Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
3092  Μααθ  μααθ  Λουκ. 3:26 
3093  Μαγδαλα  μαγδαλα  Ματ. 15:39 
3094  Μαγδαληνη  μαγδαληνη  Ματ. 27:56, Ματ. 27:61, Ματ. 28:1, Μάρ. 15:40, Μάρ. 15:47, Μάρ. 16:1, Μάρ. 16:9, Λουκ. 8:2, Λουκ. 24:10, Ιωάνν. 19:25, Ιωάνν. 20:1, Ιωάνν. 20:18 
3095  μαγεια  μαγειαις  Πράξ. 8:11 
3096  μαγευω  μαγευων  Πράξ. 8:9 
3097  μαγος  μαγοι  Ματ. 2:1 
3097  μαγος  μαγον  Πράξ. 13:6 
3097  μαγος  μαγος  Πράξ. 13:8 
3097  μαγος  μαγους  Ματ. 2:7 
3098  Μαγωγ  μαγωγ  Αποκ. 20:8 
3098  Μαγωγ  μαγων  Ματ. 2:16, Ματ. 2:16 
3099  Μαδιαν  μαδιαμ  Πράξ. 7:29 
3100  μαθητευω  μαθητευθεις  Ματ. 13:52 
3100  μαθητευω  μαθητευσαντες  Πράξ. 14:21 
3100  μαθητευω  μαθητευσατε  Ματ. 28:19 
3101  μαθητης  μαθηταις  Ματ. 9:10, Ματ. 9:11, Ματ. 9:37, Ματ. 11:1, Ματ. 14:19, Ματ. 15:36, Ματ. 16:20, Ματ. 16:21, Ματ. 16:24, Ματ. 17:16, Ματ. 19:23, Ματ. 23:1, Ματ. 26:1, Ματ. 26:26, Ματ. 26:36, Ματ. 28:7, Ματ. 28:8, Ματ. 28:9, Μάρ. 2:15, Μάρ. 2:16, Μάρ. 3:9, Μάρ. 4:34, Μάρ. 6:41, Μάρ. 8:6, Μάρ. 8:34, Μάρ. 9:18, Μάρ. 10:23, Μάρ. 14:32, Μάρ. 16:7, Λουκ. 9:16, Λουκ. 19:39, Λουκ. 20:45, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:12, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 11:7, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 20:18, Ιωάνν. 21:1, Ιωάνν. 21:14, Πράξ. 9:26, Πράξ. 14:28, Πράξ. 18:27 
3101  μαθητης  μαθηται  Ματ. 5:1, Ματ. 8:23, Ματ. 8:25, Ματ. 9:14, Ματ. 9:14, Ματ. 9:19, Ματ. 12:1, Ματ. 12:2, Ματ. 13:10, Ματ. 13:36, Ματ. 14:12, Ματ. 14:15, Ματ. 14:19, Ματ. 14:26, Ματ. 15:2, Ματ. 15:12, Ματ. 15:23, Ματ. 15:33, Ματ. 15:36, Ματ. 16:5, Ματ. 17:6, Ματ. 17:10, Ματ. 17:13, Ματ. 17:19, Ματ. 18:1, Ματ. 19:10, Ματ. 19:13, Ματ. 19:25, Ματ. 21:6, Ματ. 21:20, Ματ. 24:1, Ματ. 24:3, Ματ. 26:8, Ματ. 26:17, Ματ. 26:19, Ματ. 26:35, Ματ. 26:56, Ματ. 27:64, Ματ. 28:13, Ματ. 28:16, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:18, Μάρ. 2:23, Μάρ. 5:31, Μάρ. 6:1, Μάρ. 6:29, Μάρ. 6:35, Μάρ. 7:5, Μάρ. 7:17, Μάρ. 8:4, Μάρ. 8:27, Μάρ. 9:28, Μάρ. 10:10, Μάρ. 10:13, Μάρ. 10:24, Μάρ. 11:14, Μάρ. 14:12, Μάρ. 14:16, Λουκ. 5:33, Λουκ. 6:1, Λουκ. 7:11, Λουκ. 7:18, Λουκ. 8:9, Λουκ. 8:22, Λουκ. 9:18, Λουκ. 9:54, Λουκ. 18:15, Λουκ. 22:39, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 2:2, Ιωάνν. 