Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1492  ειδω  οιδαμεν  Ματ. 21:27, Ματ. 22:16, Μάρ. 11:33, Μάρ. 12:14, Λουκ. 20:21, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:11, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 7:27, Ιωάνν. 9:20, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 9:24, Ιωάνν. 9:29, Ιωάνν. 9:29, Ιωάνν. 9:31, Ιωάνν. 14:5, Ιωάνν. 16:18, Ιωάνν. 16:30, Ιωάνν. 20:2, Ιωάνν. 21:24, Πράξ. 7:40, Ρωμ. 2:2, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 7:14, Ρωμ. 8:22, Ρωμ. 8:26, Ρωμ. 8:28, Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 8:4, Β'Κορ. 5:1, Β'Κορ. 5:16, Α'Τιμ. 1:8, Εβρ. 10:30, Α'Ιωάνν. 3:2, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 5:15, Α'Ιωάνν. 5:15, Α'Ιωάνν. 5:18, Α'Ιωάνν. 5:19, Α'Ιωάνν. 5:20 
1492  ειδω  οιδασιν  Λουκ. 11:44, Λουκ. 23:34, Ιωάνν. 10:4, Ιωάνν. 10:5, Ιωάνν. 15:21, Ιωάνν. 18:21, Ιουδ. 1:10 
1492  ειδω  οιδας  Ματ. 15:12, Μάρ. 10:19, Λουκ. 18:20, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 13:7, Ιωάνν. 16:30, Ιωάνν. 19:10, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:16, Ιωάνν. 21:17, Α'Κορ. 7:16, Α'Κορ. 7:16, Β'Τιμ. 1:15, Β'Τιμ. 3:15, Αποκ. 3:17, Αποκ. 7:14 
1492  ειδω  οιδατε  Ματ. 7:11, Ματ. 20:22, Ματ. 20:25, Ματ. 24:42, Ματ. 25:13, Ματ. 26:2, Ματ. 27:65, Μάρ. 4:13, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:42, Μάρ. 13:33, Μάρ. 13:35, Λουκ. 9:55, Λουκ. 11:13, Λουκ. 12:56, Ιωάνν. 1:26, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 4:32, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 9:30, Ιωάνν. 11:49, Ιωάνν. 13:17, Ιωάνν. 14:4, Ιωάνν. 14:4, Πράξ. 2:22, Πράξ. 3:16, Πράξ. 10:37, Ρωμ. 6:16, Ρωμ. 11:2, Α'Κορ. 3:16, Α'Κορ. 5:6, Α'Κορ. 6:2, Α'Κορ. 6:3, Α'Κορ. 6:9, Α'Κορ. 6:15, Α'Κορ. 6:16, Α'Κορ. 6:19, Α'Κορ. 9:13, Α'Κορ. 9:24, Α'Κορ. 12:2, Α'Κορ. 16:15, Γαλ. 4:13, Φιλ. 4:15, Α'Θεσσ. 1:5, Α'Θεσσ. 2:1, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:5, Α'Θεσσ. 2:11, Α'Θεσσ. 3:3, Α'Θεσσ. 3:4, Α'Θεσσ. 4:2, Α'Θεσσ. 5:2, Β'Θεσσ. 2:6, Β'Θεσσ. 3:7, Ιάκ. 4:4, Α'Ιωάνν. 2:20, Α'Ιωάνν. 2:21, Α'Ιωάνν. 2:21, Α'Ιωάνν. 3:5, Α'Ιωάνν. 3:15, 1:12 
1492  ειδω  οιδα  Ματ. 25:12, Ματ. 26:70, Ματ. 26:72, Ματ. 26:74, Ματ. 28:5, Μάρ. 1:24, Μάρ. 14:68, Μάρ. 14:71, Λουκ. 4:34, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:27, Λουκ. 22:57, Λουκ. 22:60, Ιωάνν. 4:25, Ιωάνν. 5:32, Ιωάνν. 7:29, Ιωάνν. 8:14, Ιωάνν. 8:37, Ιωάνν. 8:55, Ιωάνν. 8:55, Ιωάνν. 8:55, Ιωάνν. 9:12, Ιωάνν. 9:25, Ιωάνν. 9:25, Ιωάνν. 11:22, Ιωάνν. 11:24, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 20:13, Πράξ. 3:17, Πράξ. 12:11, Πράξ. 20:25, Πράξ. 20:29, Πράξ. 26:27, Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 14:14, Ρωμ. 15:29, Α'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 12:2, Β'Κορ. 12:2, Β'Κορ. 12:2, Β'Κορ. 12:3, Β'Κορ. 12:3, Φιλ. 1:19, Φιλ. 1:25, Φιλ. 4:12, Φιλ. 4:12, Β'Τιμ. 1:12, Αποκ. 2:2, Αποκ. 2:9, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:19, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:8, Αποκ. 3:15 
1492  ειδω  οιδεν  Ματ. 6:8, Ματ. 6:32, Ματ. 24:36, Μάρ. 4:27, Μάρ. 13:32, Λουκ. 12:30, Ιωάνν. 7:15, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 19:35, Ρωμ. 8:27, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 2:11, Α'Κορ. 14:16, Β'Κορ. 11:11, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 12:2, Β'Κορ. 12:3, Α'Τιμ. 3:5, Β'Πέτρ. 2:9, Α'Ιωάνν. 2:11, Αποκ. 19:12 
3364  ου0μη  ου0γαρ0μη  Γαλ. 4:30 
3364  ου0μη  ου0μη  Ματ. 5:18, Ματ. 5:20, Ματ. 5:26, Ματ. 10:23, Ματ. 10:42, Ματ. 13:14, Ματ. 13:14, Ματ. 15:5, Ματ. 16:22, Ματ. 16:28, Ματ. 18:3, Ματ. 23:39, Ματ. 24:2, Ματ. 24:2, Ματ. 24:21, Ματ. 24:34, Ματ. 24:35, Ματ. 26:29, Ματ. 26:35, Μάρ. 9:1, Μάρ. 9:41, Μάρ. 10:15, Μάρ. 13:2, Μάρ. 13:2, Μάρ. 13:19, Μάρ. 13:30, Μάρ. 13:31, Μάρ. 14:25, Μάρ. 14:31, Μάρ. 16:18, Λουκ. 1:15, Λουκ. 6:37, Λουκ. 6:37, Λουκ. 9:27, Λουκ. 10:19, Λουκ. 12:59, Λουκ. 13:35, Λουκ. 18:7, Λουκ. 18:17, Λουκ. 18:30, Λουκ. 21:18, Λουκ. 21:32, Λουκ. 21:33, Λουκ. 22:16, Λουκ. 22:18, Λουκ. 22:34, Λουκ. 22:67, Λουκ. 22:68, Ιωάνν. 4:14, Ιωάνν. 4:48, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:37, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:51, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 10:5, Ιωάνν. 10:28, Ιωάνν. 11:26, Ιωάνν. 11:56, Ιωάνν. 13:8, Ιωάνν. 13:38, Ιωάνν. 20:25, Πράξ. 13:41, Πράξ. 28:26, Πράξ. 28:26, Ρωμ. 4:8, Α'Κορ. 8:13, Γαλ. 5:16, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 5:3, Εβρ. 8:11, Εβρ. 8:12, Εβρ. 10:17, Εβρ. 13:5, Εβρ. 13:5, Α'Πέτρ. 2:6, Β'Πέτρ. 1:10, Αποκ. 2:11, Αποκ. 3:3, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:12, Αποκ. 15:4, Αποκ. 18:7, Αποκ. 18:14, Αποκ. 18:21, Αποκ. 18:22, Αποκ. 18:22, Αποκ. 18:22, Αποκ. 18:23, Αποκ. 18:23, Αποκ. 21:25, Αποκ. 21:27 
3378  μη0ουκ  ου0μη  Ιωάνν. 18:11 
3588  ο  οι  Ματ. 2:5, Ματ. 2:9, Ματ. 2:20, Ματ. 3:16, Ματ. 4:3, Ματ. 4:20, Ματ. 4:22, Ματ. 5:1, Ματ. 5:3, Ματ. 5:4, Ματ. 5:5, Ματ. 5:6, Ματ. 5:7, Ματ. 5:8, Ματ. 5:9, Ματ. 5:10, Ματ. 5:46, Ματ. 5:47, Ματ. 6:2, Ματ. 6:5, Ματ. 6:7, Ματ. 6:16, Ματ. 7:12, Ματ. 7:12, Ματ. 7:13, Ματ. 7:14, Ματ. 7:23, Ματ. 7:25, Ματ. 7:25, Ματ. 7:27, Ματ. 7:27, Ματ. 7:28, Ματ. 7:29, Ματ. 8:12, Ματ. 8:23, Ματ. 8:25, Ματ. 8:27, Ματ. 8:27, Ματ. 8:31, Ματ. 8:32, Ματ. 8:33, Ματ. 9:8, Ματ. 9:11, Ματ. 9:12, Ματ. 9:12, Ματ. 9:14, Ματ. 9:14, Ματ. 9:14, Ματ. 9:15, Ματ. 9:17, Ματ. 9:17, Ματ. 9:19, Ματ. 9:28, Ματ. 9:30, Ματ. 9:31, Ματ. 9:33, Ματ. 9:34, Ματ. 9:37, Ματ. 10:16, Ματ. 10:20, Ματ. 10:36, Ματ. 11:8, Ματ. 11:13, Ματ. 11:28, Ματ. 12:1, Ματ. 12:2, Ματ. 12:2, Ματ. 12:3, Ματ. 12:5, Ματ. 12:14, Ματ. 12:23, Ματ. 12:24, Ματ. 12:27, Ματ. 12:36, Ματ. 12:46, Ματ. 12:47, Ματ. 12:48, Ματ. 12:49, Ματ. 13:10, Ματ. 13:16, Ματ. 13:27, Ματ. 13:28, Ματ. 13:36, Ματ. 13:38, Ματ. 13:38, Ματ. 13:39, Ματ. 13:43, Ματ. 13:49, Ματ. 13:55, Ματ. 14:12, Ματ. 14:13, Ματ. 14:15, Ματ. 14:17, Ματ. 14:19, Ματ. 14:21, Ματ. 14:26, Ματ. 14:33, Ματ. 14:35, Ματ. 15:1, Ματ. 15:2, Ματ. 15:12, Ματ. 15:12, Ματ. 15:23, Ματ. 15:33, Ματ. 15:34, Ματ. 15:36, Ματ. 15:38, Ματ. 16:1, Ματ. 16:5, Ματ. 16:7, Ματ. 16:13, Ματ. 16:14, Ματ. 16:14, Ματ. 17:6, Ματ. 17:10, Ματ. 17:10, Ματ. 17:13, Ματ. 17:19, Ματ. 17:24, Ματ. 17:25, Ματ. 17:26, Ματ. 18:1, Ματ. 18:10, Ματ. 18:31, Ματ. 19:3, Ματ. 19:5, Ματ. 19:10, Ματ. 19:13, Ματ. 19:25, Ματ. 19:28, Ματ. 20:5, Ματ. 20:9, Ματ. 20:10, Ματ. 20:12, Ματ. 20:16, Ματ. 20:16, Ματ. 20:21, Ματ. 20:24, Ματ. 20:25, Ματ. 20:25, Ματ. 20:31, Ματ. 20:33, Ματ. 20:34, Ματ. 21:6, Ματ. 21:9, Ματ. 21:9, Ματ. 21:9, Ματ. 21:11, Ματ. 21:15, Ματ. 21:15, Ματ. 21:20, Ματ. 21:23, Ματ. 21:23, Ματ. 21:25, Ματ. 21:31, Ματ. 21:32, Ματ. 21:35, Ματ. 21:38, Ματ. 21:42, Ματ. 21:45, Ματ. 21:45, Ματ. 22:4, Ματ. 22:5, Ματ. 22:6, Ματ. 22:8, Ματ. 22:10, Ματ. 22:15, Ματ. 22:19, Ματ. 22:23, Ματ. 22:33, Ματ. 22:34, Ματ. 22:40, Ματ. 23:2, Ματ. 23:2, Ματ. 23:16, Ματ. 23:24, Ματ. 24:1, Ματ. 24:3, Ματ. 24:16, Ματ. 24:28, Ματ. 24:29, Ματ. 24:35, Ματ. 24:36, Ματ. 25:31, Ματ. 25:34, Ματ. 25:37, Ματ. 25:41, Ματ. 25:46, Ματ. 26:3, Ματ. 26:3, Ματ. 26:3, Ματ. 26:8, Ματ. 26:15, Ματ. 26:17, Ματ. 26:19, Ματ. 26:35, Ματ. 26:43, Ματ. 26:52, Ματ. 26:56, Ματ. 26:57, Ματ. 26:57, Ματ. 26:57, Ματ. 26:59, Ματ. 26:59, Ματ. 26:66, Ματ. 26:67, Ματ. 26:73, Ματ. 27:1, Ματ. 27:1, Ματ. 27:4, Ματ. 27:6, Ματ. 27:20, Ματ. 27:20, Ματ. 27:21, Ματ. 27:23, Ματ. 27:27, Ματ. 27:39, Ματ. 27:41, Ματ. 27:44, Ματ. 27:44, Ματ. 27:49, Ματ. 27:54, Ματ. 27:62, Ματ. 27:62, Ματ. 27:64, Ματ. 27:66, Ματ. 28:4, Ματ. 28:13, Ματ. 28:15, Ματ. 28:16, Ματ. 28:17, Μάρ. 1:5, Μάρ. 1:13, Μάρ. 1:22, Μάρ. 1:36, Μάρ. 2:16, Μάρ. 2:16, Μάρ. 2:17, Μάρ. 2:17, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:19, Μάρ. 2:22, Μάρ. 2:23, Μάρ. 2:24, Μάρ. 2:25, Μάρ. 3:4, Μάρ. 3:6, Μάρ. 3:8, Μάρ. 3:21, Μάρ. 3:22, Μάρ. 3:22, Μάρ. 3:31, Μάρ. 3:32, Μάρ. 3:33, Μάρ. 3:34, Μάρ. 4:10, Μάρ. 4:15, Μάρ. 4:16, Μάρ. 4:16, Μάρ. 4:18, Μάρ. 4:18, Μάρ. 4:20, Μάρ. 5:12, Μάρ. 5:14, Μάρ. 5:16, Μάρ. 5:31, Μάρ. 6:1, Μάρ. 6:29, Μάρ. 6:30, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:33, Μάρ. 6:35, Μάρ. 6:44, Μάρ. 6:49, Μάρ. 7:1, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:3, Μάρ. 7:5, Μάρ. 7:5, Μάρ. 7:5, Μάρ. 7:17, Μάρ. 7:21, Μάρ. 7:21, Μάρ. 8:4, Μάρ. 8:5, Μάρ. 8:9, Μάρ. 8:11, Μάρ. 8:20, Μάρ. 8:27, Μάρ. 8:27, Μάρ. 8:28, Μάρ. 9:11, Μάρ. 9:28, Μάρ. 9:32, Μάρ. 9:34, Μάρ. 10:2, Μάρ. 10:4, Μάρ. 10:8, Μάρ. 10:10, Μάρ. 10:13, Μάρ. 10:23, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:26, Μάρ. 10:31, Μάρ. 10:35, Μάρ. 10:37, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:41, Μάρ. 10:42, Μάρ. 10:42, Μάρ. 11:6, Μάρ. 11:9, Μάρ. 11:9, Μάρ. 11:14, Μάρ. 11:18, Μάρ. 11:18, Μάρ. 11:27, Μάρ. 11:27, Μάρ. 11:27, Μάρ. 12:3, Μάρ. 12:7, Μάρ. 12:10, Μάρ. 12:14, Μάρ. 12:16, Μάρ. 12:16, Μάρ. 12:22, Μάρ. 12:23, Μάρ. 12:25, Μάρ. 12:35, Μάρ. 12:40, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:25, Μάρ. 13:31, Μάρ. 13:32, Μάρ. 13:32, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:1, Μάρ. 14:11, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:16, Μάρ. 14:19, Μάρ. 14:40, Μάρ. 14:46, Μάρ. 14:51, Μάρ. 14:53, Μάρ. 14:53, Μάρ. 14:53, Μάρ. 14:55, Μάρ. 14:64, Μάρ. 14:65, Μάρ. 14:70, Μάρ. 15:1, Μάρ. 15:3, Μάρ. 15:10, Μάρ. 15:11, Μάρ. 15:13, Μάρ. 15:14, Μάρ. 15:16, Μάρ. 15:29, Μάρ. 15:31, Μάρ. 15:32, Λουκ. 1:2, Λουκ. 1:58, Λουκ. 1:58, Λουκ. 