 24:26, Μάρ. 13:21, Λουκ. 22:67, Ιωάνν. 4:48, Ιωάνν. 6:29, Ιωάνν. 8:24, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 11:15, Ιωάνν. 13:19, Ιωάνν. 14:29, Ιωάνν. 19:35, Ιωάνν. 20:31, Πράξ. 13:41 
4100  πιστευω  πιστευση  Μάρ. 11:23, Ιωάνν. 12:47, Ιωάνν. 17:21 
4100  πιστευω  πιστευσομεν  Ματ. 27:42 
4100  πιστευω  πιστευσοντων  Ιωάνν. 17:20 
4100  πιστευω  πιστευσον  Ιωάνν. 4:21, Πράξ. 16:31 
4100  πιστευω  πιστευσουσιν  Ιωάνν. 11:48, Ρωμ. 10:14 
4100  πιστευω  πιστευσωμεν  Μάρ. 15:32, Ιωάνν. 6:30, Α'Ιωάνν. 3:23 
4100  πιστευω  πιστευσωσιν  Ιωάνν. 1:7, Ιωάνν. 11:42, Πράξ. 19:4 
4100  πιστευω  πιστευσω  Ιωάνν. 9:36, Ιωάνν. 20:25 
4100  πιστευω  πιστευων  Ιωάνν. 3:15, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 5:24, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:47, Ιωάνν. 7:38, Ιωάνν. 11:25, Ιωάνν. 11:26, Ιωάνν. 12:44, Ιωάνν. 12:46, Ιωάνν. 14:12, Πράξ. 13:39, Πράξ. 24:14, Ρωμ. 9:33, Ρωμ. 10:11, Α'Πέτρ. 2:6, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:5, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:10 
4100  πιστευω  πιστευω  Μάρ. 9:24, Ιωάνν. 9:38, Πράξ. 8:37, Πράξ. 27:25, Α'Κορ. 11:18 
4101  πιστικος  πιστικης  Μάρ. 14:3, Ιωάνν. 12:3 
4102  πιστις  πιστει  Πράξ. 3:16, Πράξ. 6:7, Πράξ. 14:22, Πράξ. 15:9, Πράξ. 16:5, Πράξ. 26:18, Ρωμ. 3:28, Ρωμ. 4:19, Ρωμ. 4:20, Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 11:20, Ρωμ. 14:1, Α'Κορ. 16:13, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 13:5, Γαλ. 2:20, Φιλ. 1:27, Φιλ. 3:9, Κολ. 1:23, Κολ. 2:7, Β'Θεσσ. 2:13, Α'Τιμ. 1:2, Α'Τιμ. 1:4, Α'Τιμ. 2:7, Α'Τιμ. 2:15, Α'Τιμ. 3:13, Α'Τιμ. 4:12, Β'Τιμ. 1:13, Β'Τιμ. 3:10, Τίτ. 1:13, Τίτ. 2:2, Τίτ. 3:15, Εβρ. 4:2, Εβρ. 11:3, Εβρ. 11:4, Εβρ. 11:5, Εβρ. 11:7, Εβρ. 11:8, Εβρ. 11:9, Εβρ. 11:11, Εβρ. 11:17, Εβρ. 11:20, Εβρ. 11:21, Εβρ. 11:22, Εβρ. 11:23, Εβρ. 11:24, Εβρ. 11:27, Εβρ. 11:28, Εβρ. 11:29, Εβρ. 11:30, Εβρ. 11:31, Ιάκ. 1:6, Ιάκ. 2:5, Α'Πέτρ. 5:9, Β'Πέτρ. 1:5, Ιουδ. 1:3, Ιουδ. 1:20 