2:11, Ιωάνν. 2:12, Ιωάνν. 2:17, Ιωάνν. 2:22, Ιωάνν. 3:22, Ιωάνν. 4:2, Ιωάνν. 4:8, Ιωάνν. 4:27, Ιωάνν. 4:31, Ιωάνν. 4:33, Ιωάνν. 6:11, Ιωάνν. 6:16, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:22, Ιωάνν. 6:24, Ιωάνν. 6:61, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 8:31, Ιωάνν. 9:2, Ιωάνν. 9:27, Ιωάνν. 9:28, Ιωάνν. 11:8, Ιωάνν. 11:12, Ιωάνν. 12:16, Ιωάνν. 13:22, Ιωάνν. 13:35, Ιωάνν. 15:8, Ιωάνν. 16:29, Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 20:10, Ιωάνν. 20:19, Ιωάνν. 20:20, Ιωάνν. 20:25, Ιωάνν. 20:26, Ιωάνν. 21:4, Ιωάνν. 21:8, Πράξ. 9:25, Πράξ. 9:38, Πράξ. 13:52, Πράξ. 19:30 
3101  μαθητης  μαθητας  Ματ. 10:1, Ματ. 12:49, Ματ. 14:22, Ματ. 15:32, Ματ. 16:13, Ματ. 20:17, Ματ. 21:1, Ματ. 22:16, Ματ. 26:40, Ματ. 26:45, Μάρ. 6:45, Μάρ. 8:1, Μάρ. 8:27, Μάρ. 8:33, Μάρ. 9:14, Μάρ. 9:31, Μάρ. 12:43, Λουκ. 5:30, Λουκ. 6:13, Λουκ. 6:20, Λουκ. 9:1, Λουκ. 9:14, Λουκ. 9:43, Λουκ. 10:22, Λουκ. 10:23, Λουκ. 11:1, Λουκ. 12:1, Λουκ. 12:22, Λουκ. 16:1, Λουκ. 17:1, Λουκ. 17:22, Λουκ. 22:45, Ιωάνν. 4:1, Πράξ. 9:1, Πράξ. 11:26, Πράξ. 18:23, Πράξ. 19:1, Πράξ. 19:9, Πράξ. 20:1, Πράξ. 20:30, Πράξ. 21:4 
3101  μαθητης  μαθητην  Ιωάνν. 19:26, Ιωάνν. 20:2, Ιωάνν. 21:20 
3101  μαθητης  μαθητης  Ματ. 10:24, Λουκ. 6:40, Λουκ. 14:26, Λουκ. 14:27, Λουκ. 14:33, Ιωάνν. 9:28, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:15, Ιωάνν. 18:16, Ιωάνν. 19:27, Ιωάνν. 19:38, Ιωάνν. 20:3, Ιωάνν. 20:4, Ιωάνν. 20:8, Ιωάνν. 21:7, Ιωάνν. 21:23, Ιωάνν. 21:24, Πράξ. 9:10, Πράξ. 9:26, Πράξ. 16:1 
3101  μαθητης  μαθητη  Ματ. 10:25, Ιωάνν. 19:27, Πράξ. 21:16 
3101  μαθητης  μαθητου  Ματ. 10:42 
3101  μαθητης  μαθητων  Ματ. 8:21, Ματ. 11:2, Ματ. 26:18, Μάρ. 3:7, Μάρ. 7:2, Μάρ. 8:10, Μάρ. 10:46, Μάρ. 11:1, Μάρ. 13:1, Μάρ. 14:13, Μάρ. 14:14, Λουκ. 6:17, Λουκ. 7:19, Λουκ. 9:40, Λουκ. 11:1, Λουκ. 19:29, Λουκ. 19:37, Λουκ. 22:11, Ιωάνν. 1:35, Ιωάνν. 3:25, Ιωάνν. 6:3, Ιωάνν. 6:8, Ιωάνν. 6:60, Ιωάνν. 6:66, Ιωάνν. 11:54, Ιωάνν. 12:4, Ιωάνν. 13:5, Ιωάνν. 13:23, Ιωάνν. 16:17, Ιωάνν. 18:2, Ιωάνν. 18:17, Ιωάνν. 18:19, Ιωάνν. 18:25, Ιωάνν. 20:30, Ιωάνν. 21:2, Ιωάνν. 21:12, Πράξ. 1:15, Πράξ. 6:1, Πράξ. 6:2, Πράξ. 6:7, Πράξ. 9:19, Πράξ. 11:29, Πράξ. 14:20, Πράξ. 14:22, Πράξ. 15:10, Πράξ. 20:7, Πράξ. 21:16 
