Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
4028  περικαλυπτω  περικεκαλυμμενην  Εβρ. 9:4 
4029  περικειμαι  περικειμαι  Πράξ. 28:20 
4029  περικειμαι  περικειμενον  Εβρ. 12:1 
4029  περικειμαι  περικειται  Μάρ. 9:42, Λουκ. 17:2, Εβρ. 5:2 
4030  περικεφαλαια  περικεφαλαιαν  Εφεσ. 6:17, Α'Θεσσ. 5:8 
4031  περικρατης  περικρατεις  Πράξ. 27:16 
4032  περικρυπτω  περιεκρυβεν  Λουκ. 1:24 
4033  περικυκλοω  περικυκλωσουσιν  Λουκ. 19:43 
4034  περιλαμπω  περιελαμψεν  Λουκ. 2:9 
4034  περιλαμπω  περιλαμψαν  Πράξ. 26:13 
4035  περιλειπω  περιλειπομενοι  Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 4:17 
4036  περιλυπος  περιλυπον  Λουκ. 18:24 
4036  περιλυπος  περιλυπος  Ματ. 26:38, Μάρ. 6:26, Μάρ. 14:34, Λουκ. 18:23 
4037  περιμενω  περιμενειν  Πράξ. 1:4 
4038  περιξ  περιξ  Πράξ. 5:16 
4039  περιοικεω  περιοικουντας  Λουκ. 1:65 
4040  περιοικος  περιοικοι  Λουκ. 1:58 
4041  περιουσιος  περιουσιον  Τίτ. 2:14 
4042  περιοχη  περιοχη  Πράξ. 8:32 
4043  περιπατεω  περιεπατεις  Ιωάνν. 21:18 
4043  περιπατεω  περιεπατει  Μάρ. 5:42, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 10:23, Ιωάνν. 11:54, Πράξ. 3:8, Πράξ. 14:10 
4043  περιπατεω  περιεπατησαμεν  Β'Κορ. 12:18 
4043  περιπατεω  περιεπατησατε  Εφεσ. 2:2, Κολ. 3:7 
4043  περιπατεω  περιεπατησεν  Ματ. 14:29, Α'Ιωάνν. 2:6 
4043  περιπατεω  περιεπατουν  Ιωάνν. 6:66 
4043  περιπατεω  περιπατειν  Μάρ. 12:38, Λουκ. 20:46, Ιωάνν. 7:1, Πράξ. 3:12, Πράξ. 21:21, Εφεσ. 4:17, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Ιωάνν. 2:6, Αποκ. 9:20 
4043  περιπατεω  περιπατεις  Ρωμ. 14:15, 1:3 
4043  περιπατεω  περιπατειτε  Ιωάνν. 12:35, Α'Κορ. 3:3, Γαλ. 5:16, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:8, Εφεσ. 5:15, Κολ. 2:6, Κολ. 4:5 
4043  περιπατεω  περιπατειτω  Α'Κορ. 7:17 
4043  περιπατεω  περιπατει  Ματ. 9:5, Μάρ. 2:9, Λουκ. 5:23, Ιωάνν. 5:8, Ιωάνν. 5:11, Ιωάνν. 5:12, Πράξ. 3:6, Εφεσ. 4:17, Α'Πέτρ. 5:8, Α'Ιωάνν. 2:11 
4043  περιπατεω  περιπατησαι  Εφεσ. 4:1, Κολ. 1:10, Α'Θεσσ. 2:12 
4043  περιπατεω  περιπατησαντες  Εβρ. 13:9 
4043  περιπατεω  περιπατησει  Ιωάνν. 8:12 
