Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3803  παγις  παγιδα  Ρωμ. 11:9, Α'Τιμ. 3:7, Α'Τιμ. 6:9 
3802  παγιδευω  παγιδευσωσιν  Ματ. 22:15 
3803  παγις  παγιδος  Β'Τιμ. 2:26 
3803  παγις  παγις  Λουκ. 21:35 
697  Αρειοσ0Παγος  παγον  Πράξ. 17:19 
697  Αρειοσ0Παγος  παγου  Πράξ. 17:22 
3806  παθος  παθει  Α'Θεσσ. 4:5 
3958  πασχω  παθειν  Ματ. 16:21, Μάρ. 8:31, Λουκ. 9:22, Λουκ. 17:25, Λουκ. 22:15, Λουκ. 24:26, Λουκ. 24:46, Πράξ. 1:3, Πράξ. 3:18, Πράξ. 9:16, Πράξ. 17:3, Εβρ. 9:26 
3806  παθος  παθη  Ρωμ. 1:26 
3958  πασχω  παθη  Μάρ. 9:12 
3804  παθημα  παθημα  Εβρ. 2:9 
3804  παθημα  παθημασιν  Γαλ. 5:24, Κολ. 1:24, Β'Τιμ. 3:11, Α'Πέτρ. 4:13 
3804  παθημα  παθηματα  Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 8:18, Β'Κορ. 1:5, Α'Πέτρ. 1:11 
3804  παθημα  παθηματων  Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:7, Φιλ. 3:10, Εβρ. 2:10, Εβρ. 10:32, Α'Πέτρ. 5:1, Α'Πέτρ. 5:9 
3805  παθητος  παθητος  Πράξ. 26:23 
3958  πασχω  παθοντας  Α'Πέτρ. 5:10 
3958  πασχω  παθοντος  Α'Πέτρ. 4:1 
3806  παθος  παθος  Κολ. 3:5 
3958  πασχω  παθουσα  Μάρ. 5:26 
3958  πασχω  παθων  Α'Πέτρ. 4:1 
3816  παις  παιδα  Λουκ. 9:42, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:27, Πράξ. 20:12 
3807  παιδαγωγος  παιδαγωγον  Γαλ. 3:25 
3807  παιδαγωγος  παιδαγωγος  Γαλ. 3:24 
3807  παιδαγωγος  παιδαγωγους  Α'Κορ. 4:15 
3808  παιδαριον  παιδαριοις  Ματ. 11:16 
3808  παιδαριον  παιδαριον  Ιωάνν. 6:9 
3816  παις  παιδας  Ματ. 2:16, Ματ. 21:15, Λουκ. 12:45 
3809  παιδεια  παιδεια  Εφεσ. 6:4, Εβρ. 12:11 
3809  παιδεια  παιδειαν  Β'Τιμ. 3:16, Εβρ. 12:7 
3809  παιδεια  παιδειας  Εβρ. 12:5, Εβρ. 12:8 
3811  παιδευω  παιδευει  Εβρ. 12:6, Εβρ. 12:7 
3811  παιδευω  παιδευθωσιν  Α'Τιμ. 1:20 
3811  παιδευω  παιδευομεθα  Α'Κορ. 11:32 
3811  παιδευω  παιδευομενοι  Β'Κορ. 6:9 
3811  παιδευω  παιδευοντα  Β'Τιμ. 2:25 
3811  παιδευω  παιδευουσα  Τίτ. 2:12 
3811  παιδευω  παιδευσας  Λουκ. 23:16, Λουκ. 23:22 
3810  παιδευτης  παιδευτας  Εβρ. 12:9 
3810  παιδευτης  παιδευτην  Ρωμ. 2:20 
3811  παιδευω  παιδευω  Αποκ. 3:19 
3813  παιδιον  παιδια  Ματ. 18:3, Ματ. 19:13, Ματ. 19:14, Μάρ. 10:13, Μάρ. 10:14, Λουκ. 11:7, Λουκ. 18:16, Ιωάνν. 21:5, Α'Κορ. 14:20, Εβρ. 2:13, Εβρ. 2:14, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:18 
3812  παιδιοθεν  παιδιοθεν  Μάρ. 9:21 
3813  παιδιον  παιδιοις  Λουκ. 7:32 
3813  παιδιον  παιδιον  Ματ. 2:9, Ματ. 2:11, Ματ. 2:13, Ματ. 2:13, Ματ. 2:14, Ματ. 2:20, Ματ. 2:21, Ματ. 18:2, Ματ. 18:4, Ματ. 18:5, Μάρ. 5:39, Μάρ. 5:40, Μάρ. 9:36, Μάρ. 10:15, Λουκ. 1:59, Λουκ. 1:66, Λουκ. 1:76, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:40, Λουκ. 9:48, Λουκ. 18:17, Ιωάνν. 4:49, Ιωάνν. 16:21, Εβρ. 11:23 
