Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3578  ξενια  ξενιαν  Πράξ. 28:23, Φιλήμ. 1:22 
3579  ξενιζω  ξενισθωμεν  Πράξ. 21:16 
3579  ξενιζω  ξενισαντες  Εβρ. 13:2 
3579  ξενιζω  ξενιζοντα  Πράξ. 17:20 
3579  ξενιζω  ξενιζονται  Α'Πέτρ. 4:4 
3579  ξενιζω  ξενιζεται  Πράξ. 10:6, Πράξ. 10:18, Πράξ. 10:32 
3579  ξενιζω  ξενιζεσθε  Α'Πέτρ. 4:12 
3581  ξενος  ξενων  Πράξ. 17:18 
3581  ξενος  ξενου  Α'Πέτρ. 4:12 
3581  ξενος  ξενους  1:5 
3581  ξενος  ξενος  Ματ. 25:35, Ματ. 25:43, Ρωμ. 16:23 
3581  ξενος  ξενον  Ματ. 25:38, Ματ. 25:44 
3581  ξενος  ξενοι  Πράξ. 17:21, Εφεσ. 2:12, Εφεσ. 2:19, Εβρ. 11:13 
3581  ξενος  ξενοις  Ματ. 27:7 
3581  ξενος  ξεναις  Εβρ. 13:9 
3582  ξεστης  ξεστων  Μάρ. 7:4, Μάρ. 7:8 
3583  ξηραινω  ξηραινεται  Μάρ. 9:18 
3584  ξηρος  ξηρων  Ιωάνν. 5:3 
3584  ξηρος  ξηρα  Λουκ. 6:6 
3584  ξηρος  ξηρας  Εβρ. 11:29 
3584  ξηρος  ξηραν  Ματ. 12:10, Ματ. 23:15, Λουκ. 6:8 
3585  ξυλινος  ξυλινα  Β'Τιμ. 2:20, Αποκ. 9:20 
3586  ξυλον  ξυλω  Λουκ. 23:31 
3586  ξυλον  ξυλων  Ματ. 26:47, Ματ. 26:55, Μάρ. 14:43, Μάρ. 14:48, Λουκ. 22:52 
3586  ξυλον  ξυλου  Πράξ. 5:30, Πράξ. 10:39, Πράξ. 13:29, Γαλ. 3:13, Αποκ. 2:7, Αποκ. 18:12, Αποκ. 22:2 
3586  ξυλον  ξυλον  Πράξ. 16:24, Α'Πέτρ. 2:24, Αποκ. 18:12, Αποκ. 22:2, Αποκ. 22:14 
3586  ξυλον  ξυλα  Α'Κορ. 3:12 
3586  ξυλον  ξηρω  Λουκ. 23:31 
3587  ξυραω  ξυρησωνται  Πράξ. 21:24 
3587  ξυραω  ξυρασθαι  Α'Κορ. 11:6