4043  περιπατεω  περιπατησουσιν  Αποκ. 3:4, Αποκ. 21:24 
4043  περιπατεω  περιπατησωμεν  Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 13:13, Εφεσ. 2:10 
4043  περιπατεω  περιπατητε  Α'Θεσσ. 4:12, Β'Ιωάνν. 1:6 
4043  περιπατεω  περιπατη  Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:10, Αποκ. 16:15 
4043  περιπατεω  περιπατουμεν  Β'Κορ. 5:7 
4043  περιπατεω  περιπατουντας  Ματ. 15:31, Μάρ. 8:24, Β'Κορ. 10:2, Φιλ. 3:17, Β'Θεσσ. 3:11, Β'Ιωάνν. 1:4 
4043  περιπατεω  περιπατουντα  Ματ. 14:26, Μάρ. 6:49, Ιωάνν. 6:19, Πράξ. 3:9, 1:4 
4043  περιπατεω  περιπατουντες  Λουκ. 11:44, Λουκ. 24:17, Β'Κορ. 4:2, Β'Κορ. 10:3 
4043  περιπατεω  περιπατουντι  Ιωάνν. 1:36 
4043  περιπατεω  περιπατουντος  Μάρ. 11:27, Β'Θεσσ. 3:6 
4043  περιπατεω  περιπατουσιν  Ματ. 11:5, Μάρ. 7:5, Μάρ. 16:12, Λουκ. 7:22, Ρωμ. 8:1, Ρωμ. 8:4, Φιλ. 3:18 
4043  περιπατεω  περιπατωμεν  Α'Ιωάνν. 1:6, Α'Ιωάνν. 1:7, Β'Ιωάνν. 1:6 
4043  περιπατεω  περιπατων  Ματ. 4:18, Ματ. 14:25, Μάρ. 1:16, Μάρ. 6:48, Ιωάνν. 12:35, Πράξ. 3:8, Αποκ. 2:1 
4043  περιπατεω  περιπεπατηκει  Πράξ. 14:8 
4044  περιπειρω  περιεπειραν  Α'Τιμ. 6:10 
4045  περιπιπτω  περιεπεσεν  Λουκ. 10:30 
4045  περιπιπτω  περιπεσητε  Ιάκ. 1:2 
4045  περιπιπτω  περιπεσοντες  Πράξ. 27:41 
4046  περιποιεομαι  περιεποιησατο  Πράξ. 20:28 
4046  περιποιεομαι  περιποιουνται  Α'Τιμ. 3:13 
4047  περιποιησις  περιποιησεως  Εφεσ. 1:14 
4047  περιποιησις  περιποιησιν  Α'Θεσσ. 5:9, Β'Θεσσ. 2:14, Εβρ. 10:39, Α'Πέτρ. 2:9 
4048  περιρρηεγνυμι  περιρρηξαντες  Πράξ. 16:22 
697  Αρειοσ0Παγος  παγον  Πράξ. 17:19 
697  Αρειοσ0Παγος  παγου  Πράξ. 17:22 
1401  δουλος  παισιν  Ματ. 14:2 
3802  παγιδευω  παγιδευσωσιν  Ματ. 22:15 
3803  παγις  παγιδα  Ρωμ. 11:9, Α'Τιμ. 3:7, Α'Τιμ. 6:9 
3803  παγις  παγιδος  Β'Τιμ. 2:26 
3803  παγις  παγις  Λουκ. 21:35 
3804  παθημα  παθημασιν  Γαλ. 5:24, Κολ. 1:24, Β'Τιμ. 3:11, Α'Πέτρ. 4:13 
3804  παθημα  παθηματα  Ρωμ. 7:5, Ρωμ. 8:18, Β'Κορ. 1:5, Α'Πέτρ. 1:11 
3804  παθημα  παθηματων  Β'Κορ. 1:6, Β'Κορ. 1:7, Φιλ. 3:10, Εβρ. 2:10, Εβρ. 10:32, Α'Πέτρ. 5:1, Α'Πέτρ. 5:9 
3804  παθημα  παθημα  Εβρ. 2:9 
3805  παθητος  παθητος  Πράξ. 26:23 
