Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2617  καταισχυνω  καταισχυνθωσιν  Α'Πέτρ. 3:16 
2617  καταισχυνω  κατησχυνθην  Β'Κορ. 7:14 
2617  καταισχυνω  κατησχυνοντο  Λουκ. 13:17 
2618  κατακαιω  κατακαησεται  Α'Κορ. 3:15, Β'Πέτρ. 3:10 
2618  κατακαιω  κατακαιεται  Ματ. 13:40, Εβρ. 13:11 
2618  κατακαιω  κατακαυθησεται  Αποκ. 18:8 
2618  κατακαιω  κατακαυσαι  Ματ. 13:30 
2618  κατακαιω  κατακαυσει  Ματ. 3:12, Λουκ. 3:17 
2618  κατακαιω  κατακαυσουσιν  Αποκ. 17:16 
2618  κατακαιω  κατεκαη  Αποκ. 8:7, Αποκ. 8:7 
2618  κατακαιω  κατεκαιον  Πράξ. 19:19 
2619  κατακαλυπτω  κατακαλυπτεσθαι  Α'Κορ. 11:7 
2619  κατακαλυπτω  κατακαλυπτεσθω  Α'Κορ. 11:6 
2619  κατακαλυπτω  κατακαλυπτεται  Α'Κορ. 11:6 
2620  κατακαυχαομαι  κατακαυχασαι  Ρωμ. 11:18 
2620  κατακαυχαομαι  κατακαυχασθε  Ιάκ. 3:14 
2620  κατακαυχαομαι  κατακαυχαται  Ιάκ. 2:13 
2620  κατακαυχαομαι  κατακαυχω  Ρωμ. 11:18 
2621  κατακειμαι  κατακειμενοι  Λουκ. 5:29 
2621  κατακειμαι  κατακειμενον  Ιωάνν. 5:6, Πράξ. 9:33, Α'Κορ. 8:10 
2621  κατακειμαι  κατακειμενου  Μάρ. 14:3 
2621  κατακειμαι  κατακεισθαι  Μάρ. 2:15, Πράξ. 28:8 
2621  κατακειμαι  κατεκειτο  Μάρ. 1:30, Μάρ. 2:4, Λουκ. 5:25, Ιωάνν. 5:3 
2622  κατακλαω  κατεκλασεν  Μάρ. 6:41, Λουκ. 9:16 
2623  κατακλειω  κατεκλεισα  Πράξ. 26:10 
2623  κατακλειω  κατεκλεισεν  Λουκ. 3:20 
2624  κατακληροδοτεω  κατεκληροδοτησεν  Πράξ. 13:19 
2625  κατακλινω  κατακλιθηναι  Λουκ. 24:30 
2625  κατακλινω  κατακλιθης  Λουκ. 14:8 
2625  κατακλινω  κατακλινατε  Λουκ. 9:14 
2626  κατακλυζω  κατακλυσθεις  Β'Πέτρ. 3:6 
2627  κατακλυσμος  κατακλυσμον  Β'Πέτρ. 2:5 
2627  κατακλυσμος  κατακλυσμος  Ματ. 24:39, Λουκ. 17:27 
2627  κατακλυσμος  κατακλυσμου  Ματ. 24:38 
2628  κατακολουθεω  κατακολουθησασαι  Λουκ. 23:55 
2628  κατακολουθεω  κατακολουθησασα  Πράξ. 16:17 
2629  κατακοπτω  κατακοπτων  Μάρ. 5:5 
2630  κατακρημνιζω  κατακρημνισαι  Λουκ. 4:29 
2631  κατακριμα  κατακριμα  Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 5:18, Ρωμ. 8:1 
2632  κατακρινω  κατακεκριται  Ρωμ. 14:23 
2632  κατακρινω  κατακριθησεται  Μάρ. 16:16 
2632  κατακρινω  κατακριθητε  Ιάκ. 5:9 
2632  κατακρινω  κατακριθωμεν  Α'Κορ. 11:32 
2632  κατακρινω  κατακρινεις  Ρωμ. 2:1 
2632  κατακρινω  κατακρινει  Ματ. 12:42, Λουκ. 11:31 
2632  κατακρινω  κατακρινουσιν  Ματ. 12:41, Ματ. 20:18, Μάρ. 10:33, Λουκ. 11:32 
2632  κατακρινω  κατακρινων  Ρωμ. 8:34 
2632  κατακρινω  κατακρινω  Ιωάνν. 8:11 
2632  κατακρινω  κατεκριθη  Ματ. 27:3 
2632  κατακρινω  κατεκριναν  Μάρ. 14:64 