3813  παιδιον  παιδιου  Ματ. 2:8, Ματ. 2:20, Μάρ. 5:40, Μάρ. 5:41, Μάρ. 9:24, Λουκ. 2:17, Λουκ. 9:47 
3814  παιδισκη  παιδισκας  Λουκ. 12:45 
3814  παιδισκη  παιδισκη  Ματ. 26:69, Μάρ. 14:69, Λουκ. 22:56, Ιωάνν. 18:17, Πράξ. 12:13 
3814  παιδισκη  παιδισκην  Πράξ. 16:16, Γαλ. 4:30 
3814  παιδισκη  παιδισκης  Γαλ. 4:22, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:30, Γαλ. 4:31 
3814  παιδισκη  παιδισκων  Μάρ. 14:66 
3813  παιδιον  παιδιων  Ματ. 14:21, Ματ. 15:38, Μάρ. 7:28, Μάρ. 9:37 
3816  παις  παιδος  Λουκ. 1:54, Λουκ. 1:69, Λουκ. 8:51, Πράξ. 4:25, Πράξ. 4:30 
3816  παις  παιδων  Λουκ. 15:26 
3815  παιζω  παιζειν  Α'Κορ. 10:7 
3816  παις  παις  Ματ. 8:6, Ματ. 8:8, Ματ. 8:13, Ματ. 12:18, Ματ. 17:18, Λουκ. 2:43, Λουκ. 7:7, Λουκ. 8:54, Ιωάνν. 4:51 
3817  παιω  παισας  Ματ. 26:68, Λουκ. 22:64 
3817  παιω  παιση  Αποκ. 9:5 
1401  δουλος  παισιν  Ματ. 14:2 
3819  παλαι  παλαι  Ματ. 11:21, Μάρ. 15:44, Λουκ. 10:13, Εβρ. 1:1, Β'Πέτρ. 1:9, Ιουδ. 1:4 
3820  παλαιος  παλαια  Ματ. 13:52, Α'Κορ. 5:8, Α'Ιωάνν. 2:7 
3820  παλαιος  παλαιαν  Α'Κορ. 5:7, Α'Ιωάνν. 2:7 
3820  παλαιος  παλαιας  Β'Κορ. 3:14 
3822  παλαιοω  παλαιον  Λουκ. 5:36, Λουκ. 5:39, Εφεσ. 4:22, Κολ. 3:9 
3820  παλαιος  παλαιος  Λουκ. 5:39, Ρωμ. 6:6 
3821  παλαιοτης  παλαιοτητι  Ρωμ. 7:6 
3822  παλαιοω  παλαιου  Μάρ. 2:21 
3822  παλαιοω  παλαιουμενα  Λουκ. 12:33 
3822  παλαιοω  παλαιουμενον  Εβρ. 8:13 
3820  παλαιος  παλαιους  Ματ. 9:17, Μάρ. 2:22, Λουκ. 5:37 
3820  παλαιος  παλαιω  Ματ. 9:16, Μάρ. 2:21, Λουκ. 5:36 
3822  παλαιοω  παλαιωθησονται  Εβρ. 1:11 
3823  παλη  παλη  Εφεσ. 6:12 
3824  παλιγγενεσια  παλιγγενεσια  Ματ. 19:28 
3824  παλιγγενεσια  παλιγγενεσιας  Τίτ. 3:5 
3825  παλιν  παλιν  Ματ. 4:7, Ματ. 4:8, Ματ. 5:33, Ματ. 13:44, Ματ. 13:45, Ματ. 13:47, Ματ. 18:19, Ματ. 19:24, Ματ. 20:5, Ματ. 21:36, Ματ. 22:1, Ματ. 22:4, Ματ. 26:42, Ματ. 26:43, Ματ. 26:44, Ματ. 26:72, Ματ. 27:50, Μάρ. 2:1, Μάρ. 2:13, Μάρ. 3:1, Μάρ. 3:20, Μάρ. 4:1, Μάρ. 5:21, Μάρ. 7:31, Μάρ. 8:13, Μάρ. 8:25, Μάρ. 10:1, Μάρ. 10:1, Μάρ. 10:10, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:32, Μάρ. 11:27, Μάρ. 12:4, Μάρ. 12:5, Μάρ. 14:39, Μάρ. 14:40, Μάρ. 14:61, Μάρ. 14:69, Μάρ. 14:70, Μάρ. 14:70, Μάρ. 15:4, Μάρ. 15:12, Μάρ. 15:13, Λουκ. 13:20, Λουκ. 23:20, Ιωάνν. 1:35, Ιωάνν. 4:3, Ιωάνν. 4:13, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:54, Ιωάνν. 6:15, Ιωάνν. 8:2, Ιωάνν. 8:8, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 9:15, Ιωάνν. 9:17, Ιωάνν. 