Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2645  καταλοιπος  καταλοιποι  Πράξ. 15:17 
2646  καταλυμα  καταλυματι  Λουκ. 2:7 
2646  καταλυμα  καταλυμα  Μάρ. 14:14, Λουκ. 22:11 
2647  καταλυω  καταλυε  Ρωμ. 14:20 
2647  καταλυω  καταλυθησεται  Ματ. 24:2, Λουκ. 21:6, Πράξ. 5:38 
2647  καταλυω  καταλυθη  Μάρ. 13:2, Β'Κορ. 5:1 
2647  καταλυω  καταλυσαι  Ματ. 5:17, Ματ. 5:17, Ματ. 26:61, Λουκ. 19:7, Πράξ. 5:39 
2647  καταλυω  καταλυσει  Πράξ. 6:14 
2647  καταλυω  καταλυσωσιν  Λουκ. 9:12 
2647  καταλυω  καταλυσω  Μάρ. 14:58 
2647  καταλυω  καταλυων  Ματ. 27:40, Μάρ. 15:29 
2647  καταλυω  κατελυσα  Γαλ. 2:18 
2648  καταμανθανω  καταμαθετε  Ματ. 6:28 
2649  καταμαρτυρεω  καταμαρτυρουσιν  Ματ. 26:62, Ματ. 27:13, Μάρ. 14:60, Μάρ. 15:4 
2650  καταμενω  καταμενοντες  Πράξ. 1:13 
2651  καταμονας  καταμονας  Μάρ. 4:10, Λουκ. 9:18 
2652  καταναθεμα  καταναθεμα  Αποκ. 22:3 
2653  καταναθεματιζω  καταναθεματιζειν  Ματ. 26:74 
2654  καταναλισκω  καταναλισκον  Εβρ. 12:29 
2655  καταναρκαω  καταναρκησω  Β'Κορ. 12:14 
2655  καταναρκαω  κατεναρκησα  Β'Κορ. 11:9, Β'Κορ. 12:13 
2656  κατανευω  κατενευσαν  Λουκ. 5:7 
2657  κατανοεω  κατανοεις  Ματ. 7:3, Λουκ. 6:41 
2657  κατανοεω  κατανοησαι  Πράξ. 7:31, Πράξ. 7:32 
2657  κατανοεω  κατανοησας  Λουκ. 20:23 
2657  κατανοεω  κατανοησατε  Λουκ. 12:24, Λουκ. 12:27, Εβρ. 3:1 
2657  κατανοεω  κατανοουντι  Ιάκ. 1:23 
2657  κατανοεω  κατανοωμεν  Εβρ. 10:24 
2657  κατανοεω  κατενοησεν  Ρωμ. 4:19, Ιάκ. 1:24 
2657  κατανοεω  κατενοουν  Πράξ. 11:6, Πράξ. 27:39 
2658  κατανταω  καταντησαι  Πράξ. 26:7 
2658  κατανταω  καταντησαντες  Πράξ. 27:12 
2658  κατανταω  καταντησωμεν  Εφεσ. 4:13 
2658  κατανταω  καταντησω  Φιλ. 3:11 
2658  κατανταω  κατηντησαμεν  Πράξ. 20:15, Πράξ. 21:7, Πράξ. 28:13 
2658  κατανταω  κατηντησαν  Πράξ. 25:13 
2658  κατανταω  κατηντησεν  Πράξ. 16:1, Πράξ. 18:19, Πράξ. 18:24, Α'Κορ. 10:11, Α'Κορ. 14:36 
2659  κατανυξις  κατανυξεως  Ρωμ. 11:8 
2660  κατανυσσω  κατενυγησαν  Πράξ. 2:37 
2661  καταξιοω  καταξιωθεντες  Λουκ. 20:35 
2661  καταξιοω  καταξιωθηναι  Β'Θεσσ. 1:5 
2661  καταξιοω  καταξιωθητε  Λουκ. 21:36 
2661  καταξιοω  κατηξιωθησαν  Πράξ. 5:41 
2662  καταπατεω  καταπατειν  Λουκ. 12:1 
2662  καταπατεω  καταπατεισθαι  Ματ. 5:13 
2662  καταπατεω  καταπατησας  Εβρ. 10:29 
2662  καταπατεω  καταπατησωσιν  Ματ. 7:6 
2662  καταπατεω  κατεπατηθη  Λουκ. 8:5 
2663  καταπαυσις  καταπαυσεως  Πράξ. 7:49 
2663  καταπαυσις  καταπαυσιν  Εβρ. 3:11, Εβρ. 3:18, Εβρ. 4:1, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:3, Εβρ. 4:5, Εβρ. 4:10, Εβρ. 4:11 