2632  κατακρινω  κατεκρινεν  Ιωάνν. 8:10, Ρωμ. 8:3, Εβρ. 11:7, Β'Πέτρ. 2:6 
2633  κατακρισις  κατακρισεως  Β'Κορ. 3:9 
2633  κατακρισις  κατακρισιν  Β'Κορ. 7:3 
2634  κατακυριευω  κατακυριευοντες  Α'Πέτρ. 5:3 
2634  κατακυριευω  κατακυριευουσιν  Ματ. 20:25, Μάρ. 10:42 
2634  κατακυριευω  κατακυριευσας  Πράξ. 19:16 
2635  καταλαλεω  καταλαλειτε  Ιάκ. 4:11 
2635  καταλαλεω  καταλαλει  Ιάκ. 4:11 
2635  καταλαλεω  καταλαλουσιν  Α'Πέτρ. 2:12 
2635  καταλαλεω  καταλαλων  Ιάκ. 4:11 
2635  καταλαλεω  καταλαλωσιν  Α'Πέτρ. 3:16 
2636  καταλαλια  καταλαλιαι  Β'Κορ. 12:20 
2636  καταλαλια  καταλαλιας  Α'Πέτρ. 2:1 
2637  καταλαλος  καταλαλους  Ρωμ. 1:30 
2638  καταλαμβανω  καταλαβεσθαι  Εφεσ. 3:18 
2638  καταλαμβανω  καταλαβητε  Α'Κορ. 9:24 
2638  καταλαμβανω  καταλαβη  Μάρ. 9:18, Ιωάνν. 12:35, Α'Θεσσ. 5:4 
2638  καταλαμβανω  καταλαβομενοι  Πράξ. 4:13 
2638  καταλαμβανω  καταλαβομενος  Πράξ. 25:25 
2638  καταλαμβανω  καταλαβω  Φιλ. 3:12 
2638  καταλαμβανω  καταλαμβανομαι  Πράξ. 10:34 
2638  καταλαμβανω  κατειλημμενην  Ιωάνν. 8:3 
2638  καταλαμβανω  κατειληφεναι  Φιλ. 3:13 
2638  καταλαμβανω  κατειληφθη  Ιωάνν. 8:4 
2638  καταλαμβανω  κατελαβεν  Ιωάνν. 1:5, Ρωμ. 9:30 
2638  καταλαμβανω  κατεληφθην  Φιλ. 3:12 
2639  καταλεγω  καταλεγεσθω  Α'Τιμ. 5:9 
2640  καταλειμμα  καταλειμμα  Ρωμ. 9:27 
2641  καταλειπω  καταλειπει  Λουκ. 15:4 
2641  καταλειπω  καταλειπομενης  Εβρ. 4:1 
2641  καταλειπω  καταλειφθηναι  Α'Θεσσ. 3:1 
2641  καταλειπω  καταλειψαντας  Πράξ. 6:2 
2641  καταλειπω  καταλειψει  Ματ. 19:5, Μάρ. 10:7, Εφεσ. 5:31 
2641  καταλειπω  καταλελειμμενος  Πράξ. 25:14 
2641  καταλειπω  καταλιπη  Μάρ. 12:19 
2641  καταλειπω  καταλιποντες  Πράξ. 21:3, Β'Πέτρ. 2:15 
2641  καταλειπω  καταλιπων  Ματ. 4:13, Ματ. 16:4, Ματ. 21:17, Μάρ. 14:52, Λουκ. 5:28 
2641  καταλειπω  κατελειφθη  Ιωάνν. 8:9, Πράξ. 2:31 
2641  καταλειπω  κατελιπεν  Λουκ. 10:40, Πράξ. 18:19, Πράξ. 24:27, Εβρ. 11:27 
2641  καταλειπω  κατελιπον  Λουκ. 20:31, Ρωμ. 11:4, Τίτ. 1:5 
2642  καταλιθαζω  καταλιθασει  Λουκ. 20:6 
2643  καταλλαγη  καταλλαγην  Ρωμ. 5:11 
2643  καταλλαγη  καταλλαγη  Ρωμ. 11:15 
2643  καταλλαγη  καταλλαξαντος  Β'Κορ. 5:18 
2643  καταλλαγη  καταλλασσων  Β'Κορ. 5:19 
2644  καταλλασσω  καταλλαγεντες  Ρωμ. 5:10 
2644  καταλλασσω  καταλλαγης  Β'Κορ. 5:18, Β'Κορ. 5:19 
2644  καταλλασσω  καταλλαγητε  Β'Κορ. 5:20 
2644  καταλλασσω  καταλλαγητω  Α'Κορ. 7:11 
2644  καταλλασσω  κατηλλαγημεν  Ρωμ. 5:10 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last