4102  πιστις  πιστεως  Πράξ. 6:5, Πράξ. 6:8, Πράξ. 11:24, Πράξ. 13:8, Πράξ. 14:27, Πράξ. 24:24, Ρωμ. 1:5, Ρωμ. 1:12, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 3:27, Ρωμ. 3:30, Ρωμ. 3:30, Ρωμ. 3:31, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 5:1, Ρωμ. 9:30, Ρωμ. 9:32, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 14:23, Ρωμ. 14:23, Ρωμ. 16:26, Β'Κορ. 1:24, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 5:7, Β'Κορ. 10:15, Γαλ. 2:16, Γαλ. 2:16, Γαλ. 3:2, Γαλ. 3:5, Γαλ. 3:7, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:9, Γαλ. 3:11, Γαλ. 3:12, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:22, Γαλ. 3:24, Γαλ. 3:25, Γαλ. 3:26, Γαλ. 5:5, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 2:8, Εφεσ. 3:12, Εφεσ. 3:17, Εφεσ. 4:13, Εφεσ. 6:16, Εφεσ. 6:23, Φιλ. 1:25, Φιλ. 2:17, Φιλ. 3:9, Κολ. 2:5, Κολ. 2:12, Α'Θεσσ. 1:3, Α'Θεσσ. 3:2, Α'Θεσσ. 3:7, Α'Θεσσ. 3:10, Α'Θεσσ. 5:8, Β'Θεσσ. 1:4, Β'Θεσσ. 1:11, Α'Τιμ. 1:5, Α'Τιμ. 1:14, Α'Τιμ. 3:9, Α'Τιμ. 4:1, Α'Τιμ. 4:6, Α'Τιμ. 6:10, Α'Τιμ. 6:12, Β'Τιμ. 1:5, Β'Τιμ. 3:15, Φιλήμ. 1:6, Εβρ. 6:1, Εβρ. 6:12, Εβρ. 10:22, Εβρ. 10:38, Εβρ. 10:39, Εβρ. 11:6, Εβρ. 11:33, Εβρ. 11:39, Εβρ. 12:2, Ιάκ. 1:3, Ιάκ. 2:24, Ιάκ. 5:15, Α'Πέτρ. 1:5, Α'Πέτρ. 1:7, Α'Πέτρ. 1:9 
4102  πιστις  πιστιν  Ματ. 8:10, Ματ. 9:2, Ματ. 9:29, Ματ. 17:20, Ματ. 21:21, Ματ. 23:23, Μάρ. 2:5, Μάρ. 4:40, Μάρ. 11:22, Λουκ. 5:20, Λουκ. 7:9, Λουκ. 17:5, Λουκ. 17:6, Λουκ. 18:8, Πράξ. 14:9, Πράξ. 17:31, Πράξ. 20:21, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 3:3, Ρωμ. 14:22, Α'Κορ. 13:2, Γαλ. 1:23, Γαλ. 3:23, Γαλ. 3:23, Εφεσ. 1:15, Κολ. 1:4, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:6, Α'Τιμ. 1:19, Α'Τιμ. 1:19, Α'Τιμ. 5:8, Α'Τιμ. 5:12, Α'Τιμ. 6:11, Α'Τιμ. 6:21, Β'Τιμ. 2:18, Β'Τιμ. 2:22, Β'Τιμ. 3:8, Β'Τιμ. 4:7, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:4, Τίτ. 2:10, Φιλήμ. 1:5, Εβρ. 11:7, Εβρ. 11:13, Εβρ. 13:7, Ιάκ. 2:1, Ιάκ. 2:14, Ιάκ. 2:18, Ιάκ. 2:18, Ιάκ. 2:18, Α'Πέτρ. 1:21, Β'Πέτρ. 1:1, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:19, Αποκ. 14:12 