9:26, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 10:7, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 10:18, Ιωάνν. 10:19, Ιωάνν. 10:31, Ιωάνν. 10:39, Ιωάνν. 10:40, Ιωάνν. 11:7, Ιωάνν. 11:8, Ιωάνν. 11:38, Ιωάνν. 12:22, Ιωάνν. 12:28, Ιωάνν. 12:39, Ιωάνν. 13:12, Ιωάνν. 14:3, Ιωάνν. 16:16, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 16:19, Ιωάνν. 16:22, Ιωάνν. 16:28, Ιωάνν. 18:7, Ιωάνν. 18:27, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 18:38, Ιωάνν. 18:40, Ιωάνν. 19:4, Ιωάνν. 19:9, Ιωάνν. 19:37, Ιωάνν. 20:10, Ιωάνν. 20:21, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:16, Πράξ. 10:15, Πράξ. 10:16, Πράξ. 11:10, Πράξ. 17:32, Πράξ. 18:21, Πράξ. 27:28, Ρωμ. 8:15, Ρωμ. 11:23, Ρωμ. 15:10, Ρωμ. 15:11, Ρωμ. 15:12, Α'Κορ. 3:20, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 12:21, Β'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 2:1, Β'Κορ. 3:1, Β'Κορ. 5:12, Β'Κορ. 10:7, Β'Κορ. 11:16, Β'Κορ. 12:19, Β'Κορ. 12:21, Β'Κορ. 13:2, Γαλ. 1:9, Γαλ. 1:17, Γαλ. 2:1, Γαλ. 2:18, Γαλ. 4:9, Γαλ. 4:9, Γαλ. 4:19, Γαλ. 5:1, Γαλ. 5:3, Φιλ. 1:26, Φιλ. 2:28, Φιλ. 4:4, Εβρ. 1:5, Εβρ. 1:6, Εβρ. 2:13, Εβρ. 2:13, Εβρ. 4:5, Εβρ. 4:7, Εβρ. 5:12, Εβρ. 6:1, Εβρ. 6:6, Εβρ. 10:30, Ιάκ. 5:18, Β'Πέτρ. 2:20, Α'Ιωάνν. 2:8, Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:11 
3826  παμπληθει  παμπληθει  Λουκ. 23:18 
3827  παμπολυς  παμπολλου  Μάρ. 8:1 
3828  Παμφυλια  παμφυλιαν  Πράξ. 2:10, Πράξ. 14:24, Πράξ. 27:5 
3828  Παμφυλια  παμφυλιας  Πράξ. 13:13, Πράξ. 15:38 
3956  πας  παν  Ματ. 3:10, Ματ. 5:11, Ματ. 7:17, Ματ. 7:19, Ματ. 12:36, Ματ. 15:17, Ματ. 18:16, Ματ. 18:34, Ματ. 23:35, Μάρ. 7:18, Λουκ. 1:10, Λουκ. 1:37, Λουκ. 2:23, Λουκ. 3:5, Λουκ. 3:9, Λουκ. 11:42, Ιωάνν. 6:37, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 17:2, Πράξ. 10:14, Πράξ. 11:8, Πράξ. 13:27, Πράξ. 15:12, Πράξ. 15:21, Πράξ. 17:26, Πράξ. 17:26, Πράξ. 18:4, Πράξ. 22:5, Πράξ. 25:24, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 14:11, Ρωμ. 14:23, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 10:25, Α'Κορ. 10:27, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 13:1, Εφεσ. 3:19, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 5:13, Φιλ. 2:9, Φιλ. 2:10, Κολ. 1:19, Κολ. 2:9, Κολ. 2:19, Κολ. 3:17, Κολ. 3:23, Α'Τιμ. 4:4, Β'Τιμ. 2:21, Β'Τιμ. 3:17, Τίτ. 1:16, Τίτ. 3:1, Ιάκ. 1:17, Ιάκ. 3:16, Α'Ιωάνν. 2:16, Α'Ιωάνν. 2:21, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:3, Α'Ιωάνν. 5:4, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:14, Αποκ. 7:1, Αποκ. 7:16, Αποκ. 7:17, Αποκ. 9:4, Αποκ. 9:4, Αποκ. 14:6, Αποκ. 18:12, Αποκ. 18:12, Αποκ. 18:12, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:27, Αποκ. 22:3 