3806  παθος  παθει  Α'Θεσσ. 4:5 
3806  παθος  παθη  Ρωμ. 1:26 
3806  παθος  παθος  Κολ. 3:5 
3807  παιδαγωγος  παιδαγωγον  Γαλ. 3:25 
3807  παιδαγωγος  παιδαγωγος  Γαλ. 3:24 
3807  παιδαγωγος  παιδαγωγους  Α'Κορ. 4:15 
3808  παιδαριον  παιδαριοις  Ματ. 11:16 
3808  παιδαριον  παιδαριον  Ιωάνν. 6:9 
3809  παιδεια  παιδειαν  Β'Τιμ. 3:16, Εβρ. 12:7 
3809  παιδεια  παιδειας  Εβρ. 12:5, Εβρ. 12:8 
3809  παιδεια  παιδεια  Εφεσ. 6:4, Εβρ. 12:11 
3810  παιδευτης  παιδευτας  Εβρ. 12:9 
3810  παιδευτης  παιδευτην  Ρωμ. 2:20 
3811  παιδευω  παιδευει  Εβρ. 12:6, Εβρ. 12:7 
3811  παιδευω  παιδευθωσιν  Α'Τιμ. 1:20 
3811  παιδευω  παιδευομεθα  Α'Κορ. 11:32 
3811  παιδευω  παιδευομενοι  Β'Κορ. 6:9 
3811  παιδευω  παιδευοντα  Β'Τιμ. 2:25 
3811  παιδευω  παιδευουσα  Τίτ. 2:12 
3811  παιδευω  παιδευσας  Λουκ. 23:16, Λουκ. 23:22 
3811  παιδευω  παιδευω  Αποκ. 3:19 
3811  παιδευω  πεπαιδευμενος  Πράξ. 22:3 
3812  παιδιοθεν  παιδιοθεν  Μάρ. 9:21 
3813  παιδιον  παιδια  Ματ. 18:3, Ματ. 19:13, Ματ. 19:14, Μάρ. 10:13, Μάρ. 10:14, Λουκ. 11:7, Λουκ. 18:16, Ιωάνν. 21:5, Α'Κορ. 14:20, Εβρ. 2:13, Εβρ. 2:14, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:18 
3813  παιδιον  παιδιοις  Λουκ. 7:32 
3813  παιδιον  παιδιον  Ματ. 2:9, Ματ. 2:11, Ματ. 2:13, Ματ. 2:13, Ματ. 2:14, Ματ. 2:20, Ματ. 2:21, Ματ. 18:2, Ματ. 18:4, Ματ. 18:5, Μάρ. 5:39, Μάρ. 5:40, Μάρ. 9:36, Μάρ. 10:15, Λουκ. 1:59, Λουκ. 1:66, Λουκ. 1:76, Λουκ. 1:80, Λουκ. 2:21, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:40, Λουκ. 9:48, Λουκ. 18:17, Ιωάνν. 4:49, Ιωάνν. 16:21, Εβρ. 11:23 
3813  παιδιον  παιδιου  Ματ. 2:8, Ματ. 2:20, Μάρ. 5:40, Μάρ. 5:41, Μάρ. 9:24, Λουκ. 2:17, Λουκ. 9:47 
3813  παιδιον  παιδιων  Ματ. 14:21, Ματ. 15:38, Μάρ. 7:28, Μάρ. 9:37 
3814  παιδισκη  παιδισκας  Λουκ. 12:45 
3814  παιδισκη  παιδισκην  Πράξ. 16:16, Γαλ. 4:30 
3814  παιδισκη  παιδισκης  Γαλ. 4:22, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:30, Γαλ. 4:31 
3814  παιδισκη  παιδισκη  Ματ. 26:69, Μάρ. 14:69, Λουκ. 22:56, Ιωάνν. 18:17, Πράξ. 12:13 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 23  Next Last