Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
2588  καρδια  καρδια  Ματ. 5:8, Ματ. 5:28, Ματ. 6:21, Ματ. 11:29, Ματ. 12:40, Ματ. 13:15, Ματ. 13:15, Ματ. 13:19, Ματ. 15:8, Ματ. 22:37, Ματ. 24:48, Μάρ. 6:52, Μάρ. 7:6, Μάρ. 11:23, Λουκ. 1:66, Λουκ. 2:19, Λουκ. 2:51, Λουκ. 8:15, Λουκ. 12:34, Λουκ. 12:45, Λουκ. 24:25, Λουκ. 24:32, Ιωάνν. 12:40, Ιωάνν. 14:1, Ιωάνν. 14:27, Ιωάνν. 16:22, Πράξ. 2:26, Πράξ. 2:37, Πράξ. 4:32, Πράξ. 5:4, Πράξ. 7:51, Πράξ. 8:21, Πράξ. 28:27, Πράξ. 28:27, Ρωμ. 1:21, Ρωμ. 9:2, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 10:8, Ρωμ. 10:9, Ρωμ. 10:10, Α'Κορ. 7:37, Α'Κορ. 7:37, Β'Κορ. 5:12, Β'Κορ. 6:11, Β'Κορ. 8:16, Β'Κορ. 9:7, Εφεσ. 5:19, Φιλ. 1:7, Κολ. 3:16, Α'Θεσσ. 2:17, Εβρ. 3:10, Εβρ. 3:12, Ιάκ. 3:14, Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 3:21, Αποκ. 18:7 
2588  καρδια  καρδιων  Ματ. 18:35, Λουκ. 2:35, Ρωμ. 1:24, Α'Κορ. 4:5 
2589  καρδιογνωστης  καρδιογνωστα  Πράξ. 1:24 
2589  καρδιογνωστης  καρδιογνωστης  Πράξ. 15:8 
2590  καρπος  καρπον  Ματ. 3:10, Ματ. 7:19, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Ματ. 13:8, Ματ. 13:26, Μάρ. 4:7, Μάρ. 4:8, Μάρ. 11:14, Λουκ. 3:9, Λουκ. 6:43, Λουκ. 6:43, Λουκ. 8:8, Λουκ. 13:6, Λουκ. 13:7, Λουκ. 13:9, Ιωάνν. 4:36, Ιωάνν. 12:24, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:2, Ιωάνν. 15:4, Ιωάνν. 15:5, Ιωάνν. 15:8, Ιωάνν. 15:16, Ρωμ. 1:13, Ρωμ. 6:21, Ρωμ. 6:22, Ρωμ. 15:28, Φιλ. 4:17, Εβρ. 12:11, Εβρ. 13:15, Ιάκ. 5:7, Ιάκ. 5:18, Αποκ. 22:2 
2590  καρπος  καρπος  Ματ. 21:19, Μάρ. 4:29, Λουκ. 1:42, Ιωάνν. 15:16, Γαλ. 5:22, Εφεσ. 5:9, Φιλ. 1:22, Ιάκ. 3:18 
2590  καρπος  καρπους  Ματ. 3:8, Ματ. 7:17, Ματ. 7:17, Ματ. 7:18, Ματ. 7:18, Ματ. 21:34, Ματ. 21:41, Ματ. 21:43, Λουκ. 3:8, Λουκ. 12:17, Αποκ. 22:2 
2590  καρπος  καρπων  Ματ. 7:16, Ματ. 7:20, Ματ. 21:34, Φιλ. 1:11, Β'Τιμ. 2:6, Ιάκ. 3:17 
2591  Καρπος  καρπου  Ματ. 12:33, Μάρ. 12:2, Λουκ. 6:44, Λουκ. 20:10, Πράξ. 2:30, Α'Κορ. 9:7 
2591  Καρπος  καρπω  Β'Τιμ. 4:13 
2592  καρποφορεω  καρποφορει  Ματ. 13:23, Μάρ. 4:28 
2592  καρποφορεω  καρποφορησαι  Ρωμ. 7:5 
2592  καρποφορεω  καρποφορησωμεν  Ρωμ. 7:4 
2592  καρποφορεω  καρποφορουμενον  Κολ. 1:6 
2592  καρποφορεω  καρποφορουντες  Κολ. 1:10 