3830  πανδοχευς  πανδοχει  Λουκ. 10:35 
3829  πανδοχειον  πανδοχειον  Λουκ. 10:34 
3831  πανηγυρις  πανηγυρει  Εβρ. 12:23 
3832  πανοικι  πανοικι  Πράξ. 16:34 
3833  πανοπλια  πανοπλιαν  Λουκ. 11:22, Εφεσ. 6:11, Εφεσ. 6:13 
3834  πανουργια  πανουργια  Α'Κορ. 3:19, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 11:3, Εφεσ. 4:14 
3834  πανουργια  πανουργιαν  Λουκ. 20:23 
3835  πανουγος  πανουργος  Β'Κορ. 12:16 
3839  παντη  παντα  Ματ. 4:9, Ματ. 5:18, Ματ. 6:32, Ματ. 6:33, Ματ. 7:12, Ματ. 8:33, Ματ. 11:27, Ματ. 13:34, Ματ. 13:41, Ματ. 13:44, Ματ. 13:46, Ματ. 13:51, Ματ. 13:56, Ματ. 17:11, Ματ. 18:25, Ματ. 18:26, Ματ. 18:29, Ματ. 18:31, Ματ. 19:20, Ματ. 19:26, Ματ. 19:27, Ματ. 21:22, Ματ. 22:4, Ματ. 23:3, Ματ. 23:5, Ματ. 23:36, Ματ. 24:2, Ματ. 24:6, Ματ. 24:8, Ματ. 24:33, Ματ. 24:34, Ματ. 25:32, Ματ. 28:19, Ματ. 28:20, Μάρ. 3:28, Μάρ. 4:11, Μάρ. 4:34, Μάρ. 5:26, Μάρ. 6:30, Μάρ. 7:14, Μάρ. 7:19, Μάρ. 7:23, Μάρ. 7:37, Μάρ. 9:12, Μάρ. 9:23, Μάρ. 10:20, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:28, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:24, Μάρ. 12:44, Μάρ. 13:4, Μάρ. 13:10, Μάρ. 13:23, Μάρ. 13:30, Μάρ. 14:36, Λουκ. 1:65, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:51, Λουκ. 4:7, Λουκ. 4:13, Λουκ. 4:37, Λουκ. 7:1, Λουκ. 9:1, Λουκ. 9:7, Λουκ. 9:13, Λουκ. 10:22, Λουκ. 11:41, Λουκ. 12:18, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:31, Λουκ. 14:17, Λουκ. 15:14, Λουκ. 15:31, Λουκ. 16:14, Λουκ. 17:10, Λουκ. 18:12, Λουκ. 18:21, Λουκ. 18:22, Λουκ. 18:28, Λουκ. 18:31, Λουκ. 21:22, Λουκ. 21:24, Λουκ. 21:29, Λουκ. 21:32, Λουκ. 21:36, Λουκ. 24:9, Λουκ. 24:44, Λουκ. 24:47, Ιωάνν. 1:3, Ιωάνν. 1:9, Ιωάνν. 3:35, Ιωάνν. 4:25, Ιωάνν. 4:29, Ιωάνν. 4:39, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 10:41, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:21, Ιωάνν. 16:15, Ιωάνν. 16:30, Ιωάνν. 17:7, Ιωάνν. 17:10, Ιωάνν. 18:4, Ιωάνν. 19:28, Ιωάνν. 21:17, Πράξ. 1:18, Πράξ. 3:22, Πράξ. 4:24, Πράξ. 5:20, Πράξ. 7:50, Πράξ. 10:12, Πράξ. 10:33, Πράξ. 10:43, Πράξ. 13:22, Πράξ. 14:15, Πράξ. 14:16, Πράξ. 15:17, Πράξ. 15:17, Πράξ. 15:18, Πράξ. 17:22, Πράξ. 17:24, Πράξ. 17:25, Πράξ. 20:18, Πράξ. 20:35, Πράξ. 21:27, Ρωμ. 3:2, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 8:32, Ρωμ. 11:36, Ρωμ. 12:4, Ρωμ. 14:2, Ρωμ. 14:20, Ρωμ. 15:11, Ρωμ. 16:26, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:15, Α'Κορ. 3:21, Α'Κορ. 3:22, Α'Κορ. 6:12, Α'Κορ. 6:12, Α'Κορ. 