1:66, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:18, Λουκ. 2:20, Λουκ. 2:30, Λουκ. 2:41, Λουκ. 2:47, Λουκ. 3:10, Λουκ. 4:20, Λουκ. 4:42, Λουκ. 5:2, Λουκ. 5:10, Λουκ. 5:17, Λουκ. 5:21, Λουκ. 5:21, Λουκ. 5:29, Λουκ. 5:30, Λουκ. 5:30, Λουκ. 5:31, Λουκ. 5:31, Λουκ. 5:33, Λουκ. 5:33, Λουκ. 5:33, Λουκ. 5:33, Λουκ. 5:37, Λουκ. 6:1, Λουκ. 6:3, Λουκ. 6:7, Λουκ. 6:7, Λουκ. 6:18, Λουκ. 6:18, Λουκ. 6:20, Λουκ. 6:21, Λουκ. 6:21, Λουκ. 6:22, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:25, Λουκ. 6:25, Λουκ. 6:26, Λουκ. 6:26, Λουκ. 6:31, Λουκ. 6:32, Λουκ. 6:33, Λουκ. 6:34, Λουκ. 7:4, Λουκ. 7:10, Λουκ. 7:11, Λουκ. 7:14, Λουκ. 7:18, Λουκ. 7:20, Λουκ. 7:25, Λουκ. 7:29, Λουκ. 7:30, Λουκ. 7:30, Λουκ. 7:49, Λουκ. 8:1, Λουκ. 8:9, Λουκ. 8:12, Λουκ. 8:12, Λουκ. 8:13, Λουκ. 8:13, Λουκ. 8:13, Λουκ. 8:14, Λουκ. 8:16, Λουκ. 8:19, Λουκ. 8:20, Λουκ. 8:21, Λουκ. 8:22, Λουκ. 8:34, Λουκ. 8:36, Λουκ. 8:42, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:56, Λουκ. 9:10, Λουκ. 9:11, Λουκ. 9:12, Λουκ. 9:13, Λουκ. 9:18, Λουκ. 9:18, Λουκ. 9:19, Λουκ. 9:27, Λουκ. 9:31, Λουκ. 9:32, Λουκ. 9:45, Λουκ. 9:54, Λουκ. 10:2, Λουκ. 10:17, Λουκ. 10:23, Λουκ. 10:23, Λουκ. 10:30, Λουκ. 11:14, Λουκ. 11:19, Λουκ. 11:28, Λουκ. 11:33, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:44, Λουκ. 11:44, Λουκ. 11:47, Λουκ. 11:53, Λουκ. 11:53, Λουκ. 12:35, Λουκ. 12:37, Λουκ. 12:38, Λουκ. 13:2, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:17, Λουκ. 13:23, Λουκ. 13:27, Λουκ. 13:30, Λουκ. 13:30, Λουκ. 14:4, Λουκ. 14:29, Λουκ. 15:1, Λουκ. 15:1, Λουκ. 15:2, Λουκ. 15:2, Λουκ. 15:16, Λουκ. 16:8, Λουκ. 16:14, Λουκ. 16:15, Λουκ. 16:16, Λουκ. 16:21, Λουκ. 16:26, Λουκ. 16:26, Λουκ. 17:5, Λουκ. 17:12, Λουκ. 17:17, Λουκ. 17:17, Λουκ. 17:37, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:15, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:26, Λουκ. 18:39, Λουκ. 19:14, Λουκ. 19:32, Λουκ. 19:33, Λουκ. 19:34, Λουκ. 19:40, Λουκ. 19:43, Λουκ. 19:47, Λουκ. 19:47, Λουκ. 19:47, Λουκ. 20:1, Λουκ. 20:1, Λουκ. 20:5, Λουκ. 20:10, Λουκ. 20:11, Λουκ. 20:12, Λουκ. 20:14, Λουκ. 20:17, Λουκ. 20:19, Λουκ. 20:19, Λουκ. 20:27, Λουκ. 20:31, Λουκ. 20:33, Λουκ. 20:34, Λουκ. 20:35, Λουκ. 20:37, Λουκ. 20:47, Λουκ. 21:15, Λουκ. 21:21, Λουκ. 21:21, Λουκ. 21:21, Λουκ. 21:33, Λουκ. 22:2, Λουκ. 22:2, Λουκ. 22:9, Λουκ. 22:14, Λουκ. 22:25, Λουκ. 22:25, Λουκ. 22:28, Λουκ. 22:35, Λουκ. 22:38, Λουκ. 22:39, Λουκ. 22:49, Λουκ. 22:63, Λουκ. 22:63, Λουκ. 22:71, Λουκ. 23:5, Λουκ. 23:10, Λουκ. 23:10, Λουκ. 23:21, Λουκ. 23:23, Λουκ. 23:29, Λουκ. 23:35, Λουκ. 23:36, Λουκ. 23:48, Λουκ. 23:49, Λουκ. 24:16, Λουκ. 24:17, Λουκ. 24:19, Λουκ. 24:20, Λουκ. 24:20, Λουκ. 24:23, Λουκ. 24:25, Λουκ. 24:31, Λουκ. 24:42, Λουκ. 24:44, Ιωάνν. 1:11, Ιωάνν. 1:13, Ιωάνν. 1:19, Ιωάνν. 1:24, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 1:45, Ιωάνν. 2:2, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 2:12, Ιωάνν. 2:12, Ιωάνν. 2:17, Ιωάνν. 2:18, Ιωάνν. 2:20, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 4:2, Ιωάνν. 4:8, Ιωάνν. 4:12, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 4:23, Ιωάνν. 4:27, Ιωάνν. 4:31, Ιωάνν. 4:33, Ιωάνν. 4:40, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 4:51, Ιωάνν. 5:10, Ιωάνν. 5:16, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 5:25, Ιωάνν. 5:25, Ιωάνν. 5:28, Ιωάνν. 5:29, Ιωάνν. 5:29, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:14, Ιωάνν. 6:16, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 6:41, Ιωάνν. 6:49, Ιωάνν. 6:52, Ιωάνν. 6:58, Ιωάνν. 6:61, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 7:5, Ιωάνν. 7:10, Ιωάνν. 7:11, Ιωάνν. 7:12, Ιωάνν. 7:15, Ιωάνν. 7:26, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 7:32, Ιωάνν. 7:35, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 7:45, Ιωάνν. 7:46, Ιωάνν. 7:47, Ιωάνν. 8:3, Ιωάνν. 8:3, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:10, Ιωάνν. 8:13, Ιωάνν. 8:22, Ιωάνν. 8:48, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 8:53, Ιωάνν. 8:57, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:3, Ιωάνν. 9:8, Ιωάνν. 9:8, Ιωάνν. 9:10, Ιωάνν. 9:15, Ιωάνν. 9:18, Ιωάνν. 9:20, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 9:22, Ιωάνν. 9:23, Ιωάνν. 9:39, Ιωάνν. 9:39, Ιωάνν. 9:40, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 10:31, Ιωάνν. 10:33, Ιωάνν. 11:8, Ιωάνν. 11:8, Ιωάνν. 11:12, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 11:36, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:47, Ιωάνν. 11:47, Ιωάνν. 11:48, Ιωάνν. 11:57, Ιωάνν. 11:57, Ιωάνν. 12:10, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:19, Ιωάνν. 13:22, Ιωάνν. 16:29, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 18:7, Ιωάνν. 18:12, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:20, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 18:35, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 19:2, Ιωάνν. 19:6, Ιωάνν. 19:6, Ιωάνν. 19:7, Ιωάνν. 19:12, Ιωάνν. 19:15, Ιωάνν. 19:15, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:24, Ιωάνν. 19:29, Ιωάνν. 19:31, Ιωάνν. 19:32, Ιωάνν. 20:4, Ιωάνν. 20:10, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:20, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 20:29, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:4, Ιωάνν. 21:8, Πράξ. 1:6, Πράξ. 1:11, Πράξ. 2:7, Πράξ. 2:9, Πράξ. 2:10, Πράξ. 2:14, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:41, Πράξ. 2:44, Πράξ. 3:17, Πράξ. 3:24, Πράξ. 4:1, Πράξ. 4:1, Πράξ. 4:21, Πράξ. 4:23, Πράξ. 4:23, Πράξ. 4:24, Πράξ. 4:26, Πράξ. 4:26, Πράξ. 4:33, Πράξ. 5:6, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:10, Πράξ. 5:17, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:22, Πράξ. 5:24, Πράξ. 5:25, Πράξ. 5:29, Πράξ. 5:33, Πράξ. 5:41, Πράξ. 6:2, Πράξ. 6:15, Πράξ. 7:9, Πράξ. 7:11, Πράξ. 7:15, Πράξ. 7:25, Πράξ. 7:39, Πράξ. 7:40, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:51, Πράξ. 7:52, Πράξ. 7:58, Πράξ. 8:4, Πράξ. 8:6, Πράξ. 8:14, Πράξ. 8:25, Πράξ. 9:7, Πράξ. 9:7, Πράξ. 9:21, Πράξ. 9:23, Πράξ. 9:25, Πράξ. 9:29, Πράξ. 9:30, Πράξ. 9:35, Πράξ. 9:38, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:22, Πράξ. 10:43, Πράξ. 10:45, Πράξ. 11:1, Πράξ. 11:1, Πράξ. 11:1, Πράξ. 11:2, Πράξ. 11:12, Πράξ. 11:19, Πράξ. 12:15, Πράξ. 12:15, Πράξ. 13:13, Πράξ. 13:15, Πράξ. 13:16, Πράξ. 13:26, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:27, Πράξ. 13:41, Πράξ. 13:45, Πράξ. 13:50, Πράξ. 13:51, Πράξ. 13:52, Πράξ. 14:2, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:4, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:14, Πράξ. 15:3, Πράξ. 15:6, Πράξ. 15:6, Πράξ. 15:10, Πράξ. 15:15, Πράξ. 15:17, Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:30, Πράξ. 16:17, Πράξ. 16:19, Πράξ. 16:20, Πράξ. 16:22, Πράξ. 16:25, Πράξ. 16:31, Πράξ. 16:33, Πράξ. 16:35, Πράξ. 16:36, Πράξ. 16:38, Πράξ. 17:5, Πράξ. 17:6, Πράξ. 17:10, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:15, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:21, Πράξ. 17:32, Πράξ. 17:32, Πράξ. 18:12, Πράξ. 18:17, Πράξ. 18:27, Πράξ. 19:2, Πράξ. 19:3, Πράξ. 19:7, Πράξ. 19:14, Πράξ. 19:26, Πράξ. 19:30, Πράξ. 19:32, Πράξ. 19:38, Πράξ. 21:8, Πράξ. 21:11, Πράξ. 21:12, Πράξ. 21:17, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:20, Πράξ. 21:27, Πράξ. 21:32, Πράξ. 22:9, Πράξ. 22:29, Πράξ. 23:4, Πράξ. 23:9, Πράξ. 23:13, Πράξ. 23:20, Πράξ. 23:31, Πράξ. 23:35, Πράξ. 24:9, Πράξ. 25:2, Πράξ. 25:5, Πράξ. 25:7, Πράξ. 25:15, Πράξ. 25:15, Πράξ. 25:18, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:4, Πράξ. 26:21, Πράξ. 26:22, Πράξ. 26:30, Πράξ. 27:12, Πράξ. 27:27, Πράξ. 27:32, Πράξ. 28:2, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:6, Πράξ. 28:9, Πράξ. 28:9, Πράξ. 28:10, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:21, Πράξ. 28:24, Πράξ. 28:24, Πράξ. 28:29, Ρωμ. 1:27, Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 2:13, Ρωμ. 2:13, Ρωμ. 3:15, Ρωμ. 4:14, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:19, Ρωμ. 5:19, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:8, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 10:15, Ρωμ. 11:7, Ρωμ. 11:10, Ρωμ. 11:16, Ρωμ. 11:19, Ρωμ. 11:24, Ρωμ. 12:5, Ρωμ. 13:2, Ρωμ. 13:3, Ρωμ. 15:1, Ρωμ. 15:3, Ρωμ. 15:11, Ρωμ. 15:21, Ρωμ. 16:7, Ρωμ. 16:18, Ρωμ. 16:21, Α'Κορ. 6:2, Α'Κορ. 6:16, Α'Κορ. 7:28, Α'Κορ. 7:29, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:30, Α'Κορ. 7:31, Α'Κορ. 9:5, Α'Κορ. 9:5, Α'Κορ. 9:13, Α'Κορ. 9:13, Α'Κορ. 9:24, Α'Κορ. 10:1, Α'Κορ. 10:17, Α'Κορ. 10:17, Α'Κορ. 10:18, Α'Κορ. 11:19, Α'Κορ. 14:29, Α'Κορ. 15:6, Α'Κορ. 15:18, Α'Κορ. 15:23, Α'Κορ. 15:29, Α'Κορ. 15:35, Α'Κορ. 15:48, Α'Κορ. 15:48, Α'Κορ. 15:52, Α'Κορ. 16:20, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 4:11, Β'Κορ. 5:4, Β'Κορ. 5:14, Β'Κορ. 5:15, Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 11:13, Β'Κορ. 11:15, Β'Κορ. 12:14, Β'Κορ. 13:13, Γαλ. 1:2, Γαλ. 1:7, Γαλ. 2:6, Γαλ. 2:9, Γαλ. 2:13, Γαλ. 3:7, Γαλ. 3:9, Γαλ. 4:21, Γαλ. 5:12, Γαλ. 5:21, Γαλ. 5:24, Γαλ. 6:1, Γαλ. 6:13, Εφεσ. 2:3, Εφεσ. 2:11, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 2:18, Εφεσ. 4:13, Εφεσ. 5:25, Εφεσ. 5:28, Εφεσ. 5:31, Εφεσ. 5:33, Εφεσ. 6:4, Εφεσ. 6:5, Εφεσ. 6:9, Φιλ. 1:16, Φιλ. 1:17, Φιλ. 2:21, Φιλ. 3:3, Φιλ. 3:19, Φιλ. 4:21, Φιλ. 4:22, Φιλ. 4:22, Κολ. 2:3, Κολ. 3:19, Κολ. 3:21, Κολ. 3:22, Κολ. 4:1, Κολ. 4:11, Α'Θεσσ. 4:13, Α'Θεσσ. 4:13, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 4:15, Α'Θεσσ. 4:16, Α'Θεσσ. 4:17, Α'Θεσσ. 4:17, Α'Θεσσ. 5:6, Α'Θεσσ. 5:7, Α'Θεσσ. 5:7, Β'Θεσσ. 2:12, Α'Τιμ. 3:13, Α'Τιμ. 5:17, Α'Τιμ. 5:17, Α'Τιμ. 5:20, Α'Τιμ. 6:2, Α'Τιμ. 6:2, Α'Τιμ. 6:9, Β'Τιμ. 1:15, Β'Τιμ. 3:2, Β'Τιμ. 3:6, Β'Τιμ. 3:12, Β'Τιμ. 4:21, Τίτ. 1:10, Τίτ. 3:8, Τίτ. 3:14, Τίτ. 3:15, Φιλήμ. 