Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2975  λαγχανω  λαχουσιν  Β'Πέτρ. 1:1 
2975  λαγχανω  λαχωμεν  Ιωάνν. 19:24 
2976  Λαζαρος  λαζαρε  Ιωάνν. 11:43 
2976  Λαζαρος  λαζαρον  Λουκ. 16:23, Λουκ. 16:24, Ιωάνν. 11:5, Ιωάνν. 12:9, Ιωάνν. 12:10, Ιωάνν. 12:17 
2976  Λαζαρος  λαζαρος  Λουκ. 16:20, Λουκ. 16:25, Ιωάνν. 11:1, Ιωάνν. 11:2, Ιωάνν. 11:11, Ιωάνν. 11:14, Ιωάνν. 12:1, Ιωάνν. 12:2 
2977  λαθρα  λαθρα  Ματ. 1:19, Ματ. 2:7, Ιωάνν. 11:28, Πράξ. 16:37 
2978  λαιλαψ  λαιλαπος  Β'Πέτρ. 2:17 
2978  λαιλαψ  λαιλαψ  Μάρ. 4:37, Λουκ. 8:23 
2979  λακτιζω  λακτιζειν  Πράξ. 9:5, Πράξ. 26:14 
2980  λαλεω  λαλειν  Ματ. 12:22, Ματ. 12:34, Μάρ. 1:34, Μάρ. 7:37, Λουκ. 4:41, Λουκ. 7:15, Ιωάνν. 8:26, Πράξ. 2:4, Πράξ. 4:17, Πράξ. 4:20, Πράξ. 4:29, Πράξ. 5:40, Πράξ. 11:15, Ρωμ. 15:18, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:34, Α'Κορ. 14:35, Α'Κορ. 14:39, Φιλ. 1:14, Α'Θεσσ. 1:8 
2980  λαλεω  λαλεισθαι  Εβρ. 2:3 
2980  λαλεω  λαλεις  Ματ. 13:10, Ιωάνν. 4:27, Ιωάνν. 16:29, Ιωάνν. 19:10 
2980  λαλεω  λαλειται  Εβρ. 11:4 
2980  λαλεω  λαλειτε  Μάρ. 13:11, Πράξ. 5:20, Εφεσ. 4:25, Ιάκ. 2:12 
2980  λαλεω  λαλειτωσαν  Α'Κορ. 14:29 
2980  λαλεω  λαλειτω  Α'Κορ. 14:28 
2980  λαλεω  λαλει  Ματ. 12:34, Μάρ. 2:7, Λουκ. 5:21, Λουκ. 6:45, Ιωάνν. 3:31, Ιωάνν. 3:34, Ιωάνν. 7:26, Ιωάνν. 8:44, Ιωάνν. 16:18, Πράξ. 18:9, Ρωμ. 3:19, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:3, Α'Κορ. 14:27, Τίτ. 2:1, Τίτ. 2:15, Α'Πέτρ. 4:11, Ιουδ. 1:16 
2980  λαλεω  λαληθεισης  Εβρ. 9:19 
2980  λαλεω  λαληθεις  Εβρ. 2:2 
2980  λαλεω  λαληθεντος  Λουκ. 2:17 
2980  λαλεω  λαληθεντων  Λουκ. 2:18 
2980  λαλεω  λαληθηναι  Πράξ. 13:42, Πράξ. 13:46 
2980  λαλεω  λαληθησεται  Ματ. 26:13, Μάρ. 14:9, Πράξ. 9:6, Πράξ. 22:10 
2980  λαλεω  λαληθησομενων  Εβρ. 3:5 
2980  λαλεω  λαλησαι  Ματ. 12:46, Ματ. 12:47, Μάρ. 16:19, Λουκ. 1:19, Λουκ. 1:20, Λουκ. 1:22, Λουκ. 11:37, Πράξ. 14:1, Πράξ. 16:6, Πράξ. 21:39, Πράξ. 23:18, Α'Κορ. 3:1, Α'Κορ. 14:19, Β'Κορ. 12:4, Εφεσ. 6:20, Κολ. 4:3, Κολ. 4:4, Α'Θεσσ. 2:2, Α'Θεσσ. 2:16, Ιάκ. 1:19, Α'Πέτρ. 3:10, Β'Ιωάνν. 1:12 