3102  μαθητρια  μαθητρια  Πράξ. 9:36 
3103  Μαθουσαλα  μαθουσαλα  Λουκ. 3:37 
3104  Μαιναν  μαιναν  Λουκ. 3:31 
3105  μαινομαι  μαινεσθε  Α'Κορ. 14:23 
3105  μαινομαι  μαινεται  Ιωάνν. 10:20 
3105  μαινομαι  μαινη  Πράξ. 12:15, Πράξ. 26:24 
3105  μαινομαι  μαινομαι  Πράξ. 26:25 
3106  μακαριζω  μακαριζομεν  Ιάκ. 5:11 
3106  μακαριζω  μακαριουσιν  Λουκ. 1:48 
3107  μακαριος  μακαριαι  Λουκ. 23:29 
3107  μακαριος  μακαριαν  Τίτ. 2:13 
3107  μακαριος  μακαρια  Λουκ. 1:45, Λουκ. 11:27 
3107  μακαριος  μακαριοι  Ματ. 5:3, Ματ. 5:4, Ματ. 5:5, Ματ. 5:6, Ματ. 5:7, Ματ. 5:8, Ματ. 5:9, Ματ. 5:10, Ματ. 5:11, Ματ. 13:16, Λουκ. 6:20, Λουκ. 6:21, Λουκ. 6:21, Λουκ. 6:22, Λουκ. 10:23, Λουκ. 11:28, Λουκ. 12:37, Λουκ. 12:38, Ιωάνν. 13:17, Ιωάνν. 20:29, Ρωμ. 4:7, Α'Πέτρ. 3:14, Α'Πέτρ. 4:14, Αποκ. 14:13, Αποκ. 19:9, Αποκ. 22:14 
3107  μακαριος  μακαριον  Πράξ. 20:35, Πράξ. 26:2 
3107  μακαριος  μακαριος  Ματ. 11:6, Ματ. 16:17, Ματ. 24:46, Λουκ. 7:23, Λουκ. 12:43, Λουκ. 14:14, Λουκ. 14:15, Ρωμ. 4:8, Ρωμ. 14:22, Α'Τιμ. 6:15, Ιάκ. 1:12, Ιάκ. 1:25, Αποκ. 1:3, Αποκ. 16:15, Αποκ. 20:6, Αποκ. 22:7 
3107  μακαριος  μακαριου  Α'Τιμ. 1:11 
3107  μακαριος  μακαριωτερα  Α'Κορ. 7:40 
3108  μακαρισμος  μακαρισμον  Ρωμ. 4:6 
3108  μακαρισμος  μακαρισμος  Ρωμ. 4:9, Γαλ. 4:15 
3109  Μακεδονια  μακεδονιαν  Πράξ. 16:9, Πράξ. 16:10, Πράξ. 19:21, Πράξ. 19:22, Πράξ. 20:1, Α'Κορ. 16:5, Α'Κορ. 16:5, Β'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 2:13, Β'Κορ. 7:5, Α'Τιμ. 1:3 
3109  Μακεδονια  μακεδονιας  Πράξ. 16:12, Πράξ. 18:5, Πράξ. 20:3, Β'Κορ. 1:16, Β'Κορ. 8:1, Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 13:14, Φιλ. 4:15, Τίτ. 3:15 
3109  Μακεδονια  μακεδονια  Ρωμ. 15:26, Α'Θεσσ. 1:7, Α'Θεσσ. 1:8, Α'Θεσσ. 4:10 
3110  Μακεδων  μακεδονας  Πράξ. 19:29 
3110  Μακεδων  μακεδονες  Β'Κορ. 9:4 