4102  πιστις  πιστις  Ματ. 9:22, Ματ. 15:28, Μάρ. 5:34, Μάρ. 10:52, Λουκ. 7:50, Λουκ. 8:25, Λουκ. 8:48, Λουκ. 17:19, Λουκ. 18:42, Λουκ. 22:32, Πράξ. 3:16, Ρωμ. 1:8, Ρωμ. 4:5, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:14, Ρωμ. 10:17, Α'Κορ. 2:5, Α'Κορ. 12:9, Α'Κορ. 13:13, Α'Κορ. 15:14, Α'Κορ. 15:17, Γαλ. 5:6, Γαλ. 5:22, Εφεσ. 4:5, Α'Θεσσ. 1:8, Β'Θεσσ. 1:3, Β'Θεσσ. 3:2, Εβρ. 11:1, Ιάκ. 2:14, Ιάκ. 2:17, Ιάκ. 2:20, Ιάκ. 2:22, Ιάκ. 2:22, Ιάκ. 2:26, Α'Ιωάνν. 5:4, Αποκ. 13:10 
4103  πιστος  πιστας  Α'Τιμ. 3:11 
4103  πιστος  πιστα  Πράξ. 13:34, Τίτ. 1:6 
4103  πιστος  πιστε  Ματ. 25:21, Ματ. 25:23 
4103  πιστος  πιστην  Πράξ. 16:15 
4103  πιστος  πιστης  Πράξ. 16:1 
4103  πιστος  πιστη  Α'Τιμ. 5:16 
4103  πιστος  πιστοις  Εφεσ. 1:1, Κολ. 1:2, Α'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 2:2 
4103  πιστος  πιστος  Ματ. 24:45, Ματ. 25:21, Ματ. 25:23, Λουκ. 12:42, Λουκ. 16:10, Λουκ. 16:10, Λουκ. 19:17, Ιωάνν. 20:27, Α'Κορ. 1:9, Α'Κορ. 4:2, Α'Κορ. 7:25, Α'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 1:18, Εφεσ. 6:21, Κολ. 1:7, Κολ. 4:7, Α'Θεσσ. 5:24, Β'Θεσσ. 3:3, Α'Τιμ. 1:15, Α'Τιμ. 3:1, Α'Τιμ. 4:9, Α'Τιμ. 5:16, Β'Τιμ. 2:11, Β'Τιμ. 2:13, Τίτ. 3:8, Εβρ. 2:17, Εβρ. 3:5, Εβρ. 10:23, Α'Ιωάνν. 1:9, Αποκ. 1:5, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:13, Αποκ. 3:14, Αποκ. 19:11 
4103  πιστος  πιστους  Α'Τιμ. 6:2 
4103  πιστος  πιστων  Α'Τιμ. 4:10, Α'Τιμ. 4:12 
4103  πιστος  πιστω  Β'Κορ. 6:15, Γαλ. 3:9, Κολ. 4:9, Α'Πέτρ. 4:19 
4104  πιστοω  πιστοι  Λουκ. 16:11, Λουκ. 16:12, Πράξ. 10:45, Α'Τιμ. 6:2, Αποκ. 17:14, Αποκ. 21:5, Αποκ. 22:6 
4104  πιστοω  πιστον  Α'Κορ. 4:17, Α'Τιμ. 1:12, Εβρ. 3:2, Εβρ. 11:11, 1:5 
4104  πιστοω  πιστου  Τίτ. 1:9, Α'Πέτρ. 5:12 
4105  πλαναω  πεπλανημενοις  Ματ. 18:13 
4105  πλαναω  πεπλανησθε  Ιωάνν. 7:47 
4105  πλαναω  πλανασθαι  Αποκ. 2:20 
4105  πλαναω  πλανασθε  Ματ. 22:29, Μάρ. 12:24, Μάρ. 12:27, Α'Κορ. 6:9, Α'Κορ. 15:33, Γαλ. 6:7, Ιάκ. 1:16 
4105  πλαναω  πλανατω  Α'Ιωάνν. 3:7 
4105  πλαναω  πλανηθητε  Λουκ. 21:8 
4105  πλαναω  πλανηθη  Ματ. 18:12, Ιάκ. 5:19 
