Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3476  Ναασσων  ναασσων  Ματ. 1:4, Ματ. 1:4, Λουκ. 3:32 
3477  Ναγγαι  ναγγαι  Λουκ. 3:25 
3478  Ναζαρεθ  ναζαρετ  Ματ. 2:23, Ματ. 4:13, Ματ. 21:11, Μάρ. 1:9, Λουκ. 1:26, Λουκ. 2:4, Λουκ. 2:39, Λουκ. 2:51, Λουκ. 4:16, Ιωάνν. 1:45, Ιωάνν. 1:46, Πράξ. 10:38 
3479  Ναζαρηνος  ναζαρηνε  Μάρ. 1:24, Λουκ. 4:34 
3479  Ναζαρηνος  ναζαρηνον  Μάρ. 16:6 
3479  Ναζαρηνος  ναζαρηνου  Μάρ. 14:67 
3480  Ναζωραιος  ναζωραιον  Ιωάνν. 18:5, Ιωάνν. 18:7, Πράξ. 2:22 
3480  Ναζωραιος  ναζωραιος  Ματ. 2:23, Μάρ. 10:47, Λουκ. 18:37, Ιωάνν. 19:19, Πράξ. 6:14, Πράξ. 22:8 
3480  Ναζωραιος  ναζωραιου  Ματ. 26:71, Λουκ. 24:19, Πράξ. 3:6, Πράξ. 4:10, Πράξ. 26:9 
3480  Ναζωραιος  ναζωραιων  Πράξ. 24:5 
3481  Ναθαν  ναθαν  Λουκ. 3:31 
3482  Ναθαναηλ  ναθαναηλ  Ιωάνν. 1:45, Ιωάνν. 1:46, Ιωάνν. 1:47, Ιωάνν. 1:48, Ιωάνν. 1:49, Ιωάνν. 21:2 
3483  ναι  ναι  Ματ. 5:37, Ματ. 5:37, Ματ. 9:28, Ματ. 11:9, Ματ. 11:26, Ματ. 13:51, Ματ. 15:27, Ματ. 17:25, Ματ. 21:16, Μάρ. 7:28, Λουκ. 7:26, Λουκ. 10:21, Λουκ. 11:51, Λουκ. 12:5, Ιωάνν. 11:27, Ιωάνν. 21:15, Ιωάνν. 21:16, Πράξ. 5:8, Πράξ. 22:27, Ρωμ. 3:29, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 1:18, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:19, Β'Κορ. 1:20, Φιλήμ. 1:20, Ιάκ. 5:12, Ιάκ. 5:12, Αποκ. 1:7, Αποκ. 14:13, Αποκ. 16:7, Αποκ. 22:20, Αποκ. 22:20 
3484  Ναιν  ναιν  Λουκ. 7:11 
3485  ναος  ναοις  Πράξ. 7:48, Πράξ. 17:24 
3485  ναος  ναον  Ματ. 26:61, Ματ. 27:40, Μάρ. 14:58, Μάρ. 15:29, Λουκ. 1:9, Ιωάνν. 2:19, Α'Κορ. 3:17, Εφεσ. 2:21, Β'Θεσσ. 2:4, Αποκ. 11:1, Αποκ. 15:8, Αποκ. 21:22 
3485  ναος  ναος  Ματ. 23:17, Ιωάνν. 2:20, Α'Κορ. 3:16, Α'Κορ. 3:17, Α'Κορ. 6:19, Β'Κορ. 6:16, Αποκ. 11:19, Αποκ. 15:5, Αποκ. 15:8, Αποκ. 21:22 
3485  ναος  ναου  Ματ. 23:16, Ματ. 23:35, Ματ. 27:51, Μάρ. 15:38, Λουκ. 23:45, Ιωάνν. 2:21, Αποκ. 11:2, Αποκ. 14:15, Αποκ. 14:17, Αποκ. 15:6, Αποκ. 16:1, Αποκ. 16:17 
3485  ναος  ναω  Ματ. 23:16, Ματ. 23:21, Ματ. 27:5, Λουκ. 1:21, Λουκ. 1:22, Β'Κορ. 6:16, Αποκ. 3:12, Αποκ. 7:15, Αποκ. 11:19 
3486  Ναουμ  ναουμ  Λουκ. 3:25 
3486  Ναουμ  ναους  Πράξ. 19:24 
3487  ναρδος  ναρδου  Μάρ. 14:3, Ιωάνν. 12:3 
3488  Ναρκισσος  ναρκισσου  Ρωμ. 16:11 
3490  ναυκληρος  ναυκληρω  Πράξ. 27:11 
3491  ναυς  ναυν  Πράξ. 27:41 
3492  ναυτης  ναυται  Πράξ. 27:27, Αποκ. 18:17 
3492  ναυτης  ναυτων  Πράξ. 27:30 
3493  Ναχωρ  ναχωρ  Λουκ. 3:34 
3494  νεανιας  νεανιαν  Πράξ. 23:17, Πράξ. 23:18, Πράξ. 23:22 
3494  νεανιας  νεανιας  Πράξ. 20:9 
3494  νεανιας  νεανιου  Πράξ. 7:58 
3495  νεανισκος  νεανισκε  Λουκ. 7:14 