1:24, Εβρ. 1:10, Εβρ. 2:11, Εβρ. 3:9, Εβρ. 3:16, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:6, Εβρ. 6:18, Εβρ. 7:5, Εβρ. 7:20, Εβρ. 7:23, Εβρ. 7:27, Εβρ. 9:6, Εβρ. 9:15, Εβρ. 10:10, Εβρ. 10:13, Εβρ. 11:2, Εβρ. 11:14, Εβρ. 11:29, Εβρ. 11:33, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:19, Εβρ. 12:25, Εβρ. 13:9, Εβρ. 13:10, Εβρ. 13:24, Ιάκ. 2:6, Ιάκ. 4:13, Ιάκ. 5:1, Ιάκ. 5:10, Α'Πέτρ. 1:10, Α'Πέτρ. 2:7, Α'Πέτρ. 2:8, Α'Πέτρ. 2:10, Α'Πέτρ. 2:10, Α'Πέτρ. 2:18, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 3:12, Α'Πέτρ. 3:16, Α'Πέτρ. 4:5, Α'Πέτρ. 4:19, Β'Πέτρ. 1:21, Β'Πέτρ. 3:4, Β'Πέτρ. 3:7, Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:16, Α'Ιωάνν. 5:7, Α'Ιωάνν. 5:7, Α'Ιωάνν. 5:8, Α'Ιωάνν. 5:8, Β'Ιωάνν. 1:1, Β'Ιωάνν. 1:7, 1:6, 1:14, Ιουδ. 1:4, Ιουδ. 1:19, Αποκ. 1:3, Αποκ. 1:14, Αποκ. 1:15, Αποκ. 1:20, Αποκ. 2:18, Αποκ. 4:10, Αποκ. 5:6, Αποκ. 5:8, Αποκ. 5:14, Αποκ. 6:11, Αποκ. 6:11, Αποκ. 6:11, Αποκ. 6:13, Αποκ. 6:15, Αποκ. 6:15, Αποκ. 6:15, Αποκ. 6:15, Αποκ. 6:15, Αποκ. 7:11, Αποκ. 7:13, Αποκ. 7:14, Αποκ. 8:2, Αποκ. 8:6, Αποκ. 9:3, Αποκ. 9:6, Αποκ. 9:8, Αποκ. 9:15, Αποκ. 9:15, Αποκ. 9:20, Αποκ. 9:20, Αποκ. 10:1, Αποκ. 11:10, Αποκ. 11:10, Αποκ. 11:12, Αποκ. 11:13, Αποκ. 11:16, Αποκ. 11:16, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:12, Αποκ. 12:12, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:8, Αποκ. 14:3, Αποκ. 14:4, Αποκ. 14:4, Αποκ. 14:11, Αποκ. 14:12, Αποκ. 14:13, Αποκ. 14:13, Αποκ. 15:6, Αποκ. 16:9, Αποκ. 16:18, Αποκ. 16:21, Αποκ. 17:2, Αποκ. 17:2, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:10, Αποκ. 17:14, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:3, Αποκ. 18:9, Αποκ. 18:9, Αποκ. 18:11, Αποκ. 18:15, Αποκ. 18:15, Αποκ. 18:19, Αποκ. 18:20, Αποκ. 18:20, Αποκ. 18:23, Αποκ. 18:23, Αποκ. 19:4, Αποκ. 19:4, Αποκ. 19:5, Αποκ. 19:5, Αποκ. 19:5, Αποκ. 19:5, Αποκ. 19:9, Αποκ. 19:9, Αποκ. 19:12, Αποκ. 19:20, Αποκ. 19:21, Αποκ. 20:5, Αποκ. 20:12, Αποκ. 21:5, Αποκ. 21:19, Αποκ. 21:21, Αποκ. 21:24, Αποκ. 21:25, Αποκ. 21:27, Αποκ. 22:3, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:14, Αποκ. 22:15, Αποκ. 22:15, Αποκ. 22:15, Αποκ. 22:15, Αποκ. 22:15 
3588  ο  ουσων  Α'Θεσσ. 2:14 
3588  ο  ο  Ματ. 1:6, Ματ. 1:16, Ματ. 1:19, Ματ. 1:23, Ματ. 1:23, Ματ. 1:24, Ματ. 1:24, Ματ. 2:2, Ματ. 2:3, Ματ. 2:4, Ματ. 2:9, Ματ. 2:14, Ματ. 2:21, Ματ. 3:1, Ματ. 3:3, Ματ. 3:4, Ματ. 3:9, Ματ. 3:11, Ματ. 3:13, Ματ. 3:14, Ματ. 3:15, Ματ. 3:16, Ματ. 3:17, Ματ. 3:17, Ματ. 4:1, Ματ. 4:3, Ματ. 4:4, Ματ. 4:5, Ματ. 4:7, Ματ. 4:8, Ματ. 4:10, Ματ. 4:11, Ματ. 4:12, Ματ. 4:16, Ματ. 4:16, Ματ. 4:17, Ματ. 4:18, Ματ. 4:23, Ματ. 5:12, Ματ. 5:18, Ματ. 5:22, Ματ. 5:23, Ματ. 5:25, Ματ. 5:25, Ματ. 5:28, Ματ. 5:29, Ματ. 5:29, Ματ. 5:37, Ματ. 5:48, Ματ. 5:48, Ματ. 6:4, Ματ. 6:4, Ματ. 6:6, Ματ. 6:6, Ματ. 6:8, Ματ. 6:9, Ματ. 6:14, Ματ. 6:14, Ματ. 6:15, Ματ. 6:18, Ματ. 6:18, Ματ. 6:21, Ματ. 6:22, Ματ. 6:22, Ματ. 6:22, Ματ. 6:23, Ματ. 6:26, Ματ. 6:26, Ματ. 6:30, Ματ. 6:32, Ματ. 6:32, Ματ. 7:8, Ματ. 7:8, Ματ. 7:9, Ματ. 7:11, Ματ. 7:11, Ματ. 7:12, Ματ. 7:21, Ματ. 7:21, Ματ. 7:26, Ματ. 7:28, Ματ. 8:3, Ματ. 8:4, Ματ. 8:4, Ματ. 8:6, Ματ. 8:7, Ματ. 8:8, Ματ. 8:8, Ματ. 8:10, Ματ. 8:12, Ματ. 8:12, Ματ. 8:13, Ματ. 8:13, Ματ. 8:14, Ματ. 8:15, Ματ. 8:18, Ματ. 8:20, Ματ. 8:20, Ματ. 8:22, Ματ. 9:2, Ματ. 9:4, Ματ. 9:6, Ματ. 9:9, Ματ. 9:11, Ματ. 9:12, Ματ. 9:15, Ματ. 9:15, Ματ. 9:15, Ματ. 9:17, Ματ. 9:19, Ματ. 9:22, Ματ. 9:23, Ματ. 9:25, Ματ. 9:28, Ματ. 9:30, Ματ. 9:33, Ματ. 9:35, Ματ. 9:37, Ματ. 10:2, Ματ. 10:2, Ματ. 10:2, Ματ. 10:2, Ματ. 10:3, Ματ. 10:3, Ματ. 10:3, Ματ. 10:4, Ματ. 10:4, Ματ. 10:5, Ματ. 10:10, Ματ. 10:22, Ματ. 10:23, Ματ. 10:25, Ματ. 10:25, Ματ. 10:25, Ματ. 10:26, Ματ. 10:26, Ματ. 10:27, Ματ. 10:27, Ματ. 10:37, Ματ. 10:37, Ματ. 10:39, Ματ. 10:39, Ματ. 10:40, Ματ. 10:40, Ματ. 10:41, Ματ. 10:41, Ματ. 11:1, Ματ. 11:2, Ματ. 11:3, Ματ. 11:4, Ματ. 11:7, Ματ. 11:11, Ματ. 11:13, Ματ. 11:14, Ματ. 11:15, Ματ. 11:19, Ματ. 11:25, Ματ. 11:26, Ματ. 11:27, Ματ. 11:27, Ματ. 11:27, Ματ. 11:30, Ματ. 12:1, Ματ. 12:2, Ματ. 12:3, Ματ. 12:8, Ματ. 12:11, Ματ. 12:15, Ματ. 12:18, Ματ. 12:18, Ματ. 12:23, Ματ. 12:25, Ματ. 12:26, Ματ. 12:30, Ματ. 12:30, Ματ. 12:35, Ματ. 12:35, Ματ. 12:36, Ματ. 12:39, Ματ. 12:40, Ματ. 12:48, Ματ. 13:1, Ματ. 13:2, Ματ. 13:3, Ματ. 13:8, Ματ. 13:8, Ματ. 13:8, Ματ. 13:9, Ματ. 13:11, Ματ. 13:12, Ματ. 13:19, Ματ. 13:19, Ματ. 13:20, Ματ. 13:20, Ματ. 13:22, Ματ. 13:22, Ματ. 13:23, Ματ. 13:23, Ματ. 13:23, Ματ. 13:23, Ματ. 13:23, Ματ. 13:25, Ματ. 13:26, Ματ. 13:28, Ματ. 13:29, Ματ. 13:32, Ματ. 13:34, Ματ. 13:36, Ματ. 13:37, Ματ. 13:37, Ματ. 13:37, Ματ. 13:38, Ματ. 13:38, Ματ. 13:39, Ματ. 13:39, Ματ. 13:39, Ματ. 13:39, Ματ. 13:41, Ματ. 13:42, Ματ. 13:42, Ματ. 13:43, Ματ. 13:43, Ματ. 13:50, Ματ. 13:50, Ματ. 13:51, Ματ. 13:52, Ματ. 13:53, Ματ. 13:55, Ματ. 13:57, Ματ. 14:1, Ματ. 14:2, Ματ. 14:3, Ματ. 14:4, Ματ. 14:7, Ματ. 14:9, Ματ. 14:13, Ματ. 14:14, Ματ. 14:15, Ματ. 14:16, Ματ. 14:18, Ματ. 14:22, Ματ. 14:24, Ματ. 14:25, Ματ. 14:27, Ματ. 14:28, Ματ. 14:29, Ματ. 14:29, Ματ. 14:31, Ματ. 14:32, Ματ. 15:3, Ματ. 15:4, Ματ. 15:4, Ματ. 15:5, Ματ. 15:8, Ματ. 15:13, Ματ. 15:13, Ματ. 15:13, Ματ. 15:15, Ματ. 15:16, Ματ. 15:21, Ματ. 15:23, Ματ. 15:24, Ματ. 15:26, Ματ. 15:28, Ματ. 15:29, Ματ. 15:32, Ματ. 15:34, Ματ. 16:2, Ματ. 16:2, Ματ. 16:3, Ματ. 16:6, Ματ. 16:8, Ματ. 16:13, Ματ. 16:16, Ματ. 16:16, Ματ. 16:17, Ματ. 16:17, Ματ. 16:17, Ματ. 16:19, Ματ. 16:19, Ματ. 16:20, Ματ. 16:21, Ματ. 16:22, Ματ. 16:23, Ματ. 16:24, Ματ. 16:27, Ματ. 17:1, Ματ. 17:2, Ματ. 17:4, Ματ. 17:5, Ματ. 17:5, Ματ. 17:7, Ματ. 17:9, Ματ. 17:9, Ματ. 17:11, Ματ. 17:12, Ματ. 17:17, Ματ. 17:18, Ματ. 17:18, Ματ. 17:20, Ματ. 17:22, Ματ. 17:22, Ματ. 17:24, Ματ. 17:25, Ματ. 17:26, Ματ. 17:26, Ματ. 18:2, Ματ. 18:4, Ματ. 18:8, Ματ. 18:9, Ματ. 18:11, Ματ. 18:15, Ματ. 18:17, Ματ. 18:17, Ματ. 18:21, Ματ. 18:21, Ματ. 18:22, Ματ. 18:25, Ματ. 18:26, Ματ. 18:27, Ματ. 18:28, Ματ. 18:28, Ματ. 18:29, Ματ. 18:30, Ματ. 18:32, Ματ. 18:34, Ματ. 18:35, Ματ. 18:35, Ματ. 19:1, Ματ. 19:4, Ματ. 19:4, Ματ. 19:6, Ματ. 19:6, Ματ. 19:9, Ματ. 19:11, Ματ. 19:12, Ματ. 19:14, Ματ. 19:17, Ματ. 19:17, Ματ. 19:18, Ματ. 19:20, Ματ. 19:21, Ματ. 19:22, Ματ. 19:23, Ματ. 19:26, Ματ. 19:27, Ματ. 19:28, Ματ. 19:28, Ματ. 20:4, Ματ. 20:7, Ματ. 20:8, Ματ. 20:13, Ματ. 20:15, Ματ. 20:15, Ματ. 20:17, Ματ. 20:18, Ματ. 20:21, Ματ. 20:22, Ματ. 20:22, Ματ. 20:22, Ματ. 20:23, Ματ. 20:25, Ματ. 20:28, Ματ. 20:31, Ματ. 20:32, Ματ. 20:34, Ματ. 21:1, Ματ. 21:3, Ματ. 21:5, Ματ. 21:6, Ματ. 21:8, Ματ. 21:9, Ματ. 21:11, Ματ. 21:11, Ματ. 21:12, Ματ. 21:13, Ματ. 21:16, Ματ. 21:21, Ματ. 21:24, Ματ. 21:29, Ματ. 21:30, Ματ. 21:31, Ματ. 21:31, Ματ. 21:34, Ματ. 21:38, Ματ. 21:40, Ματ. 21:42, Ματ. 21:44, Ματ. 22:1, Ματ. 22:5, Ματ. 22:5, Ματ. 22:7, Ματ. 22:8, Ματ. 22:10, Ματ. 22:11, Ματ. 22:12, Ματ. 22:13, Ματ. 22:13, Ματ. 22:13, Ματ. 22:18, Ματ. 22:24, Ματ. 22:25, Ματ. 22:26, Ματ. 22:26, Ματ. 22:29, Ματ. 22:32, Ματ. 22:32, Ματ. 22:32, Ματ. 22:32, Ματ. 22:37, Ματ. 22:40, Ματ. 22:41, Ματ. 22:44, Ματ. 23:1, Ματ. 23:8, Ματ. 23:8, Ματ. 23:9, Ματ. 23:9, Ματ. 23:10, Ματ. 23:10, Ματ. 23:11, Ματ. 23:17, Ματ. 23:17, Ματ. 23:17, Ματ. 23:20, Ματ. 23:21, Ματ. 23:22, Ματ. 23:38, Ματ. 23:39, Ματ. 24:1, Ματ. 24:2, Ματ. 24:4, Ματ. 24:5, Ματ. 24:13, Ματ. 24:15, Ματ. 24:17, Ματ. 24:18, Ματ. 24:23, Ματ. 24:29, Ματ. 24:32, Ματ. 24:35, Ματ. 24:36, Ματ. 24:39, Ματ. 24:40, Ματ. 24:40, Ματ. 24:42, Ματ. 24:43, Ματ. 24:43, Ματ. 24:44, Ματ. 24:45, Ματ. 24:45, Ματ. 24:46, Ματ. 24:46, Ματ. 24:48, Ματ. 24:48, Ματ. 24:50, Ματ. 24:51, Ματ. 24:51, Ματ. 25:6, Ματ. 25:10, Ματ. 25:12, Ματ. 25:13, Ματ. 25:16, Ματ. 25:17, Ματ. 25:18, Ματ. 25:19, Ματ. 25:20, Ματ. 25:21, Ματ. 25:22, Ματ. 25:23, Ματ. 25:24, Ματ. 25:26, Ματ. 25:29, Ματ. 25:30, Ματ. 25:30, Ματ. 25:31, Ματ. 25:32, Ματ. 25:34, Ματ. 25:40, Ματ. 26:1, Ματ. 26:2, Ματ. 26:10, Ματ. 26:13, Ματ. 26:14, Ματ. 26:18, Ματ. 26:18, Ματ. 26:18, Ματ. 26:19, Ματ. 26:23, Ματ. 26:23, Ματ. 26:24, Ματ. 26:24, Ματ. 26:24, Ματ. 26:25, Ματ. 26:26, Ματ. 26:31, Ματ. 26:33, Ματ. 26:34, Ματ. 26:35, Ματ. 26:36, Ματ. 26:45, Ματ. 26:46, Ματ. 26:48, Ματ. 26:50, Ματ. 26:52, Ματ. 26:55, Ματ. 26:58, Ματ. 26:62, Ματ. 26:63, Ματ. 26:63, Ματ. 26:63, Ματ. 26:63, Ματ. 26:64, Ματ. 26:65, Ματ. 26:68, Ματ. 26:69, Ματ. 26:70, Ματ. 26:75, Ματ. 27:3, Ματ. 27:8, Ματ. 27:11, Ματ. 27:11, Ματ. 27:11, Ματ. 27:11, Ματ. 27:13, Ματ. 27:15, Ματ. 27:17, Ματ. 27:21, Ματ. 27:22, Ματ. 27:23, Ματ. 27:24, Ματ. 27:25, Ματ. 27:29, Ματ. 27:37, Ματ. 27:40, Ματ. 27:46, Ματ. 27:50, Ματ. 27:54, Ματ. 27:58, Ματ. 27:59, Ματ. 27:60, Ματ. 27:63, Ματ. 27:65, Ματ. 28:5, Ματ. 28:6, Ματ. 28:9, Ματ. 28:10, Ματ. 28:15, Ματ. 28:16, Ματ. 28:18, Μάρ. 1:7, Μάρ. 1:11, Μάρ. 1:11, Μάρ. 1:14, Μάρ. 1:15, Μάρ. 1:17, Μάρ. 1:24, Μάρ. 1:25, Μάρ. 1:31, Μάρ. 1:32, Μάρ. 1:36, Μάρ. 1:41, Μάρ. 1:45, Μάρ. 2:4, Μάρ. 2:5, Μάρ. 2:7, Μάρ. 2:8, Μάρ. 2:10, Μάρ. 2:13, Μάρ. 2:17, Μάρ. 2:19, Μάρ. 2:19, Μάρ. 2:20, Μάρ. 2:22, Μάρ. 2:22, Μάρ. 2:22, Μάρ. 2:24, Μάρ. 2:27, Μάρ. 2:28, Μάρ. 3:7, Μάρ. 3:11, Μάρ. 