2592  καρποφορεω  καρποφορουσιν  Μάρ. 4:20, Λουκ. 8:15 
2593  καρποφορος  καρποφορους  Πράξ. 14:17 
2595  καρφος  καρφος  Ματ. 7:3, Ματ. 7:4, Ματ. 7:5, Λουκ. 6:41, Λουκ. 6:42, Λουκ. 6:42 
2596  κατα  καθ  Ματ. 5:11, Ματ. 12:25, Ματ. 12:25, Ματ. 26:55, Μάρ. 9:40, Μάρ. 14:49, Λουκ. 4:14, Λουκ. 8:39, Λουκ. 9:23, Λουκ. 9:50, Λουκ. 11:3, Λουκ. 16:19, Λουκ. 19:47, Λουκ. 22:53, Λουκ. 23:5, Ιωάνν. 21:25, Πράξ. 2:46, Πράξ. 2:47, Πράξ. 3:2, Πράξ. 9:31, Πράξ. 9:42, Πράξ. 10:37, Πράξ. 15:11, Πράξ. 16:5, Πράξ. 17:11, Πράξ. 17:28, Πράξ. 18:15, Πράξ. 19:9, Πράξ. 21:19, Πράξ. 24:22, Πράξ. 27:25, Πράξ. 28:16, Ρωμ. 2:7, Ρωμ. 7:13, Ρωμ. 8:31, Ρωμ. 12:5, Α'Κορ. 2:1, Α'Κορ. 12:31, Α'Κορ. 14:31, Α'Κορ. 15:31, Β'Κορ. 1:8, Β'Κορ. 4:17, Β'Κορ. 11:28, Γαλ. 1:13, Εφεσ. 1:15, Εφεσ. 5:33, Φιλ. 4:11, Κολ. 2:14, Εβρ. 3:3, Εβρ. 3:13, Εβρ. 4:15, Εβρ. 6:13, Εβρ. 7:20, Εβρ. 7:27, Εβρ. 9:9, Εβρ. 9:27, Εβρ. 10:11, Ιάκ. 2:17, Ιάκ. 3:9, Αποκ. 4:8 
2596  κατα  κατα  Ματ. 2:16, Ματ. 5:23, Ματ. 8:32, Ματ. 9:29, Ματ. 10:35, Ματ. 10:35, Ματ. 10:35, Ματ. 12:32, Ματ. 12:32, Ματ. 16:27, Ματ. 19:3, Ματ. 20:11, Ματ. 23:3, Ματ. 24:7, Ματ. 25:15, Ματ. 26:59, Ματ. 26:63, Ματ. 27:1, Ματ. 27:15, Μάρ. 5:13, Μάρ. 7:5, Μάρ. 11:25, Μάρ. 13:8, Μάρ. 14:3, Μάρ. 14:55, Μάρ. 15:6, Λουκ. 1:9, Λουκ. 1:18, Λουκ. 1:38, Λουκ. 2:22, Λουκ. 2:24, Λουκ. 2:27, Λουκ. 2:29, Λουκ. 2:31, Λουκ. 2:39, Λουκ. 2:42, Λουκ. 4:16, Λουκ. 6:23, Λουκ. 6:26, Λουκ. 8:1, Λουκ. 8:4, Λουκ. 8:33, Λουκ. 9:6, Λουκ. 10:4, Λουκ. 10:31, Λουκ. 10:32, Λουκ. 13:22, Λουκ. 15:14, Λουκ. 17:30, Λουκ. 21:11, Λουκ. 22:22, Λουκ. 22:39, Λουκ. 23:17, Λουκ. 23:56, Ιωάνν. 2:6, Ιωάνν. 5:4, Ιωάνν. 8:15, Ιωάνν. 18:29, Ιωάνν. 18:31, Ιωάνν. 19:7, Πράξ. 2:10, Πράξ. 2:30, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:17, Πράξ. 3:22, Πράξ. 4:26, Πράξ. 4:26, Πράξ. 5:15, Πράξ. 6:13, Πράξ. 7:44, Πράξ. 8:1, Πράξ. 8:3, Πράξ. 8:26, Πράξ. 8:36, Πράξ. 11:1, Πράξ. 13:1, Πράξ. 13:22, Πράξ. 13:27, Πράξ. 14:1, Πράξ. 14:2, Πράξ. 15:21, Πράξ. 15:21, Πράξ. 15:23, Πράξ. 15:36, Πράξ. 16:7, Πράξ. 16:7, Πράξ. 16:25, Πράξ. 17:2, Πράξ. 17:17, Πράξ. 17:22, Πράξ. 17:25, Πράξ. 18:4, Πράξ. 18:14, Πράξ. 19:20, Πράξ. 19:23, Πράξ. 20:23, Πράξ. 