2980  λαλεω  λαλησαντες  Πράξ. 8:25, Πράξ. 14:25 
2980  λαλεω  λαλησαντος  Πράξ. 23:7 
2980  λαλεω  λαλησας  Εβρ. 1:1, Εβρ. 5:5 
2980  λαλεω  λαλησει  Ιωάνν. 9:21, Ιωάνν. 16:13, Ιωάνν. 16:13, Πράξ. 10:6, Πράξ. 10:32, Πράξ. 11:14 
2980  λαλεω  λαλησετε  Ματ. 10:19 
2980  λαλεω  λαλησητε  Ματ. 10:19, Μάρ. 13:11 
2980  λαλεω  λαληση  Μάρ. 9:6, Πράξ. 3:22, Αποκ. 13:15 
2980  λαλεω  λαλησομεν  1:14 
2980  λαλεω  λαλησουσιν  Μάρ. 16:17 
2980  λαλεω  λαλησωσιν  Ματ. 12:36 
2980  λαλεω  λαλησω  Ιωάνν. 12:49, Ιωάνν. 14:30, Ιωάνν. 16:25, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:21 
2980  λαλεω  λαλη  Ιωάνν. 8:44 
2980  λαλεω  λαλουμενη  Πράξ. 17:19 
2980  λαλεω  λαλουμενοις  Λουκ. 2:33, Πράξ. 16:14 
2980  λαλεω  λαλουμενον  Μάρ. 5:36, Α'Κορ. 14:9 
2980  λαλεω  λαλουμεν  Ιωάνν. 3:11, Α'Κορ. 2:6, Α'Κορ. 2:7, Α'Κορ. 2:13, Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 12:19, Α'Θεσσ. 2:4, Εβρ. 2:5, Εβρ. 6:9 
2980  λαλεω  λαλουντας  Ματ. 15:31 
2980  λαλεω  λαλουντα  Εβρ. 12:25 
2980  λαλεω  λαλουντες  Ματ. 10:20, Μάρ. 13:11, Πράξ. 2:7, Πράξ. 11:19, Πράξ. 20:30, Α'Κορ. 14:9, Εφεσ. 5:19 
2980  λαλεω  λαλουντι  Α'Κορ. 14:11, Εβρ. 12:24 
2980  λαλεω  λαλουντος  Ματ. 9:18, Ματ. 12:46, Ματ. 17:5, Ματ. 26:47, Μάρ. 5:35, Μάρ. 14:43, Λουκ. 8:49, Λουκ. 22:47, Λουκ. 22:60, Ιωάνν. 1:37, Ιωάνν. 8:30, Πράξ. 6:11, Πράξ. 7:38, Πράξ. 10:44, Πράξ. 14:9, Πράξ. 22:9, Β'Κορ. 13:3 
2980  λαλεω  λαλουντων  Λουκ. 24:36, Πράξ. 2:6, Πράξ. 2:11, Πράξ. 4:1, Πράξ. 10:46 
2980  λαλεω  λαλουν  Ματ. 10:20, Αποκ. 13:5 
2980  λαλεω  λαλουσαι  Α'Τιμ. 5:13 
2980  λαλεω  λαλουσαν  Πράξ. 26:14 
2980  λαλεω  λαλουσα  Αποκ. 10:8 
2980  λαλεω  λαλουσης  Αποκ. 4:1 
2980  λαλεω  λαλουσιν  Α'Κορ. 12:30, Α'Ιωάνν. 4:5 
2980  λαλεω  λαλων  Λουκ. 5:4, Ιωάνν. 4:26, Ιωάνν. 7:18, Ιωάνν. 9:37, Πράξ. 6:13, Πράξ. 7:44, Πράξ. 10:7, Α'Κορ. 12:3, Α'Κορ. 14:2, Α'Κορ. 14:4, Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:6, Α'Κορ. 14:11, Α'Κορ. 14:13, Α'Κορ. 14:19, Β'Πέτρ. 3:16, Αποκ. 21:15 
2980  λαλεω  λαλωσιν  Α'Κορ. 14:23 