3:26, Μάρ. 4:1, Μάρ. 4:3, Μάρ. 4:4, Μάρ. 4:9, Μάρ. 4:14, Μάρ. 4:15, Μάρ. 4:15, Μάρ. 4:21, Μάρ. 4:22, Μάρ. 4:25, Μάρ. 4:27, Μάρ. 4:29, Μάρ. 4:29, Μάρ. 4:39, Μάρ. 4:41, Μάρ. 5:13, Μάρ. 5:18, Μάρ. 5:19, Μάρ. 5:19, Μάρ. 5:20, Μάρ. 5:30, Μάρ. 5:33, Μάρ. 5:34, Μάρ. 5:36, Μάρ. 5:40, Μάρ. 5:41, Μάρ. 6:3, Μάρ. 6:3, Μάρ. 6:4, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:16, Μάρ. 6:17, Μάρ. 6:18, Μάρ. 6:20, Μάρ. 6:22, Μάρ. 6:22, Μάρ. 6:23, Μάρ. 6:26, Μάρ. 6:27, Μάρ. 6:28, Μάρ. 6:34, Μάρ. 6:35, Μάρ. 6:37, Μάρ. 6:38, Μάρ. 6:48, Μάρ. 6:51, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:6, Μάρ. 7:10, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:15, Μάρ. 7:27, Μάρ. 7:35, Μάρ. 8:1, Μάρ. 8:17, Μάρ. 8:27, Μάρ. 8:29, Μάρ. 8:29, Μάρ. 8:32, Μάρ. 8:33, Μάρ. 8:38, Μάρ. 9:2, Μάρ. 9:5, Μάρ. 9:7, Μάρ. 9:7, Μάρ. 9:9, Μάρ. 9:12, Μάρ. 9:15, Μάρ. 9:19, Μάρ. 9:21, Μάρ. 9:23, Μάρ. 9:24, Μάρ. 9:25, Μάρ. 9:27, Μάρ. 9:31, Μάρ. 9:38, Μάρ. 9:39, Μάρ. 9:44, Μάρ. 9:45, Μάρ. 9:46, Μάρ. 9:47, Μάρ. 9:48, Μάρ. 10:3, Μάρ. 10:5, Μάρ. 10:6, Μάρ. 10:9, Μάρ. 10:9, Μάρ. 10:14, Μάρ. 10:18, Μάρ. 10:18, Μάρ. 10:20, Μάρ. 10:21, Μάρ. 10:22, Μάρ. 10:23, Μάρ. 10:24, Μάρ. 10:27, Μάρ. 10:28, Μάρ. 10:29, Μάρ. 10:32, Μάρ. 10:33, Μάρ. 10:35, Μάρ. 10:36, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:38, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:39, Μάρ. 10:42, Μάρ. 10:45, Μάρ. 10:46, Μάρ. 10:47, Μάρ. 10:47, Μάρ. 10:48, Μάρ. 10:49, Μάρ. 10:50, Μάρ. 10:51, Μάρ. 10:51, Μάρ. 10:52, Μάρ. 11:3, Μάρ. 11:6, Μάρ. 11:9, Μάρ. 11:11, Μάρ. 11:14, Μάρ. 11:15, Μάρ. 11:17, Μάρ. 11:18, Μάρ. 11:21, Μάρ. 11:23, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:25, Μάρ. 11:26, Μάρ. 11:26, Μάρ. 11:29, Μάρ. 11:33, Μάρ. 12:7, Μάρ. 12:9, Μάρ. 12:15, Μάρ. 12:17, Μάρ. 12:19, Μάρ. 12:20, Μάρ. 12:21, Μάρ. 12:21, Μάρ. 12:24, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:27, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:29, Μάρ. 12:32, Μάρ. 12:34, Μάρ. 12:35, Μάρ. 12:35, Μάρ. 12:36, Μάρ. 12:37, Μάρ. 12:41, Μάρ. 12:41, Μάρ. 13:2, Μάρ. 13:5, Μάρ. 13:11, Μάρ. 13:13, Μάρ. 13:14, Μάρ. 13:15, Μάρ. 13:16, Μάρ. 13:19, Μάρ. 13:21, Μάρ. 13:24, Μάρ. 13:28, Μάρ. 13:31, Μάρ. 13:32, Μάρ. 13:32, Μάρ. 13:33, Μάρ. 13:35, Μάρ. 14:6, Μάρ. 14:8, Μάρ. 14:9, Μάρ. 14:10, Μάρ. 14:10, Μάρ. 14:14, Μάρ. 14:18, Μάρ. 14:18, Μάρ. 14:20, Μάρ. 14:20, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:21, Μάρ. 14:22, Μάρ. 14:27, Μάρ. 14:29, Μάρ. 14:30, Μάρ. 14:31, Μάρ. 14:36, Μάρ. 14:41, Μάρ. 14:42, Μάρ. 14:44, Μάρ. 14:48, Μάρ. 14:52, Μάρ. 14:54, Μάρ. 14:60, Μάρ. 14:61, Μάρ. 14:61, Μάρ. 14:61, Μάρ. 14:61, Μάρ. 14:62, Μάρ. 14:63, Μάρ. 14:68, Μάρ. 14:70, Μάρ. 14:71, Μάρ. 14:72, Μάρ. 14:72, Μάρ. 15:2, Μάρ. 15:2, Μάρ. 15:2, Μάρ. 15:4, Μάρ. 15:5, Μάρ. 15:7, Μάρ. 15:8, Μάρ. 15:9, Μάρ. 15:12, Μάρ. 15:14, Μάρ. 15:15, Μάρ. 15:22, Μάρ. 15:23, Μάρ. 15:26, Μάρ. 15:29, Μάρ. 15:32, Μάρ. 15:32, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:34, Μάρ. 15:37, Μάρ. 15:39, Μάρ. 15:39, Μάρ. 15:39, Μάρ. 15:43, Μάρ. 15:44, Μάρ. 15:46, Μάρ. 16:4, Μάρ. 16:6, Μάρ. 16:6, Μάρ. 16:16, Μάρ. 16:16, Μάρ. 16:19, Λουκ. 1:13, Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:21, Λουκ. 1:25, Λουκ. 1:26, Λουκ. 1:28, Λουκ. 1:28, Λουκ. 1:29, Λουκ. 1:30, Λουκ. 1:32, Λουκ. 1:35, Λουκ. 1:38, Λουκ. 1:42, Λουκ. 1:49, Λουκ. 1:57, Λουκ. 1:67, Λουκ. 1:68, Λουκ. 2:10, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:15, Λουκ. 2:25, Λουκ. 2:31, Λουκ. 2:43, Λουκ. 2:48, Λουκ. 2:50, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:11, Λουκ. 3:11, Λουκ. 3:13, Λουκ. 3:15, Λουκ. 3:16, Λουκ. 3:16, Λουκ. 3:19, Λουκ. 3:19, Λουκ. 3:19, Λουκ. 3:22, Λουκ. 3:22, Λουκ. 3:23, Λουκ. 4:3, Λουκ. 4:4, Λουκ. 4:5, Λουκ. 4:6, Λουκ. 4:8, Λουκ. 4:9, Λουκ. 4:12, Λουκ. 4:13, Λουκ. 4:14, Λουκ. 4:22, Λουκ. 4:25, Λουκ. 4:27, Λουκ. 4:32, Λουκ. 4:34, Λουκ. 4:35, Λουκ. 4:36, Λουκ. 4:40, Λουκ. 4:41, Λουκ. 4:41, Λουκ. 4:43, Λουκ. 5:3, Λουκ. 5:5, Λουκ. 5:10, Λουκ. 5:15, Λουκ. 5:21, Λουκ. 5:22, Λουκ. 5:24, Λουκ. 5:29, Λουκ. 5:31, Λουκ. 5:34, Λουκ. 5:34, Λουκ. 5:35, Λουκ. 5:37, Λουκ. 5:39, Λουκ. 6:2, Λουκ. 6:3, Λουκ. 6:3, Λουκ. 6:5, Λουκ. 6:8, Λουκ. 6:9, Λουκ. 6:10, Λουκ. 6:19, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:35, Λουκ. 6:36, Λουκ. 6:40, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:45, Λουκ. 6:47, Λουκ. 6:48, Λουκ. 6:49, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:6, Λουκ. 7:7, Λουκ. 7:9, Λουκ. 7:13, Λουκ. 7:15, Λουκ. 7:16, Λουκ. 7:17, Λουκ. 7:19, Λουκ. 7:19, Λουκ. 7:20, Λουκ. 7:20, Λουκ. 7:22, Λουκ. 7:28, Λουκ. 7:29, Λουκ. 7:31, Λουκ. 7:33, Λουκ. 7:34, Λουκ. 7:39, Λουκ. 7:39, Λουκ. 7:40, Λουκ. 7:40, Λουκ. 7:41, Λουκ. 7:41, Λουκ. 7:43, Λουκ. 7:43, Λουκ. 8:5, Λουκ. 8:5, Λουκ. 8:8, Λουκ. 8:10, Λουκ. 8:11, Λουκ. 8:11, Λουκ. 8:12, Λουκ. 8:17, Λουκ. 8:17, Λουκ. 8:18, Λουκ. 8:21, Λουκ. 8:24, Λουκ. 8:30, Λουκ. 8:30, Λουκ. 8:36, Λουκ. 8:38, Λουκ. 8:38, Λουκ. 8:39, Λουκ. 8:39, Λουκ. 8:40, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:45, Λουκ. 8:46, Λουκ. 8:48, Λουκ. 8:50, Λουκ. 8:52, Λουκ. 8:56, Λουκ. 9:7, Λουκ. 9:9, Λουκ. 9:20, Λουκ. 9:21, Λουκ. 9:26, Λουκ. 9:29, Λουκ. 9:32, Λουκ. 9:33, Λουκ. 9:33, Λουκ. 9:35, Λουκ. 9:35, Λουκ. 9:36, Λουκ. 9:41, Λουκ. 9:42, Λουκ. 9:43, Λουκ. 9:44, Λουκ. 9:47, Λουκ. 9:48, Λουκ. 9:49, Λουκ. 9:50, Λουκ. 9:56, Λουκ. 9:58, Λουκ. 9:58, Λουκ. 9:59, Λουκ. 9:60, Λουκ. 9:62, Λουκ. 10:1, Λουκ. 10:2, Λουκ. 10:7, Λουκ. 10:16, Λουκ. 10:16, Λουκ. 10:16, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:21, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:26, Λουκ. 10:27, Λουκ. 10:29, Λουκ. 10:30, Λουκ. 10:35, Λουκ. 10:37, Λουκ. 10:37, Λουκ. 10:37, Λουκ. 10:41, Λουκ. 11:2, Λουκ. 11:6, Λουκ. 11:10, Λουκ. 11:10, Λουκ. 11:11, Λουκ. 11:13, Λουκ. 11:13, Λουκ. 11:14, Λουκ. 11:18, Λουκ. 11:21, Λουκ. 11:22, Λουκ. 11:23, Λουκ. 11:23, Λουκ. 11:30, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:34, Λουκ. 11:36, Λουκ. 11:38, Λουκ. 11:39, Λουκ. 11:40, Λουκ. 11:46, Λουκ. 12:2, Λουκ. 12:2, Λουκ. 12:3, Λουκ. 12:8, Λουκ. 12:9, Λουκ. 12:14, Λουκ. 12:20, Λουκ. 12:21, Λουκ. 12:24, Λουκ. 12:28, Λουκ. 12:30, Λουκ. 12:32, Λουκ. 12:34, Λουκ. 12:37, Λουκ. 12:39, Λουκ. 12:39, Λουκ. 12:40, Λουκ. 12:41, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:42, Λουκ. 12:43, Λουκ. 12:43, Λουκ. 12:45, Λουκ. 12:45, Λουκ. 12:46, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:48, Λουκ. 12:58, Λουκ. 12:58, Λουκ. 13:2, Λουκ. 13:4, Λουκ. 13:8, Λουκ. 13:12, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:14, Λουκ. 13:15, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:17, Λουκ. 13:23, Λουκ. 13:25, Λουκ. 13:28, Λουκ. 13:28, Λουκ. 13:35, Λουκ. 13:35, Λουκ. 14:3, Λουκ. 14:9, Λουκ. 14:10, Λουκ. 14:11, Λουκ. 14:11, Λουκ. 14:16, Λουκ. 14:18, Λουκ. 14:21, Λουκ. 14:21, Λουκ. 14:22, Λουκ. 14:23, Λουκ. 14:23, Λουκ. 14:30, Λουκ. 14:35, Λουκ. 15:12, Λουκ. 15:13, Λουκ. 15:20, Λουκ. 15:21, Λουκ. 15:22, Λουκ. 15:24, Λουκ. 15:25, Λουκ. 15:25, Λουκ. 15:27, Λουκ. 15:27, Λουκ. 15:27, Λουκ. 15:28, Λουκ. 15:29, Λουκ. 15:30, Λουκ. 15:30, Λουκ. 15:31, Λουκ. 15:32, Λουκ. 16:3, Λουκ. 16:3, Λουκ. 16:6, Λουκ. 16:7, Λουκ. 16:8, Λουκ. 16:10, Λουκ. 16:10, Λουκ. 16:15, Λουκ. 16:16, Λουκ. 16:18, Λουκ. 16:18, Λουκ. 16:22, Λουκ. 16:30, Λουκ. 17:3, Λουκ. 17:6, Λουκ. 17:10, Λουκ. 17:17, Λουκ. 17:18, Λουκ. 17:24, Λουκ. 17:27, Λουκ. 17:30, Λουκ. 17:31, Λουκ. 17:34, Λουκ. 17:34, Λουκ. 17:37, Λουκ. 18:6, Λουκ. 18:6, Λουκ. 18:7, Λουκ. 18:8, Λουκ. 18:10, Λουκ. 18:10, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:11, Λουκ. 18:13, Λουκ. 18:13, Λουκ. 18:14, Λουκ. 18:14, Λουκ. 18:16, Λουκ. 18:19, Λουκ. 18:19, Λουκ. 18:21, Λουκ. 18:22, Λουκ. 18:23, Λουκ. 18:24, Λουκ. 18:27, Λουκ. 18:28, Λουκ. 18:29, Λουκ. 18:37, Λουκ. 18:40, Λουκ. 18:41, Λουκ. 18:42, Λουκ. 18:43, Λουκ. 19:5, Λουκ. 19:9, Λουκ. 19:10, Λουκ. 19:16, Λουκ. 19:18, Λουκ. 19:21, Λουκ. 19:21, Λουκ. 19:22, Λουκ. 19:22, Λουκ. 19:26, Λουκ. 19:31, Λουκ. 19:34, Λουκ. 19:38, Λουκ. 19:46, Λουκ. 19:48, Λουκ. 20:2, Λουκ. 20:6, Λουκ. 20:8, Λουκ. 20:13, Λουκ. 20:14, Λουκ. 20:15, Λουκ. 20:17, Λουκ. 20:18, Λουκ. 20:25, Λουκ. 20:28, Λουκ. 20:29, Λουκ. 20:30, Λουκ. 20:31, Λουκ. 20:34, Λουκ. 20:42, Λουκ. 21:8, Λουκ. 21:8, Λουκ. 21:33, Λουκ. 21:38, Λουκ. 22:3, Λουκ. 22:10, Λουκ. 22:11, Λουκ. 22:22, Λουκ. 22:23, Λουκ. 22:25, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:26, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:27, Λουκ. 22:29, Λουκ. 22:31, Λουκ. 22:31, Λουκ. 22:33, Λουκ. 22:34, Λουκ. 22:36, Λουκ. 22:36, Λουκ. 22:38, Λουκ. 22:44, Λουκ. 22:47, Λουκ. 22:48, Λουκ. 22:51, Λουκ. 22:52, Λουκ. 22:54, Λουκ. 22:55, Λουκ. 22:57, Λουκ. 22:58, Λουκ. 22:60, Λουκ. 22:60, Λουκ. 22:60, Λουκ. 22:61, Λουκ. 22:61, Λουκ. 22:62, Λουκ. 22:64, Λουκ. 22:67, Λουκ. 22:69, Λουκ. 22:70, Λουκ. 22:70, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:3, Λουκ. 23:4, Λουκ. 23:6, Λουκ. 23:8, Λουκ. 23:11, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:12, Λουκ. 23:20, Λουκ. 23:22, Λουκ. 23:24, Λουκ. 23:28, Λουκ. 23:34, Λουκ. 23:35, Λουκ. 23:35, Λουκ. 23:35, Λουκ. 23:37, Λουκ. 23:38, Λουκ. 23:39, Λουκ. 23:40, Λουκ. 23:43, Λουκ. 23:45, Λουκ. 23:46, Λουκ. 23:47, Λουκ. 23:47, Λουκ. 24:12, Λουκ. 24:15, Λουκ. 24:18, Λουκ. 24:21, Λουκ. 24:34, Λουκ. 24:36, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 1:1, Ιωάνν. 1:3, Ιωάνν. 1:9, Ιωάνν. 1:10, Ιωάνν. 1:10, Ιωάνν. 