Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2675  καταρτιζω  κατηρτισμενα  Ρωμ. 9:22 
2675  καταρτιζω  κατηρτισμενοι  Α'Κορ. 1:10 
2675  καταρτιζω  κατηρτισμενος  Λουκ. 6:40 
2675  καταρτιζω  κατηρτισω  Ματ. 21:16, Εβρ. 10:5 
2676  καταρτισις  καταρτισιν  Β'Κορ. 13:9 
2677  καταρτισμος  καταρτισμον  Εφεσ. 4:12 
2678  κατασειω  κατασεισας  Πράξ. 12:17, Πράξ. 13:16, Πράξ. 19:33 
2678  κατασειω  κατεσεισεν  Πράξ. 21:40 
2679  κατασκαπτω  κατεσκαμμενα  Πράξ. 15:16 
2679  κατασκαπτω  κατεσκαψαν  Ρωμ. 11:3 
2680  κατασκευαζω  κατασκευαζεται  Εβρ. 3:4 
2680  κατασκευαζω  κατασκευαζομενης  Α'Πέτρ. 3:20 
2680  κατασκευαζω  κατασκευασας  Εβρ. 3:3, Εβρ. 3:4 
2680  κατασκευαζω  κατασκευασει  Ματ. 11:10, Μάρ. 1:2, Λουκ. 7:27 
2680  κατασκευαζω  κατεσκευασεν  Εβρ. 11:7 
2680  κατασκευαζω  κατεσκευασθη  Εβρ. 9:2 
2680  κατασκευαζω  κατεσκευασμενον  Λουκ. 1:17 
2680  κατασκευαζω  κατεσκευασμενων  Εβρ. 9:6 
2681  κατασκηνοω  κατασκηνουν  Ματ. 13:32, Μάρ. 4:32 
2681  κατασκηνοω  κατασκηνωσει  Πράξ. 2:26 
2681  κατασκηνοω  κατεσκηνωσεν  Λουκ. 13:19 
2682  κατασκηνωσις  κατασκηνωσεις  Ματ. 8:20, Λουκ. 9:58 
2683  κατασκιαζω  κατασκιαζοντα  Εβρ. 9:5 
2684  κατασκοπεω  κατασκοπησαι  Γαλ. 2:4 
2685  κατασκοπος  κατασκοπους  Εβρ. 11:31 
2686  κατασοφιζομαι  κατασοφισαμενος  Πράξ. 7:19 
2687  καταστελλω  καταστειλας  Πράξ. 19:35 
2687  καταστελλω  κατεσταλμενους  Πράξ. 19:36 
2688  καταστημα  καταστηματι  Τίτ. 2:3 
2689  καταστολη  καταστολη  Α'Τιμ. 2:9 
2690  καταστρεφω  κατεστρεψεν  Ματ. 21:12, Μάρ. 11:15 
2691  καταστρηνιαω  καταστρηνιασωσιν  Α'Τιμ. 5:11 
2692  καταστροφη  καταστροφη  Β'Τιμ. 2:14, Β'Πέτρ. 2:6 
2693  καταστρωννυμι  κατεστρωθησαν  Α'Κορ. 10:5 
2694  κατασυρω  κατασυρη  Λουκ. 12:58 
2695  κατασφαττω  κατασφαξατε  Λουκ. 19:27 
2696  κατασφραγιζω  κατεσφραγισμενον  Αποκ. 5:1 
2697  κατασχεσις  κατασχεσει  Πράξ. 7:45 
2697  κατασχεσις  κατασχεσιν  Πράξ. 7:5 
2698  κατατιθημι  καταθεσθαι  Πράξ. 24:27, Πράξ. 25:9 
2698  κατατιθημι  κατεθηκεν  Μάρ. 15:46 
2699  κατατομη  κατατομην  Φιλ. 3:2 
2700  κατατοξευω  κατατοξευθησεται  Εβρ. 12:20 
2701  κατατρεχω  κατεδραμεν  Πράξ. 21:32 
2702  καταφερω  καταφερομενος  Πράξ. 20:9 
2702  καταφερω  κατενεχθεις  Πράξ. 20:9 
2702  καταφερω  κατηνεγκα  Πράξ. 26:10 
2703  καταφευγω  καταφυγοντες  Εβρ. 6:18 
2703  καταφευγω  κατεφυγον  Πράξ. 14:6 
2704  κατφθειρω  κατεφθαρμενοι  Β'Τιμ. 3:8 
2705  καταφιλεω  καταφιλουσα  Λουκ. 7:45 
2705  καταφιλεω  κατεφιλει  Λουκ. 7:38 
2705  καταφιλεω  κατεφιλησεν  Ματ. 26:49, Μάρ. 14:45, Λουκ. 15:20 