6:12, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 9:22, Α'Κορ. 9:25, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 10:23, Α'Κορ. 10:23, Α'Κορ. 10:23, Α'Κορ. 10:23, Α'Κορ. 10:31, Α'Κορ. 10:33, Α'Κορ. 11:2, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 12:6, Α'Κορ. 12:11, Α'Κορ. 12:12, Α'Κορ. 12:19, Α'Κορ. 12:26, Α'Κορ. 12:26, Α'Κορ. 13:2, Α'Κορ. 13:3, Α'Κορ. 13:7, Α'Κορ. 13:7, Α'Κορ. 13:7, Α'Κορ. 13:7, Α'Κορ. 14:26, Α'Κορ. 14:40, Α'Κορ. 15:27, Α'Κορ. 15:27, Α'Κορ. 15:27, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 16:14, Β'Κορ. 2:9, Β'Κορ. 4:15, Β'Κορ. 5:17, Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 6:10, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 12:19, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:22, Εφεσ. 1:10, Εφεσ. 1:11, Εφεσ. 1:22, Εφεσ. 1:22, Εφεσ. 1:23, Εφεσ. 3:9, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 4:10, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 5:13, Εφεσ. 6:16, Εφεσ. 6:21, Φιλ. 2:14, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:8, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:7, Φιλ. 4:13, Φιλ. 4:18, Φιλ. 4:21, Κολ. 1:16, Κολ. 1:16, Κολ. 1:17, Κολ. 1:20, Κολ. 1:28, Κολ. 1:28, Κολ. 1:28, Κολ. 2:2, Κολ. 2:13, Κολ. 2:22, Κολ. 3:8, Κολ. 3:11, Κολ. 3:17, Κολ. 3:20, Κολ. 3:22, Κολ. 4:7, Κολ. 4:9, Α'Θεσσ. 5:21, Β'Θεσσ. 2:4, Α'Τιμ. 4:8, Α'Τιμ. 6:13, Α'Τιμ. 6:17, Β'Τιμ. 2:10, Β'Τιμ. 4:17, Τίτ. 1:15, Τίτ. 2:7, Εβρ. 1:3, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:8, Εβρ. 2:10, Εβρ. 2:10, Εβρ. 2:17, Εβρ. 3:4, Εβρ. 4:13, Εβρ. 4:15, Εβρ. 8:5, Εβρ. 9:19, Εβρ. 9:21, Εβρ. 9:22, Εβρ. 12:1, Εβρ. 12:6, Α'Πέτρ. 2:1, Β'Πέτρ. 1:3, Β'Πέτρ. 3:4, Α'Ιωάνν. 2:20, Α'Ιωάνν. 3:20, Αποκ. 4:11, Αποκ. 5:13, Αποκ. 12:5, Αποκ. 14:8, Αποκ. 15:4, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:14, Αποκ. 18:23, Αποκ. 19:21, Αποκ. 21:5, Αποκ. 21:7 
3956  πας  παντας  Ματ. 2:4, Ματ. 2:16, Ματ. 4:24, Ματ. 8:16, Ματ. 12:15, Ματ. 14:35, Ματ. 21:12, Ματ. 22:10, Ματ. 26:1, Μάρ. 1:32, Μάρ. 2:12, Μάρ. 6:39, Λουκ. 1:65, Λουκ. 4:36, Λουκ. 5:9, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:19, Λουκ. 8:54, Λουκ. 9:23, Λουκ. 12:41, Λουκ. 13:2, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:28, Λουκ. 21:35, Ιωάνν. 2:15, Ιωάνν. 2:24, Ιωάνν. 