1:14, Ιωάνν. 1:15, Ιωάνν. 1:17, Ιωάνν. 1:18, Ιωάνν. 1:18, Ιωάνν. 1:20, Ιωάνν. 1:21, Ιωάνν. 1:23, Ιωάνν. 1:25, Ιωάνν. 1:25, Ιωάνν. 1:26, Ιωάνν. 1:27, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:29, Ιωάνν. 1:33, Ιωάνν. 1:33, Ιωάνν. 1:34, Ιωάνν. 1:35, Ιωάνν. 1:36, Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 1:38, Ιωάνν. 1:40, Ιωάνν. 1:41, Ιωάνν. 1:41, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 1:42, Ιωάνν. 1:43, Ιωάνν. 1:44, Ιωάνν. 1:47, Ιωάνν. 1:48, Ιωάνν. 1:49, Ιωάνν. 1:49, Ιωάνν. 2:2, Ιωάνν. 2:4, Ιωάνν. 2:5, Ιωάνν. 2:7, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:9, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 2:13, Ιωάνν. 2:17, Ιωάνν. 2:19, Ιωάνν. 2:20, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 2:24, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 3:3, Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 3:5, Ιωάνν. 3:8, Ιωάνν. 3:10, Ιωάνν. 3:10, Ιωάνν. 3:11, Ιωάνν. 3:11, Ιωάνν. 3:13, Ιωάνν. 3:13, Ιωάνν. 3:13, Ιωάνν. 3:15, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:16, Ιωάνν. 3:17, Ιωάνν. 3:17, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 3:18, Ιωάνν. 3:20, Ιωάνν. 3:21, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 3:24, Ιωάνν. 3:28, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:29, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:32, Ιωάνν. 3:33, Ιωάνν. 3:33, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 3:35, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 3:36, Ιωάνν. 4:1, Ιωάνν. 4:5, Ιωάνν. 4:6, Ιωάνν. 4:7, Ιωάνν. 4:10, Ιωάνν. 4:13, Ιωάνν. 4:13, Ιωάνν. 4:14, Ιωάνν. 4:16, Ιωάνν. 4:17, Ιωάνν. 4:20, Ιωάνν. 4:21, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 4:22, Ιωάνν. 4:23, Ιωάνν. 4:24, Ιωάνν. 4:25, Ιωάνν. 4:26, Ιωάνν. 4:26, Ιωάνν. 4:29, Ιωάνν. 4:32, Ιωάνν. 4:34, Ιωάνν. 4:35, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 4:37, Ιωάνν. 4:37, Ιωάνν. 4:37, Ιωάνν. 4:37, Ιωάνν. 4:38, Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 4:44, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:46, Ιωάνν. 4:48, Ιωάνν. 4:49, Ιωάνν. 4:50, Ιωάνν. 4:50, Ιωάνν. 4:50, Ιωάνν. 4:51, Ιωάνν. 4:52, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 4:54, Ιωάνν. 5:1, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 5:6, Ιωάνν. 5:7, Ιωάνν. 5:8, Ιωάνν. 5:9, Ιωάνν. 5:11, Ιωάνν. 5:12, Ιωάνν. 5:12, Ιωάνν. 5:13, Ιωάνν. 5:13, Ιωάνν. 5:14, Ιωάνν. 5:15, Ιωάνν. 5:15, Ιωάνν. 5:17, Ιωάνν. 5:17, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:21, Ιωάνν. 5:21, Ιωάνν. 5:22, Ιωάνν. 5:23, Ιωάνν. 5:24, Ιωάνν. 5:26, Ιωάνν. 5:32, Ιωάνν. 5:35, Ιωάνν. 5:35, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:37, Ιωάνν. 5:45, Ιωάνν. 6:1, Ιωάνν. 6:3, Ιωάνν. 6:5, Ιωάνν. 6:8, Ιωάνν. 6:9, Ιωάνν. 6:10, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:14, Ιωάνν. 6:14, Ιωάνν. 6:14, Ιωάνν. 6:14, Ιωάνν. 6:17, Ιωάνν. 6:20, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 6:26, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:27, Ιωάνν. 6:29, Ιωάνν. 6:32, Ιωάνν. 6:32, Ιωάνν. 6:33, Ιωάνν. 6:33, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:35, Ιωάνν. 6:37, Ιωάνν. 6:37, Ιωάνν. 6:39, Ιωάνν. 6:40, Ιωάνν. 6:41, Ιωάνν. 6:41, Ιωάνν. 6:42, Ιωάνν. 6:43, Ιωάνν. 6:44, Ιωάνν. 6:44, Ιωάνν. 6:45, Ιωάνν. 6:46, Ιωάνν. 6:47, Ιωάνν. 6:48, Ιωάνν. 6:50, Ιωάνν. 6:50, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:53, Ιωάνν. 6:54, Ιωάνν. 6:56, Ιωάνν. 6:57, Ιωάνν. 6:57, Ιωάνν. 6:58, Ιωάνν. 6:58, Ιωάνν. 6:58, Ιωάνν. 6:60, Ιωάνν. 6:61, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 6:64, Ιωάνν. 6:67, Ιωάνν. 6:69, Ιωάνν. 6:69, Ιωάνν. 6:70, Ιωάνν. 7:1, Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 7:6, Ιωάνν. 7:7, Ιωάνν. 7:8, Ιωάνν. 7:8, Ιωάνν. 7:14, Ιωάνν. 7:16, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 7:20, Ιωάνν. 7:21, Ιωάνν. 7:23, Ιωάνν. 7:26, Ιωάνν. 7:27, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 7:28, Ιωάνν. 7:31, Ιωάνν. 7:33, Ιωάνν. 7:36, Ιωάνν. 7:37, Ιωάνν. 7:38, Ιωάνν. 7:39, Ιωάνν. 7:40, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 7:41, Ιωάνν. 7:42, Ιωάνν. 7:46, Ιωάνν. 7:49, Ιωάνν. 7:49, Ιωάνν. 7:50, Ιωάνν. 7:51, Ιωάνν. 8:2, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:7, Ιωάνν. 8:9, Ιωάνν. 8:10, Ιωάνν. 8:11, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:12, Ιωάνν. 8:16, Ιωάνν. 8:18, Ιωάνν. 8:18, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 8:19, Ιωάνν. 8:20, Ιωάνν. 8:21, Ιωάνν. 8:25, Ιωάνν. 8:25, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 8:29, Ιωάνν. 8:29, Ιωάνν. 8:31, Ιωάνν. 8:34, Ιωάνν. 8:34, Ιωάνν. 8:35, Ιωάνν. 8:35, Ιωάνν. 8:36, Ιωάνν. 8:37, Ιωάνν. 8:37, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:42, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 8:47, Ιωάνν. 8:50, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 8:54, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 8:58, Ιωάνν. 9:3, Ιωάνν. 9:7, Ιωάνν. 9:8, Ιωάνν. 9:14, Ιωάνν. 9:15, Ιωάνν. 9:16, Ιωάνν. 9:17, Ιωάνν. 9:19, Ιωάνν. 9:20, Ιωάνν. 9:24, Ιωάνν. 9:29, Ιωάνν. 9:30, Ιωάνν. 9:31, Ιωάνν. 9:35, Ιωάνν. 9:37, Ιωάνν. 9:37, Ιωάνν. 9:38, Ιωάνν. 9:39, Ιωάνν. 9:41, Ιωάνν. 10:1, Ιωάνν. 10:2, Ιωάνν. 10:3, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:7, Ιωάνν. 10:10, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:11, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 10:12, Ιωάνν. 10:13, Ιωάνν. 10:14, Ιωάνν. 10:14, Ιωάνν. 10:15, Ιωάνν. 10:17, Ιωάνν. 10:23, Ιωάνν. 10:24, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 10:29, Ιωάνν. 10:30, Ιωάνν. 10:32, Ιωάνν. 10:34, Ιωάνν. 10:35, Ιωάνν. 10:36, Ιωάνν. 10:38, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:4, Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 11:9, Ιωάνν. 11:11, Ιωάνν. 11:13, Ιωάνν. 11:14, Ιωάνν. 11:16, Ιωάνν. 11:17, Ιωάνν. 11:20, Ιωάνν. 11:21, Ιωάνν. 11:22, Ιωάνν. 11:23, Ιωάνν. 11:23, Ιωάνν. 11:25, Ιωάνν. 11:25, Ιωάνν. 11:26, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 11:28, Ιωάνν. 11:30, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 11:32, Ιωάνν. 11:35, Ιωάνν. 11:37, Ιωάνν. 11:39, Ιωάνν. 11:40, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 11:41, Ιωάνν. 11:44, Ιωάνν. 11:44, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:46, Ιωάνν. 11:47, Ιωάνν. 11:51, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:2, Ιωάνν. 12:4, Ιωάνν. 12:7, Ιωάνν. 12:12, Ιωάνν. 12:12, Ιωάνν. 12:13, Ιωάνν. 12:13, Ιωάνν. 12:14, Ιωάνν. 12:15, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 12:17, Ιωάνν. 12:17, Ιωάνν. 12:18, Ιωάνν. 12:19, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 12:23, Ιωάνν. 12:24, Ιωάνν. 12:25, Ιωάνν. 12:25, Ιωάνν. 12:26, Ιωάνν. 12:26, Ιωάνν. 12:26, Ιωάνν. 12:29, Ιωάνν. 12:29, Ιωάνν. 12:30, Ιωάνν. 12:31, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 12:34, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 12:35, Ιωάνν. 12:36, Ιωάνν. 12:38, Ιωάνν. 12:38, Ιωάνν. 12:44, Ιωάνν. 12:45, Ιωάνν. 12:46, Ιωάνν. 12:48, Ιωάνν. 12:48, Ιωάνν. 12:49, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 13:1, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 13:3, Ιωάνν. 13:7, Ιωάνν. 13:8, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:10, Ιωάνν. 13:13, Ιωάνν. 13:13, Ιωάνν. 13:14, Ιωάνν. 13:14, Ιωάνν. 13:18, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 13:21, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 13:26, Ιωάνν. 13:27, Ιωάνν. 13:27, Ιωάνν. 13:27, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 13:31, Ιωάνν. 13:31, Ιωάνν. 13:31, Ιωάνν. 13:32, Ιωάνν. 13:32, Ιωάνν. 13:36, Ιωάνν. 13:37, Ιωάνν. 13:38, Ιωάνν. 14:6, Ιωάνν. 14:9, Ιωάνν. 14:9, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:11, Ιωάνν. 14:12, Ιωάνν. 14:13, Ιωάνν. 14:13, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:17, Ιωάνν. 14:19, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:21, Ιωάνν. 14:22, Ιωάνν. 14:23, Ιωάνν. 14:23, Ιωάνν. 14:24, Ιωάνν. 14:24, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 14:28, Ιωάνν. 14:30, Ιωάνν. 14:31, Ιωάνν. 14:31, Ιωάνν. 15:1, Ιωάνν. 15:1, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 15:7, Ιωάνν. 15:8, Ιωάνν. 15:9, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:16, Ιωάνν. 15:18, Ιωάνν. 15:19, Ιωάνν. 15:19, Ιωάνν. 15:23, Ιωάνν. 15:25, Ιωάνν. 15:25, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 15:26, Ιωάνν. 16:2, Ιωάνν. 16:7, Ιωάνν. 16:11, Ιωάνν. 16:15, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 16:18, Ιωάνν. 16:19, Ιωάνν. 16:20, Ιωάνν. 16:27, Ιωάνν. 16:31, Ιωάνν. 16:32, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 17:1, Ιωάνν. 17:2, Ιωάνν. 17:4, Ιωάνν. 17:12, Ιωάνν. 17:14, Ιωάνν. 17:17, Ιωάνν. 17:17, Ιωάνν. 17:21, Ιωάνν. 17:23, Ιωάνν. 17:25, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:3, Ιωάνν. 18:5, Ιωάνν. 18:5, Ιωάνν. 18:8, Ιωάνν. 18:9, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:11, Ιωάνν. 18:12, Ιωάνν. 18:14, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 18:18, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 18:20, Ιωάνν. 18:23, Ιωάνν. 18:24, Ιωάνν. 18:27, Ιωάνν. 18:29, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 18:32, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 18:33, Ιωάνν. 18:34, Ιωάνν. 18:35, Ιωάνν. 18:36, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 18:37, Ιωάνν. 