Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2719  κατεσθιω  κατεφαγεν  Ματ. 13:4, Μάρ. 4:4, Λουκ. 8:5, Ιωάνν. 2:17, Αποκ. 20:9 
2719  κατεσθιω  κατεφαγον  Αποκ. 10:10 
2720  κατευθυνω  κατευθυναι  Λουκ. 1:79, Α'Θεσσ. 3:11, Β'Θεσσ. 3:5 
2721  κατεφιστημι  κατεπεστησαν  Πράξ. 18:12 
2722  κατεχω  κατασχωμεν  Ματ. 21:38, Εβρ. 3:6, Εβρ. 3:14 
2722  κατεχω  κατειχετο  Ιωάνν. 5:4 
2722  κατεχω  κατειχομεθα  Ρωμ. 7:6 
2722  κατεχω  κατειχον  Λουκ. 4:42, Πράξ. 27:40 
2722  κατεχω  κατεχειν  Λουκ. 14:9, Φιλήμ. 1:13 
2722  κατεχω  κατεχετε  Α'Κορ. 11:2, Α'Κορ. 15:2, Α'Θεσσ. 5:21 
2722  κατεχω  κατεχοντες  Α'Κορ. 7:30, Β'Κορ. 6:10 
2722  κατεχω  κατεχοντων  Ρωμ. 1:18 
2722  κατεχω  κατεχον  Β'Θεσσ. 2:6 
2722  κατεχω  κατεχουσιν  Λουκ. 8:15 
2722  κατεχω  κατεχωμεν  Εβρ. 10:23 
2722  κατεχω  κατεχων  Β'Θεσσ. 2:7 
2723  κατηγορεω  κατηγορειν  Λουκ. 23:2, Ιωάνν. 8:6, Πράξ. 24:2, Πράξ. 24:19 
2723  κατηγορεω  κατηγορεισθαι  Ματ. 27:12 
2723  κατηγορεω  κατηγορειται  Πράξ. 22:30 
2723  κατηγορεω  κατηγορειτε  Λουκ. 23:14 
2723  κατηγορεω  κατηγορειτωσαν  Πράξ. 25:5 
2723  κατηγορεω  κατηγορησαι  Πράξ. 28:19 
2723  κατηγορεω  κατηγορησωσιν  Ματ. 12:10, Μάρ. 3:2, Λουκ. 11:54 
2723  κατηγορεω  κατηγορησω  Ιωάνν. 5:45 
2723  κατηγορεω  κατηγορουντες  Λουκ. 23:10 
2723  κατηγορεω  κατηγορουντων  Ρωμ. 2:15 
2723  κατηγορεω  κατηγορουν  Μάρ. 15:3 
2723  κατηγορεω  κατηγορουσιν  Πράξ. 24:13, Πράξ. 25:11 
2723  κατηγορεω  κατηγορων  Ιωάνν. 5:45, Αποκ. 12:10 
2724  κατηγορια  κατηγοριαν  Λουκ. 6:7, Ιωάνν. 18:29, Α'Τιμ. 5:19 
2724  κατηγορια  κατηγορια  Τίτ. 1:6 
2725  κατηγορος  κατηγοροις  Πράξ. 23:30 
2725  κατηγορος  κατηγοροι  Ιωάνν. 8:10, Πράξ. 23:35, Πράξ. 25:18 
2725  κατηγορος  κατηγορος  Αποκ. 12:10 
2725  κατηγορος  κατηγορουμενος  Πράξ. 25:16 
2725  κατηγορος  κατηγορουμεν  Πράξ. 24:8 
2725  κατηγορος  κατηγορους  Πράξ. 24:8, Πράξ. 25:16 
2726  κατηφεια  κατηφειαν  Ιάκ. 4:9 
2727  κατηχεω  κατηχηθησαν  Πράξ. 21:21 
2727  κατηχεω  κατηχηθης  Λουκ. 1:4 
2727  κατηχεω  κατηχημενος  Πράξ. 18:25 
2727  κατηχεω  κατηχηνται  Πράξ. 21:24 
2727  κατηχεω  κατηχησω  Α'Κορ. 14:19 
2727  κατηχεω  κατηχουμενος  Ρωμ. 2:18, Γαλ. 6:6 
2727  κατηχεω  κατηχουντι  Γαλ. 6:6 
2728  κατιοω  κατιωται  Ιάκ. 5:3 
2729  κατισχυω  κατισχυον  Λουκ. 23:23 
2729  κατισχυω  κατισχυσουσιν  Ματ. 16:18 
2730  κατοικεω  κατοικειν  Πράξ. 17:26 
2730  κατοικεω  κατοικεις  Αποκ. 2:13 
2730  κατοικεω  κατοικειτε  Πράξ. 7:4 
2730  κατοικεω  κατοικει  Ματ. 12:45, Λουκ. 11:26, Πράξ. 7:48, Πράξ. 17:24, Κολ. 2:9, Β'Πέτρ. 3:13, Αποκ. 2:13 
2730  κατοικεω  κατοικησαι  Πράξ. 7:2, Εφεσ. 3:17, Κολ. 1:19 
2730  κατοικεω  κατοικησας  Εβρ. 11:9 
2730  κατοικεω  κατοικουντας  Λουκ. 13:4, Πράξ. 9:22, Πράξ. 9:32, Πράξ. 19:10, Αποκ. 3:10, Αποκ. 11:10, Αποκ. 13:12, Αποκ. 13:14, Αποκ. 14:6 