21:21, Πράξ. 21:28, Πράξ. 22:3, Πράξ. 22:12, Πράξ. 22:19, Πράξ. 23:3, Πράξ. 23:31, Πράξ. 24:1, Πράξ. 24:5, Πράξ. 24:6, Πράξ. 24:12, Πράξ. 24:14, Πράξ. 24:14, Πράξ. 25:2, Πράξ. 25:3, Πράξ. 25:7, Πράξ. 25:14, Πράξ. 25:16, Πράξ. 26:3, Πράξ. 26:5, Πράξ. 26:11, Πράξ. 26:13, Πράξ. 27:2, Πράξ. 27:5, Πράξ. 27:7, Πράξ. 27:7, Πράξ. 27:12, Πράξ. 27:12, Πράξ. 27:27, Ρωμ. 1:3, Ρωμ. 1:4, Ρωμ. 2:2, Ρωμ. 2:5, Ρωμ. 2:6, Ρωμ. 2:16, Ρωμ. 3:2, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 4:1, Ρωμ. 4:4, Ρωμ. 4:4, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 4:18, Ρωμ. 5:6, Ρωμ. 7:22, Ρωμ. 8:1, Ρωμ. 8:1, Ρωμ. 8:4, Ρωμ. 8:4, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:5, Ρωμ. 8:12, Ρωμ. 8:13, Ρωμ. 8:27, Ρωμ. 8:28, Ρωμ. 8:33, Ρωμ. 9:3, Ρωμ. 9:5, Ρωμ. 9:9, Ρωμ. 11:2, Ρωμ. 11:21, Ρωμ. 11:24, Ρωμ. 11:24, Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 11:28, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 12:6, Ρωμ. 14:15, Ρωμ. 14:22, Ρωμ. 15:5, Ρωμ. 16:25, Ρωμ. 16:25, Α'Κορ. 1:26, Α'Κορ. 3:3, Α'Κορ. 3:8, Α'Κορ. 3:10, Α'Κορ. 4:6, Α'Κορ. 7:6, Α'Κορ. 7:40, Α'Κορ. 9:8, Α'Κορ. 10:18, Α'Κορ. 11:4, Α'Κορ. 12:8, Α'Κορ. 14:27, Α'Κορ. 14:40, Α'Κορ. 15:3, Α'Κορ. 15:4, Α'Κορ. 15:15, Α'Κορ. 15:32, Α'Κορ. 16:2, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 5:16, Β'Κορ. 5:16, Β'Κορ. 7:9, Β'Κορ. 7:10, Β'Κορ. 7:11, Β'Κορ. 8:2, Β'Κορ. 8:3, Β'Κορ. 10:1, Β'Κορ. 10:2, Β'Κορ. 10:3, Β'Κορ. 10:5, Β'Κορ. 10:7, Β'Κορ. 10:13, Β'Κορ. 10:15, Β'Κορ. 11:15, Β'Κορ. 11:17, Β'Κορ. 11:18, Β'Κορ. 11:21, Β'Κορ. 13:8, Β'Κορ. 13:10, Γαλ. 1:4, Γαλ. 1:11, Γαλ. 2:2, Γαλ. 2:11, Γαλ. 3:15, Γαλ. 3:21, Γαλ. 4:23, Γαλ. 4:28, Γαλ. 4:29, Γαλ. 4:29, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:23, Εφεσ. 1:5, Εφεσ. 1:7, Εφεσ. 1:9, Εφεσ. 1:11, Εφεσ. 1:11, Εφεσ. 1:19, Εφεσ. 2:2, Εφεσ. 2:2, Εφεσ. 3:3, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:7, Εφεσ. 3:11, Εφεσ. 3:16, Εφεσ. 3:20, Εφεσ. 4:7, Εφεσ. 4:22, Εφεσ. 4:22, Εφεσ. 4:24, Εφεσ. 6:5, Φιλ. 1:20, Φιλ. 2:3, Φιλ. 3:5, Φιλ. 3:6, Φιλ. 3:6, Φιλ. 3:14, Φιλ. 3:21, Φιλ. 4:19, Κολ. 1:11, Κολ. 1:25, Κολ. 1:29, Κολ. 2:8, Κολ. 2:8, Κολ. 2:8, Κολ. 2:22, Κολ. 3:20, Κολ. 3:22, Κολ. 3:22, Β'Θεσσ. 1:12, Β'Θεσσ. 2:3, Β'Θεσσ. 3:6, Α'Τιμ. 1:11, Α'Τιμ. 1:18, Α'Τιμ. 5:19, Α'Τιμ. 5:21, Β'Τιμ. 1:8, Β'Τιμ. 1:9, Β'Τιμ. 2:8, Β'Τιμ. 4:1, Β'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 4:14, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:4, Τίτ. 1:5, Τίτ. 1:9, Τίτ. 3:5, Φιλήμ. 