3495  νεανισκος  νεανισκοι  Μάρ. 14:51, Πράξ. 2:17, Πράξ. 5:10, Α'Ιωάνν. 2:13, Α'Ιωάνν. 2:14 
3495  νεανισκος  νεανισκον  Μάρ. 16:5 
3495  νεανισκος  νεανισκος  Ματ. 19:20, Ματ. 19:22, Μάρ. 14:51 
3496  Νεαπολις  νεαπολιν  Πράξ. 16:11 
3497  Νεεμαν  νεεμαν  Λουκ. 4:27 
3498  νεκρος  νεκραν  Πράξ. 5:10 
3498  νεκρος  νεκρα  Ρωμ. 7:8, Ιάκ. 2:17, Ιάκ. 2:20, Ιάκ. 2:26 
3498  νεκρος  νεκροις  Εβρ. 9:17, Α'Πέτρ. 4:6 
3498  νεκρος  νεκρος  Μάρ. 9:26, Λουκ. 7:15, Λουκ. 15:24, Λουκ. 15:32, Πράξ. 20:9, Αποκ. 1:17, Αποκ. 1:18, Αποκ. 2:8, Αποκ. 3:1 
3498  νεκρος  νεκρους  Ματ. 8:22, Ματ. 8:22, Ματ. 10:8, Λουκ. 9:60, Λουκ. 9:60, Ιωάνν. 5:21, Πράξ. 26:8, Ρωμ. 4:17, Ρωμ. 6:11, Β'Κορ. 1:9, Εφεσ. 2:1, Εφεσ. 2:5, Κολ. 2:13, Β'Τιμ. 4:1, Εβρ. 11:35, Α'Πέτρ. 4:5, Αποκ. 20:12, Αποκ. 20:13, Αποκ. 20:13 
3498  νεκρος  νεκρων  Ματ. 14:2, Ματ. 17:9, Ματ. 22:31, Ματ. 22:32, Ματ. 23:27, Ματ. 27:64, Ματ. 28:7, Μάρ. 6:14, Μάρ. 6:16, Μάρ. 9:9, Μάρ. 9:10, Μάρ. 12:25, Μάρ. 12:26, Μάρ. 12:27, Λουκ. 9:7, Λουκ. 16:30, Λουκ. 16:31, Λουκ. 20:35, Λουκ. 20:38, Λουκ. 24:5, Λουκ. 24:46, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:17, Ιωάνν. 20:9, Ιωάνν. 21:14, Πράξ. 3:15, Πράξ. 4:2, Πράξ. 4:10, Πράξ. 10:41, Πράξ. 10:42, Πράξ. 13:30, Πράξ. 13:34, Πράξ. 17:3, Πράξ. 17:31, Πράξ. 17:32, Πράξ. 23:6, Πράξ. 24:15, Πράξ. 24:21, Πράξ. 26:23, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 4:24, Ρωμ. 6:4, Ρωμ. 6:9, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 7:4, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 8:11, Ρωμ. 10:7, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 11:15, Ρωμ. 14:9, Α'Κορ. 15:12, Α'Κορ. 15:12, Α'Κορ. 15:13, Α'Κορ. 15:20, Α'Κορ. 15:21, Α'Κορ. 15:29, Α'Κορ. 15:29, Α'Κορ. 15:42, Γαλ. 1:1, Εφεσ. 1:20, Εφεσ. 5:14, Φιλ. 3:11, Κολ. 1:18, Κολ. 2:12, Α'Θεσσ. 1:10, Β'Τιμ. 2:8, Εβρ. 6:1, Εβρ. 6:2, Εβρ. 9:14, Εβρ. 11:19, Εβρ. 13:20, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:21, Αποκ. 1:5, Αποκ. 11:18, Αποκ. 20:5 
3499  νεκροω  νεκροι  Ματ. 11:5, Ματ. 28:4, Λουκ. 7:22, Λουκ. 20:37, Ιωάνν. 5:25, Α'Κορ. 15:15, Α'Κορ. 15:16, Α'Κορ. 15:29, Α'Κορ. 15:32, Α'Κορ. 15:35, Α'Κορ. 15:52, Α'Θεσσ. 4:16, Αποκ. 14:13, Αποκ. 20:12 
3499  νεκροω  νεκρον  Πράξ. 28:6, Ρωμ. 8:10, Ιάκ. 2:26 
3499  νεκροω  νεκρου  Αποκ. 16:3 
3499  νεκροω  νεκρωσατε  Κολ. 3:5 
3499  νεκροω  νενεκρωμενον  Ρωμ. 4:19 
3499  νεκροω  νενεκρωμενου  Εβρ. 11:12 
3500  νεκρωσις  νεκρωσιν  Ρωμ. 4:19, Β'Κορ. 4:10 
3501  νεος  νεας  Τίτ. 2:4, Εβρ. 12:24 
3501  νεος  νεον  Ματ. 9:17, Ματ. 9:17, Μάρ. 2:22, Μάρ. 2:22, Λουκ. 5:37, Λουκ. 5:38, Λουκ. 5:39, Α'Κορ. 5:7, Κολ. 3:10 