2664  καταπαυω  κατεπαυσαν  Πράξ. 14:18 
2664  καταπαυω  κατεπαυσεν  Εβρ. 4:4, Εβρ. 4:8, Εβρ. 4:10 
2665  καταπετασμα  καταπετασματος  Εβρ. 6:19, Εβρ. 10:20 
2665  καταπετασμα  καταπετασμα  Ματ. 27:51, Μάρ. 15:38, Λουκ. 23:45, Εβρ. 9:3 
2666  καταπινω  καταπιη  Α'Πέτρ. 5:8 
2666  καταπινω  καταπινοντες  Ματ. 23:24 
2666  καταπινω  καταποθη  Β'Κορ. 2:7, Β'Κορ. 5:4 
2666  καταπινω  κατεπιεν  Αποκ. 12:16 
2666  καταπινω  κατεποθησαν  Εβρ. 11:29 
2666  καταπινω  κατεποθη  Α'Κορ. 15:54 
2667  καταπιπτω  καταπεσοντων  Πράξ. 26:14 
2667  καταπιπτω  καταπιπτειν  Πράξ. 28:6 
2668  καταπλεω  κατεπλευσαν  Λουκ. 8:26 
2669  καταπονεω  καταπονουμενον  Β'Πέτρ. 2:7 
2669  καταπονεω  καταπονουμενω  Πράξ. 7:24 
2670  καταποντιζω  καταποντιζεσθαι  Ματ. 14:30 
2670  καταποντιζω  καταποντισθη  Ματ. 18:6 
2671  καταρα  καταραν  Γαλ. 3:10 
2671  καταρα  καταρας  Γαλ. 3:13, Εβρ. 6:8, Β'Πέτρ. 2:14 
2671  καταρα  καταρα  Γαλ. 3:13, Ιάκ. 3:10 
2672  καταραομαι  καταρασθε  Ρωμ. 12:14 
2672  καταραομαι  καταρωμεθα  Ιάκ. 3:9 
2672  καταραομαι  καταρωμενους  Ματ. 5:44, Λουκ. 6:28 
2672  καταραομαι  κατηραμενοι  Ματ. 25:41 
2672  καταραομαι  κατηρασω  Μάρ. 11:21 
2673  καταργεω  καταργειται  Α'Κορ. 15:26, Β'Κορ. 3:14 
2673  καταργεω  καταργει  Λουκ. 13:7 
2673  καταργεω  καταργηθησεται  Α'Κορ. 13:8, Α'Κορ. 13:10 
2673  καταργεω  καταργηθησονται  Α'Κορ. 13:8 
2673  καταργεω  καταργηθη  Ρωμ. 6:6 
2673  καταργεω  καταργησαι  Γαλ. 3:17 
2673  καταργεω  καταργησαντος  Β'Τιμ. 1:10 
2673  καταργεω  καταργησας  Εφεσ. 2:15 
2673  καταργεω  καταργησει  Ρωμ. 3:3, Α'Κορ. 6:13, Β'Θεσσ. 2:8 
2673  καταργεω  καταργηση  Α'Κορ. 1:28, Α'Κορ. 15:24, Εβρ. 2:14 
2673  καταργεω  καταργουμενην  Β'Κορ. 3:7 
2673  καταργεω  καταργουμενον  Β'Κορ. 3:11 
2673  καταργεω  καταργουμενου  Β'Κορ. 3:13 
2673  καταργεω  καταργουμενων  Α'Κορ. 2:6 
2673  καταργεω  καταργουμεν  Ρωμ. 3:31 
2673  καταργεω  κατηργηθημεν  Ρωμ. 7:6 
2673  καταργεω  κατηργηθητε  Γαλ. 5:4 
2673  καταργεω  κατηργηκα  Α'Κορ. 13:11 
2673  καταργεω  κατηργηται  Ρωμ. 4:14, Ρωμ. 7:2, Γαλ. 5:11 
2674  καταριθμεω  κατηριθμημενος  Πράξ. 1:17 
2675  καταρτιζω  καταρτιζεσθε  Β'Κορ. 13:11 
2675  καταρτιζω  καταρτιζετε  Γαλ. 6:1 
2675  καταρτιζω  καταρτιζοντας  Ματ. 4:21, Μάρ. 1:19 
2675  καταρτιζω  καταρτισαι  Α'Θεσσ. 3:10, Εβρ. 13:21, Α'Πέτρ. 5:10 
2675  καταρτιζω  κατηρτισθαι  Εβρ. 11:3 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last