1:14, Φιλήμ. 1:14, Εβρ. 2:4, Εβρ. 2:17, Εβρ. 3:8, Εβρ. 4:15, Εβρ. 5:6, Εβρ. 5:10, Εβρ. 6:16, Εβρ. 6:20, Εβρ. 7:5, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:11, Εβρ. 7:15, Εβρ. 7:16, Εβρ. 7:16, Εβρ. 7:17, Εβρ. 7:21, Εβρ. 7:22, Εβρ. 8:4, Εβρ. 8:5, Εβρ. 8:9, Εβρ. 9:5, Εβρ. 9:9, Εβρ. 9:19, Εβρ. 9:22, Εβρ. 10:8, Εβρ. 11:7, Εβρ. 11:13, Εβρ. 12:10, Ιάκ. 2:8, Ιάκ. 3:14, Α'Πέτρ. 1:2, Α'Πέτρ. 1:3, Α'Πέτρ. 1:15, Α'Πέτρ. 1:17, Α'Πέτρ. 2:11, Α'Πέτρ. 3:7, Α'Πέτρ. 4:6, Α'Πέτρ. 4:6, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 4:14, Α'Πέτρ. 4:19, Β'Πέτρ. 3:3, Β'Πέτρ. 3:13, Β'Πέτρ. 3:15, Α'Ιωάνν. 5:14, Β'Ιωάνν. 1:6, Ιουδ. 1:15, Ιουδ. 1:16, Ιουδ. 1:18, Αποκ. 2:4, Αποκ. 2:14, Αποκ. 2:20, Αποκ. 2:23, Αποκ. 12:7, Αποκ. 18:6, Αποκ. 20:12, Αποκ. 20:13, Αποκ. 22:2 
2596  κατα  κατ  Ματ. 1:20, Ματ. 2:12, Ματ. 2:13, Ματ. 2:19, Ματ. 2:22, Ματ. 12:14, Ματ. 12:30, Ματ. 14:13, Ματ. 14:23, Ματ. 17:1, Ματ. 17:19, Ματ. 20:17, Ματ. 24:3, Ματ. 27:19, Μάρ. 1:27, Μάρ. 3:6, Μάρ. 4:34, Μάρ. 6:31, Μάρ. 6:32, Μάρ. 7:33, Μάρ. 9:2, Μάρ. 9:28, Μάρ. 13:3, Μάρ. 14:56, Μάρ. 14:57, Λουκ. 2:41, Λουκ. 9:10, Λουκ. 10:23, Λουκ. 10:33, Λουκ. 11:23, Λουκ. 23:14, Ιωάνν. 7:24, Ιωάνν. 10:3, Ιωάνν. 19:11, Πράξ. 2:46, Πράξ. 5:42, Πράξ. 12:1, Πράξ. 13:23, Πράξ. 14:23, Πράξ. 16:22, Πράξ. 19:16, Πράξ. 20:20, Πράξ. 23:19, Πράξ. 25:3, Πράξ. 25:15, Πράξ. 25:23, Πράξ. 25:27, Πράξ. 27:14, Ρωμ. 1:15, Ρωμ. 9:11, Ρωμ. 10:2, Ρωμ. 11:5, Ρωμ. 16:5, Ρωμ. 16:26, Α'Κορ. 7:6, Α'Κορ. 16:19, Β'Κορ. 8:8, Γαλ. 2:2, Γαλ. 3:1, Γαλ. 3:29, Εφεσ. 4:16, Εφεσ. 6:6, Εφεσ. 6:21, Φιλ. 1:12, Κολ. 3:10, Κολ. 4:7, Κολ. 4:15, Β'Θεσσ. 2:9, Α'Τιμ. 1:1, Α'Τιμ. 6:3, Β'Τιμ. 1:1, Β'Τιμ. 1:9, Τίτ. 1:1, Τίτ. 1:3, Τίτ. 3:7, Φιλήμ. 1:2, Εβρ. 1:10, Εβρ. 6:13, Εβρ. 9:25, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:3, Ιάκ. 5:9, Β'Πέτρ. 2:11, 1:14, Ιουδ. 1:15 
2597  καταβαινω  καταβαινειν  Αποκ. 13:13 
2597  καταβαινω  καταβαινει  Ιωάνν. 5:7, Αποκ. 16:21 