2980  λαλεω  λαλω  Ματ. 13:13, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 7:17, Ιωάνν. 8:25, Ιωάνν. 8:28, Ιωάνν. 8:38, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 17:13, Πράξ. 26:26, Ρωμ. 7:1, Α'Κορ. 9:8, Α'Κορ. 13:1, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 11:23 
2980  λαλεω  λελαληκα  Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 14:25, Ιωάνν. 15:3, Ιωάνν. 15:11, Ιωάνν. 16:1, Ιωάνν. 16:4, Ιωάνν. 16:6, Ιωάνν. 16:25, Ιωάνν. 16:33 
2980  λαλεω  λελαληκεν  Ιωάνν. 9:29, Ιωάνν. 12:29 
2980  λαλεω  λελαλημενοις  Λουκ. 1:45 
2980  λαλεω  λελαληται  Πράξ. 27:25 
2981  λαλια  λαλιαν  Ιωάνν. 4:42, Ιωάνν. 8:43 
2981  λαλια  λαλια  Ματ. 26:73, Μάρ. 14:70 
2982  λαμα  λαμα  Ματ. 27:46 
2982  λαμα  λαμμα  Μάρ. 15:34 
2983  λαμβανω  λαβειν  Ματ. 5:40, Ματ. 15:26, Ματ. 16:5, Ματ. 21:34, Μάρ. 7:27, Μάρ. 8:14, Λουκ. 19:12, Ιωάνν. 6:21, Ιωάνν. 10:18, Ιωάνν. 14:17, Πράξ. 1:25, Πράξ. 3:3, Πράξ. 3:5, Πράξ. 10:43, Πράξ. 15:14, Πράξ. 26:18, Εβρ. 10:26, Αποκ. 4:11, Αποκ. 5:9, Αποκ. 5:12, Αποκ. 6:4 
2983  λαμβανω  λαβετε  Ματ. 26:26, Μάρ. 14:22, Λουκ. 22:17, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 19:6, Ιωάνν. 20:22, Α'Κορ. 11:24, Ιάκ. 5:10 
2983  λαμβανω  λαβε  Αποκ. 10:8, Αποκ. 10:9 
2983  λαμβανω  λαβητε  Αποκ. 18:4 
2983  λαμβανω  λαβη  Μάρ. 10:30, Μάρ. 12:2, Μάρ. 12:19, Λουκ. 20:28, Ιωάνν. 6:7, Α'Κορ. 14:5, Ιάκ. 5:7, Αποκ. 3:11 
2983  λαμβανω  λαβοι  Πράξ. 1:20, Πράξ. 25:16 
2983  λαμβανω  λαβοντας  Αποκ. 19:20 
2983  λαμβανω  λαβοντα  Λουκ. 19:15 
2983  λαμβανω  λαβοντες  Ματ. 20:11, Ματ. 21:35, Ματ. 21:39, Ματ. 26:52, Ματ. 27:6, Ματ. 27:7, Ματ. 28:12, Ματ. 28:15, Μάρ. 12:3, Μάρ. 12:8, Πράξ. 2:23, Πράξ. 9:25, Πράξ. 17:9, Πράξ. 17:15, Εβρ. 11:13, Εβρ. 11:29 
2983  λαμβανω  λαβουσαι  Ματ. 25:1, Ματ. 25:3 
2983  λαμβανω  λαβουσα  Ματ. 13:33, Λουκ. 13:21, Ιωάνν. 12:3, Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 7:11, Εβρ. 2:3 
2983  λαμβανω  λαβωμεν  Γαλ. 3:14, Εβρ. 4:16 