12:32, Πράξ. 4:33, Πράξ. 5:5, Πράξ. 5:11, Πράξ. 9:14, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:38, Πράξ. 10:44, Πράξ. 11:23, Πράξ. 18:2, Πράξ. 18:23, Πράξ. 19:10, Πράξ. 19:17, Πράξ. 21:21, Πράξ. 21:28, Πράξ. 22:15, Πράξ. 26:29, Πράξ. 27:24, Πράξ. 27:44, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:30, Ρωμ. 3:9, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:18, Ρωμ. 5:18, Ρωμ. 10:12, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 16:15, Ρωμ. 16:19, Α'Κορ. 7:7, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 15:25, Β'Κορ. 2:3, Β'Κορ. 2:5, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 9:13, Γαλ. 6:10, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 3:9, Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:8, Φιλ. 2:26, Κολ. 1:4, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Θεσσ. 5:14, Α'Θεσσ. 5:15, Α'Θεσσ. 5:26, Α'Τιμ. 2:4, Β'Τιμ. 2:24, Τίτ. 3:2, Φιλήμ. 1:5, Εβρ. 13:24, Εβρ. 13:24, Α'Πέτρ. 2:17, Β'Πέτρ. 3:9, Ιουδ. 1:15, Ιουδ. 1:25, Αποκ. 13:16 
3836  πανταχοθεν  πανταχοθεν  Μάρ. 1:45 
3837  πανταχου  πανταχου  Μάρ. 16:20, Λουκ. 9:6, Πράξ. 17:30, Πράξ. 21:28, Πράξ. 24:3, Πράξ. 28:22, Α'Κορ. 4:17 
3838  παντελης  παντελες  Λουκ. 13:11, Εβρ. 7:25 
3956  πας  παντες  Ματ. 11:13, Ματ. 11:28, Ματ. 12:23, Ματ. 14:20, Ματ. 15:37, Ματ. 19:11, Ματ. 21:26, Ματ. 22:28, Ματ. 23:8, Ματ. 25:31, Ματ. 26:27, Ματ. 26:31, Ματ. 26:33, Ματ. 26:35, Ματ. 26:52, Ματ. 26:56, Ματ. 27:1, Ματ. 27:22, Μάρ. 1:5, Μάρ. 1:27, Μάρ. 1:37, Μάρ. 5:12, Μάρ. 5:20, Μάρ. 6:42, Μάρ. 6:50, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:14, Μάρ. 12:44, Μάρ. 14:23, Μάρ. 14:27, Μάρ. 14:29, Μάρ. 14:31, Μάρ. 14:50, Μάρ. 14:53, Μάρ. 14:64, Λουκ. 1:63, Λουκ. 1:66, Λουκ. 2:3, Λουκ. 2:18, Λουκ. 2:47, Λουκ. 4:22, Λουκ. 4:28, Λουκ. 4:40, Λουκ. 6:26, Λουκ. 8:40, Λουκ. 8:52, Λουκ. 9:17, Λουκ. 9:43, Λουκ. 13:3, Λουκ. 13:5, Λουκ. 13:17, Λουκ. 13:27, Λουκ. 14:18, Λουκ. 14:29, Λουκ. 15:1, Λουκ. 20:38, Λουκ. 21:15, Λουκ. 22:70, Λουκ. 23:48, Λουκ. 23:49, Ιωάνν. 1:7, Ιωάνν. 1:16, Ιωάνν. 3:26, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 7:21, Ιωάνν. 10:8, Ιωάνν. 11:48, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:11, Ιωάνν. 13:35, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 18:40, Πράξ. 1:14, Πράξ. 2:7, Πράξ. 2:7, Πράξ. 2:12, Πράξ. 2:32, Πράξ. 2:44, Πράξ. 3:24, Πράξ. 4:21, Πράξ. 5:17, Πράξ. 5:36, Πράξ. 5:37, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:10, Πράξ. 9:21, Πράξ. 9:26, Πράξ. 9:35, Πράξ. 10:33, Πράξ. 10:43, Πράξ. 16:33, Πράξ. 17:7, Πράξ. 17:21, Πράξ. 18:17, Πράξ. 19:7, Πράξ. 20:25, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:20, Πράξ. 21:24, Πράξ. 22:3, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:4, Πράξ. 27:36, Ρωμ. 3:12, Ρωμ. 3:23, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:7, Ρωμ. 10:16, Ρωμ. 14:10, Ρωμ. 15:11, Α'Κορ. 