Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
4074  Πετρος  πετρον  Ματ. 4:18, Ματ. 17:1, Ματ. 26:37, Μάρ. 3:16, Μάρ. 5:37, Μάρ. 9:2, Μάρ. 14:33, Μάρ. 14:67, Λουκ. 6:14, Λουκ. 8:51, Λουκ. 9:28, Λουκ. 22:8, Ιωάνν. 13:6, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 20:2, Πράξ. 2:37, Πράξ. 3:3, Πράξ. 3:11, Πράξ. 8:14, Πράξ. 9:32, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:25, Πράξ. 11:13, Πράξ. 12:3, Πράξ. 12:14, Γαλ. 1:18 
4074  Πετρος  πετρος  Ματ. 10:2, Ματ. 14:28, Ματ. 14:29, Ματ. 15:15, Ματ. 16:16, Ματ. 16:18, Ματ. 16:22, Ματ. 17:4, Ματ. 17:26, Ματ. 18:21, Ματ. 19:27, Ματ. 26:33, Ματ. 26:35, Ματ. 26:58, Ματ. 26:69, Ματ. 26:75, Μάρ. 8:29, Μάρ. 8:32, Μάρ. 9:5, Μάρ. 10:28, Μάρ. 11:21, Μάρ. 13:3, Μάρ. 14:29, Μάρ. 14:54, Μάρ. 14:72, Λουκ. 5:8, Λουκ. 8:45, Λουκ. 9:20, Λουκ. 9:32, Λουκ. 9:33, Λουκ. 12:41, Λουκ. 18:28, Λουκ. 22:54, Λουκ. 22:55, Λουκ. 22:58, Λουκ. 22:60, Λουκ. 22:61, Λουκ. 22:62, Λουκ. 24:12, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 6:68, Ιωάνν. 13:8, Ιωάνν. 13:9, Ιωάνν. 13:24, Ιωάνν. 13:36, Ιωάνν. 13:37, Ιωάνν. 18:10, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:25, Ιωάνν. 18:26, Ιωάνν. 18:27, Ιωάνν. 20:3, Ιωάνν. 20:6, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:3, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:11, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:21, Πράξ. 1:13, Πράξ. 1:15, Πράξ. 2:14, Πράξ. 2:38, Πράξ. 3:1, Πράξ. 3:4, Πράξ. 3:6, Πράξ. 3:12, Πράξ. 4:8, Πράξ. 4:19, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:8, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:29, Πράξ. 8:20, Πράξ. 9:34, Πράξ. 9:38, Πράξ. 9:39, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:5, Πράξ. 10:9, Πράξ. 10:14, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:18, Πράξ. 10:21, Πράξ. 10:23, Πράξ. 10:26, Πράξ. 10:32, Πράξ. 10:34, Πράξ. 10:46, Πράξ. 11:2, Πράξ. 11:4, Πράξ. 12:5, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:11, Πράξ. 12:16, Πράξ. 12:18, Πράξ. 15:7, Γαλ. 2:7, Γαλ. 2:11, Α'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:1 
4074  Πετρος  πετρου  Ματ. 8:14, Μάρ. 14:66, Ιωάνν. 1:40, Ιωάνν. 1:44, Ιωάνν. 6:8, Ιωάνν. 20:4, Πράξ. 4:13, Πράξ. 5:15, Πράξ. 10:19, Πράξ. 10:44, Πράξ. 12:7, Πράξ. 12:13, Πράξ. 12:14 
4075  πετρωδης  πετρωδες  Μάρ. 4:5 
4075  πετρωδης  πετρωδη  Ματ. 13:5, Ματ. 13:20, Μάρ. 4:16 
4076  πηγανον  πηγανον  Λουκ. 11:42 
4077  πηγη  πηγαι  Β'Πέτρ. 2:17 
4077  πηγη  πηγας  Αποκ. 7:17, Αποκ. 8:10, Αποκ. 14:7, Αποκ. 16:4 
4077  πηγη  πηγης  Αποκ. 21:6 
4077  πηγη  πηγη  Μάρ. 5:29, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:14, Ιάκ. 3:11, Ιάκ. 3:12 
4079  πηδαλιον  πηδαλιου  Ιάκ. 3:4 
4079  πηδαλιον  πηδαλιων  Πράξ. 27:40 