18:38, Ιωάνν. 18:40, Ιωάνν. 19:1, Ιωάνν. 19:3, Ιωάνν. 19:4, Ιωάνν. 19:5, Ιωάνν. 19:5, Ιωάνν. 19:6, Ιωάνν. 19:8, Ιωάνν. 19:9, Ιωάνν. 19:10, Ιωάνν. 19:11, Ιωάνν. 19:11, Ιωάνν. 19:12, Ιωάνν. 19:12, Ιωάνν. 19:13, Ιωάνν. 19:14, Ιωάνν. 19:15, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:19, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:20, Ιωάνν. 19:21, Ιωάνν. 19:22, Ιωάνν. 19:22, Ιωάνν. 19:23, Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 19:27, Ιωάνν. 19:28, Ιωάνν. 19:30, Ιωάνν. 19:35, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 19:39, Ιωάνν. 20:2, Ιωάνν. 20:3, Ιωάνν. 20:3, Ιωάνν. 20:4, Ιωάνν. 20:7, Ιωάνν. 20:8, Ιωάνν. 20:8, Ιωάνν. 20:14, Ιωάνν. 20:15, Ιωάνν. 20:15, Ιωάνν. 20:16, Ιωάνν. 20:16, Ιωάνν. 20:17, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:21, Ιωάνν. 20:21, Ιωάνν. 20:24, Ιωάνν. 20:24, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 20:28, Ιωάνν. 20:28, Ιωάνν. 20:28, Ιωάνν. 20:29, Ιωάνν. 20:30, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 20:31, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:4, Ιωάνν. 21:5, Ιωάνν. 21:6, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:10, Ιωάνν. 21:12, Ιωάνν. 21:12, Ιωάνν. 21:13, Ιωάνν. 21:14, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:17, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:20, Ιωάνν. 21:21, Ιωάνν. 21:22, Ιωάνν. 21:23, Ιωάνν. 21:23, Ιωάνν. 21:23, Ιωάνν. 21:24, Ιωάνν. 21:24, Ιωάνν. 21:25, Πράξ. 1:1, Πράξ. 1:7, Πράξ. 1:11, Πράξ. 1:11, Πράξ. 1:12, Πράξ. 1:13, Πράξ. 1:13, Πράξ. 1:20, Πράξ. 1:21, Πράξ. 1:26, Πράξ. 2:17, Πράξ. 2:20, Πράξ. 2:22, Πράξ. 2:24, Πράξ. 2:30, Πράξ. 2:32, Πράξ. 2:33, Πράξ. 2:34, Πράξ. 2:36, Πράξ. 2:39, Πράξ. 2:47, Πράξ. 3:5, Πράξ. 3:6, Πράξ. 3:9, Πράξ. 3:10, Πράξ. 3:11, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:15, Πράξ. 3:18, Πράξ. 3:21, Πράξ. 3:22, Πράξ. 3:25, Πράξ. 3:26, Πράξ. 4:1, Πράξ. 4:4, Πράξ. 4:10, Πράξ. 4:11, Πράξ. 4:11, Πράξ. 4:11, Πράξ. 4:19, Πράξ. 4:22, Πράξ. 4:24, Πράξ. 4:24, Πράξ. 4:25, Πράξ. 4:31, Πράξ. 4:36, Πράξ. 4:36, Πράξ. 5:3, Πράξ. 5:8, Πράξ. 5:9, Πράξ. 5:13, Πράξ. 5:17, Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:24, Πράξ. 5:24, Πράξ. 5:26, Πράξ. 5:27, Πράξ. 5:29, Πράξ. 5:30, Πράξ. 5:31, Πράξ. 5:32, Πράξ. 5:32, Πράξ. 5:37, Πράξ. 6:5, Πράξ. 6:7, Πράξ. 6:7, Πράξ. 6:13, Πράξ. 6:14, Πράξ. 7:1, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:6, Πράξ. 7:7, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:8, Πράξ. 7:9, Πράξ. 7:16, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:25, Πράξ. 7:27, Πράξ. 7:31, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:32, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:33, Πράξ. 7:35, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:37, Πράξ. 7:38, Πράξ. 7:40, Πράξ. 7:42, Πράξ. 7:44, Πράξ. 7:45, Πράξ. 7:48, Πράξ. 7:48, Πράξ. 7:49, Πράξ. 8:13, Πράξ. 8:18, Πράξ. 8:24, Πράξ. 8:30, Πράξ. 8:31, Πράξ. 8:34, Πράξ. 8:34, Πράξ. 8:35, Πράξ. 8:36, Πράξ. 8:37, Πράξ. 8:38, Πράξ. 8:38, Πράξ. 8:39, Πράξ. 9:1, Πράξ. 9:5, Πράξ. 9:6, Πράξ. 9:8, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:11, Πράξ. 9:13, Πράξ. 9:15, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:19, Πράξ. 9:20, Πράξ. 9:21, Πράξ. 9:22, Πράξ. 9:26, Πράξ. 9:34, Πράξ. 9:34, Πράξ. 9:40, Πράξ. 10:4, Πράξ. 10:7, Πράξ. 10:7, Πράξ. 10:14, Πράξ. 10:15, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:17, Πράξ. 10:18, Πράξ. 10:23, Πράξ. 10:24, Πράξ. 10:25, Πράξ. 10:26, Πράξ. 10:28, Πράξ. 10:30, Πράξ. 10:34, Πράξ. 10:35, Πράξ. 10:37, Πράξ. 10:38, Πράξ. 10:38, Πράξ. 10:40, Πράξ. 10:42, Πράξ. 10:46, Πράξ. 11:4, Πράξ. 11:9, Πράξ. 11:14, Πράξ. 11:17, Πράξ. 11:18, Πράξ. 11:22, Πράξ. 11:25, Πράξ. 11:30, Πράξ. 12:1, Πράξ. 12:5, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:6, Πράξ. 12:8, Πράξ. 12:10, Πράξ. 12:11, Πράξ. 12:15, Πράξ. 12:16, Πράξ. 12:17, Πράξ. 12:18, Πράξ. 12:20, Πράξ. 12:21, Πράξ. 12:22, Πράξ. 12:24, Πράξ. 13:1, Πράξ. 13:1, Πράξ. 13:1, Πράξ. 13:2, Πράξ. 13:8, Πράξ. 13:9, Πράξ. 13:12, Πράξ. 13:17, Πράξ. 13:21, Πράξ. 13:23, Πράξ. 13:25, Πράξ. 13:26, Πράξ. 13:30, Πράξ. 13:33, Πράξ. 13:37, Πράξ. 13:39, Πράξ. 13:46, Πράξ. 13:46, Πράξ. 13:47, Πράξ. 13:49, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:12, Πράξ. 14:13, Πράξ. 14:26, Πράξ. 14:27, Πράξ. 15:4, Πράξ. 15:7, Πράξ. 15:8, Πράξ. 15:12, Πράξ. 15:14, Πράξ. 15:17, Πράξ. 16:3, Πράξ. 16:10, Πράξ. 16:14, Πράξ. 16:15, Πράξ. 16:18, Πράξ. 16:22, Πράξ. 16:27, Πράξ. 16:28, Πράξ. 16:31, Πράξ. 16:36, Πράξ. 16:37, Πράξ. 17:3, Πράξ. 17:13, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:14, Πράξ. 17:18, Πράξ. 17:22, Πράξ. 17:24, Πράξ. 17:24, Πράξ. 17:30, Πράξ. 17:33, Πράξ. 17:34, Πράξ. 18:1, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:5, Πράξ. 18:8, Πράξ. 18:9, Πράξ. 18:14, Πράξ. 18:18, Πράξ. 19:11, Πράξ. 19:13, Πράξ. 19:16, Πράξ. 19:20, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:26, Πράξ. 19:33, Πράξ. 19:35, Πράξ. 20:1, Πράξ. 20:7, Πράξ. 20:10, Πράξ. 20:16, Πράξ. 21:13, Πράξ. 21:18, Πράξ. 21:19, Πράξ. 21:23, Πράξ. 21:26, Πράξ. 21:28, Πράξ. 21:28, Πράξ. 21:29, Πράξ. 21:33, Πράξ. 21:37, Πράξ. 21:37, Πράξ. 21:38, Πράξ. 21:38, Πράξ. 21:39, Πράξ. 21:40, Πράξ. 22:5, Πράξ. 22:8, Πράξ. 22:10, Πράξ. 22:14, Πράξ. 22:14, Πράξ. 22:24, Πράξ. 22:25, Πράξ. 22:26, Πράξ. 22:26, Πράξ. 22:27, Πράξ. 22:27, Πράξ. 22:28, Πράξ. 22:28, Πράξ. 22:29, Πράξ. 23:1, Πράξ. 23:2, Πράξ. 23:3, Πράξ. 23:3, Πράξ. 23:5, Πράξ. 23:6, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:10, Πράξ. 23:11, Πράξ. 23:16, Πράξ. 23:17, Πράξ. 23:18, Πράξ. 23:18, Πράξ. 23:19, Πράξ. 23:19, Πράξ. 23:22, Πράξ. 23:34, Πράξ. 24:1, Πράξ. 24:2, Πράξ. 24:7, Πράξ. 24:10, Πράξ. 24:22, Πράξ. 24:22, Πράξ. 24:24, Πράξ. 24:25, Πράξ. 24:27, Πράξ. 24:27, Πράξ. 25:2, Πράξ. 25:4, Πράξ. 25:9, Πράξ. 25:10, Πράξ. 25:12, Πράξ. 25:13, Πράξ. 25:14, Πράξ. 25:16, Πράξ. 25:19, Πράξ. 25:22, Πράξ. 25:23, Πράξ. 25:24, Πράξ. 26:1, Πράξ. 26:8, Πράξ. 26:10, Πράξ. 26:15, Πράξ. 26:23, Πράξ. 26:24, Πράξ. 26:25, Πράξ. 26:26, Πράξ. 26:28, Πράξ. 26:29, Πράξ. 26:30, Πράξ. 26:30, Πράξ. 26:31, Πράξ. 26:32, Πράξ. 27:3, Πράξ. 27:6, Πράξ. 27:9, Πράξ. 27:11, Πράξ. 27:14, Πράξ. 27:21, Πράξ. 27:24, Πράξ. 27:31, Πράξ. 27:33, Πράξ. 27:43, Πράξ. 28:4, Πράξ. 28:5, Πράξ. 28:8, Πράξ. 28:15, Πράξ. 28:16, Πράξ. 28:30, Ρωμ. 1:2, Ρωμ. 1:9, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 1:19, Ρωμ. 1:24, Ρωμ. 1:26, Ρωμ. 1:28, Ρωμ. 2:1, Ρωμ. 2:1, Ρωμ. 2:3, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 2:21, Ρωμ. 2:21, Ρωμ. 2:22, Ρωμ. 2:22, Ρωμ. 2:28, Ρωμ. 2:29, Ρωμ. 2:29, Ρωμ. 3:4, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 3:6, Ρωμ. 3:11, Ρωμ. 3:11, Ρωμ. 3:13, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 3:19, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:29, Ρωμ. 3:30, Ρωμ. 4:4, Ρωμ. 4:6, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:15, Ρωμ. 4:21, Ρωμ. 5:8, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:12, Ρωμ. 5:14, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 6:6, Ρωμ. 6:7, Ρωμ. 6:10, Ρωμ. 6:10, Ρωμ. 7:1, Ρωμ. 7:2, Ρωμ. 7:3, Ρωμ. 7:7, Ρωμ. 7:7, Ρωμ. 7:12, Ρωμ. 7:14, Ρωμ. 7:15, Ρωμ. 7:15, Ρωμ. 7:15, Ρωμ. 7:16, Ρωμ. 7:19, Ρωμ. 7:19, Ρωμ. 7:20, Ρωμ. 8:2, Ρωμ. 8:3, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 8:15, Ρωμ. 8:24, Ρωμ. 8:25, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 8:31, Ρωμ. 8:33, Ρωμ. 8:34, Ρωμ. 8:34, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:6, Ρωμ. 9:9, Ρωμ. 9:12, Ρωμ. 9:20, Ρωμ. 9:21, Ρωμ. 9:21, Ρωμ. 9:21, Ρωμ. 9:22, Ρωμ. 9:27, Ρωμ. 9:33, Ρωμ. 10:5, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 10:11, Ρωμ. 10:12, Ρωμ. 10:18, Ρωμ. 11:1, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:4, Ρωμ. 11:7, Ρωμ. 11:8, Ρωμ. 11:21, Ρωμ. 11:23, Ρωμ. 11:26, Ρωμ. 11:32, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:3, Ρωμ. 12:5, Ρωμ. 12:7, Ρωμ. 12:8, Ρωμ. 12:8, Ρωμ. 12:8, Ρωμ. 12:8, Ρωμ. 12:20, Ρωμ. 13:2, Ρωμ. 13:8, Ρωμ. 14:2, Ρωμ. 14:3, Ρωμ. 14:3, Ρωμ. 14:3, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:4, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:6, Ρωμ. 14:15, Ρωμ. 14:18, Ρωμ. 14:21, Ρωμ. 14:22, Ρωμ. 14:23, Ρωμ. 14:23, Ρωμ. 15:3, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 15:7, Ρωμ. 15:12, Ρωμ. 15:13, Ρωμ. 15:33, Ρωμ. 16:20, Ρωμ. 16:21, Ρωμ. 16:22, Ρωμ. 16:23, Ρωμ. 16:23, Ρωμ. 16:23, Α'Κορ. 1:1, Α'Κορ. 1:9, Α'Κορ. 1:13, Α'Κορ. 1:17, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:18, Α'Κορ. 1:20, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 1:21, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 1:31, Α'Κορ. 2:4, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 2:10, Α'Κορ. 2:15, Α'Κορ. 3:5, Α'Κορ. 3:6, Α'Κορ. 3:7, Α'Κορ. 3:7, Α'Κορ. 3:7, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 3:11, Α'Κορ. 3:14, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 3:19, Α'Κορ. 4:2, Α'Κορ. 4:4, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 4:5, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 4:7, Α'Κορ. 4:9, Α'Κορ. 4:19, Α'Κορ. 5:2, Α'Κορ. 5:13, Α'Κορ. 6:2, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:13, Α'Κορ. 6:14, Α'Κορ. 6:16, Α'Κορ. 6:17, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 6:18, Α'Κορ. 7:3, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:4, Α'Κορ. 7:5, Α'Κορ. 7:10, Α'Κορ. 