Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2748  Κεδρων  κεδρων  Ιωάνν. 18:1 
2749  κειμαι  κειμαι  Φιλ. 1:17 
2749  κειμαι  κειμεθα  Α'Θεσσ. 3:3 
2749  κειμαι  κειμεναι  Ιωάνν. 2:6 
2749  κειμαι  κειμενα  Λουκ. 12:19, Λουκ. 24:12, Ιωάνν. 20:5, Ιωάνν. 20:6 
2749  κειμαι  κειμενην  Ιωάνν. 21:9 
2749  κειμαι  κειμενη  Ματ. 5:14 
2749  κειμαι  κειμενον  Λουκ. 2:12, Λουκ. 2:16, Ιωάνν. 20:7, Α'Κορ. 3:11 
2749  κειμαι  κειμενος  Λουκ. 23:53, Ιωάνν. 11:41 
2749  κειμαι  κειται  Ματ. 3:10, Λουκ. 2:34, Λουκ. 3:9, Β'Κορ. 3:15, Α'Τιμ. 1:9, Α'Ιωάνν. 5:19, Αποκ. 21:16 
2750  κειρια  κειριαις  Ιωάνν. 11:44 
2751  κειρω  κειραμενος  Πράξ. 18:18 
2751  κειρω  κειρασθαι  Α'Κορ. 11:6 
2751  κειρω  κειρασθω  Α'Κορ. 11:6 
2751  κειρω  κειροντος  Πράξ. 8:32 
2752  κελευμα  κελευσματι  Α'Θεσσ. 4:16 
2753  κελευω  κελευεις  Πράξ. 23:3 
2753  κελευω  κελευσαντες  Πράξ. 4:15 
2753  κελευω  κελευσαντος  Πράξ. 25:23 
2753  κελευω  κελευσας  Ματ. 14:19, Πράξ. 24:8 
2753  κελευω  κελευσον  Ματ. 14:28, Ματ. 27:64 
2754  κενοδοξια  κενοδοξιαν  Φιλ. 2:3 
2755  κενοδοξος  κενοδοξοι  Γαλ. 5:26 
2756  κενος  κενα  Πράξ. 4:25 
2756  κενος  κενε  Ιάκ. 2:20 
2756  κενος  κενης  Κολ. 2:8 
2756  κενος  κενη  Α'Κορ. 15:10, Α'Κορ. 15:14, Α'Θεσσ. 2:1 
2756  κενος  κενοις  Εφεσ. 5:6 
2756  κενος  κενος  Α'Κορ. 15:58 
2756  κενος  κενους  Λουκ. 1:53 
2757  κενοφωνια  κενοφωνιας  Α'Τιμ. 6:20, Β'Τιμ. 2:16 
2758  κενοω  κεκενωται  Ρωμ. 4:14 
2758  κενοω  κενον  Μάρ. 12:3, Λουκ. 20:10, Λουκ. 20:11, Α'Κορ. 15:14, Β'Κορ. 6:1, Γαλ. 2:2, Φιλ. 2:16, Φιλ. 2:16, Α'Θεσσ. 3:5 
2758  κενοω  κενωθη  Α'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 9:3 
2758  κενοω  κενωση  Α'Κορ. 9:15 
2759  κεντρον  κεντρα  Πράξ. 9:5, Πράξ. 26:14, Αποκ. 9:10 
2759  κεντρον  κεντρον  Α'Κορ. 15:55, Α'Κορ. 15:56 
2760  κεντυριων  κεντυριωνα  Μάρ. 15:44 
2760  κεντυριων  κεντυριωνος  Μάρ. 15:45 
2760  κεντυριων  κεντυριων  Μάρ. 15:39 
2761  κενως  κενως  Ιάκ. 4:5 
2762  κεραια  κεραιαν  Λουκ. 16:17 
2762  κεραια  κεραια  Ματ. 5:18 
2763  κεραμευς  κεραμευς  Ρωμ. 9:21 
2763  κεραμευς  κεραμεως  Ματ. 27:7, Ματ. 27:10 
2764  κεραμικος  κεραμικα  Αποκ. 2:27 
2765  κεραμιον  κεραμιον  Μάρ. 14:13, Λουκ. 22:10 
2766  κεραμος  κεραμων  Λουκ. 5:19 
2767  κεραννυμι  κεκερασμενου  Αποκ. 14:10 
2767  κεραννυμι  κερασατε  Αποκ. 18:6 
2768  κερας  κερας  Λουκ. 1:69 
2768  κερας  κερατα  Αποκ. 5:6, Αποκ. 12:3, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:11, Αποκ. 17:3, Αποκ. 17:7, Αποκ. 17:12, Αποκ. 17:16 
2768  κερας  κερατων  Αποκ. 9:13, Αποκ. 13:1 
2769  κερατιον  κερατιων  Λουκ. 15:16 
2770  κερδαινω  κερδηθησωνται  Α'Πέτρ. 3:1 
2770  κερδαινω  κερδησαι  Πράξ. 27:21 
2770  κερδαινω  κερδησας  Λουκ. 9:25 
2770  κερδαινω  κερδηση  Ματ. 16:26, Μάρ. 8:36 
2770  κερδαινω  κερδησωμεν  Ιάκ. 4:13 