3110  Μακεδων  μακεδονος  Πράξ. 27:2 
3110  Μακεδων  μακεδοσιν  Β'Κορ. 9:2 
3110  Μακεδων  μακεδων  Πράξ. 16:9 
3111  μακελλον  μακελλω  Α'Κορ. 10:25 
3112  μακραν  μακραν  Ματ. 8:30, Μάρ. 12:34, Λουκ. 7:6, Λουκ. 15:13, Λουκ. 15:20, Λουκ. 19:12, Ιωάνν. 21:8, Πράξ. 2:39, Πράξ. 17:27, Πράξ. 22:21, Εφεσ. 2:13, Εφεσ. 2:17 
3113  μακροθεν  μακροθεν  Ματ. 26:58, Ματ. 27:55, Μάρ. 5:6, Μάρ. 8:3, Μάρ. 11:13, Μάρ. 14:54, Μάρ. 15:40, Λουκ. 16:23, Λουκ. 18:13, Λουκ. 22:54, Λουκ. 23:49, Αποκ. 18:10, Αποκ. 18:15, Αποκ. 18:17 
3114  μακροθυμεω  μακροθυμειτε  Α'Θεσσ. 5:14 
3114  μακροθυμεω  μακροθυμει  Α'Κορ. 13:4, Β'Πέτρ. 3:9 
3114  μακροθυμεω  μακροθυμησας  Εβρ. 6:15 
3114  μακροθυμεω  μακροθυμησατε  Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:8 
3114  μακροθυμεω  μακροθυμησον  Ματ. 18:26, Ματ. 18:29 
3115  μακροθυμια  μακροθυμιαν  Κολ. 1:11, Κολ. 3:12, Α'Τιμ. 1:16, Β'Πέτρ. 3:15 
3115  μακροθυμια  μακροθυμιας  Ρωμ. 2:4, Εφεσ. 4:2, Εβρ. 6:12, Ιάκ. 5:10 
3115  μακροθυμια  μακροθυμια  Ρωμ. 9:22, Β'Κορ. 6:6, Γαλ. 5:22, Β'Τιμ. 3:10, Β'Τιμ. 4:2, Α'Πέτρ. 3:20 
3116  μακροθυμως  μακροθυμων  Λουκ. 18:7, Ιάκ. 5:7 
3116  μακροθυμως  μακροθυμως  Πράξ. 26:3 
3117  μακρος  μακρα  Ματ. 23:14, Μάρ. 12:40, Λουκ. 20:47 
3118  μακροχρονιος  μακροχρονιος  Εφεσ. 6:3 
3119  μαλακια  μαλακιαν  Ματ. 4:23, Ματ. 9:35, Ματ. 10:1 
3120  μαλακος  μαλακα  Ματ. 11:8 
3120  μαλακος  μαλακοις  Ματ. 11:8, Λουκ. 7:25 
3120  μαλακος  μαλακοι  Α'Κορ. 6:9 
3121  Μαλελεηλ  μαλελεηλ  Λουκ. 3:37 
3122  μαλιστα  μαλιστα  Πράξ. 20:38, Πράξ. 25:26, Πράξ. 26:3, Γαλ. 6:10, Φιλ. 4:22, Α'Τιμ. 4:10, Α'Τιμ. 5:8, Α'Τιμ. 5:17, Β'Τιμ. 4:13, Τίτ. 1:10, Φιλήμ. 1:16, Β'Πέτρ. 2:10 
3123  μαλλον  μαλλον  Ματ. 6:26, Ματ. 6:30, Ματ. 7:11, Ματ. 10:6, Ματ. 10:25, Ματ. 10:28, Ματ. 18:13, Ματ. 25:9, Ματ. 27:24, Μάρ. 5:26, Μάρ. 7:36, Μάρ. 9:42, Μάρ. 10:48, Μάρ. 14:31, Μάρ. 15:11, Λουκ. 5:15, Λουκ. 10:20, Λουκ. 11:13, Λουκ. 12:24, Λουκ. 12:28, Λουκ. 18:39, Ιωάνν. 3:19, Ιωάνν. 5:18, Ιωάνν. 12:43, Ιωάνν. 