2597  καταβαινω  καταβαινετω  Ματ. 24:17 
2597  καταβαινω  καταβαινοντας  Ιωάνν. 1:51 
2597  καταβαινω  καταβαινοντα  Αποκ. 10:1, Αποκ. 18:1, Αποκ. 20:1 
2597  καταβαινω  καταβαινοντες  Λουκ. 22:44 
2597  καταβαινω  καταβαινοντος  Ιωάνν. 4:51 
2597  καταβαινω  καταβαινοντων  Ματ. 17:9, Μάρ. 9:9 
2597  καταβαινω  καταβαινον  Ματ. 3:16, Μάρ. 1:10, Ιωάνν. 1:32, Ιωάνν. 1:33, Πράξ. 10:11, Πράξ. 11:5, Ιάκ. 1:17 
2597  καταβαινω  καταβαινουσαν  Πράξ. 8:26, Αποκ. 21:2, Αποκ. 21:10 
2597  καταβαινω  καταβαινουσα  Αποκ. 3:12 
2597  καταβαινω  καταβαινων  Ιωάνν. 6:33, Ιωάνν. 6:50 
2597  καταβαινω  καταβαντες  Μάρ. 3:22, Πράξ. 8:15 
2597  καταβαινω  καταβαντι  Ματ. 8:1 
2597  καταβαινω  καταβαν  Πράξ. 23:10 
2597  καταβαινω  καταβας  Ματ. 14:29, Ματ. 28:2, Λουκ. 6:17, Ιωάνν. 3:13, Ιωάνν. 6:41, Ιωάνν. 6:51, Ιωάνν. 6:58, Πράξ. 10:21, Πράξ. 20:10, Πράξ. 25:6, Εφεσ. 4:10 
2597  καταβαινω  καταβατω  Ματ. 27:42, Μάρ. 13:15, Μάρ. 15:32, Λουκ. 17:31 
2597  καταβαινω  καταβα  Μάρ. 15:30 
2597  καταβαινω  καταβεβηκα  Ιωάνν. 6:38, Ιωάνν. 6:42 
2597  καταβαινω  καταβεβηκοτες  Πράξ. 25:7 
2597  καταβαινω  καταβηθι  Ματ. 27:40, Λουκ. 19:5, Ιωάνν. 4:49, Πράξ. 10:20 
2597  καταβαινω  καταβηναι  Λουκ. 3:22, Λουκ. 9:54 
2597  καταβαινω  καταβησεται  Ρωμ. 10:7, Α'Θεσσ. 4:16 
2597  καταβαινω  καταβη  Ιωάνν. 4:47, Πράξ. 24:22 
2597  καταβαινω  κατεβαινεν  Λουκ. 10:30, Λουκ. 10:31, Ιωάνν. 5:4 
2597  καταβαινω  κατεβην  Πράξ. 7:34 
2597  καταβαινω  κατεβησαν  Ιωάνν. 6:16, Πράξ. 8:38, Πράξ. 14:11, Πράξ. 14:25, Πράξ. 16:8 
2597  καταβαινω  κατεβη  Ματ. 7:25, Ματ. 7:27, Λουκ. 2:51, Λουκ. 8:23, Λουκ. 18:14, Λουκ. 19:6, Ιωάνν. 2:12, Πράξ. 7:15, Πράξ. 18:22, Πράξ. 24:1, Εφεσ. 4:9, Αποκ. 12:12, Αποκ. 20:9 
2598  καταβαλλω  καταβαλλομενοι  Β'Κορ. 4:9, Εβρ. 6:1 
2598  καταβαλλω  κατεβληθη  Αποκ. 12:10 
2599  καταβαρεω  κατεβαρησα  Β'Κορ. 12:16 
2600  καταβασις  καταβασει  Λουκ. 19:37 
2601  καταβιβαζω  καταβιβασθηση  Ματ. 11:23, Λουκ. 10:15 
2602  καταβολη  καταβολην  Εβρ. 11:11 
2602  καταβολη  καταβολης  Ματ. 13:35, Ματ. 25:34, Λουκ. 11:50, Ιωάνν. 17:24, Εφεσ. 1:4, Εβρ. 4:3, Εβρ. 9:26, Α'Πέτρ. 1:20, Αποκ. 13:8, Αποκ. 17:8 