4105  πλαναω  πλανησαι  Ματ. 24:24, Αποκ. 20:8 
4105  πλαναω  πλανηση  Ματ. 24:4, Μάρ. 13:5, Αποκ. 20:3 
4105  πλαναω  πλανησουσιν  Ματ. 24:5, Ματ. 24:11, Μάρ. 13:6 
4105  πλαναω  πλανωμενα  Α'Πέτρ. 2:25 
4105  πλαναω  πλανωμενοις  Εβρ. 5:2 
4105  πλαναω  πλανωμενοι  Β'Τιμ. 3:13, Τίτ. 3:3, Εβρ. 11:38 
4105  πλαναω  πλανωμενον  Ματ. 18:12 
4105  πλαναω  πλανωμεν  Α'Ιωάνν. 1:8 
4105  πλαναω  πλανωνται  Εβρ. 3:10 
4105  πλαναω  πλανωντες  Β'Τιμ. 3:13 
4105  πλαναω  πλανωντων  Α'Ιωάνν. 2:26 
4105  πλαναω  πλανων  Αποκ. 12:9, Αποκ. 20:10 
4106  πλανη  πλανα  Ιωάνν. 7:12, Αποκ. 13:14 
4106  πλανη  πλανης  Ρωμ. 1:27, Εφεσ. 4:14, Α'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 2:11, Ιάκ. 5:20, Α'Ιωάνν. 4:6 
4106  πλανη  πλανη  Ματ. 27:64, Β'Πέτρ. 2:18, Β'Πέτρ. 3:17, Ιουδ. 1:11 
4107  πλανητης  πλανηται  Ιουδ. 1:13 
4108  πλανος  πλανοις  Α'Τιμ. 4:1 
4108  πλανος  πλανοι  Β'Κορ. 6:8, Β'Ιωάνν. 1:7 
4108  πλανος  πλανος  Ματ. 27:63, Β'Ιωάνν. 1:7 
4109  πλαξ  πλακες  Εβρ. 9:4 
4109  πλαξ  πλαξιν  Β'Κορ. 3:3, Β'Κορ. 3:3 
4110  πλασμα  πλασαντι  Ρωμ. 9:20 
4110  πλασμα  πλασμα  Ρωμ. 9:20 
4112  πλαστος  πλαστοις  Β'Πέτρ. 2:3 
4113  πλατεια  πλατειαις  Ματ. 12:19, Λουκ. 13:26 
4113  πλατεια  πλατειας  Λουκ. 10:10, Λουκ. 14:21, Πράξ. 5:15, Αποκ. 11:8, Αποκ. 22:2 
4113  πλατεια  πλατειων  Ματ. 6:5 
4114  πλατος  πλατος  Εφεσ. 3:18, Αποκ. 20:9, Αποκ. 21:16, Αποκ. 21:16 
4115  πλατυνω  πεπλατυνται  Β'Κορ. 6:11 
4115  πλατυνω  πλατυνθητε  Β'Κορ. 6:13 
4115  πλατυνω  πλατυνουσιν  Ματ. 23:5 
4116  πλατυς  πλατεια  Ματ. 7:13, Αποκ. 21:21 
4117  πλεγμα  πλεγμασιν  Α'Τιμ. 2:9 
4118  πλειστος  πλειστον  Α'Κορ. 14:27 
4118  πλειστος  πλειστος  Ματ. 21:8 
4119  πλειων  πλειονας  Ματ. 21:36, Ιωάνν. 4:1, Πράξ. 27:20, Α'Κορ. 9:19, Β'Κορ. 9:2, Φιλ. 1:14 
4119  πλειων  πλειονα  Ματ. 20:10, Ιωάνν. 7:31, Ιωάνν. 15:2, Πράξ. 18:20, Εβρ. 3:3, Εβρ. 11:4, Αποκ. 2:19 
4119  πλειων  πλειονες  Πράξ. 28:23, Εβρ. 7:23 
First Previous <10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21> of 23  Next Last