7:12, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:14, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:15, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 7:17, Α'Κορ. 7:22, Α'Κορ. 7:22, Α'Κορ. 7:29, Α'Κορ. 7:32, Α'Κορ. 7:33, Α'Κορ. 7:36, Α'Κορ. 7:38, Α'Κορ. 7:38, Α'Κορ. 7:39, Α'Κορ. 7:39, Α'Κορ. 8:6, Α'Κορ. 8:11, Α'Κορ. 9:8, Α'Κορ. 9:10, Α'Κορ. 9:10, Α'Κορ. 9:14, Α'Κορ. 9:18, Α'Κορ. 9:25, Α'Κορ. 10:4, Α'Κορ. 10:5, Α'Κορ. 10:7, Α'Κορ. 10:12, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:13, Α'Κορ. 10:15, Α'Κορ. 10:16, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:12, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 11:23, Α'Κορ. 11:29, Α'Κορ. 12:5, Α'Κορ. 12:6, Α'Κορ. 12:6, Α'Κορ. 12:12, Α'Κορ. 12:15, Α'Κορ. 12:18, Α'Κορ. 12:24, Α'Κορ. 12:28, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:3, Α'Κορ. 14:4, Α'Κορ. 14:4, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:11, Α'Κορ. 14:13, Α'Κορ. 14:14, Α'Κορ. 14:16, Α'Κορ. 14:17, Α'Κορ. 14:25, Α'Κορ. 14:30, Α'Κορ. 14:33, Α'Κορ. 14:34, Α'Κορ. 14:36, Α'Κορ. 15:1, Α'Κορ. 15:1, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:9, Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:21, Α'Κορ. 15:26, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:28, Α'Κορ. 15:36, Α'Κορ. 15:37, Α'Κορ. 15:38, Α'Κορ. 15:45, Α'Κορ. 15:45, Α'Κορ. 15:47, Α'Κορ. 15:47, Α'Κορ. 15:47, Α'Κορ. 15:48, Α'Κορ. 15:48, Α'Κορ. 15:54, Α'Κορ. 15:54, Α'Κορ. 15:54, Α'Κορ. 15:56, Α'Κορ. 15:58, Α'Κορ. 16:2, Α'Κορ. 16:7, Α'Κορ. 16:21, Β'Κορ. 1:1, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:3, Β'Κορ. 1:4, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:21, Β'Κορ. 1:22, Β'Κορ. 2:2, Β'Κορ. 2:2, Β'Κορ. 2:7, Β'Κορ. 3:14, Β'Κορ. 3:17, Β'Κορ. 4:4, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 4:6, Β'Κορ. 4:12, Β'Κορ. 4:14, Β'Κορ. 4:16, Β'Κορ. 4:16, Β'Κορ. 5:5, Β'Κορ. 5:5, Β'Κορ. 6:16, Β'Κορ. 7:6, Β'Κορ. 7:6, Β'Κορ. 8:15, Β'Κορ. 8:15, Β'Κορ. 8:18, Β'Κορ. 9:2, Β'Κορ. 9:6, Β'Κορ. 9:6, Β'Κορ. 9:7, Β'Κορ. 9:8, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 10:10, Β'Κορ. 10:11, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 10:17, Β'Κορ. 10:18, Β'Κορ. 10:18, Β'Κορ. 11:3, Β'Κορ. 11:4, Β'Κορ. 11:4, Β'Κορ. 11:4, Β'Κορ. 11:11, Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 11:14, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 11:31, Β'Κορ. 11:32, Β'Κορ. 12:2, Β'Κορ. 12:3, Β'Κορ. 12:6, Β'Κορ. 12:13, Β'Κορ. 12:21, Β'Κορ. 13:10, Β'Κορ. 13:11, Γαλ. 1:7, Γαλ. 1:8, Γαλ. 1:9, Γαλ. 1:15, Γαλ. 1:15, Γαλ. 1:23, Γαλ. 2:2, Γαλ. 2:3, Γαλ. 2:8, Γαλ. 2:10, Γαλ. 2:20, Γαλ. 3:5, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:11, Γαλ. 3:12, Γαλ. 3:12, Γαλ. 3:13, Γαλ. 3:17, Γαλ. 3:18, Γαλ. 3:19, Γαλ. 3:20, Γαλ. 3:20, Γαλ. 3:21, Γαλ. 3:21, Γαλ. 3:24, Γαλ. 4:1, Γαλ. 4:4, Γαλ. 4:6, Γαλ. 4:6, Γαλ. 4:15, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:29, Γαλ. 4:30, Γαλ. 5:10, Γαλ. 5:14, Γαλ. 5:22, Γαλ. 6:6, Γαλ. 6:7, Γαλ. 6:8, Γαλ. 6:8, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:3, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 1:17, Εφεσ. 1:18, Εφεσ. 2:4, Εφεσ. 2:10, Εφεσ. 2:14, Εφεσ. 3:1, Εφεσ. 3:4, Εφεσ. 3:5, Εφεσ. 4:1, Εφεσ. 4:6, Εφεσ. 4:10, Εφεσ. 4:10, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 4:26, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 4:32, Εφεσ. 5:2, Εφεσ. 5:9, Εφεσ. 5:14, Εφεσ. 5:14, Εφεσ. 5:23, Εφεσ. 5:23, Εφεσ. 5:25, Εφεσ. 5:28, Εφεσ. 5:29, Εφεσ. 6:8, Εφεσ. 6:9, Εφεσ. 6:21, Φιλ. 1:6, Φιλ. 1:8, Φιλ. 2:5, Φιλ. 2:9, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:13, Φιλ. 2:27, Φιλ. 3:15, Φιλ. 3:16, Φιλ. 3:19, Φιλ. 4:5, Φιλ. 4:9, Φιλ. 4:19, Κολ. 1:1, Κολ. 1:8, Κολ. 1:27, Κολ. 1:27, Κολ. 1:29, Κολ. 2:8, Κολ. 2:14, Κολ. 3:1, Κολ. 3:4, Κολ. 3:13, Κολ. 3:16, Κολ. 3:17, Κολ. 3:23, Κολ. 3:25, Κολ. 3:25, Κολ. 4:3, Κολ. 4:3, Κολ. 4:6, Κολ. 4:7, Κολ. 4:10, Κολ. 4:10, Κολ. 4:11, Κολ. 4:12, Κολ. 4:14, Κολ. 4:14, Κολ. 4:18, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 2:10, Α'Θεσσ. 2:18, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:5, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:11, Α'Θεσσ. 3:12, Α'Θεσσ. 4:3, Α'Θεσσ. 4:6, Α'Θεσσ. 4:7, Α'Θεσσ. 4:8, Α'Θεσσ. 4:14, Α'Θεσσ. 4:16, Α'Θεσσ. 5:9, Α'Θεσσ. 5:23, Α'Θεσσ. 5:24, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 1:11, Β'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 2:4, Β'Θεσσ. 2:7, Β'Θεσσ. 2:8, Β'Θεσσ. 2:8, Β'Θεσσ. 2:11, Β'Θεσσ. 2:13, Β'Θεσσ. 2:14, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 2:16, Β'Θεσσ. 3:1, Β'Θεσσ. 3:3, Β'Θεσσ. 3:5, Β'Θεσσ. 3:16, Β'Θεσσ. 3:16, Β'Θεσσ. 3:17, Β'Θεσσ. 3:17, Α'Τιμ. 1:8, Α'Τιμ. 1:11, Α'Τιμ. 1:15, Α'Τιμ. 2:6, Α'Τιμ. 2:7, Α'Τιμ. 2:10, Α'Τιμ. 3:1, Α'Τιμ. 4:3, Α'Τιμ. 4:9, Α'Τιμ. 4:14, Α'Τιμ. 5:18, Α'Τιμ. 6:15, Α'Τιμ. 6:15, Α'Τιμ. 6:16, Β'Τιμ. 1:6, Β'Τιμ. 1:7, Β'Τιμ. 1:11, Β'Τιμ. 1:16, Β'Τιμ. 1:18, Β'Τιμ. 2:7, Β'Τιμ. 2:9, Β'Τιμ. 2:11, Β'Τιμ. 2:17, Β'Τιμ. 2:19, Β'Τιμ. 2:19, Β'Τιμ. 2:25, Β'Τιμ. 3:11, Β'Τιμ. 3:17, Β'Τιμ. 4:6, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:8, Β'Τιμ. 4:14, Β'Τιμ. 4:14, Β'Τιμ. 4:17, Β'Τιμ. 4:18, Β'Τιμ. 4:22, Τίτ. 1:2, Τίτ. 1:3, Τίτ. 1:15, Τίτ. 2:5, Τίτ. 2:8, Τίτ. 3:8, Τίτ. 3:11, Φιλήμ. 1:1, Φιλήμ. 1:21, Φιλήμ. 1:23, Εβρ. 1:1, Εβρ. 1:7, Εβρ. 1:8, Εβρ. 1:8, Εβρ. 1:9, Εβρ. 1:9, Εβρ. 1:12, Εβρ. 2:2, Εβρ. 2:11, Εβρ. 2:13, Εβρ. 3:3, Εβρ. 3:4, Εβρ. 4:2, Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:10, Εβρ. 4:10, Εβρ. 4:12, Εβρ. 4:13, Εβρ. 5:4, Εβρ. 5:4, Εβρ. 5:5, Εβρ. 5:5, Εβρ. 5:11, Εβρ. 5:13, Εβρ. 6:3, Εβρ. 6:10, Εβρ. 6:13, Εβρ. 6:16, Εβρ. 6:17, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:4, Εβρ. 7:6, Εβρ. 7:9, Εβρ. 7:10, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:14, Εβρ. 7:19, Εβρ. 7:21, Εβρ. 7:24, Εβρ. 7:28, Εβρ. 7:28, Εβρ. 8:2, Εβρ. 8:3, Εβρ. 9:7, Εβρ. 9:7, Εβρ. 9:17, Εβρ. 9:20, Εβρ. 9:24, Εβρ. 9:25, Εβρ. 9:28, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:7, Εβρ. 10:9, Εβρ. 10:23, Εβρ. 10:29, Εβρ. 10:37, Εβρ. 10:38, Εβρ. 11:5, Εβρ. 11:10, Εβρ. 11:16, Εβρ. 11:17, Εβρ. 11:19, Εβρ. 11:28, Εβρ. 11:32, Εβρ. 11:38, Εβρ. 12:7, Εβρ. 12:10, Εβρ. 12:29, Εβρ. 13:4, Εβρ. 13:4, Εβρ. 13:5, Εβρ. 13:8, Εβρ. 13:16, Εβρ. 13:20, Εβρ. 13:20, Ιάκ. 1:6, Ιάκ. 1:7, Ιάκ. 1:9, Ιάκ. 1:9, Ιάκ. 1:10, Ιάκ. 1:11, Ιάκ. 1:11, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 1:13, Ιάκ. 1:25, Ιάκ. 2:5, Ιάκ. 2:11, Ιάκ. 2:19, Ιάκ. 2:21, Ιάκ. 3:6, Ιάκ. 4:5, Ιάκ. 4:6, Ιάκ. 4:9, Ιάκ. 4:11, Ιάκ. 4:12, Ιάκ. 4:12, Ιάκ. 4:15, Ιάκ. 5:2, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:3, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:4, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:11, Ιάκ. 5:15, Ιάκ. 5:18, Ιάκ. 5:20, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:24, Α'Πέτρ. 2:3, Α'Πέτρ. 2:6, Α'Πέτρ. 2:8, Α'Πέτρ. 3:3, Α'Πέτρ. 3:4, Α'Πέτρ. 3:4, Α'Πέτρ. 3:10, Α'Πέτρ. 3:13, Α'Πέτρ. 3:21, Α'Πέτρ. 4:1, Α'Πέτρ. 4:3, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:11, Α'Πέτρ. 4:17, Α'Πέτρ. 4:18, Α'Πέτρ. 4:18, Α'Πέτρ. 5:1, Α'Πέτρ. 5:1, Α'Πέτρ. 5:5, Α'Πέτρ. 5:8, Α'Πέτρ. 5:10, Α'Πέτρ. 5:10, Α'Πέτρ. 5:13, Β'Πέτρ. 1:14, Β'Πέτρ. 1:17, Β'Πέτρ. 1:17, Β'Πέτρ. 2:4, Β'Πέτρ. 2:8, Β'Πέτρ. 2:17, Β'Πέτρ. 3:6, Β'Πέτρ. 3:9, Β'Πέτρ. 3:15, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:1, Α'Ιωάνν. 1:3, Α'Ιωάνν. 1:5, Α'Ιωάνν. 1:10, Α'Ιωάνν. 2:4, Α'Ιωάνν. 2:6, Α'Ιωάνν. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:8, Α'Ιωάνν. 2:9, Α'Ιωάνν. 2:10, Α'Ιωάνν. 2:11, Α'Ιωάνν. 2:14, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 2:17, Α'Ιωάνν. 2:18, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 2:22, Α'Ιωάνν. 2:23, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:24, Α'Ιωάνν. 2:27, Α'Ιωάνν. 2:29, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:1, Α'Ιωάνν. 3:3, Α'Ιωάνν. 3:4, Α'Ιωάνν. 3:6, Α'Ιωάνν. 3:6, Α'Ιωάνν. 3:7, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 3:8, Α'Ιωάνν. 3:9, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:10, Α'Ιωάνν. 3:13, Α'Ιωάνν. 3:14, Α'Ιωάνν. 3:15, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 3:22, Α'Ιωάνν. 3:24, Α'Ιωάνν. 4:2, Α'Ιωάνν. 4:3, Α'Ιωάνν. 4:3, Α'Ιωάνν. 4:4, Α'Ιωάνν. 4:4, Α'Ιωάνν. 4:5, Α'Ιωάνν. 4:6, Α'Ιωάνν. 4:7, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:8, Α'Ιωάνν. 4:9, Α'Ιωάνν. 4:11, Α'Ιωάνν. 4:12, Α'Ιωάνν. 4:14, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 4:15, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:16, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 4:18, Α'Ιωάνν. 4:20, Α'Ιωάνν. 4:21, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:1, Α'Ιωάνν. 5:5, Α'Ιωάνν. 5:5, Α'Ιωάνν. 5:5, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:6, Α'Ιωάνν. 5:7, Α'Ιωάνν. 5:7, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:10, Α'Ιωάνν. 5:11, Α'Ιωάνν. 5:12, Α'Ιωάνν. 5:12, Α'Ιωάνν. 5:15, Α'Ιωάνν. 5:18, Α'Ιωάνν. 5:18, Α'Ιωάνν. 5:18, Α'Ιωάνν. 5:19, Α'Ιωάνν. 5:20, Α'Ιωάνν. 5:20, Β'Ιωάνν. 1:1, Β'Ιωάνν. 1:7, Β'Ιωάνν. 1:7, Β'Ιωάνν. 1:9, Β'Ιωάνν. 1:9, Β'Ιωάνν. 