2603  καταβραβευω  καταβραβευετω  Κολ. 2:18 
2604  καταγγελευς  καταγγελευς  Πράξ. 17:18 
2605  καταγγελλω  καταγγελλειν  Πράξ. 4:2, Πράξ. 26:23 
2605  καταγγελλω  καταγγελλεται  Πράξ. 13:38, Ρωμ. 1:8, Φιλ. 1:18 
2605  καταγγελλω  καταγγελλετε  Α'Κορ. 11:26 
2605  καταγγελλω  καταγγελλομεν  Κολ. 1:28 
2605  καταγγελλω  καταγγελλουσιν  Πράξ. 16:17, Πράξ. 16:21, Α'Κορ. 9:14, Φιλ. 1:16 
2605  καταγγελλω  καταγγελλων  Α'Κορ. 2:1 
2605  καταγγελλω  καταγγελλω  Πράξ. 17:3, Πράξ. 17:23 
2605  καταγγελλω  κατηγγειλαμεν  Πράξ. 15:36 
2605  καταγγελλω  κατηγγελη  Πράξ. 17:13 
2605  καταγγελλω  κατηγγελλον  Πράξ. 13:5 
2606  καταγελαω  κατεγελων  Ματ. 9:24, Μάρ. 5:40, Λουκ. 8:53 
2607  καταγινωσκω  καταγινωσκη  Α'Ιωάνν. 3:20, Α'Ιωάνν. 3:21 
2607  καταγινωσκω  κατεγνωσμενος  Γαλ. 2:11 
2608  καταγνυμι  κατεαγωσιν  Ιωάνν. 19:31 
2608  καταγνυμι  κατεαξαν  Ιωάνν. 19:32, Ιωάνν. 19:33 
2608  καταγνυμι  κατεαξει  Ματ. 12:20 
2609  καταγω  καταγαγειν  Ρωμ. 10:6 
2609  καταγω  καταγαγης  Πράξ. 23:20 
2609  καταγω  καταγαγη  Πράξ. 23:15 
2609  καταγω  καταγαγοντες  Λουκ. 5:11 
2609  καταγω  καταγαγων  Πράξ. 22:30 
2609  καταγω  καταχθεντες  Πράξ. 28:12 
2609  καταγω  κατηγαγον  Πράξ. 9:30, Πράξ. 23:28 
2609  καταγω  κατηχθημεν  Πράξ. 21:3, Πράξ. 27:3 
2610  καταγωνιζομαι  κατηγωνισαντο  Εβρ. 11:33 
2611  καταδεω  κατεδησεν  Λουκ. 10:34 
2612  καταδηλος  καταδηλον  Εβρ. 7:15 
2613  καταδικαζω  καταδικαζετε  Λουκ. 6:37 
2613  καταδικαζω  καταδικασθηση  Ματ. 12:37 
2613  καταδικαζω  καταδικασθητε  Λουκ. 6:37 
2613  καταδικαζω  κατεδικασατε  Ματ. 12:7, Ιάκ. 5:6 
2614  καταδιωκω  κατεδιωξαν  Μάρ. 1:36 
2615  καταδουλοω  καταδουλοι  Β'Κορ. 11:20 
2615  καταδουλοω  καταδουλωσωνται  Γαλ. 2:4 
2616  καταδυναστευω  καταδυναστευομενους  Πράξ. 10:38 
2616  καταδυναστευω  καταδυναστευουσιν  Ιάκ. 2:6 
2617  καταισχυνω  καταισχυνει  Ρωμ. 5:5, Α'Κορ. 11:4, Α'Κορ. 11:5 
2617  καταισχυνω  καταισχυνετε  Α'Κορ. 11:22 
2617  καταισχυνω  καταισχυνη  Α'Κορ. 1:27, Α'Κορ. 1:27 
2617  καταισχυνω  καταισχυνθησεται  Ρωμ. 9:33, Ρωμ. 10:11 
2617  καταισχυνω  καταισχυνθη  Α'Πέτρ. 2:6 
2617  καταισχυνω  καταισχυνθωμεν  Β'Κορ. 9:4 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 15  Next Last