19:8, Πράξ. 4:19, Πράξ. 5:14, Πράξ. 5:29, Πράξ. 9:22, Πράξ. 20:35, Πράξ. 22:2, Πράξ. 27:11, Ρωμ. 5:9, Ρωμ. 5:10, Ρωμ. 5:15, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 8:34, Ρωμ. 11:12, Ρωμ. 11:24, Ρωμ. 14:13, Α'Κορ. 5:2, Α'Κορ. 6:7, Α'Κορ. 6:7, Α'Κορ. 7:21, Α'Κορ. 9:12, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 12:22, Α'Κορ. 14:1, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:18, Β'Κορ. 2:7, Β'Κορ. 3:8, Β'Κορ. 3:9, Β'Κορ. 3:11, Β'Κορ. 5:8, Β'Κορ. 7:7, Β'Κορ. 7:13, Β'Κορ. 12:9, Γαλ. 4:9, Γαλ. 4:27, Εφεσ. 4:28, Εφεσ. 5:4, Εφεσ. 5:11, Φιλ. 1:9, Φιλ. 1:9, Φιλ. 1:12, Φιλ. 1:23, Φιλ. 2:12, Φιλ. 3:4, Α'Θεσσ. 4:1, Α'Θεσσ. 4:10, Α'Τιμ. 1:4, Α'Τιμ. 6:2, Β'Τιμ. 3:4, Φιλήμ. 1:9, Φιλήμ. 1:16, Εβρ. 9:14, Εβρ. 10:25, Εβρ. 11:25, Εβρ. 12:9, Εβρ. 12:13, Εβρ. 12:25, Β'Πέτρ. 1:10 
3124  Μαλχος  μαλχος  Ιωάνν. 18:10 
3125  μαμμη  μαμμη  Β'Τιμ. 1:5 
3126  μαμμωνας  μαμμωνα  Ματ. 6:24 
3126  μαμμωνας  μαμωνα  Λουκ. 16:9, Λουκ. 16:11, Λουκ. 16:13 
3127  Μαναην  μαναην  Πράξ. 13:1 
3128  Μανασσης  μανασσης  Ματ. 1:10 
3128  Μανασσης  μανασση  Ματ. 1:10, Αποκ. 7:6 
3129  μανθανω  μαθειν  Α'Κορ. 14:35, Γαλ. 3:2, Αποκ. 14:3 
3129  μανθανω  μαθετε  Ματ. 9:13, Ματ. 11:29, Ματ. 24:32, Μάρ. 13:28 
3129  μανθανω  μαθητε  Α'Κορ. 4:6 
3129  μανθανω  μαθων  Ιωάνν. 6:45, Πράξ. 23:27 
3129  μανθανω  μανθανετωσαν  Α'Τιμ. 5:4, Τίτ. 3:14 
3129  μανθανω  μανθανετω  Α'Τιμ. 2:11 
3129  μανθανω  μανθανοντα  Β'Τιμ. 3:7 
3129  μανθανω  μανθανουσιν  Α'Τιμ. 5:13 
3129  μανθανω  μανθανωσιν  Α'Κορ. 14:31 
3129  μανθανω  μεμαθηκως  Ιωάνν. 7:15 
3130  μανια  μανιαν  Πράξ. 26:24 
3131  μαννα  μαννα  Ιωάνν. 6:31, Ιωάνν. 6:49, Ιωάνν. 6:58, Εβρ. 9:4, Αποκ. 2:17 
3132  μαντευομαι  μαντευομενη  Πράξ. 16:16 
3133  μαραινω  μαρανθησεται  Ιάκ. 1:11 
3134  μαραν0αθα  μαραν  Α'Κορ. 16:22 
3135  μαργαριτης  μαργαριταις  Α'Τιμ. 2:9, Αποκ. 17:4, Αποκ. 18:16 
3135  μαργαριτης  μαργαριται  Αποκ. 21:21 
3135  μαργαριτης  μαργαριτας  Ματ. 7:6, Ματ. 13:45 
3135  μαργαριτης  μαργαριτην  Ματ. 13:46 
3135  μαργαριτης  μαργαριτου  Αποκ. 18:12, Αποκ. 21:21 
3136  Μαρθα  μαρθαν  Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 11:19 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 of 8  Next Last