3501  νεος  νεος  Μάρ. 2:22, Λουκ. 5:37 
3501  νεος  νεωτερας  Α'Τιμ. 5:2, Α'Τιμ. 5:11, Α'Τιμ. 5:14 
3501  νεος  νεωτεροι  Πράξ. 5:6, Α'Πέτρ. 5:5 
3501  νεος  νεωτερος  Λουκ. 15:12, Λουκ. 15:13, Λουκ. 22:26, Ιωάνν. 21:18 
3501  νεος  νεωτερους  Α'Τιμ. 5:1, Τίτ. 2:6 
3502  νεοσσος  νεοσσους  Λουκ. 2:24 
3503  νεοτης  νεοτητος  Ματ. 19:20, Μάρ. 10:20, Λουκ. 18:21, Πράξ. 26:4, Α'Τιμ. 4:12 
3504  νεοφυτος  νεοφυτον  Α'Τιμ. 3:6 
3505  Νερων  νερωνι  Β'Τιμ. 4:22 
3506  νευω  νευει  Ιωάνν. 13:24 
3506  νευω  νευσαντος  Πράξ. 24:10 
3507  νεφελη  νεφελαις  Μάρ. 13:26, Α'Θεσσ. 4:17 
3507  νεφελη  νεφελαι  Β'Πέτρ. 2:17, Ιουδ. 1:12 
3507  νεφελη  νεφελην  Λουκ. 9:34, Λουκ. 12:54, Α'Κορ. 10:1, Αποκ. 10:1, Αποκ. 14:14, Αποκ. 14:16 
3507  νεφελη  νεφελης  Ματ. 17:5, Μάρ. 9:7, Λουκ. 9:35, Αποκ. 14:15 
3507  νεφελη  νεφελη  Ματ. 17:5, Μάρ. 9:7, Λουκ. 9:34, Λουκ. 21:27, Πράξ. 1:9, Α'Κορ. 10:2, Αποκ. 11:12, Αποκ. 14:14 
3507  νεφελη  νεφελων  Ματ. 24:30, Ματ. 26:64, Μάρ. 14:62, Αποκ. 1:7 
3508  Νεφθαλειμ  νεφθαλειμ  Ματ. 4:13, Ματ. 4:15, Αποκ. 7:6 
3509  νεφος  νεφος  Εβρ. 12:1 
3510  νεφρος  νεφρους  Αποκ. 2:23 
3511  νεωκορος  νεωκορον  Πράξ. 19:35 
3512  νεωτερικος  νεωτερικας  Β'Τιμ. 2:22 
3513  νη  νη  Α'Κορ. 15:31 
3514  νηθω  νηθει  Ματ. 6:28, Λουκ. 12:27 
3515  νηπιαζω  νηπιαζετε  Α'Κορ. 14:20 
3516  νηπιος  νηπιοις  Ματ. 11:25, Λουκ. 10:21, Α'Κορ. 3:1 
3516  νηπιος  νηπιοι  Γαλ. 4:3, Εφεσ. 4:14 
3516  νηπιος  νηπιος  Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 13:11, Α'Κορ. 13:11, Γαλ. 4:1, Εβρ. 5:13 
3516  νηπιος  νηπιου  Α'Κορ. 13:11 
3516  νηπιος  νηπιων  Ματ. 21:16, Ρωμ. 2:20 
3517  Νηρευς  νηρεα  Ρωμ. 16:15 
3518  Νηρι  νηρι  Λουκ. 3:27 
3519  νησιον  νησιον  Πράξ. 27:16 
3520  νησος  νησον  Πράξ. 13:6, Πράξ. 27:26 
3520  νησος  νησος  Πράξ. 28:1, Αποκ. 6:14, Αποκ. 16:20 
3520  νησος  νησου  Πράξ. 28:7 
3520  νησος  νησω  Πράξ. 28:9, Πράξ. 28:11, Αποκ. 1:9 
3521  νηστεια  νηστειαις  Λουκ. 2:37, Β'Κορ. 6:5, Β'Κορ. 11:27 
3521  νηστεια  νηστειαν  Πράξ. 27:9 
3521  νηστεια  νηστεια  Ματ. 17:21, Μάρ. 9:29, Α'Κορ. 7:5 
3521  νηστεια  νηστειων  Πράξ. 14:23 
3522  νηστευω  νηστευειν  Μάρ. 2:19, Μάρ. 2:19, Λουκ. 5:34 
3522  νηστευω  νηστευητε  Ματ. 6:16 
3522  νηστευω  νηστευομεν  Ματ. 9:14 
3522  νηστευω  νηστευοντες  Ματ. 6:16, Μάρ. 2:18 
3522  νηστευω  νηστευοντων  Πράξ. 13:2 
3522  νηστευω  νηστευουσιν  Ματ. 9:14, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Λουκ. 5:33 
3522  νηστευω  νηστευσαντες  Πράξ. 13:3 
First Previous 1 2 3 of 3  Next Last