1:10, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 9:24, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:2, Α'Κορ. 10:3, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 10:17, Α'Κορ. 12:13, Α'Κορ. 12:13, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:29, Α'Κορ. 12:30, Α'Κορ. 12:30, Α'Κορ. 12:30, Α'Κορ. 14:23, Α'Κορ. 14:24, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:22, Α'Κορ. 15:51, Α'Κορ. 15:51, Α'Κορ. 16:20, Β'Κορ. 3:18, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 13:13, Γαλ. 1:2, Γαλ. 3:26, Γαλ. 3:28, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 4:13, Φιλ. 2:21, Φιλ. 4:22, Κολ. 2:3, Α'Θεσσ. 5:5, Β'Θεσσ. 2:12, Β'Τιμ. 1:15, Β'Τιμ. 3:12, Β'Τιμ. 4:16, Β'Τιμ. 4:21, Τίτ. 3:15, Εβρ. 1:6, Εβρ. 1:11, Εβρ. 1:14, Εβρ. 2:11, Εβρ. 3:16, Εβρ. 8:11, Εβρ. 11:13, Εβρ. 11:39, Εβρ. 12:8, Α'Πέτρ. 3:8, Α'Πέτρ. 5:5, Α'Ιωάνν. 2:19, Β'Ιωάνν. 1:1, Αποκ. 7:11, Αποκ. 13:8, Αποκ. 18:19, Αποκ. 19:5 
3839  παντη  παντη  Πράξ. 24:3 
3839  παντη  παντι  Ματ. 4:4, Ματ. 25:29, Λουκ. 2:10, Λουκ. 4:4, Λουκ. 6:30, Λουκ. 11:4, Λουκ. 12:48, Λουκ. 19:26, Λουκ. 21:36, Πράξ. 1:21, Πράξ. 4:10, Πράξ. 5:34, Πράξ. 10:2, Πράξ. 10:35, Πράξ. 10:41, Πράξ. 13:24, Πράξ. 20:28, Ρωμ. 1:16, Ρωμ. 2:10, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 10:4, Ρωμ. 12:3, Α'Κορ. 1:2, Α'Κορ. 1:5, Α'Κορ. 1:5, Α'Κορ. 16:16, Β'Κορ. 2:14, Β'Κορ. 4:8, Β'Κορ. 6:4, Β'Κορ. 7:5, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 7:16, Β'Κορ. 8:7, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 9:11, Β'Κορ. 11:6, Β'Κορ. 11:9, Γαλ. 5:3, Εφεσ. 4:14, Εφεσ. 5:24, Εφεσ. 6:18, Φιλ. 1:18, Φιλ. 4:6, Φιλ. 4:12, Κολ. 1:6, Κολ. 1:10, Κολ. 4:12, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 5:18, Β'Θεσσ. 2:17, Β'Θεσσ. 3:16, Α'Τιμ. 2:8, Α'Τιμ. 5:10, Εβρ. 9:19, Εβρ. 13:21, Α'Πέτρ. 2:18, Α'Πέτρ. 3:15, Α'Ιωάνν. 4:1, Αποκ. 21:19, Αποκ. 22:18 
3840  παντοθεν  παντοθεν  Λουκ. 19:43, Εβρ. 9:4 
3841  παντοκρατωρ  παντοκρατορος  Αποκ. 16:14, Αποκ. 19:15 
3841  παντοκρατωρ  παντοκρατωρ  Β'Κορ. 6:18, Αποκ. 1:8, Αποκ. 4:8, Αποκ. 11:17, Αποκ. 15:3, Αποκ. 16:7, Αποκ. 19:6, Αποκ. 21:22 
3956  πας  παντος  Ματ. 13:19, Ματ. 13:47, Ματ. 18:10, Ματ. 18:19, Λουκ. 8:47, Λουκ. 20:45, Λουκ. 24:19, Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:25, Πράξ. 6:5, Πράξ. 13:10, Α'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 7:1, Εφεσ. 1:21, Α'Θεσσ. 5:22, Β'Θεσσ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:16, Β'Τιμ. 4:18, Φιλήμ. 1:6, Εβρ. 2:9, Εβρ. 2:15, Αποκ. 7:9, Αποκ. 18:2, Αποκ. 18:2 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last