2730  κατοικεω  κατοικουντες  Πράξ. 2:5, Πράξ. 2:9, Πράξ. 2:14, Πράξ. 9:35, Πράξ. 13:27, Αποκ. 11:10, Αποκ. 13:8, Αποκ. 17:2, Αποκ. 17:8 
2730  κατοικεω  κατοικουντι  Ματ. 23:21 
2730  κατοικεω  κατοικουντων  Πράξ. 22:12, Αποκ. 6:10 
2730  κατοικεω  κατοικουσιν  Πράξ. 1:19, Πράξ. 4:16, Πράξ. 11:29, Πράξ. 19:17, Αποκ. 8:13, Αποκ. 12:12, Αποκ. 13:14 
2730  κατοικεω  κατοικων  Πράξ. 1:20 
2730  κατοικεω  κατωκησεν  Ματ. 2:23, Ματ. 4:13, Πράξ. 7:4, Ιάκ. 4:5 
2731  κατοικησις  κατοικησιν  Μάρ. 5:3 
2732  κατοικητηριον  κατοικητηριον  Εφεσ. 2:22, Αποκ. 18:2 
2733  κατοικια  κατοικιας  Πράξ. 17:26 
2734  κατοπτριζομαι  κατοπτριζομενοι  Β'Κορ. 3:18 
2735  κατορθωμα  κατορθωματων  Πράξ. 24:3 
2736  κατω  κατωτερω  Ματ. 2:16 
2736  κατω  κατω  Ματ. 4:6, Ματ. 27:51, Μάρ. 14:66, Μάρ. 15:38, Λουκ. 4:9, Ιωάνν. 8:6, Ιωάνν. 8:8, Ιωάνν. 8:23, Πράξ. 2:19, Πράξ. 20:9 
2737  κατωτερος  κατωτερα  Εφεσ. 4:9 
2738  καυμα  καυμα  Αποκ. 7:16, Αποκ. 16:9 
2739  καυματιζω  καυματισαι  Αποκ. 16:8 
2740  καυσις  καυσιν  Εβρ. 6:8 
2741  καυσοω  καυσουμενα  Β'Πέτρ. 3:10, Β'Πέτρ. 3:12 
2742  καυσων  καυσωνα  Ματ. 20:12 
2742  καυσων  καυσωνι  Ιάκ. 1:11 
2742  καυσων  καυσων  Λουκ. 12:55 
2743  καυτηριαζω  κεκαυτηριασμενων  Α'Τιμ. 4:2 
2744  καυχαομαι  καυχασαι  Ρωμ. 2:17, Ρωμ. 2:23, Α'Κορ. 4:7 
2744  καυχαομαι  καυχασθαι  Β'Κορ. 11:30, Β'Κορ. 12:1, Γαλ. 6:14, Β'Θεσσ. 1:4 
2744  καυχαομαι  καυχασθε  Ιάκ. 4:16 
2744  καυχαομαι  καυχασθω  Α'Κορ. 1:31, Α'Κορ. 3:21, Β'Κορ. 10:17, Ιάκ. 1:9 
2744  καυχαομαι  καυχηματος  Β'Κορ. 5:12 
2744  καυχαομαι  καυχησασθαι  Β'Κορ. 10:16, Β'Κορ. 12:6 
2744  καυχαομαι  καυχησηται  Α'Κορ. 1:29, Εφεσ. 2:9 
2744  καυχαομαι  καυχησομαι  Β'Κορ. 11:18, Β'Κορ. 11:30, Β'Κορ. 12:5, Β'Κορ. 12:5, Β'Κορ. 12:9 
2744  καυχαομαι  καυχησομεθα  Β'Κορ. 10:13 
2744  καυχαομαι  καυχησωμαι  Β'Κορ. 10:8, Β'Κορ. 11:16 
2744  καυχαομαι  καυχησωνται  Γαλ. 6:13 
2744  καυχαομαι  καυχωμαι  Β'Κορ. 9:2 
2744  καυχαομαι  καυχωμεθα  Ρωμ. 5:2, Ρωμ. 5:3 
2744  καυχαομαι  καυχωμενοι  Ρωμ. 5:11, Β'Κορ. 10:15, Φιλ. 3:3 
2744  καυχαομαι  καυχωμενος  Α'Κορ. 1:31, Β'Κορ. 10:17, Β'Κορ. 12:11 
2744  καυχαομαι  καυχωμενους  Β'Κορ. 5:12 
2744  καυχαομαι  καυχωνται  Β'Κορ. 11:12, Β'Κορ. 11:18 
2744  καυχαομαι  κεκαυχημαι  Β'Κορ. 7:14 
2745  καυχημα  καυχημα  Ρωμ. 4:2, Α'Κορ. 5:6, Α'Κορ. 9:15, Α'Κορ. 9:16, Β'Κορ. 1:14, Β'Κορ. 9:3, Γαλ. 6:4, Φιλ. 1:26, Φιλ. 2:16, Εβρ. 3:6 
2746  καυχησις  καυχησεως  Β'Κορ. 8:24, Β'Κορ. 9:4, Β'Κορ. 11:17, Α'Θεσσ. 2:19 
2746  καυχησις  καυχησιν  Ρωμ. 15:17, Α'Κορ. 15:31 
2746  καυχησις  καυχησις  Ρωμ. 3:27, Β'Κορ. 1:12, Β'Κορ. 7:4, Β'Κορ. 7:14, Β'Κορ. 11:10, Ιάκ. 4:16 
2747  Κεγχρεαι  κεγχρεαις  Πράξ. 18:18, Ρωμ. 16:1, Ρωμ. 16:27 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last