4080  πηλικος  πηλικοις  Γαλ. 6:11 
4080  πηλικος  πηλικος  Εβρ. 7:4 
4081  πηλος  πηλον  Ιωάνν. 9:6, Ιωάνν. 9:6, Ιωάνν. 9:11, Ιωάνν. 9:14, Ιωάνν. 9:15 
4081  πηλος  πηλου  Ρωμ. 9:21 
4082  πηρα  πηραν  Ματ. 10:10, Μάρ. 6:8, Λουκ. 9:3, Λουκ. 10:4, Λουκ. 22:36 
4082  πηρα  πηρας  Λουκ. 22:35 
4083  πηχυς  πηχυν  Ματ. 6:27, Λουκ. 12:25 
4083  πηχυς  πηχων  Ιωάνν. 21:8, Αποκ. 21:17 
4084  πιαζω  πιασαι  Ιωάνν. 7:30, Ιωάνν. 7:44, Ιωάνν. 10:39, Β'Κορ. 11:32 
4084  πιαζω  πιασας  Πράξ. 3:7, Πράξ. 12:4 
4084  πιαζω  πιασωσιν  Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 11:57 
4085  πιεζω  πεπιεσμενον  Λουκ. 6:38 
4086  πιθανολογια  πιθανολογια  Κολ. 2:4 
4087  πικραινω  πικραινεσθε  Κολ. 3:19 
4087  πικραινω  πικρανει  Αποκ. 10:9 
4088  πικρια  πικριας  Πράξ. 8:23, Ρωμ. 3:14, Εβρ. 12:15 
4088  πικρια  πικρια  Εφεσ. 4:31 
4089  πικρος  πικρον  Ιάκ. 3:11, Ιάκ. 3:14 
4090  πικρως  πικρως  Ματ. 26:75, Λουκ. 22:62 
4091  Πιλατος  πιλατον  Ματ. 27:62, Μάρ. 15:5, Μάρ. 15:43, Λουκ. 23:1, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:38, Πράξ. 13:28 
4091  Πιλατος  πιλατος  Ματ. 27:13, Ματ. 27:17, Ματ. 27:22, Ματ. 27:24, Ματ. 27:58, Ματ. 27:65, Μάρ. 15:2, Μάρ. 15:4, Μάρ. 15:9, Μάρ. 15:12, Μάρ. 15:14, Μάρ. 15:15, Μάρ. 15:44, Λουκ. 13:1, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:4, Λουκ. 23:6, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:13, Λουκ. 23:20, Λουκ. 23:24, Ιωάνν. 18:29, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 18:35, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 18:38, Ιωάνν. 19:1, Ιωάνν. 19:4, Ιωάνν. 19:6, Ιωάνν. 19:8, Ιωάνν. 19:10, Ιωάνν. 19:12, Ιωάνν. 19:13, Ιωάνν. 19:15, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:22, Ιωάνν. 19:38, Πράξ. 4:27 
4091  Πιλατος  πιλατου  Λουκ. 3:1, Πράξ. 3:13, Α'Τιμ. 6:13 
4091  Πιλατος  πιλατω  Ματ. 27:2, Ματ. 27:58, Μάρ. 15:1, Λουκ. 23:11, Λουκ. 23:52, Ιωάνν. 19:21 
4092  πιμπρημι  πιμπρασθαι  Πράξ. 28:6 
4093  πινακιδιον  πινακιδιον  Λουκ. 1:63 
4094  πιναξ  πινακι  Ματ. 14:8, Ματ. 14:11, Μάρ. 6:25, Μάρ. 6:28 
4094  πιναξ  πινακος  Λουκ. 11:39 
4095  πινω  πεπωκεν  Αποκ. 18:3 
4095  πινω  πιειν  Ματ. 20:22, Ματ. 27:34, Ματ. 27:34, Μάρ. 10:38, Μάρ. 15:23, Ιωάνν. 4:7, Ιωάνν. 4:9, Ιωάνν. 4:10, Πράξ. 23:12, Πράξ. 23:21, Ρωμ. 14:21, Α'Κορ. 9:4, Α'Κορ. 10:7, Αποκ. 16:6 
4095  πινω  πιεσαι  Λουκ. 17:8 
4095  πινω  πιεσθε  Ματ. 20:23, Μάρ. 10:39 
4095  πινω  πιεται  Αποκ. 14:10 
4095  πινω  πιετε  Ματ. 26:27 
4095  πινω  πιε  Λουκ. 12:19 
4095  πινω  πιητε  Ματ. 6:25, Λουκ. 12:29, Ιωάνν. 6:53 
4095  πινω  πιη  Λουκ. 1:15, Ιωάνν. 4:14 
4095  πινω  πινειν  Ματ. 20:22, Ματ. 24:49, Λουκ. 12:45, Α'Κορ. 10:21, Α'Κορ. 11:22 