2983  λαμβανω  λαβων  Ματ. 13:31, Ματ. 14:19, Ματ. 15:36, Ματ. 17:27, Ματ. 25:16, Ματ. 25:18, Ματ. 25:20, Ματ. 25:22, Ματ. 26:26, Ματ. 26:27, Ματ. 27:24, Ματ. 27:48, Ματ. 27:59, Μάρ. 6:41, Μάρ. 8:6, Μάρ. 9:36, Μάρ. 14:22, Μάρ. 14:23, Λουκ. 9:16, Λουκ. 13:19, Λουκ. 20:29, Λουκ. 22:19, Λουκ. 24:30, Λουκ. 24:43, Ιωάνν. 3:33, Ιωάνν. 13:4, Ιωάνν. 13:30, Ιωάνν. 18:3, Πράξ. 2:33, Πράξ. 9:19, Πράξ. 16:3, Πράξ. 26:10, Πράξ. 27:35, Α'Κορ. 4:7, Β'Κορ. 11:8, Φιλ. 2:7, Εβρ. 9:19, Β'Πέτρ. 1:9, Β'Πέτρ. 1:17 
2983  λαμβανω  λαβωσιν  Πράξ. 8:15, Α'Κορ. 9:25, Εβρ. 9:15 
2983  λαμβανω  λαβω  Ιωάνν. 10:17 
2983  λαμβανω  λαμβανειν  Ιωάνν. 3:27, Ιωάνν. 7:39, Πράξ. 20:35, Εβρ. 11:8 
2983  λαμβανω  λαμβανεις  Λουκ. 20:21 
2983  λαμβανω  λαμβανει  Ματ. 7:8, Ματ. 10:38, Λουκ. 9:39, Λουκ. 11:10, Ιωάνν. 3:32, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 7:23, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 21:13, Α'Κορ. 9:24, Β'Κορ. 11:20, Γαλ. 2:6, Εβρ. 5:4, Αποκ. 14:9, Αποκ. 14:11 
2983  λαμβανω  λαμβανετε  Μάρ. 11:24, Ιωάνν. 3:11, Ιωάνν. 5:43, Β'Κορ. 11:4, Ιάκ. 4:3, Β'Ιωάνν. 1:10 
2983  λαμβανω  λαμβανετω  Αποκ. 22:17 
2983  λαμβανω  λαμβανη  Πράξ. 8:19 
2983  λαμβανω  λαμβανομενον  Α'Τιμ. 4:4 
2983  λαμβανω  λαμβανομενος  Εβρ. 5:1 
2983  λαμβανω  λαμβανομεν  Α'Ιωάνν. 3:22, Α'Ιωάνν. 5:9 
2983  λαμβανω  λαμβανοντες  Ματ. 17:24, Ιωάνν. 5:44, Ρωμ. 5:17, Εβρ. 7:5, 1:7 
2983  λαμβανω  λαμβανουσιν  Ματ. 17:25, Μάρ. 4:16, Εβρ. 7:8, Αποκ. 17:12 
2983  λαμβανω  λαμβανων  Ματ. 13:20, Ιωάνν. 12:48, Ιωάνν. 13:20, Ιωάνν. 13:20, Β'Τιμ. 1:5, Εβρ. 7:9, Αποκ. 2:17 
2983  λαμβανω  λαμβανω  Ιωάνν. 5:34, Ιωάνν. 5:41 
2983  λαμβανω  ληψεσθε  Ματ. 20:7, Ματ. 21:22, Ματ. 23:14, Ιωάνν. 5:43, Ιωάνν. 16:24, Πράξ. 1:8, Πράξ. 2:38 
2983  λαμβανω  ληψεται  Ματ. 10:41, Ματ. 10:41, Ματ. 19:29, Ιωάνν. 16:14, Ιωάνν. 16:15, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 3:14, Ιάκ. 1:7, Ιάκ. 1:12 
2983  λαμβανω  ληψομεθα  Ιάκ. 3:1 
2983  λαμβανω  ληψονται  Ματ. 20:10, Μάρ. 12:40, Λουκ. 20:47, Ρωμ. 13:2 
2984  Λαμεχ  λαμεχ  Λουκ. 3:36 
2985  λαμπας  λαμπαδας  Ματ. 25:1, Ματ. 25:3, Ματ. 25:7 
2985  λαμπας  λαμπαδες  Ματ. 25:8, Πράξ. 20:8, Αποκ. 4:5 
2985  λαμπας  λαμπαδων  Ματ. 25:4, Ιωάνν. 18:3 
First Previous 1 2 3 4 5 of 5  Next Last