2770  κερδαινω  κερδησω  Α'Κορ. 9:19, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:20, Α'Κορ. 9:21, Α'Κορ. 9:22, Φιλ. 3:8 
2771  κερδος  κερδη  Φιλ. 3:7 
2771  κερδος  κερδος  Φιλ. 1:21 
2771  κερδος  κερδους  Τίτ. 1:11 
2772  κερμα  κερμα  Ιωάνν. 2:15 
2773  κερματιστης  κερματιστας  Ιωάνν. 2:14 
2774  κεφαλαιον  κεφαλαιον  Εβρ. 8:1 
2775  κεφαλαιοω  κεφαλαιου  Πράξ. 22:28 
2776  κεφαλη  κεφαλαι  Αποκ. 9:17, Αποκ. 9:17, Αποκ. 17:9 
2776  κεφαλη  κεφαλας  Ματ. 27:39, Μάρ. 15:29, Λουκ. 21:28, Αποκ. 4:4, Αποκ. 9:7, Αποκ. 9:19, Αποκ. 12:3, Αποκ. 12:3, Αποκ. 13:1, Αποκ. 13:1, Αποκ. 17:3, Αποκ. 17:7, Αποκ. 18:19 
2776  κεφαλη  κεφαλην  Ματ. 6:17, Ματ. 8:20, Ματ. 14:8, Ματ. 21:42, Ματ. 26:7, Ματ. 27:29, Ματ. 27:30, Μάρ. 6:24, Μάρ. 6:25, Μάρ. 6:27, Μάρ. 6:28, Μάρ. 12:10, Μάρ. 15:19, Λουκ. 7:46, Λουκ. 9:58, Λουκ. 20:17, Ιωάνν. 13:9, Ιωάνν. 19:30, Πράξ. 4:11, Πράξ. 18:6, Πράξ. 18:18, Πράξ. 21:24, Ρωμ. 12:20, Α'Κορ. 11:4, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 11:7, Εφεσ. 1:22, Κολ. 2:19, Α'Πέτρ. 2:7, Αποκ. 19:12 
2776  κεφαλη  κεφαλης  Ματ. 10:30, Ματ. 27:37, Μάρ. 14:3, Λουκ. 7:38, Λουκ. 7:44, Λουκ. 12:7, Λουκ. 21:18, Ιωάνν. 20:7, Πράξ. 27:34, Α'Κορ. 11:4, Α'Κορ. 11:10, Αποκ. 10:1, Αποκ. 12:1, Αποκ. 14:14 
2776  κεφαλη  κεφαλη  Ματ. 5:36, Ματ. 14:11, Ιωάνν. 19:2, Ιωάνν. 20:12, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:3, Α'Κορ. 11:5, Α'Κορ. 12:21, Εφεσ. 4:15, Εφεσ. 5:23, Εφεσ. 5:23, Κολ. 1:18, Κολ. 2:10, Αποκ. 1:14 
2776  κεφαλη  κεφαλων  Αποκ. 13:3 
2777  κεφαλις  κεφαλιδι  Εβρ. 10:7 
2778  κηνσος  κηνσον  Ματ. 17:25, Ματ. 22:17, Μάρ. 12:14 
2778  κηνσος  κηνσου  Ματ. 22:19 
2779  κηπος  κηπον  Λουκ. 13:19 
2779  κηπος  κηπος  Ιωάνν. 18:1, Ιωάνν. 19:41 
2779  κηπος  κηπω  Ιωάνν. 18:26, Ιωάνν. 19:41 
2780  κηπουρος  κηπουρος  Ιωάνν. 20:15 
2781  κηριον  κηριου  Λουκ. 24:42 
2782  κηρυγμα  κηρυγματι  Τίτ. 1:3 
2782  κηρυγμα  κηρυγματος  Α'Κορ. 1:21 
2782  κηρυγμα  κηρυγμα  Ματ. 12:41, Λουκ. 11:32, Ρωμ. 16:25, Α'Κορ. 2:4, Α'Κορ. 15:14, Β'Τιμ. 4:17 
2783  κηρυξ  κηρυκα  Β'Πέτρ. 2:5 
2783  κηρυξ  κηρυξ  Α'Τιμ. 2:7, Β'Τιμ. 1:11 
2784  κηρυσσω  κηρυξαι  Λουκ. 4:18, Λουκ. 4:19, Πράξ. 10:42 
2784  κηρυσσω  κηρυξας  Α'Κορ. 9:27 
2784  κηρυσσω  κηρυξατε  Ματ. 10:27, Μάρ. 16:15 
2784  κηρυσσω  κηρυξον  Β'Τιμ. 4:2 
2784  κηρυσσω  κηρυξουσιν  Ρωμ. 10:15 
2784  κηρυσσω  κηρυξω  Μάρ. 1:38 
2784  κηρυσσω  κηρυσσειν  Ματ. 4:17, Ματ. 11:1, Μάρ. 1:45, Μάρ. 3:14, Μάρ. 5:20, Λουκ. 9:2 
2784  κηρυσσω  κηρυσσει  Πράξ. 19:13, Β'Κορ. 11:4 
2784  κηρυσσω  κηρυσσεται  Α'Κορ. 15:12 
2784  κηρυσσω  κηρυσσετε  Ματ. 10:7 
2784  κηρυσσω  κηρυσσομεν  Ρωμ. 10:8, Α'Κορ. 1:23, Α'Κορ. 15:11, Β'Κορ. 4:5 
2784  κηρυσσω  κηρυσσοντας  Πράξ. 15:21 
2784  κηρυσσω  κηρυσσοντα  Αποκ. 5:2 
2784  κηρυσσω  κηρυσσοντος  Ρωμ. 10:14 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last