2705  καταφιλεω  κατεφιλουν  Πράξ. 20:37 
2706  καταφρονεω  καταφρονεις  Ρωμ. 2:4 
2706  καταφρονεω  καταφρονειτε  Α'Κορ. 11:22 
2706  καταφρονεω  καταφρονειτωσαν  Α'Τιμ. 6:2 
2706  καταφρονεω  καταφρονειτω  Α'Τιμ. 4:12 
2706  καταφρονεω  καταφρονησας  Εβρ. 12:2 
2706  καταφρονεω  καταφρονησει  Ματ. 6:24, Λουκ. 16:13 
2706  καταφρονεω  καταφρονησητε  Ματ. 18:10 
2706  καταφρονεω  καταφρονουντας  Β'Πέτρ. 2:10 
2707  καταφροντης  καταφρονηται  Πράξ. 13:41 
2708  καταχεω  κατεχεεν  Ματ. 26:7, Μάρ. 14:3 
2709  καταχθονιος  καταχθονιων  Φιλ. 2:10 
2710  καταχραομαι  καταχρησασθαι  Α'Κορ. 9:18 
2710  καταχραομαι  καταχρωμενοι  Α'Κορ. 7:31 
2711  καταψυχω  καταψυξη  Λουκ. 16:24 
2712  κατειδωλος  κατειδωλον  Πράξ. 17:16 
2713  κατεναντι  κατεναντι  Μάρ. 11:2, Μάρ. 12:41, Μάρ. 13:3, Λουκ. 19:30, Ρωμ. 4:17 
2714  κατενωπιον  κατενωπιον  Β'Κορ. 2:17, Β'Κορ. 12:19, Εφεσ. 1:4, Κολ. 1:22, Ιουδ. 1:24 
2715  κατεξουσιαζω  κατεξουσιαζουσιν  Ματ. 20:25, Μάρ. 10:42 
2716  κατεργαζομαι  κατειργασατο  Ρωμ. 7:8, Ρωμ. 15:18, Β'Κορ. 7:11 
2716  κατεργαζομαι  κατειργασθη  Β'Κορ. 12:12 
2716  κατεργαζομαι  κατεργαζεσθαι  Ρωμ. 7:18 
2716  κατεργαζομαι  κατεργαζεσθε  Φιλ. 2:12 
2716  κατεργαζομαι  κατεργαζεται  Ρωμ. 4:15, Ρωμ. 5:3, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 9:11, Ιάκ. 1:3, Ιάκ. 1:20 
2716  κατεργαζομαι  κατεργαζομαι  Ρωμ. 7:15, Ρωμ. 7:17, Ρωμ. 7:20 
2716  κατεργαζομαι  κατεργαζομενη  Ρωμ. 7:13 
2716  κατεργαζομαι  κατεργαζομενοι  Ρωμ. 1:27 
2716  κατεργαζομαι  κατεργαζομενου  Ρωμ. 2:9 
2716  κατεργαζομαι  κατεργασαμενοι  Εφεσ. 6:13 
2716  κατεργαζομαι  κατεργασαμενον  Α'Κορ. 5:3 
2716  κατεργαζομαι  κατεργασαμενος  Β'Κορ. 5:5 
2716  κατεργαζομαι  κατεργασασθαι  Α'Πέτρ. 4:3 
2718  κατερχομαι  κατελθειν  Πράξ. 9:32 
2718  κατερχομαι  κατελθοντες  Πράξ. 15:1 
2718  κατερχομαι  κατελθοντων  Λουκ. 9:37 
2718  κατερχομαι  κατελθων  Πράξ. 8:5, Πράξ. 12:19, Πράξ. 18:22 
2718  κατερχομαι  κατερχομενη  Ιάκ. 3:15 
2718  κατερχομαι  κατηλθεν  Λουκ. 4:31, Πράξ. 21:10 
2718  κατερχομαι  κατηλθομεν  Πράξ. 27:5 
2718  κατερχομαι  κατηλθον  Πράξ. 11:27, Πράξ. 13:4, Πράξ. 18:5 
2719  κατεσθιω  καταφαγε  Αποκ. 10:9 
2719  κατεσθιω  καταφαγη  Αποκ. 12:4 
2719  κατεσθιω  καταφαγων  Λουκ. 15:30 
2719  κατεσθιω  κατεσθιει  Β'Κορ. 11:20, Αποκ. 11:5 
2719  κατεσθιω  κατεσθιετε  Ματ. 23:14, Γαλ. 5:15 
2719  κατεσθιω  κατεσθιοντες  Μάρ. 12:40 
2719  κατεσθιω  κατεσθιουσιν  Λουκ. 20:47 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last