4095  πινω  πινει  Μάρ. 2:16, Α'Κορ. 11:29 
4095  πινω  πινετε  Λουκ. 5:30, Α'Κορ. 10:31 
4095  πινω  πινετω  Ιωάνν. 7:37, Α'Κορ. 11:28 
4095  πινω  πινητε  Λουκ. 22:30, Α'Κορ. 11:25, Α'Κορ. 11:26 
4095  πινω  πινη  Α'Κορ. 11:27 
4095  πινω  πινοντες  Ματ. 24:38, Λουκ. 10:7 
4095  πινω  πινουσιν  Λουκ. 5:33 
4095  πινω  πινων  Ματ. 11:18, Ματ. 11:19, Λουκ. 7:33, Λουκ. 7:34, Ιωάνν. 4:13, Ιωάνν. 6:54, Ιωάνν. 6:56, Α'Κορ. 11:29 
4095  πινω  πινω  Ματ. 26:29, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:39, Μάρ. 14:25 
4095  πινω  πιουσα  Εβρ. 6:7 
4095  πινω  πιωμεν  Ματ. 6:31, Α'Κορ. 15:32 
4095  πινω  πιων  Λουκ. 5:39 
4095  πινω  πιωσιν  Μάρ. 16:18 
4095  πινω  πιω  Ματ. 26:29, Ματ. 26:42, Μάρ. 14:25, Λουκ. 17:8, Λουκ. 22:18, Ιωάνν. 18:11 
4096  πιοτης  πιοτητος  Ρωμ. 11:17 
4097  πιπρασκω  πεπρακεν  Ματ. 13:46 
4097  πιπρασκω  πεπραμενος  Ρωμ. 7:14 
4097  πιπρασκω  πιπρασκομενων  Πράξ. 4:34 
4097  πιπρασκω  πραθεν  Πράξ. 5:4 
4097  πιπρασκω  πραθηναι  Ματ. 18:25, Ματ. 26:9, Μάρ. 14:5 
4098  πιπτω  πεπτωκοτα  Αποκ. 9:1 
4098  πιπτω  πεπτωκυιαν  Πράξ. 15:16 
4098  πιπτω  πεσειν  Λουκ. 16:17 
4098  πιπτω  πεσειται  Ματ. 10:29, Πράξ. 27:34 
4098  πιπτω  πεσετε  Λουκ. 23:30, Αποκ. 6:16 
4098  πιπτω  πεσητε  Ιάκ. 5:12 
4098  πιπτω  πεση  Ματ. 21:44, Λουκ. 20:18, Α'Κορ. 10:12, Εβρ. 4:11, Αποκ. 7:16 
4098  πιπτω  πεσοντας  Ρωμ. 11:22 
4098  πιπτω  πεσοντα  Λουκ. 10:18 
4098  πιπτω  πεσοντες  Ματ. 2:11 
4098  πιπτω  πεσον  Λουκ. 8:14 
4098  πιπτω  πεσουνται  Ματ. 15:14, Ματ. 24:29, Λουκ. 6:39, Λουκ. 21:24, Αποκ. 4:10 
4098  πιπτω  πεσων  Ματ. 4:9, Ματ. 18:26, Ματ. 18:29, Ματ. 21:44, Μάρ. 9:20, Λουκ. 5:12, Λουκ. 8:41, Λουκ. 20:18, Ιωάνν. 12:24, Πράξ. 5:5, Πράξ. 9:4, Πράξ. 10:25, Α'Κορ. 14:25 
4098  πιπτω  πεσωσιν  Ρωμ. 11:11 
4098  πιπτω  πιπτει  Ματ. 17:15, Μάρ. 5:22, Λουκ. 11:17, Ρωμ. 14:4 
4098  πιπτω  πιπτοντων  Ματ. 15:27, Λουκ. 16:21 
4099  Πισιδια  πισιδιαν  Πράξ. 14:24 
4099  Πισιδια  πισιδιας  Πράξ. 13:14 
4100  πιστευω  πεπιστευκαμεν  Ιωάνν. 6:69, Α'Ιωάνν. 4:16 
4100  πιστευω  πεπιστευκας  Ιωάνν. 20:29 
4100  πιστευω  πεπιστευκατε  Ιωάνν. 16:27 
4100  πιστευω  πεπιστευκα  Ιωάνν. 11:27, Β'Τιμ. 1:12 
4100  πιστευω  πεπιστευκεισαν  Πράξ. 14:23 
4100  πιστευω  πεπιστευκεν  Ιωάνν. 3:18, Α'Ιωάνν. 5:10 
4100  πιστευω  πεπιστευκοσιν  Πράξ. 18:27 
4100  πιστευω  πεπιστευκοτας  Ιωάνν. 8:31 
4100  πιστευω  πεπιστευκοτες  Πράξ. 15:5, Τίτ. 3:8 
4100  πιστευω  πεπιστευκοτων  Πράξ. 19:18, Πράξ. 21:20, Πράξ. 21:25 
4100  πιστευω  πεπιστευκως  Πράξ. 16:34 
4100  πιστευω  πεπιστευμαι  Α'Κορ. 9:17, Γαλ. 2:7 
4100  πιστευω  πιστευειν  Λουκ. 24:25, Ιωάνν. 12:39, Ρωμ. 15:13, Φιλ. 1:29, Α'Τιμ. 1:16 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last