1:11, 1:1, 1:5, 1:9, 1:11, 1:11, Ιουδ. 1:5, Ιουδ. 1:9, Ιουδ. 1:9, Ιουδ. 1:13, Αποκ. 1:1, Αποκ. 1:3, Αποκ. 1:3, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:5, Αποκ. 1:8, Αποκ. 1:8, Αποκ. 1:9, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:16, Αποκ. 1:17, Αποκ. 1:17, Αποκ. 1:18, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:1, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:7, Αποκ. 2:8, Αποκ. 2:8, Αποκ. 2:10, Αποκ. 2:11, Αποκ. 2:11, Αποκ. 2:12, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:13, Αποκ. 2:15, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:17, Αποκ. 2:18, Αποκ. 2:18, Αποκ. 2:23, Αποκ. 2:25, Αποκ. 2:26, Αποκ. 2:26, Αποκ. 2:29, Αποκ. 3:1, Αποκ. 3:5, Αποκ. 3:6, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:7, Αποκ. 3:11, Αποκ. 3:12, Αποκ. 3:13, Αποκ. 3:14, Αποκ. 3:14, Αποκ. 3:14, Αποκ. 3:17, Αποκ. 3:21, Αποκ. 3:22, Αποκ. 4:3, Αποκ. 4:8, Αποκ. 4:8, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:5, Αποκ. 5:13, Αποκ. 6:2, Αποκ. 6:5, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:8, Αποκ. 6:10, Αποκ. 6:10, Αποκ. 6:10, Αποκ. 6:12, Αποκ. 7:15, Αποκ. 7:16, Αποκ. 7:17, Αποκ. 8:4, Αποκ. 8:5, Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:8, Αποκ. 8:10, Αποκ. 8:12, Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:5, Αποκ. 9:6, Αποκ. 9:13, Αποκ. 9:16, Αποκ. 10:1, Αποκ. 10:5, Αποκ. 11:8, Αποκ. 11:15, Αποκ. 11:17, Αποκ. 11:17, Αποκ. 11:18, Αποκ. 11:19, Αποκ. 12:4, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:7, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:9, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:10, Αποκ. 12:12, Αποκ. 12:13, Αποκ. 12:15, Αποκ. 12:16, Αποκ. 12:17, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:2, Αποκ. 13:14, Αποκ. 13:17, Αποκ. 13:18, Αποκ. 13:18, Αποκ. 14:11, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:16, Αποκ. 14:19, Αποκ. 15:1, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:3, Αποκ. 15:5, Αποκ. 15:8, Αποκ. 16:2, Αποκ. 16:3, Αποκ. 16:4, Αποκ. 16:7, Αποκ. 16:7, Αποκ. 16:8, Αποκ. 16:10, Αποκ. 16:12, Αποκ. 16:15, Αποκ. 16:17, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:8, Αποκ. 17:9, Αποκ. 17:9, Αποκ. 17:10, Αποκ. 17:10, Αποκ. 17:11, Αποκ. 17:17, Αποκ. 18:4, Αποκ. 18:5, Αποκ. 18:8, Αποκ. 18:8, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:17, Αποκ. 18:20, Αποκ. 19:3, Αποκ. 19:6, Αποκ. 19:6, Αποκ. 19:7, Αποκ. 19:11, Αποκ. 19:12, Αποκ. 19:13, Αποκ. 19:20, Αποκ. 19:20, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:7, Αποκ. 20:8, Αποκ. 20:10, Αποκ. 20:10, Αποκ. 20:10, Αποκ. 20:11, Αποκ. 20:12, Αποκ. 20:13, Αποκ. 20:13, Αποκ. 20:14, Αποκ. 20:14, Αποκ. 20:14, Αποκ. 21:1, Αποκ. 21:3, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:4, Αποκ. 21:5, Αποκ. 21:7, Αποκ. 21:7, Αποκ. 21:11, Αποκ. 21:15, Αποκ. 21:19, Αποκ. 21:19, Αποκ. 21:19, Αποκ. 21:19, Αποκ. 21:19, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:20, Αποκ. 21:22, Αποκ. 21:22, Αποκ. 21:22, Αποκ. 21:23, Αποκ. 22:3, Αποκ. 22:5, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:7, Αποκ. 22:8, Αποκ. 22:10, Αποκ. 22:11, Αποκ. 22:11, Αποκ. 22:11, Αποκ. 22:11, Αποκ. 22:12, Αποκ. 22:13, Αποκ. 22:13, Αποκ. 22:15, Αποκ. 22:16, Αποκ. 22:16, Αποκ. 22:17, Αποκ. 22:17, Αποκ. 22:17, Αποκ. 22:18, Αποκ. 22:19, Αποκ. 22:20 
3589  ογδοηκοντα  ογδοηκοντατεσσαρων  Λουκ. 2:37 
3589  ογδοηκοντα  ογδοηκοντα  Λουκ. 16:7 
3590  ογδοος  ογδοη  Λουκ. 1:59, Πράξ. 7:8 
3590  ογδοος  ογδοον  Β'Πέτρ. 2:5 
3590  ογδοος  ογδοος  Αποκ. 17:11, Αποκ. 21:20 
3591  ογκος  ογκον  Εβρ. 12:1 
3592  οδε  οδε  Λουκ. 16:25 
3593  οδευω  οδευων  Λουκ. 10:33 
3594  οδηγεω  οδηγειν  Λουκ. 6:39 
3594  οδηγεω  οδηγησει  Ιωάνν. 16:13, Αποκ. 7:17 
3594  οδηγεω  οδηγηση  Πράξ. 8:31 
3594  οδηγεω  οδηγη  Ματ. 15:14 
3595  οδηγος  οδηγοι  Ματ. 15:14, Ματ. 23:16, Ματ. 23:24 
3595  οδηγος  οδηγον  Ρωμ. 2:19 
3595  οδηγος  οδηγου  Πράξ. 1:16 
3596  οδοιπορεω  οδοιπορουντων  Πράξ. 10:9 
3597  οδοιπορια  οδοιποριαις  Β'Κορ. 11:26 
3597  οδοιπορια  οδοιποριας  Ιωάνν. 4:6 
3598  οδος  οδοις  Πράξ. 14:16, Ρωμ. 3:16, Ιάκ. 1:8 
3598  οδος  οδοι  Ρωμ. 11:33, Αποκ. 15:3 
3598  οδος  οδον  Ματ. 3:3, Ματ. 4:15, Ματ. 10:5, Ματ. 10:10, Ματ. 11:10, Ματ. 13:4, Ματ. 13:19, Ματ. 20:30, Ματ. 22:16, Μάρ. 1:2, Μάρ. 1:3, Μάρ. 2:23, Μάρ. 4:4, Μάρ. 4:15, Μάρ. 6:8, Μάρ. 10:17, Μάρ. 10:46, Μάρ. 11:8, Μάρ. 11:8, Μάρ. 12:14, Λουκ. 1:79, Λουκ. 2:44, Λουκ. 3:4, Λουκ. 7:27, Λουκ. 8:5, Λουκ. 8:12, Λουκ. 9:3, Λουκ. 10:4, Λουκ. 18:35, Λουκ. 20:21, Ιωάνν. 1:23, Ιωάνν. 14:4, Ιωάνν. 14:5, Πράξ. 1:12, Πράξ. 8:26, Πράξ. 8:36, Πράξ. 8:39, Πράξ. 16:17, Πράξ. 18:25, Πράξ. 18:26, Πράξ. 19:9, Πράξ. 22:4, Πράξ. 24:14, Πράξ. 25:3, Πράξ. 26:13, Ρωμ. 3:17, Α'Κορ. 12:31, Α'Θεσσ. 3:11, Εβρ. 9:8, Εβρ. 10:20, Β'Πέτρ. 2:15, Β'Πέτρ. 2:21 
3598  οδος  οδος  Ματ. 7:13, Ματ. 7:14, Ιωάνν. 14:6, Β'Πέτρ. 2:2, Αποκ. 16:12 
3598  οδος  οδου  Ματ. 2:12, Ματ. 8:28, Ματ. 21:19, Λουκ. 11:6, Πράξ. 9:2, Πράξ. 19:23, Πράξ. 24:22, Ιάκ. 5:20 
3598  οδος  οδων  Ματ. 22:9 
3598  οδος  οδω  Ματ. 5:25, Ματ. 15:32, Ματ. 20:17, Ματ. 21:8, Ματ. 21:8, Ματ. 21:32, Μάρ. 8:3, Μάρ. 8:27, Μάρ. 9:33, Μάρ. 9:34, Μάρ. 10:32, Μάρ. 10:52, Λουκ. 9:57, Λουκ. 10:31, Λουκ. 12:58, Λουκ. 19:36, Λουκ. 24:32, Λουκ. 24:35, Πράξ. 9:17, Πράξ. 9:27, Ιάκ. 2:25, Β'Πέτρ. 2:15, Ιουδ. 1:11 
3599  οδους  οδοντας  Μάρ. 9:18, Πράξ. 7:54 
3599  οδους  οδοντα  Ματ. 5:38 
3599  οδους  οδοντες  Αποκ. 9:8 
3599  οδους  οδοντος  Ματ. 5:38 
3599  οδους  οδοντων  Ματ. 8:12, Ματ. 13:42, Ματ. 13:50, Ματ. 22:13, Ματ. 24:51, Ματ. 25:30, Λουκ. 13:28 
3599  οδους  οδους  Ματ. 22:10, Λουκ. 1:76, Λουκ. 3:5, Λουκ. 14:23, Πράξ. 2:28, Πράξ. 13:10, Α'Κορ. 4:17, Εβρ. 3:10 
3600  οδυναω  οδυνασαι  Λουκ. 16:25 
3600  οδυναω  οδυνωμαι  Λουκ. 16:24 
3600  οδυναω  οδυνωμενοι  Λουκ. 2:48, Πράξ. 20:38 
3601  οδυνη  οδυναις  Α'Τιμ. 6:10 
3601  οδυνη  οδυνη  Ρωμ. 9:2 
3602  οδυρμος  οδυρμον  Β'Κορ. 7:7 
3602  οδυρμος  οδυρμος  Ματ. 2:18 
3603  ο0εστι  ο0εστιν  Μάρ. 3:17, Μάρ. 7:11, Μάρ. 7:34, Μάρ. 12:42, Μάρ. 15:16, Μάρ. 15:42, Εφεσ. 6:17, Κολ. 1:24, Εβρ. 7:2, Αποκ. 21:8, Αποκ. 21:17 
3604  Οζιας  οζιαν  Ματ. 1:8 
3604  Οζιας  οζιας  Ματ. 1:9 
3605  οζω  οζει  Ιωάνν. 11:39 
3606  οθεν  οθεν  Ματ. 12:44, Ματ. 14:7, Ματ. 25:24, Ματ. 25:26, Λουκ. 11:24, Πράξ. 14:26, Πράξ. 26:19, Πράξ. 28:13, Εβρ. 2:17, Εβρ. 3:1, Εβρ. 7:25, Εβρ. 8:3, Εβρ. 9:18, Εβρ. 11:19, Α'Ιωάνν. 2:18 
3607  οθονη  οθονην  Πράξ. 10:11, Πράξ. 11:5 
3608  οθονιον  οθονια  Λουκ. 24:12, Ιωάνν. 20:5, Ιωάνν. 20:6 
3608  οθονιον  οθονιοις  Ιωάνν. 19:40 
3608  οθονιον  οθονιων  Ιωάνν. 20:7 
3609  οικειος  οικειοι  Εφεσ. 2:19 
3609  οικειος  οικειους  Γαλ. 6:10 
3609  οικειος  οικειων  Α'Τιμ. 5:8 
3610  οικετης  οικεται  Α'Πέτρ. 2:18 
3610  οικετης  οικετην  Ρωμ. 14:4 
3610  οικετης  οικετης  Λουκ. 16:13 
3610  οικετης  οικετων  Πράξ. 10:7 
3611  οικεω  οικειν  Α'Κορ. 7:12, Α'Κορ. 7:13 
3611  οικεω  οικει  Ρωμ. 7:18, Ρωμ. 8:9, Ρωμ. 8:11, Α'Κορ. 3:16 
3611  οικεω  οικουσα  Ρωμ. 7:17, Ρωμ. 7:20 
3611  οικεω  οικων  Α'Τιμ. 6:16 
3612  οικημα  οικηματι  Πράξ. 12:7 
3613  οικητηριον  οικητηριον  Β'Κορ. 5:2, Ιουδ. 1:6 
3614  οικια  οικιαν  Ματ. 2:11, Ματ. 7:24, Ματ. 7:26, Ματ. 8:14, Ματ. 9:23, Ματ. 9:28, Ματ. 10:12, Ματ. 12:29, Ματ. 12:29, Ματ. 13:36, Ματ. 17:25, Ματ. 24:43, Μάρ. 1:29, Μάρ. 3:27, Μάρ. 3:27, Μάρ. 6:10, Μάρ. 7:24, Μάρ. 10:29, Μάρ. 13:15, Μάρ. 13:34, Λουκ. 4:38, Λουκ. 6:48, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:36, Λουκ. 7:44, Λουκ. 8:51, Λουκ. 9:4, Λουκ. 10:5, Λουκ. 10:7, Λουκ. 15:8, Λουκ. 18:29, Λουκ. 22:10, Πράξ. 9:17, Πράξ. 10:17, Πράξ. 11:11, Πράξ. 12:12, Πράξ. 18:7, Α'Κορ. 16:15, Β'Κορ. 5:1, Β'Ιωάνν. 1:10 
3614  οικια  οικιας  Ματ. 10:14, Ματ. 13:1, Ματ. 19:29, Ματ. 23:14, Ματ. 24:17, Μάρ. 10:30, Μάρ. 12:40, Μάρ. 13:15, Μάρ. 13:35, Λουκ. 6:49, Λουκ. 7:6, Λουκ. 10:7, Λουκ. 20:47, Λουκ. 22:11, Α'Κορ. 11:22, Φιλ. 4:22, Α'Τιμ. 5:13, Β'Τιμ. 3:6 
3614  οικια  οικια  Ματ. 5:15, Ματ. 7:25, Ματ. 7:27, Ματ. 8:6, Ματ. 9:10, Ματ. 10:13, Ματ. 12:25, Ματ. 13:57, Ματ. 26:6, Μάρ. 2:15, Μάρ. 3:25, Μάρ. 3:25, Μάρ. 6:4, Μάρ. 9:33, Μάρ. 10:10, Μάρ. 14:3, Λουκ. 5:29, Λουκ. 6:48, Λουκ. 7:37, Λουκ. 8:27, Λουκ. 10:7, Λουκ. 15:25, Λουκ. 17:31, Ιωάνν. 4:53, Ιωάνν. 8:35, Ιωάνν. 11:31, Ιωάνν. 12:3, Ιωάνν. 14:2, Πράξ. 9:11, Πράξ. 10:6, Πράξ. 10:32, Πράξ. 16:32, Πράξ. 17:5, Πράξ. 18:7, Β'Κορ. 5:1, Β'Τιμ. 2:20 
3614  οικια  οικιων  Πράξ. 4:34 
3615  οικιακος  οικιακοι  Ματ. 10:36 
3615  οικιακος  οικιακους  Ματ. 10:25 
3616  οικοδεσποτεω  οικοδεσποτειν  Α'Τιμ. 5:14 
3617  οικοδεσποτης  οικοδεσποτην  Ματ. 10:25 
3617  οικοδεσποτης  οικοδεσποτης  Ματ. 21:33, Ματ. 24:43, Λουκ. 12:39, Λουκ. 13:25, Λουκ. 14:21 
3617  οικοδεσποτης  οικοδεσποτη  Ματ. 13:52, Ματ. 20:1, Μάρ. 14:14, Λουκ. 22:11 
3617  οικοδεσποτης  οικοδεσποτου  Ματ. 13:27, Ματ. 20:11 
3618  οικοδομεω  οικοδομειν  Λουκ. 14:30 
3618  οικοδομεω  οικοδομεισθε  Α'Πέτρ. 2:5 
3618  οικοδομεω  οικοδομειται  Α'Κορ. 14:17 
3618  οικοδομεω  οικοδομειτε  Ματ. 23:29, Λουκ. 11:47, Λουκ. 11:48, Α'Θεσσ. 5:11 
3618  οικοδομεω  οικοδομει  Α'Κορ. 8:1, Α'Κορ. 10:23, Α'Κορ. 14:4, Α'Κορ. 14:4 
3618  οικοδομεω  οικοδομηθησεται  Α'Κορ. 8:10 
3618  οικοδομεω  οικοδομησαι  Ματ. 26:61, Λουκ. 14:28 
3618  οικοδομεω  οικοδομησαντι  Λουκ. 6:49 
3618  οικοδομεω  οικοδομησετε  Πράξ. 7:49 
3618  οικοδομεω  οικοδομησω  Ματ. 16:18, Μάρ. 14:58, Λουκ. 12:18 
3618  οικοδομεω  οικοδομουμεναι  Πράξ. 9:31 
3618  οικοδομεω  οικοδομουντες  Ματ. 21:42, Μάρ. 12:10, Λουκ. 20:17, Α'Πέτρ. 2:7 
3618  οικοδομεω  οικοδομουντι  Λουκ. 6:48 
3618  οικοδομεω  οικοδομουντων  Πράξ. 4:11 
3618  οικοδομεω  οικοδομων  Ματ. 27:40, Μάρ. 15:29 
3619  οικοδομη  οικοδομαι  Μάρ. 13:1 
3619  οικοδομη  οικοδομας  Ματ. 24:1, Μάρ. 13:2 
First Previous 1 2 3 4 5 6 of 6  Next Last